Page 1

Kovaček Marija Kovačić Mia

Web servis za društveno označavanje - DELICIOUS SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067477197 0067471172

Zagreb, studeni 2013.


SADRŽAJ 1. UVOD................................................................................................................................................. 3 1.1.

Predmet i cilj rada ................................................................................................................. 3

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja................................................................................... 3

1.3.

Sadržaj i struktura rada ......................................................................................................... 3

2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ................................................................................................................ 5 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa .......................................................................................... 5 2.2. Link na Web servis .................................................................................................................... 5 2.3. Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa Delicious .................................................. 5 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ........................................................................................................................... 6 4. KRATAK RAZVOJ ................................................................................................................................ 7 5. OPIS PROBLEMA ................................................................................................................................ 8 6. DETALJNA RAZRADA TEME ............................................................................................................... 9 6.1. Funkcionalnosti Web servisa ..................................................................................................... 9 6.1.1. Dodavanje poveznica – „Add Link“ ....................................................................................... 9 6.1.2. Zbirka poveznica – „My Links“............................................................................................ 12 6.1.3. Tražilica – „Search“ ............................................................................................................... 13 6.1.4. „Network“ – grupa korisnika................................................................................................. 14 6.1.5.“ Discover“ – otkrivanje korisnih poveznica .......................................................................... 16 6.1.6. „Settings“ – Postavke ............................................................................................................ 16 6.1.7. Blog ....................................................................................................................................... 17 6.2. Primjer dodavanja poveznica na Delicious .............................................................................. 18 6.3. Primjeri „desktop“ računalnih aplikacija ................................................................................. 24 6.3.1. Mendeley............................................................................................................................... 24 6.3.2. Diigo ..................................................................................................................................... 25 6.3.3. StumbleUpon ........................................................................................................................ 26 7. KREIRANJE PROFILA........................................................................................................................ 28 8. POSLOVNA PRIMJENA ..................................................................................................................... 32 9. KONKURENCIJA ............................................................................................................................... 33 9.1. Zotero ....................................................................................................................................... 33


9.2. CiteUlike .................................................................................................................................. 34 9.3. EndNote ................................................................................................................................... 35 9.4. Pinboard ................................................................................................................................... 37 9.5. Googlebookmarks ................................................................................................................... 38 9.6. Historio.us ................................................................................................................................ 39 10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE ................................................................................................. 40 Izvor: Izrada autora ............................................................................................................................. 40 11. SWOT ANALIZA ............................................................................................................................. 41 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST .................................................................. 42 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ......................................... 43 13. 1. Smjer razvijanja Web servisa u budućnosti .............................................................................. 43 13. 2. Potencijalne dodatne funkcionalnosti Web servisa .................................................................. 43 14. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................... 44 15. LITERATURA.................................................................................................................................. 45 16. ŽIVOTOPIS ...................................................................................................................................... 4 17. SAŽETAK ......................................................................................................................................... 8


1. UVOD Društveno označavanje (eng. social bookmarking) je jedan od Web 2.0 servisa koji omogućuje organiziranje i spremanje poveznica (linkova) te njihovog označavanja sa ključnim riječima, oznakama ili tagovima kako bi kasnije takav sadržaj bio lakše dostupan svim korisnicima Interneta. Osim osnovne funkcije servisa za društveno označavanje, oni nude i praćenje lista tagova, praćenje drugih korisnika, davanje recenzija, dijeljenje aktivnosti na drugim društvenim mrežama i mrežnu suradnju. Mrežnom suradnjom nekoliko korisnika može zajednički kreirati i održavati listu poveznica (tagova), kreirati grupe i jednostavno dijeliti informacije i pristupati informacijama. Upravo te dodatne mogućnosti opravdavaju naziv „social“, tj. društveno te svi ovi servisi imaju izgled društvenih mreža zbog čega današnji korisnici vrlo lako savladavaju njihova sučelja. Delicious predstavlja jednu od najviše korištenih Web servisa za društveno označavanje.

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet ovog seminarskog rada je analizirati Delicious, Web servis za društveno označavanje koji omogućuje spremanje, dijeljenje i otkrivanje web oznaka. Cilj seminarskog rada je prikazati njegove prednosti i nedostatke, moguću poslovnu primjenu i konkurente. Kroz niz ekranskih prikaza – screenshotova pokušati će se prikazati kako i zašto se ovaj web servis koristi.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Za potrebe ovog seminarskog rada korišteni su podaci sa Web stranice Web servisa Delicious https://delicious.com/ kao glavni izvor prikupljanja podataka. Pri izradi seminarskog rada korištene su i ostale Web stranice konkurentskih Web servisa za društveno označavanje.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Sadržaj i struktura ovog seminarskog rada je podijeljena u 17 poglavlja. U prvom poglavlju će se iznijeti predmet i cilj seminarskog rada, izvori i metodologija prikupljanja podataka.

3


U drugom poglavlju slijedi kratki opis glavnih funkcionalnosti Web servisa Delicious te link i ekranski prikaz početne stranice. U trećem poglavlju opisuju se tehnologije korištene pri izradi Web servisa. U četvrtom poglavlju slijedi kratak povijesni razvoj Delicious-a. Peto poglavlje opisuje probleme koji se rješavaju upotrebom Web servisa. U šestom se poglavlju vrlo detaljno prikazuju sve funkcionalnosti Web servisa pomoću ekranskih prikaza. Proces registracije na Delicious, tj. kreiranje profila se opisuje u sedmom poglavlju. U osmom poglavlju se objašnjava poslovna namjena Web servisa. Neki od ostalih konkurentskih servisa za društveno označavanje su navedeni u devetom poglavlju. Deseto poglavlje prikazuje pozitivne i negativne strane Web servisa. SWOT analiza se nalazi u jedanaestom poglavlju. Dvanaesto poglavlje prikazuje troškove, pokazatelje poslovanja i uspješnosti Web servisa. Prijedlog nadogradnje funkcionalnosti Web servisa iznesen je u trinaestom poglavlju. Četrnaesto oglavlje sadrži zaključna razmatranja o Web servisu. U petnaestom poglavlju se nalazi popis literature, slika i tablica korištenih prilikom pisanja seminarskog rada. Šesnaesto poglavlje sadrži kratke životopise autora seminarskog rada, a u sedamnaestom poglavlju se nalazi sažetak rada. Na kraju rada, u dodatku se nalazi prezentacija u obliku handsouta koja se koristi za izlaganje na nastavi .

4


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa Delicious je Web servis za društveno označavanje, koji omogućuje spremanje,dijeljenje i otkrivanje web oznaka, osnovan 2003. godine. U svojoj mreži Delicious ima preko 5,3 milijuna korisnika i više od milijardu označenih poveznica. Delicious koristi ne-hijerarhijski klasifikacijski sustav u kojem korisnici mogu označavati poveznice na različite mrežne stranice slobodno birajući ključne riječi. Za korištenje ove usluge korisnik se mora registrirati. Delicious je besplatna usluga dizajnirana s pažnjom kako bi bila najbolje mjesto za spremanje onog što volite na webu. Ponajviše se koristi za mrežno spremanje poveznica (eng. link). Poveznice se mogu tagirati tj. klasificirati oznakama (ključnim riječima), a oznake se mogu spremati u tag bundles tj. svežnjeve oznaka. Njegova kolektivna priroda omogućuje da vidimo oznake dodane od strane drugih korisnika. Jedan je od najpopularnijih Web servisa za društveno označavanje.

2.2. Link na Web servis https://delicious.com/

2.3. Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa Delicious Slika 1 prikazuje ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa Delicious. Slika 1 : Početna Web stranica Delicious

Izvor : https://delicious.com

5


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Delicious koristi ne-hijerarhijski klasifikacijski sustav u kojem korisnici mogu označavati poveznice na različite mrežne stranice slobodno birajući ključne riječi. Delicious je jedan od prvih tzv. Web 2.0 servisa, jedan je od najpopularnijih Web servisa za društveno označavanje. Mnoge značajke su pridonijele tome, uključujući i činjenicu da Web stranica ima jednostavno sučelje. svima čitljiv URL sheme, novi naziv domene, jednostavnim REST API-like, i RSS feedove za web Syndication. Korištenje Delicious-a je besplatno. Izvorni kod stranice nije dostupan, ali korisnik može preuzeti vlastite podatke putem stranice API u XML ili JSON formatu, ili ga izvesti u standardni Netscape način označavanja. Sve oznake objavljene na Delicious-u javno su vidljive po defaultu, iako korisnici mogu označiti određene oznake kao privatne, a uvezene oznake su privatne po defaultu. Javni aspekt stranice je naglašen. Iako naziv Web2.0 prvenstveno označava konceptualnu promjenu i višu razinu interakcije između korisnika i mrežnih sadržaja i servisa, u proteklih nekoliko godina stvorena je čitava paleta tehnologija i pratećih alata koji programerima i pružateljima sadržaja olakšavaju dizajniranje i stvaranje novih oblika mrežnih usluga. Web servisi se razlikuju od ostalih tehnologija za izradu komponentno orijentiranih aplikacija prvenstveno po načinu izmjena poruka između komponenti. Web servisima se pristupa pomoću standardnih Web protokola i podatkovnih tipova kao što su HTTP i XML, a samo sučelje prema Web servisima je definirano u terminima poruka koje Web servis prima i generira. Web servisi sastoje se od nekoliko blokova: WDSL, SOAP, XML-RPC, HTTP, SMTP, BEEP. Simple Object Access Protocol (SOAP) je temeljni jednosmjerni mehanizam za razmjenjivanje poruka koji koristi XML za dekodiranje. SOAP poruke mogu biti razmijenjene preko različitih protokola (npr. HTTP i SMTP). Web Services Description Language (WSDL), koji se koristi za definiranje stvarnih Web servisa. WSDL datoteke uključuju operacije podržane od određenog servisa, parametre te operacije, vrstu vraćene vrijednosti, vezivanje protokola (uglavnom SOAP), a lokaciju servisa (izraženu u obliku zvanom Uniform Resource Identifier, URI). Zasnovano na WSDL-u klijent stvara poruku SOAP zahtjeva i šalje je poslužitelju. Web poslužitelj prima SOAP zahtjev kao dio HTTP zahtjeva, parsira ga i prosljeđuje Web servisu. Web servis tada na osnovu zahtjeva daje odgovor. Odgovor se ponovno stavlja u SOAP poruku i šalje klijentu. Zahvaljujući primjeni XML-a, SOAP-a i WSDL-a ostvaruje se apstrakcija Web servisa. 6


4. KRATAK RAZVOJ Delicious je jedna od vodećih mrežnih usluga za društveno označavanje osnovana 2003. godine, stranicu je osnovao Joshua Schacter. U ožujku 2005.godine napustio je svoj posao kako bi radio za Delicious puno radno vrijeme,te je u travnju 2005. dobio oko 2 milijuna dolara u financiranja od investitora (uključujući Union Square Ventures i Amazon.com). Yahoo otkupljuje Delicious 9. prosinca 2005.g. No 27. travnja 2011. stranica je prodana AVOS Systems-u. Delicious je prošao kroz značajni UI redizajn u rujnu 2011. Delicious je lansirao svoju potpuno novu verziju 3.0 dizajna. Delicious je dodao novu značajku pod nazivom „Stacks“ koji omogućava korisnicima da grupiraju više povezanih linkove na jednoj stranici, no korisnici je nisu preferirali budući da je mnogo opcija bilo onemogućeno, uklonjeno ili privremeno nedostupno. U studenom 2011. AVOS Systems su objavili da su kupili servis za spremanje linkova Trunk.ly. On je nudio da automatski sprema sve linkove koje su korisnici „lajkali“ na Facebook-u,Twitter-u i Linkedln-u. To je dovelo do pokretanja Twitter priključka na Delicious 2.ožujka 2012.

7


5. OPIS PROBLEMA Delicious omogućuje mrežno spremanje poveznica. Daje nam mogućnost izgradnje zbirke linkova te stvaranja vlastite tražilice. Lako je organizirati svoje linkove tako da kada tražite nešto, možete to pronaći u roku od sekunde. Pametna tražilica čini proces pretraživanja još brži, tako da ne gubite vrijeme pokušavajući pronaći neki članak koji ste pročitali, ili pjesmu koju ste čuli, ali je zaboravili kupiti. Delicious omogućuje lakše prikupljanje i pronalaženje web sadržaja koristeći povezane aplikacije te njihov dodatak za Internet preglednik. Omogućava stvaranje mreže korisnika sa sličnim interesima. Delicious također ima napravljenu aplikaciju za iPhone, Android i Firefox OS uređaje. Omogućen je uvoz vlastitih oznaka s drugih servisa za društveno označavanje. pisanje blogova, itd. Delicious korisniku nudi instalaciju dodataka za web preglednike (Internet Explorer i Firefox) kako bi se sustav označavanja web preglednika obogatio nizom alata za kreiranje, uređivanje i pretraživanje poveznica sa servisa Delicious. Instaliranjem ovog dodatka sve korisničke poveznice dostupne su na i web pregledniku i na web servisu, njihov je rad sinkroniziran. Servis Delicious se može koristiti i bez instaliranja dodataka za web preglednik. Servis je pregledan i pun mogućnosti no koliko ćete vremena utrošiti na uređivanje detalja oko vlastitih osobnih podataka i podataka ljudi sličnih interesa, na pisanje blogova i sl. ovisi o samom korisniku i njegovim potrebama.

8


6. DETALJNA RAZRADA TEME U ovome poglavlju, slijedi detaljan opis svih funkcionalnosti koje pruža Web servis Delicious. Svaki opis funkcionalnosti će biti potkrijepljen i ekranskim prikazom.

6.1. Funkcionalnosti Web servisa Pri opisivanju glavnih funkcionalnosti, krenut ćemo od najvažnijih – organizirano spremanje (dodavanje) poveznica, dijeljenje poveznica s korisnicima, formiranje interesnih grupa. A nakon toga će se reći nešto o uvozu oznaka i izvozu linkova, te o blogu. 6.1.1. Dodavanje poveznica – „Add Link“ Delicious ima jednostavno korisničko sučelje koji nam omogućava dodavanje poveznica (tj. oznaka – eng. bookmarks). Dva su načina na koja možemo dodati poveznicu. Prvi način je taj da možete odabrati opciju “Add Link” iz rubnog izbornika na lijevoj strani Vašeg profila. Kada pritisnete „Add Link“, posjetite stranicu koju želite spremiti te kopirate URL te stranice.

Slika 2: Dodavanje poveznica na Delicious profil pomoću opcije „Add Link“

Izvor : https://delicious.com/miak91

9


Kada spremate poveznicu, potiče vas se da napišete naslov, komentar i dodate oznake („tagove“) kako biste ju bolje kategorizirali i dali smisao zašto dodajete stranicu u vašu kolekciju. Oznake mogu biti jedna ili više riječi (preporučamo ne koristiti razmak), sa zarezima između svake oznake kako biste označili gdje oznake počinju i završavaju. Prilikom spremanja poveznice određujete hoće li ona biti privatna ili javno dostupna, te vam se pruža mogućnost da ju u isto vrijeme objavite na Facebook ili Twitter profilu. Ako je poveznica već spremljena, kliknite «Edit» dok prelazite preko nje kako biste dodali dopunske oznake ili ažurirali svoj komentar. Oznake i komentari se mogu uređivati, preimenovati ili brisati u bilo kojem trenutku.

Slika 3 : Uređivanje poveznice prilikom njenog dodavanja na profil

Izvor : https://delicious.com/miak91

Drugi, lakši način za dodavanje poveznica na Delicious-u je putem Delicious bookmarklet, jednostavnim gumbom za vaš preglednik kojeg koristite tokom gledanja bilo koje stranice, slike, videa ili dokumenta na webu. Kada pritisnete opciju „Tools“ na Delicious profilu, nudi vam se da dodate „Add to Delicious“ gumb u Vašu alatnu traku oznaka („bookmark toolbar“).

10


Prednost dodavanja poveznica pomoću Delicious bookmarklet-a je to što kada smo na stranici koju želimo spremiti, ne moramo kopirati URL, već samo kliknemo gumb „Add to Delicious“ na alatnoj traci te će se stranica odmah dodati u vašu kolekciju. Slika 4 : Dodavanje poveznica na Delicious profil pomoću Delicious bokkmarklet-a

Izvor : https://delicious.com/miak91

11


6.1.2. Zbirka poveznica – „My Links“ Na Vašem profilu vidite popis svih poveznica koje ste dodali. Vidite naslove poveznica, riječi kojima ste ih označili, a sa desne strane se nalaze opcije za dijeljenje, ispravljanje, brisanje poveznice.

Slika 5: Prikaz zbirke poveznica na profilu – „My Links“

Izvor : https://delicious.com/miak91

12


6.1.3. Tražilica – „Search“ Delicious nudi pregledan popis najpopularnijih i najnovijih poveznica kao i popise ključnih riječi. Tražilica je najbolji način za pretragu poveznica i otkrivanje novih sadržaja stranice. Pametna tražilica je smještena u lijevoj koloni na stranici ili u spuštajućem izborniku na mobitelu. Rezultati pretrage su podijeljeni u tri kategorije – My Links, Network and Everyone. Pomoću pametne tražilice možemo pretraživati poveznice prema ključnim riječima-tagovima. Poveznice se mogu tagirati tj. klasificirati oznakama (ključnim riječima), a oznake se mogu spremati u tag bundles tj. svežnjeve oznaka. Vlastite oznake možete organizirati kao listu ili kao “Tag Cloud“, te sortirati prema nazivu ili broju poveznica koje sadrže pojedina oznaka (tag). Čak se mogu i koristiti napredni termini pretraživanja (npr. traženje određenog korisnika, određene oznake, itd.). Ograničenje ovog alata je da pretražuje poveznice i nazive stranica, ali ne i sadržaj unutar stranica. Slika 6: Prikaz opcije „Search“ na Delicious-u

Izvor : Izvor : https://delicious.com/miak91

13


Kao primjer, u opciju „Search“ smo upisali riječ „managment“ te nam je prikazalo niz poveznica koje u naslovu sadrže tu riječ te koje su označene („tagirane“) tom riječi . Slika 7: Pretraga riječi „managment“ sa opcijom „Search“

Izvor : https://delicious.com/search/managment/everyone

6.1.4. „Network“ – grupa korisnika Delicious također nudi i mnogobrojne mogućnosti za stvaranje i uređivanje grupe korisnika (network) s istim i sličnim interesima. Korisnik ima mogućnost pogleda na svakog korisnika iz njegove mreže, tj. na poveznice, ključne riječi i podatke o samom korisniku. Kada naiđete na korisnika koji sakuplja odlične sadržaje, možete pratiti njegovu aktivnost i vidjeti što sprema u svojim rezultatima pretraživanja dodajući ga u Vašu mrežu. Na korisnikovoj stranici profila jednostavno kliknite na zeleni “Follow” gumb na vrhu kako biste ga dodali u svoju mrežu. Kontakte s drugih društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter), korisnici mogu na lak i jednostavan način uvesti na ovaj servis. Nedostatak je jedino to što se ne mogu blokirati korisnici koji Vas „prate“ na Delicious – u. 14


Slika 8 : Prikaz opcije „Network“ na Delicious- u

Izvor : https://delicious.com/settings/friends

Slijedeći ekranski prikaz prikazuje primjer korištenja opcije „Network“. Kada kliknemo na primjer na nekog korisnika iz naše mreže, automatski nam se otvara njegov profil na kojem vidimo koliko ima objavljenih poveznica, koliko ga ljudi prati, te također vidimo popis svih njegovih objavljenih poveznica te riječi kojima ih je obilježio. Slika 9: Primjer korištenja opcije „Network“

Izvor : https://delicious.com/settings/friends

15


6.1.5.“ Discover“ – otkrivanje korisnih poveznica Spojite Delicious profil sa Vašim Twitter profilom kako bi kreirali personalizirani pregled vijesti/poveznica baziranih prema vašim interesima. Delicious može proučiti Vaš Twitter profil kako bi pronašao vama zanimljive linkove. Slika 10: Prikaz opcije „Discover“

Izvor : https://delicious.com/discover

6.1.6. „Settings“ – Postavke Delicious pod opcijom Postavke ima 5 kategorija. U postavkama profila uređujemo svoju sliku, ime, biografiju te Web stranicu. U postavkama računa se nalazi naša e-mail adresa i mogućnost

16


deaktivacije Delicious profila. U postavkama lozinke možete promijeniti Vašu lozinku. Društvene postavke nude mogućnost spajanja Delicious profila sa Vašim Facebook, Twitter ili Google profilom. Ukoliko spojite Delicious sa Facebook profilom, na Vaš Delicious profil se automatski spremaju sve poveznice koje ste objavljivali putem Facebook-a. Pomoću postavke „Manage“ možete uvesti oznake sa Vašeg kompjutera na Delicious profil, ili izvesti poveznice sa Vašeg profila u obliku HTML dokumenta.

Slika 11: Postavke Delicious-a

Izvor : https://delicious.com/settings

6.1.7. Blog Na Delicious blogu možete pročitati sve najnovije članke vezane uz Delicious. Sa desne strane stranice se nalazi tražilica, linkovi koji vas direktno prespajaju na Delicious, Facebook ili Twitter te nedavno objavljeni članci.

17


Slika 12: Prikaz Delicious bloga

Izvor : http://blog.delicious.com/

6.2. Primjer dodavanja poveznica na Delicious U ovome dijelu rada, konkretno će se prikazati postupak dodavanja poveznica na Delicious profil. Nakon što se prijavite na Delicious korisničkim imenom i lozinkom, preusmjereni ste na Vaš profil te u lijevom rubnom izborniku odabirete opciju „Add Link“ kako bi dodali Vašu poveznicu.

18


Slika 13: Dodavanje poveznice pomoću opcije „Add Link“

Izvor : https://delicious.com/miak91

Nakon odabira opcije „Add Link“ otvara se prozor sa praznim poljem u koji se treba unijeti kopirana URL adresa Web stranice koju želite spremiti.

19


Slika 14: Prikaz prozora za dodavanje poveznica

Izvor : https://delicious.com/miak91

Ako želimo spremiti, na primjer, recept za čokoladni mousee, uđemo na Web stranicu od toga recepta i kopiramo URL adresu. Slika 15: Prikaz Web stranice koju želimo dodati na Delicious

Izvor : http://www.jamieoliver.com/recipes/chocolate-recipes/delicious-chocolate-mousse

20


Kopiranu URL adresu zalijepimo u prozor koji se otvara kada smo kliknuli opciju „Add Link“ te pritiskom na „Add Link“ spremamo poveznicu u našu zbirku poveznica. Slika 16: Spremanje poveznice nakon kopiranja URL adrese željene stranice

Izvor : https://delicious.com/miak91

Prilikom spremanja poveznice, dodajemo naslov Delicious Chocolate mousse. Označujemo poveznicu riječima, tj. tagovima kao što su chocolate, mousse, recipe,itd., kako bismo ju lakše našli u budućnosti u kolekciji. Nudi nam se da unesemo komentar, bilješke koje će još bolje opisati što se nalazi u toj poveznici. Također određujemo hoće li poveznica biti privatna ili javno dostupna te nam se nudi da ju u isto vrijeme objavimo na Twitter ili Facebook profilu. Na kraju, spremamo poveznicu klikom na „Save link“.

21


Slika 17: Uređivanje poveznice prilikom spremanja na Delicious

Izvor: https://delicious.com/miak91

Poveznica je spremljena u našoj listi poveznica. Na toj listi poveznica vidimo naslove poveznica, riječi kojima smo ih obilježili, koliko je ljudi objavilo tu poveznicu, itd. Slika 18: Prikaz zbirke poveznica nakon dodavanja poveznice na Delicious

Izvor: https://delicious.com/miak91

22


Na desnoj strani liste poveznica, uz svaki link stoje opcije za dijeljenje poveznice na Twitter, Facebook, Google profil. Slika 19: Mogućnost dijeljenja poveznice

Izvor: https://delicious.com/miak91

Odabirom opcije „Edit“, poveznici u bilo kojem trenutku možemo promijeniti naslov, oznake, komentar i dostupnost. Možemo ju čak i obrisati. Na kraju je potrebno pritisnuti „Save Link“ kako bismo spremili navedene promjene. Slika 20: Izmjena postavki poveznice nakon spremanja poveznice na Delicious

Izvor : https://delicious.com/miak91

23


6.3. Primjeri „desktop“ računalnih aplikacija 6.3.1. Mendeley Mendeley alat je besplatna online aplikacija za spremanje poveznica i referenci te ujedno i akademska društvena mreža koja olakšava organiziranje literature, mrežnu suradnju i praćenje najnovijih trendova u istraživanju. Da bi koristili Mendeley potrebno je kreirati besplatni profil, kreiranje profila je jednostavno i izvršava se u samo nekoliko koraka. Mendeley trenutno također nudi prijavu preko Facebook profila. Web aplikacija nudi praćenje aktivnosti drugih članova, pregled vlastite zbirke referenci, praćenje popularnih i najnovijih članaka, praćenje aktivnosti grupa, kreiranje vlastitih grupa, dodavanje korisnika u grupe,itd. U neke internetske preglednike moguće je instalirati dodatak koji omogućava spremanje podataka izravno u vašu bazu, bez pokretanja internet aplikacije Mendeley omogućava instalaciju desktop aplikacije (koja olakšava pristup podacima, spremanje poveznica i datoteka povezanih sa istraživanjem, organizaciju istraživanja, praćenje aktivnosti drugih korisnika i grupa te razmjenu podataka.

Link Web servisa: http://www.mendeley.com/ Ekranski prikaz početne Web stranice Web servis Slika 21: Ekranski prikaz početne Web stranice Mendeley

Izvor : http://www.mendeley.com/

24


6.3.2. Diigo

Link Web servisa: https://www.diigo.com/ Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa: Slika 22: Ekranski prikaz početne Web stranice Diigo

Izvor : https://www.diigo.com/

Diggo je popularni alat za društveno označivanje. Ponajviše se koristi za mrežno spremanje poveznica, ali i kao društvena mreža za učenje i istraživanje. Postupak kreiranja profila je jednostavan, a moguće se prijaviti sa postojećim profilom nekih poznatih društvenih mreža. Diigo omogućuje označavanje i spremanje poveznica na web, sticky notes odnosno pisanje bilješki, obilježavanje sadržaja na stranici, grupni rad, dijeljenje i razmjenu linkova, jednostavno i brzo organiziranje podataka, pristup bazi preko interneta i sinkronizaciju sa preglednicima. Osim kreiranja vlastite baze mogu se pratiti linkovi koje su spremili drugi korisnici. 25


Moguće je pretraživanje korisnika. Ponuđene su opcije za pretraživanje po imenu ili elektronskoj pošti, tagovima koje korisnik koristi, stranici, URL i napredne opcije. Za pristup vlastitim linkovima može se koristit web aplikacija ali se mogu instalirati i dodaci za nekoliko internetskih preglednika koji olakšavaju spremanje linkova, označavanje teksta unutar stranica i pisanje podsjetnika. Postoje i mobilne aplikacije kojima korisnici mogu spremati linkove i pristupati svojim linkovima preko mobilnih iPad i iPhone uređaja te uređaja koji podržavaju Android sustav.

6.3.3. StumbleUpon

Link Web servisa: http://www.stumbleupon.com StumbleUpon je alat za društveno označivanje koji za svoje korisnike pronalazi i preporučuje web sadržaje (stranice, slike, video) pomoću ključnih riječi i ocjena koje su kreirali drugi korisnici ili sam korisnik. StumbleUpon koristi oznake svojih korisnika kombinirajući njihove interese za kreiranje virtualnih zajednica. Nakon registriranja, odabiru se područja interesa. Za pretraživanje sadržaja potrebno je instalirati dodatak za web preglednik koji nudi mogućnost pretraživanja samo onih sadržaja vezanih uz korisnikove interese. Ocjenjivanjem predloženih sadržaja (palac gore, palac dole) korisnik uči sustav o svojim interesima. Sustav, koristeći rangiranje drugih korisnika, nudi sadržaje koji su za razliku od običnih web preglednika iskustveno preporučljiv. Međutim, sustav ne nudi grupiranje osobnih sadržaja, nego slično kao i web preglednici kreiranje lista omiljenih adresa. Vizualno atraktivno i pregledno korisničko sučelje. U favorite se može ubaciti ikonica za brzi pristup. StumbleUpon također karakterizira jednostavnost upotrebe pomoću gumba. Namjena ovog alata je da služi za zabavno i motivirajuće učenje. Dodatne opcije su personalizacija pretraživanja i ponuda stranica za koje procjenjuje da najviše zanimaju korisnika. Korištenje alata StumbleUpon je besplatno (mogućnost sponzoriranja za registrirane korisnike)

26


Ekranski prikaz poÄ?etne Web stranice Web servisa: Slika 23: Ekranski prikaz poÄ?etne Web stranice Web servisa StmbleUpon

Izvor : http://www.stumbleupon.com

27


7. KREIRANJE PROFILA Želite li postati Delicious korisnik, potrebno je da se registrirate. Postupak registracije vrlo je jednostavan i sastoji se od nekoliko koraka. Kako bi kreirali Delicious račun, tj. profil, posjetite početnu Web stranicu Web servisa Delicious - https://delicious.com i kliknite „Join Delicious“ u gornjem desnom kutu stranice. Slika 24: Opcija Join Delicious na početnoj stranici Web servisa Delicious

Izvor: https://delicious.com

Nakon odabira opcije „Join Delicious“, otvoriti će se prozor u kojem Vam se nudi mogućnost registracije putem Twitter, Facebook, Google računa, no i mogućnost registracije putem Vaše email adrese.

28


Slika 25: Mogućnosti registracije na Delicious

Izvor: https://delicious.com

U našem radu prikazati ćemo detaljnije proces registracije putem e-mail adrese. Kada se odabere registracija putem e-mail adrese, otvara se novi prozor sa praznim poljima u koja unosite Vaše ime i prezime, e- mail, korisničko ime i lozinku. Lozinka se mora sastojati od najmanje osam znakova. Potrebno je prihvatiti pravila i uvjete korištenja te kliknuti „Sign Up for Delicious“.

29


Slika 26: Registracija na Delicious putem e-maila

Izvor: https://delicious.com

Nakon toga, na Vašu e-mail adresu stiže potvrda od support@delicious.com da je vaša registracija zabilježena, te linkovi koje je potrebno kliknuti da bi verificirali Vašu e-mail adresu. Također odmah u e-mailu nude da se povežete na Delicious putem Facebook ili Twitter profila, te da posjetite Tools page kako bi vam olakšali korištenje stranice.

30


Slika 27: Potvrda registracije na e - mail

Izvor: https://dub109.mail.live.com/default.aspx?id=64855#!/

Pritiskom na prvi link koji ste dobili u e-mailu,verificirana vam je e-mail adrese te ste preusmjereni na Vaš profil i ovdje Vaš proces registracije završava. Slika 28: Vaša početna stranica na Delicious-u nakon verificiranja e-mail adrese

Izvor: https://delicious.com/miak91

31


8. POSLOVNA PRIMJENA Delicious nam pomaže u spremanju važnih linkova, slanju istih drugima kao preporuke, dijeljenju tih linkova sa drugim korisnicima ili nam je jednostavno podsjetnik na linkove koji nam mogu zatrebati. Isto tako moguće je pratiti poslovne partnere i otkriti njihove zanimacije,njima korisne linkove koji mogu i nama zatrebati. Isto tako Delicious nam omogućuje da pristupimo našim oznakama i bilješkama neovisno na kojem računalu smo trenutno. Sadrži i ekonomski potencijal. S jedne strane korisnicima omogućuje socijalizaciju putem Interneta, dok je s druge strane financijski element koji pruža prostor za plasiranje propagande tj. zaradu. Korisnici kroz njega proučavaju navike potrošača te marketing prilagođavaju pojedincu. Poveznice je moguće poslati specifičnoj mreži korisnika sa sličnim interesima. Ubrzava i olakšava znanstveno umrežavanje pojedincima na privatnoj i stručnoj razini. Ovi alati mogu se koristiti u nastavi za praćenje rada studenata i rad na zajedničkim projektima na različitim i udaljenim lokacijama. Na taj način se postiže veća brzina i bolja učinkovitost, a istovremeno korištenje naprednih alata čini nastavu zanimljivijom za mlade generacije. Društveno označavanje možemo koristiti u nastavi kao potporu učenju. Učenici se mogu okupljati u grupe oko zajedničkih interesa, hobija i sl. pri tome gradeći svoju grupu korisnika, povezivajući se s drugim korisnicima i tako razvijati osjećaj zajedništva. Pomoću ovih usluga učenici mogu stvarati zbirke poveznica vezanih za određeno nastavno gradivo pri tome razvijajući suradničko učenje. Društveno označavanje pomaže učenicima u razvijanju kritičkog odnosa prema sadržajima na mreži i vrednovanju tih istih sadržaja.

32


9. KONKURENCIJA 9.1. Zotero Zotero je besplatna i pristupačna ekstenzija web preglednika Firefox koja ima ulogu arhiviranja, organiziranja, ažuriranja i citiranja izvora podataka sa Interneta. Osim stvaranja velike baze analognih i digitalnih podataka, služi i za profesionalno povezivanje korisnika koje dijele iste interese. Tu spadaju citati, kompletni tekstovi i razni web-objekti koji se mogu dijeliti sa ostalim korisnicima na razne načine. Zotero integrira najbolje dijelove starijih softvera za referenciranje kao što je EndNote (pohrana podataka o autoru, naslovu i području rada u formatirane reference) i najbolje od modernih alata, kao što su iTunes i del.icio.us (interaktivnost, tagiranje, tražilice). Velika prednost u odnosu na slične alate jest integriranost unutar samog web-preglednika. Glavne karakteristike su prikupljanje, organiziranje, citiranje izvora, sinkronizacija i pristup podacima. Prikupljanje - podataka (knjige, članci i sl. izvori) se lako arhiviraju u bazu,mogućnost spremanja raznih vrsta podataka. Organiziranje -prijateljski orijentirano grafičko sučelje, „drag-and-drop“ ,tagiranje stranica prema osobnim preferancijama korisnika, jednostavno komentiranje stranica (keyword) za kasnije lako dohvaćanje. Citiranje izvora - integracija sa jezičnim procesorima za reference, veliki izbor formata zapisa podataka (moguće proširenje). Sinkronizacija i pristup podacima - glavna prednost alata jest globalizacija podataka, integracija sa mobilnim telefonima, širenje poznanstava i profesionalne suradnje. Nedostaci-prevelika lepeza opcija koje su ponuđenu korisniku što djeluje ponekad malo zbunjujuće.

Link na Web servis: http://www.zotero.org/

33


Slika 29: Ekranski prikaz početne Web stranice Zotero

Izvor: http://www.zotero.org/

9.2. CiteUlike Predstavlja svojevrsnu znanstvenu tražilicu koja dodatno sprema, organizira i arhivira popise znanstvenih radova u digitalnim on-line bazama. Korisnik ima mogućnost pretraživanja rada po granama znanosti, temama, časopisima i interesnim skupinama, može se povezivati u grupe i dijeliti vlastite biblioteke (popise radova) sa ostalim korisnicima. Kao i kod ostalih sličnih alata, kompletna baza sustava je on-line na serveru, stoga joj se može pristupiti sa bilo kojeg računala. Osnovno obilježje jest fleksibilno tagiranje radova i velika protočnost informacija među korisnicima - lako se dolazi do traženih radova i referenci. Ovaj alat nije razvijen za velike mase ljudi, u socijalnom pogledu kao Facebook ili Twitter, razvijen je prvenstveno za akademsku zajednicu. 34


Link na Web servis : http://www.citeulike.org/ Slika 30: Ekranski prikaz početne Web stranice CiteUlike

Izvor: http://www.citeulike.org/

9.3. EndNote Milijuni istraživača, profesora, studenata i knjižničara koriste ovaj alat za on-line traženje bibliografskih baza podataka i organiziranje referenci. Podrška je napravljena za široku lepezu podataka, od grafike pa do pdf-a na stranim jezicima. Endnote Web je integralna komponenta koja predstavlja web-orijentiran alat za prikupljanje i dijeljenje referenci među korisnicima. Ovakva integrirana rješenja predstavljaju optimalni pristup za istraživanje i pisanje u akademskim krugovima. Glavne karakteristike su: Prikupljanje referenci - ISI Web of Knowledge, PubMed i sl. otvorene biblioteke

35


Organiziranje referenci - podrška za strane jezike, sortiranje, linkiranje, kategorizacija, personalne liste i sl. Formatirana bibliografija - podrška za citate u raznim formatima i jezičnim procesorima Suradnja korisnika - export ili import referenci, dijeljenje i objavljivanje među grupama,automatska sinkronizacija Administracija podataka - razni izvještaji i statistike, filtriranje korisnika i otkrivanje osobnih OpenURL linkova S obzirom da bogatstvo mogućnosti i orijentiranost prema znanstvenoj domeni, ovaj i slični alati nisu open-source tipa, stoga financije (licence) mogu predstavljati problem prilikom njegovog uvođenja na razini organizacija. Link na Web servis: http://endnote.com/ Slika 31: Ekranski prikaz početne Web stranice Endnote

Izvor: http://endnote.com/

36


9.4. Pinboard Link Web servisa: http://pinboard.in/ Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa: Slika 32: Ekranski prikaz početne Web stranice Pinboard

Izvor: http://pinboard.in/

Pinboard je web stranica za društveno označavanje za introvertirane ljude u žurbi. Fokus stranice je manje na druženje, a više na brzini i korisnosti. Pinboard pokušava ponuditi korisne mogućnosti ne stajući vam na put. Najveći prioritet im je čuvati naše podatke sigurnim na dugi rok. Korisnici plaćaju jednokratnu prijavu u iznosu od oko deset dolara. Pinboard nudi i osobnu web arhivu, po cijeni od 25 dolara godišnje.

37


9.5. Googlebookmarks Link Web servisa: https://www.google.com/bookmarks/ Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa: Slika 33: Ekranski prikaz početne Web stranice Googlebookmarks

Izvor: https://www.google.com/bookmarks/

S Google oznakama možete spremiti prečace na svoje omiljene web stranice i doći do njih u sekundi. Za razliku od oznaka preglednika koji su pohranjeni na jednom računalu, Google oznake pohranjuju se u svoj Google račun. To znači da im možete pristupiti s bilo kojeg računala s internetskom vezom iz alatne trake ili početne strane Google Oznaka.

38


9.6. Historio.us Link Web servisa: http://historio.us/ Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa: Slika 34: Ekranski prikaz početne Web stranice Historio.us

Izvor: http://historio.us/

Historio.us nudi uslugu spremanje jednim klikom, radi snimke web stranica kada ih spremite, nudi označavanje i pretraživanje cijelog teksta. Ne podržava unošenje oznaka sa drugih stranica. Besplatna opcija je ograničena, ako imate više od 300 oznaka, morat ćete koristiti jedan od računa koji se naplaćuju.

39


10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Tabela 1: Prednosti i nedostaci korištenja Delicious-a

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

On-line baza omiljenih poveznicamogućnost pristupanja sa bilo kojeg računala spojenog na Internet u bilo kojem trenutku

Naš sadržaj može biti licenciran „trećim stranama“ te može biti iskorišten u svim medijima ili distribucijskim kanalima

Sve internet oznake okuplja na jednom mjestu

Čak iako prekinemo račun Delicious može zadržati arhiviranu kopiju za legitimne poslovne svrhe

Direktna integracija je moguća u gotovo sve internet preglednike

Delicious može prodati, prenositi ili na neki drugi način podijeliti neke ili sve svoje imovine, uključujući i vaše osobne podatke

Za svaki link koji dodate možete odrediti hoće li biti privatan ili javni

Podatke prikupljene s „kolačićima“ može zadržati na neograničeno vrijeme

Besplatan je

Standardni gumb na web pregledniku miče vas sa web stranice kako bi unijeli podatke, a zatim vas vraća nazad

Dizajn „manje je više“ – jednostavan za korištenje

Servisi za društveni bookmarking često su meta zloupotrebe

Označavanje jednim klikom

Ne postoji propisana uobičajena grupa ključnih riječi koja se mora koristiti

Jednostavno registriranje

Svrstavanje i označavanje u ovakvim sustavima rade korisnici, zbog toga te baze i opisi izvora nisu postojani niti potpuno točni

Mjesto gdje se mogu pronaći i okupiti ljudi sličnih interesa i o njima raspravljati, dijeliti oznake-putem e-maila ili društvene mreže

Pretražuje pozivnice i nazive stranica, ali ne i sadržaj unutar stranica

Mogućnost postavljanja tag-ova za linkove

Pretjerana personalizacija od strane korisnika smanjuje jasnoću.

Izvor: Izrada autora

40


11. SWOT ANALIZA Tabela 2 : SWOT analiza Delicious-a

PRILIKE integriranja

Korištenje tehnologija

PRIJETNJE novih

Aktivnosti konkurenata na području integracije velikih društvenih mreža

Iskorištavanje općeg rasta popularnosti društvenih mreža

Neki od konkurenata privatnost korisnika

Olakšavanje pristupa informacijama, klasifikaciji i dijeljenju informacija te suradnji među znanstvenicima i stručnjacima

Konkurenti podržavaju Operu

Prilagodba servisa za više govornih područja

zaštićuju

Samo na engleskom jeziku Servis ne podržava ništa ispod verzije Internet Explorer 8

Postavljanje granice između privatnog i javnog života SNAGE Besplatno korištenje

SLABOSTI Pretraživanje naziva stranice,ali ne i sadržaja unutar stranice

Jednostavnost Označavanje 1 klikom

Delicious bookmarklet ne radi dobro

Direktna integracija moguća u Internet preglednike

Mogućnost prodaje naših podataka trećim stranama u slučaju prodaje servisa

Mogućnost postavljanja tag-ova za linkove

Nevjerodostojne baze i opisi izvora Nepostojanje grupe ključnih riječi

Izvor: Izrada autora

41


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Do kraja 2008. godine Delicious je imao više od 5,3 milijuna korisnika i 180 milijuna jedinstvenih označenih

URL-ova. Yahoo je preuzeo Delicious 9. prosinca 2005. Različita

nagađanja kažu da je prodano za negdje između US $ 15 milijuna, i US $ 30 milijuna. Korištenje Deliciousa je besplatno, korisnici ne trebaju plaćati nikakve naknade za korištenje i objavljivanje sadržaja. Ono što je počelo kao način za slanje oznaka za prijatelje izraslo je u ustanovu socijalne tražilice. Više ne trebate na stranici kroz tisuće rezultata pronaći iglu u plastu sijena. Sada, možete jednostavno otići na uslugu za društveno označavanje, odabrati kategoriju ili oznaku koja odgovara vašem interesu, i naći najpopularnije mrežne lokacije. Ova usluga je mjesto gdje se mogu pronaći i okupiti ljudi sličnih interesa i raspravljati o tim interesima, podijeliti podatke, itd. Svaki korisnik može samostalno istraživati temu koja ga zanima i saznati nešto novo. Poznavanje internetskih aplikacija za mrežnu suradnju olakšava pristup informacijama, klasifikaciju i dijeljenje informacija te suradnju među znanstvenicima i stručnjacima, što pokazuje veliki broj korisnika takvih aplikacija.

42


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13. 1. Smjer razvijanja Web servisa u budućnosti Delicious je u prednosti nad svojim konkurentima zbog jednostavnosti. Vrlo je jednostavan za korištenje i u tom smjeru bi se trebao i dalje razvijati. U budućnosti bi mogli poboljšati standardni gumb na pregledniku koji je jedna od mana ovog preglednika. Također trebalo bi poraditi na zaštiti privatnosti korisnika. Treba spomenuti da se javlja i pretjerana količina opcija koje korisnik može (ili mora) postaviti, što ima također negativni efekt. Ne treba isključiti niti prednosti open-source alata spram komercijalni. Delicious bi trebao poraditi na otklanjanju tih nedostataka kako bi privukao nove korisnike i time postao još bolji.

13. 2. Potencijalne dodatne funkcionalnosti Web servisa Delicious ne podržava ništa ispod verzije 8 Internet Explorera i trenutno ne podržava službeno Operu. Dohvatitelj slika zna imati zaostatak pa se može dogoditi da dohvaćanje slika potraje. Isto tako napravljen je samo za englesko govorno područje, te bi trebao postati dostupniji i drugim korisnicima, napraviti ga za više govornih područja.

43


14. ZAKLJUČAK Ako ste elektroničkom poštom prijateljima slali da posjete neke zanimljivu Web stranicu, sudjelovali ste u društvenom označavanju. Društveno označavanje je označavanje poveznica na vama zanimljive stranice i njihovo spremanje za kasnije korištenje. Umjesto da oznake spremite unutar svojih web preglednika, možete ih spremiti na web servisima za društveno označavanje. Ne samo da možete spremiti poveznice na svoje omiljene web stranice i poslati ih svojim prijateljima, već pomoću ovih servisa možete pogledati što su drugi korisnici pronašli i označili kao zanimljivo. Servisi za društveno označavanje preko sučelja omogućuju vam lakše pretraživanje po popularnosti, nedavno dodanom ili pripadnost određenoj kategoriji kao što je kupovina, tehnologije, politike, blogging, vijesti, sport, itd. Servisima za društveno označavanje možete pristupiti s bilo kojeg računala spojenog na internet i na taj način uvijek pristupiti i uređivati vlastite zbirke poveznica i svoju mrežu korisnika. Dakle, ono što je počeo kao način za slanje oznaka za prijatelje zaista je izrastao u ustanovu socijalne tražilice. Više ne trebate na stranicu kroz tisuće rezultata pronaći iglu u plastu sijena. Sada, možete jednostavno otići na servis za društveno označavanje, odaberite kategoriju ili oznaku koja odgovara vašem interesu, i naći najpopularnije web lokacije. Servisi za društveno označavanje nisu samo skladišta vaših poveznica, to su dinamična mjesta gdje možete s drugim korisnicima raspravljati, komentirati, pratiti popularnost poveznica i sl. Nedostaci ovih servisa očituju se u tome što označavanje i klasifikaciju poveznica rade korisnici koji su većinom laici što se tiče klasifikacije pojmova pa baze i opisi resursa nisu konzistentne niti potpuno točni. Također ne postoji propisan standardni set ključnih riječi koji se mora koristiti. U svom radu nastojali smo vam predstaviti jedan od najpoznatijih globalnih servisa za društveno označavanje Delicious.

44


15. LITERATURA 1. http://delicious.com/ 2. http://www.mendeley.com/ 3. https://www.diigo.com/ 4. http://www.stumbleupon.com 5. http://www.zotero.org/ 6. http://www.citeulike.org/ 7. http://endnote.com/ 8. http://pinboard.in/ 9. https://www.google.com/bookmarks/ 10. http://historio.us/ 11. Vlatka Zahirović, Društveno označavanje – Carnet ELA Gabriela Grosseck, The Role of Delicious in educationDruštveni softver – ELAWiki Social bookmarking – Wikipedia

45


POPIS SLIKA Slika 1 : Početna Web stranica Delicious .......................................................................................... 5 Slika 2: Dodavanje poveznica na Delicious profil pomoću opcije „Add Link“ ............................... 9 Slika 3 : Uređivanje poveznice prilikom njenog dodavanja na profil ........................................... 10 Slika 4 : Dodavanje poveznica na Delicious profil pomoću Delicious bokkmarklet-a .................. 11 Slika 5: Prikaz zbirke poveznica na profilu – „My Links“ ............................................................. 12 Slika 6: Prikaz opcije „Search“ na Delicious-u .............................................................................. 13 Slika 7: Pretraga riječi „managment“ sa opcijom „Search“............................................................ 14 Slika 8 : Prikaz opcije „Network“ na Delicious- u ......................................................................... 15 Slika 9: Primjer korištenja opcije „Network“ ................................................................................. 15 Slika 10: Prikaz opcije „Discover“ ................................................................................................. 16 Slika 11: Postavke Delicious-a ....................................................................................................... 17 Slika 12: Prikaz Delicious bloga ..................................................................................................... 18 Slika 13: Dodavanje poveznice pomoću opcije „Add Link“ .......................................................... 19 Slika 14: Prikaz prozora za dodavanje poveznica........................................................................... 20 Slika 15: Prikaz Web stranice koju želimo dodati na Delicious ..................................................... 20 Slika 16: Spremanje poveznice nakon kopiranja URL adrese željene stranice .............................. 21 Slika 17: Uređivanje poveznice prilikom spremanja na Delicious ................................................. 22 Slika 18: Prikaz zbirke poveznica nakon dodavanja poveznice na Delicious ................................. 22 Slika 19: Mogućnost dijeljenja poveznice ...................................................................................... 23 Slika 20: Izmjena postavki poveznice nakon spremanja poveznice na Delicious .......................... 23 Slika 21: Ekranski prikaz početne Web stranice Mendeley............................................................ 24 Slika 22: Ekranski prikaz početne Web stranice Diigo .................................................................. 25 Slika 23: Ekranski prikaz početne Web stranice Web servisa StmbleUpon ................................... 27 Slika 24: Opcija Join Delicious na početnoj stranici Web servisa Delicious ................................. 28 Slika 25: Mogućnosti registracije na Delicious .............................................................................. 29 Slika 26: Registracija na Delicious putem e-maila ......................................................................... 30 Slika 27: Potvrda registracije na e - mail ........................................................................................ 31 Slika 28: Vaša početna stranica na Delicious-u nakon verificiranja e-mail adrese ........................ 31 Slika 29: Ekranski prikaz početne Web stranice Zotero ................................................................. 34 Slika 30: Ekranski prikaz početne Web stranice CiteUlike ............................................................ 35 Slika 31: Ekranski prikaz početne Web stranice Endnote .............................................................. 36 Slika 32: Ekranski prikaz početne Web stranice Pinboard ............................................................. 37 Slika 33: Ekranski prikaz početne Web stranice Googlebookmarks .............................................. 38 Slika 34: Ekranski prikaz početne Web stranice Historio.us .......................................................... 39

46


POPIS TABLICA

Tabela 1: Prednosti i nedostaci korištenja Delicious-a ................................................................. 40 Tabela 2 : SWOT analiza Delicious-a ........................................................................................... 41

3


16. ŽIVOTOPIS

OSOBNE INFORMACIJE

Kovačić Mia Preradovićeva 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska 01/4856-923

091/796-4287

m.i.a_m.a.r.t.i.n.a@hotmail.com

Spol Žensko | Datum rođenja 11/11!1991| Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO 01/10/2012 - danas

Dijeljenje promotivnog materijala

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 20 /07/2010-danas 01/09/2006 – 20/05/2010

Ekonomski fakultet Zagreb – smjer Poslovna Ekonomija Klasična gimnazija Zagreb

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski jezik

B2

B2

B2

B2

B2

Francuski jezik

B1

B1

B1

B1

B1

4


Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine Poslovne vještine Računalne vještine

▪ Timski rad ▪ Izražena sposobnost prlagodbe multikulturnom okruženju ▪ Dobre komunikacijske vještine ▪ Upravljanje ▪ Smisao za organizaciju ▪ Dobro vladanje postupcima upravljanja ▪ Dobro vladanje alatima Microsoft Office ▪ Osnovno znanje o programima grafičkog oblikovanja

5


OSOBNE INFORMACIJE

Kovaček Marija Zelinska 2, 10360 Zagreb (Hrvatska) 097/7276346 marija_kovacek@hotmail.com

Spol Žensko | Datum rođenja 06/07/1991 | Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO 01/10/2010 - danas

Dijeljnje promotivnog materijala

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE [

20/07/2010 – danas 01/09/2006 – 20/05/2010

Ekonomski fakultet Zagreb – smjer Poslovna ekonomija Opća gimazija Sesvete

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski jezik

B2

B2

B2

B2

B2

Talijanski jezik

A2

A2

A2

A2

A2

6


Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine Poslovne vještine

Računalne vještine

▪ Timski rad ▪ Izražena sposobnost prlagodbe multikulturnom okruženju ▪ Dobre komunikacijske vještine ▪ upravljanje ▪ Smisao za organizaciju ▪ dobro vladanje postupcima upravljanja kvalitetom

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ ▪ Osnovno znanje o programima grafičkog oblikovanja

7


17. SAŽETAK Svrha ovog seminarskog rada bila je upoznati vas s korištenjem i funkcionalnostima ovog web servisa. Delicious je web servis koji omogućuje spremanje,dijeljenje i otkrivanje web oznaka. Jedan je od prvih tzv. Web 2.0 servis i jedan od popularnijih web servisa za društveno označavanje. Stranicu je osnovao Joshua Schacter u rujnu 2003. godine, a danas je u vlasništvu AVOS Systems-a. Delicious nam omogućuje spremanje onog što volimo na webu. . Daje nam mogućnost izgrade zbirke linkova te stvaranja vlastite tražilice. Pametna tražilica čini proces pretraživanja još brži, Delicious nam pomaže u spremanju važnih linkova, slanju istih drugima kao preporuke, dijeljenju tih linkova sa drugim korisnicima ili nam je jednostavno podsjetnik na linkove koji nam mogu zatrebati. Neki od konkurenata Delicious-a su Pinboard, Blinklist, Diigo, Historio.us, Googlebookmarks. Delicious nam omogućava da pristupimo svojim podacima sa bilo kojeg računala, omogućuje da li ćemo svoje linkove objaviti ili će biti privatni. Zbog svog dizajna jednostavan je za korištenje te omogućuje postavljanje tag-ova za linkove. Korištenje Deliciousa je besplatno,korisnici ne trebaju plaćati nikakve naknade za korištenje i objavljivanje sadržaja. No postoje i neki nedostaci ovog servisa kao npr.: svrstavanje i označavanje rade korisnici pa zato baze i opisi izvora nisu u potpunosti točni,ne postoji propisana uobičajena grupa riječi koja se mora koristiti, u slučaju prodaje Delicous prodaje i vaše osobne podatke i sl. No Delicious je u prednosti nad svojim konkurentima zbog jednostavnosti. Vrlo je jednostavan za korištenje i u tom smjeru bi se trebao i dalje razvijati, no trebao bi poraditi i na otklanjanju nedostataka kako bi privukao nove korisnike i time postao još bolji servis za društveno označavanje.

8


PREZENTACIJA

Sadržaj:  O autorima  Link na Web servis i ekranski prikaz početne stranice

Web servisa  Kratki opis Web servisa

Kovaček Marija Kovačić Mia

 Registracija na Web servis

 Funkcionalnosti Web servisa  Zaključak – prednosti i nedostaci

Ekonomski fakultet

• Link na Web servis: https://delicious.com/ • Ekranski prikaz početne stranice Delicious:

O autorima Kovaček Marija

Kovačić Mia

 Rođena 06.07.1991. u Zagrebu  Opća gimnazija Sesvete  3. godina Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 Rođena 11.11.1991. u Zagrebu  Klasična gimnazija  3. godina Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Kratki opis Web servisa Delicious  Delicious je jedan od prvih Web 2.0 servisa za društveno označavanje nastao 2003. godine, koji omogućuje spremanje, dijeljenje i otkrivanje web oznaka/poveznica  Poveznice se mogu tagirati, tj. klasificirati oznakama (ključnim riječima), a oznake se mogu spremati u tag bundles tj. svežnjeve oznaka  Delicious ima jednostavno korisničko sučelje koji nam omogućava formiranje interesnih grupa, pisanje blogova, uvoz vlastitih oznaka s drugih servisa za društveno označavanje  Korisniku nudi instalaciju dodataka za web preglednike  Korištenje Deliciousa je besplatno, korisnici ne trebaju plaćati nikakve naknade za korištenje i objavljivanje sadržaja  Delicious omogućuje pristup oznakama i bilješkama neovisno na kojem računalu se trenutno nalazite

Registracija na Delicious • Kako

bi kreirali Delicious račun, tj. profil, posjetite početnu Web stranicu Web servisa Delicious https://delicious.com/ i kliknite „Join Delicious“

• Otvoriti će se prozor u kojem

Vam se nudi mogućnost registracije putem Twitter, Facebook, Google računa, no i mogućnost registracije putem Vaše e-mail adrese

• Kada se odabere registracija

putem e-mail adrese, otvara se novi prozor sa praznim poljima u koja unosite Vaše ime i prezime, e- mail, korisničko ime i lozinku.

9


• Na vašu e-mail adresu stiže

potvrda od support@delicious.com da je vaša registracija zabilježena, te linkovi koje je potrebno kliknuti da bi verificirali vašu e-mail adresu • U e-mailu nude opcije da se

povežete na Delicious putem Facebook ili Twitter profila, te da posjetite Tools page kako bi vam olakšali korištenje stranice. • Klikom na prvi link koji ste

dobili u e-mailu, verificirana vam je e-mail adresa te ste preusmjereni na Vaš profil i ovdje Vaš proces registracije završava.

Funkcionalnosti Delicious-a  Add Link– dodavanje poveznica • Odabirete u rubnom lijevom izborniku “Add Link” te kopirate URL stranice koju želite dodati • Kada spremate poveznicu, potiče vas se da napišete naslov, komentar i oznake kako biste bolje kategorizirali i dali smisao zašto dodajete stranicu u vašu kolekciju • Određujete hoće li poveznica biti privatna ili javno dostupna, te vam se pruža mogućnost da ju u isto vrijeme objavite na Facebooku ili Twitteru • Oznake i komentari se mogu uređivati, preimenovati ili brisati u bilo kojem trenutku

 Search - tražilica

 Najlakši način za dodavanje poveznica na Deliciousu je putem Delicious bookmarklet, jednostavnim gumbom za vaš preglednik kojeg koristite tokom gledanja bilo koje stranice, slike, videa ili dokumenta na web

 My Links – zbirka linkova  Na Vašoj stranici vidite popis svih poveznica koje ste dodali, te vidite riječi kojima ste ih označili, a sa desne strane se nalaze opcije za dijeljenje, ispravljanje, brisanje poveznice

Network - grupa korisnika • Nudi

i mnogobrojne mogućnosti za stvaranje i uređivanje grupe korisnika (network) s istim i sličnim interesima Korisnik ima mogućnost pogleda na svakog korisnika tj. na poveznice, ključne riječi i podatke o samom korisniku Kada nađete nekog zanimljivog korisnika, jednostavno pritisnite Follow kako iste ga dodali u svoju mrežu Kontakte s drugih društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter), korisnici mogu na lak i jednostavan način uvesti na ovaj servis. Nedostatak je jedino to što se ne mogu blokirati korisnici koji vas “prate” na Delicious-u

 Delicious nudi pregledan popis najpopularnijih i najnovijih poveznica kao i popise ključnih riječi  Tražilica je najbolji način za pretragu poveznica i otkrivanje novih sadržaja stranice, pametna tražilica je smještena u lijevoj koloni na stranici  Rezultati pretrage su podijeljeni u tri kategorije – My Links, Network and Everyone  Pomoću pametne tražilice možemo pretraživati poveznice prema ključnim riječima - tagovima  Poveznice se mogu tagirati tj. klasificirati oznakama, a oznake se mogu spremati u tag bundles tj. svežnjeve oznaka  Vlastite oznake možete organizirati kao listu ili kao “Tag Cloud“, te sortirati prema nazivu ili broju poveznica koje sadrže pojedina oznaka (tag)  Čak se mogu i koristiti napredni termini pretraživanja (npr. traženje određenog korisnika, određene oznake,itd.)  Ograničenje ovog alata je da pretražuje poveznice i nazive stranica, ali ne i sadržaj unutar stranica.

Discover – otkrivanje korisnih linkova • Spojite Delicious profil sa

vašim Twitter profilom kako bi kreirali personalizirani pregled vijesti / poveznica baziranih prema vašim interesima • Delicious može proučiti Vaš

Twitter profil kako bi pronašao vama zanimljive linkove

10


Settings •

Postavke profila

•Postavke računa i lozinke

• Social

 Postavke profila

 Facebook

•Manage

Help • Često postavljena pitanja • Odgovori na pitanja o pridruživanju na Delicious, o dodavanju linkova, o upravljanju obilježjima (tagovima), o traženju i otkrivanju linkova, o privatnosti, uvoz i izvoz linkova, itd.

Apps

Import Bookmarks – “uvoz” oznaka

Export Links – “izvoz” linkova

 Blog  Na Delicious blogu možete pročitati sve najnovije članke vezane uz Delicious  Sa desne strane se nalazi tražilica, linkovi koji vas direktno prespajaju na Delicious, Facebook ili Twitter te nedavno objavljeni članci

• Delicious ima napravljenu aplikaciju za iPhone, Android i Firefox OS uređaje

11


Zaključak: NEGATIVNE STRANE

POZITIVNE STRANE •

Naš sadržaj može biti licenciran „trećim stranama“

Delicious može zadržati arhiviranu kopiju za legitimne poslovne svrhe, ako i obrišete Vaš profil

Pretjerana personalizacija od strane korisnika smanjuje jasnoću

Pretražuje nazive stranica i obilježja, ali ne i sadržaj unutar stranica

Svrstavanje i označavanje u ovakvim sustavima rade korisnici, zbog toga te baze i opisi izvora nisu postojani niti potpuno točni

Ne postoji propisana uobičajena grupa ključnih riječi koja se mora koristiti

Podatke prikupljene s „kolačićima“ može zadržati na neograničeno vrijeme

Standardni gumb na web pregledniku miče vas sa web stranice kako bi unijeli podatke, a zatim vas vraća nazad

• Mogućnost označavanja linkova tagovima

Servisi za društveni bookmarking često su meta zloupotrebe

• Vi određujete hoće li postavljeni link biti privatni ili javno dostupan

Delicious može prodati, prenositi ili na neki drugi način podijeliti neke ili sve svoje imovine, uključujući i vaše osobne podatke

• Mogućnost pristupanja sa bilo kojeg računala u bilo kojem trenutku • Mjesto okupljanja ljudi sličnih interesa • Jednostavno registriranje

• Dizajn “manje je više” • Besplatno korištenje • Omogućena direktna integracija u gotovo sve Internet preglednike • Sve Internet oznake okupljene su na jednom mjestu • Označavanje linkova jednim klikom

Literatura:  https://delicious.com  Vlatka Zahirović, Društveno označavanje – Carnet ELA  Gabriela Grosseck, The Role of Delicious in education

Društveni softver – ELAWiki  Social bookmarking – Wikipedia

HVALA NA PAŽNJI!

PITANJA?

12

30_Kovačić_Kovaček_delicious.com  

Web servis za društveno označavanje Delicious