Modulære installasjonskontaktorer fra Micro Matic

Page 1

Fleksibel løsning for alle anlegg

micromatic.no

Modulære installasjonskontaktorer fra Micro Matic


KONTAKTORER Er du på jakt etter et svært pålitelig og effektivt produkt? ​ Modulære installasjonskontaktorer fra Micro Matic utmerker seg med stille drift og kjennetegnes ved lavt spoleforbruk.​I elektroniske systemer gir de pålitelig, sikker og effektiv styring av elektrisk utstyr, og kan tilpasses brukers behov.

Hvorfor velge modulære installasjonskontaktor?

Modulære installasjonskontaktorer fra Micro Matic

Modulære installasjonskontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner.

Vårt sortiment er tilpasset behovet i det norske markedet med maks last opptil 63 A, og både AC og AC/DC modeller er tilgjengelig. Sortimentet utgjør i dag 18 lagerførte produkter inkl. nødvendig tilbehør, og kan utvides basert på etterspørselen i markedet.

• Kraftig bryter for lamper • Brumfritt • Lavt strømforbruk • Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer • Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter

Fordeler • Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse • Tilgjengelig i standard AC-versjon • Rask kobling • Styrespenninger opptil 400 V • Bredt bruksområde • Terminaldeksler • Hjelpekontakter Egenskaper • Høye strømbelastninger • Fjernkontroll • Kompakt design • Kan tilpasses brukernes behov

Bruksområder Modulære installasjonskontaktorer fra Micro Matic egner seg i alle typer anlegg, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus. Her er noen eksempler på hva kontaktorene kan styre: • Lys • Varme • Ventilasjon • Motorer • Pumper • Elektrisk og elektronisk utstyr

2

MIC RO M AT IC N O RG E AS / INSTAL L ASJ O NSKO NTAKTORE R


180°

0° 180° 255°

270°

105°

255°

90°

270° 15° 15°

105°

90°

75°

180°

0° 15°

180°

15°

105°

255°

105°

90°

270°

90° 75°

Lagerførte modulære installasjonskontaktorer Tekniske spesifikasjoner • Brumfrie AC og AC/DC-spoler • AC-spole med lavt strømforbruk • In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A • Montering på 35 mm skinne • Posisjonsindikasjon • CE, NF, EAC • 11 lagerførte modeller. Se side 4.

Fleksibel montering.

Plombert terminaldeksel Type IK

Basistype

IKA63 - 40 / 230 V

Montering av tilbehør

Driftsspenning Kontaktkombinasjon Maks belastning Type

Bestillingsoppbygging Ventilasjonsmodul Type IKV

Hjelpekontakt Type IKN

INSTALLASJONS KONTAKTORE R / MIC ROMATI C. N O

3


Tilbehør

Beskrivelse

Maks last

Navn

Driftsspenning

Koblingsskjema

Art.nr.

El.nr.

Modulær installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 230 Vac spole

25 A

IKA225-20

230 V (50/60 Hz)

A1

1

3

IS5002

4100342

Modulær installasjonskontaktor 2-pol, 32A, 230 Vac spole

32 A

IKA232-20

230 V (50/60 Hz)

A2

2

4

IS5004

4100344

A1

1 R3

Modulær installasjonskontaktor 1NO/NC, 25A, 230 Vac spole

25 A

IKA225-11

230 V (50/60 Hz) A2

2 R4

IS5003

4100343

Modulær installasjonskontaktor 4-pol, 25A, 230 Vac spole

25 A

IKA25-40

230 V (50/60 Hz)

A1

1

3

5

7

IS5006

4100346

Modulær installasjonskontaktor 4-pol, 32A, 230 Vac spole

32 A

IKA432-40

230 V (50/60 Hz)

A2

2

4

6

8

IS5007

4100347

Modulær installasjonskontaktor 4-pol, 40A, 230 Vac spole

40 A

IKA40-40

230 V (50/60 Hz)

A1

1

3

5

7

IS5008

4100348

Modulær installasjonskontaktor 4-pol, 63A, 230 Vac spole

63 A

IKA63-40

230 V (50/60 Hz)

A2

2

4

6

8

IS5009

4100349

Modulær installasjonskontaktor 2-pol, 20A, 230 Vac/dc spole

20 A

IKD20-20

230 Vac / 220 Vdc

IS5011

4100351*

Modulær installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 230 Vac/dc spole

25 A

IKD225-20

230 Vac / 220 Vdc

IS5012

4100352*

IS5013

4100353*

IS5016

4100356

Art.nr.

El.nr.

IS5024

4100364

IS5025

4100365

IS5028

4100368

Modulær installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 24Vac/dc spole

25 A

IKD225-20

24 Vac/dc

Modulær installasjonskontaktor 4-pol, 25A, 230 Vac/dc spole

25 A

IKD25-40

230 Vac / 220 Vdc

Beskrivelse

Maks last

Navn

6A

IKN20

A1

1

3

A2

2

4

A1

1

3

5

7

A2

2

4

6

8

Koblingsskjema

Foto: Unsplash / BRMM088.digital / 0421-V4/TMH

Produkt

Les mer:

Micro Matic har et bredt sortiment av modulære installasjonskontaktorer. Våre lagerførte modeller finner du i tabellen under. For komplett sortiment, se micromatic.no.

33 43

Hjelpekontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul

34 44 31 43

Hjelpekontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul

6A

IKN11 32 44 31 41

Hjelpekontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul

6A

IKN02

(1-modul)

Plomberbart terminaldeksel for 2-pol, 1 modul

IK20-PP

IS5020

4100360

Plomberbart terminaldeksel for 4-pol, 2 modul

IK25-PP

IS5021

4100361

Plomberbart terminaldeksel for 4-pol, 3 modul

IK40/63-PP

IS5022

4100362

IKV

IS5023

4100363

Ventilasjonsmodul for modulær installasjonskontaktorer

* OBS! Hjelpekontakter kan ikke benyttes på 1-moduls 2-polte modulære installasjonskontaktorer med DC-spole under 40 A. Se utvalgstabeller på micromatic.no, for riktig dimensjonering og valg av kontaktor, eksempelvis basert på lasttype.

Vi gjør norske bygg smartere. Micro Matic – din kompetansepartner

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad Postboks 264, 1379 Nesbru Tlf: 66 77 57 50 / firmapost@micro-matic.no www.micromatic.no

micromatic.no

32 42


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.