MicroBrann brannsikringssystem fra Micro Matic

Page 1

MicroBrann

Komplett brannsikringssystem for alle bygg

ANTI GAR

★★★

★★

SYSTEM

micromatic.no

Komplett system med spjeld, detektorer og bus-basert styring. Sikker og kostnadseffektiv løsning, designet for optimal brukervennlighet.


★★★

SYSTEM

ANTI GAR

★★

SY

5

TI

MGARAN STE

Komplett løsning fra Micro Matic sikrer systemgaranti og enkel kommunikasjon med én og samme leverandør gjennom hele prosjektet.


MICROBRANN BRANNSIKRING Et godt røyk- og brannvern kan redde menneskeliv og begrense skade på eiendom og løsøre til et absolutt minimum. MicroBrann er en enkel og revolusjonerende løsning for brannvern i ventilasjonsanlegg, komplett med brannspjeld og brannspjeldstyring. Systemet er designet med sikkerhet og brukervennlighet i sentrum. Komplett systemløsning En komplett systemløsning, med spjeld og styring fra Micro Matic, gir sikker og kostnadseffektiv oversikt over ditt brannspjeldsystem.

Bus-basert styring All kommunikasjon går via bus-kabel som kobles fra modul til modul. Dette gir minimalt med kabling. Spjeld og moduler leveres merket og ferdig adressert.

Plug & Play Med hurtigplugger har kabling og igangkjøring aldri vært lettere!

TEK17 MicroBrann er godkjent som en preakseptert løsning i TEK17.

Brannspjeld

Røykdetektor

Kommunikasjonsmodul

Brannspjeldsentral

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATI C. N O

3


«Steng inne-prinsippet» Komplett system med MicroBrann fra Micro Matic Ved røyk- eller varmedeteksjon vil MicroBrann-systemet stoppe vifter og stenge brannspjeld, slik at ventilasjonskanalen ikke sprer røyk, varme og giftige gasser til andre deler av bygget. Kommunikasjonsmodulene sender beskjed til MicroBrann sentral eller toppsystem, og status vises i displayet.

4

M IC RO M AT IC N O RG E AS / MICRO BR ANN BR ANNSIKRING


OPTIMAL BRANNSTRATEGI For å hindre spredning av røyk, varme og giftige gasser er «Steng inne-prinsippet» den optimale løsningen i de fleste tilfeller. Prinsippet hindrer røykspredning i kanalsystemet og begrenser skadeomfanget til et minimum.

Valg av brannstrategi

«Steng inne-prinsippet»

Alle større bygg er delt inn i brannceller, separert med brannsikre vegger for å begrense brannen til én enkelt celle. For å unngå at ventilasjonsanlegget skal bli en kilde til spredning av røyk og brann fra branncellen, er retningslinjene til brannsikkerhet strenge. Røyk, varme og giftige gasser må enten stenges inne i cellen, «Steng inne-prinsippet», eller ”trekkes” ut via ventilasjonskanalene, «Trekk ut-prinsippet».

«Steng inne-prinsippet» går ut på at brannspjeld installeres i veggen der ventilasjonskanalene føres gjennom seksjoneringsvegg. Ved detektering av brann eller røyk vil de aktuelle brannspjeldene stenge. Dette hindrer spredning av røyk, varme og giftige gasser via kanalsystemet til resten av bygget.

«Trekk ut-prinsippet» Med «Trekk ut-prinsippet» kjøres viftene på fullt ved en eventuell brann for å hindre spredning via kanalene i en teoretisk begrenset tid. Noe røyk fjernes via avtrekkskanalen, og trykket i tilluftskanalen skal forhindre at røyken trenger inn i kanalen. Når brannen tiltar kan branntrykket som utvikles i cellen overstige trykket i tilluftskanalen, slik at ventilasjonskanalen likevel blir en kilde til spredning.

Fordeler • • • •

Preakseptert løsning i TEK17 Krever ikke ekstra plass over himling Enkel prosjektering – ingen beregninger Rask og plassbesparende montering – ingen brannisolering nødvendig • Enkel funksjonstesting • Begrenser brann- og røykskader til et minimum • Kostnadseffektivt Med motoriserte brannspjeld, sty­ringssystem og røykdetektorer, tilfredsstiller MicroBrann alle krav for å lage et anlegg iht. «Steng inne-prinsippet» og funksjonskravene i TEK17.

Teknisk forskrift – TEK17 § 11-10 Tekniske installasjoner - sikkerhet ved brann Brannstrategi med «Trekk ut-prinsippet» er ikke en preakseptert løsning i TEK17, og løsningen krever at man tar hensyn til en rekke forhold.

1. Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Utfordringer

2. Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid.

• • • •

Røykspredning ved strømbrudd Plassbehov i teknisk rom (bypass) Behov for spesialvifter godkjent for høye temperaturer Krav til økt himlingsshøyde pga. brannisolasjon på tillufts- og avtrekkskanaler • Funksjonstesting o.l. • Rehabiliteringskostnader etter en brann • Løsningen krever også en grundig analyse

VTEK Kanal som føres gjennom seksjoneringsvegg må ha lukkeanordning (brannspjeld) med minimum samme brannmotstand som seksjoneringsveggen.

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATI C. N O

5


BSS-30

6

M IC RO M AT IC N OR G E AS / MICRO BR ANN BR ANNSI KRING

BSS-240

BSS-240 Pro


ENKELT OG OVERSIKTLIG SYSTEM MicroBrann er et komplett og fleksibelt brannsikringssystem som leveres med både Modbus og BACnet. Systemet er designet for optimal brukervennlighet for installatør, entreprenør og byggherre.

Komplett system

Moderne og intuitivt

MicroBrann er et komplett, modulært system som tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Fleksibiliteten i systemet gjør MicroBrann til et trygt og enkelt valg for små og store anlegg.

MicroBrann styringssystem bruker moderne teknologi og er utviklet for å gjøre både installasjon og drift trygg og enkel.

Systemenhetene • • • • •

Motoriserte brannspjeld i alle størrelser Universelle kommunikasjonsmoduler Intuitive sentraler Enkel kabling Detektorer

«Steng inne-prinsippet» MicroBrann-systemet bruker brannspjeld for å hindre spredning av røyk og brann, «Steng inne-prinsippet».

Modbus og BACnet Systemet er svært fleksibelt med åpen protokoll der man kan velge mellom BACnet og Modbus. DIP-switcher er plassert lett tilgjengelig under lokket i front på alle kommunikasjonsmodulene.

Fleksibel planlegging Med åpne protokoller og modulær oppbygging kan MicroBrann enkelt tilpasses byggeprosjektet, fra start til slutt. • Modbus, BACnet eller 0 – 10V • Stand alone med MicroBrann sentral • MicroBrann sentral med tilkobling til SD-anlegg • Direkte tilkobling til SD-anlegg uten MicroBrann sentral

• • • • • •

Bus-teknologi Touchskjerm med norsk språk Intuitivt brukergrensesnitt Enkle grafiske symboler Automatiske tester Fjernstyring via skytjeneste

Enkel idriftsettelse og sikker drift Brannspjeldsentralen har ferdiginstallert software for rask idriftsettelse. Systemet er oversiktlig med få nivåer, og status for samtlige spjeld vises i den intuitive brannsentralen, eller i byggets SD-anlegg. Enkel feilsøking Unike spjeldadresser og bus-kabel mellom alle spjeld mot en sentral, gir god oversikt og rask lokalisering av eventuelle feil i anlegget.

Rask installasjon – lave kostnader Hurtigplugger og bus-kabling mellom spjeld og styringssystem gir rask og riktig tilkobling. Med betydelig lavere kostnader for elektriker blir også totalkostnaden for byggherre vesentlig lavere enn ved tradisjonelle løsninger.

Tester og rapporter

Eliminere feilkilder i alle ledd

Micro Matic er en kompetansebedrift som tilbyr god service og support. Ved valg av komplett system fra Micro Matic får du systemgaranti med på kjøpet.

Ved å benytte hurtigplugger unngår man å bruke tid og ressurser på feilsøking. Sentralen vil automatisk gjenkjenne alle moduler og spjeld som er koblet til systemet. Skulle det være en feilkobling vil man enkelt se hvilken modul som mangler. Moduler og spjeld leveres ferdig adressert og merket fra Micro Matic. Det er da kun montering som gjenstår. Med merkede spjeld og moduler blir dette en enkel sak!

MicroBrann styringssystem overvåker, rapporterer og logger hendelser. Tester kan gjøres manuelt eller automatisk etter faste intervaller, med rapporter i klartekst.

Service og support

• • • • • • • • • • •

Rask levering Kurs og opplæring Systemtopologi Prosjektkoordinering Produktliste Koblingsskjemaer Adressering og konfigurasjon Igangkjøring Service Support Fjernsupport via skytjeneste

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATI C. N O

7


Åpen protokoll - Alltid riktig produkt! Enkel planlegging og logistikk med MicroBrann universal kommunikasjonsmodul.

Klargjort for neste fase

Med åpen protokoll kan instillinger gjøres senere. Dermed kan MicroBrann universal kommunikasjonsmodul allerede installeres samtidig med MicroBrann motoriserte brannspjeld.

Systemprotokoll velges med DIP-switch og kommunikasjonsmodulene sneppfestes til ferdigmonterte braketter Praktisk og enkelt!

SD-ANLEGG

Veggene bygges, men systemprotokoll er ikke valgt.

Systemprotokoll bestemmes: Modbus, BACnet eller Analog 0 – 10V

Tidslinje byggeprosjekt

8

MIC RO M AT IC N O RG E AS / MICRO BR ANN BR ANNSI KRING


MULIGHETER MicroBrann holder alle muligheter åpne gjennom hele byggeprosessen. Systemet kan styre både 24 V og 230 V spjeld, og kommunikasjonsprotokollen kan endres via DIP-switch når som helst i byggeprosessen. MicroBrann kan settes opp som et komplett frittstående system, eller kombineres med eksterne løsninger.

1

2

3

SD-ANLEGG

SD-ANLEGG

osv.

Sone 1

Sone 2

Sone 1

Ingen gateway eller repeater

Sone 2

Frittstående system med sentral

Sentral integrert mot SD-anlegg

Kommunikasjonsmoduler direkte mot SD-anlegg

Sentralen kan brukes som et frittstående system uten at du trenger et toppsystem. Perfekt for bygg uten SD-anlegg!

Sentral og SD-anlegg kombinert er en perfekt løsning for deg som vil ha alt inn på SD-anlegget, men samtidig ønsker funksjonaliteten som ligger i sentralen.

Kommunikasjonsmodulene kan enkelt integreres mot SD-anlegget via BACnet eller Modbus uten bruk av sentral.

• • • •

Inntil 120 seriekoblede moduler Inntil 240 spjeld Inntil 2 soner Mulighet for røykdetektor

• • • •

Inntil 120 seriekoblede moduler Inntil 240 spjeld Inntil 2 soner Mulighet for røykdetektor

• Antall spjeld og moduler er avhengig av systemets struktur. • Mulighet for røykdetektor

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATI C. N O

9


Lav vekt og enkel installasjon Kort huslengde og stålplatetykkelse på 1 mm gir lav vekt og enkel installasjon.

Røyktett og holdbar forsegling Høykvalitetsgummi med lang holdbarhet og høy toleranse for fuktighet.

Redusert spjeldbladbredde Eliminerer mulighet for kollisjon mellom spjeldblad og kanal.

Solid hus Massivt hus av én plate med sømsveis. Reduserer muligheten for lekkasjer.

Utvendig spjeldoverføringsmekanisme Sikker drift, lav luftmotstand og enkelt vedlikehold.

Aerodynamisk Innsidekantene er designet i 45° vinkel som gir gode aerodynamiske egenskaper. Patentert.

Utvendig gummipakning i begge ender Reduserer mulighet for lekkasje mellom spjeld og kanal.

Røyktett pakning på spjeldblad Lav luftmotstand og røyktett forsegling.

Kun 25 mm spjeldbladtykkelse t.o.m. Ø315 mm Lav luftmotstand og lav vekt. Alle spjeld har brannmotstand EI 120.

10

M IC RO M AT IC N O R G E AS / MICRO BR ANN BR ANNS IKRING

Perforering og ekspanderende pakning: Lav luftmotstand ved normal temperatur. Ekspanderer ved høy temp. for å hindre varmeoverføring.


BRANNSPJELD MicroBrann brannspjeld leveres i firkantet og sirkulær form og har patentert design med optimal luftteknisk utforming. Alle spjeldene har brannmotstand EI 120S, er CE-merket og leveres med Belimo spjeldmotor.

Funksjon Brannspjeld benyttes for å hindre spredning av brann, røyk og giftige gasser gjennom ventilasjonskanaler. Spjeldene installeres der en ventilasjonskanal går gjennom en seksjoneringsvegg eller en branncellebegrensende konstruksjon. Spjeldet lukker automatisk ved høy temperatur eller ved varsling fra brannsentral. Når spjeldbladet er lukket, hindres spredningen mellom branncellene i en garantert tidsperiode avhengig av spjeldets klassifisering. Alle MicroBrann brannspjeld har brannmotstand EI 120 - godkjent for 120 minutter.

Motoriserte spjeld Spjeld med smeltesikring lukkes kun når temperaturen ved spjeldet overstiger 72 °C, men vil ikke aktiveres ved kald røyk. Ettersom denne løsningen ikke sikrer mot røykspredning i kanalsystemet, tilfredsstilles ikke TEK17. Ved å benytte motoriserte spjeld med styring, kobles spjeldene opp mot brannvarslingssystemet. Dermed vil brannspjeldene stenge både ved røykutvikling og høy temperatur, og kravet i TEK17 tilfredsstilles.

Høy kvalitet, enkel og sikker montering MicroBrann brannspjeld er utviklet med brukervennlighet i fokus. Produktene leveres med installasjonsveiledning og gode festeelementer som sikrer enkel og sikker montering. Bruk av standard betong, gipsmørtel eller isolasjon er godkjent for branntetting ved installasjon av våre brannspjeld. Dette gjør spjeldene enkle å montere iht. brannmotstandsklassifisering. Gode aerodynamiske egenskaper sikrer energieffektivitet og minimalt trykkfall og luftstrømningsstøy. MicroBrann brannspjeld er også optimalisert for å sikre mot luftlekkasje fra spjeldhuset, og har tetthetsklasse C. Alle spjeld kan monteres både i vegg og tak/gulv.

Brannmotstand EN 13501-3 Alle våre spjeld er klassifisert iht. EN 13501-3 Eksempel: EI 120 (ve, ho, i  o) S (500 Pa) E = Integritet Spjeldets evne til å hindre spredning/lekkasje av ild eller varme gasser fra brannens side til den ueksponerte siden. I = Termisk isolasjon Spjeldets evne til å holde temperaturstigningen på ueksponert side under en bestemt verdi iht. EN 13501-3, som garanterer at ueksponerte overflater ikke antennes. 120 = Tid Definerer antall minutter spjeldet oppfyller EI-kriteriene. Normale tidsangivelser er 60, 90 og 120 minutter. ve og ho = Vertikal eller horisontal montering Definerer hvordan spjeldene skal monteres for å tilfredsstille EI-kravene innenfor tidsangivelsen. Vertikal montering (vegg) og/eller horisontal montering (tak/gulv). (i-o), (o-i) eller (i  o) Brannspjeldets evne til å oppfylle de ovenforstående EI-kriteriene innenfor tidsangivelsen hvis varme gasser eller ild kommer fra innsiden av seksjonen (i) til utsiden (o), i motsatt retning, eller i begge retninger. S (300pa) = Røyktetthet Forteller at røyk- og gasslekkasje forblir under fastsatte verdier (200 m3/h pr. 1m2 spjeldflate) innenfor tidsangivelsen (basert på et undertrykk på 300 Pa på ueksponert side). MicroBrann brannspjeld er godkjent for opptil 500 Pa.

MicroBrann brannspjeld • • • •

EI 60S, EI 90S og EI 120S 24 V eller 230 V Hurtigplugger (kun 24 V) Standard galvanisert, syrefast eller rustfritt stål

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

11


LED-symboler for status og spjeldposisjon. Symbolene lyser/blinker når de er aktive Kabelgjennomføring med strekkavlastning fra alle sider

Driftsspenning Status Feil

Stort display 41 x 61 mm

Mottar data Sender data Åpent spjeld

DIP-switcher for adressering og innstilling av driftsmodus

Lukket spjeld

Knapp for individuell funksjonstest av spjeld

Enkel åpning av frontdeksel med én skrue

12

MicroBrann BSM-24

MicroBrann BSM-24-2

MicroBrann BSM-230-2

• 24 V strømforsyning • Kontroll av ett spjeld • Hurtigplugger for rask og riktig tilkobling av spjeld • Modbus, BACnet eller analog 0 – 10V velges med DIP-switch • Spjeld kan testes rett fra modulen • Festebrakett for rask montering

• 24 V strømforsyning • Individuell kontroll av to spjeld • Hurtigplugger for rask og riktig tilkobling av spjeld • Modbus eller BACnet velges med DIP-switch • Spjeld kan testes rett fra modulen • Festebrakett for rask montering

• • • •

M IC RO M AT IC N O R G E AS / MICRO BR ANN BR ANNS IKRING

230 V strømforsyning Individuell kontroll av to spjeld Tilkobling med skruklemmer Modbus eller BACnet velges med DIP-switch • Spjeld kan testes rett fra modulen • Festebrakett for rask montering


UNIVERSALE KOMMUNIKASJONSMODULER MicroBrann universale kommunikasjonsmoduler har DIP-switch for valg av BACnet eller Modbus. Modulene kan kobles direkte til ditt toppsystem og/eller til MicroBrann brannspjeldsentral.

Universal løsning

Gangtidsovervåking

MicroBrann BSM er en kommunikasjonsmodul for universell systemforbindelse mellom brannspjeld og ethvert Modbuseller BACnet-system, eller analog 0 – 10 V kontroll. En modul kan kontrollere, overvåke og teste inntil to spjeld og viser status på et stort display med tydelige symboler.

MicroBrann BSM er utstyrt med en gangtidsovervåking for å sikre korrekt funksjon over tid. Ved å overvåke tiden spjeldmotoren bruker på åpning og lukking av spjeldet, vil man få feilalarm på et tidlig tidspunkt dersom spjeldet bruker lenger enn den innstilte tiden. Slitasje, mekanisk skade eller andre faktorer kan påvirke spjeldets gangtid. Standardverdien for motorens gangtid er 90 sekunder. Dette kan endres fra sentralen, eller via Modbus og BACnet, fra 0 – 360 sekunder.

MicroBrann BSM tilkobles driftsspenning og gir strømtilførsel til spjeld og andre tilkoblede enheter, som for eksempel røykvarsler og ekstern temperaturføler. Modulen har også digital inngang for manuell overstyring. 3 modeller med DIP-switch Kommunikasjonsmodulen leveres i 3 forskjellige modeller, 24, 24-2 og 230-2. Alle har DIP-switch under lokk i front, for enkelt og fleksibelt oppsett av modulen: • • • •

Smart monteringsbrakett Kommunikasjonsmodulen festes enkelt på en brakett, som monteres direkte på, eller i nærheten av spjeldet. Braketten kan forhåndsmonteres slik at alle systeminnstillinger kan gjøres på modulene før de ”sneppes” på plass når systemet er klart. En praktisk løsning både før, under og etter installasjon.

Plug & play tilkobling av brannspjeld Modbus eller BACnet-kommunikasjon til SD-anlegg Adressering Eksternt alarmsignal

Kostnadseffektivt og enkelt Muligheten for individuell kontroll av 2 brannspjeld per kommunikasjonsmodul halverer kostnadene, forenkler logistikken og sparer antall adresser på busen. Spjeldets funksjon kan også testes direkte fra modulen med en dedikert testknapp pr. spjeld.

Mindre kabling med seriekobling Kun én kommunikasjonsmodul pr. sløyfe kobles opp mot MicroBrann sentral eller direkte til SD-anlegg. Resten seriekobles med bus-kabel fra modul til modul. På denne måten slipper man å trekke alle kablene opp mot sentralen, noe som gjør kablingen betydelig enklere og tryggere. Se side 18.

Braketten kan forhåndsmonteres og har sneppfeste for enkel montering av kommunikasjonsmodul.

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

13


Stort touch-display med statusoversikt

Mulighet for gratis skytjeneste

Kabelgjennomføring med strekkavlastning fra 3 sider

Siste test på Tir. februar 11, 14:13:18

Enkel tilgang til testfunksjonen

Logg med oversikt over siste hendelser

Enkelt å tilbakestille alle feil

14

MicroBrann BSS-30

MicroBrann BSS-240

MicroBrann BSS-240 Pro

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

5 V strømforsyning (medfølger) 1 sone Inntil 30 moduler pr. sone Inntil 30 spjeld Mulighet for røykdetektor Sonestyring, 1 sone BACnet

5 V strømforsyning (medfølger) 2 soner Inntil 60 moduler pr. sone Inntil 240 spjeld Mulighet for røykdetektor Sonestyring, 2 individuelle soner BACnet og Modbus

M IC RO M AT IC N OR G E AS / MICRO BR ANN BR ANNSIKRING

5 V strømforsyning (medfølger) 2 soner Inntil 60 moduler pr. sone Inntil 240 spjeld Mulighet for røykdetektor Mulighet for scenariostyring - Inntil 60 scenarioer - Inntil 35 vifte-/aggregatstyringer • BACnet og Modbus


SENTRALEN MicroBrann kommunikasjonsmoduler kan styres og overvåkes fra en moderne brannspjeldsentral med touchskjerm og et intuitivt brukergrensesnitt. Sentralen kan brukes som et frittstående system eller integreres opp mot SD-anlegg med Modbus eller BACnet.

MicroBrann brannspjeldsentral

System-tester

Den svært brukervennlige og innovative sentralen gjør det enklere enn noen gang å ha full kontroll på brannspjeld. Sentralen leveres i 3 forskjellige modeller, ferdig programmert og testet. Med en MicroBrann sentral kan systemet brukes frittstående eller integreres mot SD-anlegg via Modbus eller BACnet.

Det kan legges inn enkle eller periodiske tester i sentralen, som for eksempel systemtest en gang i måneden. Ved planlagte tester kan sentralen sende signal til ventilasjonsaggregatet slik at viftene stopper før brannspjeldene testes. Det er også mulig å legge inn enkelttester fra sentralen slik at systemet kan testes ved for eksempel igangkjøring eller service.

Brukervennlig En MicroBrann-sentral gir enkel tilgang til samtlige brannspjeld tilkoblet systemets kommunikasjonsmoduler. Sentralen gir deg mulighet til å endre innstillinger, navngi spjeldene og teste spjeldene i systemet. Tilbakemelding gis alltid i klartekst, slik at du raskt kan se status for systemet i sin helhet, eller for hvert enkelt spjeld. Mulighet for styring og testing av spjeld individuelt og i soner er modellavhengig. Se oversikten til venstre.

Testlogg Utførte tester og hendelser lagres i «Loggfil» og viser eventuelle alarmer/feil. Hvis det oppdages en feil under testkjøring vil man få en alarm som viser hvilken sone, hvilket spjeld og hva som har utløst alarmen i klartekst. Hvis det ikke oppdages feil i systemet vises beskjeden «Suksessfull test» i loggen.

Uendelige muligheter med BSS-240 Pro Med brannsentralen BSS-240 Pro får du maksimal fleksibilitet. Med denne kan du styre hvert enkelt brann-/røykspjeld separat, og fritt programmere BSM-enheten til kun å stenge de spjeldene som er i området der alarmen er utløst. Dette gjør at ventilasjonen opprettholdes i alle deler av bygget som ikke er berørt.

• Enkelt og moderne brukergrensesnitt

Alt på ett sted

• BACnet eller Modbus på samme enhet

• 3 modeller – velg modell etter behov • Inntil 240 spjeld (modellavhengig) • Høyoppløselig touchskjerm med norsk språk og enkle grafiske symboler

Systemet er helt transparent, slik at all informasjon som ligger i kommunikasjonsmodulene er tilgjengelig og redigerbar i sentralen. Slik kan alt gjøres på ett sted, før og etter installasjon.

• Enkel oppkobling mot SD-anlegg

Automatisk gjenkjenning

• Automatisk testfunksjon med lagring av testlogg

Ved oppstart av systemet vil sentralen automatisk gjenkjenne alle modulene/spjeldene som er koblet til. Dermed går oppsettet raskt, og eventuelle feiltilkoblinger er enkle å lokalisere.

(modellavhengig) • Frittstående system • Skytjeneste for fjernstyring og fjernsupport

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

15


Skytjeneste

Fjernsupport

Alle sentralene i MicroBrann-serien har skytjeneste inkludert. Ved å koble sentralen til et nettverk får man fjerntilgang til sentralen via PC, nettbrett eller mobil.

Skytjenesten kan også brukes til fjernsupport. Med denne funksjonen kan man raskt og enkelt få hjelp, uten at servicepartneren trenger å dra ut på anlegget.

Skytjenesten gjør det mulig for én person å utføre visuell kontroll av spjeld og moduler ved å betjene sentralen når man står ved BSM-enheten eller spjeldet. Dette er en kostnadsbesparende og effektiv måte å utføre igangkjøring, testing og kontroll av anlegget.

For å aktivere skytjenesten på sentralen må den først tilkobles et nettverk via WiFi, kabel eller WiFi-deling på mobilen. Tilgangen til sentralen er passordbeskyttet og nettverkstilkoblingen kan avsluttes etter endt fjernsupport for optimal sikkerhet.

• Full oversikt og statussjekk • Navngivning av BSM-enhetene for bedre oversikt over anlegget • Endre innstillinger og legge inn automatiske tester • Få tilsendt loggfiler på e-post • Utføre feilsøking

16

M IC RO M AT IC N O R G E AS / MICRO BR ANN BR ANNS IKRING


DETEKTORER Micro Matic har levert røykdetektorer for montering i ventilasjonskanaler i over 20 år. Produktet er videreutviklet og optimalisert gjennom mange år, og løsningen med venturirøret er patentert i Europa og USA.

UG3 røykdetektor for ventilasjonskanaler UG3 er utviklet for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en røykdetektor og et adaptersystem som er spesiallaget for optimal luftstrøm gjennom røykdetektoren. Systemet oppfyller alle krav om god brannsikkerhet ved lufthastighet fra 0,2 m/s til 20 m/s. Detektoren som benyttes i UG3 har en intelligent overvåkningskrets som kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon gjennom hele produktets levetid. Når detektoren ikke lenger kan kompensere for miljøpåvirkningen, indikeres en servicealarm. UG3-A4O og UG3-A5O inneholder to røykalarmreleer og ett servicerelé. Man kan da benytte ett relé mot byggets brannsentral og ett relé mot MicroBrann styringssystem. MicroBranns kommunikasjonsmoduler leveres med signalinngang for røykdetektor. UG3 leveres med et detektorrør på 60 cm, men lengre rør kan bestilles separat. UG3 kan også leveres med festebrakett for spirokanal og kan funksjonstestes med testspray type DI 7003

Enkel tilkobling UG3 røykdetektor for kanal kobles enkelt til MicroBrann kommunikasjonsmodul.

MicroBrann Kommunikasjonsmodul BSM-24

24 Vdc + 24 Vdc DI2 Com

1 2 3 4

UG3-A4O

Alle ventilasjonsanlegg bør sikres med røykdetektorer for å ivareta byggets sikkerhet ved å hindre brann- og røykspredning på et tidlig tidspunkt. UG3 leveres både for kanal- og takmontering.

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

17


MicroBrann sentral kan tilkobles SD-anlegg/ topp-system

Eksempel på systemskjema med styringsenheten BSS-240

Digital inngang for brannsentral Mulighet for direkte kommunikasjon med SD-anlegg/topp-system, uten bruk av sentral Digital utgang for stans av vifter BSS-240

SONE 1 Seriekobling Adresser: 1 – 60

SONE 2 Seriekobling Adresser: 61 – 120

24V

230V

24V 24V

24V

24V

BSM-24

BSM-230-2

Inntil 120 MicroBrann brannspjeld pr. sone

18

BSM-24

Røykdetektor UG3

M IC RO M AT IC N O R G E AS / MICRO BR ANN BR ANNS IKRING

BSM-24-2

Inntil 120 MicroBrann brannspjeld pr. sone


SYSTEM OG KOBLING MicroBrann system- og koblingseksempel viser et enkelt og oversiktlig system med få nivåer og mange muligheter.

Eksempel på systemskjema Systemskjemaet til venstre viser kobling av et stand-alone-system med styringsenheten BSS240. Stiplet rød linje viser mulighet for direkte tilkobling til SD-anlegg uten sentral, eller viderekobling fra sentral til SD-anlegg.

1

2

1

Bus-kabel Driftsspenning 230 V eller 24 V m/trafo Signalkabel Bus-kabel til SD-anlegg

Kommunikasjonsmodulens tilkoblinger Kommunikasjonsmodulen har inngang for kabelgjennomføring på alle 4 sider. Tilkobling av driftsspenning, bus, røykvarsler og spjeld er enkelt og oversiktlig. 24 V kommunikasjonsmodul har plug & play tilkobling av spjeld for rask og feilfri kobling.

5

2

MicroBrann-sentralen BSS-240 kan tilkobles inntil 60 BSM-kommunikasjonsmoduler og 120 spjeld pr. sone. Alle typer BSM-moduler kan kombineres i samme anlegg. MicroBrann BSM-24 Bildet av kommunikasjonsmodul BSM-24 til høyre viser hvordan enheten ser ut under lokket når alt er tilkoblet.

 Bus, seriekobling  Driftsspenning, seriekobling  Plug & play spjeldtilkobling: Driftsspenning  Plug & play spjeldtilkobling: Kommunikasjon  Koblingsinngang for røykdetektor

4

3

BSM-24

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

19


MICROBRANN BRANNSPJELDSTYRING PRODUKT

ART.NR.

NAVN

BESKRIVELSE

SM 1005

BSS-30 MicroBrann styringssentral

Styringssentral for inntil 30 brannspjeld. Frittstående systemløsning, eller for tilkobling til SD-anlegg/topp-system. 1 sone med inntil 30 seriekoblede kommunikasjonsmoduler og inntil 30 spjeld. Monteringsbrakett og strømforsyning medfølger.

BSS-240 MicroBrann styringssentral

Styringssentral for inntil 240 brannspjeld. Frittstående systemløsning eller for tilkobling til SD-anlegg/topp-system. 2 soner med inntil 60 seriekoblede kommunikasjonsmoduler og inntil 120 spjeld pr. sone. Styringssentralen kan styre hvert enkelt spjeld individuelt for makismal fleksiblitet i anlegget. Monteringsbrakett og strømforsyning medfølger.

SM1030

BSS-240 Pro MicroBrann styringssentral

Styringssentral for inntil 240 brannspjeld, med mulighet for 60 individuelle scenarier. Frittstående systemløsning eller for tilkobling til SD-anlegg/ topp-system. 2 soner med inntil 60 seriekoblede kommunikasjonsmoduler og inntil 120 spjeld pr. sone. Styringssentralen kan styre hvert enkelt spjeld individuelt for maksimal fleksibilitet i anlegget. Monteringsbrakett og strømforsyning medfølger.

SM 1010

BSM-24 MicroBrann kommunikasjonsmodul 24 V

Systemenhet for kontroll og overvåkning av ett spjeld. Brukes sammen med MicroBrann sentral BSS eller direkte mot SD-anlegg. Monteringsbrakett medfølger.

SM 1011

BSM-24-2 MicroBrann Kommunikasjonsmodul 24 V

Systemenhet for kontroll og overvåkning av to spjeld. Brukes sammen med MicroBrann sentral BSS eller direkte mot SD-anlegg. Monteringsbrakett medfølger.

SM 1013

BSM-230-2 MicroBrann kommunikasjonsmodul 230 V

Systemenhet for kontroll og overvåkning av to spjeld. Brukes sammen med MicroBrann sentral BSS eller direkte mot SD-anlegg. Monteringsbrakett medfølger.

CA 1055

UG3-A4O-24V

CA 1056

UG3-A5O-230V

CA 1058

UG-MB

Monteringsbrakett for UG3. Benyttes ved montering på spirokanal.

CA 1071

Forlengelsesrør med gumminippel til UG3. Lengde 106 cm. (60 cm rør medfølger UG3.)

DI 7003

Testspray for UG3. Benyttes for test/funksjonskontroll.

TU 1012

Spenningsforsyning 24 VAC/60 VA, med 3 meter kabel.

SM 1022 SM 1023

2 meter skjøtekabel med plugger for 24 V. 2 meter skjøtekabel med plugger for 230 V.

SC 1500 SC 1001

MicroBus kabel, RS 232-422 / RS-485, for busnettverk/buskommunikasjon. Trommel 500 m. MicroBus kabel, RS 232-422 / RS-485, for busnettverk/buskommunikasjon. Kappemeter.

STYRINGSSYSTEM

SM 1000

RØYKDETEKTORER Optisk røykdetektor for ventilasjonskanal (24 V og 230 V). UG3 røykdetektor har to innebygde alarmreléer og ett servicerelé. Røret er inkludert i produktet (lengde 60 cm). Ved behov kan forlengelsesrør, CA 1071, bestilles separat.

TILBEHØR

20

M IC RO M AT IC N OR G E AS / MICRO BR ANN BR ANNSIKRING


MICROBRANN SIRKULÆRE BRANNSPJELD

Brannmotstand: EI 120

24 V spjeld leveres med hurtigplugger

Type: FDC25 FDC40

NAVN

BRANNMOTSTAND vegg (ve), gulv/tak (ho)

LENGDE

SPJELDBLADTYKKELSE

INNVENDIG DIAMETER

MOTOR

KO 3000

MicroBrann FDC25-100

EI 120

380 mm

25 mm

100 mm

Belimo BFL230-T

KO 3001

MicroBrann FDC25-125

EI 120

380 mm

25 mm

125 mm

Belimo BFL230-T

KO 3002

MicroBrann FDC25-160

EI 120

380 mm

25 mm

160 mm

Belimo BFL230-T

KO 3003

MicroBrann FDC25-200

EI 120

380 mm

25 mm

200 mm

Belimo BFL230-T

KO 3004

MicroBrann FDC25-250

EI 120

380 mm

25 mm

250 mm

Belimo BFL230-T

KO 3005

MicroBrann FDC25-315

EI 120

380 mm

25 mm

315 mm

Belimo BFL230-T

KO 3026

MicroBrann FDC40-400

EI 120

380 mm

40 mm

400 mm

Belimo BFN230-T

KO 3027

MicroBrann FDC40-500

EI 120

380 mm

40 mm

500 mm

Belimo BFN230-T

KO 3028

MicroBrann FDC40-630

EI 120

380 mm

40 mm

630 mm

Belimo BFN230-T

KO 3029

MicroBrann FDC40-800

EI 120

380 mm

40 mm

800 mm

Belimo BF-230-T

ART.NR. 230 V BRANNSPJELD

24 V BRANNSPJELD KO 3010

MicroBrann FDC25-100

EI 120

380 mm

25 mm

100 mm

Belimo BFL24-T-ST

KO 3011

MicroBrann FDC25-125

EI 120

380 mm

25 mm

125 mm

Belimo BFL24-T-ST

KO 3012

MicroBrann FDC25-160

EI 120

380 mm

25 mm

160 mm

Belimo BFL24-T-ST

KO 3013

MicroBrann FDC25-200

EI 120

380 mm

25 mm

200 mm

Belimo BFL24-T-ST

KO 3014

MicroBrann FDC25-250

EI 120

380 mm

25 mm

250 mm

Belimo BFL24-T-ST

KO 3015

MicroBrann FDC25-315

EI 120

380 mm

25 mm

315 mm

Belimo BFL24-T-ST

KO 3036

MicroBrann FDC40-400

EI 120

380 mm

40 mm

400 mm

Belimo BFN24-T-ST

KO 3037

MicroBrann FDC40-500

EI 120

380 mm

40 mm

500 mm

Belimo BFN24-T-ST

KO 3038

MicroBrann FDC40-630

EI 120

380 mm

40 mm

630 mm

Belimo BFN24-T-ST

KO 3039

MicroBrann FDC40-800

EI 120

380 mm

40 mm

800 mm

Belimo BF-24-T-ST

Alle spjeld kan leveres i EX-utførelse.

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

21


MICROBRANN FIRKANTEDE BRANNSPJELD

Brannmotstand: EI 120 Type: FD25 FD40

230 V BRANNSPJELD B

H

200

250

300

350

100

KO4681

KO4682

KO4683

KO4684

150

KO4685

KO4686

KO4687

KO4688

200

KO4600

250

KO4601

400

450

500

550

600

650

700

750

800

KO4602

300

KO4603

KO4604

KO4605

350

KO4606

KO4607

KO4608

KO4609

400

KO4610

KO4611

KO4612

KO4613

KO4614

450

KO4615

KO4616

KO4617

KO4618

KO4619

KO4620

500

KO4621

KO4622

KO4623

KO4624

KO4625

KO4626

KO4627

550

KO4628

KO4629

KO4630

KO4631

KO4632

KO4633

KO4634

KO4635

600

KO4636

KO4637

KO4638

KO4639

KO4640

KO4641

KO4642

KO4643

KO4644

650

KO4645

KO4646

KO4647

KO4648

KO4649

KO4650

KO4651

KO4652

KO4653

KO4054

700

KO4654

KO4655

KO4656

KO4657

KO4658

KO4659

KO4660

KO4661

KO4662

KO4064

KO4065

750

KO4663

KO4664

KO4665

KO4666

KO4667

KO4668

KO4669

KO4670

KO4671

KO4075

KO4076

KO4077

800

KO4672

KO4673

KO4674

KO4675

KO4676

KO4677

KO4678

KO4679

KO4680

KO4087

KO4088

KO4089

KO4090

850

KO4091

KO4092

KO4093

KO4094

KO4095

KO4096

KO4097

KO4098

KO4099

KO4100

KO4101

KO4102

KO4103

900

KO4104

KO4105

KO4106

KO4107

KO4108

KO4109

KO4110

KO4111

KO4112

KO4113

KO4114

KO4115

KO4116

950

KO4117

KO4118

KO4119

KO4120

KO4121

KO4122

KO4123

KO4124

KO4125

KO4126

KO4127

KO4128

KO4129

1000

KO4130

KO4131

KO4132

KO4133

KO4134

KO4135

KO4136

KO4137

KO4138

KO4139

KO4140

KO4141

KO4142

1050

KO4143

KO4144

KO4145

KO4146

KO4147

KO4148

KO4149

KO4150

KO4151

KO4152

KO4153

KO4154

KO4155

1100

KO4156

KO4157

KO4158

KO4159

KO4160

KO4161

KO4162

KO4163

KO4164

KO4165

KO4166

KO4167

KO4168

1150

KO4169

KO4170

KO4171

KO4172

KO4173

KO4174

KO4175

KO4176

KO4177

KO4178

KO4179

KO4180

KO4181

1200

KO4182

KO4183

KO4184

KO4185

KO4186

KO4187

KO4188

KO4189

KO4190

KO4191

KO4192

KO4193

KO4194

1250

KO4195

KO4196

KO4197

KO4198

KO4199

KO4200

KO4201

KO4202

KO4203

KO4204

KO4205

KO4206

KO4207

1300

KO4208

KO4209

KO4210

KO4211

KO4212

KO4213

KO4214

KO4215

KO4216

KO4217

KO4218

KO4219

KO4220

1350

KO4221

KO4222

KO4223

KO4224

KO4225

KO4226

KO4227

KO4228

KO4229

KO4230

KO4231

KO4232

KO4233

1400

KO4234

KO4235

KO4236

KO4237

KO4238

KO4239

KO4240

KO4241

KO4242

KO4243

KO4244

KO4245

KO4246

1450

KO4247

KO4248

KO4249

KO4250

KO4251

KO4252

KO4253

KO4254

KO4255

KO4256

KO4257

KO4258

KO4259

1500

KO4260

KO4261

KO4262

KO4263

KO4264

KO4265

KO4266

KO4267

KO4268

KO4269

KO4270

KO4271

KO4272

Motor hvitt felt: BFL230-T

Motor grått felt: BFN230-T

FD25, spjeldblad 25 mm

Alle spjeldene er 350 mm lange. Redusert bredde på spjeldblad reduserer muligheten for kollisjon mellom spjeldblad og hus/kanal. Patentert design. Spjeldene innenfor rød ramme har 25 mm tykt spjeldblad. Øvrige spjeld har 40 mm tykt spjeldblad. Alle spjeld kan leveres i EX-utførelse.

22

M IC RO M AT IC N O R G E AS / MICRO BR ANN BR ANNS IKRING


MICROBRANN FIRKANTEDE BRANNSPJELD

Brannmotstand: EI 120

24 V spjeld leveres med hurtigplugger

Type: FD25 FD40

24 V BRANNSPJELD 200

250

300

350

KO4781

KO4782

KO4783

KO4784

150

KO4785

KO4786

KO4787

KO4788

200

KO4700

B

H

100

250

KO4701

KO4702

300

KO4703

KO4704

KO4705

350

KO4706

KO4707

KO4708

400

450

500

550

600

650

700

750

800

KO4709

400

KO4710

KO4711

KO4712

KO4713

KO4714

450

KO4715

KO4716

KO4717

KO4718

KO4719

KO4720

500

KO4721

KO4722

KO4723

KO4724

KO4725

KO4726

KO4727

550

KO4728

KO4729

KO4730

KO4731

KO4732

KO4733

KO4734

KO4735

600

KO4736

KO4737

KO4738

KO4739

KO4740

KO4741

KO4742

KO4743

KO4744

650

KO4745

KO4746

KO4747

KO4748

KO4749

KO4750

KO4751

KO4752

KO4753

KO4354

700

KO4754

KO4755

KO4756

KO4757

KO4758

KO4759

KO4760

KO4761

KO4762

KO4364

KO4365

750

KO4763

KO4764

KO4765

KO4766

KO4767

KO4768

KO4769

KO4770

KO4771

KO4375

KO4376

KO4377

800

KO4772

KO4773

KO4774

KO4775

KO4776

KO4777

KO4778

KO4779

KO4780

KO4387

KO4388

KO4389

KO4390

850

KO4391

KO4392

KO4393

KO4394

KO4395

KO4396

KO4397

KO4398

KO4399

KO4400

KO4401

KO4402

KO4403

900

KO4404

KO4405

KO4406

KO4407

KO4408

KO4409

KO4410

KO4411

KO4412

KO4413

KO4414

KO4415

KO4416

950

KO4417

KO4418

KO4419

KO4420

KO4421

KO4422

KO4423

KO4424

KO4425

KO4426

KO4427

KO4428

KO4429

1000

KO4430

KO4431

KO4432

KO4433

KO4434

KO4435

KO4436

KO4437

KO4438

KO4439

KO4440

KO4441

KO4442

1050

KO4443

KO4444

KO4445

KO4446

KO4447

KO4448

KO4449

KO4450

KO4451

KO4452

KO4453

KO4454

KO4455

1100

KO4456

KO4457

KO4458

KO4459

KO4460

KO4461

KO4462

KO4463

KO4464

KO4465

KO4466

KO4467

KO4468

1150

KO4469

KO4470

KO4471

KO4472

KO4473

KO4474

KO4475

KO4476

KO4477

KO4478

KO4479

KO4480

KO4481

1200

KO4482

KO4483

KO4484

KO4485

KO4486

KO4487

KO4488

KO4489

KO4490

KO4491

KO4492

KO4493

KO4494

1250

KO4495

KO4496

KO4497

KO4498

KO4499

KO4500

KO4501

KO4502

KO4503

KO4504

KO4505

KO4506

KO4507

1300

KO4508

KO4509

KO4510

KO4511

KO4512

KO4513

KO4514

KO4515

KO4516

KO4517

KO4518

KO4519

KO4520

1350

KO4521

KO4522

KO4523

KO4524

KO4525

KO4526

KO4527

KO4528

KO4529

KO4530

KO4531

KO4532

KO4533

1400

KO4534

KO4535

KO4536

KO4537

KO4538

KO4539

KO4540

KO4541

KO4542

KO4543

KO4544

KO4545

KO4546

1450

KO4547

KO4548

KO4549

KO4550

KO4551

KO4552

KO4553

KO4554

KO4555

KO4556

KO4557

KO4558

KO4559

1500

KO4560

KO4561

KO4562

KO4563

KO4564

KO4565

KO4566

KO4567

KO4568

KO4569

KO4570

KO4571

KO4572

Motor hvitt felt: BFL24-T-ST

Motor grått felt: BFN24-T-ST

FD25, spjeldblad 25 mm

Alle spjeldene er 350 mm lange. Redusert bredde på spjeldblad reduserer muligheten for kollisjon mellom spjeldblad og hus/kanal. Patentert design. Spjeldene innenfor rød ramme har 25 mm tykt spjeldblad. Øvrige spjeld har 40 mm tykt spjeldblad. Alle spjeld kan leveres i EX-utførelse.

MIC ROBRANN BRANNS IKRING / MIC ROMATIC. N O

23


Foto: Shutterstock I Unsplash / BRMM066.digital / 0522-V4/TMH

Micro Matic – din kompetansepartner Micro Matic har levert kvalitetsprodukter til det norske markedet i over 50 år. Med Micro Matic som kompetansepartner og systemleverandør, får du markedets beste totalpakke. • • • • •

Høy kvalitet Lagerførte produkter Webshop Rask levering Oppfølging, service og support

Ved valg av MicroBrann tilbyr Micro Matic kurs, service og support i forbindelse med prosjektering, levering, programmering, igangkjøring og drift. • • • •

Deltagelse på avklaringsmøte med brannkonsulent/RIV ved behov. Opplæring av servicepersonale, eller deltagelse ved igangkjøring. Deltagelse ved funksjonskontroll av anlegget ved behov. Brukeropplæring i systemet.

micromatic.no

Kontakt oss Se våre løsninger og hele produktsortimentet på micromatic.no, og bestill dine varer raskt og enkelt i nettbutikken. Vi samarbeider med rådgivere, entreprenører og byggherrer. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller book et showrommøte i Asker eller Bergen. Oversikt over alle våre flinke folk finner du på micromatic.no • Telefon: 66 77 57 50 • e-post: inneklima@micro-matic.no ordre@micro-matic.no

Vi gjør norske bygg smartere. Hold deg oppdatert. Følg oss!

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad Postboks 264, 1379 Nesbru www.micromatic.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.