VANEYCKEN • NEWSPAPER • VOORJAAR2024

Page 1

Maak

een afspraak en kies voor Varilux® XR-brillenglazen. 1. Essilor International - Varilux® XR seriesTM brillenglas - in-life consumentenonderzoek - Eurosyn - 2022 - Frankrijk (n=73 dragers van multifocale brillenglazen).
vanaf de eerste dag1
oognavigatie van dichtbij naar veraf Het beste multifocale Variluxbrillenglas ooit**
Gewenning
Natuurlijke
hydrogel 6 contact lenses monthly Spheric
Silicone
blue blue
OPTIEK VAN EYCKEN - VOORJAAR 2024 P.5

*In vergelijking met enkelvoudige brillenglazen, wanneer ze elke dag ten minste 12 uur per dag worden gedragen. Twee jaar durende, prospectieve, gecontroleerde, gerandomiseerde, dubbel gemaskeerde klinische proef, resultaten van 54 bijziende kinderen die Stellest™-brillenglazen droegen vergeleken met 50 bijziende kinderen die enkelvoudige brillenglazen droegen. Resultaten met betrekking tot werkzaamheid gebaseerd op 32 kinderen die verklaarden Stellest TM -brillenglazen elke dag ten minste 12 uur per dag gedragen te hebben. Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomized clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888. ©Essilor België –april 2023. Essilor® en Stellest™ zijn handelsmerken van Essilor International.

OPTIEK VAN EYCKEN - VOORJAAR 2024 P.7
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.