Energitilskuddsordningen

Page 1

Teknologi og kompetanse tilpasset

Energitilskuddsordningen

Micro Matic forklarer: Hva er energitilskuddsordningen?

Hvilke løsninger omfattes av ordningen?

Hva kan Micro Matic bistå med?

Se filmsnutt om ordningen micromatic.no

Teknologien og kompetansen du kan trenge til Energitilskuddsordningen

Nesten 3200 bedrifter har så langt fått innvilget tilskudd til energibesparende tiltak gjennom energitilskuddsordningen. Nå skal alle tiltakene gjennomføres, og vi har både teknologien og kompetansen du trenger.

Vi kan bistå uansett

Har du fått støtte?

Vi har teknologien og kompetansen du trenger for å gjennomføre tiltakene du har søkt om støtte for.

Har du IKKE fått støtte?

Husk at energieffektivisering fremdeles er en god investering. Snakk med oss om hvilke tiltak som kan passe din bedrift.

Energieffektivitet er vår ekspertkompetanse

I mer enn 50 år har Micro Matic levert elektroprodukter til norsk næringsliv. Vårt mantra er «smartere bygg». Det vises i våre teknologier og produkter, som hjelper driftspersonell å ta bedre avgjørelser i hverdagen – eller lar bygget «styre seg selv».

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre vil energitilskuddsordningen i første runde bidra til å redusere energiforbruket med opptil 550 gigawattimer i året. Innsparingene gir dermed bedriftene høyere konkurransekraft og bidrar til forbedret kraftbalanse i et allerede presset strømnett. Det kan være særlig viktig i kystområder og grisgrendte strøk, hvor nok strøm til alle ikke lenger alltid er realiteten.

Micro Matic forklarer energitilskudds-

ordningen

Energitilskuddsordningen er et tilbud fra regjeringen til bedrifter og næringsliv.

Formålet er å fremme investering i energibesparende tiltak ved at bedrifter kan søke om å få inntil 50 % av investeringskostnaden tilbakebetalt.

Eksempler på tiltak er behovsstyrt ventilasjon, strømmålere for energiovervåking og tilhørende delbare strømtrafoer for en effektiv installasjon uten strømstans.

Les mer om temaet på micromatic.no

Energibesparende løsninger som omfattes av ordningen

Energiledelse: Strømtrafoer og målere for styringssystemer og energioppfølgingssystemer (EOS)

Delbare strømtrafoer: STP 40 | STP 24 Åpnes og klikkes raskt og enkelt rundt kabel, uten frakobling av last. Leveres fra 250 A til 1000 A. Lysåpning Ø24/ Ø40 mm.

Strømmålere kWt: CEM-C12 | SE-C21 | SE-C31

Skinnemonterte og MID-godkjente strømmålere. Måler strøm, spenning, effekt, effektfaktor og reaktiv effekt m.m. Brukes til alt fra båthavner og hybelleiligheter til internmåling for industrien.

Behovsstyrt ventilasjon

Inneklimastyring: GreenZone

Komplett og energieffektivt system for behovsstyring av inneklima, i henhold til reDuCeVentilation (DCV). Perfekt luftkvalitet og temperatur i opptil 125 individuelle soner.

Trykkuavhengige volumregulatorer: MicroVAV Regulerer luftmengden ut fra belastningen i rommet. Ovalt spjeldblad gir bedre regulering. Leveres i spirodimensjoner opptil Ø630 mm.

Energistyrings-

og

målingssystemer

til Sentralt Driftskontrollanlegg (SD-anlegg)

Nettanalysator: CVM-E3-mini

Skinnemontert nettanalysator på 3 moduler. Visning av blant annet kWt, timeteller, CO2 og kWt-kostnader. Godt tilpasset nettstasjonsovervåkning (NSO).

kWt-målere: EDKM-MC-ITF-C2 | EDKM-MC-RS485

Elektronisk trafomåler for alle typer 3-fase nett inntil 500 V. Måleren er utstyrt med LCD-display for visning og to pulsutganger.

kWt-måler: EMS-30

Enkel én-modulers 1-fase måler for maks 36 A. Bruksområde er små 1-fase laster der du kun ønsker oversikt over forbruket. Leveres med pulsutgang.

Utskifting av varmegjenvinner for ventilasjon

Gjenvinnerstyring: DRHX DRHX beholder dreiemomentet i hele hastighetsområdet. Resultatet er mer presis temperaturstyring og energieffektiv varmegjenvinning.

«Etter at vi fikk kontroll over energiforbruket og justerte ventilasjonsanleggene, reduserte vi forbruket til ventilasjonsanleggene med omkring 50 %. Uavhengig av tilskuddet er dette en god investering vi kommer til å merke fordelene med.»

– Kjell S. Norberg, Micro Matic Norge (og eier av et yrkesbygg på Nøtterøy)

Varmestyring

Omkring 60 % av energiforbruket i norske bygg går til oppvarming. Med fire millioner solgte enheter, er Microtemp Norges mest populære termostatserie og et trygt valg for deg som ønsker kontroll over varmeforbruket.

Termostatsystem: Microtemp Sentralstyring – med webapp Velegnet i bygg, barnehager, campingplasser og brakkerigger hvor mange rom eller enheter skal samles, kontrolleres og styres i et overordnet system. Full kontroll med tilpassede spareprogrammer. Løsningen inkluderer også termostat for skinnemontering, for enkel utskifting i tavle/sikringsskap.

Termostat: Microtemp MTC4 Enkel og brukervennlig økotermostat med regulatorfunksjon og spareprogram for dag- og nattsenkning. Rask og velkjent installasjon. Frittstående løsning uten app.

Wi-Fi termostat: Microtemp WiFi MWD5 – med app Svært enkel i bruk, takket være touchskjerm og stemmestyring, samt integrasjon mot Google Home og app. Spar strøm med seks automatiserte temperaturjusteringer per døgn. Automatikk endres eller overstyres enkelt i appen.

Behovsstyrt lys

Praktisk og energibesparende tiltak som også er enkelt å gjennomføre. Bevegelsessensorene Niko P40 og M40 muliggjør dagslysstyring og Human Centric Lighting. Rask montering og enkel innstilling med app. Automatisk dokumentasjon og trygg skylagring av programmeringsoppsett.

KNX – kablet og trådløst

KNX er den ledende standarden for smart og energieffektiv styring av bygg og boliger i Norge. Systemet forenkler og gir stor fleksibilitet i driften gjennom hele byggets livsløp, samtidig som brukerkomforten er svært høy.

Våre KNX-eksperter har mer enn 20 års erfaring. Vi bistår med alt fra prosjektering og valg av produkter til installasjon, programmering og etterarbeid. Vi tilbyr KNX fra flere anerkjente leverandører, deriblant designfavoritten Gira.

«Microtemp er enkel og selvforklarende – ikke minst for sluttbruker. Mange termostater begynner å bli avanserte, eksempelvis med nattsenking, men også der gjør Microtemp det lett for oss å hjelpe kunde med et brukervennlig system de forstår. Micro Matic gjør det enklere å være elektriker»

— Vidar Smistad, Høva Elektro

Kontakt oss for et smartere bygg

I tillegg kan vi bistå med en rekke andre tiltak – for bedrifter som ønsker å gå «de ekstra milene». Snakk med en av våre eksperter i dag, for en vurdering av hvilke tiltak som passer best for deg og din bedrift.

Micro Matic forklarer KNX

KNX Smarthussystem skiller seg fra en vanlig elektroinstallasjon ved at alle elektriske punkter i bygningen, slik som belysning, persienner, oppvarming, ventilasjon, multimedia og sikkerhet, kan styres sentralt – gjerne via et overordnet SD-anlegg.

Telefon: 66 77 57 50

Chat: micromatic.no

E-post: prosjekt@micromatic.no support@micromatic.no

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad (hovedkontor med showrom)

Storetveitvegen 56, 5072 Bergen (avdelingskontor med showrom)

Ingvald Ystgaards veg 3B, 7047 Trondheim (avdelingskontor)

www.micromatic.no

Foto: Adobe stock / BRMM097.600 / 0223-V1/TMH
Micro Matic – din kompetansepartner
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.