Page 1

1

2

3

1 037 920

117

4785

3975

22 725

24

173 304

5 24

10

100

12

54

164 5

12

121

59

14

5

620

D1

100

D2

154

188 272 259

120 60

O3

251

³azienka terakota A: 4,86 m2

B

O2a

h.p.150

kuchnia terakota A: 5,40 m2

120

77

27 14 14 14

30

1075

12

90

24

10

10

22

d=15

755

193 5

41 5

12

34

40

24

238 150 h.p.90

177 5

150 120

10

22

105

408 5 150

129 5

150 215

34 24

24

10

34

175

141

27 14 14 14

O1

D5

200

A

174

17

2x14 30

h.p.120

89 5

52

100

164

12

69

428

408 5

34

120

90

100 210

60 90 17

90

665

80 200

18

80 200

95

D3

1145

18

80 200

18

D2

90

pokój deski A: 24,03 m2

80 200

552

270

270 215

taras

D4

270

620

163

80 80

90

wiatro³ap terakota A: 1,54 m2

O2

90 120

h.p.90

s³upek drewniany 14x14 cm

hol terakota A: 10,87 m2

D

34

283

14

38 5

34 106

193

podci¹g drewniany 10x30 cm

C

3795

16x18,1 28

s³upek stalowy 100x100x5 mm

141

zarys balkonu

12

90

4605

34

175

148

235

34

24

22

D

10

22

10

22

1635

235 22

150

1775

150 876 920

2795

22 22

1 037

1

3

60 117 117

35

A


1

3

985 920

30 52

504

78

112 112 112

35 57

294

r.s. 100 mm

D

123

78

10

163 235

201

104

1245

147

D2

D2

104 150 620 576 800

O1

h.p.85

202

78

249 235

201 Velux 78x118

8

150 120

h=180 cm

wc A: 0,88 m2

176

552 150

pokój deski A: 9,25 m2 pow. pod³ogi A: 12,25 m2

495

136

80 200

90

80

70 200

8 90

78

24 10 34

99

70

34

Velux 78x118

2915

915

Velux 78x118

2115

80

174

h=180 cm

56

korytarz deski A: 2,83 m2

80 200

pokój deski pow. pod³ogi A: 6,75 m2 A: 11,19 m2

915

zastrzal drewniany 5x18 cm pod k¹tem 3 0* mocowany do œciany na ³¹czówkê kontow ¹

D2

80 200

8 8

pow. pod³ogi A: 3,13 m2 gard deski h=180 cm A: 1,13 m2

D2

552 552

balkon

80

16x18,1 28

deski A: 8,24 m2 pow. pod³ogi A: 12,95 m2

D2

620 480

8 8

80 200

800 576 620

80 200

465 pokój 465

119

34 10 24

D2

100

2305

h=180 cm

114

Velux 78x118

Velux 78x118

2115

8

D2

Velux 78x118

zastrzal drewniany 5x18 cm pod k¹tem 3 0* mocowany do œciany na ³¹czówkê kontow ¹

160

915

8

70 200

465

915

34

105

70

D

90 112

112 90

R 120 -1,5 %

90 112

A

112 90

A

R 120 -1,5 %

r.s. 100 mm

52 30

135

78

10

78

386

78

111

57 35

920 985

1

3

112 112


A

D

+7,07

75 15

57 4

45

30

0, 118 0 %

7125 7375

895

250 +2,61

+2,40

+2,60

+2,73 ³¹czenie belki stropowej do wieñc a: ³¹czówka stalowa gniazdowa moco wan a za pomoc¹ 4 ko³ków rozporowy ch

205

265 3265

Wieniec bet onowy zbr.4#12 o6co20 16 x1 8,1 x2 8

90

261

120

5 33

25 20

29 56

25 22

3 3 2 51 1 20 42

kotwy do mur³at M20 co 100 cm

261

475

45

18 45

*=

220

10

411 406 5 33

±0,00

35 10

50

285

4 o 16 strz. o 6 co 30 cm

65 100 35

-0,96

97

101 35 66

96

34

-0,30

-1,314 o 16 strz. o 6 co 30 cm

50

Chudy beton B7,5

50

Chudy beton B7,5 terakota szlichta B15 zbrojona siatk¹ o 6 co 20 - 7 cm styropian FS 30 gr 10 cm folia przeciww ilgociowa PE0,3mm x 3 chudy beto n B10 - 15 cm piasek zagêszczany warstwami - ok 35 cm grunt rod zimy

A

B

D

4 o 16 strz. o 6 co 30 cm

10

53

+2,65 Wieniec bet onowy zbr.4#12 o6co20

-0,02 28

mur³ata 12 x12

+2,90

³¹czenie belki stropowej do wieñc a: ³¹czówka stalowa gniazdowa moco wan a za pomoc¹ 4 ko³ków rozporowy ch

92

326 120

%

panele pod³ogowe/wyk³adzina dywanowa 2 cm 2x p³yta OSB uk³adana 15 mm dwukierunkowo belki 5x20 cm co 50/60 cm /we³na mineralna 15 cm stela¿ stalowy 3 cm folia paro izolacyjana 4#12 o6co20 p³yta G-K 1, 2 cm

+2,10 Nadpro¿e beton owe zbr.4#12 o6co10/20

0 0,

4#12 o6co20

737

+5,46

10

kotwy do mur³at M14 co 100 cm

Wieniec bet onowy zbr.4#12 o6co20

*=

mur³ata 12 x12

4 57

+5,61

406

27 15

+6,61

25

dachówka ceramiczna ³aty drewniane 5x5 cm kontr³aty 2,5x5 cm wiatroizol acja krokwie 20x5 cm/we³na mineralna 18 cm stela¿ stalowy folia i zolacyjna p³yta G-K

71

+7,00


elewacja frontowa :

elewacja ogrodowa :

elewacja boczna :

elewacja boczna :

/ps_smyk  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_smyk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you