Bevegelsesstyring med Next Generation sensorer fra Micro Matic

Page 1

BEVEGELSE

micromatic.no

Sensorserien SE 41 700: Standard 230V, KNX og DALI

ENERGIEFFEKTIV STYRING AV LYS OG VENTILASJON

RASKERE, ENKLERE OG BEDRE SENSORER FOR ALLE BRUKSOMRÅDER

20 MODELLER MED SAMME DESIGN MANGE MULIGHETER

INNFELT OG UTENPÅLIGGENDE, MASTER OG SLAVER


SE 41 700-serien Norges nye favoritt!

Ved å behovsstyre lyset i hele bygget, kan det spares opptil 75 % av energien som brukes til lys. Det finnes mange eksempler i Norge på bygg som har hatt overraskende store innsparinger i driftskostnadene etter å ha investert i nye energieffektive armaturer for belysning, og samtidig installert bevegelsessensorer for styring av lyset. Tilbakebetalingstiden på slike investeringer ligger gjerne mellom 1 - 5 år, avhengig av hvor omfattende installasjonen er. Med innføringen av TEK 10 er det også krav til maksimalt behov for tilført energi pr. m2, og det anbefales behovsstyring av lyset for å holde dette energibehovet nede. Som markedsleder, og blant de fremste i landet på slike styringer, tilbyr vi nå en helt ny sensorserie med høy kvalitet og markedsledende deteksjon, designet for rask montering og enkel innstilling.

Med SE 41 700-serien har vi tatt utgangspunkt i norgesfavoritten SE 41 300 og laget en solid og driftssikker sensorserie som passer perfekt til det norske markedet. Sensorene leveres i innfelt og utenpåliggende utførelse, for normal og høy montering, har helt likt design og derfor en del felles egenskaper. Serien omfatter 8 standard 230V-sensorer med potensialfritt relé, 4 KNX-sensorer og 8 DALI-sensorer – og flere kommer.         

2

M I C R O M AT I C NORGE A S / BEVEGEL SE

Rask montering og demontering Enkel innstilling Inntil 800 m2 dekningsområde pr. master Inntil 10 slaver pr. master 3 PIR-elementer for presis, markedsledende deteksjon Fjernkontroll for innstilling og avlesning Moderne design IP 54 NYHET: Konfigurasjon via appen Niko Sensor Tool

S E 41 700-S E R IE N / M ICRO - M AT IC. NO

3


Standard 230V Lys, ventilasjon og SD-anlegg

Målestokk: 1:1 Diameter innfelt: 100 mm (Diameter utenpåliggende: 117,3 mm)

Seriens standard 230V-sensorer kan brukes til å styre lys, ventilasjon eller sende signaler til SD-anlegg takket være sensorenes potensialfrie reléer. Sensorene har også en fleksibel DIP-switchinnstilling for valg av funksjoner, som åpner for store energibesparelser ved bruk av dagslysstyring og impulsbryter for overstyring. Sensorene leveres i både innfelt og utenpåliggende utførelse, og for normal og høy montering. Alle slavesensorer kan kombineres med alle mastersensorer.

Enkel montering og innstilling Kan benyttes med fabrikkinnstillinger Mange bruksområder IP 54 Innfelt og utenpåliggende modeller Inntil 10 slaver pr. master

NYHET: Appen Niko Sensor Tool Sensorene kan enkelt konfigureres med appen Niko Sensor Tool og IRadapter. Les mer i egen brosjyre eller på micromatic.no

4

M I C R O M AT I C NORGE A S / BEVEGEL SE

Sensorer for normal og høy montering, 1 kanal

Tilstedeværelsesensorer, 2 kanaler

Tilstedeværelsessensor SE 41 700 (master, innfelt) og SE 41 701 (master, utenpåliggende) er beregnet for montering i normale takhøyder fra 2 til 3,4 meter og har en rekkevidde på inntil 450 m2. Detekteringsområdet kan utvides med inntil 10 valgfrie slavesensorer.

Tilstedeværelsessensor SE 41 720 (master, innfelt) og SE 41 721 (master, utenpåliggende) er beregnet for montering i normale takhøyder fra 2 til 3,4 meter og har en rekkevidde på inntil 450 m2. Detekteringsområdet kan utvides med inntil 10 valgfrie slavesensorer. Sensorene har kapslingsgrad IP 54, som gjør dem egnet i så godt som alle rom. Deteksjonsegenskapene er markedsledende med 3 PIR-elementer kombinert med en DOT*/Fresnellinse.

Bevegelsessensor SE 41 771 (master) er beregnet for høy montering og leveres kun i utenpåliggende utførelse. Sensorene kan monteres i takhøyder fra 4 til 8 meter og har en rekkevidde på inntil 800 m2. Detekteringsområdet kan i utvides med inntil 10 valgfrie slavesensorer. Innstilling av lux og etterløpstid kan foretas med fjernkontroll, eller direkte på potmeter i sensoren. Valg av funksjoner (applikasjon), som for eksempel dagslysstyring, overstyringsmulighet med impulsbryter eller følsomhet, gjøres enkelt med DIP-switch på sensoren. Sensorene har kapslingsgrad IP 54, som gjør dem egnet i så godt som alle rom, og deteksjonsegenskapene er markedsledende med 3 PIR-elementer kombinert med en DOT*/Fresnellinse. Ved montering i tak på 3 meters høyde: Detektering: 360° Rekkevidde: Ø24 meter Deteksjonsområde: 450 m² Tilstedeværelsesområde: 28 m² Bruksområder: Kontorer, møterom, fellesarealer, korridorer og andre store områder hvor god deteksjon kreves.

Innstilling av lux og etterløpstid kan foretas individuelt for hver kanal med fjernkontroll eller direkte på potmeter i sensoren. Valg av funksjoner (applikasjon), som for eksempel dagslysstyring og overstyringsmulighet med impulsbryter, gjøres med DIP-switch på sensoren, og kan også være forskjellig på hver kanal. Følsomhetsinnstillingen, som også gjøres med DIP-switch, er felles for begge kanaler. 2 kanaler Med denne sensoren har du i praksis to sensorer i én, og felles deteksjon. Du kan velge å benytte den ene til lys og den andre for signal - til for eksempel SD-anlegg. Begge kanalene er potensialfrie, og kan også benyttes til direktestyring av ventilasjonsspjeld, vifter eller andre installasjoner. Sensoren kan også benyttes til sonestyring i kontorlandskap eller fellesareal som har lysinnfall fra den ene siden. Da kan man velge både ulik lux-verdi for tenning av lyset i de to sonene og ulik etterløpstid.

Ved montering i tak på 8 meters høyde: Detektering: 360° Rekkevidde: Ø32 meter Deteksjonsområde: 800 m²

Ved montering i tak på 3 meters høyde: Detektering: 360° Rekkevidde: Ø24 meter Deteksjonsområde: 450 m² Tilstedeværelsesområde: 28 m²

Bruksområder: Rom med stor takhøyde som idrettshaller, lagerhaller, verksteder, produksjonslokaler eller vestibyler.

NB! SE 41 720 for innfelling, monteres i medfølgende innfellingsboks (hulldiameter = 90 mm). Den passer ikke i standard tak- og veggboks.

* DOT-linsen sørger for tilstedeværelsesområdet hvor sensoren oppdager små bevegelser ved stillesitting. Sensoren for høy montering har kun Fresnellinse.

Bruksområder: Kontorer, møterom og fellesarealer hvor man ønsker to-delt styring av lyset, med for eksempel to soner med ulik lux-innstilling og ulik etterløpstid, eller hvor man ønsker styring av ventilasjon i tillegg til lyset.

Master, 1 kanal, innfelt normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 700 14 792 00

Master, 1 kanal, utenpåliggende normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 701 14 792 01

Master, 2 kanaler, innfelt (inkl. innfellingsboks) normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 720 14 792 20

Master, 2 kanaler, utenpåliggende normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 721 14 792 21

Slave, innfelt normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 702 14 792 02

Slave, utenpåliggende normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 703 14 792 03

Master, 1 kanal, utenpåliggende høy montering, 4 - 8 m

SE 41 771 14 792 71

Slave, utenpåliggende høy montering, 4 - 8 m

SE 41 773 14 792 73

Fjernkontroll til alle 230V-sensorene

SE 41 926 14 792 29

Slavesensorer SE 41 700-serien har 3 typer slavesensorer, og alle kan kombineres med hvilken som helst av de 5 mastersensorene med inntil 10 slaver pr. master. SE 41 702 (innfelt) og SE 41 703 (utenpåliggende) er beregnet for normale takhøyder fra 2 til 3,4 meter. De har samme deteksjon som mastersensorene, men har kun funksjonen at de trigger den tilkoblede mastersensoren. Slavene har følsomhetsinnstilling. SE 41 773 er en bevegelsessensorslave for montering fra 4 til 8 meters takhøyde. Den har samme deteksjon som SE 41 771, som benyttes som mastersensor.

Fjernkontroll Med fjernkontrollen SE 41 926 kan du lese av eller justere innstillingene. Sensorens funksjoner og følsomhet velges med DIP-switch, mens lux og etterløpstid stilles inn på sensorens potensiometre eller med IR-fjernkontroll.

S E 41 700-S E R IE N / M ICRO - M AT IC. NO

5


KNX Lys, ventilasjon og persiennestyring

Målestokk: 1:1 Diameter innfelt: 100 mm (Diameter utenpåliggende: 117,3 mm)

Seriens KNX tilstedeværelsessensorer kan styre inntil tre soner med dagslysstyring og én sone på/av, til for eksempel ventilasjon eller persienner. Sensorene har mange avanserte funksjoner og programmeres i ETS software. For eksempel 8 timer "på" for innregulering av ventilasjon, 100 timer ”burn in” for nye lysrør, 8 lysscener, foldedørsstyring og 0 - 100 % justering for følsomhet, orienteringslys og hysterese for lyssensor.

Valgfri funksjon: Stand-alone, Master eller Slave Rask installasjon Enkel aktivering av programmeringsmodus på sensor eller med fjernkontroll Innstilling med ETS software 5 forhåndsprogrammerte applikasjoner i ETS 3 programmeringsnivåer i ETS: Basis, Optimering eller Avansert Automatisk eller manuell kalibrering Lokal innstilling med fjernkontroll IP 54 Innfelt og utenpåliggende modeller

KNX sensorer for normal og høy montering KNX tilstedeværelsessensor SB 41 730 (innfelt) og SB 41 731 (utenpåliggende) er beregnet for montering i normal takhøyde, fra 2 til 3,4 meter. Hver sensor har tilstedeværelsessone og et totalt detekteringsområde på inntil 450 m2, som kan utvides med flere sensorer. KNX bevegelsessensor SB 41 734 (innfelt) og SB 41 735 (utenpåliggende) er beregnet for høy montering, i takhøyder fra 4 til 8 meter. Hver sensor har et detekteringsområde på inntil 800 m2, som kan utvides med flere sensorer. KNX-sensorene er blant de mest avanserte i markedet, men samtidig blant de enkleste å programmere. Her kan man velge forhåndsprogrammerte applikasjoner eller programmere selv ved å velge programmeringsnivå tilpasset oppgaven. Sensorene har mulighet for foldedørstyring som gjør at tilstøtende rom kan behandles som ett ved åpning av foldedører, og som to eller flere når dørene er lukket. Dette kan være fornuftig i gymsaler eller store aulaer hvor denne funksjonen er spesielt etterlyst. Sensorene har kapslingsgrad IP 54, som gjør dem egnet i så godt som alle rom. Soneinndelt deteksjonsområde Sensorens deteksjonsegenskaper er markedsledende med 3 PIRelementer kombinert med en DOT*/Fresnellinse. Sensorene detekterer i 360° fordelt på 3 soner à 120°. Deteksjonen i hver av de tre sonene eller kombinasjon av deteksjon i sonene, kan trigge ulike aksjoner. Det kan være tenning av lys i ønskede soner, aktivering av ulike nivåer på ventilasjon avhengig av hvor mange soner det er aktivitet i, persiennestyring av de ulike sektorene og mye mer.

* DOT-linsen sørger for tilstedeværelsesområdet hvor sensoren oppdager små bevegelser ved stillesitting. Sensoren for høy montering har kun Fresnellinse.

6

M I C R O M AT I C NORGE A S / BEVEGEL SE

Ved montering i tak på 3 meters høyde: Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer Rekkevidde: Ø24 meter Deteksjonsområde: 450 m² Tilstedeværelsesområde: 28 m² Bruksområder: Kontorer, møterom, fellesarealer, korridorer og andre store områder hvor god deteksjon kreves, og du eventuelt ønsker integrasjon mot for eksempel HVAC eller persienner. Ved montering i tak på 8 meters høyde: Detektering: 360° Rekkevidde: Ø32 meter Deteksjonsområde: 800 m² Bruksområder: Rom med stor takhøyde som idrettshaller, aulaer, lagerhaller, verksteder, produksjonslokaler og foajeer.

SB 41 730 45 092 30

Master/Slave, KNX, utenpåliggende normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SB 41 731 45 092 31

Master/Slave, KNX, innfelt Høy montering, 4 - 8 m

SB 41 734 45 092 34

Master/Slave, KNX, utenpåliggende Høy montering, 4 - 8 m

SB 41 735 45 092 35

Fjernkontroll til alle KNX-sensorene

SB 41 930 45 092 39

Slavesensorer KNX-sensorene har valgfri funksjon, og kan programmeres som master eller slave.

Fjernkontroll Med fjernkontrollen SB 41 930 gjøres mange innstillinger. Du kan foreta lokal innstilling av ønsket lysnivå, velge om sensoren skal kalibreres automatisk eller manuelt og du kan programmere lysscener. Sensoren har mulighet for 8 lysscener som kan forhåndslagres. Du kan også endre etterløpstid, justere nivå for orienteringslys fra 0-100 % og justere følsomheten til sensorens deteksjon mellom 0-100 %, for å ta hensyn til plassering i forhold til ventilasjon. Følsomhet kan justeres individuelt for hver sone.

Enkel Programmering

A

B

Master/Slave, KNX, innfelt normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

KNX-sensorene i SE 41 700-serien er blant markedets mest avanserte sensorer, men samtidig de enkleste å installere og programmere. C

KNX-sensorene programmeres i ETS (Engeneering Tool Software). Programmeringen kan gjøres veldig enkelt ved å velge forhåndsprogrammerte applikasjoner med faste innstillinger. Ønsker du å programmere selv, kan du i ETS velge blant 3 programmeringsnivåer, hvor antall parameter du må forholde deg til er forskjellen: • Basic (få parametere er tilgjengelig) • Optimering (mange parametere er tilgjengelig) • Avansert (alle parametere er tilgjengelig for endring)

S E 41 700-S E R IE N / M ICRO - M AT IC. NO

7


DALI Lys, ventilasjon og naboromstyring

Målestokk: 1:1 Diameter innfelt: 100 mm (Diameter utenpåliggende: 117,3 mm)

DALI tilstedeværelses- og bevegelsessensorer har alle funksjoner innebygget, og er ekte "all-in-one" DALI addressable sensorer, som kan styre inntil 64 DALI-enheter. Sensorene er forhåndsprogrammert og kan benyttes rett fra esken, eller du kan endre innstillingene enkelt med fjernkontroll. Sensorene har markedsledende deteksjon på inntil 800m2, som kan utvides med inntil 10 slaver.

DALI sensorer for normal og høy montering

DALI-sensorene har 4 separate soner, med dagslysstyring i inntil 3 soner og på/av eller dimming i inntil 2 sekundære soner. Sensorene kan overstyres med DALI-potensiometer eller impulsbryter hvis ønskelig.

Innstillinger med fjernkontroll Alle innstillinger gjøres med fjernkontrollen og kan endres når som helst. Dette kan være ulike funksjoner for tilkoblede impulsbrytere eller potensiometer, sonefordeling, justering av etterløpstid eller lux-innstillinger. Det er ingen innstillinger på selve sensoren.

8

3 x 120° sektorer med individuell følsomhet Dagslysstyring i inntil 3 soner Inntil 2 sekundære soner for på/av/dim Integrasjon for styring av HVAC med valgfri innkjøringstid Orienteringslysfunksjon med valgfritt nivå (1-50%) Forprogrammert – klar til bruk rett fra esken Overstyring med impulsbryter eller DALI-potmeter Innstillinger og endringer gjøres med fjernkontroll IP 54 Innfelt og utenpåliggende modeller Inntil 10 slaver pr. master

M I C R O M AT I C NORGE A S / BEVEGEL SE

DALI tilstedeværelsessensor SE 41 750 (master, innfelt) og SE 41 751 (master, utenpåliggende) er beregnet for montering i takhøyder fra 2 til 3,4 meter. Sensorene har et detekteringsområde på inntil 450 m2, som kan utvides med inntil 10 DALI slavesensorer. DALI bevegelsessensor SE 41 760 (master, innfelt) og SE 41 761 (master, utenpåliggende) er beregnet for høy montering, fra 4 til 8 meter. Sensorene har et detekteringsområde på inntil 800 m2, som kan utvides med inntil 10 DALI slavesensorer.

4 soner individuell styring DALI-sensoren er beregnet for dagslysstyring i inntil 3 soner med DALIarmaturer og én potensialfri reléutgang for styring av enten ikke-DALI-lys, HVAC eller for Cut-off av spenningen til DALI-armaturer. Med fire soner tilgjengelig kan 2 eller 3 soner brukes til dagslysstyring, og 1 eller 2 soner brukes til separat styring på/av eller dimming av f.eks. armaturer eller annet tilkoblet utstyr. Forslag til soneinndeling • Dagslysstyring opptil 3 soner + reléutgang for HVAC, på/av • Dagslysstyring opptil 3 soner + reléutgang for lys, på/av • Dagslysstyring opptil 3 soner med reléutgang for cut-off • Dagslysstyring opptil 3 soner med gangløsning + reléutgang for HVAC, på/av Alle funksjoner gir mulighet for: "Automatisk på/av" eller "Aktiv på/av med Automatisk av". DALI-sensorene har kapslingsklasse IP 54, som gjør at de egner seg stort sett i alle installasjoner. Sensorene kan overstyres med impulsbrytere eller DALI-potensiometre. Overstyring kan være tvangsdimming av lyset eller slukking av lyset ved for eksempel fremvisninger.

Soneinndelt deteksjonsområde Sensorene har 3 PIR-elementer, kombinert med en DOT*/Fresnellinse og et dekningsområde på 360°. Linsen er inndelt i 3 x 120° sektorer, som hver kan ha individuell følsomhetsinnstilling. Dette kan være gunstig i forhold til ulik aktivitet i de forskjellige sonene, eller for å dempe følsomheten i soner med ventilasjon. Ved montering i tak på 3 meters høyde: Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer Rekkevidde: Ø24 meter Deteksjonsområde: 450 m² Tilstedeværelsesområde: 28 m² NB! DALI-sensorene for innfelling skal monteres i medfølgende innfellingsboks (hulldiameter = 90 mm). Den passer ikke i standard tak- og veggboks.

A

B

C

Bruksområder: Kontorer, møterom, fellesarealer, korridorer og andre store områder hvor god deteksjon kreves, og DALI-armaturer skal styres, eventuelt ved siden av ventilasjon eller sekundære lyssoner. Ved montering i tak på 8 meters høyde: Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer Rekkevidde: Ø32 meter Deteksjonsområde: 800 m² Bruksområder: Rom med stor takhøyde som idrettshaller, aulaer, lagerhaller, verksteder, produksjonslokaler og foajeer.

NYHET: Appen Niko Sensor Tool DALI-sensorene kan enkelt konfigureres med appen Niko Sensor Tool og IR-adapter. Les mer i egen brosjyre eller på micromatic.no * DOT-linsen sørger for tilstedeværelsesområdet hvor sensoren oppdager små bevegelser ved stillesitting. Sensoren for høy montering har kun Fresnellinse.

Master, DALI 4 soner, innfelt normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 750 14 792 50

Master, DALI 4 soner, utenpåliggende normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 751 14 792 51

Slave, DALI, innfelt normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 752 14 792 52

Slave, DALI, utenpåliggende normal monteringshøyde, 2 - 3,4 m

SE 41 753 14 792 53

Master, DALI 4 soner, innfelt høy montering, 4 - 8 m

SE 41 760 14 792 60

Master, DALI 4 soner, utenpåliggende høy montering, 4 - 8 m

SE 41 761 14 792 61

Slave, DALI, innfelt høy montering, 4 - 8 m

SE 41 762 14 792 62

Slave, DALI, utenpåliggende høy montering, 4 - 8 m

SE 41 763 14 792 63

Fjernkontroll til alle DALI-sensorene

SE 41 934 14 792 34

Sluttbruker fjernkontroll til alle DALI-sensorene

SE 41 935 14 792 89

DALI-sensor i EnOcean-modell kommer i 2015.

Slavesensorer DALI slavesensorer benyttes til utvidelse av deteksjonsområdet til mastersensorene ved å detektere bevegelse og trigge masteren. Inntil 10 slaver kan kobles til én master. DALI-slavene har samme deteksjon som masterne men har kun innstilling for følsomhet, som kan stilles individuelt for hver av de tre 120°-sonene.

Fjernkontroll Alle innstillinger og sensorfunksjoner gjøres med DALI fjernkontroll SE 41 934. Dette forenkler igangsettingen av anlegget, og gjør det mulig å endre innstillinger på en enkel måte ved senere anledninger. Dette verktøyet må du ha når et DALI-anlegg med SE 41 700-serien skal programmeres og kjøres i gang. For sluttbrukeren kan DALI-anlegget fjernstyres med en enklere modell, med færre knapper.

S E 41 700-S E R IE N / M ICRO - M AT IC. NO

9


Innfellingsboks med større flens og strekkavlastning for T-profiltak

DALI Fjernkontroll for innstilling og endring av innstillinger

DALI Bevegelsessensor PIR 3x120°, høy montering, utenpåliggende

DALI Bevegelsessensor PIR 3x120°, høy montering, innfelt Inkludert innfellingsboks

DALI Tilstedeværelsessensor PIR 3x120°, utenpåliggende

DALI Tilstedeværelsessensor PIR 3x120°, innfelt Inkludert innfellingsboks

KNX IR fjernkontroll for lokal endring av innstillinger

KNX Bevegelsessensor PIR 3x120°, høy montering, utenpåliggende

KNX Bevegelsessensor PIR 3x120°, høy montering, innfelt

KNX Tilstedeværelsessensor PIR 3x120°, utenpåliggende

KNX Tilstedeværelsessensor PIR 3x120°, innfelt

DALI-sensorer EnOcean (trådløs kommunikasjon med impulsbryter): Kontakt oss.

Tilbehør

DALI

KNX

Fjernkontroll for innstilling og avlesning av lux og etterløpstid

230V Tilstedeværelsessensor PIR 360°, 2 kanaler, utenpåliggende

230V Tilstedeværelsessensor PIR 360°, 2 kanaler, innfelt Inkludert innfellingsboks

230V Bevegelsessensor PIR 360°, 1 kanal, høy montering, utenpåliggende

230V Tilstedeværelsessensor PIR 360°, 1 kanal, utenpåliggende

230V Tilstedeværelsessensor PIR 360°, 1 kanal, innfelt

Standard 230V

Produkt

14 792 71 Master på/av 14 792 73 Slave 14 792 20 Master på/av 14 792 21 Master på/av

14 792 29 Fjernkontroll. Sensorene kan også konfigureres med appen Niko Sensor Tool og IR-adapter (el.nr. 14 792 36)

SE 41 773 SE 41 720 SE 41 721 SE 41 926

14 792 52 Slave

14 792 51 Master på/av/dim 100-1000 14 792 53 Slave

14 792 60 Master på/av/dim 100-1000 14 792 62 Slave

14 792 61 Master på/av/dim 100-1000 14 792 63 Slave

14 792 34 Fjernkontroll. Sensorene kan også konfigureres med appen Niko Sensor Tool og IR-adapter (el.nr. 14 792 36) 14 792 89 Fjernkontroll bruker

14 788 96

SE 41 752 SE 41 751 SE 41 753 SE 41 760 SE 41 762 SE 41 761 SE 41 763 SE 41 934 SE 41 935

SE 41 907

-

-

-

-

5 min - ∞

-

5 min - ∞

-

5 min - ∞

-

-

-

-

-

DALI 1-64 enheter 4 soner: 2/3 dagslys + 1/2 på/av/dim

-

DALI 1-64 enheter 4 soner: 2/3 dagslys + 1/2 på/av/dim

-

DALI 1-64 enheter 4 soner: 2/3 dagslys + 1/2 på/av/dim

-

DALI 1-64 enheter 4 soner: 2/3 dagslys + 1/2 på/av/dim

14 792 50 Master på/av/dim 100-1000

SE 41 750

-

5 min - ∞

45 092 39 Fjernkontroll

SB 41 930

-

3 soner: 3 dagslys + 1 på/av/dim

Programmering i ETS

1 sek-255 t

10-20000

45 092 35 på/av/dim

SB 41 735

3 soner: 3 dagslys + 1 på/av/dim

Programmering i ETS

1 sek-255 t

10-20000

45 092 34 på/av/dim

SB 41 734

3 soner: 3 dagslys + 1 på/av/dim

Programmering i ETS

1 sek-255 t

10-20000

45 092 31 på/av/dim

SB 41 731

3 soner: 3 dagslys + 1 på/av/dim

45 092 30 på/av/dim

SB 41 730

Programmering i ETS

2 soner

2 x 10A potfrie

Puls 2-60 min

1 sek-255 t

2 soner

2 x 10A potfrie

Puls 2-60 min

-

-

1 soner

-

10A potfritt

Puls 2-60 min

-

1 sone

10-20000

20-1000

20-1000

-

20-1000

-

-

10A potfritt

Puls 2-60 min

-

SE 41 771

-

-

-

14 792 03 Slave

20-1000

-

SE 41 703

1 sone

14 792 01 Master på/av

10A potfritt

Puls 2-60 min

Soner

SE 41 701

Relé

Etterløpstid

14 792 02 Slave

20-1000

Lux

SE 41 702

Funksjon

14 792 00 Master på/av

El.nr.

SE 41 700

Art.nr.

Takhøyde

2-3,4 m

2-3,4 m

4-8 m 2-3,4 m 2-3,4 m

2-3,4 m 2-3,4 m 4-8 m 4-8 m

2-3,4 m

2-3,4 m

4-8 m

4-8 m

IP

54

54

54 54 54

54 54 54 54

54

54

54

54

3 x 120° Inntil 800 m2

3 x 120° Inntil 800 m2

3 x 120° Inntil 450 m2

3 x 120° Inntil 450 m2

3 x 120° Inntil 800 m2

3 x 120° Inntil 800 m2

3 x 120° Inntil 450 m2

3 x 120° Inntil 450 m2

Inntil 450 m2

Inntil 450 m2

Inntil 800 m2

Inntil 450 m2

Inntil 450 m2

Deteksjon

Sensorene i SE 41 700-serien har alle samme design og monteres og demonteres derfor på samme måte avhengig av innfelt eller utenpåliggende modell. Sensoren leveres med linsebeskyttelse, som skal tas av før montering. Denne kan også benyttes til avskjerming mot sektorer man ikke ønsker detektert.

Målskisser, utenpåliggende og innfelt

117,3

5

Test Time

Fabrikkinnstilling Etterløpstid 10 min 0 300

10

20

50 0

1 Off

Lux

Fabrikkinnstilling 200 lux On 1

Program

LED

2 3 4

2 3

1k On

Program 1 2

Program LED

Deteksjonsområde

18,2 27

45,9 46,4

60

On 4

Program

1 Off

ETS programmeringsknapp for KNX

Enkelt tilgjengelig på sensor eller med fjernkontroll. Program LED

SE 41 700-serien leveres for normal og høy montering, og deteksjonsområdet defineres ut fra takhøyden sensoren monteres i. For optimal detektering bør sensorenes detekteringsområde overlappes med 30 % i gulvhøyde.

100

30%

Montering i tak

Utenpåliggende og innfelt montering.

2,5m

Ø3,4m 9m2 Ø13,5m 140m2 0,8m

Ø20m 300m2

3m

Innstillinger på 230V-sensorene

Potensiometer og DIP-switcher. Etterløpstid og lux kan også stilles inn med fjernkontrollen. Ø6m 28m2

15

Ø24 452m2

Høy montering

On H

2

Fabrikkinnstillinger DIP-switch for funksjon og følsomhet

A B C D E F Diameter

H A (diam.) B (diam.) C (diam.) D (diam.) E (diam.) F (diam.)

4m Ø 0,2 Ø2 Ø 3,7 Ø 6,5 Ø 11 Ø 16

5m Ø 0,25 Ø 2,5 Ø 4,7 Ø 8,5 Ø 14 Ø 20

6m Ø 0,3 Ø3 Ø 5,5 Ø 10 Ø 17 Ø 24

7m Ø 0,4 Ø 3,5 Ø7 Ø 11,5 Ø 20 Ø 28

8m Ø 0,5 Ø4 Ø 7,5 Ø 14 Ø 22 Ø 32

Program

S E 41 700-S E R I E N / M ICRO - M AT IC. NO 11


Foto: Servodan I BRMM56.2000 / 0617-V4/TMH

SE 41 700-serien er en komplett sensorserie utviklet for å dekke det norske markedets strenge krav til kvalitet, funksjon og design. Serien omfatter 20 forskjellige sensorer med samme gode design. Tilhørende dokumentasjon er tilrettelagt for å tilfredsstille både rådgiver, montør, eier og bruker. Ny teknologi er utviklet samtidig som vi har sikret den gode detekteringen ved å holde fast ved den velprøvde sensorteknologien fra norgesfavoritten SE 41 300-serien.     

230V-sensorer for normal og høy montering. 1 og 2 kanaler. Potensialfrie reléer KNX-sensorer for normal og høy montering. Programmering med ETS DALI addressable sensorer for normal og høy montering. Inntil 4 soner individuell styring Innfelt og utenpåliggende modeller Rask montering og enkel innstilling direkte på sensor og/eller med fjernkontroll eller appen Niko Sensor Tool.

Enklere, rasker og bedre sensorer for alle formål!

micromatic.no

Din lokale elektriker:

MICRO MATIC NORGE AS NYE VAKÅS VEI 28, 1395 HVALSTAD TELEFON: 66 77 57 50 FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO WWW.MICROMATIC.NO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.