Page 1

R

Zakład

powłok galwanicznych

www.GALWAH.pl Maj 2011


R

HISTORIA GALWAH

1

Henryk Kulej zakłada „Warsztat Galwanizacyjny” i rozpoczyna działalność w zakresie wykonywania powłok galwanicznych takich jak: miedziowanie, mosiądzowanie, chromowanie, niklowanie.

Henryk Kulej i syn Andrzej Kulej rozpoczynają wspólną działalność pod nazwą „Zakład Powłok Galwanicznych GALWAH”. Następuje szybki rozwój Firmy pod względem możliwości produkcyjnych (wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, uruchomienie półautomatycznej linii bębnowej do cynkowania, modernizacja i przebudowa budynków produkcyjnych itp. Modernizacja oczyszczalni ścieków pogalwanicznych.

Uruchomienie półautomatycznej linii powłok różnych (nikiel, miedź, mosiądz).

1974

1989

1991

1994

1995

1996

1997

1999

Uruchomienie półautomatycznej linii do żywicowania, rozbudowa budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i oczyszczalni. Uruchomienie automatycznej linii zawieszkowo-bębnowej do cynkowania. Zautomatyzowanie istniejącej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych. Uruchomienie półautomatycznej linii do przygotowania powierzchni. Uruchomienie automatycznej linii bębnowo-zawieszkowej do cynkowania.

Do spółki dołączają: Kulej Helena i Kulej Aleksandra. GALWAH otrzymuje Certyfikat osiągnięć w minimalizacji odpadów wydany przez Światowe Centrum Ochrony Środowiska 'WEC' WORLD ENVIRONMENT CENTER we współpracy z United States Agency for International Development. Uruchomienie automatycznej linii bębnowej do niklowania, miedziowiania mosiądzowania i cynowania.

Maj 2011


R

HISTORIA GALWAH

2

Utworzenie samodzielnego Działu Kontroli Jakości i wyposażenie go w nowoczesny sprzęt pomiarowy.

GALWAH przekształca się na mocy wpisu do KRS nr 0000005819 Sądu Rejonowego w Katowicach w Spółkę Jawną i przyjmuje nazwę "Zakład Powłok Galwanicznych GALWAH" Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna. Uzyskanie CERTYFIKATU ISO 9002 : 1994 wydanego przez RWTÜV Anlagentechnik GmbH. Uruchomienie automatycznej linii zawieszkowej do powłok stopowych typu żelazo-cynk i cynk-nikiel. Uzyskanie CERTYFIKATU ZATWIERDZENIA PROCESU przez VOLVO 3P - POWERTRAIN. Rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem CERTYFIKATU PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO wg ISO/TS 16949:2002. Uzyskanie CERTYFIKATU ISO 9001: 2000 wydanego przez RWTÜV Anlagentechnik GmbH.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

Jubileusz 30-lecia firmy. Uruchomienie nowej linii galwanicznej do alkaicznych powłok stopowych cynk-nikiel z pasywacją czarną i transparentną bez chromu Cr+6. Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 przez TÜV CERT. Rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy GALWAH a niemieckimi podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi zaowocował przystąpieniem do Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej w sierpniu bieżącego roku. Gazela Biznesu 2006 dla "GALWAH”. Z.P..G. "GALWAH" dołączył do grona prestiżowych "Gazel Biznesu" - najdynamiczniej rozwijających się firm roku 2006.

Gazela Biznesu 2008 dla "GALWAH”. Z.P..G. "GALWAH" po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie "Gazel Biznesu" - najdynamiczniej rozwijających się firm roku 2007.

Maj 2011


R

MISJA GALWAH

3

Misją przedsiębiorstwa jest wykonywanie – w systemie kooperacji – usług, które polegają n a n a k ł a d a n i u p o w ł o k g a l wa n i c z nyc h technicznych oraz dekoracyjnych na wyrobach klientów, wykonanych ze stali, żeliwa i stopów typu znal z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska.

Maj 2011


R

OFERTA

4

Cynkowanie galwaniczne w kąpielach kwaśnych lub alkalicznych w automatach bębnowych i zawieszkowych. pasywacja biała pasywacja tzw. grubo powłokowa (nie zawiera Cr+6) Dla wszystkich pokryć możliwe zastosowanie uszczelnień podnoszących odporność korozyjną, bądź inne własności powłoki.

Cynk - nikiel w kąpielach alkalicznych w automacie zawieszkowym pasywacja transparentna bez Cr+6 pasywacja czarna bez chromu Cr+6 Dla pokryć możliwe zastosowanie uszczelnień podnoszących odporność i walory użytkowe powłoki.

Cynk - żelazo w alkalicznej kąpieli zawieszkowym. pasywacja transparentna bez Cr+6 pasywacja czarna bez chromu Cr+6

stopowej

w

automacie

Możliwe wykonanie uszczelnień podnoszących walory użytkowe powłoki.

Maj 2011


R

OFERTA

7 5

Miedziowanie - Niklowanie - Mosiądzowanie dekoracyjne wykonywane w urządzeniach bębnowych i zawieszkowych. Istnieje możliwość dowolnej kombinacji wspomnianych powłok jak również wykonanie tzw. powłok starzonych.

Srebrzenie galwaniczne wykonywane w kąpielach cyjankowych w urządzeniach bębnowych i na zawieszkach.

Cynowanie galwaniczne wykonywane w urządzeniach bębnowych i na zawieszkach.

Chrom dekoracyjny wykonywanych na zawieszkach.

Maj 2011


R

ZASOBY TECHNICZNE OFERTA GALWAH

7 6

budynki produkcyjne, magazynowe, biurowe, oczyszczalnie ścieków poprodukcyjnych stanowiące łącznie ok. 3800 m2 powierzchni, 5 półautomatycznych linii galwanicznych w tym: - zawieszkowa linia do powłok różnych (miedzianych, niklowych i mosiężnych), - zawieszkowa linia do cynkowania kwaśnego, - bębnowa linia do przygotowania powierzchni i trawienia, - bębnowo-zawieszkowa linia do powłok różnych / srebro, cyna / - bębnowa linia do powłok różnych / miedź , mosiądz, nikiel / 5 automatycznych linii galwanicznych w tym: - bębnowo-zawieszkowa linia do cynkowania alkalicznego - bębnowa linia do cynkowania, - bębnowo-zawieszkowa linia do cynkowania i powłok stopowych typu żelazo-cynk, - zawieszkowa linia do powłok stopowych typu żelazo-cynk, - zawieszkowa linia do alkalicznych powłok stopowych cynk-nikiel z pasywacją czarną i transparentną bez chromu Cr+6, stacjonarne urządzenia galwaniczne do powłok chromowych, urządzenia do przygotowania powierzchni obróbką strumieniową w luźnych ścierniwach (śrutownice), własne urządzenia zasilania, środki transportu (samochody dostawcze od 1t - do 8t ładowności, wózki widłowe), wydział mechaniczny i elektryczny wyposażony w niezbędne maszyny i urządzenia zabezpieczające ciągłość produkcji oraz mające możliwość wykonania oprzyrządowania do produkcji, zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych, wysoko specjalistyczne urządzenia pomiarowe i laboratoryjne.

Maj 2011


R

PLAN OFERTA GALWAH

7

Maj 2011


R

SCHEMAT OFERTA ORGANIZACJI

DYREKTOR ds.PRODUKCJI

DP

KKJ

KJ

PR

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

SEKCJA KONTROLI JAKOŚCI

WYDZIAŁ REMONTOWY

MISTRZ PRODUKCJI PLANISTA

PP

GŁÓWNY TECHNOLOG

PT

TPP

WYDZIAŁ PRZYGOT. PRODUKCJI

TC

WYDZIAŁ CYNKOWY

TPR

WYDZIAŁ POWŁOK RÓŻNYCH

TL

P

Prezes

PJ

PEŁNOMOCNIK ds.SPRZEDAŻY

7 8

DYREKTOR ds.HANDLU

DH

DZIAŁ

JFP FINANSOWO

HZS

PERSONALNY

BHP

SPECJALISTA ds.BHP

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I SPRZEDAŻY

SM

ST

MAGAZYN

TRANSPORT

LABORATORIUM

TLM

TO

MAGAZYN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Maj 2011


R

MAPA ŚWIATA

9

Gazownictwo Galanteria i produkty użytkowe Motoryzacja Budownictwo i stolarka budowlana Gazownictwo Galanteria i produkty użytkowe Motoryzacja

Decorative Motoryzacja Budownictwo i stolarka budowlana

Gazownictwo Galanteria i produkty użytkowe Motoryzacja

Maj 2011


R

OPIS W PODZIALE NA BRANŻE

10

Proponowane powłoki dla szeregu dziedzin przemysłu Galanteria i produkty użytkowe Motoryzacja Aparatura przemysłowa, energetyka, telekomunikacja Gazownictwo Budownictwo i stolarka budowlana Kooperacja przemysłowa dla innych gałęzi MIEDŹ I NIKIEL MIEDŹ - NIKIEL - MOSIĄDZ MIEDŹ

(również z patynowaniem)

MOSIĄDZ

(również z patynowaniem)

ŻYWICA KATAFORETYCZNA SREBRO CYNA

Powłoki wykonywane są w bębnach i na zawieszkach zarówno dla małych jak i dużych detali.

CHROM DEKORACYJNY CYNK

(z pasywacją żółtą, żółtą bez chromu Cr+6)

ŻELAZO - CYNK CYNK - NIKIEL

Maj 2011


R

UDZIAŁ PROCENTOWY W RYNKU

100

11

%

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

BUDOWNICTWO

ENERGETYKA

GAZOWNICTWO

GALANTERIA

MOTORYZACJA

EXPORT (MOTORYZACJA)

2007

2008

2009

2010

INNE

Maj 2011


R

WAŻNI KLIENCI W BRANŻY

12

Budownictwo / stolarka budowlana

Gazownictwo

Klient bezpośredni - Metalplast-Częstochowa - Roto

Klient bezpośredni - GEBO - Technika

Energetyka i aparatura przemysłowa

Motoryzacja

Klient bezpośredni - GE Power Controls - L&L - ZPUE B.WYPYCHEWICZ S.A. - MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A.

Klient bezpośredni - Boryszew - C.F. GOMMA Group - Finnveden Polska - GERDA HYDOMAT - Simena - Stomil Sanok - Tri POLAND - UNIMET - MALBOX - VIBRACOUSTIC - NOSAG

Galanteria, oświetlenie Klient bezpośredni - Alfa - IMPULSO - VICTUS - Moreli

Maj 2011


R

FINALNI KLIENCI/ODBIORCY

13

Maj 2011


R

JAKOŚĆ W GALWAH

14

JAKOŚĆ tworzymy poprzez takie zarządzanie naszymi procesami i działaniami, aby spełnione były wymagania normy PN - EN ISO 9001:2009, a w obszarach związanych z przemysłem motoryzacyjnym - wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009.

Maj 2011


R

JAKOŚĆ W GALWAH

14

JAKOŚĆ tworzymy poprzez takie zarządzanie naszymi procesami i działaniami, aby spełnione były wymagania normy PN - EN ISO 9001:2009, a w obszarach związanych z przemysłem motoryzacyjnym - wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009.

Maj 2011


R

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

15

JAKOŚĆ tworzymy poprzez takie zarządzanie naszymi procesami i działaniami, aby spełnione były wymagania normy PN - EN ISO 9001:2009, a w obszarach związanych z przemysłem motoryzacyjnym - wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009.

Maj 2011


R

WYPOSAŻENIE GALWAH

16

Dział laboratorium:

Dział kontroli jakości:

Nasze laboratorium wyposażone jest w urządzenia umożliwiające nam dokonywanie analiz składu wszystkich typów kąpieli pracujących w poszczególnych urządzeniach, co pozwala na ich pełne wykorzystanie w każdej chwili i utrzymanie dobrego poziomu produkcji.

Opierając się na wiedzy pracowników Działu Kontroli Jakości jak i na urządzeniach renomowanych firm europejskich, jesteśmy w stanie zaoferować pełny zakres badań wykonywanych przez nas powłok - od precyzyjnego pomiaru grubości począwszy, poprzez badania w komorze solnej, bądź komorze klimatycznej - zależnie od wymogów naszych kooperantów. Wszelkie badania i pomiary wg: norm polskich, normy FIAT, DIN, EDS, VOLVO, TL, DBL, PSA.

Mamy również możliwość pełnego przetestowania w skali mikro wszelkich nowości oferowanych na rynku powłok galwanicznych przez przodujące firmy europejskie (ENTHONE, DR. HESSE, SCHLOETTER, ATOTECH, SurTec, itp.). W chwili obecnej dysponujemy następującym urządzeniami laboratoryjnymi: mikroskopy, fotometry, x-ray - urządzenie do pomiaru grubości powłok i składu chemicznego kąpieli galwanicznej metodą fluorescencji rentgenowskiej.

W prowadzonych badaniach następujący sprzęt:

jakości

wykorzystujemy

urządzenia do pomiaru grubości powłok (deltaskopy), komora solna, komora do badań odporności korozyjnej metodą cykli, endoskop, mikroskopy, x-ray - urządzenie do pomiaru grubości powłok i składu chemicznego kąpieli galwanicznej metodą fluorescencji rentgenowskiej.

Maj 2011


R

ŚRODOWISKO

17

Zarząd Zakładu Powłok Galwanicznych GALWAH zobowiązuje się do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju oraz konsekwentnego utrzymania właściwych relacji pomiędzy zagadnieniami środowiskowymi i ekonomicznymi w działalności firmy. Powyższe zobowiązania realizujemy poprzez:

1. Przestrzeganie zgodności z wymaganiami prawnymi. Wszystkie nasze działania podejmowane są w sposób przyjazny dla środowiska, w zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz innymi uregulowaniami środowiskowymi odnoszącymi się do naszej działalności,

2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej. Wszędzie tam, gdzie to możliwe: prowadzimy działania w kierunku minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów i w kierunku ich recyklingu, zapobiegamy degradacji środowiska wskutek niewłaściwego stosowania substancji chemicznych mogących spowodować zanieczyszczenie wód i gruntów, zmniejszamy zużycie galwanicznych.

naturalnych

zasobów

wodnych

w

procesach

3. Stałe poszukiwanie i przyswajanie najlepszych międzynarodowych rozwiązań i procedur w zakresie galwanotechniki.

4. Podnoszenie środowiskowej świadomości załogi 5. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 6. Współpracę z klientami i partnerami biznesowymi w celu zredukowania, w maksymalnie możliwym stopniu, negatywnego wpływu na środowisko oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Maj 2011


R

POLITYKA LABOLATORIUM

18

1. Prowadzenie pomiarów i badań zgodnie z wymaganiami klienta.

2. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych załogi zapewniające właściwe wykonywanie pomiarów i badań.

3. Stosowanie nowoczesnych metod i technik pomiarowo badawczych gwarantujących dokładność i powtarzalność wyników.

4. Stosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowo badawczych uznanych światowych producentów.

5. Prowadzenie pełnej identyfikacji i statusu wykonywanych pomiarów i badań.

6. Stały nadzór nad sprzętem kontrolno - pomiarowym w zakresie analiz systemów pomiarowych, kalibracji i wzorcowania.

Maj 2011


R

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE TECHNOLOGII GALWANICZNYCH

19

Prowadzona jest z wiodącymi specjalistycznymi firmami galwanotechnicznymi między innymi:

Maj 2011


R

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH

20

GALWAH współpracuje w zakresie zasobów ludzkich z POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA oraz POLITECHNIKA KRAKOWSKĄ

Maj 2011


R

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIANY NAUKOWO-TECHNICZNEJ

21

DGO Die Welt der Oberflëche / Zrzeszenie Galwanotechników Niemieckich

Maj 2011


R

KONTAKT

22

Prezes Zarządu

Henryk Kulej sekretariat@galwah.pl

+48 34 366 8329

Dyrektor ds. Produkcji

Andrzej Kulej andrzej.kulej@galwah.pl

+48 34 366 8324

Dyrektor ds.FinansowoPersonalnych Pełnomocnik ds. Jakości

Aleksandra Kulej aleksandra.kulej@galwah.pl

+48 34 366 8327

Dyrektor ds. Handlu

Helena Kulej sekretariat@galwah.pl

+48 34 366 8323

Dział Eksportu

Anna Stępniare anna.stepniarek@galwah.pl

+48 34 366 8325

Główny Technolog

Krzysztof Urbanowicz krzysztof.urbanowicz@galwah.pl

+48 34 366 8328

Główny Księgowy

Jarosław Balas jaroslaw.balas@galwah.pl

+48 34 366 8329

Sylwia Matysiak sylwia.matysiak@galwah.pl

+48 34 366 8329

Henryk Jamrozy henryk.jamrozy@galwah.pl

+48 34 366 8326

Dział Zaopatrzenia i Sprzedaży

Dział Kontroli Jakości

Możliwy kontakt w języku:

niemieckim

rosyjskim

angielskim

Maj 2011

GALWAH  

GALWAH 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you