Page 1


MicroTech StellaData ABs affärsidé är att utveckla och tillhandahålla programvaror och hårdvara som skall vara användarvänliga och enkla att hantera. Med vår mångåriga erfarenhet ifrån den tillverkande mekaniska industrin och mot utbildning inom samma område har vi hög kompetens när det gäller att lösa våra kunders problem. Detta gäller allt ifrån enklare kommunikationslösningar mellan datorer och CNC maskiner samt programmeringshjälpmedel för dessa CNC maskiner. Programvarorna är utvecklade i ”huset” vilket ger en närhet och stora möjligheter för oss att snabbt kunna ta tillvara våra kunders önskemål när det gäller förbättringar och även utveckling av kundspecifika applikationer.

-Etablerat sedan 1974 -Egen programvaru utveckling -Utvecklar egen hårdvara

Med hjälp av våra programvaror NcEdit, TrigFix, CamModul 2D/3D och TextFräsning löser ni enkelt och effektivt era programmerings uppgifter. Våra programvaror är mycket enkla att använda och kräver inte långa kurser för att komma igång med.

-Hög servicenivå -Har kunden i fokus -Effektiviserar produktionen -Gör det enkelt för er!

Våra egenutvecklade kommunikationslösningar för cnc-maskiner finns för olika önskemål och krav. Allt ifrån den enkla lösningen med en dator och NcEdit kopplad till en maskin till vår DNC (CncNet/ OktaLin) lösning för inkoppling av cnc-maskinerna i företagets egna nätverk.

Med vårt automatiska maskinuppföljnings system CncMonitor som avläser maskinernas status kan maskinernas tillstånd avläsas i realtid. Med CncMonitor får man en snabb överblick över bl.a antal detaljer som producerats, stopptider och mycket mer.

Vi erbjuder utbildningsprogramvaror som riktar sig mot modern industriteknisk utbildning på gymnasienivå och även mot arbetsmarknads-/vuxen- utbildningar. Inom detta område finns programvaror för grundläggande CNC utbildning, mätteknik och ritningsläsning.

Vi gör det enkelt för er! Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera och göra det enklare för er.


NcEdit - PROGRAMHANTERING OCH CNC KOMMUNIKATION Kommunikation

NY VERSION! Ver 7.0

-Användarvänligt -CNC-anpassad editering

NcEdit är ett kommunikations och editerings program för lagring och hantering av ncprogram. Programmet är mycket användarvänligt och använder alla Windows standard-funktioner såsom ’klipp och klistra’ och ’dra och släpp’ o.s.v vilket gör att det är mycket enkelt att t.ex. kopiera delar ur gamla program för att skapa nya.

-CNC-kommunikation -Nätverksanpassad - Kommunikation via TCP/IP -Decimalpunktskontroll -Tydliga utskrifter -Jämförelse mellan två stycken olika nc-program -Färgläggning av nc-program. -Fler än 2.500 licenser I sverige

Med hjälp av tilläggsmodul ges möjlighet att även kommunicera via TCP/IP protokoll. Detta innebär också att programmet har stöd för kommunikation via FTP för styrsystem som stödjer detta. (ex Fanuc mfl).

Till dialogen finns en bild kopplad Vi utvecklar även kundspecifika med förklaringar på vad som ska macron om så önskas. skrivas in. Macrofunktionen är öppen och Hur många gånger har vi inte kan anpassas av kunden om behov glömt G-koden eller kodboksta- finns. ven för en viss funktion och tvingats leta efter manualer eller likSkärdata Redigering nande för att komma vidare. Det I NcEdit finns även en funktion för problemet är nu borta. Redigerings funktionerna är speskärdata beräkning som underlätciellt anpassade för redigering av Macro liknar ett dialogsystem tar för användaren. Genom att nc-program. genom att frågor knutna till för- ange nödvändiga parametrar så klarande bilder besvaras. beräknas skärdata direkt i NcEdit Omnumrering, jämförelse, utoch användaren kan enkelt föra in skrifter samt en mycket utveck- Färdiga macron finns till maskiner värdena i nc-programmet. med Fanuc och Haas styrsystem. lad kommunikations- del gör NcEdit till en av marknadens kraftfullaste editorer för ncprogrammering. En uppskattad funktion är decimalpunkts kontroll som infogar en decimalpunkt på de ställen där den saknas.

Macrofunktioner

Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

I NcEdit finns macrofunktioner som genererar längre programsekvenser i nc-programmen genom att användaren anger parametrar för sekvensen i ett dialogfönster.


TrigFix - BERÄKNINGS HJÄLPMEDEL FÖR CNC-PROGRAMMERING. Allmänt

- Enkelt att använda

TrigFix är avsett för dig som programmerar cnc-maskiner manuellt och behöver hjälp ibland med att lösa komplexa beräkningar av tangeringar och skärningspunkter.

- Stor formelsamling - Skapar direkt NC-kod - Formatering för olika styrsystem - DXF-import - Snygga utskrifter - För svarv, fräs och gnist - Prisvärt

TrigFix kan hjälpa dig genom att kända geometrier skapas och därefter kan Du skapa nc-kod för de sekvenser som är svåra. Handhavandet är mycket enkelt och inmatning av givna värden sker via tangentbordet.

Varje funktion har en ledtext som Analys talar om vad och hur du skall Nc-kod direkt göra. Dessutom finns väl utbygg- Hur många gånger har du fått ritningar med värden som ej stämda hjälpfunktioner med videos Genom att lägga in kända geomer geometriskt eller är dåligt för att komma igång snabbt. metrier bestående av punkter, måttsatta? TrigFix är mycket anlinjer och cirklar kan önskade vändbart för att analysera geomeImport av DXF tangerings eller skärningspunkter trier, mäta avstånd, vinklar och ta enkelt räknas fram. Det finns möjlighet att importera fram enstaka punkter mm. Om man önskar kan sedan ncDXF-filer och en smart funktion kod genereras för de uträknade för att sätta en ny nollpunkt. punkterna, det är t.o.m. möjligt att skapa en hel kontur som en- När ett värde skall anges så kan kel kan infogas som ISO kod i ett formler skrivas direkt i inmatnc-program. ningsfältet, vilket gör att TrigFix

Enklare än CAM Trigfix är skapat med tanke på att det ska var mycket enkelt att använda, du behöver ej kunna en massa kommandon eller starta ett komplicerat CAM system för att ta fram koordinater för enskilda tangeringar eller skärningar. Många av våra kunder använder TrigFix som ett komplement till sina CAM system, direkt vid cncmaskinen. Användargränsnittet är extremt Skiffervägen 7 — 141 40 Huddinge logiskt uppbyggt, hjälptexter TEL : +46 8 774 02 05 leder användaren genom arbetet. FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

kan användas som en mycket avancerad räknare med grafisk presentation.

Matematikfunktioner När ett värde skall anges så kan formler skrivas direkt i inmatningsfältet, vilket gör att TrigFix kan användas som en mycket avancerad räknare med grafisk presentation.

Postprocessorer Tillsammans med TrigFix levereras ISO postprocessor för svarv och fräs samt en generell Heidenhain postprocessorer. Har ni speciella önskemål om formateringen så kan vi göra anpassningar. Genom dess enkelhet har TrigFix blivit mycket populärt för både små som stora verkstäder.


TextFräsning - SKAPA NC-PROGRAM SNABBT MED ÖNSKAT TYPSNITT

- Enkelt att använda - Skapa text på linje eller båge. - Postprocessorer till de flesta styrsystemen - DXF-export - För Fräs/flop. svarv, gasskär - Kompatibel med CamModul

Layout

nästan vilken typ av maskin eller styrsystem som helst tack vare Textfräsningsprogrammet används när man snabbt och enkelt den stora flexibiliteten. vill skapa ett nc-program från en vald text för att t.ex märka en detalj.

I kombination med CamModul ökar användningsområdet för TextFräsning.

Den angivna texten placeras ut med hjälp av musen på skärmen och kan skapas spegelvänd, på en båge och med önskad vinkel och storlek. När man är nöjd med utseendet som visas på skärmen kan man välja mellan att skapa ett nc-program som direkt kan överföras till cncmaskinen eller en Cam-fil som går att läsa in i CamModul för vidare bearbetning.

Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

När man skapar en text finns det möjlighet att göra ett antal bearbetnings inställningar ex verktygsnummer, konturdjup, matning mm. Dessa inställningar gör man för varje text objekt. Detta innebär att det är möjligt att ange olika djup eller matningar för olika objekt. Ifall att alla objekt skall skapas med samma verktyg, matning konturdjup kan man enkelt ange det i fräsparametrarna.

Kommunikation För att överföra det färdiga ncprogrammet till styrsystemet använder man enklast vår programvara NcEdit. Med hjälp av detta program får ni en snabb och säker kommunikations programvara som är anpassad för editering och kommunikation av nc-program till alla typer av styrsystem.

Postprocessorer Tillsammans med TextFräsning medföljer ett antal postprocessorer för olika styrsystem. Som användare kan du själv anpassa en postprocessor för just ditt styrsystem med hjälp av vår postprocessor editor som fritt kan laddas ned från hemsidan. Vi gör gärna anpassningar om det är så att kunden önskar detta. En postprocessor kan anpassas för

Inställningar

TextFräsning går även utmärkt att använda till cnc-svarvar där man har drivna verktyg och möjlighet att bearbeta på detaljernas mantelyta eller ändplan.


CamModul - Effektivt och enkelt hjälpmedel för Dig som programmerar CNC maskiner. Beredning - Enkelt att använda - Stor flexibilitet

CamModul är beredningsprogrammet för dig som söker ett hjälpmedel som både är lättanvänt, flexibelt och kraftfullt.

- CncSimulator - Postprocessorer till de flesta styrsystem - DXF-import - För Fräs/flop. svarv, gasskär - Prisvärt

CamModul kan kombineras med programmet TextFräsning som gör det möjligt att gravera/märka detaljer.

I CamModul kan du enkelt bereda allt från enkla konturer och hålbilder till avancerade geometrier. CamModul skapar lätt och snabbt nc-program till fleropar, svarvar, fräsar och andra cnc-styrda maskiner. Du behöver inte vara expert på varken cad/cam eller datorer för att kunna använda CamModul.

Postprocessorer

den stora flexibiliteten i systemet.

Simulering I programmet finns även en CncSimulator med editor.

Tillsammans med CamModul Möjlighet att importera DXFmedföljer en mängd olika filer och med smart funktion postprocessorer för olika styrsystem. Som användare för att sätta en ny nollpunkt. kan du själv anpassa en post-

Användargränsnittet är logiskt uppbyggt, hjälptexter leder användaren genom arbetet. Det medföljande utbildningsmaterialet som finns på cd skivan hjälper dig att enkelt komma igång med beredningen

Kommunikation För att överföra det färdiga ncprogrammet till styrsystemet använder man enklast vår programvara NcEdit. Med hjälp av detta program får ni en snabb och säker kommunikations programvara som är anpassad för editering och kommunikation av nc-program till alla typer av styrsystem.

Skiffervägen 7 - SE-141 40 Huddinge Tel +46 8 774 02 05 Fax +46 8 774 81 72 info@stella.se

processor för just ditt styrsystem. Vi åtager oss gärna anpassningar om det är så att kunden önskar detta. En postprocessor kan utvecklas och anpassas för nästan vilken typ av maskin eller styrsystem som helst tack vare

Enkelhet Du kommer igång och producerar på mycket kort tid med hjälp av tydliga manualer och hjälpfiler, dessa innehåller både rit och berednings exempel. Allt du behöver finns med i CamModul


CamModul 3D - FÖR EFFEKTIV OCH ENKEL 3D CAM BEREDNING Allmänt - Enkelt att använda - Stor flexibilitet - CncSimulator - Postprocessorer till de flesta styrsystem - Hanterar de vanligaste filformaten. - För Fräs/flop.

Se även våra kommuniaktions lösningar för cnc-maskiner .

CamModul 3D har utvecklats i nära samarbeta med verktygsmakare som har formverktygstillverkning som huvudinriktning. Tack vare detta samarbete har vi kunnat testköra och optimera strategier och bearbetningsmetoder som tagits fram för olika typer av bearbetning. Programmet följer vår grundtanke som tidigare och det är framförallt att det skall vara lättarbetat och att användaren inte skall behöva vara expert för att kunna hantera en programvara från MicroTech StellaData AB.

Import av modeller

Ger den slutgiltiga ytfinnishen Solidmodellen som beredningen görs på kan importeras av detaljen. CamModul 3D beräknar effektivt skären i både från i stort sett vilket CADprogram som helst vilket gör att kunden kan fortsätta med sitt befintliga CAD-system.

CamModul 3D använder Rhinoceros® som kärna. Tack vara denna integration får du som användare en mycket kraftfull produkt där även möjlighet till 3D modellering ingår tillsammans med möjlig- CamModul 3D är kompatibel heten att generera verktygsvä- med CamModul 2D vilket innebär att användare på ett gar. mycket enkelt sätt kan importera tidigare skapade ritCamModul 3D hanterar och ningar och modellera upp importerar de vanligaste filformaten vilket gör det enkelt dessa. att generera NC-program för alla typer av 3-axliga maskiner. Postprocessorer anpassas enkelt för olika styrsystem. Programmet genererar självklart kollissionsfria och optimerade verktygsbanor för bästa möjliga resultat. CamModul 3D används när höga krav på noggrannhet och perfekt yta efterfrågas.

Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

CamModul 3D är ett automatberedande system och optimerar fräsbanorna för att minimera antalet lyft från detaljen och där andra funktioner som bla restbearbetning, deloperationslista mm ingår.

Finbearbetning

Grovbearbetning

planet och i Z-led. Användaren ges här möjlighet att kontrollera ytor som skall bearbetas med hjälp av att sätta begränsningar med en normalvinkel mot den ytan som skall bearbetas. CamModul 3D kombinerar två strategier för finbearbetning. För att få ett resultat med hög ytanjämnhet och tolerans bör skärdjupet vara så konstantf möjligt. CamModul 3D separerar automatiskt ytor som är horisontella respektive vertikala. Gränsen mellan dessa ytor sätter användaren med hjälp av en normalvinkel mot ytan som skall bearbetas.

Denna bearbetning utförs så effektivt och optimalt som möjligt. Genom att användaren har möjlighet att välja rampvinkel för inkörningar mot materialet skapas verkDe vertikala ytorna bör i de tygsbanor där slitaget på maflesta fall bearbetas innan de skinen och verktyg blir skonhorisontella ytorna, eftersom sammare.


dessa kan bearbetas från högsta till lägsta nivå med ett konstant skärdjup. Genom att bearbeta med ett konstant skärdjup får man en mjukare körning som resulterar i mindre vibrationer som i sin tur leder till bättre ytjämnhet. In- och utkörning CamModul 3D beräknar automatiskt in och utkörningar för varje skär och inkörningar görs med en rampvinkel för att minimera verktygsslitaget. Finbearbetning i Z-led med mjuka hörn avrundningar I CamModul 3D finns ett alternativ där användren har möjlighet att välja skarpa eller mjuka hörn (hörnavrundningar). Om ett verktyg inte kan komma åt ett hörn på modellen pga verktygets storlek blir det normalt skarpa hörn på verktygsvägen. Men med alternativet hörnavrundning skapas mjuka avrundningar även vid bearbetning i dessa situationer.

Simulering och verifiering

Finbearbetning i X-Y planet med mjuka avrundningar

I programmet finns möjlighet att simulera och verifiera de genererade verktygsbanorna.

Precis som vid finbearbetning i Z-nivåer så finns det möjlighet att även vid bearbetning i horisontalplanet välja om man önskar använda mjuka avrundningar för en mjukare och skonsammare körning vid bearbetning.

Restbearbetning Metoden erbjuder en möjlighet att ta bort material som finns kvar där tidigare verktyg inte har kunnat bearbeta pga dess storlek. CamModul 3D har strategier för utföra restbearbetningar. Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 www.microtech.se www.stelladata.se info@stella.se


CncNet - ANSLUT ALLA CNC-MASKINER TILL FÖRETAGETS NÄTVERK Nätverk (TCP/IP) CncNet är ett system speciellt anpassad för programöverföring mellan CNCmaskiner och server via före-Användarvänligt. tagets befintliga TCP/IP nätverk. Detta medför att alla -Hög driftsäkerhet cnc-maskiner integreras i - Ansluts till befintligt nätverk företagets it-system vilket - Central lagring för säker backup medför lägre underhåll och service kostnader. - Enkel installation Samtliga nc-program lagras - 100% spårbarhet. på en central plats för säker backup och versions kontroll. - Låga driftskostnader

Sända / Mottaga Operatören behöver ej lämna maskinen för att överföra önskat nc-program till eller från maskinen. Allt sköts via maskinens operatörspanel. Den absolut största fördelen är att det är enkelt att spara (återlagra) program-ändringar som är gjorda i maskinerna. CncNet är alltid redo att ta emot ett nc-program vilket gör att operatören bara behöver trycka på sänd (punch) funktionen på styrsystemet. På så sätt har man alltid tillgång till de senaste versionerna av nc-program.

Filstruktur För varje maskin skapas en egen mapp på servern med separata hämtnings / lagrings bibliotek för verifiering av återsända program. Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

Alla överföringar loggas för 100% spårbarhet.

Nc-programmen blir åtkomliga från valfria datorer i nätverket.

Hård– och Mjukvara CncNet består av en serverprogramvara samt nätverksadaptrar (NC-9100) som monteras vid eller i cnc-maskinen och ansluts till företagets interna nätverk. Cnc-maskinens seriella RS232 port kopplas till adaptern Serverprogrammet installeras i en valfri pc i nätverket. Programmet arbetar i bakgrunden så datorn kan användas till andra uppgifter.

CncNet Controller CncNet Controller (NC-9100) är en nätverksadapter speciellt anpassad för seriell kommunikation (RS-232) till cnc-maskiner över ett nätverk (TCP/IP). NC-9100 ersätter långa och många seriella kablar genom att använda det befintliga nätverket. Detta ger lägre kostnader genom enklare installation och underhåll samt lägre driftkostnader. NC-9100 löser avståndsproblem mellan maskiner och datorer. Anslut maskinerna via en switch till närmaste nätverksuttag i företagets nätverk.


NC-9100 går enkelt att montera på en DIN-skena inuti maskinen. Matningsspänning kan oftast tas från maskinen (12-48 V AC/DC) i annat fall används extern batterielliminator i 220V uttag.

Fördelar med NC-9100 Andra typer av seriell till nätverks adaptrar fungerar som en ren virituell COM-port i datorn. Detta ger oftast en långsam och ganska opålitlig kommunikation till maskinerna. I CNC Net Controlleras hela kommunikationen i enheten, dvs. programmet ”mellan-lagras” i enheten och sedan överförs det till maskinen (eller datorn).

Inbyggda protokoll NC-9100 har inbyggt stöd för följande protokoll:

CNC Net controller NC-9100

RTS-CTS XON-XOFF DC-Koder Brother Mazatrol Heidenhain M.fl

NC-9100 levereras med en ren multi-threading DNC serverprogramvara och NcEdit med kommunikationsplugin i ett paket.

CncNet Dnc-server programvara


CncMonitor - HUR STÅR DET STILL … EGENTLIGEN? Stopptidsuppföljning

Med CncMonitor får ni svaren...

Hur utnyttjas produktionstiden? Vad är den RIKTIGA cykeltiden? Hur många detaljer tillverkades?

- Användarvänligt. - Enkel att använda. - WEB interface. - Enkel att ansluta. - Flexibel. - Fristående enhet. - För alla typer av cnc-maskiner. - Effektiviserar produktionen.

Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

CncMonitor är ett system för automatisk status registrering av cnc-maskiner, s.k. Stopptidsuppföljning. Systemet ger svar på vanliga frågor i produktionen när det gäller maskinernas nyttjandegrad och effektivitet. CncMonitor läser kontinuerligt av maskinens tillstånd och så snart en förändring skett finns informationen tillgänglig antingen i form av grafer eller som realtids översikter där maskinernas aktuella status i verkstaden visas. Genom detta erhåller man automatiskt information om antalet detaljer som producerats, hur lång tid har maskinerna varit i produktion, riggats för nya jobb eller varit ur drift. Dessutom registreras alla maskinlarm.

Rapporter Rapporter och statistiska underlag för uppföljning av valfria enskilda resurser, eller grupper av dessa, skrivs enkelt ut över dygn, månad och år eller annan valfri tidsperiod.

individuellt utformad grafik. Vi erbjuder oss även att ta fram en nyckelfärdig presentation som passar just era behov.

Realtid

Realtidsstatus kan visas i en vanlig webbläsare som ger möjFlexibilitet Databas lighet att läsa av maskinernas CncMonitor är mycket flexi- Databasen är öppen för exstatus i realtid via Internet från belt och baserar sig på en port till andra program. Förut- valfri plats på jorden. egenutvecklad generell platt- om fördefinierade rapporter Naturligtvis kan man begränsa form för insamling och han- ges användaren därmed möj- åtkomligheten till det interna tering av mätdata som vi kan lighet att skräddarsy egna rap- nätverket. Eftersom alla föreanpassa för just era behov tag har olika önskemål på preporter. och önskemål. sentation så anpassar vi visning för era behov. Det är mycket enkelt att skräddarsy moduler t.ex. för användaranpassade rapporLöpande statistik ter, larmfunktioner etc. Statistik kan tas fram över hur För presentation av statistik länge maskinerna stått still används HTML-sidor vilket och/eller larmat. medför enkel integration i Dessa uppgifter utgör ett bra företagets intranät. underlag för att kunna åtgärda I CncMonitor kan inställningproblem i produktionen och ar göras så att meddelanden därmed öka effektiviteten. skickas via e-post till en eller Monitor för visualisering av Uppdatering av realtidsdatan flera adresser om ett maskin- maskinstatus i verkstaden. sker kontinuerligt. Listutskrifter larm uppstår. av tider kan göras direkt i proÄven SMS larm kan fås via grammet Mail-till-SMS tjänster. Vår ambition när det gäller den grafiska presentationen är att data är lättillgängligt och att tillhandahålla exempel och verktyg för att möjliggöra en


CncMonitor - HUR STÅR DET STILL … EGENTLIGEN?

Avbrottsklient Med hjälp av avbrottsklienten kan operatör eller t.ex en servicetekniker tydliggöra avbrottets orsak genom att skriva en förklaring.

Med CncMonitor effektiviseras produktionen och frigör tid i dina cnc-maskiner.

Presentation Statistiken kan visas på intranätet/internet eller lokalt i webläsaren. HTML-sidor används i CncMonitor vilket innebär enkel integration i företags nätverket.

CncMonitor är en investering som höjer produktiviteten.

Rapporter Med hjälp av grafiska vecko- och månads- rapporter ges en bra översikt av nyttjandegraden hos de olika maskinerna.

Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se


CncMonitor - HUR STÅR DET STILL … EGENTLIGEN? CncMonitor är en investering som snabbt lönar sig.

Tekniska data Microprocessorstyrd nätverksadapter med RISC processor. Flash och EEPROM minne för lagring av inställningar och programvara. Uppgraderingsbar via nätverket. Ethernet IEEE 802.3, 10/100Mbps Nätverksanslutning RJ45 Protkoll HTTP,DHCP,IP,TCP,NTP, DNS, ICMP (PING) Strömförsörjning 9 — 25V DC, max 100mA Mått 130 x 75 x 25 Vikt 130 g Fristående montering. Inbyggd webbserver kompatibel med alla vanliga webbläsare. 4 digitala optoisolerade ingångar. 1 st för styckeräknare och 2 st för larm samt 1 st maskin av/på Insignal 5—25v max 2mA 4 st LED lysdioder för indikering av status Larmsignaler samt om den är aktiverad eller ej. 4 st LED för indikering av nätverks - status. Grön Fast Ethernet link. Grön Blinkande Röd Hämtar NTP

Systemkrav Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbps nätverk. Skall SMS skickas krävs abonnemang med möjlighet att skicka e-post till mobilen samt kontakt med Internet. Webbläsare


CncAlert - PERFEKT FÖR OBEMANNAD PRODUKTION Larmenheten

- Enkel att använda. - WEB interface. - Enkel att ansluta. - Flexibel. - Fristående enhet - Ingen extern Pc - För alla typer av CNC maskiner. - Kostnadseffektiv

CncAlert är en flexibel och lättanvänd enhet speciellt anpassad för att förmedla larm på en cnc-maskin. Enheten monteras på din cncmaskin och ansluts till det vanliga interna nätverket (TCP/IP) samt till en eller flera larmutgångar på maskinen. I det enklaste fallet ansluter man någon av ingångar- Ingångar na på CncAlert enheten till en befintlig larmlampa på Fyra stycken digitala optocnc-maskinen. isolerade ingångar finns som var och en kan indikera olika Larmmeddelanden fel. När ett fel uppstår skickas larmmeddelanden som SMS till din mobiltelefon eller som e-post till en pc med text och mottagare som du själv bestämt.

Fristående enhet CncAlert är en helt fristående enhet som inte kräver någon extern programvara. Alla inställningar och aktivering gör man via det inbyggda web interfacet. Förutom en nätverksanslutning är det enda som behövs en spännings matning till enheten som i de flesta fall kan tas ifrån maskinen. Om detta inte är möjligt används en separat 9-24 volts batteri eliminator som ansluts till Skiffervägen 7 — 141 40 Huddinge 230V . CncAlert är en investering som snabbt lönar sig!

TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

Maskinlarmet registreras i CncAlert enheten som monterats i maskinen.

Om så önskas kan en styckeräknare anslutas som visar antalet tillverkade detaljer. I CncAlert loggas de senaste händelserna så att man i efterhand kan se vad som orsakat stoppet och när det inträffat.

Exempel I typfallet så riggas maskinenpå kvällen och man öppnar en webb läsare (ex IE /FireFox) på valfri pc i nätverket. Därefter aktiverar man CncAlert enheten med ETT knapptryck och går hem. Om något fel inträffar kommer du att bli informerad direkt via vald metod, dvs epost eller SMS. I meddelandet kan olika status presenteras inklusive en detaljräknare.

Larm meddelande skickas till mobiltelefon.


TcKom - KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR BROTHER CNC-MASKINER Allmänt

NY VERSION!

TcKom är en programvara som är speciellt utvecklad för att kommunicera med Brother cnc-maskiner genom deras egna överförings protokoll. Sändning och mottagning sker på ett mycket enkelt sätt tack vare det logiska gränssnittet.

Protokoll -Enkelt att använda. -För alla TC maskiner. - Förinställningar för olika maskintyper. - Protokoll 1 & 2 - Produktionsdata kan visas. - Prisvärt

TcKom klarar att kommunicera med Brother via den seriella Inställningar (rs-232) com-porten samt över När TcKom används till flera nätverk. Protokoll 1 och 2 är Brother maskiner finns det de som stöds av programmet. möjlighet att lagra kommunikations inställningarna för Program varje maskin under valfritt namn. Vid inställning av komTcKom kan lagra både ISO munikation anges om detta och/eller Dialog program skall ske via com-porten eller som skapats i maskinen. nätverket (TCP/IP). Vid inställI TcKom finns det möjlighet ningarna anges även vilken att skriva in ytterligare en kommentar i nc-programmet modell av Brother maskin som skall användas. om man vill tydliggöra vad det är för nc-program som är lagrat. Denna kommentar kommer dock ej att överföras till cnc-maskinen utan är endast en kommentar i datorn.

Dokument TcKom kan hämta ner och lagra produktionsdata samt andra system- och logg-filer som nyare Brother maskiner har möjlighet att generera. Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 info@stella.se

Med hjälp av dessa uppgifter genereras diverse statistik.

Statistik Från vissa Brother modeller kan TcKom hämta samt generera maskinanvändningsrapporter i html-format. Även statistik samt larm och loggar kan tas ut och t.ex presenteras på företagets intranet eller på den lokala datorn. Plugin för att automatiskt hämta produktionsdatadokumenten finns i TcKom.


Intresseanmälan

Vi hoppas att ni finner våra produkter intressanta för er verksamhet och att vi får möjlighet att bli er systemleverantör av kommunikation och programmerings-hjälpmedel för era CNC-maskiner. Klicka på nedanstående länk och ange dina kontaktuppgifter så kommer vi att kontakta er så snart som möjligt för att diskutera era önskemål.

Kontakta mig!

Vi gör det enkelt för er!

Skiffervägen 7—141 40 Huddinge TEL : +46 8 774 02 05 FAX : +46 8 774 81 72 www.stella.se www.microtech.se info@stella.se

Cnc-programmering och kommunikation  

Systemleverantör av kommunikation och programmerings hjälpmedel samt stopptidsuppföljning för CNC maskiner.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you