TOP 10 ALLETIDERS

Page 1

TOP 10

ALLETIDERS

REGION FOR REGION

LAND FOR LAND

ART FOR ART

ALLETIDERS

TOP-10

JÆGERNES BEDSTE TROFÆER

REGION FOR REGION

LAND FOR LAND

ART FOR ART

VELKOMMEN TIL

Ideen har længe været undervejs. Men nu slippes den endelig løs. En helt ny digital Top 10. En Top 10 baseret på regionale og internationale trofæ-registreringer.

Med den digitale bog i hånden kan man region for region og land for land se de 10 største råbukke, hjorte, vildsvin m.m. som nogensinde er registreret i Jagtårbogens årlige Top 10 liste, opmålt af Bukkeopsats trofæopmåler ... eller opmålt af andre trofæopmålere og efterfølgnede sendt som resultat til os på mail.

Bogen er dog ikke kun for danske

TOP 10 Trofæer.

Internationalt indeholder bogen en liste over de største trofæer nedlagt af danske jægere i hhv. Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Skotland etc.

Vi håber, at denne digitale udgave af Bukkeopsats ALLETIDERS TOP 10 vil blive godt modtaget. Og modtaget i den ånd, som den er tænkt, nemlig som et nyt og anderledes koncept for registrering af danske jægers opmålte jagttrofæer.

BEMÆRK:

Ønskes et trofæ optaget i denne ALLETIDERS TOP 10 oversigt bedes jægeren, der har fået trofæet målt op, kontakte :

info@netnatur.dk

2670 7544

OPDATERESLØBENDE

ALLETIDERS

TOP 10

Regionale, nationale og internationale TOPTROFÆER

nedlagt af danske jægere

Kontakt Christian - og bliv set i TOP 10 Alletiders

Driver man virsomhed og ønsker man at blive set, hvor jægerne optræder, kan den digitale udgave af Danmarks Bukke være en oplagt mulighed.

Udover “almindelige” annoncersom helsider og dobbeltopslag er der mulighed for at få optaget en sponsor-annonce.

Disse kan f.eks. vises de steder i bogen, hvor man mener man får den mest aktuelle placering.

Alle annoncer kan optages med LINKS, der fører brugerne direkte til egen hjemmeside.

Ønskes mere information om mulighederne for at optræde som sponsor og annnoncør i Bukkeopsats, kan man kontake

Christian Balzersen

cb@netnatur.dk

REVOLUTIONERENDE REALTREE EXCAPE™

CAMOUFLAGE JAGTKOLLEKTION

Excape - en lag-på-lag kollektion fra Deerhunter®

Se hele kollektionen her

deerhunter.eu

GRUPPETUR DANMARKSNYEJAGTREJSEBUREAU 11.995krpr.jæger Ved2jægereidobbeltværelse, påudvalgtedatoeri2022 Tlf.:25392447•www.afrikaexperten.dk AfrikaExpertenerDanmarks nyejagtrejsebureau,indenfor rejsertilSydafrikaogNamibia. Vitilbyderdenægteafrikanske stemning,luksuriøseopholdog fantastiskjagtoplevelser. Rejsernesammensættesefter dine/jeresønskerogbehov. Semerepåafrikaexperten.dk.

INDHOLD

Top 10 RÅBUK Udland

Top 10 Sverige

11
Top 10 England

Top 10 Skotland

Top 10 Polen

Top 10 Tyskland

Top 10 Ungarn

12
13
Råbuk Top 10 Danmark Top 10 Nordjylland Top 10 Midtjylland Top 10 Sydjylland

Top 10 Fyn

Top 10 Sjælland

14
15
Top 10 kronhjort Top 10 dåhjort Top 10 sikahjort Top 10 vildsvin

Top 10 mouflon

Top 10 ræv

16
ONE GTX high Robust, behagelig, lydløs:  Perfekt til stalking og still-hunting Distributor: Tasko ApS Gåbensevej 41 4840 Nørre Alslev 20317853/55345653 fulka@tasko.dk
NATURE

Defender 90” SE 200 HK Diesel fra kr. 1.154.900 inkl. moms. Forbrug ved blandet kørsel 11,6 – 10,8 km/l. CO2-udslip 226-245 g/km.

Defender 110” SE 200 HK Diesel fra kr. 1.219.900 inkl. moms. Forbrug ved blandet kørsel 11,5-10,5 km/l. CO2-udslip 230-250 g/km. Priser er inkl. leveringsomkostninger på kr. 4.180 og ekskl. halvårlig ejerafgift. Forbrug er beregnet efter WLTP normen og angives både som low test og high test. Beregningen er baseret på producentens WLTP estimater. Miljøklasse: Euro 6. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr. Priser gælder for biler leveret efter d. 01.01.2022.

E landrover.dk F NYFORTOLKNINGEN AF ET IKON

TROFÆER, DER KAN OPTAGES

Det er nemt at svare på, hvem der kan få trofæer registreret på Bukkeopsats. Svaret er nemlig alle danske jægere.

Dog er der et men. Kun trofæer opmålt af uddannede opmålere kandiderer til optagelse.

Har man en opmåling, man ønsker optaget, fremsendes kopi af det certifikat, der blev udleveret sammen med resultatet af den opmåling, man fik gennemført. Bukkeopsats.dk indtaster heref-ter oplysningerne og optager trofæet på listerne, der omtales på Netnatur.dk, som bringer nyt om aktiviteterne.

Kun hvis jægeren har udtrykt ønske om anonymitet, undlades navn. på TOP 10 nominering.

Jægere, der ønsker deres trofæ optaget i nærværende bog, bedes sende informationer, herunder kopi og evt. foto af trofæ til nedenstående mailadresse.

info@netnatur.dk

21

BAGSPROSSE

FORSPROSSE

OMKRANS AF HOVEDSTANG

ROSENKRANS

22

FLERE METODER

Globalt set findes der flere forskellige opmålingssystemer, men blandt danske jægere er det især reglerne udviklet af CIC og SCI, som interessen samler sig om.

Ikke overraskende anvender autoriserede opmålere i Danmark ofte den europæiske opmålingsmetode udviklet af The International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC), når europæiske arter opmåles. CIC har også et veludviklet regelsæt for opmåling af f.eks. afrikanske arter. Men her har danske opmålere især taget SCI-reglerne til sig, hvilket er helt naturligt, eftersom SCI er det mest udbredte opmålingssystem verden over.

Selv om SCI i Danmark traditionelt anvendes på ”øvrige” arter, har den nordamerikansk baserede organisation Safari Club International (SCI) også udviklet opmålingsregler, som gør det muligt at vurdere danske vildtarter bl.a. med henblik på tildeling af point og medalje.

Når det gælder opmåling af bukkeopsatser i Europa, er SCI-metoden dog ikke nær så kendt og anvendt som CIC-metoden.

Registrering på SCI’s officielle lister kræver medlemskab af Safari Club International.

For den uøvede hjemmeopmåler er SCI-metoden den mest enkle at gå til. Kun udstyret med et målebånd kan man komme ganske tæt på den samlede pointsum, som opsatsen kan tildeles ud fra de retningslinjer, som SCI har defineret for opmåling af

bukkeopsatser.

Allerede inden man lader sin opsats opmåle officielt, har man dermed en fornemmelse af, hvor den placerer sig i forhold til medaljekravene. Det vil også være tilfældet med en bukkeopsats, som skal opmåles efter CIC. Også her ved jægeren nogenlunde, hvor opsatsen er på pointskalaen, hvis han følger formlen på Bukkeopsats.dk. Der er dog større risiko for fejlvurdering.

Udover de subjektive vurderinger af skønhed indeholder CIC-metoden også begrebet volumen, der afgøres ved at veje opsatsen, når den er nedsænket i vand. Det er noget, de færreste har mulighed for at gøre hjemme. Volumen kan således være jokeren i en opmåling efter CIC-metoden, da det er en faktor, som kan trække opsatsen overraskende meget i den ene eller anden retning.

Det er imidlertid kun top-trofæer, der ifølge CICreglerne skal vurderes ved hjælp af nedsænkning i vand. Mere jævne trofæer kan ifølge reglerne beregnes alene ved hjælp af en formel for vægt og volumen. Denne formel er indbygget i onlineopmålings-beregneren, som Bukkeopsats.dk har udviklet, og som kan tilgås på siden.

Billedtekst: På baggrund af egne opmålinger kan man vurdere, om trofæet bør opmåles af en godkendt opmåler. Man vil via online-opmålingerne hurtigt erfare, at der er meget stor forskel på, hvordan de to systemer ser på f.eks. medaljekravet.

25

RÅBUK TOP-10 LISTER UDLAND

Mange af de medaljebukke, man finder i danske jægerhjem, er nedlagt i udlandet, og derfor er det kun naturligt, at Danmarks Bukke også forsøger at skabe overblik over bukketrofæer fra andre lande. Naturligvis findes rigtig mange bukketrofæer, som aldrig kommer frem til en trofæopmåler, ligesom denne liste naturligvis ikke er i stand til at skabe et fuldstændigt overblik over danske jægeres største opmålte udenlandske bukkeopsatser. Men med denne første udgivelse af Danmarks Bukke er soklen støbt til en illustreret liste over danske jægeres internationale Top 10. Aldrig tidligere har der været præsenteret en Top 10 Polen, Top 10 Sverige og Top 10 Skotland etc. Kun vores egne nationale Top 10 liste er holdt ude af denne oversigt, da der er tradition for, at Danmarks Jægerforbund offentliggør oversigten over jægernes største dansk-nedlagte bukke opmålt efter CIC-metoden i medlemsbladet Jægers majudgave.

27
© Michael Sand

TOP 10 SVERIGE

Navnlig det sydlige Sverige har en af Europas stærkeste råvildtbestande. Flere af verdens allerstærkeste råbukketrofæer stammer således fra hinsidan. Det gælder f.eks. verdensrekorden, Widtsköflebukken, som blev nedlagt i Skåne i august 1982. Selv om den sydsvenske råvildtbestand er gået tilbage det sidste årti eller to, bringer danske jægere stadig et stort antal medaljebukke hjem fra Sverige hver eneste år. For mange jægere er den svenske sensommerjagt sæsonens højdepunkt.

29

SVERIGE

31 UDLAND
Alle tiders Top 10 CIC
230,23
1. Nicolaj Pedersen
196,02
2. Brian Nielsen
183,55
3. Henrik Munch
182,43
4. Erik Pedersen
181,95
4. Jan Buch Pedersen
181,55
5. Birger Olsen
179,90
6. Erik Pedersen
174,88
7. Egon Kristensen
172,40
8. Johan Bjerre Duckert
172,18
9. Richard Nyborg
167,93
10. Niels Bruun de Neeergard
© Michael Sand

TOP 10 ENGLAND

England er først og fremmest hjemsted for haglbøssejagt, og blandt almindelige britiske jægere har råvildtet ikke den helt store opmærksomhed. Bukkene får på grund af lavt jagttryk høj alder, og når dette kombineres med et mildt klima og en næringsrig undergrund, har man opskriften på stærke råbukketrofæer. Hvert år sendes et ikke uvæsentligt antal danske jagtturister retur med deres livs buk i bagagen.

33
35 UDLAND
Alle tiders Top 10 CIC
203,00
1. Brian Madsen,
181,65
2. Jan Ervig Christensen,
164,58
3. Klaus Frimor
163,60
4. Bjarne Petersen
158,00
5. Michael Schioldann
Sodemann 155,30
6. Søren
154,50
7. Torben Jørgensen
151,17
8. Hans Per Jensen
149,05
9. Michael
Schioldann
146,40
10. Svend Jensen
©
Michael Sand

TOP 10 SKOTLAND

Skotland byder på mange forskellige former for bukkejagt; fra bukkejagt i højlandet, hvor de storslåede omgivelser er bjergtagende og omvendt proportionelt med opsatsens størrelse, til jagt på råbukke i skov- og landbrugsområder, der kan tage pippet fra selv den mest trofæfikserede jæger. Nogle af de allerstørste bukke, som man finder i danske hjem, stammer fra Skotland, og gennem tiden er der set mere end en dansk nedlagt buk fra Skotland på 200 CIC-point.

39
41 UDLAND
Alle tiders Top 10 CIC
200,60
1. Owe Woolf Madsen
178,48
2. Hans Henrik Nissen
170,67
3. Stefan Asmussen
170,65
4. Christian Nissen
166,43
5. Kenneth Wagner
165,63
6. Christian Nissen
165,47
7. Hans Henrik Nissen
161,70
8. Hans Henrik Nissen
160,53
9. Brian From
151,42
10. Michael Raun © Michael Sand

TOP 10 POLEN

En stor procentdel af de medaljebukke, man finder i danske jægerhjem, stammer fra Polen, som har verdens måske tætteste bestand af råvildt. Polen regnes da også for Europas bedste jagtland, og i de sidste mange årtier har vores nabo i sydøst været det helt store rejsemål for danske bukkejægere. Landet er leveringsdygtig i selv de vådeste jagtdrømme, og ikke overraskende går Polen igen i mange af de opmålinger, der kan ses på Bukkeopsats.dk

45
47 UDLAND
185,03
Vestergård 180,40
Alexandersen Poulsen 175,70
Jørgensen 174,00
171,53
Munch 168.88
Alle tiders Top 10 CIC 1. John
Jacobsen,
2. Jakob
3. Lene
4. Mikkel
5. Flemming Christensen
6. Kaare
Møller 165, 05
161,20
7. Mark
8. Flemming B. Hansen
Nørkjær 157,98
Vestergård 152,82
9. Karsten
10. Jakob
© Michael Sand

TOP 10 TYSKLAND

Tyskland har bidt sig fast i danske jægere. Den korte transporttid i kombination med landets stolte jagttraditioner betyder, at danske jægere i stigende grad vælger Tyskland som rejsemål, når årets bukkejagt skal planlægges. Trofækvaliteten er svingende som i de fleste andre lande, og de fleste bukke, som danske jægere bringer hjem, ligger i reglen på det jævne. Nordtyskland har imidlertid noget, som man ikke oplever andre steder i Europa, nemlig råvildtbestande, hvor der optræder sort råvildt. I næste udgave af Danmarks Bukke håber vi at præsentere en selvstændig Top 10 liste for sorte råbukke.

49
51 UDLAND
Friis 126,48
126,00
Alle tiders Top 10 CIC 1. Jens
2. Niels Søndergaard
122,50
117,25
3. Emil Øksenholt
4. Niels Søndergaard
115,00
5. Per Kauffmann, Sort Buk
115,00
6. Lars Knudsen
114,60
7. Niels Erik Jeppesen
119,80
8. Henrik Petersen 1
111,28
Haumann 110,93
9. Jørgen L. Bryholt
10. Jørgen
52
© Michael Sand

TOP 10 UNGARN

Om noget land er Ungarn leveringsdygtig i store bukke, og en ganske stor procentdel af de bukke, der kan opleves på verdensranglisterne stammer fra Ungarn, der deler grænser med bl.a. Østrig, Slovakiet, Ukraine og Rumænien. Også danske jægere har gennem tiden hentet store bukketrofæer på Ungarns sletter, som hører til et af de mest sikre steder for den jæger, der specifikt går efter at nedlægge en guldmedalje.

55
57 UDLAND
Alle tiders Top 10 CIC
217,60
1. Erik Pedersen
207,00
2. Erik Pedersen
171,08
3. Erik Pedersen
143,23
4. Glenn Hansen
111,98
Ingvardsen 108,73
5. Tine Strauss
6. Claus
Strauss 108,20
7. Tine
100,88
8. Mads Eckermann
98,68
9. Claus Ingvardsen
91,23
10. Helge Petersen

EUROPA

59 UDLAND
Alle tiders Top 10 CIC
Pedersen,
230,23
1. Nicolaj
Sverige
217,60
2. Erik Pedersen, Ungarn
203,00
3. Brian Madsen, England
200,60
4. Owe Woolf Madsen, Skotland
196,02
5. Brian Nielsen, Sverige
185,03
6. John Jacobsen, Polen
Pedersen;
182,43
Jan Buch Pedersen, Sverige 181,95
Jan Ervig Christensen, Engl. 181,65
7. Erik
Sverige
8.
9.
Duckert 172,40
10. Johan Bjerre

EL RANGE BANEBRYDENDE PRÆCISION

SEE
THE UNSEEN

TOP 10 DANMARK

På de følgende sider går tæppet op for ikke mindre end et lille stykke dansk jagthistorie. Aldrig tidligere er der set Top 10 lister, der region for region, kommune for kommune og land for land forsøger at skabe oversigt over danske jægeres største bukkeopsatser. Bukkene er placeret kommunalt, regionalt og internationalt på baggrund af de oplysninger, som vi har. Kommunalt kan det imidlertid være vanskeligt at placere bukken på Danmarkskortet alene ud fra det oplyste postnummer, der er angivet som stedet, hvor bukken blev nedlagt. Det betyder i praksis, at en buk kan optræde i mere end en kommune. Og dermed også, at listen ikke er perfekt. Vi har en forventning om, at dette vil rette sig i kommende udgaver, men perfekt bliver oversigten aldrig. Alligevel føler vi, at nærværende titel er en god begyndelse på det store arbejde, det er at skabe geografisk overblik over danskernes største bukkeopsatser.

63
Råbuk CIC SCI Bronze 105 36 Sølv 115 45 5/8 Guld 130 51

TOP 10 NORDJYLLAND

Der er langt mellem naboerne i den nordlige region, men nok også lidt længere mellem de store råbukke, end der generelt er på f.eks. Sjælland og Bornholm.

Medaljebukke er dog ikke et særsyn, selv om det ikke er Nordjylland, der tegner billedet, når landets allerstørste råbukke præsenteres. Alligevel er regionen begyndt at gøre sig gældende, og stort set hvert år falder der guldbukke samt et ukendt antal øvrige medaljebukke i landets nordligste region. Faktisk var en buk fra Fredenslund Gods i mange år registreret som landets største CIC opmålte råbuk, indtil den i 1994 blev overgået af en Valdemar Slot buk, nedlagt af Peter Zobel.

65
67
NORDJYLLAND
159,33
158,50
142,75
Alle tiders Top 10 CIC
1. Palle Søbygge
2. Knud Hjorth, Skørping
3. Peder Mørch Pedersen
139,10
4. Robert V. Olsen, Livø
136,20
5. Robert V. Olsen, Livø
135,23
6. Chrisian Bilde
135,20
133,80
133,20
132,15
7. Patrick Nygaard Østergaard
8. Valdemar Mouritsen
9. Karsten Jensen
10. Bernt Man

TOP 10 MIDTJYLLAND

Den midtjyske region strækker sig fra Djursland over sølandet ved Silkeborg og til de midtjyske hedearealer.

Regionen byder som de øvrige regioner på vidt forskellige opvækstvilkår for råvildtet. Fra områder kendetegnet ved et stort tryk fra de talrige bestande af kronvildt og dåvildt til optimale biotoper med frodige løvskove og næringsrige moseområder. Den midtjyske region præges dog også af marginale hedearealer og områder med næringsfattig jord.

I Midtjylland kan man finde områder, som hvert år producerer medaljebukke samt områder, hvor der stort set aldrig er nedlagt en råbuk, der kan behæftes med metal.

69
71
MIDTJYLLAND
Alle tiders Top 10 CIC
158,10
1. Sigvard Rasmussen,
147,50
2. Henrik M. Andreasen
132,40
3. Frederik Møller
131,58
4. Lars Vilsbøll
131,05
5 Ivan Sørensen
129,23
6. Tommy Jensen
120,05
7. John Haderslev
116,13
8. Claus M Jakobsen
116,03
9. Torben Roesen
116,00
10. Peter Kristensen

TOP 10 SYDJYLLAND

Regionen længst mod syd er efterhånden godt repræsenteret på vildtudbyttestatistikken, når det gælder nedlagt råvildt.

Store spring af vinterklædte dyr er ikke længere et særsyn på åbne syddanske marker, der strækker sig fra det fynske øhav til det forblæste vadehav. Men en råbuk, der vokser op i et åbent og næringsfattigt terræn, har ikke samme mulighed for at producere store horn som en råbuk, der ser dagens lys i en bøgeskov med rig adgang til frodige enge og dyrkede marker. Dette kendetegner regionen, der ikke har tradition for at fremvise medaljebukke i mere ædelt metal.

73
75 SYDJYLLAND
Alle tiders Top 10 CIC
117,58
1. Peter Michael Tetzlaff
110,93
2. Jesper Hastrup Kristensen
110,78
3. Thomas Nielsen
109,30
4. Christian Flintholm
108,25
5. Mogens K Madsen
103,88
6. Gustav Vindelev
103,05
7. Erling Nissen Jensen
99,80
8. Steen Degn Andersen
96,98
9. Johnny Frandsen
92,53
10. Knud Jessen

TOP 10 FYN

Det fynske landskab, som mange steder kendetegnes ved en mosaik af skov og mark og levende hegn, er nok en af landets mest ideelle råvildtbiotoper.

Desværre er der næppe tvivl om, at Fyns lave repræsentation i denne første udgave af Danmarks Bukke, skal ses i lyset af den fynske råvildtsyge, der har ramt øen og reduceret den før så talrige råvildtbestand til en skygge af sig selv. Historisk set hører Fyn og øerne i det fynske øhav til blandt storleverandørerne af stærke råbukke, og især bukkene fra Tåsinge gjorde sig i en årrække bemærket blandt listen over de allerstørste.

77
79 FYN
Peter Zobel, Tåsinge 172,18
Peter Zobel, Tåsinge 161,10
Steenberg, Gyldensten 145,70
Jørgen Brænder 135,50
Klaus Hansen, Langeland 134,43
Jesper Hansen 111,90
Poul Juul Larsen 109,73
Karsten Bak 109,68
Therkel Rasmussen 109,15 10. Jørgen Wiuff 108,05
Alle tiders Top 10 CIC 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TOP 10 SJÆLLAND

Nogle af Danmarks stærkeste råbukke stammer fra Sjælland og Bornholm. De to øer er de altdominerende hovedleverandører til listerne over landets stærkeste opsatser. Flere af landets allerstørste råbukke er således nedlagt på Sjælland, der dog ligesom alle andre regioner byder på vidt forskellige biotoper og opvækstvilkår for råvildtet. Fra marginale og forblæste marker til optimale remiser med frodige ådale og dyrkede marker. Mange ting påvirker dog det generelle billede, og selv om råvildtet har optimale opvækstbetingelser, skal bukke have tid til at udvikle sig. Også på Sjælland og Bornholm er alder altafgørende.

83
85 SJÆLLAND
Alle tiders Top 10 CIC
173,70
1. Jesper Balser, Allerød
153,90
2. Joacim baron Wedell-Neergaard
146,00
3. Gustav baron Wedell-Neergaard
141,40
4. Gottlob E. G. baron Rosenkrantz
137,68
5. Claus Bredvig
136,30
6. Claus Bredvig
128,90
7. Thomas Jensen
127,58
8. Claus Bredvig
125,65
9. Emil Christensen
122,73
10. Gorm Dessing

TOP 10 BORNHOLM

Nogle af Danmarks stærkeste råbukke stammer fra Bornholm og dette er en helt NY lidste for bukke nedlagt på den danske klippeø. Bukke optages ved mail sendt til info@netnatur.dk

87
89 BORNHOLM
Alle tiders Top 10 CIC
140,70
133,85
132,03
125,58
124,58
118,20
2. Morten Lindberg Mogensen 3. John Anker,
4. Jens Sode
5. Jens Anton Sode 6. Kim More Kofod 7. Jens Anton Sode
116,05
8. John Anker, Bornholm
114,95
Munch-Kofod 114,78
9. Hasse Halberg
10. Henning
158,78
1. Hasse Hallberg
91

ANDRE ARTER TOP 10 LISTER

I løbet af de mange opmålingsarrangementer, som Bukkeopsats.dk gennemførte i efteråret 2012 og foråret 2013, blev der naturligvis opmålt en del trofæer fra andre lande. Især fyldte trofæer fra Afrika i det samlede billede af andre arter. Endnu er materialet ikke tilstrækkeligt til deciderede Top 10 lister, og derfor bringer vi blot et tilfældigt billedgalleri af vildtarter nedlagt af danske jægere på kontinenterne Asien, Afrika, Australien samt Syd- og Nordamerika.

93

TOP 10 KRONHJORT

Udover råvildt har kronvildt, dåvildt og vildsvin en særlig plads i danske jægerhjerter. Og det har de også i den aktuelle bogtitel. Hvor førstnævnte to arter er inde i en eksplosiv udvikling, går det lidt langsommere med sidstnævnte, der endnu kun har marginal jagtbetydning nord for den dansk/tyske landegrænse.

Når materialet for opmålte højlandshjorte er tilstrækkeligt til en repræsentativ liste, vil oversigten blive udvidet med en specifik Top 10 liste for højlandshjorte.

95
Kronhjort CENTRA EUROPÆISK CIC SCI Bronze 170 220 0/8 Sølv 190 291 5/8 Guld 210 333 1/8

DANMARK

97
KRONHJORT
Alle tiders Top 10 CIC Danmark
235,30
1. Steffen Christenen, St. Vildmose
234,41
2. Pajhede Skov, Jyske Ås
228,13
3. Nikolaj Hjorth, Sjælland
227,59
4. Kim Eskildsen, Vorbasse
222,22
5. Joakim Baand, Jyske Ås
220,68
6. Jørn Nielsen, Jyske Ås
219,43
7. Karsten Jensen
216,39
8. Bjarne Lyngsø, Thy
214,81
9. Simone Futtrup, Thy
214,20
10. Henrik Have, Jyske Ås

NORDJYLLAND

99
KRONHJORT
Alle tiders Top 10 CIC Nordjyllandd
235,30
1. Steffen Christenen, St. Vildmose
234,41
2. Pajhede Skov, Jyske Ås
222,22
3. Joakim Baand, Jyske Ås
220,68
4. Jørn Nielsen, Jyske Ås
216,39
5. Bjarne Lyngsø, Thy
214,81
6. Simone Futtrup, Thy
214,20
7. Henrik Have, Jyske Ås
210,03
8. Pajhede Skov, Jyske Ås
204,43
9. Søren B. Tylstrup
10.
101
KRONHJORT
Christenen,
Vildmose 235,30
Skov,
234,41
228,13
Eskildsen, DK 227,59
Borring 228,89
Jan Eric Jannsson 228,89
Joakim Baand 220,22
Jørn Nielsen. DK 220,68
Henrik Have, DK 214,20
Pajhede Skov, DK 210,03
Alle tiders Top 10 CIC
1. Steffen
St.
2. Pajhede
DK
3. Nikolaj Hjorth, Sjælland
3. Kim
4. Per
5.
6.
7.
8.
9.
103
KRONHJORT
Alle tiders Top 10 CIC
215,72
1. Henrik Barslev
211,74
2. Ole Holst
198,28
3. Michael Mathiassen
194,66
4. Michael Dalsgaard
192,22
5. Jens Kurup
190,86
6. Henrik Jensen
186.30
7. Flemming Christensen
186.30
8. Flemming Christensen
188,66
Rasmussen 187,99
9. Michael Dalsgaard
10. Jørgen

TOP 10 DÅHJORT

Danmark har noget af verdens stærkeste dåvildt, og gennem tiden har den danske bestand af dåvildt lagt gener til mange bestande verden over. Stærke trofæer er dog langt fra alene et spørgsmål om gener. De fleste danske jægere vil før eller siden forsøge at supplere trofæsamlingen med en dåhjort, og med den voksende danske bestand synes muligheden mere nærliggende end nogensinde. Men også i Polen, Ungarn, England og Tyskland kan man opleve trofæstærke udgaver af dama dama, som er artens latinske benævnelse.

105
Dåhjort CIC SCI Bronze 160 170 0/8 Sølv 170 213 4/8 Guld 180 236 4/8

DANMARK

107 Alle tiders Top 10 CIC DÅHJORT
Chritian Hvidt 204,39
Rasmussen 201,87
Danneskiold Lassen 201,21
Knud Anker Alexandersen 201,14
200,67
Torben G. Andersen 193,11
Flemming Christensen 188,30
Niels Jørgen Pedersen 186,13
Martin Karlsen, Djursland 184,84
Thomas Rom, St. Vildmose 181,79
1.
2. Bent
3. Christian
4.
5. Jan Berg, Nordfyn
6.
7.
8.
9.
10.

EUROPA

109
DÅHJORT
Alle tiders Top 10 CIC
190.05
1. Allan D. Kjeldsen, Polen
186,87
2. Jonas Klattrup
181,68
3. Michael Schultz
180,72
4. Hans Andersen
175,53
5. Peter Albrecht
172,65
6. Steen Holst
172,42
7. Steen Holst
170,34
8. Henrik Sangill
168,31
9. Torben Larsen
163,80
10. Peter Kristensen

TOP 10 SIKAHJORT

Frisenborg ved Hammel rummer Danmarks største bestand af sikavildt, der er opgjort til ca. 350 dyr. I den samlede udbytteoversigt over nedlagt hjortevildt i Danmark, drukner udbyttet af sikavildt. Ikke desto mindre står sikahjorten højt på de fleste jægeres ønskeliste, og især England, Irland og New Zealand er hjemsted for jægere, der drømmer om en kulsort sikahjort, der i øvrigt findes i flere underarter afhængig af, om de oprindelig stammer fra det japanske fastland eller de japanske øer. Læs mere om sikavildt på hjemmesiden Sikavildt.dk

111
Sikahjort CIC SCI Bronze 220 64 0/8 Sølv 240 90 1/8 Guld 255 103 5/8

DANMARK

113
SIKAHJORT
Alle tiders Top 10 CIC
268,50
1. Mads Meyer
232,60
2. Peder Paugan, Djursland
231,80
3. Anders N. Kjeldsen, v. Sakskøbing
232,60
4. Peder Paugan, Djursland
226,30
5. Glenn Hegaard, Frisenborg
225,50
6. Michael Mortensen
223,30
7. Kaj Frølich
221,80
8. Lars Pedersen
219,30
9. Lars Storegaard
214,60
10. Lars Storegaard

HÅNDLAVEDE MINDER af dit eget vildtskind

Kunne du tænke dig et anvendeligt og lækkert kvalitetsprodukt af skind fra et dyr, du selv har nedlagt?

Så står vi klar til at hjælpe dig!

Vi arbejder med alle typer skind og læder – også huder fra danske dyr

Så hvis du har skudt et rå-, då- eller krondyr, assisterer vi gerne med kompetent garvning og videre forarbejdning.

Kontakt os gerne for at høre nærmere.

EQUI TAILOR v/Trine Mette Olesen Tylstrupvej 12, DK-9382 Tylstrup +45 61 30 10 49 info@equitailor.dk www.equitailor.dk

TOP 10 VILDSVIN

Bortset fra råvildt og måske kronvildt er vildsvin den vildtart, der står riffeljægere nærmest. Langt de fleste danske jægere følger derfor med spænding den udvikling, der opleves i grænseområdet, hvor tyske vildsvin på den danske side af landegrænsen bliver mere og mere almindeligt. Endnu er udbyttet dog meget beskedent, og det er nedlagte vildsvin fra Polen, Tyskland, Ungarn samt andre øst- og centraleuropæiske lande, der præger listerne over opmålte vildsvinetrofæer.

117
Vildsvin CIC SCI Bronze 110 15 0/16 Sølv 115 19 3/16 Guld 120 21 14/16

VILDSVIN EUROPA

119
VILDSVIN
Alle tiders Top 10 CIC
118,75
1. Nikolaj Hjort, Råbeløv, Svrige
117,50
2. Carsten Petersen
115,05
3. Henrik Carstensen
112,90
4. Ejnar V. Jensen
112,90
5. Karsten Bjerre
112,50
6. René Vestergaard Jensen
111,45
7. Tom Nielsen
110,85
8. Jens Sørensen
110,15
108,55
9. Jørgen Hansen
10. Jørn Biehl

TOP 10 MOUFLON

De første individer af det oprindeligt korsikanske eller sardinske bjergfår blev indført til Danmark i 1950’erne. Bortset fra fritlevende bestande på isolerede øer som Vejrø ved Samsø, Æbelø og Brandsø forekommer mufloner i Danmark kun i hegnede områder. På den frie vildtbane har arten aldrig formået at etablere sig som tilfældet er i f.eks. Tyskland, Østrig og Tjekkiet. Det er dog især nævnte lande, som danske jægere søger mod, når trofæsamlingen skal suppleres med europæiske vildfår.

121
Mouflon CIC SCI Bronze 185 105 0/8 Sølv 195 123 6/8 Guld 205 132 7/8

MOUFLON EUROPA

123
MOUFLON
227,75
Kørvel 215,15
Alle tiders Top 10 CIC
1. Per Wilain
2. Henning
205,45
3. Mark Møller
205,05
4. Sten Mink
203,90
5. Karsten Riisbjerg
203,20
6. Mads Juul
199,20
7. Søren S. Kirkegaard
192,60
8. Bo Hagensen
Pedersen 186,35
9.
Henrik Bruun
184,00
10.Peter Thomsen

TOP 10 RÆV

Det hævdes ofte, at intet kan måle sig med det at nedlægge en ræv, men af en eller anden årsag er det forholdsvis sjældent, at et rævekranie bliver opmålt af en trofæopmåler. Et afkogt og afbleget rævekranie er ellers et spændende trofæ, og derfor har CIC også indført et opmålingssystem, der gør det nemt at beregne en pointsum for Danmarks største jagtbare rovdyr.

Ræv CIC SCI

Bronze 24 -

Sølv 24,5 -

Guld 25 -

125

DANMARK

127 Alle tiders Top 10 CIC RÆV
27,22
1. Mikkel Øxenholt
26,45
2. Nikolaj Hjort, Stenløse
26,40
3. Vita Juul, Nordjylland
26.39
4. Jesper Munkholm Jensen
26,19
5. Nikolaj Hjorth, Strø
26,16
6. Jonas Kastberg,
26,00
7. Poul Skriver
25,40
8. Thomas Krogh
25,30
9. Thomas Skov Pedersen
25,20 G
10. Anders Pedersen