Page 1

Projekty domów w szkielecie prefabrykowanym - wady i zalety. Opublikowano 23 stycznia 2014, autor: MG Projekt

Jeszcze do niedawna domy w technologii drewnianej prefabrykowanej, uważano w naszym kraju za mało dostępne i drogie w budowie. Obecnie ta technologia wznoszenia domów zyskuje wielu zwolenników a jej największą zaletą jest krótki czas budowania - od 3 do 4 miesięcy "pod klucz". Ważne też, że umożliwia realizację domu niskoenergetycznego, lub nawet budynku pasywnego. Domy budowane w systemie prefabrykowanym są jak "szyte na miarę". Elementy ich konstrukcji wytwarzane są w hali produkcyjnej i jako gotowe moduły ścian z przygotowanymi otworami okienno – drzwiowymi, przywożone na budowę i ustawiane "jak klocki". Zdarza się również, w zależności od producenta, że na budowę przywożone są już gotowe ściany z

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


wmontowanymi oknami i gotową elewacją. Dzięki takiemu procesowi produkcyjnemu, konstrukcja domu jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne. W porównaniu do tradycyjnej metody murowania domów, domy w szkielecie prefabrykowanym, dzięki zastosowaniu materiałów o wysokiej izolacyjności, bardzo łatwo można przystosować do standardów niskoenergetycznych lub pasywnych.

Z czym wiąże się budowa domu w szkielecie prefabrykowanym? Bryła budynku w technologii prefabrykowanej, wymusza dość duży "rygor architektoniczny". Powinna być zwarta i prosta, z jak najmniejszymi załamaniami ścian, oraz z prostym dachem - dwuspadowym lub czteropołaciowym. Można na takim dachu zastosować doświetlenia w postaci lukarn, jednakże lepszym rozwiązaniem są proste okna dachowe. Dodatkowo na dachu domu w szkielecie prefabrykowanym pozostaje sporo miejsca na ewentualny montaż kolektorów słonecznych, lub paneli fotowoltaicznych. Prosta bryła wymuszona jest również przez proces produkcyjny - elementy konstrukcyjne muszą zostać precyzyjnie wykonane, są ściśle kontrolowane podczas produkcji a sam proces zazwyczaj nadzorowany przez certyfikowaną jednostkę kontrolną. Sprawdza się przede wszystkim jakość i dokładność wykonania modułów przy jednoczesnym zachowaniu szczelności powstałych połączeń.

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


Do budowy konstrukcji drewnianych domów szkieletowych prefabrykowanych stosuje się elementy z certyfikowanego drewna klejonego na mikrowczepy – KVH. Są to elementy czterostronnie strugane i suszone komorowo, tak by drewno osiągnęło wilgotność około 16%. Podstawą konstrukcji są słupy i belki drewniane przygotowane w wyżej wymienionym procesie technologicznym, pozwalającym uzyskać nawet kilkunastometrowe elementy. Są one wytrzymałe, odporne na wilgoć i wodę, trwałe i nie będą się wypaczać, a ewentualne uszkodzenia można szybko i w łatwy sposób naprawić. Technologia drewna KVH, pozwala również na budowę domu na terenach zagrożonych powodziami. Ponadto domy te są "długowieczne". Dodatkowym atutem takiej technologii, jest możliwość szybkiej i sprawnej przebudowy, lub rozbudowy istniejącego już domu. Aby spełnić wszelkie kryteria i wytyczne dotyczące prawidłowego stawiania domu w prefabrykacie, trzeba pamiętać o wypełnieniu modułów budynku szczelną i odpowiednio dobraną izolacją. Wykonuje się ją zazwyczaj z wełny mineralnej - im lepsze są jej parametry, tym ściana będzie miała mniejszą grubość. Ściana prefabrykowana osiąga grubość około 27cm, a powierzchnia domu może być o około 10% większa, niż w przypadku tradycyjnej techniki murowanej.

Jak zbudowana jest ściana prefabrykowana? Od zewnątrz: 1. Tynk cienkowarstwowy na podkładzie wzmocnionym siatką elewacyjną. 2. Ocieplenie zewnętrzne - około 10-20cm styropianu elewacyjnego. 3. Zewnętrzne poszycie konstrukcji z płyt OSB. 4. Konstrukcja

szkieletowa ze słupów i wypełniona wełną mineralną grubości 20cm.

belek z

drewna

impregnowanego,

5. Wewnętrzne poszycie konstrukcji z płyt OSB. 6. Folia paroizolacyjna. 7. Ruszt nośny. 8. Okładzina wykończeniowa z płyt GK podwójnie montowanych.

Lepszym, aczkolwiek droższym rozwiązaniem jest izolacja z wełny drzewnej. W tym przypadku nie używamy płyt OSB, jako poszycia zewnętrznego, oraz tradycyjnej izolacji, aby nie hamować swobodnego przepływu pary wodnej z wnętrza na zewnątrz. Jak zbudowany jest dach w domu szkieletowym prefabrykowanym? Od zewnątrz: 1. Pokrycie dachowe, na przykład dachówki betonowe, lub dachówka ceramiczna,

blachodachówka, blacha na rąbek, gonty, itp. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


2. Łaty

i kontrłaty w zależności od rodzaju bitumicznych - sklejka, płyty OSB, lub deskowanie pełne.

pokrycia.

Przy gontach

3. Izolacja cieplna z płyt poliuretanowych (PIR) grubości 10cm. 4. Wiatroizolacja z wysokoparoprzepuszczalnej folii krycia wstępnego. 5. Wełna mineralna - około 24cm grubości, układana pomiędzy krokwiami. 6. Izolacja przeciwwilgociowa. 7. Poszycie wewnętrzne z płyt OSB. 8. Płyty

GK na ruszcie stalowym, w którym układamy mineralną grubości około 10cm, oraz folię paroizolacyjną.

dodatkową wełnę

Budowa fundamentu pod domy szkieletowe prefabrykowane. Od dolnej warstwy: 1. Grunt rodzimy. 2. Piasek zagęszczony, w którym układamy rurki drenarskie. 3. Geowłoknina. 4. Podsypka ze żwiru, lub grysu łamanego o grubości około 20cm. 5. Izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego o grubości około 30cm, który układa

się "na mijankę". 6. Hydroizolacja. 7. Płyta fundamentowa – żelbetowa. 8. Warstwy podłogowe wykończeniowe.

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


Zalety budowy domu w technologii prefabrykowanej. 1. Szybkość

montażu elementów konstrukcji po fundamentów – płyty żelbetowej fundamentowej.

uprzednim

przygotowaniu

2. Możliwość wykonywania konstrukcji prefabrykowanej w dowolnej porze roku, z

uwagi na brak "prac mokrych", które zależne są od warunków pogodowych. 3. Fundamenty pod konstrukcję prefabrykowaną są lekkie, a nie masywne jak w

przypadku techniki tradycyjnej murowanej. 4. Lekkość

konstrukcji wytrzymałościowych.

domu przy

zachowanych

wysokich

parametrach

5. Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów izolacyjnych, wysoka izolacyjność

cieplna, przeciwwilgociowa i akustyczna. 6. Technologia proekologiczna. 7. Możliwość

uzyskania bardzo nawet pasywnych.

wysokich

parametrów

energooszczędnych,

8. Łatwość wykończenia domu. 9. Bezproblemowe układanie izolacji.

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

lub


10. Bezproblemowe układanie instalacji. 11. Dokładność elementów konstrukcji.

Wady domów w drewnianym szkielecie prefabrykowanym. 1. Wyższe koszty budowy. Obecnie szacuje się, że koszty takiego domu są większe o

około 5-10% w porównaniu z technologią murowaną tradycyjną, więc technologia ta jest coraz bardziej dostępna. 2. Większy rygor architektoniczny, czyli architektura domu o prostej, ale zwartej

bryle oraz duża dokładność wykonania elementów domu. Bardziej rozbudowana i skomplikowana architektura domu w tym przypadku nie sprawdzi się. 3. Nie wolno robić dłuższych przestojów, budowa powinna być prowadzona płynnie -

nie narazimy wówczas elementów prefabrykowanych na ewentualne zniszczenie. 4. Potrzeba użycia dźwigu do montażu elementów gotowych ściennych. 5. W niektórych przypadkach, może być utrudniony transport na teren budowy – trudny

dojazd do działki. 6. Nie powinno się dokonywać zmian na etapie budowy, w stosunku do dokumentacji

projektowej, gdyż gotowe elementy trzeba będzie docinać, lub dodatkowo zamawiać, co spowoduje wyższe koszty i niewskazany przestój na budowie. 7. W przypadku ogrzewania domu na kocioł tradycyjny na paliwo stałe, wystepuje

konieczność wymurowania pomieszczenia kotłowni.

Więcej na: Projekty domów w szkielecie prefabrykowanym – wady i zalety. | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

Projekty domow w szkielecie prefabrykowanym  
Projekty domow w szkielecie prefabrykowanym  

Dom murowany czy drewniany szkieletowy? Zobacz co myślą o tym architekci z MGProjekt: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/projekty-domow-szkiel...

Advertisement