Ladestasjoner fra Micro Matic

Page 1

Elbil og plug-in hybrid

Ladestasjoner for privatog næringsmarkedet

micromatic.no

Sikker lading av alle ladbare biler med charge app for oversikt og kontroll Lastfordeling og betalingsløsninger for næringsmarkedet


«CONNECTED» Ladestasjoner for borettslag, næringsbygg og parkeringsanlegg med behov for lastfordeling og betalingsløsning. Modellene er også aktuelle for hjemmelading for dem som ønsker MENNEKES Charge APP for styring og kontroll.

AMTRON® Xtra

AMTRON® Premium

eMobility gateway

Xtra er en serie ladestasjoner med mulighet for app- og laststyring tilknyttet betalingsløsning. Leveres med Type 2 stikkontakt for ekstern ladekabel eller fastmontert ladekabel med Type 1 eller Type 2 plugg.

Premium er en serie avanserte ladestasjoner med brukerautorisering via RFID og mulighet for app- og laststyring tilknyttet betalingsløsning. Leveres med Type 2 stikkontakt for ekstern ladekabel eller fastmontert ladekabel med Type 2 plugg.

Med eMobility gateway kan opptil 16 ladestasjoner kobles i ett nettverk via RS 485bus, for å fordele last og tilrettelegge for backend-system med betalingsløsning.

• Ladeeffekt opptil 22kW • Kalibrert digital energimåler • Autorisasjon via Charge APP • Multifunksjonsknapp stopp/reset • Statusinformasjon i LED-display • Mulighet for integrert jordfeilbryter type B • Kan tilkobles WLAN/LAN og styres fra Charge APP for oversikt og kontroll • Kan settes i nettverk med RS 485 og eMobility gateway

• Ladeeffekt opptil 22kW • Kalibrert digital energimåler • Autorisasjon via Charge APP og RFID-system for flerbrukerautorisering • Multifunksjonsknapp stopp/reset • Statusinformasjon i LED-display • Mulighet for integrert jordfeilbryter type B • Kan tilkobles WLAN/LAN og styres fra Charge App for oversikt og kontroll • Kan settes i nettverk med RS 485 og eMobility gateway

Den integrerte laststyringen distribuerer maksimalt tilgjengelig strøm for å sikre tilstrekkelig lading til alle tilkoblede enheter, og unngår kostbare forbrukstopper. • Integrert laststyring • Distribusjon etter prioritetshierarki • Tilrettelegger for betalingsløsning Enheten er robust med låsbar kapsling i IP54, og utstyrt med 2 integrerte LTE-antenner for å sikre optimal kommunikasjon. Gatewayen monteres på vegg ute eller inne.

16 stk.

2

MIC RO M AT IC N O RG E AS / MENNEK ES L ADESTASJ ONE R OG TILBE H ØR


«STAND-ALONE» Ladestasjoner for trygg og rask hjemmelading i private boliger og anlegg uten behov for laststyring, app eller betalingssløsning. En ladestasjon sørger for raskere lading uten risiko for overbelastning og medfølgende brannfare. Tilbehør Ladekabler Mode 3 Mode 3 ladekabler for ladestasjon leveres separat med Type 1 og Type 2 plugg, ladeeffekter opptil 22 kW og kabellengde inntil 7,5 meter.

Compact

AMTRON® Basic

Compact er en serie enkle ladestasjoner for hjemmelading. Compact er beregnet for veggmontering og har kapsling i IP44. Leveres med fastmontert ladekabel med Type 1 eller Type 2 plugg.

Basic er en serie «stand-alone» ladestasjoner for bruk i privatbolig eller andre anlegg hvor det ikke er behov for laststyring. Leveres med Type 2 stikkontakt i IP54 for ekstern ladekabel, eller med fastmontert ladekabel med Type 1 eller Type 2 plugg.

• Ladeeffekt opptil 11kW • Statusinformasjon med LED-lys • 5 meter ladekabel • Kabeloppheng medfølger • Mulighet for medfølgende jordfeilbryter type B

• Ladeeffekt opptil 22kW • Kalibrert digital energimåler • Nøkkelbryter for autorisasjon • Multifunksjonsknapp stopp/reset • Statusinformasjon i LED-display • Mulighet for integrert jordfeilbryter type B

Ladekabler Mode 2 Mode 2 ladekabler for vanlig jordet stikkontakt leveres med Type 1 eller Type 2 plugg.

Søyler og beskyttelsesbøyler AMTRON® kan monteres på vegg eller søyle, og beskyttelsesbøyler i syrefritt, rustfritt stål leveres for begge monteringsvarianter.

ME NNE KE S LAD E STASJONE R OG TILBE H ØR / MIC ROMATI C. N O

3


Gateway for lastfordeling og betalingsløsning

3,7 kW

Type 1 kablet

15 225 77

Compact E

3,7 / 11 kW

Type 2 kablet

15 225 78

Compact E

7,4 kW

Type 2 kablet

15 225 79

Compact R

3,7 kW

Type 1 kablet

15 057 13

Compact R

3,7 kW

Type 2 kablet

15 057 14

Compact R

7,4 kW

Type 2 kablet

15 057 15

AMTRON® Basic E

3,7 kW

Type 1 kablet

15 008 86

AMTRON® Basic E

7,4 kW

Type 2 kablet

15 008 87

AMTRON® Basic E

22 kW

Type 2 kablet

15 008 88

AMTRON® Basic E

3,7 / 7,4 kW

Type 2 stikk

15 008 89

AMTRON® Basic E

11 / 22 kW

Type 2 stikk

15 008 90

AMTRON® Basic R

22 kW

Type 2 kablet

15 008 91

AMTRON® Basic R

11 kW

Type 2 stikk

15 008 92

eMobility gateway

3,7 kW

Type 1 kablet

15 008 93

AMTRON® Xtra E

7,4 kW

Type 2 kablet

15 008 94

AMTRON® Xtra E

22 kW

Type 2 kablet

15 008 95

AMTRON® Xtra E

3,7 / 7,4 kW

Type 2 stikk

15 008 96

AMTRON® Xtra E

11 / 22 kW

Type 2 stikk

15 008 97

AMTRON Xtra R

22 kW

Type 2 kablet

15 008 98

AMTRON® Xtra R

11 kW

Type 2 stikk

15 008 99

AMTRON® Premium E

22 kW

Type 2 kablet

15 009 00

AMTRON® Premium E

11 / 22 kW

Type 2 stikk

15 009 01

AMTRON® Premium R

22 kW

Type 2 kablet

15 009 02

AMTRON® Premium R

3,7 / 7,4 kW

Type 2 stikk

15 011 20

AMTRON® Premium R

11 kW

Type 2 stikk

15 011 21

®

15 008 85

Ladekabler

Ladestasjoner «Connected» AMTRON® Xtra E

Lastfordeling av opptil 16 connected ladestasjoner og betalingsløsning

Mode 2

230V, 8 m

Type 1

15 057 03

Mode 2

230V, 8 m

Type 2

15 057 04

Mode 3

32A, 230V, 4 m

Type 1 + Type 2

15 057 00

Mode 3

20A, 230V, 7,5 m

Type 1 + Type 2

15 057 01

Mode 3

32A, 230V, 7,5 m

Type 1 + Type 2

15 057 02

Mode 3

20A, 230V, 4 m

Type 2 + Type 2

15 057 05

Mode 3

20A, 400V, 4 m

Type 2 + Type 2

15 057 06

Mode 3

32A, 230V, 4 m

Type 2 + Type 2

15 057 07

Mode 3

32A, 400V, 4 m

Type 2 + Type 2

15 057 08

Mode 3

20A, 230V, 7,5 m

Type 2 + Type 2

15 057 09

Mode 3

20A, 400V, 7,5 m

Type 2 + Type 2

15 057 10

Mode 3

32A, 230V, 7,5 m

Type 2 + Type 2

15 057 11

Mode 3

32A, 400V, 7,5 m

Type 2 + Type 2

15 057 12

Tilbehør - AMTRON® Bøyle

Beskyttelsesbøyle i rustfritt stål for veggmontering av AMTRON®

15 011 23

Bøyle

Beskyttelsesbøyle i rustfritt stål for søylemontering av AMTRON®

15 011 25

Søyle

Søyle i rustfritt stål for montering av 1 stk. AMTRON®. 133x30x12 cm

15 011 24

Søyle

Søyle i rustfritt stål for montering av 2 stk. AMTRON®. 133x30x12 cm

15 011 26

Ordforklaring E

Modellen leveres uten jordfeilbryter.

R

Compact: Separat jordfeilbryter type B for skapmontering. AMTRON®: Integrert jordfeilbryter type B.

Type 1

Ladeplugg for biler som har Type 1 ladeinntak (Mitsubishi, Nissan, Kia, Ford, Peugeot og Citroën). 1-fase med inntil 7,4 kW ladeeffekt.

Type 2

Ladeplugg for biler som har Type 2 ladeinntak (BMW, Volkswagen, Mercedes, Volvo og Tesla). 1- og 3-fase med inntil 43 kW ladeeffekt.

Mode 2

Ladekabel for vanlig jordet stikkontakt. 2,3 kW ladeeffekt. Kan brukes av alle EV og plug-in hybrider.

Mode 3

Ladekabel for fastmontert ladestasjon. Inntil 22 kW ladeeffekt. Kan brukes av alle EV og plug-in hybrider.

Din lokale elektriker:

Vi gjør norske bygg smartere. Hold deg oppdatert. Følg oss!

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28, Hvalstad Tlf: 66 77 57 50 firmapost@micro-matic.no www.micromatic.no

micromatic.no

Compact E

Foto: Mennekes / BRMM068.3000 / 030518-V2/TMH

Ladestasjoner «Stand alone»


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.