Page 1

Mieszkanie dla Młodych - MdM Opublikowano 15 stycznia 2014, autor: MG Projekt

W 2014 roku rusza nowy program rządowy, w którym przez najbliższe pięć lat osoby kupujące, lub budujące dom, mogą liczyć na wsparcie finansowe państwa. Aby ubiegać się o dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych, potocznie zwanym MdM należy spełnić pięć podstawowych warunków: 1. Dom musi być stosunkowo mały, a jego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 100m2, w przypadku kiedy starający się o dofinansowanie nabywca posiada troje, lub więcej dzieci, wówczas dom może mieć powierzchnię 110m2, ale nie więcej. Dom taki musi posiadać wyłącznie jeden lokal mieszkalny i może być budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym, domem szeregowym, lub bliźniakiem, które stanowią odrębną konstrukcyjnie samodzielną całość. Program przewiduje dopłatę tylko do 50 m2 powierzchni domku. 2. Inwestor ubiegający się o dopłatę musi być młody, czyli według ustawodawcy powinien mieć do 35 lat. Mogą to być również osoby samotne, a w przypadku małżeństw pod uwagę brany będzie wiek młodszego partnera. 3. Dom można kupić tylko na rynku pierwotnym, czyli od developera i aby zakwalifikować się do programu Inwestor musi dysponować własnym wkładem i posiadać dobrą historię kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu w polskich złotych, na co najmniej 50% ceny domu i na co najmniej 15 lat. W przypadku osób samodzielnie budujących, tak zwanym systemem gospodarczym, mogą się one Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


ubiegać w ramach programu Mieszkanie dla Młodych o zwrot części podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych. 4. Dom nie może być za drogi, a ceny za 1m2 ustalane są odrębnie dla poszczególnych lokalizacji i nie mogą przekraczać wyliczonych wskaźników. Cena 1m2 musi być aktualna na dzień składania wniosku - limit dotyczy ceny całej nieruchomości, czyli domu jednorodzinnego i działki, na której został wybudowany. 5. dofinansowanie ubiegać się mogą osoby, które nie posiadają własnego domu, lub mieszkania. W innym przypadku należy w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia domu w programie MdM, zrzec się prawa do własności, lub wynajmu innej nieruchomości. Można za to posiadać niezabudowaną działkę, lub domek letniskowy/rekreacyjny.

Mieszkanie dla Młodych - jaką kwotę można otrzymać? Dopłata do wkładu własnego, dla rodzin bezdzietnych i singli, wyniesie 10% wyliczonej kwoty. Osoby i rodziny z jednym własnym, lub przysposobionym dzieckiem, otrzymają 15%, a jeśli w ciągu pięciu lat urodzi się trzecie, lub kolejno dziecko to można liczyć na dodatkowe 5% dopłaty. Dopłata obejmie zawsze 50m2 domu, bez względu na wielkość budynku, wraz ze wskaźnikiem jego kosztu, a w przypadku kredytu różnicę bank każe nam wyrównać z własnych środków. Wsparcie w programie MdM, będzie przyznawane na wniosek złożony w czasie pół roku od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia kredytu hipotecznego. Wniosek będzie można złożyć przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy ustanowienia własności domu. Inwestor wnioskujący o

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


dofinansowanie, otrzyma dopłatę w chwili zaciągania kredytu i zgodnie z założeniami ustawy rządowej, to dofinansowanie będzie pełniło rolę wkładu własnego. Jest to korzystne rozwiązanie, które pozwoli kredytobiorcom na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Lista banków udzielających takie kredyty, jest dostępna na stronie: www.bgk.com.pl i są to banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota kredytu w banku nie może być niższa niż 50% ceny kupna domu. W banku składamy wniosek o kredyt, wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, oraz z dodatkowymi oświadczeniami o spełnieniu warunków programu MdM Mieszkanie dla Młodych. Wniosek o spłatę części kredytu składamy nie później niż sześć miesięcy od narodzin trzeciego, lub kolejnego dziecka, które urodzi się do pięciu lat od zakupu domu.

Sankcje związane z niedotrzymaniem warunków MdM. Zwrot dopłaty może nastąpić, wówczas jeśli w ciągu pięciu lat nie wywiążemy się z warunków programu Mieszkanie dla Młodych. W tym czasie przede wszystkim, nie wolno zmieniać przeznaczenia domu na przykład na lokal usługowy, nie wolno domu sprzedać, ani wynająć, czy użyczyć osobom trzecim. W tym czasie nie wolno nabyć innego domu, tylko w przypadku sprawy spadkowej, ale wtedy zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu obowiązywania ograniczeń.

Więcej na: Mieszkanie dla Młodych | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

Mieszkanie dla mlodych mdm  

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/mieszkanie-dla-mlodych

Mieszkanie dla mlodych mdm  

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/mieszkanie-dla-mlodych

Advertisement