Alarmer for olje- og fettutskiller fra Micro Matic

Page 1

Komplett program

Alarmer for oljeog fettutskillere

micromatic.no

Overvåking av væske, fett, olje og slam i utskillere beskytter miljøet og sørger for driftssikre anlegg og reduserte kostnader


Miljøbeskyttelse

Beskytt miljøet ved å oppdage faren Vann er grunnlaget for alt liv og er en verdifull ressurs som skal beskyttes mot forurensing. Det er avgjørende å beskytte grunnvannet og avløpssystemet mot forurensing fra mineraloljer. For tiden spiller olje- og fettutskillersystemer en utrolig viktig rolle når det gjelder å forhindre miljøskader. På områder som verksteder, bensinstasjoner, restauranter og i industriprosesser hvor det er risiko for at oljeutslipp eller fett trenger inn i kloakksystemet eller ned i jorden, blir avløpsvann først ført inn i olje- eller fettutskillere.

Systemet skal kontrolleres regelmessig og overvåkes kontinuerlig for å sikre at det fungerer pålitelig. Det kan kun oppnås pålitelig utskillerdrift når det er installert utskilleralarm. Dette er den mest effektive måten å forhindre miljøskader samt å unngå risiko for erstatningsansvar. Dermed kan vedlikeholdskostnader reduseres betydelig med effektive alarmsystemer, som sikrer at utskilleren kun tømmes når det er nødvendig. Alle Micro Matic alarmsystemer til oljeutskillere har ATEX- godkjenning, og følerne kan dermed installeres i eksplosjonsfarlige områder. De er kompakte og robuste, og inneholder ikke bevegelige deler. På områder uten bemanning eller forsyningsspenning gir et batteribasert system via mobiltelefonnettverk overvåkning døgnet rundt.

Ifølge EN 858-1&2-standarden skal det brukes alarmer i oljeutskillere, som også er en forutsetning for CE-merket på oljeutskillere.

2

M I C R O M AT I C N O R G E A S


Labkotec-alarmenheter er godkjent i samsvar med ATEX-direktiv 2014/34/EU og IECEx.

LabkoNet®-kompatibel Labkotec-alarmenheter kan tilkobles det skybaserte LabkoNet-systemet med et internt 4G-modem eller med det separate Labcommodemet. LabkoNet er en enkel og pålitelig måte å overføre og kontrollere alarmdata på. Få ytterligere opplysninger om LabkoNet og de viktigste fordelene på www.labkonet.com

Micro Matic tilbyr det største utvalget av alarmenheter på markedet for olje- og fettutskillere.

Viktige fordeler ved Micro Matic-alarmer • Oppfyller kravene i alle standarder og forskrifter. • Det sendes straks en alarm ved feil på anlegget og når det skal tømmes. • Kostnader ved rutineservice holdes på et minimum. Utskilleren tømmes bare når alarmen indikerer at fett-, olje- eller slamnivåene er overskredet. • Utskillerlekkasje overvåkes også.

M I C RO M AT I C . N O

3


Alarmenheter til oljeog fettutskillere

idOil alarmenheter til oljeutskillere ®

idOil-kontrollenheter

KOMPATIBEL

idOil-30: Oljeutskilleralarm

idOil-D30: Oljeutskilleralarm

idOil-20: Oljeutskilleralarm

Designet til den nye generasjon av idOil-30 er resultatet av Labkotecs lange erfaring og kundefeedback samt de nyeste kravene i europeiske standarder.

idOil-D30 har de samme funksjonene som idOil-30, men er mindre og kan monteres i et sikringsskap på DINskinne.

idOil-20 er en brukervennlig alarmkontrollenhet til oljeutskillere som tilbyr alle nødvendige grunnleggende funksjoner. Opptil tre forskellige typer idOil-følere kan tilkobles potensialfritt, og de identifiseres automatisk med en one-touch-igangsettingsfunksjon

Opptil tre idOil-følere av hver type kan tilkobles potensialfritt, og de identifiseres automatisk med en one-touchigangsettingsfunksjon. idOil-30 tilbyr svært enkel igangsetting, fleksibel konfigurasjon via lokalt WLAN, samt alarmlukking. Fås også med 4Gmodem og til 12 V DC-driftsspenning.

4

M I C R O M AT I C N O R G E A S


Typiske bruksområder

idOil-følere Alle idOil-følere er potensialfrie og digitale. Dette sikrer rask installasjon og idriftssettelse, og reduserer kabelkostnadene.

idOil-LIQ: Føler for høyt væskenivå

• • • • • • •

Bensinstasjoner Verksteder Flyplasser Motorveier Tunneler Parkeringsplasser Andre områder hvor det benyttes olje

idOil-30

idOil-20

Indikerer når væskestanden i oljeutskilleren blir for høyt. Benyttes til filtervakt, utløpsblokkering eller full tank-alarm.

idOil-D30

Kabelskjøt type LCJ1-3

idOil-OIL: Oljeføler Overvåker oljelaget i utskilleren, og indikerer når oljelaget har nådd maksimalt nivå.

idOil-SLU: Slamføler Overvåker slamlag/sand i oljeutskillerens sandfang og indikerer når slamlaget har nådd det maksimale nivået. Det anbefales å benytte alle tre følerne i en moderne oljeutskiller!

LIQ Olje OIL

SLU Slam

Vann

Med idOil-alarmsystemet kan for høye væskenivåer, oljelagets tykkelse og slamlagets tykkelse overvåkes.

M I C RO M AT I C . N O

5


Oppbygging av fleksibelt utskilleralarmsystem Velg kontrollenhet

Velg følere

1 Tilkoble følere

Onetouch

2 Sett på spenning 3 One-touch oppstart

idOil-20: Frontpanel LED-lamper for alarmer, følerfeil og spenning. Akustisk alarm.

idOil-30/idOil-D30: Brukergrensesnitt

WLAN

6

Display

Browser til innstillinger og konfigurasjon

4-linjer LCD-display for systemstatus og alarminformasjon. Akustisk alarm.

Lokal WLAN-forbindelse mellom kontrollenhet og laptop/ tablet/ smartphone. Ved ønske om ytterligere innstillinger og konfigurasjoner, kan de utføres gjennom en innebygget browser. Alarminformasjon, service- og vedlikeholdsdagbok, samt datalogg er tilgjengelig for brukeren.

M I C R O M AT I C N O R G E A S


idOil-30: Spesielle bruksområder idOil Solar idOil Solar er en solcelle-oljeutskilleralarm til områder utenfor strømnettet. Den kan utstyres med et signallys og/eller 4G-modem. I en alarmtilstand blinker signallyset, og/eller det sendes en alarmbeskjed til brukerens mobiltelefon. idOil Solar-kontrollenheten har de samme funksjonene som idOil-30.

idOil Solar

idOil Solar med signallys

idOil-30 Battery og idOil-30 3G idOil-30-kontrollenheten fås også med en 12 V DC-forsyning og muligheten for et 4G-modem. Med 4G-modemet sendes det en alarmbeskjed til brukerens mobiltelefon hver gang det oppstår en alarm.

OMS-1: Alarmenhet til oljeutskillere Oljeutskilleralarm OMS-1

Bruksområder

OMS-1 alarmenhet er spesielt utviklet til oljeutskillere. Enheten indikerer når det er tid for å tømme oljeutskilleren, som forhindrer at forurensing slipper ut i kloakksystemet.

OMS-1

OMS-1-kontrollenhet og OMS-føler

Olje OMSføler Vann

M I C RO M AT I C . N O

7


GA-1/GA-2: Alarmenheter til fettutskillere Fettutskilleralarm GA-1 og GA-2

Bruksområder

Alarmenhetene GA-1- og GA-2 er spesielt utviklet til fettutskillere. De indikerer når det er tid for å tømme fettutskilleren, som forhindrer at skadelige fettemisjoner slipper ut i kloakksystemet.

GA-1

GA-1/GA-2-enheter er ikke ATEX-godkjente og kan ikke brukes i oljeutskillere. Fett GA-SG1 GA-1-kontrollenhet og GA-SG1-føler

Vann

GA-2 Kabelskjøt type LCJ1-2

GA-HLL1 GA-2-kontrollenhet og GA-HLL1- og GA-SG1-givere

Fett GA-SG1 GA-SG1 Vann

8

M I C R O M AT I C N O R G E A S


Tekniske data idOil kontrollenheter idOil-30 Kapslingsmateriale

Polykarbonat

idOil-D30

idOil-20

Lexan 940 (øverste del)

idOil-30 3G

idOil-30 Battery

idOil Solar

Polycarbonat

Noryl VO 1550 (nederste del)

Vekt

780 g

380 g

750 g

IP-klasse

IP65

IP20

IP65

900 g

680 g

8000 g IP43 med dobbelt

Omgivelses-

ventilasjonsenhet

-30 °C...+60 °C

temperatur Driftsspenning

100-240 V AC, 50/60 Hz

100-240 V AC,

11-17 V DC

50/60 Hz

Kompatible følere

idOil-LIQ, idOil-OIL, idOil-SLU

Reléutganger

5 A, 250 V AC/30 V DC, 100 VA potentialfri, 2 stk.

EMC

IEC/EN 61000-6-2

5 A, 30 V DC, 100 VA potentialfri, 2 stk.

IEC/EN 61000-6-3

Elektrisk sikkerhet

Klasse I, CAT II IEC/EN 61010-1, UL 61010-1

Klasse III IEC/EN 61010-1, UL 61010-1

CAN/CSA-C 22.2 NO. 61010-1-12

CAN/CSA-C 22.2 NO. 61010-1-12

ATEX

VTT 16 ATEX 018X

IECEx

IECEx VTT 16.0005X

Ex-klassifiksjon

II (1) G [Ex ia Ga] IIB

Mål (mm)

175 x 125 x 75

157 x 86 x 58

175 x 125 x 75

200 x 400 x 132

idOil følere idOil-LIQ

idOil-OIL

idOil-SLU

Måleprinsipp

Vibrasjon Ledende

Ultrasonisk

Materialer

PVC, aluminium, PA, CR, Viton

PVC, AISI 316, PA, CR, NBR

PP, AISI 316, PA, CR, silikon

Vekt inkl. 5 m kabel

240 g

395 g

530 g

IP-klasse IP68 Omgivelsestemperatur

-30 °C...+60 °C

-25 °C...+60 °C

Driftsspenning

12 V DC

Kabel

2 x 0,75 mm2 PUR uskjermet

ATEX

VTT 17 ATEX 005X

VTT 17 ATEX 004X

VTT 17 ATEX 006X

IECEx

IECEx VTT 17.0003X

IECEx VTT 17.0002X

IECEx VTT 17.0004X

Ex-klassifikasjon

II 1 G Ex ia IIB T5 Ga

II 1 G Ex ia IIA T5 Ga

II 1 G Ex ia IIB T5 Ga

Mål (mm)

146 x Ø25

216 x Ø25

142 x 79 x 21

idOil-D30

idOil-OIL

idOil-30,

86

idOil-20,

idOil Solar

idOil-30 3G,

idOil-SLU

idOil-LIQ

132

200

idOil-30 Battery ø 25

142

ø 25

60

45,5

125

400

75

146

175

58 48

216

157

79 21

M I C RO M AT I C . N O

9


Tekniske data OMS-1, GA-1 og GA-2 kontrollenheter OMS-1

GA-1

GA-2

Kapslingsmateriale Polykarbonat Vekt

250 g

IP-klasse IP65 Omgivelsestemperatur

-30 °C...+50 °C

Driftsspenning

230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Strømforbruk

1 VA

5 VA

Kompatible følere

OMS-føler

GA-SG1 GA-HLL1, GA-SG1

Reléutganger

Potensialfri reléutgang 250 V, 5 A, 1 stk. Potentialfri reléutgang 250 V, 5 A, 2 stk.

EMC

IEC/EN 61000-6-1

IEC/EN 61000-6-3

ATEX

VTT 12 ATEX 003X

Ikke ATEX-godkjent. Ikke til bruk i oljeutskillere

IECEx

IECEx VTT 12.0001X

-

Ex-klassifikasjon

II (1) G [Ex ia Ga] IIB

-

Mål (mm)

125 x 75 x 35

Følere for OMS-1 og GA-1/GA-2

OMS-føler

GA-HLL1 og GA-SG1

Måleprinsipp

Ledende Kapasitiv

Materiale

PVC, AISI 316

POM, PUR, AISI 316

Vekt inkl. 5 m kabel

450 g

350 g

IP-klasse IP68 Omgivelsestemperatur

-30 °C...+60 °C

-25 °C...+90 °C

Kabel

Oljebestandig 2 x 0,75 mm

2 x 0,75 mm2 PUR uskjermet

Ex-klassifikasjon

II 1 G Ex ia IIA T6 Ga

Ikke ATEX-godkjent

Ifølge IEC/EN 60079-11

Ikke til bruk i oljeutskillere.

simpelt apparat.

Mål (mm)

184 x Ø25

2

OMS-føler

OMS-1, GA-1, GA-2

GA-HLL1, GA-SG1

35

ø 25

184

85

75

125

85 x Ø50

ø 36 ø 50

10

M I C R O M AT I C N O R G E A S


Produktoversikt Art.nr.

Navn

Beskrivelse

LT1000

GA-1

Fettutskilleralarm med 1 føler.

LT1001

GA-2

Fettutskilleralarm med 2 følere.

LT1002

GA-HLL1 GA-SG1

LT1010

OMS-1

Olje-/bensinutskilleralarm med 1 føler.

LT1030

idOil-20

Alarmsentral for olje-/bensinutskiller. 1, 2 eller 3 forskjellige følere.

LT1031

idOil-D30

Alarmsentral med display for olje-/bensinutskiller. 1, 2 eller 3 følere WLAN, DIN-skinne.

LT1032

idOil-30

Alarmsentral med display for olje-/bensinutskiller. 1, 2 eller 3 følere WLAN.

LT1036

idOil-LIQ

Sensor for høyt væskenivå, full tank/filtervakt. For alarmsentralene idOil-20 og idOil-30.

LT1037

idOil-OIL

Sensor for oljelag. For alarmsentralene idOil- 20 og idOil-30.

LT1038

idOil-SLU

Sensor for sand/slamlag. For alarmsentralene idOil- 20 og idOil-30.

LT1020

Labcom 220

GSM-modul for SMS-varsling. For alle idOil alarmsentraler.

LT1015

LJB3-78-83

Koblingsboks EX i metall, sone 0.

LT1016

LCJ1-1

Kabelskjøt for 1 sensor.

LT1017

LCJ1-2

Kabelskjøt for 2 sensorer.

LT1018

LCJ1-3

Kabelskjøt for 3 sensorer.

CA1064

Solex 10-R

CA1066

Sock-H-R-230V

Føler til fettutskilleralarmene GA-1 og GA-2.

Blinklys 10 – 60 Vdc, rød. For alle idOil alarmsentraler.

Blinklyssokkel med trafo, 230 V, IP65, rød. For CA1064.

BSHOP

WE

Produkt

Se micromatic.no for komplett leveringsprogram. Alle produkter kan bestilles i webshop på micromatic.no. Førstegangbrukere registerer seg under menypunktet ”LOGG INN”. M I C R O M AT I C . N O

11


Alarmer for olje- og fettutskillere Komplett program

• Beskytter miljøet ved å forhindre forurensing • Overvåker høye mengder væske, fett, olje og slam i utskillere • Indikerer når utskiller skal tømmes – reduserer kostnader ved avfallsbehandling • Sørger for uforstyrret olje- og fettutskillerdrift • Oppfyller kravene i EN 858-1 & 2-standarder

Foto: Labkotec / Shutterstock / BRMM077.400 / 0419-V2

Micro Matic Norge AS

Micro Matic er en kompetansepartner og leverandør av elektromateriell, styringssystemer og smarte løsninger innen segmentene HVAC, elektro og energi & infrastruktur. Se hele produktsortimentet på micromatic.no og bestill dine varer raskt og enkelt i webshopen. Ta gjerne kontakt med oss for besøk og veiledning i dine prosjekter.

micromatic.no

WE

BSHOP

Vi gjør norske bygg smartere. Hold deg oppdatert. Følg oss!

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad Postboks 264, 1379 Nesbru Tlf.: 66 77 57 50 support@micro-matic.no ordre@micro-matic.no www.micromatic.no Org.nr: 919 327 901


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.