__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Banebrydende solafskĂŚrmning - gennem en kombination af de bedste egenskaber fra coatings og mikrolameller


SÆT FACADERNE FRI! LTO 50-60%

Moderne bygninger tegnes gerne med store glasfacader. Men mange af disse

MicroShade@

0,08-0,15

som selve ruden.


Gennemsigtighed. Et klart udsyn til omgivelserne.

Den direkte sol-

MicroShade®

®

med alle moderne rude-

lydreducerende eller

?

® MICROSHADE® ER EN NÆSTEN USYNLIG FILM, DER KOMBINERER UV- OG IR-COATINGS MED EN MIKRO-

LAMELSTRUKTUR, OG SOM ER PLACERET INDE I RUDEN. NÅR SOLLYSET RAMMER EN RUDE, DER HAR MICROSHADE® INSTALLERET, SÅ BLIVER OP TIL 92% AF SOLINDSTRÅLINGEN BLOKERET, MENS DET NATURLIGE DAGSLYS STADIG TRÆNGER IND - SAMTIDIG MED AT UDSYNET IKKE PÅVIRKES.


®

Forudsigelig løsning MicroShade®

MicroShade® reducerer

MicroShade® teknologi - uden behov for

direkte sollys holdes ude.

eller vedligehold.

Afskærmning med udsyn MicroShade® sikrer de bedste

MicroShade®

mulige dagslysbetingelser (LTo

MicroShade® kun meget lidt materiale - og har

at du bliver beskyttet for

ikke brug for vedligehold gennem

solens varme.

hele rudens levetid.


Banebrydende solafskærmning

MicroShade® er en coating kombineret med en mikrostruktur, som er næsten usynlig. Det sætter ’high performance’-facader fri ved at tilbyde arkitekter: • Ubegrænset anvendelse af glas

• MEST MULIGT DAGSLYS KOMBINERET MED EN FANTASTISK G-VÆRDI

• Fuldkommen designfrihed • Fuldstændig erstatning for ekstern afskærmning

• ENESTÅENDE ÆSTETIK

(dvs. ingen kabler, ingen

• UDVENDIG REFLEKTION SOM STANDARDGLAS

kontrolenheder, ingen statisk belastning og intet vedligehold).

• UHINDRET UDSYN TIL OMGIVELSERNE • ENKEL PRODUKTION OG INTEGRATION • EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG PASSIV LØSNING ®


MicroShade® er en unik solafskærmningsløsning, da den holder solens varme ude, mens det naturlige dagslys (og farverne) slipper ind i bygningen. Fuldstændig som coatings, så beholder man udsynet til omgivelserne med MicroShade®. Men man får samtidig anvendelsen, da den det muligt at sidde helt op til facaden.

®


®

Høj lystransmittans Naturligt lys

Naturligt lys Op til 100% skygge for indstråling Uhindret udsyn til omgivelser

Uhindret udsyn til omgivelser

’Rene’ facader Ingen størrelsesbegrænsninger Passiv og forudsigelig

Passiv og forudsigelig

Nem installation, ingen ekstra omk. Intet vedligehold Meget lav TCO

Intet vedligehold Meget lav TCO


Profile for MicroShade

New MicroShade® (Danish)  

This brochure introduces the new MicroShade® solar shading solution. Version is in Danish

New MicroShade® (Danish)  

This brochure introduces the new MicroShade® solar shading solution. Version is in Danish