Page 1


© 2012 Fakulta architektury ČVUT v Praze sazba a grafická úprava: Edita Lehnerová, Filip Foglar fotografie: Klára Šparlinková vydání první - 170 stran


ostrovy na Vltavě ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA letní semestr 2012


04

12 13 05

16 03

14 02f

02e 02d

09 01 02c 02b

06 02a

17

07 11 08

10

18

15 19


ostrovy na Vltavě TEZE Současná města hledají nové rozvojové plochy. Jednou z rezerv města prahy je řeka vltava. Je však nutné mít na paměti, že vltava je veřejným prostorem a ne parcelou k trvalému zastavění. MÍSTO Vltava, Praha ZADÁNÍ Řeka Vltava je neodmyslitelnou součástí Prahy. Množství ostrovů v pražské části Vltavy vytvářelo „práh“, přes který vedly důležité obchodní cesty. Tvar a počet těchto ostrovů se v minulosti měnil. Měnilo se také jejich využití. Vznikaly ostrovy nové a staré zanikaly. Mnoho z nich zůstalo bezejmenných, zmizelých a zapomenutých. Potenciál pražských ostrovů je ale stále nevyužitý. Každý ze studentů na základě analýz prověří své vlastní řešení. Ostrovy lze revitalizovat, oddělovat, vytvářet nové. Navrhnout lze park, koupaliště, tržnici, školu, klášter, celou čtvrť…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Filharmonie Symbiont - Muzeum Vltavy Scéna Vertikální kemp Ostrov - biotop Hřbitov Vertikální plovárna Terapeutická komunita Dům správce Karlova mostu Bývanie na vode Yachtclub Domek pro převozníka Muzeum výzkumu vody Atol Muzeum života ve Vltavě Městská pláž Městské lázně Slum Libeň Lunapark

~ Tomáš Cirmaciu ~ Filip Foglar ~ Kateřina Gloserová ~ Lukáš Hes ~ Jakub Hoffmann ~ Tomáš Kroužil ~ Jan Kvita ~ Edita Lehnerová ~ Michal Leňo ~ Martina Löfflerová ~ Lenka Mrzílková ~ Jan Novotný ~ Jana Rotreklová ~ Matúš Sceranka ~ Jitka Šívrová ~ Klára Šparlinková ~ Jindřich Tomášek ~ Vojtěch Valda ~ Barbora Zedková

Workshop Podmokelský mlýn Výlet do Liberce

013 023 031 039 047 055 063 071 079 087 095 103 111 119 127 135 143 151 159 166 168 010 I 011


01 Filharmonie

Tomáš Cirmaciu / ATOS

Řada pražských ostrovů sloužila v minulosti jako místo konání kulturních akcí. Proto je nový ostrov zasvěcen hudbě. Koncertní sál se světovým zvukem v Praze chybí i přes naši významnou hudební historii. Špičková akustika, obohacená o dozvukové komory, spojená s nezapomenutelným zážitkem koncertu pod vodní hladinou uprostřed koryta řeky Vltavy.

012 I 013


01

Filharmonie

Tomáš Cirmaciu


014 I 015


01

Filharmonie

Tomáš Cirmaciu


1. NP

1. PP

2. PP

3. PP

406

104 102

103 101

403

402

405

301 202

407

401 404

203 201 206

106

204 207

105 205

107

108

109

110

111

112

208

302

209

303

408

409

113

3. PP

114

101_chodba 102_vzduchotechnika 103_technická místnost 104_kancelář techniků 105_zkušebna 106_ladírna 1 107_ladírna 2 108_šatna dechová - dámská 109_šatna dechová - pánská 110_šatna smyčcová - dámská 111_šatna smyčcová - pánská 112_šatna basy - dámská 113_šatna basy - pánská 114_sklad

Řez podélný

2. PP 201_chodba 202_velín 203_nahrávací studio 204_respirium 205_šatna dirigenta 206_šatna sólistů 1 207_šatna sólistů 2 208_šatna sólistů 3 209_šatna sólistů 4

Řez příčný

1. PP 301_spodní foyer 302_občerstvení 303_režie, zvukaři

1.NP

01

5

25

50

401_vstup 402_prodejna vstupenek 403_šatna 404_nákladní výtah 405_horní foyer 406_bezbariérové toalety - muži 407_bezbariérové toalety - ženy 408_toalety muži 409_toalety ženy

016 I 017


01

Filharmonie

Tomáš Cirmaciu


018 I 019


01

Filharmonie

Tomáš Cirmaciu


020 I 021


02 Symbiont - Muzeum Vltavy Filip Foglar / ATOS

Flotila plovoucích objektů vystavuje Vltavu a její památky z bezprostřední blízkosti. Čelní okna Symbiontů s transparentním LCD displejem slouží jako oči do minulosti. Diváci zhlédnou dokument s dobovými fotografiemi a záběry, týkající se nábřeží, mostu či ostrova přímo před nimi. Cílem je poskytnout souběžnou konfrontaci s dnešním stavem, názorné prolínání historie se současností.

022 I 023


02

Symbiont - Muzeum Vltavy

Filip Foglar


024 I 025


02

Symbiont - Muzeum Vltavy

Filip Foglar


026 I 027


Filip Foglar


028 I 029


03 Scéna

Katka Gloserová / ATOS

Scéna tvoří volně přemístitelný plovoucí ostrov pro široké spektrum činností především dramatického charakteru – divadlo, hudbu, tanec, výstavy, letní kino a další. Břehy, mosty a samotná Vltava se stávají přirozeným hledištěm a scénotvorným prvkem. Každé stanoviště s sebou přináší nový obraz a příležitost pro nové příběhy.

030 I 031


03

Scéna

Katka Gloserová


032 I 033


03

Scéna

Katka Gloserová


034 I 035


03

Scéna

Katka Gloserová


036 I 037


04 Vertikální kemp Lukáš Hes / ATOS

Vertikální kemp vychází ze skladby a výškového rozdělení lesa. Navazuje a prodlužuje jej o další řadu „stromů“. Střední nosná konstrukce s podpůrnými žebry vynáší polyfunkční platformy. Umístění v lokalitě Žalov nabízí možnost kempování, koupání, odpočinku v přírodě, rybaření, houbaření a turistiky. Platformy pak společenské aktivity – divadlo, letní kino, hry. Vertikalita nabízí pohledy na krajinu z nevídané perspektivy.

038 I 039


04

Vertikální kemp

Lukáš Hes


040 I 041


04

Vertikální kemp

Lukáš Hes


042 I 043


04

Vertikální kemp

Lukáš Hes


044 I 045


05 Ostrov - biotop Jakub Hoffmann / ATOS

Návrh řeší ostrov ne jako stavební pozemek, ale jako střed pozornosti a zájmu. Ostrov se po malém lidském zásahu sám vytváří, sám se rozrůstá, sám také v určitých fázích zaniká a sám se osidluje živočichy. Za minimální náklady a bez nároků na údržbu slouží přírodním vědním oborům, demonstruje ukládání říčních sedimentů a poskytuje důležitá hnízdiště ohroženým druhům. Stává se naučnou atrakcí v těsném sousedství pražské zoo.

046 I 047


05

Ostrov - biotop

Jakub Hoffmann


048 I 049


05

Ostrov - biotop

Půdorys ornitologické laboratoře M 1:100

1.02 1.08 1.03

1.04

1.05

1.12

1.09

1.11

1.10

1.01

1.14

1.13

1.07

1.06

1.15

1.16

1.01 Pozorovací platforma 1.02 Vnitřní komunikace 1.03 Sklad terénního vybavení 1.04 WC muži 1.05 WC ženy 1.06 Analytické pracoviště 1.07 Laboratorní předporostor 1.08 Dekontaminační sprcha 1.09 Laboratoř s biologicky špinavým provozem 1.10 Přístrojové vybavení 1.11 Laboratoř s biologicky čistým provozem 1.12 Předsíň 1.13 Kuchyňka 1.14 Ubytování 1.15 Sprcha 1.16 WC

S

Vltava

Podélný řez M 1:125

Jakub Hoffmann

Příčný řez M 1:125


050 I 051


05

Ostrov - biotop


052 I 053


06 Hřbitov

Tomáš Kroužil / ATOS

Ostrov mrtvých tvoří 15 z vody vyrůstajících věží, které se tyčí do výšky 50 metrů nad hladinu řeky. Urny jsou rozmístěny po obvodu rampového schodiště v obvodových stěnách. Kapacita jedné věže je 3000, celý hřbitov je navrhnut až pro 45000 mrtvých. Věže propojuje ve vstupním podlaží lávka. Kruhové otvory ve stěnách symbolizují duše zemřelých a vytváří tak fasádu hřbitova.

054 I 055


06

Hřbitov

Tomáš Kroužil


056 I 057


06

Hřbitov

Tomáš Kroužil


058 I 059


06

Hřbitov

Tomáš Kroužil


060 I 061


07 Vertikální plovárna Jan Kvita / ATOS

Bývalá hráz u branických ledáren na horním toku Vltavy městem je největším nepojmenovaným ostrovem v Praze a není nijak propojena s pevninou. Vertikální plovárna umocňuje její atmosféru a zároveň odstraňuje nedostatek soukromí, známý z plováren klasických. V létě nabízí koupání a relaxaci, po zbytek roku ji využívá klub otužilců, neboť je zde nejchladnější místo u Vltavy v Praze.

062 I 063


07

Vertikální plovárna

Jan Kvita


LETNÍ PROVOZ

NOXERYQDRWXåLOFĤ

S

NOXERYQDRWXåLOFĤ

ZIMNÍ PROVOZ

VNODGREþHUVWYHQt

S

VNODGREþHUVWYHQt

6&+(0$3ěË67838

67$7,67,&.eÒ'$-( NDSDFLWDFFDRVRE ORGČN

PtVWQRVWt[PSURYLVXWiVHGiWND DKRXSDFtVtWČ PtVWQRVWt[PSURYLVXWiVHGiWND DKRXSDFtVtWČ NOXERYQD[PRYêãFHGYRXSDWHU VNODGDREþHUVWYHQt[PRYêãFH GYRXSDWHU PRGXOĤVSiQVNêPGiPVNêP]iFKRGHP ]iFKRGYNOXERYQČDYHVNODGX

WHSORWDYRG\XRVWURYDYH9OWDYČ 18°C 1°C

NYČWHQ

ĜtMHQ

064 I 065


07

Vertikální plovárna ]iYČV\SURWLVOXQFLDYČWUX

EH]SHþQRVWQtVtĢ WUiP\]OHSHQpKRGĜHYD[PP

QRVQpVORXS\]OHSHQpKRGĜHYD[PP

OiYN\]SUNHQ]H[RWLFNpKRGĜHYD

]DYČWURYiQtNRYRYêPLWiKO\Y~URYQLVWURSX SRGpOQp]DYČWURYiQtNRYRYêPLWiKO\ SĜtþQpY\]WXåHQtGĜHYČQRX]Gt OiYNDVKRXSDFtPLVtWČPL OiYNDVYLVXWêPLVHGiWN\ SURPHQiGD RFKUDQQêSOiãĢ]HWIHIROLt

Jan Kvita


$

% %

32+/('&(/.29é

3ģ'25<6&(/.29é ZF

ZF

ZF

VNODGREþHUVWYHQtZF

ZF

ZF

ZF

NOXERYQDZF

ě(=.25<7(0ě(.< ě(=$$

ě(=%% 50m

+9,500

100m

SDWURVKRXSDFtPLVtWČPL +6,500 SDWURVYLVXWêPLVHGiWN\

NOXERYQDSURRWXåLOFH +3,500

SURPHQiGD +0,500

SURVWRU\YHUWLNiOQtSORYiUQ\

32+/('

-1,500 NOXERYQDSURRWXåLOFH

+9,500

+6,500

+3,500

+0,500

%

$

-1,500

1800

3ģ'25<6

6000

6000

6000

3000

6000

6000

6000

066 I 067


07

Vertikální plovárna

RFKUDQQêSOiãĢ]HWIHIROLt NOXEREQDSURRWXåLOFH RYêãFHSDWHU WUiP\]OHSHQpKRGĜHYD[PP YDULDELOQt]DYČãHQt QiE\WNXQDODQHFK QRVQpVORXS\]OHSHQpKRGĜHYD[PP

]DWHSOHQiSRGODKDWOPP

]DYČWURYiQtNRYRYêPLWiKO\Y~URYQLVWURSX SĜtþQpY\]WXåHQtGĜHYČQRX]Gt

SRGpOQp]DYČWURYiQtNRYRYêPLWiKO\

Jan Kvita

NDPQDQDXKOt

SURPHQiGD


068 I 069


08 Terapeutická komunita Edita Lehnerová / ATOS

Ostrov terapeutické komunity slouží jako pobytové resocializační zařízení určené lidem, kteří jsou závislí na užívání návykových látek. Tvar je získán pomocí Voroného diagramu, který původně rozvrhoval pouze cesty nesené dřevěnými sloupy čtyři metry nad zemí, na nich posléze vznikla samotná stavba. Konstrukce umožňuje klientům využívat celou plochu ostrova k pracovní terapii či relaxaci, interiéry se nacházejí v úrovni korun stromů.

070 I 071


08

Terapeutickรก komunita

Edita Lehnerovรก


072 I 073


08

Terapeutickรก komunita

Edita Lehnerovรก


074 I 075


08

Terapeutickรก komunita

Edita Lehnerovรก


076 I 077


09 Dům správce Karlova mostu Michal Leňo / ATVZ

Dům o vnější šířce 2,2 m se stává součástí nábřežní zdi. Jedině tak je dostatečně blízko mostu a přitom jej neokupuje. Textura sousední kamenné zdi je vzorem pro potisk stěn domu z pohledového betonu. Od paláce Křižovníků je dům oddělen úzkým dvorkem, který přechází v molo a výstup na ostrov. Přístup je shora po schodišti v ustoupení zdi. Dům je rozdělen na byt a pracovnu.

078 I 079


09

Dům správce Karlova mostu

Michal Leňo


A

Á

KŘI ŽOV NIC KÁ

V LTAV

PL A TNÉ ŘSK

KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ

KARLOVA

NOVOTNÉHO LÁVKA

SK Á ANEN

0

50 m

100 m

SME TA

NOV ON

ÁBŘ EŽÍ

ANENSKÉ NÁMĚSTÍ

NA

Z

LÍ AD R ÁB

080 I 081


09

Dům správce Karlova mostu

0

Michal Leňo

10 m


DŮM SPRÁVCE KARLOVA MOSTU | BYDLENÍ VE ZDI KONCEPT STĚNA

ZEĎ

ŠIROKÁ ZEĎ

DŮM_ZEĎ

OSTROV 540 m2 LOŽNICE 8 m2

OBYTNÁ PLATFORMA 10 m2

VSTUP 6,5 m2 KOUPELNA 4 m2

PRACOVNA 18,4 m2

MOLO 40 m2

KUCHYŇSKÝ KOUT 13,6 m2

PROGRAM

ZDI

C

M

Y

SÍTOTISK TEXTURY KAMENNÉ ZDI NA FASÁDĚ

PŘÍRODNÍ BŘEH

K BŘEHY

082 I 083


09

Dům správce Karlova mostu

Michal Leňo


084 I 085


10 Bývanie na vode Martina Löfflerová / ATOS

Bývanie na vode sa v Čechách spája hlavne s dočasným bývaním, houseboatmi. Ja som chcela poskytnúť miesto, ktoré by mohlo byť využiteľné celoročne pre rodiny s plným komfortom bývania na pevnine. Vzhľad projektu vychádza z archetypálnej predstavy domu. Jedná sa o 14 dvojpodlažných rodinných domov so sedlovou strechou. Každý dom leží na pontóne o rozmeroch 9,6m x 6,6m ktoré vytvárajú súš.

086 I 087


10

Bývanie na vode

Martina Löfflerová


088 I 089


10

Bývanie na vode

Martina Löfflerová


090 I 091


10

Bývanie na vode

Martina Löfflerová


092 I 093


11 Yachtclub

Lenka Mrzílková / ATSS

Tvar loděnice vychází z půdorysu ostrova, jeho délky využívá navržením ramp. Objekt působí jako dlouhé molo, které je rozděleno na několik částí – vlastní budovy – restauraci, klubovnu a správu, posilovnu a šatny, hangár, dílnu a sklad. Na zbytku ostrova jsou mola pro stání sportovních plachetnic, které mají k dispozici tři rampy do vody. Směrem na Branický břeh je kotviště pro kýlové plachetnice nebo čluny.

094 I 095


11

Yachtclub

Lenka Mrzílková


ϰϰdž ϭϴϴŵϮ

ϭϮdždž

ϭϳŵϮ

ϭϯϯdž

Ϯdž ϯϱŵϮ

Ϯϱdž

ϭϲdž

ϱϬϬdž

ϴϱŵϮ

ϭϬϮŵ ϭϬϮ ŵϮ

ϮϰϮŵ ϮϰϮ ŵϮ

096 I 097


11

Yachtclub

dZWKs|W>, dZϮϬͬϮϬϳ ƓŝŬŵljŽĚƐƚƎĞĚƵ͕ ƉŽƐƚƌĂŶĄĐŚŽŬĂƉLJ

dW>E/K> yW^ZKK&Dd ƚů͘ϭϭϬŵŵ

\s E^>KhW<z ϭϱϬdžϭϱϬŵŵ

WK,> \s EW>h<z ϭϲdžϭϮϭŵŵ

/K>E1^<>K ^/>sZ^dZhϬϮ ƚů͘ϱĐŵ

\s EWZ<E ϭϬϬdžϮϮϬŵŵ dW>E/K> yW^:<KhZ ƐƉŽǀƌĐŚŽǀŽƵƷƉƌĂǀŽƵ ƚů͘ϭϰϬŵŵ Lenka Mrzílková

aZKhz ůсϯϰϬŵŵ͕Tϭϲŵŵ

\s EdZDz ϭϱϬdžϭϱϬŵŵ ůĞƉĞŶĠ>ƐƉŽũŝ


098 I 099


11

Yachtclub

Lenka Mrzílková


100 I 101


12 Domek pro převozníka Jan Novotný / ATV

Domek je situován na místě nejfrekventovanějšího pražského přívozu P2, Podbaba – Pohoří. Jedná se o jednoduchou stavbu zlepšující kvalitu přepravy mezi oběma břehy Vltavy, včetně ukotvení převozníkovy lodě a jeho obydlí. Důraz byl kladen na rychlost výstavby, cenu a prefabrikovanost prvků. Jsou zde použity výhradně prvky od společnosti Hornbach.

102 I 103


12

Domek pro převozníka

Jan Novotný


104 I 105


12

Domek pro převozníka

Jan Novotný


106 I 107


12

Domek pro převozníka

Jan Novotný


108 I 109


13 Muzeum výzkumu vody Jana Rotreklová / ATVZ

Expozice věnovaná výzkumu vody a blízkému Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka je umístěna nad zdymadlem v Podbabě. Výstavní pavilon se vznáší vysoko nad vodní hladinou a půdorysně kopíruje tvar betonového ostrůvku mezi plavebními komorami. Pavilon tvoří ocelová konstrukce se železobetonovými stropy, polykarbonátové stěny eliminují vizuální kontakt s okolím a zároveň zabezpečují dostatek světla pro expozici. Venkovní ochozy umožňují návštěvníkům sledovat dění ve zdymadle i nakukovat přímo do oken laboratoří výzkumného ústavu.

110 I 111


13

Muzeum výzkumu vody

Jana Rotreklová


112 I 113


13

Muzeum výzkumu vody

Jana Rotreklová


114 I 115


13

Muzeum výzkumu vody

Jana Rotreklová


116 I 117


14 Atol

Matúš Sceranka / ATV

ATOL – OSTROV – JAZERO je miesto, kde človek prichádza do priameho kontaktu s energiou rieky Vltava. Vzniká odkrojením a pretvarovaním východného cípu ostrova Štvanice na prírodný biotop – samočistiace jazierko na kúpanie. Ostrov sa stáva miestom relaxu, zábavy a odpočinku. Tak ako je ATOL - koralový útes klenotom v nekonečných oceánoch, tak sa stáva ATOL na Vltave skrytou lagúnou rušného veľkomesta.

118 I 119


14

Atol

Matúš Sceranka


štrkopiesok PVC izo. 2mm geotextília

DRENÁŽ

10cm

Filtračná časť

Kúpacia časť

voda jemný štrk štrk 4-8mm geotextília PVC izo. 2mm geotextília

RASTLINY VO FILTRAČNEJ ČASTI

EQUISETUM

Prečerpávanie

100cm 10cm 40cm

TYPHA

Kapacita: Vodní plocha: Kúpacia časť: Filtračná časť: Pláź: Objem vody: Naplnení nádrźe

600 1800 1200 600 3000 3240 120 000

ľudí m2 m2 m2 m2 m3 kč

Objem odparenej vody za rok Objem spadnutých zrážok na vodnú plochu

926

m3

814

m3

Počet slnečných hodín Počet daždivých dňov Počet zasnežených dňov

1600 160 60

(za rok) (za rok) (za rok)

PHALARIS

IRIS

CAREX

DENNÁ MAX. TEPLOTA VZDUCHU PRAHA (2010) +30°C +25°C +20°C +15°C +10°C +5°C 0°C +5°C +5°C

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MESAČNÁ PRIEMERNÁ TEPLOTA VODY +30°C +20°C +10°C 0°C +5°C

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

120 I 121


14

Atol

Matúš Sceranka


122 I 123


14

Atol

Matúš Sceranka


124 I 125


15 Muzeum života ve Vltavě Jitka Šívrová / DP

Koncept vychází z pozorování polohy pražských ostrovů na Vltavě. Ty jsou zpravidla přístupné po mostě. Mostní pilíře na sebe vážou různorodost a život v řece (řasy, ryby,…). Navrhuji ostrov – muzeum života ve Vltavě – kolem jednoho z pilířů Štefánikova mostu. Celou budovu umisťuji pod vodu, tam kde život je. Nad hladinou ponechávám pouze prstenec, který dává tušit, že se pod hladinou něco skrývá.

126 I 127


15

Muzeum života ve Vltavě

Jitka Šívrová


128 I 129


15

Muzeum života ve Vltavě

Jitka Šívrová


130 I 131


15

Muzeum života ve Vltavě

Jitka Šívrová


132 I 133


16 Městská pláž

Klára Šparlinková / ATOS

Rozhodla jsem se zabývat veřejnými plážemi, kterých je v Praze v porovnání s jinými evropskými městy nedostatek. Navrhla jsem soustavu prefabrikovaných ocelovo – betonových pontonů propojených v jeden ostrov. Celý objekt je možné modulově poskládat dle přání či možností. Ostrov je koncipován tak, aby zde našla zábavu celá rodina od nejmenších po dospělé; nechybí tu dětský koutek, volejbalové hřiště ani bar.

134 I 135


16

Městská pláž

Klára Šparlinková


136 I 137


16

Městská pláž

Klára Šparlinková


138 I 139


16

Městská pláž

Klára Šparlinková


140 I 141


17 Městské lázně Jindřich Tomášek / ATV

Místo klidu, odpočinku, regenerace, relaxace, sociální interakce… Projekt navazuje na přerušenou tradici městských lázní a současně reflektuje potřeby dnešní společnosti. Návrh využívá výhod řeky jejím začleněním do lázeňského provozu, přitom ji trvale nezatěžuje. Celek je možné dle potřeby rozšiřovat o další moduly, nebo naopak dělit. Doprava do zařízení je řešena pomocí přívozu.

142 I 143


17

Městské lázně

Jindřich Tomášek


Smíchov

Výtoň Přívoz P5

Vyšehrad

Císařská louka 144 I 145


/

Q 1 S Ő

Y ML


/i]QĘ 2VWURY]iFKUDQQéNUXKSUROLGLWRXätFtSRXYROQĘQt3URMHNWQDYD]XMHQDSŐHUXâHQRXWUDGLFLPĘVWVNéFKOi]QtDVRXýDVQĘUHIOHNWXMHSRWŐHE\GQHâQtVSROHýQRVWL0ŢMQiYUKSŐLVWXSXMHNŐHâHQtIOH[LELOQĘVPRäQRVWtUR]âLŐRYiQtDRGHEtUiQtPRGXOŢ 1iYUKY\XätYiYéKRGŐHN\MHMtP]DýOHQĘQtPGR¬Oi]HŁVNpKRSURYR]XSŐLWRPMLWUYDOHQH]DWĘäXMHMHOLNRäMHPRäQpY¬SŐtSDGĘ SRWŐHE\REMHNW\MHGQRGXâHRGWiKQRXWGRQHMEOLäâtKRSŐtVWDYXDVRXýDVQĘVHQHMHGQiRKPRWXQDWUYDORXPtVWĘQRXY¬NRU\WĘ ŐHN\'RSUDYDGR]DŐt]HQtMHŐHâHQDSRPRFtSŐtYR]X 9ROEDXPtVWĘQtY\FKi]t]¬SRGPtQHNNWHUpMVHPVWDQRYLOQD]iNODGĘGRSRUXýHQtRGERUQtNŢD]KOHGiQtY¬SXEOLNDFtFK YĘQXMtFtFKVHOi]HŁVNpSUREOHPDWLFHDMGHRW\WRSRGPtQN\PtVWRPXVtEéWFRQHMGHOâtGREXRVOXQĘQR GRSRUXýXMHVHMLäQtD MLKR]iSDGQtRVYĘWOHQtOi]QĘE\PĘO\EéWXPtVWĘQ\YHPĘVWĘPtVWRPiEéWSŐtMHPQpSURVP\VO\

7YDURYĘVHMHGQiRýW\ŐQiVREQĘSURWDäHQéDQXORLGMGHY\MiGŐLWPDWHPDWLFN\2GWYDURYpKRŐHâHQtDP\âOHQN\ R SUŢVYLWQRVWL NRQVWUXNFH VH RGYtMt PDWHULiORYp ŐHâHQt VWDYE\ 1RVQRX NRQVWUXNFL WYRŐt SOiâŘ VDPRWQé D RFHORYi ]WXäXMtFtäHEUDYSRGSDOXEtV¬SRGODKRYRXGHVNRX9¬WpäHURYLQĘMVRX]YHQNXXPtVWĘQDNRWHYQtRND'YRXYUVWYéQRVQé SOiâŘMHSUROHSâtWHSHOQRXRGROQRVWUR]GĘOHQYHYHUWLNiOQtFKRUWRJRQiOQtFKURYLQiFKDMH]¬ODPLQiWX5R]YRG\7=% MVRXXPtVWĘQ\SRGSRGODKRXYHYQLWŐQtPRFKR]X=iVREQtN\QDXäLWNRYRXDRGSDGQtYRGXMVRXXPtVWĘQ\SRGPDViäQtPLDRGSRýLQNRYéPLPtVWQRVWPL1DSRMHQtQDHOHNWŐLQXPXVtEéWSRGKODGLQRXŐHN\]¬QiEŐHät 3RYVWXSXMHQiYâWĘYQtNQDVPĘURYiQVSUiYFHPGRâDWHQDGiOHQDMtP]YROHQRXSURFHGXUX-HGQiVHSŐHGHYâtP RSURYR]\QHSŐtOLâQiURýQpQD]i]HPt ILQVNiDVXFKiVDXQDSDUQtOi]HŁPDViäQtDI\]LRWHUDSHXWLFNpVOXäE\ 1DPtVWRED]pQNXVHVWXGHQRXYRGRXMVHPY\XäLOYRG\YH9OWDYĘDGLVSR]LýQtKRýOHQĘQtV¬RNHPXSURVWŐHG

146 I 147


17

Městské lázně

Jindřich Tomášek


148 I 149


18 Slum Libeň Vojtěch Valda / ATU

Projekt vytváří platformu pro vznik svobodně rostoucí čtvrti. Chce uchopit potenciál nižších vrstev a poskytnout půdu pro vlastní seberealizaci. Základem jsou komunikace, které rozdělí prostor na zastavitelný a nezastavitelný. Stejně, jako se lidé v dnešní době vrací ke směnnému obchodu, tak i tento projekt přináší zdánlivě nové, avšak v podvědomí hluboce zakořeněné principy.

150 I 151


18

Slum Libeň

Vojtěch Valda


152 I 153


18

Slum Libeň

Vojtěch Valda


PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ

PŘEDNÍ POHLED

LEGENDA PŘÍČNÝ ŘEZ

SCHEMATICKÉ ŘEŠENÍ ZAVĚŠENÝCH OBJEKTŮ

rostlý terén +12,000

prostý beton

+12,000

3 000

2 800

200

železobeton

+9,000

+9,000

3 000

2 800

200

nepřekročitelná stavební čára

12 000 3 000

200 2 800

pažení z dřevěných fošen a ocelových I profilů

ocelové pachole kotvené do dubové přístavní hráze pažení z dřevěných fošen a ocelových I profilů

200

+6,000

ocelová táhla kotvící přístavní hráz a podpůrnou stěnu z fošen a ocelových I profilů

+3,300

+3,000

+3,000

dubové kmeny tvořící přístavní molo

betonové sloupy sloužící jako podpory pro budoucí nástavby

+2,300

2 800

+2,300

případná ocelová táhla vynášející patro

zajištění ocelových táhel zalitých v železobetonu

+6,000

+3,300

případné sloupy vynášející patra

skoby přenášející zatížení do nosných železobetonových stěn

±0,000 200

±0,000

-1,500

-3,000

-4,500

-4,500

154 I 155


18

Slum Libeň

Vojtěch Valda


156 I 157


19 Lunapark

Barbara Zedková / ATSS

Ostrov Štvanice býval místem pro rekreaci obyvatel Prahy. Tento víkendový ostrov je dnes spíše zanedbaný a pustý, v důsledku fragmentace území Hlávkovým mostem, Negrelliho viaduktem a špatné pěší dostupnosti pro obyvatele. Lokální proměna formou Lunaparku přivede do místa nové návštěvníky a pomůže ostrov lépe začlenit do městské struktury. Současně využívá atraktivní polohu blízko centra Prahy.

158 I 159


19

Lunapark

Barbara Zedkovรก


160 I 161


19

Lunapark

Barbara Zedkovรก


.$%,1<

%(=%$ ©©©©©©©©.$

%(=%$5,e529Æ© ©©©©©©©©.$%,1$

.$

.$%,1$

.27(91É©© /$1$ 527$ā1É©6<67e0 1261è©6<67e0 =Æ./$'<

162 I 163


19

Lunapark

Barbara Zedkovรก


164 I 165


Workshop

Podmokelský mlýn


166 I 167


Výlet do Liberce

Návštěva FUA, exkurze na vysílač Ještěd


168 I 169


ostrovy na Vltavě ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA letní semestr 2012

Společné portfolio semestrálních projektů ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na FA ČVUT v Praze  

Současná města hledají nové rozvojové plochy. Jednou z rezerv města Prahy je řeka Vltava. Je však nutné mít na paměti, že Vltava je veřejným...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you