Lysstyring gjort enkelt fra Micro Matic

Page 1

Bevegelsessensorer

Lysstyring gjort enkelt

micromatic.no

Beskrivende applikasjonseksempler for DALI og on/off-løsninger i skoler og yrkesbygg Rask installasjon. Enkel sensorkonfigurasjon med app!

DALI


2

2


Innhold Innhold Side Gratis kundestøtte og prosjektrådgivning ����������������������������������������������������5 Spesielle funksjoner i DALI-sensorene ��������������������������������������������������������6 Konfigurasjon via smarttelefon ����������������������������������������������������������������������8 Klasserom med tavlelys . . . . . . . DALI ��������������������������������������������������������10 Klasserom med smarttavle . . . . DALI ��������������������������������������������������������12 Kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DALI ��������������������������������������������������������14 Kontor med ventilasjonsstyring .DALI ��������������������������������������������������������16 Konferanserom . . . . . . . . . . . . . . DALI ��������������������������������������������������������18 Konferanserom med scenarioer.DALI ��������������������������������������������������������20 Korridor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On/Off ������������������������������������������������������22 Korridor med dag/nattfunksjon. DALI ��������������������������������������������������������24 Trappeoppgang . . . . . . . . . . . . . . On/Off ������������������������������������������������������26 Foldedør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DALI ��������������������������������������������������������28 Lysstyring i naboområder. . . . . . DALI ��������������������������������������������������������30 Sekundærrom . . . . . . . . . . . . . . . On/Off ������������������������������������������������������32 Oversikt over sensorer til dagslysstyring ����������������������������������������������������34 Overstyring av sensor ����������������������������������������������������������������������������������34 Korrekt plassering av sensor. ����������������������������������������������������������������������37 Funksjoner og begreper ������������������������������������������������������������������������������39

3


4

4


Gratis kundestøtte og prosjektrådgivning Vi kan bistå med kompetanse til ditt lysstyringsprosjekt, uansett om du har behov for kundesupport i enkelte eller flere faser av prosjektet. •

Prosjektering

Oppstart

Teknisk assistanse

Prosjektering Vi tilbyr prosjektering av lysstyring med forslag til funksjoner, valg av komponenter samt utarbeidelse av tilbud, kostnadsfritt. Ønsker du også utarbeidelse av mer detaljert prosjektering med oversikt over komponenter i de enkelte lokalene, koblingsskjemaer/prinsippdiagrammer samt plassering av sensorer, beregnes dette iht. tilbud.

Oppstart Vi tilbyr bistand i forbindelse med idriftsetting av lysstyring i samarbeid med entreprenør/installatør. Hvis du ønsker at Micro Matic skal foreta idriftsetting, beregnes dette iht. tilbud.

Teknisk assistanse Vi står til rådighet med kundesupport for å svare på spørsmål og problemer som måtte oppstå. Hvis vi ikke kan løse problemet på telefon eller per e-post, sender vi ut en tekniker og ordner problemet raskest mulig.

Kontakt Micro Matics prosjektavdeling på tlf.: 66 77 57 50 eller via e-post: support@micro-matic.no

Rådgivertekster Vi tilbyr rådgivertekster til din prosjektering. Bruk QR-koden eller URL https://www.micromatic.no/proffsenter/verktoy/ microguiden/radgivertekster-elektro/.

5


Spesielle funksjoner i DALI-sensorene Enkelt valg av sensor DALI-sensorer fra Niko-Servodan er bygd opp rundt en ensartet spesifikasjon av funksjoner. Når du velger sensor, trenger du derfor bare forholde deg til sensorerens rekkevidde samt om sensoren skal være innfelt eller utenpåliggende. Det letter installasjonen og gjør logistikken enklere, siden du ikke lenger trenger å holde styr på et utall varianter med forskjellige funksjoner gjennom bygge- og installasjonsprosessen. Valget av DALI-sensor er derfor enkelt.

DA L I ADDRESSABLE

DALI Addressable DALI-sensorene kommuniserer med DALI Addressable. Det gir optimal utnyttelse av DALI-standarden, hvor hver bus-enhet automatisk får tildelt en unik adresse. Armaturer og sensorer osv. kan derfor kobles vilkårlig på DALI-busen, på samme måte som senere konfigurasjon også skjer helt uavhengig av kablingen.

Konfigurasjon med appen Niko Sensor Tool DALI-sensorer fra Niko-Servodan kan konfigureres på en enkel og intuitiv måte med appen Niko Sensor Tool. Du kan derfor foreta konfigurasjon med smarttelefonen din APP READY

helt uten bruk av PC, fjernkontroll e.l. Konfigurasjonen overfører du til sensoren via en IR-adapter i telefonens minijack-inngang

Multisone Man har mulighet for å opprette en multisone, som er en ekstra sone med armaturer som allerede inngår i en eller flere dagslyssoner. På tvers av dagslyssoner kan MULTISONE

du derfor inkludere en rekke armaturer i en multisone som f.eks. kan fungere som tavlebelysning, eller slukkes når det brukes smarttavle. Dette skjer uavhengig av dagslysstyringen i lokalet.

Scenarioer Det er mulig å forhåndsdefinere opp til 4 forskjellige lysscenarioer, slik at man ved ett trykk får ønsket lysinnstilling. Konfigurasjonen er enkel og kan gjøres med app på SCENARIOER

smarttelefon.

Autokonfigurasjon Autokonfigurasjon sikrer rask og enkel utskiftning av armatur, ettersom sensoren automatisk registrerer at en armatur blir skiftet. Den nye armaturen overtar automaAUTOKONFIGURASJON

tisk adressen og innstillingene fra den tidligere armaturen. Ytterligere konfigurasjon er dermed ikke nødvendig.

6


4 4 SONER

4 soner DALI-sensorene kan konfigureres med opptil 4 soner. Det kan være 2 dagslyssoner med 2 sekundære soner, 3 dagslyssoner med 1 sekundær sone, 1 dagslyssone med 2 sekundære soner, eller alt i en dagslyssone.

Standby-minimering Det interne reléet i sensoren eller eksterne DALI-reléer kan brukes til standby-minimering. Når belysningen er slukket, blir strømmen til STANDBY-MINIMERING

armaturene helt brutt, slik at effektforbruket til armaturene er 0 watt.

Styring av HVAC Det interne reléet i sensoren eller eksterne DALI-reléer kan brukes til styring av HVAC. Ventilasjonen vil automatisk slås av og på, avhengig av HVAC

tilstedeværelse i lokalet. Dette gir økt brukerkomfort i lokalet, samtidig med at strømforbruket til f.eks. ventilasjon minimeres.

Overstyring med potensiometer eller impulsbryter Det er mulig å overstyre lysstyring i DALI-installasjonen med både impulsbryter og brukervennlig potensiometer. DALI-potensiometeret skal bare OVERSTYRING

kobles direkte på DALI-busens 2 ledere.

N-leder

Beskyttelsesleder / jord

Fase/ tennledning/ leder

DALI

7


Enkel innstilling med app! Nå kan du konfigurere sensorer på en enkel og intuitiv måte med smarttelefon. Med appen "Niko Sensor Tool" kan du stille inn sensorer helt uten bruk av hjelpeverktøy som PC og fjernkontroller. Konfigurasjon av energisparende dagslysstyring går raskt og enkelt, selv med avanserte funksjoner som multisone, dag/natt-funksjon, flere lysscenarioer osv.

Rask og brukervennlig Appen Niko Sensor Tool gir deg en helt ny og brukervennlig opplevelse når du skal konfigurere sensorer. Du kan velge blant mange ferdigdefinerte, typiske løsninger, men du kan også lage dine egne. Når du har valgt ønsket funksjon, blir du automatisk guidet gjennom konfigurasjonen trinn-for-trinn.

App sikrer ensartethet Underveis i konfigurasjonen har du alltid mulighet for å tilpasse konfigurasjonen til spesifikke ønsker og behov. Disse tilpasningene kan lagres i appen til senere bruk. Det sikrer ensartethet ved konfigurasjon av flere lokaler, og det letter arbeidet med den lovpliktige dokumentasjonen.

Niko Sensor Tool Med Niko Sensor Tool trenger du ikke flere forskjellige fjernkontroller som konfigurasjonsverktøy. Appen er gratis og tilgjengelig for iPhone og Android mobiltelefoner.

Trådløs overføring med IR For å overføre konfigurasjonen fra smarttelefon til sensor benyttes en IR-adapter. Adapteren tilkobles smarttelefonens jack-inngang og pekes mot sensoren for trådløs IR-overføring av ønsket konfigurasjon. Art.nr. SE 41 936 / El.nr. 14 792 36.

8


Trinn-for-trinn guide SE 41 750

e.g. SE 41 750

SE 41 700 SE 41 701 SE 41 720 SE 41 721 SE 41 750 SE 41 751 SE 41 752 SE 41 753

1 Velg sensor

2 Velg konfigurasjon

3

Velg den sensoren du ønsker å konfigurere. Sensoren finner du i listen.

Artikkelnummeret på sensoren du valgte står øverst (SE 41 750). Velg ny konfigurasjon eller endre en eksisterende konfigurasjon.

Ved ny konfigurasjon velger du den romtypen som passer best til sensorens plassering/ønsket funksjon.

4 Velg funksjon

5 Tilpasninger

6 Upload

I vårt eksempel har vi valgt romtypen kontor. I applikasjonen kan du velge blant flere typiske funksjoner, og merke dine favoritter om du vil.

Du kan når som helst tilpasse oppsettet til dine spesifikke behov, og lagre det til senere bruk.

Pek IR-adapteren mot sensoren og trykk på “Last opp”. Pek til sensor har blinket grønt 3 ganger. Konfigurasjonen er nå fullført. Ønsker du å kontrollere installasjonen kan du foretå en test før du laster opp.

Velg romtype

9


DALI ADDRESSABLE

Klasserom med tavlelys

Sone 1

230 Vac

Master

Sekundær sone

Dimbar dagslysstyring i 2 soner, tavlelys i sekundær sone

Sone 2

Prinsippskisse: Dimbar dagslysstyring i 2 soner + On/Off i sekundær sone til tavlebelysning. Overstyring av dagslysstyring med DALI-potensiometer.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 2 soner for dagslysstyring samt 1 On/Off-sone til tavle­ belysning. Armaturene i dagslyssonene har DALI-koblinger beregnet for dimming.

INNFELT

Armaturer til tavlelys har standardkoblinger og styres av sensorens interne relé. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impuls­ bryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid. Dagslysstyringen kan overstyres via impulsbryter eller DALI-potensiometer. I områder der kabling til bryter må unngås, f.eks. ved glassvegger, skillevegger ol.l, benyttes EnOcean-sensor som kan kommunisere med tråd- og batteriløse brytere.

10

2 - 3,4 M

20 - 24 M

43 3 SONER

OVERSTYRING


Klasserom med tavlelys / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-lederkabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon, installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Klasserom” 4. Velg konfigurasjon “2.1 Klasserom” 5. Følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

11


DALI ADDRESSABLE

Klasserom med smarttavle

Dimbar dagslysstyring i 2 soner, multisone til smarttavle eller tavlelys

Sone 1

230 Vac

Master

Multisone

Sone 2

Prinsippskisse: Dimbar dagslysstyring i 2 soner + multisone til smarttavle. Overstyring av dagslysstyring og multisone med potensiometer.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 2 soner for dagslysstyring samt 1 multisone til tavlebelysning. Alle armaturene har DALI-koblinger beregnet for dimming. Armaturene i multisonen

INNFELT

har en dobbelt funksjon. Samtidig som de inngår i dagslysstyringen, kan de reguleres manuelt og uavhengig av armaturene i de andre sonene, når det er behov for mer eller mindre lys på tavle/smarttavle. Dette gjøres via impulsbryter eller DALI-potensiometer. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid.

2 - 3,4 M

20 - 24 M

42 2SONER

OVERSTYRING

Dagslysstyringen kan overstyres via 230 V impulsbryter eller DALI-potensiometer. I områder der kabling til bryter må unngås, f.eks. ved glassvegger, skillevegger o.l, benyttes EnOcean-sensor som kan kommunisere med tråd- og batteriløse brytere.

12

MULTISONE-


Klasserom med smarttavle / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-leder kabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon, installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Klasserom” 4. Velg konfigurasjon “2.3 Klasserom” 5. Følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

13


DALI ADDRESSABLE

Kontor Dimbar dagslysstyring i 2 soner, effektbelysning i sekundær sone, standby-minimering

Sekundær sone Sone 1

Master 230 Vac

Sone 2

Sekundær sone

Prinsippskisse: Dimbar dagslystyring i 2 soner + dimbar effektbelysning i sekundærsone. Standbyminimering og overstyring med potensiometer.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 2 soner for dagslysstyring samt 1 sone til effektbelysning. Alle armaturer har DALI-koblinger beregnet for dimming.

INNFELT

Sensorens interne relé brukes til avbrudd i forsyningsspenningen, slik at standbyforbruket til samtlige armaturer elimineres når det ikke er tilstedeværelse. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid.

2 - 3,4 M

8 - 12 M

43 3 SONER

OVERSTYRING

Dagslysstyringen kan overstyres via 230 V impulsbryter eller DALI-potensiometer. I områder der kabling til bryter må unngås, f.eks. ved glassvegger, skillevegger o.l., benyttes EnOcean-sensor som kan kommunisere med tråd- og batteriløse brytere.

14

STANDBYMINIMERING


Kontor / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-leder kabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velges sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Kontor” 4. Velg konfigurasjon “1.2 Kontor” 5. Følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

15


DALI

Kontor med ventilasjonsstyring

ADDRESSABLE

Dimbar dagslysstyring i 2 soner, effektbelysning i sekundær sone, ventilasjonsstyring

Sekundær sone

Sone 1

Master

230 Vac

HVAC

Sone 2

Sekundær sone

Prinsippskisse: Dimbar dagslystyring i 2 soner, dimbar effektbelysning og ventilasjonsstyring. Overstyring av lysstyring med potensiometer eller impulsbryter.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 2 soner for dagslysstyring samt 1 sone til effektbelysning. Alle armaturer har DALI-koblinger beregnet for dimming.

INNFELT

Sensorens interne relé brukes til styring av ventilasjonsanlegg, enten frittstående i lokalet eller via SD-anlegg. Ventilasjon starter automatisk hvis sensoren har registrert aktivitet i 2 min. og fortsetter til siste person har forlatt lokalet og etterløpstiden er over. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt

2 - 3,4 M

8 - 12 M

43 3 SONER

OVERSTYRING

etterløpstid. Dagslysstyringen kan overstyres via 230 V impulsbryter eller DALI-potensiometer. I områder der kabling til bryter må unngås, f.eks. ved glassvegger, skillevegger o.l, benyttes EnOcean-sensor som kan kommunisere med tråd- og batteriløse brytere.

16

HVAC


Kontor med ventilasjonsstyring / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-leder kabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon, installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velges sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Kontor” 4. Velg konfigurasjon “1.1 Kontor” 5. Følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

17


DALI ADDRESSABLE

Konferanserom Dimbar dagslysstyring i 3 soner, lys i sekundær sone, standby-minimering, ventilasjonsstyring

230 Vac Innbyggingsrelé Sekundær sone Sone 3 230 Vac Master

230 Vac

Innbyggingsrelé

Sone 2 HVAC

Sone 1

Prinsippskisse: Dimbar dagslystyring i 3 soner, standby-minimering via sensorens interne relé samt ventilasjonsstyring og sekundære soner via eksterne DALI-reléer. Overstyring av lysstyring med potensiometer eller impulsbryter.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 3 soner for dagslysstyring samt 1 sekundær sone via et eksternt relé. Armaturer i dagslyssonene har DALI-koblinger beregnet for dimming.

INNFELT

Armaturer i den sekundære sonen har standard koblinger uten dimming. Internt relé brukes til avbrudd i forsyningsspenningen, slik at standby-forbruket til armaturer i dagslyssonene elimineres når det ikke er tilstedeværelse.

2 - 3,4 M

20 - 24 M

Et eksternt DALI-relé brukes til styring av ventilasjonsanlegg, enten frittstående i lokalet

4

eller via SD-anlegg. Ventilasjon starter automatisk hvis sensoren har registrert aktivitet i

4 SONER

OVERSTYRING

HVAC

STANDBYMINIMERING

2 min. og fortsetter til den siste personen har forlatt lokalet og etterløpstiden er over. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid. Dagslysstyringen kan overstyres via 230V impulsbryter eller DALI-potensiometer.

18


Konferanserom / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-leder kabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon, installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon. annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Konferanserom” 4. Velg konfigurasjon “4.1 Konferanserom” 5. Velg “Funksjon” 6. Still inn “Dagslysstyring” til “Dagslysstyring” Still inn “Intern reléfunksjon» til “Standby-minimering” og “Lagre” 7. Velg “Eksternt relé” 8. Aktiver “HVAC” og “Lagre” 9. Velg “Start konfigurasjon” og følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

45 002 40

SE 70 980

Innbyggingsrelé RM-1.HM DALI, 6A/250 V

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

19


DALI

Konferanserom med scenarioer

ADDRESSABLE

Dimbar dagslysstyring i 3 soner, lys i sekundær sone, ventilasjonsstyring, standby-minimering, scenarioer

230 Vac

Innbyggingsrelé

230 Vac HVAC

Innbyggingsrelé

Sekundær sone Sone 3

Inputmodul Sone 2

Master Sone 1

230 Vac Prinsippskisse: Dimbar dagslysstyring i 3 soner, lys i sekundærsone, ventilasjonsstyring, standby-minimering samt scenarioer.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 3 soner for dagslysstyring samt 1 sekundær sone via et eksternt DALI-relé. Armaturer i dagslyssonene har DALI-koblinger beregnet for dimming.

SCENARIOER

INNFELT

2 - 3,4 M

20 - 24 M

Sensorens interne relé brukes til avbrudd i forsyningsspenningen, slik at standbyforbruket til samtlige armaturer elimineres når det ikke er tilstedeværelse. Et eksternt DALI-relé brukes til styring av ventilasjonsanlegg, enten frittstående i lokalet eller via SD-anlegg. Ventilasjon starter automatisk hvis sensoren har registrert aktivitet i 2 min. og fortsetter til siste person har forlatt lokalet og etterløpstiden er over.

4 4 SONER

OVERSTYRING

Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid. Dagslysstyringen kan overstyres via impulsbryter eller DALI-potensiometer. Forskjellige lysscenarioer kan programmeres og deretter aktiveres via bryter. Fornyet aktivering av dagslysstyringen skjer også via bryter.

20

HVAC

STANDBYMINIMERING


Konferanserom med scenarioer / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-leder kabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Konferanserom” 4. Velg konfigurasjon “4.1 Konferanserom” 5. Velg “Eksternt relé” 6. Aktiver “HVAC” og “Lagre” 7. Velg “Start konfigurasjon” og følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

45 002 36

SE 70 020

Inputmodul DCP-4BI DALI med 4 innganger

45 016 74

GI 2003 100

Gira svakstrømsbryter, innsats, 3 kanaler (+ ramme: Standard 55 el.nr. 14 207 52)

45 002 40

SE 70 980

Inbyggingsrelé RM-1.HM DALI, 6A/250 V

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

21


Korridor On/Off-lysstyring

230 Vac

Master

Slave

Prinsippskisse: On/Off-lysstyring

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 1 sone for On/Off dagslysstyring. Alle armaturer har standard koblinger uten dimming. For å kunne registrere aktivitet i hele gangens

INNFELT

lengde er mastersensoren supplert med en slavesensor. Lyset tenner automatisk når personer kommer inn i gangen og luxnivået er under sett-punkt, og slukker automatisk etter innstilt etterløpstid. Luxavhengig tenning kan fravelges. Løsningen kan suppleres med 230 V impulsbryter for aktiv tenn med automatisk slukking.

22

2 - 3,4 M

20 - 24 M

41 1 SONE


Korridor / On/Off

Installasjon •

Bus mellom master og slave kan være inkludert i 5-leder kabel

Slaven registrerer utelukkende bevegelse

Ønskes det ytterligere deteksjon, installeres det nødvendige antall slaver, men maksimalt 10 stk.

Bryter for aktiv innkobling kobles til mastersensoren

Endring av standardinnstillinger via app Du har mulighet for å endre standardinnstillinger via Niko Sensor Tool app. 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 700” 2. Velg “Tilpass konfigurasjon” 3. Velg “Standardinnstillinger” 4. Foreta ønskede endringer 5. Velg “Send innstillinger”

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 00

SE 41 700

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, master, 230 Vac

14 792 02

SE 41 702

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, slave, 230 Vac

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 01

SE 41 701

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 03

SE 41 703

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 29

SE 41 926

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

23


DALI

Korridor med dag/nattfunksjon

ADDRESSABLE

Dimbar dagslysstyring med dag/nattfunksjon

L

230 Vac

Master

Slave

230 Vac

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig Prinsippskisse: Dimbar dagslysstyring med dag/ nattfunksjon

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 1 sone for dagslysstyring. Armaturene er fordelt på 2 grupper med annenhver armatur på annenhver gruppe. Alle armaturer har

INNFELT

DALI-koblinger beregnet for dimming. I hver bolig er det mulig å tenne lyset. Løsningen veksler mellom dag- og nattfunksjon. Omkobling skjer enten via et skumringsrelé/-koblingsur eller 1-polet bryter. Dagfunksjon: Lyset tennes automatisk ved tilstedeværelse eller via bryter i bolig. Lyset reguleres med dagslysstyring. Nattfunksjon: Dagslysstyring er frakoblet. Armaturene har ett lysnivå ved tilstedeværelse og et annet lysnivå når det ikke er tilstedeværelse. Begge nivåer kan justeres mellom 1-100 % lys.

24

2,5 - 3 M

20 - 24 M

41 1 SONE

OVERSTYRING


Korridor med dag/nattfunksjon / DALI

Installasjon •

Installasjonen kan foretas på en enkelt 5-leder kabel

Kabelen legges uavhengig av soner og konfigurasjon

Alle DALI-enheter kobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av sone og konfigurasjon

Ønsker du ytterligere deteksjon installeres det nødvendige antall slaver. Slaver kommuniserer med master via DALI-busen, og tilkobles vilkårlig på DALI-busen uavhengig av soneinndeling og annen konfigurasjon.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 750” 2. Velg “Ny konfigurasjon” 3. Velg romtype “Korridor” 4. Velg konfigurasjon “3.3 Korridor” 5. Følg guiden i appen

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

14 792 52

SE 41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

25


Trappeoppgang On/Off-lysstyring med dagslysblokkering

230 Vac

Bolig

Bolig

Prinsippskisse: On/Off-lysstyring med dagslysblokkering

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 1 sone for On/Off dagslysstyring med dagslysblokkering. Alle armaturer har standard koblinger uten dimming. For å kunne registrere aktivitet

VEGGMONTERT

optimalt er det valgt å montere flere bevegelsessensorer. Lyset slås automatisk på når en av sensorene registrerer aktivitet i dekningsområdet og luxnivået er under innstilt nivå. Lyset slukker automatisk etter innstilt etterløpstid.

2 - 3,4 M

Maks 15 M

Løsningen kan suppleres med en bryter i hver bolig - for å slå på lyset.

OVERSTYRING

26


Trappeoppgang / On/Off

Installasjon Installasjon til armaturene kan foretas

Bevegelsessensor Movement sensor Lyssensor Light sensor Bryter Push14 016 25 14 016 27 41-262 43-197

med en enkelt 3-leders kabel. • •

button

Svakstrømledning brukes mellom bryter

Lux

og sensorer til styreenheten.

0-10V

PIR

Lyssensoren plasseres slik at den bare ”ser” dagslys. 1

2

Lux 0-10V

NPN

3

4

1

2

3

Konfigurasjon Løsningen konfigureres via knapper på styreenheten med display: 1. Velg innendørs applikasjon

B

2. Velg luxområde i henhold til sensorinnstilling

1

2

36-080

3. Innstill luxnivå for dagslysblokkering

3

4

5

B

Minilux Control

Lux Lux Off range on delay Test

4. Innstill ønsket etterløpstid

App In

C D1

Out

Mode

Set +

Test

Set -

1

2

C

3

2

3

D

L N

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 016 25

SE 41 262

Veggmontert bevegelsessensor med lyssensor, PIR 90°, 15 m

14 016 21

SE 36 080

Kontroller med display, 1 kanal, DIN, 30 - 30 klux, 230 Vac/24 Vdc

14 016 27

SE 43 197

Lyssensor, 3 - 60.000 lux, 0 - 10 V, IP 20, 24 Vdc (Ekstern lyssensor benyttes ved "uheldig" plassering av SE 41 262)

SE 41 440

Takmontert tilstedeværelsessensor PIR 360°, ø 8 m

Alternativer 14 044 94

27


DALI ADDRESSABLE

Foldedørsløsning

Sone 1

Sone 2

Sone 1

Master

Sone 3

Master

DALI link-modul

230 Vac

230 Vac

Lysstyring i lokale delt med foldedør

Sone 2

Sone 3

Foldedørsbryter Prinsippskisse: Lysstyring i lokale delt med foldedør.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen i begge lokaler består av 3 soner for dagslysstyring. Alle armaturer har DALI-koblinger beregnet for dimming.

INNFELT

Lysstyringen i begge lokaler kobles sammen via DALI link-modul. Ved åpen foldedør overstyres lyset i begge lokaler synkront. Ved lukket foldedør er det separat dagslys­ styring i begge lokaler. En bryter/kontakt forteller DALI link-modulen om foldedøren er åpen eller lukket. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid. Dagslysstyringen kan overstyres via impulsbryter eller DALI-potensiometer. I områder der kabling til bryter må unngås, f.eks. ved glassvegger, skillevegger o.l., benyttes EnOcean-sensor som kan kommunisere med tråd- og batteriløse brytere.

28

2 - 3,4 M

20 - 24 M

43 3 SONER

OVERSTYRING


Foldedørsløsning / DALI

Installasjon Installer to separate DALI-segmenter på hver side av foldedøren. Lukk foldedøren og konfigurer de to DALI-segmentene separat. VIKTIG: De to segmentene må konfigureres FØR de kobles sammen via DALI link-modul.

Konfigurasjon via app Konfigurer de to segmentene hver for seg med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Konferanserom” 4. Velg konfigurasjon “4.1 Konferanserom” 5. Følg guiden i appen

Etter konfigurasjon kobles de to segmentene sammen via DALI link-modulen: 1. Sett funksjonsvelgeren på DALI link-modulen på “6” (foldedørsfunksjon).

456

om foldedøren er åpen eller lukket. 4. Installasjonen er nå ferdig

23

3. Koble DALI link-modulen med bryter som registrerer

23

456

901

78

Funksjonsinnstilling 6

901

78

2. Koble sammen de to segmentene til DALI link-modulen via en 2-leder

DALI

DALI

DBC-1/TH

C E

70-021

Komponenter

DALI

El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALI, master, 230 Vac, inkl. takboks

45 002 37

SE 70 021

DALI link-modul DBC-1.TH til foldedør og nabostyring

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

DALI

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

29


DALI ADDRESSABLE

Lysstyring i naboområder Lysstyring i 2 eller flere naboområder

DALI link-modul

Sone 2

230Vac

Sone 1

Master

Område C

Sone 1

DALI link-modul

DALI link-modul

Master

Sone 1

DALI link-modul

230Vac

Master

Sone 2

Master

Sone 2

Område B

Sone 2

Sone 1

Område A 230Vac

230Vac

Område D

Prinsippskisse: Lysstyring i 4 naboområder i et kontorlandskap. Ved tilstedeværelse i et område er det 50 % belysning i naboområdene.

Funksjonsbeskrivelse Installasjon i åpent kontorlandskap bestående av 2 soner for dagslysstyring i hvert område. Alle armaturer har DALI-koblinger beregnet for dimming.

INNFELT

Lysstyringen i alle områder kobles sammen via en DALI link-modul. Ved tilstede­­værelse i ett område, vil belysningen i naboområdene uten tilstedeværelse lyse med 50 %. På DALI link-modul kan man velge mellom “Samme dagslysnivå”, “50 % av dagslys” eller “Minimum lysnivå” i naboområder uten tilstedeværelse. Lyset kan enten tennes automatisk ved tilstedeværelse, skrus på med 230 V impulsbryter, eller via DALI-potensiometer. Når lokalet er forlatt, slukkes alt lys etter innstilt etterløpstid. Dagslysstyringen kan overstyres via impulsbryter eller DALI-potensiometer. I områder der kabling til bryter må unngås, f.eks. ved glassvegger, skillevegger o.l., benyttes EnOcean-sensor som kan kommunisere med tråd- og batteriløse brytere.

30

2,5 - 3 M

8 - 12 M

42 2 SONER

OVERSTYRING


Lysstyring i naboområder / DALI

Installasjon Installer fire separate DALI-segmenter (område A + B + C + D). VIKTIG: De fire segmentene må konfigureres FØR de kobles sammen via DALI link-modul.

Konfigurasjon via app Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velges sensor “SE 41 750” 2. Velg “Start konfigurasjon” 3. Velg romtype “Kontor” 4. Velg konfigurasjon “1.1 Kontor”

456

1. Sett funksjonsvelgeren på DALI link-modulen på “8” (nabolink).

456

4. Installasjonen er nå ferdig DALI

23

3. Koble sammen de fire segmentene til DALI link-modulen via en 2-leder

901

78

2. Jumperen demonteres fra DALI link-modulen

Funksjonsinnstillinger ved nabosonestyring:

23

Etter konfigurasjon kobles de to segmentene sammen via DALI link-modulen:

901

78

5. Følg guiden i appen

DALI

Ingen jumper DBC-1/TH

C EN

70-021

7 = 100 % dagslys i nabosonen

456

23

9 = Minimum lysnivå i nabosonen

78

Funksjonsinnstilling 8

23

456

DALI

901

78

Komponenter

901

DALI

8 = 50 % dagslys i nabosonen

El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 792 50

SE 41 750

Tilstedeværelsessensor, innfelt, 360°, DALIDALI, master, 230 Vac, inkl. takboks DBC-1/TH

45 002 37

SE 70 021

70-021 DALI link-modul DBC-1.TH til foldedør og nabostyring

14 792 14

SE 74 514

Dimmer DALI-potensiometer

DALI

DALI C EN DALI

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 52

SE41 752

Slavesensor for utvidelse av detekteringsområde, 20-24 m

14 792 51

SE 41 751

Mastersensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 53

SE 41 753

Slavesensor utenpåliggende, 20-24 m

14 792 88

SE 41 934

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

31


Sekundærrom On/Off-dagslysstyring

230 Vac

Prinsippskisse: On/Off dagslysstyring med overstyring av lys med bryter.

Funksjonsbeskrivelse Installasjonen består av 1 sone for On/Off dagslysstyring. Alle armaturer har standard koblinger uten dimming.

INNFELT

Det er mulig å velge mellom forskjellige funksjoner. Automatisk inn-/utkobling via sensoren eller aktiv inn-/utkobling via 230 V bryter med automatisk slukking via sensoren. Automatisk inn-/utkobling: Lyset tenner automatisk når personer kommer inn

41

i rommet og luxnivået er under settpunktet, og slukker automatisk etter innstilt

1 SONE

etterløpstid.

32

2,5 - 3 M

8 - 12 M

OVERSTYRING


Sekundærrom / On/Off

Installasjon Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med installasjonen: •

Installasjon kan foretas med en enkelt 3-leders kabel.

Bryter for aktiv inn-/utkobling tilkobles til mastersensoren.

Konfigurasjon foretas via IR-fjernkontroll eller Niko Sensor Tool app.

Endring av standardinnstillinger via app Du har mulighet for å endre standardinnstillinger via Niko Sensor Tool app. Installasjonsløsningen konfigureres med appen Niko Sensor Tool: 1. I appen Niko Sensor Tool velger du sensor “SE 41 400” 2. Velg “Endre konfigurasjon” 3. Velg “Standardinnstillinger” 4. Foreta ønskede endringer 5. Velg “Send innstillinger”

Komponenter El.nr.

Art.nr.

Beskrivelse

14 044 92

SE 41 400

Tilstedeværelsessensor, innfelt, med lyssensor 360°, 230 Vac

Konfigurasjonsverktøy 14 792 36

SE 41 936

IR-adapter til smarttelefon. Ved konfigurasjon med Niko Sensor Tool app

14 792 01

SE 41 701

Sensor, utenpåliggende, for større detekteringsområde, 20-24 m

14 792 00

SE 41 700

Sensor, innfelt, for større detekteringsområde, 20-24 m

14 788 36

SE 41 204

Sensor for veggboks PIR 180°, 9 m

14 044 93

SE 41 920

IR-fjernkontroll til konfigurasjon

Alternativer

33


Sensorer til dagslysstyring For komplett produktprogram se micromatic.no

Basic Innfelt

7XX-serien Innfelt

7XX-serien Utenpåliggende

Rekkevidde

ø 8 - 12 m

ø 20 - 24 m

ø 20 - 24 m

Master

SE 41 657

SE 41 750

SE 41 751

Slave

SE 41 659

SE 41 752

SE 41 753

SE 41 780 *

SE 41 781*

ø 16 - 32 m

ø 16 - 32 m

Master

SE 41 760

SE 41 761

Slave

SE 41 762

SE 41 763

ø 20 - 24 m

ø 20 - 24 m

Master, 1 kanal

SE 41 700

SE 41 701

Master, 2 kanaler

SE 41 720

SE 41 721

Slave

SE 41 702

SE 41 703

DALI-sensorer (< 4 m)

Master, trådløs overstyring (EnOcean) DALI-sensorer (høy montering: 4 - 8 m) Rekkevidde

On/Off-sensorer (< 4 m) Rekkevidde

On/Off-sensorer (høy montering: 4 - 8 m) Rekkevidde

ø 16 - 32 m

Master, 1 kanal

SE 41 771

Slave

SE 41 773

Overstyring av sensor Dimmer DALI-potensiometer (el.nr. 14 792 14)

Gira impulsbryter, innsats (el.nr. 14 741 48) og ramme (el.nr. 14 207 52, Gira Standard 55)

Soner og scenarioer: Inputmodul (el.nr. 45 002 36) + Gira svakstrømsbryter, innsats (el.nr. 14 016 76) og ramme (el.nr. 14 207 52, Gira Standard 55)

* Skaffevare

3436


Korrekt plassering av sensor Det er viktig å velge helt korrekt plassering av sensoren. Selv den beste sensor kan ikke detektere ordentlig hvis den er plassert feil. Nedenfor er det vist eksemplar på korrekt plassering av sensor.

90° detektering i gang/korridor

90° detektering – veggmontert sensor i hjørnet

180° detektering – veggmontert sensor ved døren

360° detektering – takmontert sensor

360° detektering i trappeoppgang – takmontert sensor

30%

Bevegelses- og tilstedeværelsessensorer bør monteres slik at det blir en dekningsmessig overlapping på minimum 30 %.

37


38


Funksjoner og begreper Aktiv On/Off - Auto Off Lyset tennes alltid med impulsbryter og kan også slås av med impulsbryter. Hvis lyset ikke slukkes når lokalet forlates, slukkes lyset automatisk etter den innstilte etterløpstiden.

Auto On/Off Sensoren slår automatisk lyset på og av.

Dagslysstyring/regulering Lyset styres av det innfallende dagslyset. Ved On/Off-styringer blokkeres lyset hvis det er tilstrekkelig dagslys. Ved dimmeløsninger vil lyset dimmes i soner i forhold til endringer i dagslyset.

Konstant On Lyset kan slås på og forblir på så lenge det registreres beveglse + 2 timer og innstilt etterløpstid. Når perioden er over, går styringen tilbake til automatisk drift.

Konstant Off Lyset kan slås av og forblir av så lenge det registreres beveglse + 2 timer og innstilt etterløpstid. Når perioden er over, går styringen tilbake til automatisk drift.

ECO Off Lyset slås av når "ECO-Off"-bryter aktiveres, og sensoren er blokkert i 10 sek. for å unngå utilsiktet innkobling. Brukes i forbindelse med funksjonen "Auto On/Off" for å redusere energiforbruket.

Standby-min. Minimerer standby-forbruket ved å bryte forsyningsspenningen til armaturene.

On/Off-utgang Lyset kan kun slås på og av – ikke dimmes.

HVAC-utgang Potensialfritt relé til styring av ventilasjon. Utgangen aktiveres automatisk når sensoren registrerer aktivitet i dekningsområdet.

DALI dimming Lyset dimmes via DALI-kommandoer.

Manuell dimming DALI-armaturer kan dimmes til ønsket nivå – enten via impulsbryter, DALI-potensiometer (el.nr. 14 792 14) eller via IR-fjernkontroll.

Burn-in 100 timer Lysrørsarmaturer reguleres ikke før utløp av 100 timers Burn-in. Brukes for optimal levetid av lysrør.

Lysscenarioer I DALI-sensorene kan det programmeres opptil 4 lysscener. Disse aktiveres med IR-fjernkontrollen eller med 24 V svakstrømsbryter tilkoblet DALI-busen via inputmodul (el.nr. 45 002 36).

39


Micro Matic – din kompetansepartner på lysstyringsprosjekter Prosjekt- og teknisk kundesenter

Distriktssjefer

Foto: Niko Servodan I BRMM064.digital / 0421-V4/TMH

Service og support

Thomas Hansen | Fagleder Prosjekt thomas.hansen@micro-matic.no 91 18 13 05

Jan Tore Larsen | Account Manager Vest jan.tore.larsen@micro-matic.no 91 61 37 99

Geir Lindøe | Prosjektrådgiver geir.lindoe@micro-matic.no 91 39 51 98

Erik Korsbøen | Account Manager Sør/Øst erik.korsboen@micro-matic.no 99 20 37 47

Kjetil Skjennum | Prosjektrådgiver kjetil.skjennum@micro-matic.no 47 67 62 76

Stein Andor Sundve | Distriktssjef Rogaland og Agderfylkene stein-andor.sundve@micro-matic.no 48 09 13 84

Kenneth Holst | Prosjektrådgiver/programmerer kenneth.holst@micro-matic.no 91 53 35 17

Kristian Rask | Distriktssjef Viken, Vestfold og Telemark kristian.rask@micro-matic.no 95 52 11 56

Espen Rønningen | Tekniker/programmerer espen.ronningen@micro-matic.no 47 62 92 84

Lars Roar Fallrø | Distriktssjef Akershus, Hedmark og Oppland lars.fallro@micro-matic.no 98 40 15 59

Aleksander Schie | Fagansvarlig Kundesenter aleksander.schie@micro-matic.no 40 64 48 87

Eilert Sundt | Distriktssjef Hordaland og Sogn og Fjordane eilert.sundt@micro-matic.no 41 36 75 42

Tom Krogsveen | Teknisk Kunderådgiver tom.krogsveen@micro-matic.no 41 32 95 75

Reidar Jensen | Distriktssjef Trøndelag og Møre og Romsdal reidar.jensen@micro-matic.no 91 75 01 75

Jørgen Lysgaard Lund | Teknisk Kunderådgiver jorgen.lysgaard.lund@micro-matic.no 92 88 43 95

Jonas Konst | Distriktssjef Nord-Norge jonas.konst@micro-matic.no 45 20 81 31

Lars Alm | Teknisk Kunderådgiver lars.alm@micro-matic.no 92 63 93 99

Michael Knudsen | Teknisk Kunderådgiver michael.knudsen@micro-matic.no

micromatic.no

Kjetil Davidsen | Teknisk Kunderådgiver kjetil.davidsen@micro-matic.no Micro Matic Norge AS support@micro-matic.no ordre@micro-matic.no Alle våre flinke folk finner du på micromatic.no.

Vi gjør norske bygg smartere. Hold deg oppdatert. Følg oss!

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28, Hvalstad Tlf: 66 77 57 50 firmapost@micro-matic.no www.micromatic.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.