Page 1

SVERIGES STÖRSTA NYHETSTIDNING

TORSDAG 01 DECEMBER 2016 GÖTEBORG | WWW.METRO.SE

Kan du se vilken av de här personerna som har hiv? Nej, det kan du självklart inte. Det går nämligen inte att se. En person som behandlas för hiv kan leva ett helt vanligt liv utan risk för att föra viruset vidare. Trots det tvingas miljontals människor världen över stå ut med fördomar om deras beteende, utseende och sexliv. I dag är det världsaidsdagen och en stor del av artiklarna i dagens Metro handlar om hiv och aids. SID 4, 5, 6, 8, 12, 14

VÄ L K O M M E N T I L L I N V I G N I N G E N AV

TORSDAG 1 DECEMBER

GÖTEBORG

K L 17. 3 0 PÅ G Ö TA P L AT S E N Du hittar allt på goteborg.com/julstaden


www.metro.se torsdag 2016-12-01

SAKER ATT HA KOLL PÅ I DAG

2

Hur går det för Löfven?

Nedräkningen börjar

Vem är bäst på sitt yrke?

Statistik. I dag släpper SCB sin partisympatiundersökning som visar vad svenskarna skulle rösta på om det var val i dag. FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Nöje. 1 december betyder också starten för julkalendern. I år är det ”Selmas saga” som visas i SVT och ”Lyckoborgen” som du kan höra i Sveriges Radio. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Sport. I dag inleds yrkes-EM på Svenska mässan. Omkring 500 tävlande från hela Europa kommer att göra upp om vem som är bäst inom 35 olika yrken. FOTO: TT

INSANDARE SKOGEN KOMMER INTE ATT FÖRSVINNA när vi har avverkat Svar till Ida angåså har vi mer ende skog skog nu än vi (29/11). hade för 50 Av hela år sen. De Sveriges svenska yta består skogarna 55 prokommer cent av alltså inte skog. Och försvinna bara runt och du tre procent av Sveriges kan lugnt 55 procent av yta är bebyggd. använda papper Sveriges yta består Eftersom vi har av skog, skriver Ewa. utan att känna oro. återplanterat skog FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT EWA

SÅ HÄR SKICKAR DU EN INSÄNDARE Skriv kort

1

Håll din text kort och kärnfull så ökar chansen att den blir publicerad. Insändare i Metro är mellan 500 och 1 000 tecken, inklusive mellanslag.

TACK FÖR BEMÖTANDET PÅ SJUKHUSET

Mejla oss

2

Skicka ditt bidrag i ett mejl till insandare@metro.se. Uppge namn och adress även om du använder signatur. Inläggen kan komma att redigeras.

Håll utkik

3

Inskickat inlägg garanterar inte publicering. Ett urval av insändarna publiceras i tidningen och på Metro.se.

DINA ÅSIKTER RÄKNAS! • På Metros

konton i sociala medier pågår debatten dygnet runt, året om. Har du något att säga? Surfa in och lämna en kommentar! Facebook.com/MetroDebatt Facebook.com/MetroSverige Instagram: @metrosverige Twitter: @metrosverige Twitter: @metrodebatt

Ingen ska nekas parkeringstillstånd av byråkratiska eller bilfientliga skäl, skriver ”Lennart”. FOTO: PATRIK SÖRQUIST/TT

BEGRÄNSA INTE FUNKTIONSNEDSATTAS BILKÖRNING

Trafik. Att kommunernas krav för funktionsnedsattas möjlighet att få parkeringstillstånd skiljer sig åt ökar risken för godtycklighet, tycker dagens insändarskribent. SVT Nyheter rapporterade nyligen om funktionsnedsatta personer med svårigheter att röra sig som efter 30 år blivit av med sitt parkeringstillstånd i Jönköping. Detta efter att kommunen hade infört ett så kallat ”gångtest”.

Tyvärr är detta inte ett enstaka exempel utan flera kommuner har infört olika test och återkallat tillstånd. Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta gäller i hela EU men det är kommunerna som utfärdar dem. En snabb koll på några kommuners hemsidor visar att kraven skiljer sig åt och jag bedömer att risken för godtycke därmed är stor. Fusk med falska parkeringskort och felparkeringar på handikapplatser verkar varit stort och ska givetvis

bekämpas. Men, det verkar också som om många kommuner börjar begränsa möjligheterna för de med funktionsnedsättningar att få köra bil över huvud taget. Själv har jag noterat att handikapplatser allt oftare står tomma. Det är bra om det är så för att fusk bekämpas – men en enorm förlust för samhället och för funktionsnedsatta personers möjlighet till fri mobilitet om det beror på att de nekats tillstånd av byråkratiska eller bilfientliga skäl. För bilen ger oss frihet. LENNART

En annan sak som Jag kom in med gladde var de fina ambulans till och annorlunda St: Görans sjukhus kläderna. Mörkförra veckan i förfärliga blått och beige plågor. På den i stället för vita nya akutmottagoformliga särkar. Elisabeth vill tacka De vita underkläningen blev jag väl omhändertagen. personalen på derna var välskurna Görans sjukhus. och av ett mjukt och Sedan fick jag kom- St: FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT behagligt material. Vi ma till en akutpatienter lyfter på hatten vårdsavdelning som var fantastisk. Hela personalen för de lyckade förnyelservar kunnig, empatisk och na. Ett stort tack till er alla. uthållig i sin omsorg. ELIZABETH

BLEV LIVRÄDD UNDER FÄRDEN

PRIORITERA FOTGÄNGARNA

Undertecknad har den senaste tiden åkt taxi och under färderna har 90 procent av chaufförerna jag åkt med ringt privata samtal och fingrat på GPS-displayen utan någon som helst fokus på trafiken. Vid den senaste åkturen höll chauffören på att köra i diket ett flertal gånger, vilket gjorde mig livrädd. Ska man inte kunna lita på en yrkeschaufför?

Jag promenerar till jobbet varje dag. Jag noterar att på flera bevakade övergångsställen måste fotgängare trycka på knappen för att ljuset ska slå om till grönt. Varför slår det inte över till grönt automatiskt? Det pratas ju om att prioritera fotgängare i stadstrafiken. Kanske är det så att socialdemokraterna i stadshuset är överförtjusta i röda gubbar?

MAGNUSSON

AK

LÄS FLER INSÄNDARE PÅ METRO.SE/INSANDARE Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 11275, 404 26 Göteborg. Kontakta annonsavdelning Göteborg: 031-743 81 00. Kontakta Metros redaktion: 08-402 20 40. Saknar du tidningen? Ring 08-402 20 30 och fråga efter distributionsavdelningen. Internet: www.metro.se. Vd: Leif Eliasson. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Eric Ljunggren. ISSN 2001-2381. Tryck: Bold, 2016. Upplaga i Göteborg: 143 900 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.


DEBATT

Mejla din debattartikel till debatt@metro.se DINA ÅSIKTER RÄKNAS!

• På Metros konton i sociala medier pågår debatten dygnet runt, året om. Har du något att säga? Surfa in och lämna en kommentar! Facebook.com/MetroDebatt Facebook.com/MetroSverige Instagram: @metrosverige Twitter: @metrosverige Twitter: @metrodebatt

MER LÄSNING PÅ FACEBOOK.COM/ METRODEBATT

Emelie Nixon: Han mördade min vän – vi hade kunnat rädda hennes liv

VILL DU OCKSÅ NÅ UT TILL METROS MILJONPUBLIK?

Varje dag läser över en miljon människor Metro. Vill du också nå ut med dina åsikter? Skriv max 3 000 tecken inklusive mellanslag och mejla din debattartikel till debatt@metro.se! För debattsvar gäller 1 200 tecken. Inskickat inlägg garanterar inte publicering.

”Det går inte säkert veta hur man skulle reagera” När jag möter myndigheter och sjukvård agerar de som att vi kommer leva friska och normalt livet ut.  Det är en vision och inte en sanning. Det gör mig orolig inför mitt åldrande. Däremot så kan även de som inte lever med hiv minska okunskapen i samhället och skapa en acceptans för oss som lever med hiv.  Till en början önskar jag att alla visste hur det är att berätta om att man lever med hiv. Genom att veta det så skulle man veta hur man själv skulle reagera om man själv får hiv men även hur man hanterar det om någon man dejtar eller känner berättar.  Det går inte säkert veta hur man skulle reagera men man kan själv sätta sig in

i situationen och för en stund ställa sig frågan: Om jag får hiv, hur skulle jag då reagera eller hur skulle jag vilja att folk reagerar ifall jag berättar. Vilka fördomar besitter jag? Skulle jag berätta och i så fall, varför eller varför inte? Hiv kommer att påverka dig men min önskan är att andras okunskap inte ska göra det?  Även nu om du inte själv lever med hiv så kan din kunskap göra dig till vardagsambassadör för de som inte kan leva öppet med hiv.  Hiv angår även dig. SIMON BLOM, PROJEKTLEDARE

SIMON BLOM

3 HIV-RÖSTER: LIVET TOG INTE SLUT MED DIAGNOSEN – DET FÖRÄNDRADES I dag är det Världsaidsdagen. Metro har bett tre personer som lever med hiv berätta med sina egna ord om vad de önskar att fler kände till om sjukdomen.

som inte ”Det tog några år för ”Människor vet vad det är blir rädda” mig att förlika mig” 2005 blev jag väldigt sjuk

Anders Åkesson & Stefan Nilsson: Nässprayen kan rädda missbrukares liv

och resten av mig själv i det bestämde jag mig för att leva öppet och tala om hur ett liv med hiv kan se ut. Mitt liv. Jag möter inte mycket fördomar personligen men däremot okunskap. Jag har valt att vara en sorts ambassadör men känner ibland att det är jobbigt att förmedla hiv-kunskap i alla sammanhang. Jag är bara jag, också. Samtidigt så är det vik-

tigt för mig att spräcka de allmänna och fastrotade fördomarna som att hiv bara överförs inom de så kallade riskgrupperna. Alla människor befinner sig i riskgrupp. Jag önskar också att fler fick kunskap om att om man har en odetekterbar virusnivå och en välbehandlad hiv är det nästan obefintlig risk att föra den vidare. Det talas för lite om hiv, vi får inte glömma att hiv är högst relevant även i dag. Mitt liv tog inte slut, det blev bara annorlunda.

• Hiv överförs genom kroppsvätskor som blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk samt via slemhinnor. Det kan också ske mellan mor och barn i samband med graviditet och förlossning. Kyssar, hångel och smek överför inte hiv.

• 95 procent av de som lever med hiv i Sverige har smittfri hiv. Det har man när man får behandling som gör att mängden virus i kroppen minskar tills det inte går att mäta. Då kan viruset inte föras vidare.

MALIN JOHANSSON 2008 förändrades mitt liv, det var då jag fick min hivdiagnos. Det tog några år för mig att förlika mig med att hiv är och förblir en del av mitt liv. När jag väl blivit vän med min diagnos

MALIN JOHANSSON ADMINISTRATÖR OCH SOCIONOMSTUDENT

Om debatten ... • Världsaidsdagen, World Aids Day (WAD) infaller den 1 december. • Ungefär 35 miljoner människor i världen och runt 7 000 i Sverige lever med hiv. 2015 rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige.

KÄLLA: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, RFSL

och hamnade på intensiven. Det visade sig vara hiv. Jag har varit injektionsnarkoman i 38 år och i mina kretsar hade vi alla upplevt hiv när det kom på 80-talet. Det fanns där. Så det kändes inget märkvärdigt när jag fick mitt besked, det var skönt att veta vad det var för fel. Jag har aldrig utsatts för stigma i mitt privatliv eller i mitt yrkesliv eftersom jag alltid har varit väldigt öppen med mitt hiv, utan det är i sjukvården jag möter det. Det är alltid det här ”Jaha, du har hiv, hur fick du det?” Det är sådant som de vill veta som de inte har att göra med. Jag tänker bara

”Strunt du i det, jag är här för att jag har ont i foten”. Men jag möter ju inte den här rädslan för att ha sex och så i mitt privatliv. Jag är gift och har barn. Jag skulle vilja att folk pratade mer om sex, att undervisningen i skolan var bättre. Människor som inte vet vad det är blir rädda, det är inte konstigt. Jag önskar att folk visste att det är en väldigt liten risk att bli smittad av någon som vet om att den har hiv för då medicineras den ju. Många som har hiv lever i förhållanden med en ickesmittad partner. Det funkar jättebra, men det pratas det aldrig om. NIKLAS EKLUND PENSIONÄR

NIKLAS EKLUND

SORAYA HASHIM, DEBATTCHEF

debatt@metro.se @sorayahashim


KOLUMN

Läs fler kolumner om aktuella ämnen på Metro.se/kolumner

ATT LEVA MED HIV I DAG ÄR INTE SOM FÖRUT – TACK OCH LOV

HARIN A FYR

BERG

I

dag kan jag som levt med hiv i 25 år veta att jag kan leva ett liv utan behöva vara rädd för att bli sjuk eller överföra hiv till någon annan. Jag kan dejta, ha sex utan att behöva vara rädd för att hiv ska överföras så länge jag tar mina mediciner mot viruset, minst en tablett om dagen. Men människor jag möter har inte alltid kunskapen om hur hiv överförs. De är rädda eller vet bara inte hur de ska bete sig. Det är då inte konstigt att 42 procent av de som lever med hiv önskar att de hade kunnat vara mer öppna med sin hivstatus. I dag behöver man inte vara öppen med att man har hiv om en läkare skrivit in i ens journal att man har omätbara nivåer av viruset. Jag kommer ihåg känslan när jag äntligen fick det inskrivet i min journal för några år sen. När jag efter min skilsmässa blev singel och inte alltid behövde berätta med en gång. Att jag kunde dejta och slippa berätta förrän jag lärt känna personen ifråga. Jag minns att jag var rädd för hur det skulle bli. Jag var rädd och osäker som singelkille igen efter 19 år. Hur skulle jag våga träffa någon annan? Jag vet ju om okunskapen och rädslan kring hiv. Jag hade haft tur då när jag var 18 år och träffade en kille som brydde sig mer om kärleken

och vem jag var än om min hiv. Och jag har tur nu som mött rätt personer de senaste åren. När jag berättar att jag har hiv när jag dejtar har de reagerat på ett sätt som gjort att jag känt mig bekväm. Däremot har jag på dejtingappar mött personer som skriver att de bara vill ha sex eller vill bli ihop med friska människor. Därför är jag öppen med min status på detingapparna från början så slipper jag personer som tänker så. Fast jobbigast är ju vårdpersonal ibland. De kan för lite om hiv och jag får bli som ett uppslagsverk. Jag förväntas kunna förklara hur mina mediciner fungerar och de ställer frågor om jag kan jag överföra hiv när de ska ta blodprov på mig. ”Och förresten, hur fick du hiv?” I dag får de som fått reda på att de lever med hiv behandling väldigt snabbt och kan därmed inte överföra hiv. Men vi är fortfarande väldigt rädda. Vi måste våga prata mer öppet om hur hiv överförs och att vem som helst kan få hiv. Det är inte bara vissa som får det. Du kan vara ung, gammal, medelålders eller ha vilken sexuell identitet som helst. Hiv i dag är inte som i går. I dag kan du leva länge med hiv. I dag kan du ha sex utan att berätta om din hivstatus. I dag kan du inte överföra hiv till någon när du går under effektiv hivbehandling. Det är dags att hiv uppdateras till 2016 hos oss alla, för jag vill känna mig och vara som alla andra – oavsett min hivstatus.

FOTO

: CAT

JOAKIM BERLIN, HIVPOLITISK SAKKUNNIG PÅ PG VÄST lindex.com

IsaDora

Lindex Beauty

Lumene

119:- (139:-) New!

99:- New!

129:- (159:-)

Lip Desire Scuplting lipstick,

Presentask,

Grand Volume Lash Styler mascara,

Longwear Blur foundation,

149:- (179:-)

Gäller t.o.m. 14/12/16 i butiker med kosmetik. Lokala avvikelser kan förekomma.

169:- (199:-)

Essie

Batiste

Lindex Beauty

99:- (129:-)

3 för 2 (89:50 st) New!

99:- New!

Nail polish,

L’Oréal

Mascaror från

99:-

(129-199:-)

Blueberry mascaror,

På hela sortimentet,

Presentask,


www.metro.se torsdag 2016-12-01

VÄRLDSAIDSDAGEN 6

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Kent träffade Inger som lever med hiv: Vi är som alla andra par Inger och Kent Forsgren träffades för 21 år sedan. Ingers hiv-diagnos var aldrig något hinder för deras relation, berättar de: ”Vi lever som alla andra par”. FOTO: RICHARD STRÖM

NÅGRA ORD OM DAGENS FÖRSTASIDA På sida 1 i dagens Metro finns porträttbilder på 24 människor. En av dem är Daniel Rahm som lever med smittfri hiv och som du kan läsa en intervju med på sidan 12. De andra 23 porträtten är genrebilder på modeller som anlitats av en bildbyrå. Vi vet inte om någon av modellerna har hiv, för det går så klart inte att se.

Hiv. Inger Forsgren diagnostiserades med hiv 1986. Nio år senare träffade hon sin stora kärlek, Kent Forsgren. Hiv-diagnosen har aldrig varit ett problem i deras relation. – För mig var det ingen stor fråga. Inger var Inger och inte sin diagnos, säger Kent.

För 21 år sedan träffades Inger och Kent Forsgren, i dag 61 och 54, genom gemensamma bekanta. Kent visste direkt vad han ville. – Jag visste då att det var henne jag ville leva resten av livet med, och att vi tillsammans skulle skapa vår framtid, säger Kent. För Inger var det inte lika självklart. Hon sa till

Möter stor okunskap

”Gemene man känner inte till smittfri hiv, och det finns fortfarande folk som inte tror på det men det är mest deras problem”. Inger Forsgren, 61, lever med smittfri hiv, precis som 95 procent av dem som lever med hiv i Sverige i dag.

honom att det inte var någon idé att de inledde ett förhållande, eftersom hon hade hiv. – “Du kan glömma mig”, sa jag. Många var rädda och jag tänkte att det var lika bra att göra processen kort. Men det hade jag inte så mycket för och det är jag glad för i dag. Han svarade ”Jag vill gifta mig med dig i alla fall”. Redan där så hade han avdramatiserat det hela, säger Inger. Till en början kände Inger en oro för att smitta Kent med hiv, berättar hon. Då gällde inte samma råd och rön som i dag, och

bromsmedicinerna hade precis kommit. – Vi pratade otroligt mycket om det. Han sa ”är det så, så är det väl så”. Punkt, säger Inger. – Jag har aldrig varit rädd för att få hiv. Snarare var det hon som var orolig att överföra sjukdomen till mig. Jag kollade mig då och då för att hon ville det, säger Kent. I dag finns ingen rädsla kvar. Inger har smittfri hiv, vilket är fallet för 95 procent som lever med hiv i Sverige i dag. Det betyder att virusnivåerna är så låga att det inte går att överföra,

• Överföring. Hiv kan endast överföras genom oskyddat sex, sprutor som använts av någon med hiv, blod, bröstmjölk eller från mamma till barn under graviditet eller förlossning. Det kan inte överföras via luft, saliv eller insektsbett.

• De flesta smittar inte. Smittfri hiv betyder att virusnivåerna är så låga att de är omätbara, vilket är möjligt genom en fungerande behandling. Det gör att viruset inte kan föras över till någon annan. 95 procent av alla som lever med hiv i

vilket är möjligt genom medicinering. – Gemene man känner inte till smittfri hiv och det finns fortfarande folk som inte tror på det men det är mest deras problem. Jag blir trovärdig i och med att jag lever med en man som inte har det. Jag tror inte, jag vet. Det är en stor skillnad, säger Inger. Hon berättar att många blir förvånade när de hör att hon som hivpositiv har levt med en hivnegativ man i 21 år. – Vi måste våga prata om det. Det finns en okunskap om hiv och det finns en

okunskap om huruvida man smittar eller inte. Många tror att man inte kan få det om man inte tillhör en riskgrupp, säger Inger. – Det är många kvinnor som lever med hiv i dag, men det är vi som är tystast. Vem som helst kan få hiv om man inte skyddar sig. Har diagnosen påverkat er relation på något sätt? – Nej. Vi lever som alla andra par. Vi pratar sällan om det här. Det enda är att han frågar om jag har tagit min medicin. Det är det enda som är markant i vardagen, säger Inger. – Ja, i så fall är det att vi har kommit varandra oerhört nära och ofta tas som nyförälskade, säger Kent. LINNÉA BORGERT linnea.borgert@metro.se

Det här är hiv

TIPSA OSS! Vet du något som vi borde skriva om? Mejla oss på redaktionen@metro.se eller ring 08-402 20 40 för att lämna ett nyhetstips.

• Vad är hiv? Hiv är ett virus som orsakar en kronisk infektion som bryter ned kroppens immunförsvar. Det finns inget botemedel, men med dagens mediciner kan den som lever med hiv ha ett lika långt och bra liv som någon annan.

Sverige i dag har smittfri hiv. • Världsaidsdagen. Den 1 december är det World Aids Day, på svenska Världsaidsdagen. På dagen uppmärksammas hiv och aids över hela världen. Den syftar

bland annat till att visa solidaritet med de som har gått bort i aids och med de som lever med hiv i dag. KÄLLOR: UMO, VÅRDGUIDEN, LÄKARE UTAN GRÄNSER, HIV-SVERIGE, RFSU, RFSL, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, NOAKS ARK.


NTERAT ÅTERKÖP 36 MÅN• 0:- KONTANT • 4500 MIL • GARA ORD. 2499:-/MÅN

1499:-/MÅN NYA FIAT 500

SKANDINAVIENS STÖRSTA FIATÅTERFÖRSÄLJARE

SPORT OBS! ENDAST

3ST

KÖP TILL

AUTOMAT

FIAT 500C - 15

:+199 N /MÅ

/MÅN 499:-ANTAL! 1BEGRÄNSAT ORD. 2799:-/MÅN

0:-

29M9ÅN:/

KONTANT

PREMIUMPAKET

• VINTERHJUL •FRI SERVICE • +1500 MIL KÖRSTRÄCKA (TOTALT 6000 MIL)

PRIVATLEASINGKAMPANJ ORD. 2699:-/MÅN

ORD. 2699:-/MÅN FIAT 500X - 110 HK

1999:-

FIAT PANDA CROSS - 85HK 4WD /MÅN

36 MÅN / 4500MIL • GARANTERAT ÅTERKÖP KÖP TILL

29M9ÅN:/

PREMIUMPAKET VINTERHJUL • SERVICE +1500 MIL KÖRSTRÄCKA (tot 6000 MIL)

1999:-

/MÅN

36 MÅN / 4500MIL • GARANTERAT ÅTERKÖP KÖP TILL

29M9ÅN:/

PREMIUMPAKET VINTERHJUL • SERVICE +1500 MIL KÖRSTRÄCKA (tot 6000 MIL)

ORD. 3699:-/MÅN JEEP RENEGADE - 140HK 4WD DIESEL

2499:-

36 MÅN / 4500MIL • GARANTERAT ÅTERKÖP

KÖP TILL

39M9ÅN:/

4WD

OBS! ENDAST

6ST

www.autolounge.se

NY TT JOBB ING! - NY UTMAN n reservdels-

fare Vi söker en er r bilverkstad. vå l til ig ar ansv e @autolounge.s Kontakta linda

/MÅN

PREMIUMPAKET VINTERHJUL • SERVICE +1500 MIL KÖRSTRÄCKA (tot 6000 MIL)

4WD

OBS! ENDAST

2ST

OBS! ENDAST

5ST

HALVFÖRSÄKRING / FORDONSSKATT TILLKOMMER PÅ SAMTLIGA BILAR. BILARNA PÅ BILDERNA KAN AVVIKA I UTRUSTNING OCH FÄRG

MÅN-FRE 9.00 - 18.00 | LÖRDAG 11.00 - 15.00| SÖNDAGSÖPPET 11.00 - 15.00

VARBERGSVÄGEN 28 | 434 42 KUNGSBACKA | TELEFON: 0300- 430 400


VÄRLDSAIDSDAGEN 8

www.metro.se torsdag 2016-12-01

9 vanliga myter om hiv MER OM HIV

Trots ökad kunskap och medicinska genombrott är det fortfarande vanligt med fördomar om hiv. Här listar vi nio vanliga föreställningar om viruset – och varför de inte stämmer. LINNÉA BORGERT

(SID 12, 14)

Hiv är en dödsdom

1

Det är sant att hiv och aids är den dödligaste pandemin i modern historia men i dag är det väldigt låg risk att du utvecklar aids om du tar dina mediciner som du ska. Det gör att du kan leva ett lika långt och meningsfullt liv som någon som inte lever med hiv. Om du inte har tillgång till bromsmediciner finns det däremot stor risk att du utvecklar aids. Så ser det tyvärr fortfarande ut på några platser i världen.

Hiv och aids är samma sak

2

Nej, om du får hiv betyder det inte att du automatiskt kommer att få aids. Om du däremot inte får medicinsk behandling kan immunförsvaret brytas ned så pass att du får aids. Aids är ett samlingsnamn för olika typer av infektioner och tumörer som kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats. Det kan till exempel handla om tuberkulos, svampinfektioner i matstrupen eller en särskild sorts lunginflammation.

att du kan få sjukdomen. Hiv kan heller inte spridas genom insekter, som till exempel myggor.

Alla får inte testa sig för hiv

8 KÄLLOR: UMO, VÅRDGUIDEN, LÄKARE UTAN GRÄNSER, HIV-SVERIGE, RFSU, RFSL, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Det är främst homosexuella män som drabbas av hiv

3

Falskt. Hiv kan drabba män, kvinnor och transpersoner i alla åldrar. Globalt sett är unga kvinnor den största gruppen som lever med hiv. Det stämmer dock att män som har sex med män är en utsatt grupp. I Sverige rapporterades 450 fall av hiv under 2015. 212 personer smittades genom heterosexuell kontakt och 117 genom sex mellan män. Övriga smittades av andra orsaker, som till exempel injektioner eller en blodtransfusion utomlands.

Det är alltid farligt att ha sex med någon som har hiv

4

I dag lever cirka 6 800 människor med hiv i Sverige. 95 procent av dessa har smittfri hiv, tack vare behandling. Det betyder att virusnivåerna i kroppen är så låga att de inte ens går att mäta. Det i sin tur innebär att viruset inte kan föras vidare till någon annan, inte ens vid oskyddat samlag. Sedan är det så klart alltid viktigt att använda kondom för att undvika att få andra könssjukdomar. De flesta som får hiv i Sverige i dag får det av någon som inte vet om att hen har det. Smittorisken är som högst när man precis har fått hiv eftersom man då har höga virusnivåer.

Det är olagligt att inte berätta att man har hiv vid sex

5

Det behöver det inte vara. Om läkaren bedömer att du är smittfri kan hen skriva ett intyg som gör att du inte behöver berätta om sjukdomen för din sexpartner. Då virusnivåerna är så låga att de inte går att mäta finns ingen risk att överföra viruset.

Man kan inte skaffa egna barn

6

Jo, det kan man visst. Dagens mediciner och behandlingar gör att sannolikheten för att smittan ska föras över till barnet nästan är lika med noll.

Man kan få hiv genom att kyssa någon

7

Falskt. De enda sätten som hiv kan spridas på är genom sperma, slidsekret, blod och bröstmjölk. Genom att undvika oskyddat slidsamlag, analsamlag och oralsex skyddar du dig alltså från hiv. Viruset smittar främst genom slid- eller analsex och risken ökar om du samtidigt har andra könssjukdomar. Det kan också spridas om man delar sprutor med någon eller från mamma till barn vid graviditet och förslossning. Att äta från samma tallrik, att använda samma handduk, att kyssa eller att krama någon som har hiv gör inte

ett extrajobb som är extra viktigt. I Hemvärnet tjänstgör du en eller några veckor per år och får en möjlighet att göra skillnad för andra, helt på dina egna villkor. Ansök idag och börja din utbildning i januari på jobb.forsvarsmakten.se

Jo, alla i Sverige har rätt att testa sig för hiv. Du får vara anonym, behöver inte visa legitimation och behöver inte förklara varför du vill testa dig. Testet, som är gratis, kan du ta på en ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller en vårdcentral. Det enda du behöver göra är att lämna ett blodprov.

Man blir jättesjuk av hiv

9

Nej, de allra flesta som äter sina mediciner korrekt mår bra och lever ett helt normalt liv. Det går alltså inte att se på någon om hen har hiv. Många som får en hivinfektion känner inga symptom alls under de första åren. Vissa kan få influensaliknande symptom efter ett par veckor som sedan går över. Därför är det viktigt att testa sig. Om man inte testar sig och/ eller inte behandlar viruset kommer ditt immunförsvar att brytas ned, vilket kan leda till flera följdsjukdomar.


Åhléns julkalender 2016 1 dec DAGENS LUCKA: Rituals Dao Calming Collection Gift Set

199: (425„)

2 dec

3 dec

30%

225:

4 dec

5 dec

(455„)

149:

122:

(249„)

Gäller allt Lego och Duplo

Versace Crystal Noir EdT 30 ml

Åhléns Pippi-pyjamas

(245„)

Clarins Hand and Nail Treatment Cream 100 ml

Se alla luckor och shoppa på åhlens.se Vi reserverar oss för eventuella leveransförseningar, slutförsäljningar, prisjusteringar, tryckfel och att sortimentet kan variera mellan varuhusen. Alla erbjudanden gäller det datum i december som anges och kan ej kombineras med andra rabatter. Max antal köp per produkt och kund är 3 st per lucka.


10

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Inrikesministern

” Vi får en straffskala som spänner från ett års till sex års fängelse.” Inrikesminister Anders Ygeman (S)

www.bonummat.se

Annonsen gäller 28/11 - 4/12 2016. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

10:-

Statsministern

”Den måste helt enkelt bort.”

CLEMENTINER Spanien, klass 1

Stefan Löfvens regering med inrikesminister Anders Ygeman (S) vill skärpa straffen för olovlig hantering av handgranater. FOTO: THOMAS JOHANSSON/TT

SNABBKAFFE

Holland

Gold, 200g

32

95 /KG

HEL KYCKLING

Kronfågel Utomhuskyckling, fryst

19

95 /KG

POMMES

29

95 /FÖRP

TOALETTPAPPER Favorit, 18-pack

39

95 /FÖRP

ALLRENGÖRINGSMEDEL

Favorit, 750g, 1 kg • Frites • Strips • Jumbo stripes

10:- 10:-

Lagändring. Regeringen vill att olaglig hantering av handgranater ska kunna straffas lika hårt som om det gällt skjutvapen. Lagförslaget är ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten.

– Vi ger oss inte förrän vi fått bukt med detta, säger statsminister Stefan Löfven. Malmö har haft stora problem med handgranater, som kopplats till en lång rad explosioner i staden bara i år. I Göteborg har det lett till dödsfall. Ändå klassas handgranater inte som vapen, juridiskt sett. Nu vill regeringen dock skärpa straffen, så att de kommer upp i samma nivå som för vapenbrott.

– Vi får en straffskala som spänner från ett års till sex års fängelse, säger inrikesminister Anders Ygeman (S). – Det är en tydlig straffskärpning. Lagförslagen, som läggs fram i samband med dagens regeringssammanträde, innebär bland annat fördubblade straff för brott mot den så kallade tillståndsplikten för explosiva varor. Framöver ska dessutom Tullverket få ökade befogenheter för att ingripa mot att explosiva varor smugglas in i Sverige. – Den måste helt enkelt bort och då finns inget annat än hårdhet från samhällets sida, säger Stefan Löfven om den organiserade brottsligheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

C-VITAMIN BRUS Multiplex, 20-pack

/FÖRP

Marabou

/FÖRP

PASTA

• Problem i städer. I mitten av augusti dödades en åttaårig pojke av en handgranat som slängdes in i en lägenhet på Biskopsgården i Göteborg. Den senaste tiden har flera handgranater även exploderat på olika platser i Malmö, vilket nyligen fick Malmös kommunstyrelse att kräva skärpta lagar. KÄLLA: TT

JENS BORNEMANN/TT

KLIPP!

2för1

Celiakiföreningen i Stockholms län

5:-

För information ring 08-704 20 94 www.celiakistockholm.se celiakiforeningen.stockholm@telia.com

/FÖRP

Boka

GLÖM INTE ATT ANVÄNDA DITT BONUMKORT!

Varje gång du handlar för 500:- får du 5% rabatt när du drar kortet i kassan. Handlar du för 1000:- får du 10% rabatt. *Gäller ej tobak, tidningar och läkemedel.

som visar utbudet av produkter för dig som inte tål gluten, laktos, mjölk eller soja

Inträde 80 kr

IWI Gold 120g

/FÖRP

Välkommen till mässan

Fredag 2 december kl 12-19 Lördag 3 december kl 10-16 på Kistamässan

/FÖRP

RISCHOKLAD

Favorit, 500g Utvalda sorter

Måndag-fredag 8.00-21.00 Lördag, söndag 8.00-19.00 Mjörnbotorget 443 42 GRÅBO

• Alltmer. Kriminella tycks allt oftare ta till sprängmedel, som handgranater, dynamit eller pyroteknik. Enligt siffror från Nationellt forensiskt centrum (NFC), som Svenska Dagbladet rapporterat om, hade polisen bara fram till i somras skickat in omkring 100 ärenden om explosiva ämnen, att jämföras med 150 för hela fjolåret.

Alla sovkuddar

DAIM 4-PACK

10:- 10:-

ÖPPETTIDER

Explosiva ämnen

Vim, 750ml • Original • Lemon

/FÖRP

5:-

TT

Regeringens förslag: Skärpta straff för de som har handgranater

/KG

NÖTFÄRS

Stefan Löfven (S) anser att det ”finns inget annat än hårdhet från samhällets sida” som måste till för att råda bot på organiserad brottslighet.

Gäller på ord. pris t.o.m. 4/12 2016, vi bjuder på varan med lägst pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och lokala avvikelser.

julbordsannons Annonsbokning 031-743 81 20 bokning@metro.se


11

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Samhälle

0% PSTIPS 2 P A L K L JU

PREMIÄR KOMPASSEN!

KÄLLA: KONSUMENTPRISINDEX

Skippat kvitto kan kosta 10 000 kronor Att inte erbjuda kunden kvitto kan kosta 10 000 kronor i kontrollavgift, även om köpet i övrigt registrerats helt korrekt. Det framgår av en dom i högsta instans om ett mål med en restaurangägare i Göteborg efter att två tjänstemän från Skatteverket inte fått kvitto. De noterade då också att andra inte fick det. TT

Nu har Nilson Shoes nya Flagshipstore i Kompassen öppnat. Vi ger dig 20% rabatt på utvalda produkter 1/12 -24/12. Välkommen!

VAGABOND NU 879:-

Flyktingkrisen

Afghanistan: Nej till återtagande Afghanistans parlament har röstat nej till återtagandeavtalet med Sverige. Men det är för tidigt att säga vad omröstningen har för betydelse, säger justitieoch migrationsminister Morgan Johansson (S) till Sveriges Radios P4 Göteborg. TT

Här presenterar Metro SCB:s julkalender med infografik. På scb.se/julkalender2016 hittar du alla luckor.

TIMBERLAND NU 1039:-

BJÖRN BORG NU 1039:-

Stickad Tröja

Stickad Kofta

239:-

399:-

ord.pris 299:-

ord.pris 499:-

Blus

349:-

TRÄNA GYM, KONDITION OCH GRUPPTRÄNING PÅ ALLA KLUBBAR!

HALVA PRISET

Stickad Cape

279:ord.pris 349:-

ALLT STICKAT

20%

ORD. PRIS

ÅRETS BÄSTA JULKLAPPSTIPS

998:-

40% RABATT

Julklappstips

THE BEST OF SHOE BRANDS. IN STORE AND ONLINE. PART OF FEETFIRST NILSONSHOES.COM

gäller på ord.pris

Reservation för slutförsäljning

GÖTEBORG: Nordstan - Frölunda Torg - Allum - Kållered MALMÖ: Emporia - Triangeln - Burlöv Centrum - Center Syd HELSINGBORG: Hyllinge - Väla ÖVRIGA BUTIKER: Alingsås - Borås - Charlottenberg - Gävle - Halmstad - Kalmar - Karlskrona - Karlstad Kristianstad - Kungsbacka - Nordby - Norrköping - Skövde - Stenungsund - Töcksfors - Växjö - Överby www.cassels.se

30% RABATT

RABATT

GÄLLER t.o.m. 18/12 -16

10-KORT

495 HELÅRSKORT

2990 HALVÅRSKORT

1990

ÖN GO SK D J AR UL ST C!


VÄRLDSAIDSDAGEN 12

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Daniel, 26, om att dejta med smittfri hiv: Jag har träffat livrädda killar

Hiv. Daniel Rahm lever med smittfri hiv. Trots det möter han fortfarande rädsla och fördomar. – Jag har inte haft något problem med att träffa killar, men nu finns en stor svårighet i det, säger han.

För tre år sedan fick Daniel Rahm, 26, veta att han hade hiv. Ett besked som från början var svårt att acceptera. – Jag hade en felaktig bild av vad hiv faktiskt var. Jag hade sett ”Torka aldrig tårar utan handskar” och var rädd för att dö på det viset. Det är ju så klart en helt fel bild av hur det är att leva med hiv i dag, säger han. I dag är Daniels virusnivåer omätbara tack vare fungerande behandling. Det betyder att han lever med smittfri hiv, vilket är fallet för 95 procent av hiv-

om sin diagnos, som kan smitta andra, säger han. Han brukar berätta om sin diagnos ganska tidigt. Dels för att han har varit offentlig med det i media. – För mig finns det inte att berätta det på tredje eller tionde dejten. Jag vill att det ska komma från mig. Sedan vill jag spara på både min och den andra personens tid. Jag orkar inte påbörja någonting för att sedan få nobben. Vad känner du när någon blir rädd eller tar avstånd? – Det är aldrig kul att bli nobbad för någonting man inte kan styra över. Att man inte får en chans att visa vem man är, att man i stället ska fokusera på en kronisk infektion. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har varit ledsen, för det är klart att man blir det.

positiva i Sverige. Men det finns fortfarande många killar som inte vill träffas på grund av hans status. – Jag har träffat killar som säger: ”Jaha, okej. Då använder vi en kondom om vi kommer så långt”... ibland har personen själv inga problem med det, men är rädd för vad omgivningen ska säga och tycka. Sedan har jag träffat livrädda killar som absolut inte har kunnat hantera det och tagit avstånd, säger han. Frågor som ”vad kan vi göra med varandra?” och “hur kan du garantera att du inte är smittsam?” är inte ovanliga. – Så länge man har en välfungerande behandling, äter mediciner och har omätbara virusnivåer så utgör man ingen risk för att överföra viruset till någon annan, för det finns inget virus att överföra. Det är mörkertalet som inte går och testar sig, som inte vet

LINNÉA BORGERT

Daniel Rahm Ålder. 26 Bor. Stockholm Gör. Jobbar på Danderyds akutmottagning och på Noaks ark med snabbtest och rådgivningssamtal. Är ute och föreläser om hiv och har hand om en ungdomsgrupp, ett samarbete mellan Posithiva gruppen och Noaks ark, dit alla hivpositiva mellan 18 och 29 är välkomna.

Daniel Rahm, 26, fick reda på att han har hiv för tre år sedan. I dag är hans virusnivåer omätbara tack vare fungerande behandling. FOTO: PRIVAT

Daniel: Det här vill jag inte höra när jag berättar att jag är hivpositiv ”M en någon som du som ser så frisk ut kan väl inte ha hiv?” – Då undrar jag hur någon med hiv ser ut egentligen? Tror människor fortfarande att det är som på 80-talet när medicinerna inte fanns och man blev sjuk kroppsligt? Hiv syns inte på utsidan. Din bästa vän, din kollega eller expediten i din affär han ha hiv. Det är bara ett test som talar om ifall man har hiv eller inte.

”V

arför använde du inte kondom?” – Jag tycker ofta att hiv förknippas med sexuell läggning och sex. Som att man ligger runt och är ovarsam. Att man nästan får skylla sig själv lite. Jag är bara en helt vanlig kille som har råkat få hiv. Jag, som de all-

ra flesta, drömmer om ett liv med familj och barn. Jag vill inte att så stor vikt ska läggas vid sex.

”J

ag förstår. Det är jättemodigt av dig att berätta, men jag kan inte.” – Eller att man bara kan vara vänner. Det blir indirekt som om att de inte förstår ändå, att de har fördomar om det. Man får återigen informera och vara en skolfröken och berätta att det är lugnt. Det blir lite tröttsamt att jämt behöva försvara sig.

”V

adå, då är du sjuk eller?” – Det är det klassiska. Det är väl aldrig roligt när någon gång runt och tror att man är sjuk, för det är vi inte. Många har en felaktig bild och förstår

inte att det tar 8–10 år att bli sjuk i sin hiv-infektion, om man inte har tillgång till mediciner. Många är medvetna om att det finns mediciner i dag, men det finns fortfarande en stor okunskap om vad medicinerna gör. Hiv är ingenting farligt, men går det att undvika så gör det, för det är sjukt onödigt att få det. Träffar man en ny partner, använd kondom tills båda har testat sig för då skyddar ni er mot både hiv och andra könssjukdomar.

”V

em/vad/hur blev du smittad?” – Det är någonting jag behåller för mig själv och mina nära. Det är ingenting som jag sitter och pratar om med vem som helst. Jag vill vara en person. Jag är inte hiv, jag lever med hiv.

linnea.borgert@metro.se

EUROSKILLS Yrkes-EM | 1–3 dec | Svenska Mässan | euroskills2016.com

SE TILL ATT INTE MISSA DETTA. DET ÄR FRI ENTRÉ!

TESTA DINA EGNA SKILLS – MASSOR AV PROVA-PÅ

SE EUROPAS UNGA YRKESPROFFS TÄVLA I YRKES-EM

40 000 KVM INSPIRATION OCH FRAMTIDSYRKEN

UNIK CHANS ATT LÄRA DIG MER OM STUDIER OCH JOBB

ARBETSGIVARE BERÄTTAR OM SINA KOMPETENSBEHOV

VAD ÄR DU BRA PÅ? PROVA OLIKA YRKEN OCH HITTA DIN TALANG PÅ EUROSKILLS!

Torsdag 1 dec Fredag 2 dec Lördag 3 dec

OFFICIAL PARTNERS:

SKILL SECTOR PARTNER:

HOST INITIATORS:

09:00 – 17:00 09:00 – 17:00 09:00 – 16:00

LEAD SKILLS PARTNERS: KNX ASSOCIATION, GILDA COSMETICS, AUTODESK, INTERFLORA, STUDICA, LINCOLN ELECTRIC, ALINGSÅS

EVENT PARTNERS:

MEDIA PARTNER:

PLÅTMASKINER, TEKLAB, STRIL NETWORKS, GRUNDFOS, SIEMENS, JOBMAN, SCANDIC, FESTOOL, IDHAIR, ONNINEN, AXIMA, NEW HOLLAND AGRICULTURE


Gäller på ord. pris t.o.m söndag 4/12 2016. Rabatten dras i kassan. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

100:R A B AT T PÅ A L L A H E R R S K J O R TO R

20% R A B AT T PÅ A L L A K L Ä N N I N G A R F R Å N


VÄRLDSAIDSDAGEN 14

www.metro.se torsdag 2016-12-01

1

Allt fler i världen får tillgång till mediciner De senaste två åren har antalet människor som lever med hiv och får behandling ökat med en tredjedel. Det betyder att 18 miljoner människor i världen får behandling. Det är över det mål som FN:s generalförsamling satte upp 2011. I slutet av 2015 fick 46 procent av alla som lever med hiv tillgång till behandling.

2

Färre får hiv Antalet nya fall av hiv sjönk med 35 procent mellan 2000 och 2015. De största förändringarna skedde I början av 2000-talet – de senaste åren har utveklingen i princip stått still.

3

Största framstegen görs i de mest drabbade världsdelarna Södra och östra Afrika är den region där flest människor har drabbats av hiv, men det är också den delen av världen där man gör störst framsteg. Sedan 2010 har andelen människor som genomgår behandling mer än fördubblats. Från 4,1 till 10,2 miljoner. Under samma tidsperiod har antalet dödsfall relaterade till aids minskat med 36 procent.

Färre drabbas – och färre drabbade dör

4

Allt färre barn föds med hiv Förra året fick 77 procent av gravida kvinnor som lever med hiv behandling. Att allt fler blivande mammor får vård innebär också att allt färre barn föds med hiv. Sedan 2010 har antalet nya fall av hiv bland nyfödda minskat med 50 procent.

5

Allt färre dör av aids Mellan 2003 och 2015 minskade antalet aidsrelaterade dödsfall med 43 procent globalt sett.

6

Förbättrad metod Trohet och avhållsamhet har varit två strategier för att förhindra spridningen av hiv. Metoder som inte har visat någon effekt. Från och med juni i år finns inte dessa två punkter med i FN:s medlemsländernas åtagandet, vilket är ett viktigt politiskt framsteg.

7

Globala mål FN:s nya globala mål som antogs av medlemsländerna innefattar bland annat att aids ska ha utrotats 2030.

Mikaela Hildebrand, sexualpolitisk sakkunnig på RFSL. FOTO: PRIVAT

viktiga framsteg i arbetet med hiv: ”Vi är halvvägs” KÄLLOR: UNAIDS OCH SIDA

Hiv. I dag lever ungefär 36,7 miljoner människor i världen med hiv. De senaste åren har arbetet för personer som lever med sjukdomen gått stadigt framåt på flera punkter – men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Sedan i början av 2000-talet har antalet nya fall av hiv minskat kraftigt, men än i dag får cirka två miljoner människor om året viruset. – Om man jämför det

med till exempel ebola, där det var 15 000 bekräftade fall under hela epidemin, då var det som att hela världen stod i brand. Vi har runt 5 700 nya fall av hiv varje dag globalt. Det bara tickar på som en långsam katastrof, som har hamnat i skugga på något sätt. Jag vet inte om man tänker att ”vi är klara med det där”? Vi är halvvägs skulle jag säga, om ens det, säger Mikaela Hildebrand som är sexualpolitisk sakkunnig på RFSU. Mikaela Hildebrand, som också har jobbat på FN:s aidsprogram Unaids

i flera år, säger att hivprevention är en jättestor utmaning. – Man måste titta på helheten, det handlar inte bara om kondomer. Det handlar väldigt mycket om, speciellt för unga tjejer, en brist på jämlikhet, en brist på egenmakt, tillgång till utbildning. Det finns en extremt bristfällig sexualupplysning i många länder. Hur förändrar vi sociala normer? Det kan kännas som övermäktiga frågor, men med lånsiktiga insatser går det att få till förändring, säger Mikaela Hildebrand.

En stor utmaning är också att få människor att gå och testa sig. Cirka 40 procent av de som lever med hiv i dag vet inte om det. – Det är stigma och diskriminering som till stor del ligger till grund för det. Folk är rädda och vill inte testa sig. Man kanske vet att man har utsatt sig för en risk och då vill man inte gå, säger Hildebrand. Både lagar och normer kan vara stora hinder för att gå och testa sig. I vissa länder får man inte testa sig för hiv om man är under 18 år och inte har föräldrarnas tillstånd. I andra länder får

man inte tillgång till preventivmedel om man inte är gift. I 73 länder är det brottsligt att ha sex med någon med samma kön. – Där ligger stora utmaningar. Att vara en ung tjej i södra Afrika som har haft sex utanför äktenskapet kan vara väldigt stigmatiserat. Kommer du in och säger att du vill testa dig så kommer du in och säger ”jag har haft sex”. Då kan man få ett bemötande som är väldigt tufft, säger Mikaela Hildebrand. Någonting som har gått framåt är att allt fler har tillgång till behandling. När

medicinerna kom i mitten av 90-talet var de väldigt dyra. I början på 2000-talet kostade de uppemot 10 000 dollar per person och år. Mycket har handlat om att få ned kostnaderna. – Det var extremt dyrt. Senare har det kommit generiska preparat, vilket har skapat konkurrens. Sedan har man också börjat med att flera länder går ihop och köper tillsammans för att dra ned priserna, säger Mikaela Hildebrand. LINNÉA BORGERT

linnea.borgert@metro.se

Vi tar dig närmare julen!

Danmark, Dagstur 99:Tyskland, Kielkryss 699:fr

fr

/pers* /pers**

På Stena Line älskar vi julen. Därför byter vi även i år namn till Santa Line. Vi tar dig till stämningsfulla julmarknader medan du njuter av det välfyllda julbordet ombord och fyndar i vår Bordershop. Välkommen!

stenaline.se Bokningsavgift vid personlig service. Begränsat antal platser. *Förboka för 299:-/pers inkl måltidsdryck (ord pris 349:-/pers). Julbordsperiod 17/11–23/12, gäller Stena Danica. **T/r med vändande båt inkl insides 2-bäddshytt med över- och underbädd. Priset gäller vid 2 pers i hytten. Annan hyttkategori mot tillägg. Ta med bilen på Kielkryss för 995:-. Förboka julbord för 410:-/pers all inclusive (ord pris 450:-/pers). Julbordsperiod 20/11–23/12.


Granar för alla sorters jul. Tjock, lång, smal, pytteliten, jättestor eller konstgjord - alla gillar vi olika! Vilken gran du än är på humör för i år så hittar du den hos Plantagen. Och alla är fina, oavsett vilken du väljer.

199:Julgranar från

Vid köp av gran får du

100:-

rabatt när du handlar för 300:- eller mer under januari 2017

Besök plantagen.se för butiker och öppettider. Utbud kan variera mellan butiker.


43” Full HD TV med modern design 43PFS4131 Art nr: D3229

• USB-ingång för foto, musik och film • Full HD-TV

A+

• Ultratunn design

Energiklass

Spara 1000:-

2 990: -

43w

Förbrukning vid drift

63kWh Årsförbrukning

ord.pris: 3 990:-

När du väljer faktura som betalsätt Väljer du SIBA-kort betalar du först i mars! Faktura som betalningssätt gäller endast på siba.se. För fullständiga villkor läs mer på www.siba.se/content/betalsatt

!

Förlängt öppet köp Byt dina julklappar t.o.m. 2017-01-24

l!

ia ec sp ps ap

lkl

Ju

Handla nu betala i februari

Prisvärd kompaktkamera DSC-W800 Svart Art nr: C5447

• 20,1 MP • Filma i HD (720p)

799: Fri frakt på allt när du handlar på siba.se

(4,1) Kundbetyg från siba.se


7 490: (4,4) Kundbetyg från siba.se

Välvd 5,5” skärm med smarta funktioner SAMSUNG Galaxy S7 Edge 32GB Art.nr: D1799

• 8-kärnig processor • 5,5” QHD Super AMOLED • Damm- och vattentålig (IP68)

(4,4) Kundbetyg från siba.se

Elegant Bluetooth-högtalare BeoPlay S3 Art nr: G1791 (svart), G1792 (vit)

• Para ihop flera högtalare

Bluetooth Trådlös musik

Förlängt öppet köp Byt dina julklappar t.o.m. 2017-01-24

Spara 2 000:-

1 490: ord.pris: 3 490:-

Kontakta kundtjänst på: 042-20 25 65 Telefontid mån–fre 9–18

Välkommen till någon av våra butiker på följande orter: Falun, Gävle, Göteborg: Backaplan & Järnbrott, Halmstad, Karlstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Mobilia, Skövde, Stockholm; Kungens Kurva, Kungsgatan, Infracity, Haninge & Sickla, Trollhättan, Uppsala, Örebro

Erbjudandet gäller t o m 3/12 eller så långt lagret räcker. Sortiment och tillgång kan variera mellan butikerna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt prisförändringar som tillkommit efter trycktid. För mer information om villkor, lagertillgång, butiker och öppettider, besök siba.se.

www.siba.se


MAT & DRYCK 18

www.metro.se torsdag 2016-12-01

mat & dryck

För ostälskaren

Klassiker Bröd med frukt och nötter är vanligtvis ett otyg tycker jag, men till glöggen funkar det alldeles utmärkt. Inte minst till en riktigt salt, smakrik ost. I juletider betyder detta vanligtvis en stilton eller en vällagrad cheddar även om jag tycker att man kan experimentera mer än så. Svenska hantverksgjorda hårdostar, kittostar och getostar funkar till exempel alldeles utmärkt. Vill du öka på det söta ytterligare är det inte en dum idé att komplettera med lite färska fikon, en torkad fruktkaka eller varför inte en fruktkompott eller chutney. Och så pepparkakor, såklart.

Välkommen!

GLÖGG OCH EN SKVÄTT BOURBON Länge hade jag otroligt svårt för glögg. Jag tyckte att den alkoholfria varianten smakade blandsaft som legat i bakrutan på en bil medan man varit och badat medan starkvinsglöggen fick mig att tänka på desperata efterfester utan något annat att dricka. I dag gillar jag jag glögg, särskilt med en skvätt bourbon i. JONAS CRAMBY, MATSKRIBENT

Tilltuggen som gör alla nöjda på glöggminglet Från pepparkakor med grönmögelost till chokladdoppat bacon. Jonas Cramby tipsar om godsaker till decembers glöggmys som både håller sig utanför och innanför ramen. JONAS CRAMBY

Efterätt

”Livet är för kort för att inte beställa den där bacondesserten.” George Takei, skådespelare

I dag, när varenda kolasås har flingsalt i sig, är det lätt att glömma att salt och sött länge var en ganska förbjuden kombination. Att äta något sötsurt till maten som till exempel en inlagd sillbit på ägghalvan eller lingonsylt till köttbullar funkade såklart, men renodlat sött och salt ansågs i de flesta fall vara en jättekonstig kombination. Men samtidigt, vem har under sin uppväxt inte smygdoppat sina pommes i milkshaken eller ätit en chokladbit ihop med ett par nävar chips? Ertappades man med detta ansågs man dock vara en ganska depraverad person, lite som om man blivit påkommen med att stoppa i sig bortskuret fett från söndagssteken eller doppa kalla potatisar i gräddsås direkt från kylskåpet. Det fanns dock ett tillfälle då det var helt okej att njuta av salt och sött ihop: till julglöggen. Då serverades det nämligen pepparkakor med ädelost, en kombination som inte borde funka men som på något jäkla sätt gjorde det ändå. Än i dag är det denna smakprofil man ska försöka eftersträva när man planerar tilltugg till glöggen. Lite salt, lite sött, lite knaprigt, lite mjukt och varför inte lite juliga kryddor? Här bredvid hittar du några andra förslag.

För snacks- För den älskaren äventyrlige Saltade nötter som mandlar eller makadamianötter ihop med torkad frukt som dadlar, fikon och russin är naturligtvis det klassiska snacksvalet. Men är du lite mer okonventionell kan man även tänka sig grejer som saltade karamellpopcorn eller chockladdoppade pretzels och om du någonsin ska prova något av alla de sötsalta baconrecept som folk brukar lägga ut på Facebook är det nu. Chokladdoppat- eller fikonrullat knaperstekt bacon må vara lite grabbfånigt, men antagligen ganska gott till ett glas glögg.

Nu är jag väldigt långt bort från det traditionella glöggfirandet, inser jag, men ett sötsalt amerikanskt majsbröd med bacon borde passa utmärkt till en glöggkväll med kompisarna. Och varför inte chicken and waffles eller en monte cristo sandwich vilket är en slags blandning av croque mounsieur och fattiga riddare. Den verkligt äventyrliga glöggälskaren gör dock en mincemeat pie, en brittisk julpaj med hackad frukt, nötter, kryddor och sprit som i vissa versioner även innehåller köttfärs, därav namnet. Något som på många sätt låter som det ultimata glöggtillbehöret, även om jag nog inte tänker prova.


6

MAT & DRYCK 19

www.metro.se torsdag 2016-12-01

rykande varma glöggar för en ökad julstämning

Att dricka kryddat vin är inget nytt, det gjorde man redan på medeltiden men det var på 1800-talet som det glödgade vinet blev förknippat med jul. Och äntligen är tiden på året här när man får dricka glögg och äta pepparkakor. För den klassiska glöggupplevelsen

Äpplen och kryddor

Dufvenkrooks Original, Sverige, nr 96009, 82 kr, 750 ml, 15 % alkohol. Den klassiska kryddblandningen i glögg är kardemumma, kanel, ingefära, kryddnejlika och pomerans. Den här glöggen har allt det. Den är ganska söt men smaken balanseras med en eldig ton från alkoholen. Den passar alla, dels de som uppskattar traditioner men också de som bara vill ha en god glögg och lite julstämning. Drick den med russin och mandlar.

Äppelglögg av Sten Mattsson, Sverige, nr 31321, 129 kr, 500 ml, 14,7 % alkohol. Äppelglögg är någonting helt annat än de vanliga glöggarna. Den består av äppelvin, äppelmust och äppelsprit. Glöggen lagras i sex månader med julkryddor vilket ger en fyllig smak. Den är inte lika söt som andra glöggsorter. Drick den som en digestif i ett litet glas och servera den rumsvarm. Skippa russinen och lägg i tunna äppelskivor.

Lättare och friskare glögg

Alkoholfri glögg på gammalt recept

Vinfabrikens Smålandsglögg, Sverige, nr 30751, 89 kr, 750 ml, 11 % alkohol. Denna glögg är elegantare och fruktigare än den klassiska rödvinsglöggen. Den har inslag av lingon och hallon som ger en friskare syra. Den har lägre alkoholhalt vilket gör att den känns fräsch. Glöggen kan med fördel serveras med något torkat tranbär eller körsbär.

Gör en glöggdrink 2015 Snälleröds Ekologiska Vitvinsglögg, Sverige, nr 90574, 74 kr, 750 ml, 12,5 % alkohol. För en lättare glögg bör man välja en vitvinsglögg. Den är klassiskt kryddad med kardemumma, nejlika och pomerans. Blanda en glöggdrink med vitvinsglögg, is, vodka, citronjuice och sockerlag. Servera med en klyfta apelsin eller värm och servera den med mandel och sultanrussin.

Blossa Ekologiska Alkoholfria Glögg, Sverige, nr 11925, 39 kr, 750 ml, 0,4 % alkohol. Jag är väldigt förtjust i glögg, så pass förtjust att det ibland kan vara en bra idé att dricka en alkoholfri sort. Blossa har ett 150 år gammalt recept på sin glögg. De lägger ner mycket arbete på att välja ut de bästa kryddorna från världens alla hörn.

Gör din egen glögg 2014 Charles & Charles Zinfandel, USA, nr 72240, 99 kr, 750 ml, 14,5 % alkohol. För att göra en egen glögg kan man välja nästan vilket vin som helst men bäst blir det om vinet är fruktigt och syltigt. Vinet ska värmas tillsammans med en lag på brännvin, socker och julkryddor (kanel, kardemumma, kryddnejlika, pomerans och ingefära) som har fått dra i brännvinet i några dagar. Mer detaljerade recept finns på tasteline.com.

CLARA GRABE, SOMMELIER OCH DRYCKESEXPERT

Gör din egen glögg med julkryddor du gillar.

FOTO: OLGA MILTSOVA/ALAMY

Varje dag är glöggens dag.

www.folkofolk.se

Blossa Vinglögg Art nr: 4000 Alk: 10% Vol: 750ml Pris: 77:-

Alkohol kan skada din hälsa


METROJOBB.SE 20

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Mer läsning på Metrojobb.se

Olle Andersson Brynja, utredare vid utvecklingsenheten på DO. FOTO: UNN TIBA

1

DO: ”Det är många som anmäler”

Kvinnor får oftare ett nej till löneförhöjning

2 Sju frågor du bör ställa på jobbintervjun

3 Hungrig eller sötsugen på jobbet? Här är de bästa tipsen Välkommen!

KAMP MOT FÖRDOMAR Ingen ska behöva bli diskriminerad på jobbet eller när man söker jobb. I dag kan ni läsa om 20-åriga Natalie Ahlgren Erikssons kamp för att hitta ett jobb som passar henne och hur hon samtidigt vill slå hål på fördomarna hon tycker att många har mot funktionshindrade.

Natalie Eriksson Ahlgren tror att arbetsgivare inte vågar anställa henne på grund av hennes cp-skada. FOTO: SIRI AMRAM

Natalie, 20:”Många arbetsgivare är fega” Natalie Eriksson Ahlgren vill ha ett jobb men upplever att den fysiska cp-skadan hon föddes med gör att hon inte får en chans att visa vad hon går för. – Jag kanske är världens bästa, men det vet de inte än, säger hon. Natalie Eriksson Ahlgren, 20, är en av många unga jobbsökande i Stockholm men de senaste åren har hon sökt många tjänster utan framgång. Natalie är född med en fysisk cp-skada som påverkar hennes tal och motorik och hon tror att många arbetsgivare inte vågar anställa henne på grund av det. – Jag har sökt alla möjliga slags jobb men inte som till

ANNA ÅSLUND, REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE ANNA.ASLUND@METRO.SE

exempel telefonförsäljare eller inom restaurang eftersom det inte skulle funka för mig. Förutom att jag sitter i rullstol så känner jag att mitt tal är det stora problemet, det känns som att ingen vågar anställa mig på grund av det, säger Natalie. I dag arbetar hon deltid som opinionsbildare på förbundet Unga rörelsehindrade och bloggar. Hon

berättar alltid om sin cpskada i sina jobbansökningar och hon tror att det gör många arbetsgivare osäkra. – Jag vill använda min cp som en merit, det är en sådan stor del av mitt liv. Jag tycker att många arbetsgivare är fega för att de inte vågar anställa personer som är annorlunda. Jag kanske är världens bästa, men det vet de inte än. Hon brukade vara ledsen

över att hon inte fått någon chans på många av de arbetsplatser där hon tror att hon skulle kunna göra ett bra jobb men menar nu att hon vant sig vid tanken. I dag blir hon snarare arg. – Men inte på arbetsgivarna utan på hela samhället. Man får aldrig ge upp. Eller jo, man får ge upp en stund, sedan måste man alltid upp på hästen igen. ANNA ÅSLUND

Under 2016 har Diskrimineringsombudsmannen, DO, hittills fått in 90 anmälningar som rör diskriminering relaterat till funktionsnedsättning i arbetslivet. – Överlag är det ganska många anmälningar. Oftast är det diskriminering av funktionsnedsättning, kön och etnisk tillhörighet som genererar flest anmälningar till DO, säger Olle Andersson Brynja, utredare vid utvecklingsenheten på DO. Just området funktionsnedsättning är väldigt brett då det täcker många olika områden, däribland cp-skador, psykisk ohälsa och synskador. – Om man upplever att man blir diskriminerad på grund av en funktionsnedsättning ska man absolut anmäla det till oss. Vi kan inte ta alla enskilda anmälningar vidare i en rättsprocess, men det är en kunskap som vi tar med oss och hjälper oss i vårt förebyggande arbete. Men det viktigaste att göra om du upplever diskriminering på din arbetsplats eller när du söker jobb är att anmäla det till ditt fackförbund, menar Olle Andersson Brynja. De har förtur på att driva ditt ärende framåt och ge dig stöd. ANNA ÅSLUND

HITTA DITT NYA JOBB PÅ METROJOBB.SE NR Kyl Nu söker vi en

Har du ett stort intresse och engagemang för fastighetsfrågor? Vill du ha ett meningsfyllt arbete som gör skillnad? Vill du arbeta med fokus på helhetsperspektiv för ett hållbart samhälle? Då kanske du är den vi söker! Under våren kommer en av våra medarbetare att gå i pension och vi söker därför en:

Fastighetstekniker Läs mer och ansök på www.fabs.se

PROJEKTLEDARE för Kyla

Biståndshandläggare, SoL Socialtjänsten söker dig som vill ansvara för utredning och bedömning av behov av hjälp och stöd, för i huvudsak äldre personer.

Välkommen till oss! Läs mer och ansök på uddevalla.se/jobb

Fabs AB är ett kommunägt fastighetsbolag i Alingsås som äger, förvaltar och hyr ut lokaler för kommunal verksamhet och näringsliv. På Fabs är vi 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att möta kundernas behov i en verksamhet med stort fokus på kvalitet, hållbarhet och utveckling. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att ta ansvar för ditt område i en expansiv och omväxlande miljö.

Som Projektledare hos oss på NR Kyl AB kommer du leda en eller flera grupper på vår entreprenadsida som bygger om, bygger nytt eller på annat sätt förändrar sin kylpark . Läs mer på www.metrojobb.se

Störningsjouren i Göteborg söker Nyexaminerad jurist. Vi söker en engagerad och drivande medarbetare med ett stort samhällsengagemang.

Läs mer på: storningsjouren.goteborg.se


Hälsohögskolan söker

DOKTORANDER Mölndalsbostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar ca 3 500 lägenheter och 140 lokaler i Mölndal. Vi är 72 medarbetare som målinriktat arbetar för att nå vår vision – att ständigt utvecklas till en bättre värd i Mölndal med hjälp av vår värdegrund – Modig, Tydlig, Delaktig och Trovärdig. Mölndalsbostäder är en samhällsbyggare som bidrar till att stärka kommunens utveckling. Med hög kompetens bygger, äger och förvaltar vi fastigheter som erbjuder boende för alla livets faser.

Nu söker vi två erfarna medarbetare som har stor passion för kundservice och ett genuint intresse för människor!

FÖRVALTARE & UTHYRARE

Doktorand inom hälsa och vårdvetenskap med inriktning oral hälsa

Doktorand inom hälsa och vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Doktorand inom välfärd och socialvetenskap med inriktning socialt arbete LÄS MER PÅ JU.SE/JOBB

Läs mer om tjänsterna på molndalsbostader.se Din ansökan vill vi ha senast den 19 december 2016

Anestesisjuksköterska

Frölundaskolan Bräcke söker lärare till grundsärskolan

Våra arbetstider är måndag–fredag, helgfri vardag.

Askim Frölunda Högsbo

Vill du veta mer? Kontakta enhetschef Louise Aronsson, 031-65 72 32 louise.aronsson@capio.se

Vi expanderar och söker dig som är legitimerad lärare med specialpedagogisk kompetens för yngre åldrar.

Vi söker nya medarbetare

En bra vardag för alla göteborgare

Läs mer och ansök på www.capiolundbynarsjukhus.se Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg är en del av Capiokoncernen, www.capio.se, som bedriver hälso- och sjukvård i fyra europeiska länder.

SÖK JOBBET PÅ: goteborg.se/ledigajobb

Dialect Unified med Telia Företagsabonnemang

Nu med Telia företagsabonnemang

Missa inga viktiga samtal – Ta med växeln i mobilen! • Integrerad växelfunktionalitet • Välj att visa ditt fasta eller mobila nummer när du ringer • Fria samtal inom Sverige


MITT NYA HEM

TORSDAG 2016-12-01

NYBYGGT PÅ GÅNG

I Mölndal med skön natur runt knuten men med cykelavstånd till staden bygger Wallenstam totalt 580 lägenheter i en mix av hyresoch bostadsrätter. Punkt 4 är det tredje projektet i Stallbacken och består av 133 bostadsrätter fördelade på fyra hus. Bostäderna har ett medvetet designkoncept som blir tydligt både interiört och exteriört. De har också generöst tilltagna balkonger. Närheten till både natur och stad ger området sin speciella prägel. Det här är ett boende som ger möjlighet till många olika fritidsaktiviteter som att gå på gym, simma i simhallen, spela golf, rida eller bara ta en promenad eller löprunda i skogen. Promenadavstånd till Mölndals centrum och bra kommunikationer till Göteborgs centrum. Planerad inflyttning våren 2018.

FOTO: MIKAEL GÖTHAGE

Stallbacken tar nu form

Egnhemsbolaget planerar bygga 67 nya bostäder i det nya området Sisjödal.

SUSANN LARSSON

Sjöläge men ändå nära city I natursköna området runt Sisjön planerar Egnahemsbolaget bygga både radhus och lägenheter. Möjligheten att få naturen inpå knuten men samtidigt nära till stadens centrum gör det här boendet till något helt extra. Nu växer det nya området Stallbacken fram.

Det nya området kommer att heta Sisjödal och ligger längs med Sisjövägen invid Sisjön i Askim. Här

kommer det att byggas 32 radhus och 35 bostadsrättslägenheter. Området som får både havet och

BRF KRYDDHYLLAN

skogen nära kommer att få ett unikt naturskönt läge. På bara några minuters avstånd ligger Sisjön där det går att både bada och fiska under sommarhalvåret. Runt sjön finns motionsspår, naturstigar och grillplatser. Nära finns också Sandsjöbacka naturreservat med sina skogsmarker och ljunghedar. Båthamnen i Askimsviken samt Sveriges äldsta

golfbana Hovås ligger inte långt härifrån. I Askim finns bra kommunikationer, förskolor och annan service. Det finns bra bussförbindelser till Göteborgs centrum för den som inte vill cykla de åtta kilometerna in till centrum. Projektet är än så länge på planeringsstadiet och säljstart är beräknad till hösten 2017. SUSANN LARSSON

MÖBELREA PÅ KVALITETSMÖBLER, MISSA INTE DETTA!

Toppläge nära naturen

NYA RADHUS I GÅRDSTEN. GÖR INTRESSEANMÄLAN NU.

Davos Finns i olika färger, skinn eller tyg. 3+2+1. Nu 15950:-

Bella Finns i olika färger, skinn eller tyg. Nu 18800:-

Isabell Finns i olika färger, skinn eller tyg. Nu 18800:-

Oscar Finns i vit, svart eller vit/svart. Nu 9800:-

På toppen av bergen i västra Gårdsten ska vi bygga 34 radhus med bostadsrätt, Brf Kryddhyllan. Här uppe har du en fantastisk utsikt, strövområden utanför dörren samt nära till färdig infrastruktur i form av förskolor, skolor och annan service. Planerad säljstart våren 2017 och inflyttning under 2018. Anmäl ditt intresse nu och få förtur! Din intresseanmälan är också din köplats, som ger dig förtur att anmäla intresse för bokning av din drömbostad innan den officiella säljstarten.

Porto Soffbord inkl. 4 sitspouf. Nu 1995:-

www.egnahemsbolaget.se www.mobeltoppen.se Handla räntefritt, utan handpenning!

Våningsäng 2 st högkvalitetsmadrasser ingår. Så långt lagret räcker. Nu endast 2950:-


HELGENS GALNA PRISER PÅ VINTERNS STORSÄLJARE 1/12 - 4/12

5490

15,6″ 1366 x 768

1366 x 768 500

Lagring 500 GB

2690

Upp till 4

Heldagsbatteri

Upp till 4 timmar

SPARA 805

15,6” Bärbar dator

14″

• Intel® Celeron™ N3060 Processor och 4 GB RAM (Ord. Gigantenpris 3495:-) LE80T7006UMX

15,6″

Full HD / IPS 1920 x 1080

Snabb lagring

Full HD

256 GB

Extremt portabel

SPARA 500

1,49 kg & 1,95 cm tunn

Heldagsbatteri

Upp till 9 timmar

1920 x 1080

3690

Snabb lagring 128 GB

Heldagsbatteri

SPARA 1005

Upp till 8 timmar

14” Bärbar dator • Intel® Core™ i3-6100U Processor och 4 GB DDR4 RAM • Metall chassi och Bang&Olufsen Play högtalare • Upp till 9 timmars batteritid (Ord. Gigantenpris 5990:-)

15,6” Bärbar dator HP14AL090NO / HP14AL002NO

3990 SPARA 1005

• Intel® Core™ i3-5005U Processor och 6 GB RAM (Ord. Gigantenpris 4695:-)

HP15AY087NO

15,6″

15,6″

Full HD 1920 x 1080

Full HD / IPS 1920 x 1080

1920 x 1080

Snabb lagring

Lagring

Hybrid lagring

256 GB

Batteri

Upp till 7 timmar

7990

1000 GB

Grafikkort

Nvidia GeForce GTX 960M 2 GB

SPARA 2005

15,6″ Full HD

9990

128GB + 1000GB

Grafikkort

SPARA 1005

Nvidia GeForce GTX 960M 2 GB

15,6” Bärbar dator

15,6” Bärbar gamingdator

15,6” Bärbar dator

• Intel® Core™ i3-6157U Processor och 6 GB DDR4 RAM (Ord. Gigantenpris 4995:-)

• Intel® Core™ i5-6300HQ Processor och 6 GB DDR4 RAM (Ord. Gigantenpris 9995:-)

• Intel® Core™ i5-6300HQ Processor och 8 GB DDR4 RAM (Ord. Gigantenpris 10995:-)

ACNXGE6ED050

LE80NV00JWMX

MSIGL626F1418

Populära Sonos!

1899 SPARA 249

Särskilt

rekommenderad

Sonos Play:1

(Ord. Gigantenpris 2148:-)

Sonos Play:5

Årets Bästa & BILD &LJUD BILDE

TRÅDLÖSA HÖGTALARE Multiroom-högtalare

2016 • 2017

Sonos PLAY:5

(Ord. Gigantenpris 5398:-) PLAY1WH / PLAY1BK

Gäller i alla Elgigantens varuhus, 0771 - 115 115 & på elgiganten.se Erbjudandena gäller tom 4/12 2016, så långt lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund.

SPARA 399

HHHHHH

12/13

Sonos Play:1

4999

PLAY5G2BK / PLAY5G2WH


MOTOR 24

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Det gäller för jycken i bilen Hallå där ...

Att ha en säker och bra lösning för hunden i bilen är i dag lika självklart som bilbarnstolar. Men vad krävs egentligen och vad kostar det att bryta mot reglerna?

Välkommen!

GLÖMMER ALDRIG RONJA Jag kommer aldrig att glömma eller sluta förundras över mina föräldrars gamla hund Ronja. Hon kunde sitta i bilen i dygn. Till och med när bilen stod still föredrog hon att ligga i bagageluckan framför att ligga på gräsmattan. Hon sken upp i sitt spartanskt inredda bakkyffe inbakad bland brassestolar och uppblåsbara nackkuddar. Vila i frid Ronja, hoppas att du sitter i bagageluckan på en riktigt fet SUV, var du än är. DANIEL CEDERLUND, MOTORREDAKTÖR

Tiden då privatdetektiven Snoken kom undan med att ha hunden Tubbe lös i framsätet på bästa sändningstid är ett minne blott. Vare sig om du har tio minuter till jobbet, dagspendlar mellan Karlstad och Stockholm eller gör detektivkarriär inom public service måste hunden sitta säkert. I dag finns tydliga föreskrifter om vad som gäller när du ska ha hunden med dig i bilen. Tjitte de Vries jobbar på Jordbruksverket och har full koll på vad som gäller. – Du ska tänka på att hunden inte tar skada eller lider under transporten, och att den är säkrad vid inbromsningar. En säkring kan till exempel vara en transportbur eller ett sorts säkerhetsbälte anpassat för hundar. Sedan tycker jag alltid att man ska ställa sig frågan: Måste hunden följa med på den här resan? Men när hunden väl ska med gäller alltså en transportbur eller ett särskilt säkerhetsbälte, en lös hund i bilen kan leda till böter på

1 500 kronor. Vad som gäller för säkerhetsburen kan du läsa i faktarutan här intill. Det finns dock mer att tänka på. Åker ni långväga ska hunden rastas minst var sjätte timme och i samma veva få dricka. Dessutom ska hunden få mat minst en gång var 24:e timme och överstiger temperaturen utomhus plus 25 eller minus 5 måste du ha ständig översikt över hunden. – Det sunda förnuftet tycker jag att vi ska använda. En tumregel du kan använda dig av är: Skulle jag göra det här mot mitt barn? Ofta ser veterinärer hundar som suttit i bil i varmt sommarväder och fått värmeslag. Skyddas inte hunden med hjälp av ventilation och solskydd kan den faktiskt dö. Sedan är det en säkerhetsfråga för alla i bilen att hunden sitter rätt fastspänd eller i bur. Vid en krock kan både hunden och passagerarna skadas om den sitter lös, säger Tjitte de Vries.

En bur för hunden är en bra investering – men tänk på att den ska uppfylla vissa krav. FOTO: ALAMY

Johan Holm, 32, egen företagare och Sigge, Cavapoo, 2. Hur åker Sigge? – Han har en bur i baksätet där han kan röra sig och traska runt lite. Gillar han att åka bil? – Han gillade det mer i början men med tiden har han blivit rädd för vindrutetorkarna. Men när han ligger i buren slipper han oroa sig för dem. Vilket är ditt bästa tips till andra som ska köra med hunden? – Att investera i en schysst bur. Du skulle ju inte åka runt med ungarna utan bälte. Dessutom är det en farlig situation att ha hunden lös i bilen. DANIEL CEDERLUND

Tänk på det här Om du använder bur eller liknande i personbilen ska de ha minst följande utrymme: • Längd. Hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,10. • Bredd. Hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden

Några andra viktiga saker:

ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat. • Höjd. Hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning. • Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

• Skilj en tik som löper från hanhundar. • Transportera inte en tik som förväntas valpa inom två veckor. Eller en vecka efter att den valpat. • Hunden måste få foder minst en gång/24 timmar.

DANIEL CEDERLUND

THE NEW FORD There’s a new guy in town. En stor SUV som ingen annan. Känn precision genom adaptiv styrning. Ta kontroll med smart fyrhjulsdrift. Njut av lugn med Active Noise Control och upplev kraft från vår senaste TDCi-motor – stark och effektiv. Nya Ford Edge – rediscover confidence.

F RÅ N

399 900 :–

*

FORD EDGE SPORT

FordStore Hedin Bil Eklanda, Jolengatan 15, Mölndal 031-751 75 00 www.ford-hedinbil.se

Hedin Bil Ford Tagene

Tagenevägen 26, Hisingskärra 031-751 75 10 www.ford-hedinbil.se

Öppettider

Vardagar 9-18 Helg 11-15

* Garanti gäller i 5 år eller 15 000 mil. Bränsledeklaration blandad körning: 5,9 l/100 km, 149g CO2 /km (2,0 Duratorq TDCI 180 hk 6-växlad manuell AWD samt 2,0 Duratorq TDCI 210 hk 6-växlad Powershift automat). Miljöklass Euro 6.


KÖP TILL! Kolla priset! Samsung Galaxy S7 edge med

FRI ROAMING I NORDEN

549 Clear View Cover • Skydda både fram- och baksidan på din Galaxy S7 edge samtidigt som du kan ta samtal, hålla koll på tiden och få aviseringa utan att behöva öppna luckan. EFZG935CBEGWW

”Otroligt läcker design och den bästa mobilkameran vi sett.”

KÖP TILL!

599

Årets Bästa LJUD & BILD

MOBIL OCH SURFPLATTA Mobil, highend

2016 • 2017

Samsung Galaxy S7 Edge

Snabb trådlös laddare • Ladda din kompatibla mobil utan trådtrassel. • En LED-indikator visar aktuell laddstatus och om mobilen är placerad rätt på laddaren.

579/MÅN

EPNG930BBEGWW

Vi har Galaxy S7 edge

MED ALLA OPERATÖRER

TELIA KOMPLETT 4 GB 24 MÅN Fri roaming i norden

PRISJÄMFÖRELSE OPERATÖRER I 24 MÅN. Rubbet Mellan

3Fastpris

Frihet 6 GB

Fast pris

Komplett

6 GB/mån

6 GB/mån

6 GB/mån

5 GB/mån

4 GB/mån

Fria samtal/ SMS/MMS

Fria samtal/ SMS/MMS

Fria samtal/ SMS/MMS

Fria samtal/ SMS/MMS

Fria samtal/ SMS/MMS

549 /mån

589 /mån

619 /mån

560 /mån

579 /mån

GALAXY S7 edge • Vatten- och dammtåliga Samsung Galaxy S7 edge har en snygg design och sitter som gjuten i handen. • Vass 12-megapixelkamera som fotar direkt när du trycker på knappen. • Pris utan abonnemang: 7490kr/st. SAMG9352GBBK / SAMG9352GBGO / SAMG9352GBWH / SAMG9352GBPI

Gäller i alla Elgigantens varuhus, på Elgiganten Phonehouse, www.elgiganten.se & 0771-115 115 Minsta totalkostnad inklusive startavgift (250kr) vid 24 mån abonnemang: Halebop: 13 426kr, 3: 14 386kr, Telenor: 15 106kr, Tele2: 13 690kr, Telia: 14 146kr. Erbjudandena gäller tom 4/12, så långt lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund.


26

www.metro.se torsdag 2016-12-01

PÅ METRO.SE: SÅ GICK MATCHEN

Saknar du ett sportresultat i tidningen? Surfa in på Metro.se/Sport

HANDBOLLSLANDSKAMP SKIDSKYTTE Fotboll

Michelsen blir ny Hammarbytränare

Hjärtflimmer orsakade Charlotte Kallas kollaps Hjärtproblem låg bakom Charlotte Kallas genomklappning i världscuppremiären. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Skidor. Det var hjärtflimmer som låg bakom Charlotte Kallas genomklappning i världscuppremiären i Ruka.

Längdlandslagets läkare Per ”Pliggen” Andersson anade redan vid målgång vad som hade hänt Charlotte Kalla under milloppet i Finland. – ”Pliggen” stod i sista backen och jag ropade till honom att komma till mål så fort som möjligt, säger Kalla.

– Tur att jag körde med pulsklocka. Jag kunde ändå inte koppla det till vad som hänt. Jag blev helt chockad över att han direkt hade en ganska klar bild och sa att jag inte skulle åka hem till Sundsvall utan undersökas i Stockholm. På Arytmia center på Södersjukhuset i Stockholm fick Kalla vid lunchtid i går klart besked: Hon hade drabbats av hjärtarytmi, förmaksflimmer i hjärtat. Det resulterade i 75:e

plats och hennes sämsta världscupplacering. Det positiva är att läkarexpertisen ser Kallas hjärtproblem som en engångshändelse och hon kan börja träna direkt igen. – Hon får återgå till träning, vi ser inga medicinska risker med det. Vi kommer att göra kontinuerliga uppföljningar på henne, säger Per Andersson. – Det här är någonting som kan drabba extremt vältränade elitidrottare. En delförklaring är att de har

ett stort hjärta som leder till att det blir en ökad risk för rytmrubbningar. Tävlingsmässigt finns heller inga hinder för en snabb comeback. – Jag ska väl gå en brottningsmatch mot min vilja. Skallen vill ju komma i gång, jag är supersugen på att tävla. Men jag kanske måste tänka långsiktigt och inte så kortsiktigt. Det viktigaste är ju VM i Lahtis, säger Kalla. PETER WIKSTRÖM/TT PATRIK LARSSON/TT

Stjärnduon spelklar till EM-premiären Golf

”Det var en period på en månad eller två som jag inte kunde ta mig upp ur sängen. Jag behövde hjälp. Det var en tuff tid.” Golfstjärnan Tiger Woods om sin ryggskada. Nu gör han comeback i Hero World Challenge. TT

Två orosmoln kring Blågult skingrades efter att Gulldén och Hagman magnetkameraundersökts för smällarna de fick i helgens landskamp mot Tyskland. Ingen muskelskada kunde konstateras på Gulldén och Hagmans smärta i knät har inte förvärrats. Deras medverkan i EM ska därför inte vara i fara. – Vi har väl haft det lite på känn men det blir alltid en osäkerhet och oro innan man verkligen vet, säger förbundskapten Henrik Signell. Gulldén och Hagman

stod ändå över gårdagens genrep mot Frankrike (resultatet från matchen hittar du på metro.se). ”Det är en stor lättnad att det visade sig att det inte var någon skada och att rehabiliteringen går framåt. Det är tråkigt att inte kunna spela genrepet, men jag får stötta laget så gott jag kan från sidan”, sa Gulldén i ett pressmeddelande. Inte heller mittsexan Linn Blohm spelade genrepet och kring henne finns fortfarande ett stort frågetecken inför EM. CARL GÖRANSSON/TT

Isabelle Gulldén är redo för EM-premiären. FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

UTBILDNING

Var med och ta speditörsyrket till nästa nivå! Utbilda dig till Internationell affärsinriktad speditör, 400 Yh-poäng. Läs mer om utbildningen och ansök senast den 11 december på yrgo.se

Nu är det officiellt: Jakob Michelsen ersätter Nanne Bergstrand. Den 36-årige dansken lämnar Sønderjyske och tar över som Hammarbys huvudtränare. – Det är skönt att få in en sådan bra tränare och ett bra namn, säger sportchefen Mats Jingblad. Förra säsongen kom Sønderjyske på andraplats i danska ligan, trots sina relativt små resurser och Jakob Michelsen prisades som årets tränare. ”Jag fokuserar till 100 procent på Sønderjyske fram till den nionde december när vi har sista matchen (för hösten) och därefter ska jag sätta mig och se en massa filmer med Hammarbys matcher”, säger Jakob Michelsen i ett pressmeddelande. TT Friidrott

Sverige satsar på lag i terräng-EM Det är mindre än två veckor kvar till terrängEM på Sardinien, Italien. Nu har Svensk Friidrott meddelat truppen, med ett lag i M22-klassen. ”Napoleon Solomons imponerande lopp i Holland i söndags öppnade för att satsa stort på ett lag i M22. Han har redan haft framskjutna placeringar i klassen de två senaste åren och får nu sällskap av halva laget som rönt framgångar”, säger landslagsledaren Lorenzo Nesi i ett pressmeddelande. TT


PRISBELÖNT TJECKISK LAGER

KRUSOVICE IMPERIAL 5"% VOL .

KRUSOVICE IMPERIAL 3,5"% VOL .

KRUŠOVICE IMPERIAL 5"% VOL . 50 CL BURK. 16,60 KR. SYSTEMBOLAGET ART.NR. 1528. FINNS ÄVEN I DAGLIGVARUHANDELN I 3,5"% VOL . IMPORTERAS AV SPENDRUPS BRYGGERI, WWW.SPENDRUPS.SE

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


28

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Loreen klar fÜr Mellon: �Jag har allt att fÜrlora� Mello. Loreen ütervänder till Melodifestivalen. Hon für sällskap av schlagervinnarna Charlotte Perrelli och Roger Pontare, men veteranerna für se upp när publikfenomenet The Fooo Conspiracy ger sig in i tävlingen. Festival

Arcade Fire klara fÜr Roskilde Arcade Fire är klart fÜr sommarens Roskildefestival. Det kanadensisk-amerikanska indierockbandet slog igenom stort 2004 med debutskivan �Funeral� och senaste skivan �Reflektor� kom 2013. I somras hintade de dessutom om att ett nytt album kommer nügon güng i vür. Bandet für sällskap pü Roskildescenerna av bland andra Solange, Ersaure, Blink 182, Justice, Warpaint och The Lumineers, meddelar festivalen. TT

vür konst, säger Loreen. Den svenska süngerskan vann Eurovision Song Contest i Azerbajdzjan 2012 i Üverlägsen stil. Genom att ta ställning fÜr demokratirÜrelsen i landet, fÜr kvinnors rättigheter och fÜr allas lika värde gjorde hon sig till en älskad ikon. Trots ett namnkunnigt startfält i Melodifestivalen 2017 är favoritskapet givet. – Jag kan inte tänka pü det, utan jag fokuserar bara pü att gÜra min grej, det är det enda som är viktigt, säger Loreen. Süngerskan gÜr kanske klokt i att vara Üdmjuk. Favoriter har fallit fÜrr, nügot som den ütervändande Charlotte Perrelli, Eurovisionvinnare 1999, kan vittna om. 2012 tävlade hon med bidraget �The girl�, men fick lämna Melodifes-

Mycket hade läckt och münga hade spekulerat. Ändü lyckades SVT släppa en schlagerbomb i gür: Eurovisionvinnaren Loreen är tillbaka i Melodifestivalen. – Jag ställer upp igen fÜr att jag fÜrst och främst har nügonting att säga, min lüt heter ju �Statements�. Det händer sü otroligt mycket i världen i dag, och alla vi kreatÜrer müste nügonstans �unite people� genom

11 februari: MalmĂś

18 februari: VäxjÜ

25 februari: SkellefteĂĽ

Andra chansen:

Adrijana �Amare�, Boris RenÊ �Her kiss�, Nano �Hold on�, Charlotte Perrelli �Mitt liv�, Dina Nah �One more night�, De vet du �Roadtrip�, Ace Wilder �Wild child�.

Mariette �A million years�, Benjamin Ingrosso �Good lovin’�, Dismissed �Hearts align�, Roger Pontare �Himmel och hav�, Lisa Ajax �I don’t give a�, Etzia �Up�, Allyawan �Vart haru varit�.

Owe ThÜrnqvist �Boogieman blues�, Bella & Filippa �Crucified�, The Fooo Conspiracy �Gotta thing�, Jasmine Kara �Gravity�, Robin Bengtsson �I can’t go on�, Anton Hagman �Kiss you goodbye�, Krista Siegfrids �Snurra min jord�.

Wiktoria �As I lay me down�, Les Gordons �Bound to fall�, Sara Varga & Juha Mulari �Du für inte ändra pü mig�, Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia �En värld full av strider�, Axel SchylstrÜm �När ingen ser�, Alice �Running with lions�, Loreen �Statements�.

4/3 LinkĂśping

+3112.+ 0

.(((& ( ,*(%+*(-$$.) $(& &"'/)) !##*(.*!###&+%(

 -2 12(1* 4(#3-#$0 ."'4 0, -'(22 0 #$,

# -2 

   /( 

0(#&$2.-$11 !7

  *!## 

."2.020 -&$

0.++1 42 +.2$62 # 

   

+%)*&(* ))%0''%(

 

 

-%$0-.

 /(      

+.0$-"$.12$0$-*(-1 '$ "".3-2 -2

  *!## /( +7*2$-2(++%0 ,2(#$  *!## 42 +.2$62 #    "*1 5(#&$

&$#%! #"%$ $ #" % ## 

(22 .0(1 42 +.2$62 #   

/(

;22$-

0(#&$2.-$11 !7  

%=."($27  

."2.020 -&$

 

0.++142 +.2$62 #   

/(

0*'#*)% ))%0''%( 

*!##

 &$- $%2$0#$--

/( 

 /( 

Ur en kos dagbok ..........................10.00 Mannen frün Snüsa ........... 13.00, 18.30 FÜrbjuden kärlek ...........................13.15 Viva ..................................... 15.00, 20.15 CÊzanne och Zola ..........................15.15 Dagen efter denna ........................18.15 Paulina ..........................................18.45 Min pappa Toni Erdmann ..............20.30 Mr Gaga .........................................20.45

 

 

 /( 

 (22+$$-

Kassan Ăśppnar kl 14.30

Cezanne & Zola Kort tid! .................15.30 DET STORA MUSEET Bakom kulisserna pĂĽ Wiens konsthistoriska museum Sista! ........................................................18.00 THE GREASY STRANGLER Framtida kultfilm Endast idag! ........................20.30 BIO VĂ…GEN Lerum tel. 0302 - 150 80 Den allvarsamma leken 80:- ... 14.00, 19.00 

 

 

/(  

      

 /( /(

! !  ì§U    ! ! !    !   

   

 

  %+$ ' $( & /( ("* 4$

/(  

CĂŠzanne och Zola...........................18.30

*" )

(-/ //

.-(0#, --

The Lobster ....................................16.15 Julieta ............................................16.30 Hell or High Water ..........................18.30 Indignation .....................................18.30

$)'$$

*!## 

9.,$-1*;-*%0<- .4 -

Skanstorget 1 Tel 711 43 44

www.capitolgbg.se

 /(

3+($2 /( *!##     /(  1' ."'!)>0-$.4$ -#0($-#1'(/ /( 42 +.2$62 #  

   *!## 

K   .s

Allied ..............................................18.00 Doctor Strange ...............................21.00 Fantastiska vidunder 3D................20.45 Fantastiska vidunder och var man .17.45 Kvinnan pü tüget............................18.30 Morran och Tobias - En skänk frün 20.45 Nocturnal Animals .........................20.30 Sju minuter efter midnatt ..............18.00

TGTFtIBHBCJPOTFtCJPSPZTFtGSFHBUUFOCJPTFtDBQJUPMHCHTF

-$.0$(,$(2'  *!## 0("*."'+;"*  *!##   *!## $$+(-& /<%+;"*$  -2 12(1* :  "*1 5(#&$ 2.0* 02$62 #  4(#3-#$0."'4 0   /( 42 +.2$62 #  *!##  *!##  , -'(22 0#$, /(    31#)30$-1'$,+(& +(4  )3,(-32$0$%2$0 ."230- + -(, +1      ,(#- 22 '$ "".3-2 -2 42 +.2$62 #  

BIOPROGRAM TORSDAG 1 DECEMBER 2016

Kvinnan pĂĽ tĂĽget............................19.00

 4$"*.0

4(-- -/<2<&$2

 

  /( .00 -.!( 1 

 ,(+)$-3+ (.,2$+ -# 42 +.2$62 # 

11/3 Stockholm, Friends arena  

++($#    /(  /(  /(  + 1 +%.-1 $8 --$."'.+

# -2  /( % !# 2$62 #  Final:

    /( *!## $++.0(&' 2$0   /( 

 /( #% #" !" ## 4(-- -/<2<&$2 /(    /( 

 -2 12(1* 4(#3-#$0 ."'4 0, -'(22 0 (11$0$&0(-$1'$, #$,  %>0!$17--$0+(& ! 0 /(  /(       .00 -.!( 19., $-1*;-*%0<-.4 +.0$-"$   /( .12$0$-*(-1  *!## ."230- + -(, +1    /( +7*2$-2(++ $221.-(-#31 %0 ,2(#$    93+(&'$2$0

       

  

*!$!%%%0()*.##%!% .)"& '&'&(%!%/( //(#$2!+< %(**(.##(/(  

 /(   

Schlagerbomben det hade ryktats om stämde: Loreen tävlar i Melodoifestivalen 2017. FOTO: STINA STJERNKVIST/TT

4 februari: GĂśteborg

  

++($#

SARA HALDERT/TT LINUS BRĂ&#x201E;NNSTRĂ&#x2013;M/TT CARL CATO/TT

Alla deltävlingar i Melodifestivalen 2017

 

"/%*% ))%0''%(

tivalen tämligen omgĂĽende. Till nästa ĂĽrs tävling fĂĽr stjärnor som Loreen och Perrelli även se upp fĂśr fenomenet The Fooo Conspiracy. Pojkbandet har pĂĽ helt egen hand sĂĽlt ut Globen och har en mycket stor och lojal fanskara. â&#x20AC;&#x201C; Vi vĂĽgar inte ta nĂĽgonting fĂśr givet. Men vi har mycket fans och vi vill nĂĽ ut med vĂĽr musik sĂĽ att vi fĂĽr sĂĽ mĂĽnga lyssnare som mĂśjligt, säger gruppens Omar Rudberg. Tävlingens exekutive producent Christer BjĂśrkman var märkbart nĂśjd när SVT hade presenterat artisterna: â&#x20AC;&#x201C; SĂĽ här säger man ju alltid, men nu är det jäklar i mig sant: Det här är det bästa startfältet nĂĽgonsin.   

 $&&&%$ '#$$  

 

 !+$%' # ) " $  -    +!%'

  

,$$%%"  %)*'$"$ #"(

      


29

www.metro.se torsdag 2016-12-01

Oscar Molander GES gör comeback Musik. lämnar Fooo Conspiracy på Öland i sommar The Fooo är numera bara the Foo. En av medlemmarna i den populära pojkgruppen lämnar bandet. När artisterna till Melodifestivalen presenterades var det bara tre medlemmar i The Fooo som kom ut på scenen. Ett av de tre "o-na" i bandet har hoppat av. Oscar Molander har lämnat gruppen, bekräftar bandets managementbolag. – Ogge har valt att hoppa av. Han har valt att ta en

Musik. Glenmark, Eriksson, Strömstedt är tillbaka. I sommar gör supergruppen två konserter i Borgholm.

GES – Anders Glenmark, Thomas ”Orup” Eriksson och Niklas Strömstedt. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Följ Metro på Facebook

I somras fick Thomas ”Orup” Eriksson göra ett ”Allsångsscenen är din”program i SVT. Bland gästerna på Sollidenscenen märktes inte minst Anders Glenmark och Niklas Strömstedt – tillsammans gjorde de GES-klassikerna ”När vi gräver guld i USA” och ”En jävel på kärlek”. När de sedan fick ett erbjudande om att återförena GES tvekade de inte. – Varför ska man säga nej till saker som är kul? Ingen av oss vet hur många gånger man har kvar att säga ja, säger Strömstedt. Trion ska göra konserter i sommar i slottsruinen i Borgholm den 19 och 20 juli. Att spela på några andra ställen är inte aktuellt. TT

MOTOR

Hyr din julbil.

D R O B L U J serve

299

1.495 kr/vecka

kr/dygn

031-750 24 00 hyrbil.toyotagoteborg.se Trängselskatt, fria mil och självriskreducering ingår.

Oscar Molander (andra från vänster) lämnar The Fooo Conspiracy. FOTO: TT

Opera och dans i Nordstan idag Kom i julstämning och höj energinivån med oss!

november ras från 25

Kampanjpris fr.

annan väg. Om det var bra tajming eller inte, det vet jag inte, men det är en grej som har hållit på ett tag, säger Felix Sandman, en av nu tre bandmedlemmar. Varför lämnar han gruppen? – Han älskar oss och vi älskar honom. Vi är bröder och har varit så djävla nära varandra, sedan långt innan Fooo. Men han följer sitt hjärta och känner kanske att artisteriet tar för mycket tid. TT

is 350,från 17:30 pr is 450,r a g a sd ti pr Måndagar från 17:30 - fredagar - 17:00 pris 350,Onsdagar 0 ån 12:0 Lördagar fr från 17:00 pris 450,r a g a Lörd pris 350,från 13:00 Söndagar

Program Kl 15.00–15.20

Julmusik med GöteborgsOperans Orkester

Kl 15.35–15.55

Julmusik med GöteborgsOperans Orkester

Kl 16.20–16.40

Sångsolister från GöteborgsOperan

Kl 17.00–17.20

Sångsolister från GöteborgsOperan

Kl 18.00–18.20

Fredrik Benke Rydman visar koreografi ur Eldfågeln

Ca 18.20–18.45

Dansa till Stravinskijs Eldfågeln tillsammans med Fredrik Benke Rydman och GöteborgsOperans Danskompani med gäster!

175,carte från även à-la-

The Golden Days

Mellan kl 14 och 19 finns GöteborgsOperan även på plats med försäljning av julklappar och presentkort. Välkommen! www.opera.se

SÖDRA HAMNGATAN 31 TEL: 031-13 20 22 WWW.GOLDEN-DAYS.SE

UTBILDNING

Vårdadministratör–ett framtidsyrke! I Göteborg behövs 300–400 vårdadministratörer de närmaste fem åren. Läs mer och ansök till utbildningen Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, på yrgo.se


www.metro.se torsdag 2016-12-01

HOROSKOPET VÄDUREN 21/3–20/4

Din tillvaro verkar nu kunna bjuda på romantiska stunder – gäller speciellt Vädurar som ger sig ut i svängen.

30

KORSORDET OCH SUDOKU – VARJE DAG I METRO

Tjejerna på höjden av Frida Malmgren

vikten av sammanskrivning i juletid:

OXEN

21/4–21/5

Oxen utmärker sig ofta genom att vara noggrann och rättvis - vilket du även nu tycks ge exempel på.

TVILLINGARNA 22/5–21/6

En tidigare arbetsinsats du betraktat som bortkastad visar emellertid inte ha varit förgäves

KRÄFTAN 22/6–23/7

Du vill slippa ett speciellt åtagande, men troligen underskattar du dina förutsättningar att kunna klara av det hela.

LEJONET 24/7–23/8

Du får höra talas om att något inte förhåller sig riktigt som det ska – möjligen rör det sig om en släktings eller väns problem.

skumtomte

skum tomte

JUNGFRUN 24/8–23/9

följ oss på FB: www.facebook.com/tjejernapahojden/

I tecknet förekommer indikationer på att ett oväntat besök kommer i vägen för annat du hade tänkt göra.

VÅGEN

24/9–23/10

Du ger dig på ett och annat som tidigare inte blivit helt slutfört och en gnutta extra självdisciplin sitter nog inte i vägen.

METRO.SE/SERIER • LIVSCOACHEN • FADÄSEN • TJEJERNA PÅ HÖJDEN • LILLA BERLIN

SUDOKULÖSNINGEN LIGGER I BOTTEN AV SIDAN!

SKORPIONEN 24/10–22/11

Det är nu upp till dig om du väljer att älta en besvikelse eller om du ska ta den som startpunkt för något nytt.

”Vackert, poetiskt, meningsfullt” KULTURBLOGGEN

SKYTTEN

”I Stjärnornas tröst är det framför allt kärlekens, livets och dödens Karin Boye vi möter. En Karin Boye för alla” GP

23/11–20/12

Du är ivrig att få något avklarat – håll fast vid dina intentioner trots att det dyker upp annat som pockar på din uppmärksamhet.

”De lågmälda kompositionerna är förföriskt vackra” BT

STENBOCKEN 21/12–20/1

Något framstår i en obskyr dager och kanske bestämmer du dig för att titta lite närmare på det hela.

VATTUMANNEN 21/1–19/2

Det är något som oroar dig för ögonblicket – men du verkar kunna komma till insikt om hur du bäst ska hantera det hela.

FISKARNA 20/2–20/3

Du får axla ett ansvar i umgängeslivet eller i ditt arbete, och mycket talar för att det kanske inte blir vad du precis drömmer om.

Lösningen på förra korsordet. Personen på bilden: Billy Bob Thornton.

DAGENS SUDOKULÖSNING – VÄND PÅ DIN METRO!

Texter av KARIN BOYE Sång DANIEL LEMMA

Ikväll kl 22 Lilla Scen Av FREDRIK JONSSON, OLOF RUNSTEN Regi OLOF RUNSTEN Sång DANIEL LEMMA Med MIA ERIKSSON, MARIE DELLESKOG Musiker HENRIK CEDERBLOM, GUNNAR FRICK

Biljetter 031 708 71 00

www.stadsteatern.goteborg.se


Torsdag 1 december 2016

AN N O N S

DIN GUIDE TILL KOLLE KT IVTRAFIKEN

Hallå där! …Marie Fall, kommunikationsstrateg på Västtrafik. Även i år satsar ni på extra julstämning på linje 55. – Ja, under några dagar smyckas en av ElectriCitys elbussar med 2 500 extralampor. Dessutom spelas Jingle Bells ombord. Vilka datum är det som gäller? – Bussen går mellan Chalmers Lindholmen och Chalmers Johanneberg och första avgången är i dag 14.30 från Teknikgatan. Sedan går den även i morgon och på lördag, då mellan 11.00 och 19.00. Passar bra, precis före andra advent? – Ja, det här sker i samband med att Julstaden Göteborg invigs och vi gör det för att sprida lite extra glädje i vintermörkret, och för att puffa för ElectriCity och elbussen. Kostar det extra att åka med? – Det är den vanliga biljettaxan som gäller. Men ElectriCity skänker en del av biljettintäkterna från Julbussen till Stadsmissionens verksamhet för socialt utsatta personer i Göteborg. Så ju fler som åker ju mer pengar skänks. Skyltar ni bussen med ”Tomteland nästa”? – Nej, det står linje 55 samt slutdestination på skylten som vanligt. Men i Reseplaneraren finns den även med under namnet Julbussen. THOMAS DRAKENFORS

Åk med julbussen I dag börjar Julbussen avgå 14.30 från Teknikgatan och 15.05 från Sven Hultins plats. Fredag och lördag rullar den 11.00–19.00 enligt nedan. Från Teknikgatan på Lindholmen: 11.00, 12.10, 13.20, 14.30, 15.40, 16.50 och 18.00. Från Sven Hultins plats i Johanneberg: 11.35, 12.45, 13.55, 15.05, 16.14, 17.24 och 18.35. Fotnot: ElectriCity är ett samarbete mellan 15 parter där industri, forskning och samhälle arbetar för att utveckla och testa lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. På linje 55 kan du åka med tysta och avgasfria bussar som drivs med förnybar el. De aktörer som möjliggör Julbussen är förutom Västtrafik även Volvo Bussar och Keolis. Läs mer på www.goteborgelectricity.se.

Tipsa Pling: pling@vasttrafik.se Har du frågor om tider, priser och biljetter eller vill lämna synpunkter på kollektivtrafiken – kontakta kundservice: 0771-41 43 00, vasttrafik.se facebook.com/vasttrafik instagram.com/vasttrafik Produktion: newsroom.se

Konstsatsningen som sprider ljus över julstaden Göteborg I dag tänds hela julstaden upp och du kan vandra längs hela ljusstråket från Lilla Bommen via Avenyn till jul på Liseberg. Nytt för i år är att ljuset sprids i hela Göteborg genom gatukonstfestivalen Artscape där elva konstverk ljussätts för att lysa upp gator och torg även utanför centrum. Under Artscape 2016 skapade flera internationella och lokala konstnärer storskaliga konstverk i Göteborgs samtliga tio stadsdelar. Nu lyses elva av dem upp som en del av Julstaden Göteborg. Konstverken kommer att vara upplysta från och med i dag och till och med den 8 januari. Som vanligt flödar också innerstadens gator och torg av ljus och det vackra ljusstråket som sträcker sig från Lilla Bommen till Liseberg bjuder på praktfulla ljusinstallationer, ljussatta fasader, julskyltning och andra stämningsspridare som präglar Julstaden Göteborg. Årets tema är kultur. – Årets Artscapesatsning är ett svar på göteborgarnas önskan om ”Mer kultur till fler” inför Göteborgs 400-årsjubileum och därför också anledningen till att dessa finns i samtliga tio stadsdelar, säger Johanna Frejme, marknadskommunikatör på Göteborg & Co.

Lucköppning på olika platser

Nytt för i år är Julstadens julkalender. Varje dag den 1–24 december är det en ny lucköppning som bjuder på upplevelser i kulturens tecken, på olika ställen runtom i Julstaden. Spana in luckorna i kalendern, ta med dina nära och kära och ta del av allt som händer. Alla lucköppningar är gratis. Första lucköppningen är i kväll då Julstaden invigs på Götaplatsen klockan 17.30. Göteborg Gospel

Vill du se Artscape på egen hand hittar du de olika konstverken och närmaste hållplats här: • ANIMALITOLAND Bredfjällsgatan 46 Hållplats: Hammarkullen • ELINA METSO Rymdtorget Hållplats: Rymdtorget. • ELINA METSO & CODE26 Hjalmar Bergmans gata Hållplats: Björkrisvägen.

uppträder, upplev ljudkonstverket Efterklang och fackeltåg. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson håller invigningstalet och det tre kilometer långa ljusstråket från Lilla Bommen till Liseberg tänds upp. Efteråt bjuds det på varm choklad.

Kan lämna gåvor

Missa inte heller lucköppningen på lördag den 3 december. Då kan man lämna gåvor som gör julen gladare och ljusare för dem som behöver det allra mest. Julklappsvagnen står på Drottningtorget klockan 11.00–15.00 och en annan spårvagn kör runt i staden och samlar in gåvor. Julklappsvagnen är ett samarbete mellan Spårvägssällskapet Ringlinien och Stadsmissionen.

Årets Artscapesatsning är ett svar på göteborgarnas önskan om mer kultur till fler

Kosmiskt. Detta verk av Elina Metso finns på Rymdtorget i Bergsjön. Elina Metso är en gatukonstnär, illustratör och utbildad spelutvecklare från Göteborg. Hon målar helst porträtt, ofta kvinnor eller androgyna karaktärer och gillar bilder med melankoliska och drömska motiv – gärna med mycket färg. FOTO: FREDRIK ÅKERBERG

Den 7 december får Anna Mannheimer årets kulturpris, samtidigt som hon får ge namn åt en av Göteborgs spårvagnar. Det blir en prisceremoni på Drottningtorget klockan 16.00. Den 11 december kan du åka med på en guidad busstur med visning av alla konstverken i Artscape. ERICA HOLM

I appen Gothenburg Guides hittar du Julstadspromenaden som guidar dig längs ljusstråket från Lilla Bommen via Avenyn till Liseberg.

• ANA MARÍA Härlanda Park 6 B Hållplats: Stockholmsgatan. • YASH Väderilsgatan 44–56 Hållplats: Väderilsgatan. • BLESS Karlavagnsgatan 7 Hållplats: Lindholmen. • OLLIO Bruksgatan 13, baksidan Hållplats: Vagnhallen Majorna.

• CITYZENKANE Andra långgatan 15 Hållplats: Järntorget. • JARUS Mandolingatan 33 Hållplats: Frölunda torg. • RONE Mandolingatan 39 Hållplats: Frölunda torg. • CODE26 & AJJA Tynneredsskolan, Safirgatan 17 Hållplats: Opaltorget.

För mer information se: www.goteborg.com/ljus-pa-artscape www.goteborg.com/julstaden

Mönster. På Bruksgatan 13 i Majorna kan du se detta och ytterligare ett annat verk av Jonathan Josefsson. Han gjorde sig känd i Göteborg under 2000-talet som graffitimålaren Ollio. Numera är han även textilkonstnär och utbildad vid HDK och arbetar i dag framförallt med tuftade mattor och måleri i olika format. Han har haft flera utställningar både i Sverige och utomlands och 2013 fick han Göteborgs stads kulturstipendium. – Det här mönstret är ganska typiskt för mig och konstverken här i Majorna uppfördes under en och en halv vecka i somras. Det är roligt att de ligger precis vid Friskis&Svettis eftersom jag brukar träna här. FOTO: ERICA HOLM


Ett abonnemang.

data till alla dina prylar. Med upp till nio extra datakort kan du koppla upp alla dina prylar var du än är. Passa även på att maxa surfen med vårt största datapaket – nu får du 100 GB för 499 kr/mån. I priset ingår som vanligt fria samtal, SMS och MMS inom Sverige. Maxa julens uppkoppling på tele2.se, i din Tele2-butik eller ring 0200-22 22 02.

Huawei Honor 8

187 kr /mån i 24 månader.

Pris utan delbetalning, Huawei Honor 8 4 490 kr. Uppläggningsavgift 250 kr tillkommer för delbetalning. Självklart inga bindningstider på abonnemang. Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar.

20161201_se_goteborg  
Advertisement