20140528_se_goteborg

Page 1

JOLIE BIOAKTUELL SOM DISNEYSKURK Oscarsvinnaren tvekade inför rollen i ”Maleficent” SID 36

Onsdag 28 maj 2014 GÖTEBORG | www.metro.se

ANNONS

SVERIGES STÖRSTA NYHETSTIDNING

Rädda sexsäljare organiserar sig på nätet Nätforum. Av rädsla för att bli omyndigförklarade avstår svenska sexsäljare från att söka hjälp hos myndigheter. I stället väljer de i allt större utsträckning att organisera sig på nätet under namnet ”Fucket”. Det visar en ny avhandling som beskriver nätforumen som frivilligt socialt arbete. SID 02

SKOLAN KAN LYFTA SKOLAN

Elevstöd i matteapp Kritiken mot skolan har varit hård och skolfrågan lär bli het i årets valrörelse. Men många känner inte igen sig i den mörka bild som målats upp. Lärare och elever mobiliserar ett motstånd. En del i den rörelsen är appen Mathleaks, som underlättar skolarbetet för Emmy Heljestrand Fritzell. – Den blir som en extra lärare. SID 16 FOTO: URBAN BRÅDHE

Göteborg ska minska antalet självmord

Hyr ett husdjur över sommaren

I stället för att köpa ett eget husdjur går det numera att hyra. SID 05

Vård. Varje år tar ett 70-tal människor sitt liv i Göteborg. Det är den största orsaken till dödsfall bland män i åldern 15–44 år. I dag fattar kommunstyrelsen beslut om en plan som syftar till att minska antalet självmord med tio procent till år 2020. SID 04

STORA SCENEN FREDAG KL 20

TIMBUKTU

VIRALGRANSKAREN INNAN DU DELAR

På Metro.se/viralgranskaren avslöjas nätbluffarna.

Redan ikväll kl 20: Regnbågsgalan med bl a Thomas Di Leva och Jasmine Kara. Läs mer i vår annons inne i tidningen.


1 NYHETER

De organiserar sig inom ”Fucket” Anonym. Sexsäljare vågar inte söka hjälp hos myndigheterna och organiserar sig i stället på nätet under namnet ”Fucket”. – Många är rädda, därför vänder man sig hellre till ett forum där man kan vara anonym, säger forskaren Gabriella Scaramuzzino som kartlagt företeelsen.

Välkommen!

DOPPA FOTEN I FONDUE Köttfondue, mums. Ostfondue, ännu smaskigare. Men fondueskor? Knappast ätbara, men en stark konkurrent till barfotaskorna som fått ros – och nu även ris. Men en sko som sitter som gjuten på foten och som lätt kan diskas i vasken och torkas med handduk? Tja, det ska en fiffig japan till att komma på det. Läs mer om plastskon på sidan 6. CHARLOTTE ARWEDSSON, REDIGERARE

02

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Gabriella Scaramuzzino, (bilden) forskare vid Linnéuniversitetet och tidigare socialsekreterare på prostitutionsenheten i Malmö, har under två år studerat sexsäljarnas och sexköparnas aktiviteter på internetforum. I dagarna försvarade hon sin avhandling ”Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: En svensk ”Fuckförening”. – Jag kunde se hur sexsäljarna blev mer organiserade under de två år som jag observerade forumen och att de utvecklade ett egenorganiserat frivilligt socialt arbete, säger hon. Det påminner enligt Scaramuzzino om traditionellt fackligt arbete med informationsspridning och stöd. – Man hjälper varandra genom att varna för farliga kunder och hjälpa oerfarna sexsäljare så att de inte råkar illa ut. Det visar på att sexsäljarna tar kontroll och makt över sin situation, säger Gabriella Scaramuzzino. Enligt henne vänder sig många sexsäljare hellre till forum än söker hjälp via polis och socialtjänst.

Stigmatisering

”Många är missnöjda över den stigmatisering som möter dem från myndigheternas håll.” Gabriella Scaramuzzino, forskare.

– Många är missnöjda över den stigmatisering som möter dem från myndigheternas håll, säger hon. Linda, som arbetat som eskort sedan 2007, håller med. Hon är ordförande i organisationen Rose Alliance som representerar personer som säljer eller har sålt sex. – Svenska myndigheter erbjuder inte den form av hjälp och stöd som sexsäljare främst har behov av och den hjälpen som finns är inriktad på att få människor att sluta sälja sex. Många myndighetspersoner är okunniga och fördomsfulla. Allt fler sexsäljare upptäcker att möjligheten till stöd i stället finns på nätet. En tidigare studie av Rose Alliance visar att det som oroar sexsäljare mest är fördomar från myndigheter, 82 procent av de tillfrågade sa att de aldrig besökt en prostitutionsenhet och att många av dem som gjort det var missnöjda. – Jag har själv enda gång varit i kontakt med en myndighetsperson och berättat att jag sålde sex. Från att tala till mig som en vuxen gick över till att tala till mig som om jag vore förståndshandikappad. Hon nekade mig hjälp eftersom hon tyckte att det var oetiskt att stödja en aktiv eskort, säger Linda. Linda heter egentligen något annat. EVELINA OLSSON evelina.olsson@metro.se

I stället för att söka stöd hos myndigheter vänder sig många sexsäljare till nätforum, under namnet ”Fucket”, som till viss del fungerar som en helt vanlig fackförening. Bilden har inget med artikeln att göra. FOTO: TT

RFSU: Stödet når inte alla Samhället lyssnar för lite på människor som säljer sex och det stöd som erbjuds når inte alla grupper. Det menar Kristina Ljungros, (bilden) RFSU:s förbundsordförande. – Det finns extremt mycket stigma kring personer som har sex mot ersättning och samhället misslyckas med att nå ut till den Handeln Överskottet i handeln, det så kallade handelsnettot, sjönk i april i år till 4,6 miljarder kronor. 8,3 MILJARDER KR

Tolkarna

”Många krigsveteraner vill veta hur det gått för deras översättare.” USA:s biträdande utrikesminister Anne Richard om debatten om hur det går för de afghanska tolkar som arbetat för den svenska styrkan. USA tar hand om tusentals tolkar i samma situation. TT

4,6 MILJARDER KR

Manifesterade mot rasism I går hölls manifestationen ”Inte i mitt namn – manifestation mot rasism” på Sergels torg i Stockholm. På mindre än ett dygn hade 2 800 personer anmält på Facebook att de skulle komma. Initiativtagare är Seluah Alsaati från Vänsterpartiet i Stockholm. METRO FOTO: TT

APRIL 2013

APRIL 2014

här gruppen, säger hon. Stöd behövs också i form hälsopreventivt arbete, samtal om säkrare sex och stöd till personer som vill sluta sälja sex, anser Ljungros. Karin Dahlborg, socionom på Mikamottagningen i Göteborg, möter sexsäljare i sitt arbete. – Många av dem har valt att inte berätta om sina erfarenheter i kontakt med skolkurator, ungdomsmottagning eller psykiatri. Det

kan också vara så att de gjort det och inte känner sig nöjda med bemötandet. Är sexsäljarnas rädsla för myndigheter befogad? – Det kan jag inte ge ett enkelt svar på, vi hör både om möten med myndigheter som är präglade av fördomar och okunskap och om möten som är rakt det motsatta, där poliser och socialarbetare har varit ett stort stöd, säger Karin Dahlborg. EVELINA OLSSON

Övergrepp. 21-åringen filmade förskolebarnen Den 21-årige man som misstänks för en rad grova våldtäkter mot barn på en förskola i Högsby har också filmat och fotograferat flera av övergreppen. Ytterligare ett barn ska ha fallit offer för mannen, ett barn som går på den aktuella förskolan. Därmed misstänks 21-åringen för att ha utnyttjat 17 barn – varav 15 barn är förskoleelever. – Den senaste anmälan upprättade vi efter att ha gått igenom materialet på hans dator och telefon, sä-

ger Lina Isaksson Funke vid Kalmarpolisen. Enligt polisen har 21-åringen dokumenterat flera av övergreppen. Materialet består av både kränkande fotografier och filmer, vilka hittades vid en husrannsakan i hans bostad. Utöver grova våldtäkter och grova sexuella övergrepp misstänks 21-åringen även för barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och kränkande fotografering mot flera barn. TT

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 11275, 404 26 Göteborg. Telefonväxel: 031-743 81 00. Internet: www.metro.se Vd: Andreas Ohlson. Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist. ISSN 2001-2381. Tryck: V-TAB 2014. Upplaga i Göteborg: 149 000 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.


Samsung Galaxy S4

d e m s i r tp s a f å p s i . r k 0 Festpr 0 4 2 ra a p S . s 4 iPhone

: 9 29

me d i 24 mån per mån B. Minsta 3Total 1G r. ad 7426 k totalkostn

iPhone 4s

a t s Si n. e s n a ch : 9 19

i 24 mån per mån d al 1GB. Or med 3Tot insta r. M pris 299 k 5026 kr. ad totalkostn

r e l l ä G t s a d en . g a d i

Samsung Galaxy S4

tre.se 020-33 33 33

Butikerna

Akt. avg 250 kr. I abonnemanget 3Total 1GB ingår 1 GB/mån data, därefter kan mer data köpas efter behov. iPhone 4s 8GB med 3Total 1GB 199 kr per mån i 24 mån. Minsta totalkostnad 5026 kr. Ord pris 299 kr. Vid månadsskiftet återgår hastigheten till maxfart. Surf i maxfart innebär hastighet utan tekniska begränsningar i 3s nät i Sverige. Maxfarten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet. För att återfå maxfart innan månadsskiftet kan mer data köpas till efter behov. Fastpris gäller samtal och sms/MMS inom Sverige. IP-telefoni ingår. Mobil operatörslåst under de första 12 månaderna. Månad 12-24 kan mobilen låsas upp mot en avgift om 350 kr. Efter bindningstidens utgång kan mobilen låsas upp kostnadsfritt. Erbjudandet gäller tom den 28 maj 2014. Mer info på tre.se


4

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Tunnelbygge i sex år väntar i Göteborg

Göteborgs kommun vill minska självmorden med tio procent till 2020. Bland män i åldrarna 15 till 44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra. FOTO: TT

Så ska självmorden minskas i Göteborg Plan. Ett 70-tal personer tar sitt liv i Göteborg varje år. Nu har kommunen tagit fram en strategisk plan för att minska självmorden.

– Barn och ungdomar är en oerhört viktig grupp att nå, säger Marianne Bernhardtz, planeringsledare vid statsledningskontoret i Göteborg. I dag ska kommunstyrelsen fatta beslut om planen som började med en motion 2011 och har välkomnats av alla remissinstanser. Den bygger på samarbete mellan en rad verksamheter. Från räddningstjänst och polis, Till sjukhus

Självmord

• Suicid. Kallas suicid på medicinskt språk. • Vanligast. Är den vanligaste dödsorsaken för män i Sverige i åldern 15 till 44 år. • Tumörer. För kvinnor i åldern 15 till 44 år är det den näst vanligaste dödsorsaken.

via trafikplanering till skola och socialtjänst. En central styrgrupp ska utses, enligt förslaget. Och att minska tillgången på vapen och tabletter liksom att säkra broar och övervaka järnvägar ses som viktiga förebyggande åtgärder. Målet är att både de fullbordade självmorden och självmordsförsöken ska ha

Tumörer är vanligare. • Sverige. Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. • Världen. I hela världen begår en miljon människor självmord varje år, enligt siffror från WHO. KÄLLA: SUICIDPREVENTION I VÄST

minskat med tio procent fram till 2020. Det är samma målsättning som Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar efter. Är det möjligt? – Ja, det är vår bedömning. Visst ska det vara möjligt, säger Marianne Bernhardtz. För äldre och långtidssjuka personer är målsättning-

Skadades allvarligt

Efter oroligheter

Kvinna överfölls och knivskars

Fyra män häktade efter skottlossning

Politikerbesök i Biskopsgården

En kvinna överfölls och knivskars i går utanför kyrkogården vid Redbergsplatsen i Göteborg. Kvinnan fördes till sjukhus i ambulans. Polisen vill inte säga hur illa skadad hon är, men dådet rubriceras som försök till mord alternativt dråp. – En man sågs lämna platsen men kunde gripas i närområdet, säger polisen presstalesperson Jenny Widén. TT

De fyra män som greps efter fredagens skottlossning i Backa i Göteborg begärdes i går häktade, misstänkta för mordförsök alternativt medhjälp till mordförsök. En man i 30-årsåldern skadades allvarligt när han träffades av flera skott i buken. På Sahlgrenska sjukhuset bedömdes i helgen läget för honom vara allvarligt men stabilt. TT

Justitieminister Beatrice Ask (M) besökte i går Biskopsgården efter den senaste tidens mord och mordförsök. Hon träffade boende och representanter för Göteborgs kommun och polisen. – Det är jätteviktigt att försöka hitta nya former för att skapa tillhörighet och gemenskap, sa hon enligt ett pressmeddelande från polisen. METRO

Om tolv år kan tågförbindelsen Västlänken vara färdig. Men går det att bygga sex kilometer tunnel under Göteborg utan att störa för mycket? Vi svävar fram över järnvägen. Under och ovan jord. I en 3D-visning. Färden går från Skansen Lejonet till en ny station vid centralen, förbi operan, under Otterhällan, till Hagastationen vid Handelshögskolan, genom Annedal, bakom konstmuseet vid Götaplatsen, till den tredje planerade stationen vid Korsvägen, förbi Liseberg och vidare mot den nuvarande järnvägen söderut. – Man ska kunna åka direkt till slutdestinationen utan att byta färdsätt vid Centralstationen, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket. Själva tunneln ska sprängas fram och växa med ett 20-tal meter i veckan. På mellan tio och 30 meters djup. Ett arbete som beräknas pågå mellan 2018 och 2024. – Vi har den största respekt för att vi är i de boendes vardagsrum och jobbar,

säger Bo Larsson. Hur mycket kommer de att märka? – När man passerar under deras fastighet hör de kanske ett malande ljud av borrandet. Och när salvan går av känner man en liten skakning, men saker kastas inte omkull. Det inventerar, besiktigar och säkerställer vi. Vad säger du till dem som har bilden av att hela staden kommer grävas upp? – Det är en direkt felaktig bild. Fyra kilometer går i berg, där kommer det inte märkas att staden är uppgrävd. Sedan bygger vi sektionsvis och då kommer varje sektion vara 50 till 300 meter lång. De kommer grävas upp, men vi lägger tillbaka varefter vi flyttar sektionerna. Lisebergsdelen ska till stor del göras vintertid. I perioder blir det trafikomläggningar. – Man kommer ha lösningar. Kollektivtrafik, gång och cykel måste fram, säger Karin Holmström, projektchef för Göteborgs stad. PER-JOHAN THÖRN

en ännu högre, 20 procents minskning. Under 2000-talet har antalet självmord legat ganska stabilt kring ett 70-tal om året, enligt siffror från Göteborgs stad. I hela landet handlar det om cirka 1 500 personer eller fyra om dagen. – Det finns en könsskillnad. Kvinnor och flickor gör fler självmordsförsök och bland dem som genomför suicid fullt ut är pojkar och män vanligare, säger Marianne Bernhardtz. En viktig del är att öka allmänhetens kunskap, menar hon. – Det är en myt att människor som försökt ta sitt liv alltid kommer att försöka göra det. De flesta som får hjälp tar faktiskt inte sitt liv. PER-JOHAN THÖRN

Övning

”Det börjar bli tufft ombord. Den här personen drabbades av allmän utmattning och togs ombord på vår säkerhetsbåt.” Emma Forseth på Sjöräddningssällskapet efter en övning i hård vind och höga vågor utanför Göteborgs kust. Vid 17-tiden i går avbröt en person övningen. TT

Den planerade Västra länken. ILLUSTRATION: TRAFIKVERKET

Västlänken • Sex kilometer. Är en åtta kilometer lång planerad pendel- och regiontågsförbindelse där sex kilometer ska löpa som en tunnel under Göteborg.

vid Haga och Korsvägen 2026.

• 2023. Den nya stationen bredvid Centralstationen ska vara färdig 2023, stationerna

• Visas. Från och med måndag visas projektet i Nordstan.

• 20 miljarder. Hela kostnaden för Västlänken beräknas till 20 miljarder kronor, enligt 2009 års prisnivå.


5

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Så mycket kostar det

EU-parlamentet

Låg i koma

Pojke avled efter drunkningsolycka

Priset för att hyra en kanin eller ett gäng höns varierar. Prisexempel från Gotland: • Kaniner. 350 kronor i startavgift samt 50 kronor för bur och hö under den första veckan. Därefter 100 kronor per vecka. • Höns. Startavgiften för fyra hönor och en tupp är 40 kronor per djur. Därefter 10 kronor per vecka. KÄLLA: GANGVIDE FARM

Det är framför allt många äldre som väljer att hyra höns över sommaren.

FOTO: CHARLES DHARAPAK/TT

Många hyr en Agda eller Stampe över sommaren finns något verkligt djurintresse hos söner och döttrar som längtar efter ett husdjur. Kaniner och höns kan hyras på många gårdar över sommaren. Många har till och med ett färdigt kit med foder och bur som enkelt kan rullas hem. – Jag har 70 kaniner att hyra ut till midsommar, nu kan jag inte ha fler. Intresset är stort, framför allt Sommaren är ett ypperligt bland familjer i stan och de tillfälle att testa om det som vill testa sig för aller-

gier, säger Kristin Karlsson från Gangvide farm på Gotland. Kaninerna badar ofta i kärlek och lämnas tillbaka pigga och krya. Inte sällan får de bosätta sig hos familjerna permanent. Hönskacklet lockar också allt fler, framför allt pensionärspar. – Det beror nog på att många äldre relaterar höns till sin barndom, säger Kristin Karlsson.

De som hyr bikupor gör det sällan för sällskapet. Släpkärror med bisamhällen går oftast till fruktodlare, där alla bin ser till att frukten blir fin. Med de svart-gula pollineringsexperterna växer sig frukten större i snabbare tempo. – Våra bikupor är mest attraktiva under blomningen, säger biodlare Håkan Albrektsson. JOHN ALEXANDER SAHLIN/TT

Federley kan ha kryssats in Centerpartiets tredjenamn Fredrick Federley ser ut att peta Kent Johansson ur EU-parlamentet. När en tredjedel av rösterna räknats ledde Federley med sex procentenheter. I dag kommer slutresultatet och då är det klart vilka personer som lyckas knipa Sveriges 20 mandat i Europaparlamentet. TT Renlevnad

Krök- och rökfri festvecka väntar Den som funderar över en paus från cigaretter och snus är i gott sällskap på lördag, då den internationella tobaksfria dagen firas. I Göteborg smygstartar man med tips och råd under parollen Prata tobak i köpcentret Nordstan. TT

Försök till mord

Kvinna knivhöggs utanför kyrkogård En kvinna överfölls och knivskars i går utanför kyrkogården vid Redbergsplatsen i Göteborg. Kvinnan fördes till sjukhus i ambulans. Polisen vill inte säga hur illa skadad hon är, men dådet rubriceras som försök till mord alternativt dråp. – En man sågs lämna platsen men kunde gripas i närområdet, säger polisens presstalesperson Jenny Widén. TT Dagens fel I gårdagens Metro har inga fel rapporterats.

BILLIGASTE PARET

Djur. Stoppa ungarnas tjat efter husdjur genom att hyra ett under sommarlovet. Medan lurviga kaniner är poppis bland familjer är pickande höns desto mer attraktivt hos pensionärer.

Fredrik Federley, riksdagsledamot (c). FOTO: TOMAS ONEBORG/TT

En sjuårig pojke från Halmstad som skadades allvarligt vid en drunkningsolycka i danska Fredrikshamn i lördags har avlidit, rapporterar P4 Halland. Pojken hittades livlös i en simbassäng i danska Fredrikshamn. Olyckan skedde på lördagseftermiddagen och pojken fördes sedan till sjukhus där han lades i konstgjord koma och vårdades i respirator. TT

www.eurosko.com

Allum • tel 031-442088


6

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Skon som sitter in på bara skinnet Inspirerad av grönsaker

Formdoppade fondueskor Japanska designern Satsuki Ohata inspirerades av grönsaker toppade i fondue när han skapade en sko helt formad efter foten. Varje sko är helt unik, eftersom kunden doppar sin fot i flytande PVC-plast, och kan börja användas först när den torkat. METRO

”När skon väl torkat är den rätt hållbar”, säger Ohata.

Gjorda av PVC

Kontroversiellt material avvänds

Tanken är att skorna ska säljas i gör det själv-kit, med ett par plasthandskar, upphettningskärl, en förpackning med PVC-plast i valfri färg samt en bruksanvisning. FOTO: ALL OVER PRESS

KANSKE SKÄMS SD:S VÄLJARE?

Kolumn

LISA MAGNUSSON JOURNALIST

L

ångt innan rösterna i EU-valet hunnit räknas började vänner, bekanta och folk jag träffat på fest nån gång fylla mina internetflöden med analyser av valet. Det visade sig snart att underlaget för analyserna var felaktigt. Sverigedemokraterna, som jämte Feministiskt Initiativ var det stora samtalsämnet, fick inte 7 procent utan hisnande 9.7. I efterhand framgick att SVT:s stora vallokalsundersökning, Valu, varit missvisande. Jag har läst en hel del om det skandalösa i att en tung undersökning slår så fel, och om att Valu framöver inte bör tas på allvar. Jag har hittills dock inte sett någon kommentera det verkligt intressanta, nämligen VARFÖR resultatet blev missvisande. Frågan om hur människor röstat ställdes trots allt direkt utanför vallokalerna. Statistik kan vara missvisande av många skäl. Men att just Sverigedemokraterna blev så väldigt underrepresenterade är intressant. Kan det bero på att deras sympatisörer inte litar på att kunna vara lika anonyma som när de stoppar ned sin röst i ett kuvert bakom ett skynke i ett bås? Att de helt enkelt är mindre benägna att stå för sina åsikter?

S

verigedemokraterna uppstod ur vit makt-rörelsens mylla. De är fortfarande gärna insinuanta, och mindre klyftiga representanter försäger sig ofta, men alla offentliga uttalanden handlar om att alla är precis lika mycket värda; folk som är födda någon annanstans borde bara inte bo just här. Samtidigt är det uppenbart att det inte är finländarna Sverigedemokraterna oroar sig för när de klagar på mass-

PUSHNOTISER

SENASTE NYTT

De nya PVC-skorna lär inte tas emot väl av miljövänner. Materialet innehåller mjukgörande ftalater, som kan vara hormonstörande och allergiframkallande. Vid förbränning av plasten frigörs även andra ämnen som misstänks vara miljöskadliga. METRO

invandringen, trots att det är den största immigrantgruppen. När de beskärmar sig över nya kulturella influenser, så är det inte på grund av all anglosaxisk popkultur eller att det i städerna finns ett McDonalds i så gott som varje gathörn. Det är personer med mörk hudfärg som inte är välMedmänsklighet komna, det är deras kultur som skall hållas åtskild från den The kindness of strangers. Robert Stjerndahl, medlem i Face- kultur Sverigedemokraterna betraktar som svensk. Samma gamla rasism som tidigare, med andra ord, om än i en ny book-gruppen Skjutsgruppen, finkostym och med passerkort till maktens korridorer. betalade biljetter för en mamOch i helgens EU-val var stödet för Sverigedemokraterma och hennes dotter sedan de na nästan tre gånger större än sist. vunnit biljetter till Gröna Lund men inte hade råd med resan dit. Medmänsklighet är vackert.

M

ed tanke på att nästan var tionde person som röstade valde Sverigedemokraterna borde jag själv rimligen känna ett gäng. Jag har bekanta som är moderater, folkpartister, kristdemokrater, centerDe är inte “främlingsfientliga” partister, miljöpartister, socialdemokrater, vänsterpartisMedia måste sluta referera till ter, piratpartister och medlemmar i Feministiskt Initiativ. Sverigedemokraterna som inMen ingen jag känner har sagt något till mig om sympavandringskritiska eller främlingsfientliga. Partiet är inte kri- tier med Sverigedemokraterna. Jag vet inte vad det beror på. Men en möjlig förklaring tiskt mot invandrare, utan mot är att dessa personer innerst inne vet med sig att det inte vissa personer. Och dessa perär någon sympatisk politik Sverigedemokraterna står för soner är inga främlingar utan egentligen, och att de borde välja något värdigare och har i många fall bott här i flera människovänligare. Att de helt enkelt skäms lite? generationer. Metro.se

Läs och kommentera fler kolumnister

METROS NYA APP SENASTE NYTT OCH ALLA SNACKISAR

ENKEL MENY Ladda ner appen till din smartphone

1

Sök efter Metro nyheter i App Store eller Google Play och ladda ner appen – den är helt gratis så klart.

Få hela Metros nyhetsutbud i mobilen

2

Med Metros app kan du uppdatera dig med senaste nytt, nöjesnyheter, dagens snackisar, länktips och mycket mer i din mobil.

Aktivera pushnotiser för senaste nytt

3

Om du aktiverar pushnotiser så får du bland annat tips om dagens hetaste nyheter, avslöjanden och snackisar – direkt när de händer.


Premiär idag kl 19 I Slottskogen Tors-fred 19 lörd 13 &16. Sönd 13 Bilj cirkusscott.se tel 08-6670980


EKONOMI 8

www.metro.se onsdag 2014-05-28

börsen i går

+0,2%

OMXS. När handeln stängde hade index gått upp till 453,9, i linje med de ledande Europabörserna. TT

NASDAQ/DOW JONES +1,22 % / +0,21 %

FRANKFURT +0,49 %

PARIS +0,06 %

LONDON +0,38 %

HELSINGFORS –0,21 %

MOSKVA –2,82 %

EURO 9,03

DOLLAR 6,62

PUND 11,13

Siffror från kl 21 i går

Shopping och mat – hit går våra pengar Shopping. Unga spenderar mer pengar på shopping, mat och dryck och lägger dessutom en större andel av matpengarna på restaurangbesök än äldre. Det visar data från ekonomiappen Tink som bearbetats i samarbete med HUI Research. Appen används i dag av cirka 175 000 personer som genom den kan hålla koll på sin ekonomi och se vart pengarna tar vägen. – Det ger en bra bild av hur konsumenterna spenderar sina pengar på en detaljerad nivå, säger Filippa Frisk på HUI som gjort rapporten. Boendet står för den största andelen av konsumtionskakan, 43 procent, första kvartalet i år. Samtidigt har boendekostnaderna haft en svagt nedåtgående trend vilket delvis återspeglar ränteläget. Efter boendet kommer mat och dryck på ANNONS

Unga gör av med mer pengar på shopping än äldre. Det visar en detaljerad undersökning av människors köpvanor. FOTO: LARS PEHRSON/TT

www.guldfynd.se

25%

rabatt på valfritt silversmycke i samarbete med Klipster Gäller endast i butik

LADDA NER KLIPSTER VIA

19 procent, transport 10 procent, shopping 8 procent, fritid 6 procent, hem och trädgård 4 procent samt hälsa och skönhet 2 procent. Dessutom finns en övrigtkategori på 8 procent. Under första kvartalet infriade många också sina nyårslöften och köpte gymoch träningskort. Däremot var man återhållsam med kultur- och nöjen, vars andel av kategorin fritid minskade med fyra procentenheter mot föregående kvartal. – Vi har tittat särskilt på trender inför semestern och ser ett ökat intresse för att hyra ett boende i stället för att checka in på hotell, säger Frisk. Flygplatser är vanliga konsumtionsmecka där man passar på att inleda sin semester-shopping. Män lägger mer pengar på boende och transport än kvinnorna. För kvinnorna utgör kategorierna shopping och mat och dryck en större andel av konsumtionskakan än för männen. Och ju högre upp i åldrarna man kommer desto mer ökar utgifterna för boende och hushåll. TT

Regeringspartierna får 36,8 procent i SCB:s stora mätning. FOTO: TT

Opinion. Statsvetare spår förlust för alliansen De rödgröna partierna skulle få egen majoritet med 51,3 procent om det vore val i dag, enligt SCB:s stora mätning. – Ingenting tyder på att alliansen kommer att bli störst i höst, säger statsvetaren Jonas Hinnfors. Regeringspartierna får 36,8 procent. Socialdemokraterna skulle få 35,3 procent, vilket alltså är nästan lika mycket som de fyra borgerliga tillsammans. – Stödet för förändring växer, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin. Utbildning

Moderaterna fortsätter backa, nu med 2,8 procentenheter, och får 22,7 procent – mer än sju procentenheter under valresultatet 2010. Folkpartiet får 5,3 procent, Centern 4,9 och Kristdemokraterna 3,9 procent. – Vi ska börja med att samla ihop vår allians nu efter valet till Europaparlamentet och börja beskriva de utmaningar vi ser för Sverige. Jag tror att det är där som man hittar människors stöd och förhoppningar, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. TT LÄS MER OM MÄTNINGEN PÅ SIDA 20

Kontanter

Mer teknik behövs i svenska skolor

Alla bankomater var ur funktion

Ämnet teknik tycks vara satt på undantag på många skolor. Eleverna får varken tillräckligt mycket eller utmanande undervisning. Elevernas intresse svalnar, särskilt flickornas. Det är Skolinspektionens slutsatser efter en granskning på 22 skolor i landet. TT

Alla uttagsautomater av varumärket Bankomat var ur funktion under en timme kring lunchtid i går. – Det var ett fel i en databas i vår centrala ITmiljö, säger Bankomat AB:s kund- och marknadschef Johan Nilsson. TT


Ford firar 90 år.

Jubileumsutrusta din Ford Focus för bara 5000 kronor.

FORD Focus TiTanium Bilen är välutrustad, men vill du verkligen få ut det mesta av din Ford Focus Titanium har du nu en unik chans. För att fira att vi fyller 90 år ger vi dig chansen att jubileumsutrusta din bil för bara 5000 kronor. Du får det prisbelönta teknik- och säkerhetspaketet fullpackat med fantastisk utrustning till ett värde av 20000 kronor. Läs mer på ford.se

FRÅN

Med EcoBoost-motor.

176 500:-

1

Månadsfinansering 1 690:-/månad 2 Jubileumsutrusta med säkerhetspaket 5 000:(värde 20 000:-) 3

4

Bränsledeklaration blandad körning: 4,7 l/100 km, 109 g CO2/km. 1. Priset är rekommenderat och gäller Ford Focus Titanium EcoBoost 100 hk kombi­ sedan. Varje återförsäljare har rätt till egen prissättning. 2. Månadskostnaden gäller Focus Titanium EcoBoost 100 hk, kombisedan (inom parentes inkl. teknik­ och säkerhetspaket). Månadskostnad 1 690:­/mån (1 738:­) är beräknad på 176 500:­ (181 500:­), 30% kontantinsats, kreditbelopp 123 550:­ (127 050:­), 36 mån, restvärde 81 190:­ (83 490:­), rörlig ränta 5,95%. Fast adm. avgift 45:­/mån. samt uppläggningsavgift 595:­ tillkommer. Effektiv ränta 6,95% (6,92 %). 3. Säkerhetspaketet kan endast väljas till Ford Focus Titanium. 4. 5 års garanti/10000 mil, vilket som inträffar först.

Go Further


DU HITTAR SOMMAREN HOS OSS. STOR BLOMSTERMARKNAD! Enormt utbud av blommor och växter till låga priser!

5 ST

PELARGON ZONALE

Välj bland många färger och nyanser av vitt, rosa, röd och lila. Krukstorlek 10,5 cm. Svenskodlad i 11 cm kruka

29,95

19

95

GRILLKOL & BRIKETTER

TRÄDGÅRDSJORD

8995

För plantering av träd, buskar och häckar, grundgödslad och anpassad för lite större växter. En något tyngre jord som även är mycket lämplig till jordförbättring. 40 L.

TRYCKT TRALL 28X120 MM

Tryckt trallvirke 28x120 mm. Finns i flera längder. Pris per m. Finns även i brunt 18,95/m

BENSINGRÄSKLIPPARE EDITION 1

Briketter 2,5 kg

39,95

PARTYCOOLER

50 L, rymmer upp till 85 st 33 cl-burkar. Temperatur 0-16°C. Inkl. 2 st invända korgar, 2 st utvändiga korgar samt 2 st sidobord. 2 m anslutningssladd. Energiklass A+. ORD. PRIS 2495:-

Klippbredd: 53 cm. Motor: B&S 625 190cc. Klippmetoder: Mulching, sidout sidoutkast, uppsamlare 65 L. Självgående.

Grillkol 2,5 kg

39,95 4 för 99,95

1195

3995:-

1995:K!

OC

OL

M

ER

.T

KL

IN

KOLGRILL ONE TOUCH PREMIUM

Klotgrill med stor grillyta på Ø 57 cm. Stor avtagbar askfångare. Svart 1995:- NU 1495:Lemongrass 2295:- NU 1795:-

Från

1495:-

TRÄDGÅRDSSTEN GRÅ

8995

Marksten med något patinerat utseende. Mått 200x133x40 mm. 37 stenar per m². Fast fraktpris 0-10 mil 899:- (min. 4 pall). Pris per m².

29995:UTOMHUSSPA CAMARGUE

På bilden: Rimini. 1 loungeplats, 4 sittplatser och ett barnsäte. Färg: White sterling. Inkl. termolock, värde 6395:ORD. PRIS 44995:- Andra modeller: Sorrento 34995:- NU: 32995:- Alessio 6 pers 59995:- NU: 49995:- Bari 59995:NU: 49995:- Massimo II 89995:- NU: 79995:-

SE IS

PR

TÄCKFÄRG FUTURA

En vattenburen färg som är en blandning av alkydoljefärg och akrylfärg. Mycket väderbeständig, Går att måla på de flesta underlag, lämplig att måla över både akrylatfärg och oljefärg. Håller kulör och glans i minst 12 år. Från 3 L vit 549:- NU: 439:3 L valfri kulör 569:- NU: 449:10 L valfri kulör 1595:- NU: 1095:-

439:-

5995: SOFFGRUPP MARSTRAND Möbelset i grå konstrotting med stålstomme (Ø:300 cm). Setet består av en soffa, två stolar, två sidobord och ett soffbord med glasskiva (D:80 cm, H:40 cm). Dynor i vattenavvisande polyester ingår. ORD. PRIS 7995:-

Metallpump: 125 bar (max). 520 l/h (max). 8 m högtrycksslang. Inkl. Tornadomunstycke, Powerspeedmunstycke, skummunstycke, transportvagn, Patiocleaner Plus, rörrenare samt bilborste. ORD. PRIS 3495:-

! ET

HÖGTRYCKSTVÄTT C125. 3-8PAD

1595:-

Priserna gäller redan idag och så långt lagret räcker, dock senast tom 1 juni 2014.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt slutförsäljning.


11

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Polisen anmäler sig själv efter visitering Aktivister. I lördags var aktivister från Ung Vänster Skåne på väg mellan två demonstrationer i Malmö. Plötsligt stoppades de av polisen. – De visiterade och fotograferade oss, utan att vi fick veta varför, säger Rode Grönkvist på Ung Vänster. I lördags talade SD-ledaren Jimmie Åkesson på Gustav Adolfs torg i Malmö och på platsen hade även ett antal motdemonstranter samlats. – Det var en fredlig motdemonstration, några vände ryggen till och skrek, men ingenting allvarligt hände, säger Rode Grönkvist, aktivist i Ung Vänster Skåne, som var på plats vid torget. När Åkesson talat färdigt ville de fortsätta till nästa demonstration som skulle hållas vid Almgården. Men på vägen dit blev de plötsligt stoppade av polisen. – Det rullar fram en polisbuss och ett gäng poliser ställer upp oss mot väggen. Vi blir visiterade, tvingas lämna namn och personnummer och sedan fotograferar de oss med en iphone, säger Rode Grönkvist. Enligt honom fick de veta att de inte var misstänkta för något brott – men de fick ingen förklaring till varför

Herkulesgatan 1H Tel 031-23 18 40 Måndag-fredag 10-18 Lördag 11-16

polisen visiterade och fotograferade dem. – De sa bara att det skulle underlätta en identifiering i fall det hände någonting. Det gör oss oroliga. Man har ju romregistret i färskt minne och vet att polisen inte alltid gör som de ska med den sortens uppgifter. I samband med händelsen blir tre personer omhändertagna för att de började ”käfta emot” polisen och de körs i väg till polisstationen. – När det väl har hänt så blir vi släppta. När en av oss frågade varför de gjorde såhär så fick han höra att ”om du inte håller käften så ska du få stryk”. Han och hans vänner som var med om händelsen har nu i ett öppet brev till Skånepolisen ställt frågan vad som kommer hända med deras personuppgifter. Enligt Lars Förstell, presssekreterare vid polisen i Skåne, har polisen anmält sig själv. – Riksenheten för polismål ska titta på omständigheterna. Det innebär att jag inte får plocka fram några uppgifter, utan vi väntar på vad åklagaren säger. Vad är grunderna till att ni har gjort en anmälan? – Man har haft synpunkter på agerandet. Och i stället för att själva leta fram ett svar låter vi en åklagare göra det, så det inte misstänks att vi gör fel, säger Förstell. EMMELIE WALLROTH emmelie.wallroth@metro.se

Nu går vi mot sol och värme. En mjuk skinnsandal med dämpande och följsam yttersula. Dam

899,-

Avenyn 16, Femman, Kungsg. 44, Frölunda Torg, Kungsmässan

shop online • eccostore.se

HJÄRTAT I

GÖTEBORG SEDAN 1933

BARA

GÖTEBORG PÅ KARTAN?

Det har vi med. Nu säljer vi nya bostadsrätter mitt på Kortedala Torg. Läs mer på: www.egnahemsbolaget.se Här blir Rode Grönkvist, i svart jacka, visiterad av polis.

PARIS NU 21.950:- ORD. PRIS 32.900:-

www.romaid.se Räntefritt upp till 24 mån. Utan handpenning, även till studenter!

DEBORA Italiensk, finns i 10-tal färgalternativ. 3+2+1. I syntet. NU 13.800:-

HALMSTAD 3+2+1 40% PRISSÄNKT NU 16.740:- ORD. PRIS 27.900:-

ROMINA Finns i högblank vit eller svart. Säng, 2 sängbord, byrå och spegel. NU 11 900:-

THEMA Finns i högblank vitt eller svart. NU 7 980:-

LITTLE DAY PEARL 2 400:Örhängen i guld eller vitt guld med sötvattenpärlor. Pärla Ø: 5 mm

MINI LOVE BRACE Armband med kärleksbudskapen, Pencez De Moy, Mini Craxy Heart & Twosome.

MINI TWOSOME NECKLACE LOVE BEADS, Ringar i vitt eller rött guld. Plain .............................................5.300:Stars med diamanter tot. 018ct .. 9.900:Topaz ca: 080ct ............................ 5.500:-

Graverad med orden ”Amor Vincit Omnia” som betyder ”Kärleken övervinner allt” på latin. Silver ................................................. 700:Guld............................................. 8.000:-

Silver ................................................. 950:Guld.............................................. 7.000:-

KUNGSGATAN 67. GÖTEBORG. TEL 031-10 59 00 WWW.JARLSANDIN.SE


30% RABATT

PÅ HELA KÖPET NÄR DU HANDLAR MINST 3 PLAGG.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev. tryckfel.

KLUBBDAGAR


13

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Kyrkan hoppar av som festivalsponsor Kungälv. Två sponsorer har hoppat av festivalen Sommarstart i protest mot Kartellen.

Svenska kyrkan vill inte kopplas ihop med våld och hoppar av efter att ha sponsrat festivalen i flera år. – Svenska kyrkan kan bara backa upp sådant som ligger i linje med våra grundläggande värderingar. Då kan vi inte ställa upp på ett budskap som handlar om våld som metod och där man kränker människolivet, säger Martin Lindh, kyrkoherde i Kungälvs församling, till Sveriges radios ”Kulturnytt”. Beslutet att hoppa av kom efter att SVT:s ”Uppdrag granskning” granskade

Eleonora Johansson, åklagare, vid en pressträff tidigare i maj. – Varför slog han honom? Jo, för att NN var Djurgårdare och för att den åtalade håller på HIF, säger hon. FOTO: DRAGO PRVULOVIC/TT

Sebbe Staxx, Kartellen. FOTO: TT

det vänsterextrema våldet. Kartellens frontfigur Sebbe Staxx berättade i programmet om sin syn på bland annat Revolutionära Fronten. – Jag är ingen expert på gruppen, men jag har läst ett antal artiklar och hört program där deras budskap speglas, och Svenska kyrkan kan inte stå bakom detta, säger Lindh till ”Kulturnyheterna”.

Sebbe Staxx säger till Metro att han är besviken över kyrkans avhopp, framför allt då han själv är kristen. – Jag går i kyrkan varje söndag, säger han och lägger till att han även arbetar som volontär, säger rapparen som förra året dömdes till sex månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott. I höstas släppte även Kartellen och Timbuktu en singel där en lå med textraden ”dunka Jimmie gul och blå” handlar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.. Han säger också att ”Uppdrag granskning” gav tittarna en skev bild. – Jag har inga kopplingar till Revolutionära Fronten eller deras politik. PATRICK EKSTRAND

Till dig som har funderingar på b: en utbildning som leder till job

Åklagaren yrkar på fängelsestraff Sök till Fotbollsdöd. Ett knytnävsslag – en 43-årig supporter som föll mot sin död. Men var det knytnävens fel? Rättsläkare vill inte hugga något i sten. Åklagaren tvivlar inte på att slaget var dödande och yrkar på fängelsestraff.

– Det som kunde ha blivit en fotbollsfest slutade med fullständig kaos. För 43-åringen blev helgen slutet på livet, säger kammaråklagare Eleonora Johansson. Det var den allsvenska fotbollspremiären i Helsingborg som hade kunnat bli en fest, en vårskön dag i slutet av mars. Men på Terrasstrapporna stötte en 43-årig Djurgårdssupporter ihop med 28-åringen. Ett knytnävsslag delades ut och 43-åringen föll baklänges mot stentrappan. Nödvärn, hävdar den åtalade som anklagas för misshandel och vållande till an-

I går var sista rättegångsdagen i Helsingborg. FOTO: TT

nans död. Men åklagaren anser sig ha motbevisat invändningen om nödvärn. – Varför slog han honom? Jo, för att NN var Djurgårdare och för att den åtalade håller på HIF. Han befinner sig i en miljö där våld och fotboll hör ihop. Han lever ut i den våldsamma supporterkulturen, säger Eleonora Johansson. Utan slaget skulle supportern inte ha avlidit just där och då, konstaterar rättsläkarduon. Men offrets alkoholpåverkan, övervikt och hjärtproblem gör fallet ”mycket komplext”. – Som rättsläkare vill jag finna en tydlig kausalitet mellan våldet och döden. Inte spekulera. Men här finns inte några skall- eller

THE BEST OF CLASSIC SHOE BRANDS

MAN: LYLE & SCOTT 699:-

hjärnskador som kan förklara hans död, säger Sixten Persson och förklarar att en emotionell stress kan leda till hjärtdöd. – Han hade ju inga skallskador. Dödsorsak omtvistad Du kan inte fastslå en klar dödsorsak? undrar domaren. – Det är rätt uppfattat, herr ordförande. I sista sekund kallades en ny medicinsk expert som ifrågasätter rättsläkarnas osäkerhet i frågan. – Det är tveklöst så att hjärtstilleståndet blev utlöst av våld mot huvudet, säger professor Carl-Henrik Nordström. Minst sex månaders fängelse blir det om åklagaren får som hon vill. – Våld mot huvudet är alltid förenligt med en risk. Det vet alla. Framför allt NN som tränar kampsport och använder hjälm. Försvarsadvokat Stefan Rosell yrkar på ett frikännande. – Vi hörde det från rättsläkaren i förmiddags, jag ringade in det: ”Orsakssambandet brister”. Kan det bli tydligare? TT

komvux igen EXTRA ANSÖKNINGSPERIOD

MAJ –3 JUNI

• Restaurang, bar och vin (skola: Studium) • Cafe, konditori och kallskänk (skola: Studium) • Måltidsbiträde, deltidskurs (skola: Studium) • Kock (skola: Studium) • Barn och fritid med social inriktning (skola: ABF Vux)

Sök senast 3 juni

Med rätt utbildning kan dröm

UPDATE FOR SUMMER

CLOU 499:-

27

bli verklighet.

info@vux.goteborg.se 031-368 30 00 Rosenlundsplatsen 2 www.goteborg.se/komvux

BRANDS: BIRKENSTOCK BUGATTI CLARKS CLOU DAHLIN FRED PERRY GABOR GANT GEOX LLOYD LOAKE LYLE & SCOTT NEW BALANCE OSCARIA POLO RIEKER ROCKPORT STEPTRONIC TAMARIS TIMBERLAND UNISA VAGABOND STORES: KUNGSGATAN 44 NORDSTAN GÖTEBORG ONLINE: JERNS.SE

GANT 999:-


www.elgiganten.se

R E S I R P A G Å L T E L A G D E M N E HOS ELGIGANT

40” LED-TV

Slim design Full HD & USB-anslutning

2990

LED-TV

• Inbyggd digitalbox för HD godkänd av Boxer och Com Hem • USB-anslutning med stöd för film, bild och musik • 2 HDMI-anslutningar för inkoppling av digitala bildkällor (Ord. Gigantenpris 4490:-)

UE40F5005XXE

A-G

A

40”/102CM

83 kWh/ÅR

57 W

SPARA 1500

Grillyta på 57 cm Porslinsemaljerad

Galaxy Tab 3 7” Lite 8 GB lagringsutrymme Finns i olika färger

777

Autoprogram VarioSpeed

ÅRS I

GARANT

949

4990 SPARA 3000

Diskmaskin Galaxy Tab 3 7” Lite Kolgrill

• Populära 57cm grillen från Weber • Weber ger 10-års garanti på baljan, locket och handtaget

• • • • •

Dual-Core processor Trådlöst Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 2,0 megapixelkamera på baksidan Android Jelly Bean 4.2 Pris avser per styck

WEB1321004

Kampanjen gäller samtliga Elgigantens varuhus t.o.m 1/6-2014 så långt lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund.

• Autoprogram- anpassar vattenmängden, temperaturen och disktiden efter disken • VarioSpeed- Tryck på VarioSpeed-knappen och få samma program på halva tiden • Denna supertysta modell har en ljudnivå på endast 42 dB (Ord. Gigantenpris 7990:-)

SMU48T22SK

A-G

SMT110NDWANEE

A++

266 KWH/ÅR 2660 L/ÅR

A

14

42 DB


15

www.metro.se onsdag 2014-05-28

19:-

129:-

(Ord 55:-)

(Ord 215:-)

BIOTHERM

BRILLIANT SMILE

Roll-On Deodorant, Dam & Herr

Tandkräm 20 ml

119:-

139:-

(Ord 199:-)

(Ord 325:-)

149:(Ord 229:-)

199:(Ord 399:-)

Bantningsmedlet DNP, eller 2,4-dinitrofenol, har kopplats till tre dödsfall i Sverige. Nu går läkare ut och varnar för pillret som går att köpa via internet. FOTO: KYDP

Tre har dött av bantningsmedel som säljs på nätet

FOTO: TT

DNP, eller 2,4-dinitrofenol som det egentligen heter, började användas redan på 1930-talet, som ett av de första bantningspillren. Medlet ökar ämnesomsättningen i kroppens celler och därmed kroppsvärmen. Det användes även av sovjetiska trupper under andra världskriget för att hålla värmen under vinterkrigföring. Men det upptäcktes snabbt att medlet har livshotande bieffekter och därför ströks det från från listan över registrerade medicinska preparat. Men nu dyker det upp igen. ”På senare tid har medlet åter blivit tillgängligt via oseriös internetförsäljning riktad till främst kroppsbyg-

gare och överviktiga”, skriver tre svenska läkare i en artikel i det nya numret av Läkartidningen. Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen, berättar att DNP manipulerar kroppens energiomsättning genom att få muskelcellerna att alstra värme i stället för arbete. – Det leder till att energidepåerna töms och kroppstemperaturen ökar för mycket. Det kan ge flera allvarliga symptom som sönderfall av muskelceller, njursvikt och hjärnsvullnad. Man kan kan få skador på alla kroppens organ när man förgiftas av det här. Under det senaste året har rättsmedicinska analyser kunna koppla tre dödsfall i Sverige till intag av DNP. I Läkartidningen beskrivs ett av fallen. En 44-årig kvin-

na lades in på sjukhus akut med andnöd, våldsamma svettningar och så småningom även kraftig muskelstelhet med sträckta fotleder, böjda armar och knutna händer. Läkarna var maktlösa och kunde inte rädda kvinnans liv. Efter hennes död hittades stora, gulgröna kapslar med DNP i en burk i hennes handväska. Det visade sig att hon beställt kapslarna via ett forum på internet och tagit dem som bantningsmedel. Ytterligare minst två personer, en 23-årig kvinna och en 30-årig man, har dött av DNP i Sverige. – Jag kan inte starkt nog avråda från att använda det här medlet. Spannet mellan vad som är en ”normal” dos och en giftig dos är mycket litet, och kan variera från person till person. Det är livsfarligt att ta det, säger Erik Lindeman. DNP är i nuläget inte klassificerat som läkemedel, dopningmedel, narkotika eller hälsofarlig vara – och därför är det svårt att lagföra dem som säljer medlet. ANDERS GÖRANSSON

anders.goransson@metro.se

Ibuki ansiktsrengöring 125 ml

ELIZABETH ARDEN

Duschgel, Bodylotion & Bodycream 500 ml

199:-

149:-

(Ord 845:-)

(Ord 299:-)

125:(Ord 245:-)

ELIZABETH ARDEN

Visible Difference, Dagkräm 75 ml Vi reserverar oss för slutförsäljning & feltryck. Gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m 8/6 2014

Farligt piller Diet. Det livsfarliga bantningsmedlet DNP ”Man kan få skador är tillbaka efter att ha på alla kroppens varit borta från marknaden i över 70 år. organ” Erik Lindeman, Medlet, som går att på köpa via internet, har överläkare Giftinformahittills kopplats till tre tionscentralen, om dödsfall i Sverige. Nu bantningsslår en grupp läkare medlet DNP. Erik Lindeman. larm.

SHISEIDO

CHRISTIAN BRETON

ELIZABETH ARDEN

Eight Hour Solkräm/Solstick SPF 50

Ögonkräm 15 ml SPF 30

149:(Ord 299:-)

l t til s r ö F n! kvar

149:(Ord 399:-)

CHRISTIAN BRETON

Gentle Exfoliator, Peeling 50 ml

SOM TAXFREE - FAST BÄTTRE!

Se fler erbjudande i våra butiker eller i vår webshop: grandparfymeri.se


16

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Lösningar för skolan kan finnas – i skolan Skolan är en valets största frågor och politikerna slåss om vem som har de mest slagkraftiga förslagen på hur krisen ska lösas. Men kanske finns den verkliga lösningen bortom politikernas röstfiske – i elevernas och lärarnas egen verklighet – skolan. Sedan några år tillbaka sker en mobilisering på golvet, bland lärare, skolbibliotekarier och lärarstudenter, för att utveckla den svenska skolan. En av nyckelpersonerna i denna rörelse är språkläraren Anna Kaya. Sedan 2011 har hon ägnat sin fritid åt att bygga digitala plattformar för kolleger. – Jag kände inte igen mig i den enorma svartmålningen av skolan. Därför startade jag och några kolleger twitterhashtagen #Skollyftet, för att balansera upp den, säger hon. Sociala medier visade sig vara en utmärkt plats där lärare kunde utbyta idéer, diskutera och utvecklas. Snart fick skollyftet flera grenar, som #skolchatt, Digitala skollyftet och Edcamps. Anna Kaya tror att lärarna är nyckeln till högre resultat i nästa PISA-mätning. – Det har handlat mycket om ordning och reda och om betyg. Men det viktiga är vad som händer i klassrummet, lärandet och lärarens ledarskap, säger hon. Ett annat initiativ, kallat Skolvåren, togs en höstdag 2013 på Twitter. – Vi träffades i flödet på Twitter. Det var någon som ropade ”Vi måste göra något”. Och någon annan sa ”Ja, det gör vi”. Det tog en otrolig fart, säger läraren Ann Hultman Jakobsson, en av de fyra initiativtagarna till skolvåren. Det som förenade dem var känslan av att de som verkligen visste vad skolan handlade om, stängdes ute från debatten. – Det är inte politikerna som ska styra samtalet om skolan utan vi som arbetar på golvet, och även föräldrar och elever. Hon och hennes medarbetare på Skolvåren kallar sig ”backoffice”, för att signalera att de finns till för de

som har något de vill diskutera, eller något initiativ de vill nå ut med. De arrangerar också möten där alla kan få diskutera skolfrågor. Grunden för diskussionerna är frågan ”Varför skola?”, något som kan verka provocerande för många. – Vi ville lyfta det till en annan nivå. Politikerna är inne och lappar och lagar ... Men målbilden, den glömmer man. Vi vill i stället prata om visioner. Varför gör vi det här? menar Ann. Även de som än är elever själva har tagit nya initiativ, med hjälp av tekniken. När studenterna Jesper Mårtensson och Henrik Staaf extraknäckte som mattelärare identifierade de problemet med inlärningen: Facit förklarade aldrig lösningen utan bara det rätta svaret. Så tog idén till appen Mathleaks form. Ett slags förlängt facit till de vanligaste matteböckerna på gymnasienivå, som förklarar processen bakom svaren. Appen lanserades för ett år sedan och har i dag upp mot 40 000 nedladdningar. Emmy Heljestrand Fritzell, 21, är en av de som använder appen. På gymnasiet fick hon underkänt i matte – något som hindrar henne att komma in på universitetet. Nu läser hon upp betygen. – I skolan har vi bara snabba genomgångar så appen blir som en extra lärare som förklarar, säger hon. En av appens grundare, Jesper Mårtensson, tror att bättre läromedel kan lösa många problem. – Matteböckerna ser mer eller mindre likadana ut som för 50 år sedan. De skulle kunna göras så mycket mer pedagogiska.

JENNY SKÖLD

Text jenny.skold @metro.se

URBAN BRÅDHE

Foto urban.bradhe @metro.se

Emmy Heljestrand Fritzell säger att appen Mathleaks underlättat hennes studier genom att ta det i hennes egen takt. – I skolan har vi bara snabba genomgångar så appen blir som en extra lärare som förklarar, säger hon.

Rörelserna som mobiliserar skolan Skollyftets olika projekt: • Edcamps. En knytkonferens, som en variant av ett knytkalas, där deltagare väljer att ta med sig en frågeställning eller att vara med i någon av de diskussionsgrupper som sedan bildas kring någon annan deltagares frågeställning.

Mathleaks fungerar så att den är ett komplement till matteböckernas facit. I stället för att bara ge rätt svar på talen visar den även hur de löses.

• #skolchatt. Varje torsdag mellan 20 och 21 diskuteras en förutbestämd skolfråga lärare emellan på twitter-hashtagen.

• Digitala skollyftet. En onlinekurs där en inspiratör filmar en föreläsning, som sedan diskuteras utifrån olika frågeställningar, med hjälp av olika sociala medier-verktyg. Andra gräsrotsinitiativ: • Kodcentrum. Ett programmeringsfokuserat initiativ taget av Tenstagrundade riksorganisationen Mattecentrum. Tanken är att introducera barn i åldern 9–13 år till Scratch, Baby python och enklare HTML.

• En läsande klass. Projektet är en femårig satsning för att öka svenska barns läsförmåga. Idén väcktes när läraren Martin Widmark besökte ett antal skolor i Sverige. Han slogs av hur mycket bättre eleverna presterade i klasser där man arbetade aktivt med läsförståelse. http://www.martinwidmark.se/ en-lasande-klass/ • Rebellearners. De erbjuder lärarstudenter och deras framtida arbetsgivare nätverk och kompletterande utbildning.

Tanken är att skapa en plats där vi stärker studenternas kompetents och motivation samt hjälpa dem finna en arbetsgivare. Utbildningen förläggs på helger och på sommarläger. • My Smart School. Hjälper högstadie och gymnasielevers lärande av matematik i en digital plattform. Bakom initiativet finns Christopher Fridh, som själv lider av svår dyslexi. http://www.mysmartschool.se/


Sista chansen! Spara hela1495 kr. Galaxy Tab 3 med Surf

199

kr/ mån

Lägsta totalkostnad: 5 026 kr

Se e Gam G e of of Thro Thro rones ro ne nes es på e på HB H O® No ord rdi dicc

Nu säljer vi ut Samsung Galaxy Tab 3 med Surf 2 GB för bara 199 kr/mån (du sparar 1 495 kr). Dessutom bjuder vi på HBO® Nordic i 6 månader, värde 474 kr. Du kan till exempel se senaste säsongen av Game of Thrones eller gamla avsnitt av Sopranos. Allt direkt via vårt supersnabba 4G-nät. Besök närmaste butik, tele2.se eller ring 0200-22 22 02. Mycket nöje!

Game of Thrones: HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc. Erbjudandet om HBO® Nordic fritt i 6 månader (värde 474 kr) gäller vid tecknandet av Volym, Surf eller Kompis 2 GB, 4 GB, 6 GB eller 10 GB t o m 140831. Uppsägningstid 1 mån. Vid nedgradering till Volym, Surf eller Kompis 1 GB eller lägre avslutas HBO® Nordic-abonnemanget direkt per automatik. Efter 6 månader kan du välja mellan att behålla eller avsluta abonnemanget. HBO® Nordic kostar 79 kr/mån. Sista dag för att aktivera HBO® Nordic är 140930. Kontantpris Samsung Galaxy Tab3 10.1 4G (tele2.se): 3 895 kr. Erbjudande: Lägsta totalkostnad för Samsung Galaxy Tab3 10.1 4G + Surf (2 GB): 5 026 kr = 250 kr (inträde) + 2 376 kr (99 kr × 24 mån) + 2 400 kr (100 kr delbetalning av surfplatta× 24 mån). Bindningstid 24 mån. Uppsägningstid 1 månad. Efter utnyttjad surfmängd 2 GB stängs tjänsten av och ny surfmängd måste köpas. Fakturaavgift 35 kr (0 kr med autogiro/e-faktura). Pris gäller surf inom Sverige. Med reservation för tryckfel och prisförändringar. För mer info, se tele2.se


18

www.metro.se onsdag 2014-05-28

! t e h y N

199:-

Vid EU-valet röstade omkring 400 svenskar på småpartier som inte hade några valsedlar. Och enligt valmyndigheten är det inte alls ovanligt att det stavas fel på röstsedlarna. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

”Svenkarnas parti” fick sex röster i valet

MED 3TOTAL 1 GB I 24 MÅN ORDINARIE PRIS 299:-/MÅN

NOKIA LUMIA 630 1499:- med kontantkort • 4,5-tum • 5-megapixelkamera • Fyrkärnig processor En färgklick! Kraftfull smartphone med Windows Phone. Förinstallerade HERE Maps gör telefonen till navigator, även utomlands. Reklamfri musik med MixRadio.

JUST NU: 100:-/MÅN I RABATT

LUMIA MED 3 VILKEN SURFMÄNGD ÄR RÄTT FÖR DIG? 630 är en färgklick! Lumia 630 med operatören 3 med N yaDenLumia är färgglad, har 4,5-tums- olika surfmängd för att du ska kunna

skärm, fyrkärnig processor och 5-megapixelkamera. Operativsystemet är nya rappa Windows Phone 8.1. Förinstallerade HERE Maps gör telefonen till en riktig navigator, även utomlands. Du får tillgång till reklamfri musik med MixRadio. Här säljer vi

få rätt abonnemang. I alla abonnemang vi föreslår ingår fria samtal, SMS och MMS i priset. Är du osäker på hur mycket data du gör av med? Kolla snabbt och gratis på phonehouse.se/dataraknare. Vi ses i butiken!

NOKIA LUMIA 630 16 GB – MED ALLA OPERATÖRER NOKIA – JÄMFÖRELSE MED 3TOTAL 1–10 GB Operatör Abonnemang

Samtal/mån

Surf/mån Ord pris/mån Just nu pris/mån

3Total i 24 mån Fria samtal/SMS/MMS 1 GB

299:-/mån

3Total i 24 mån Fria samtal/SMS/MMS 5 GB

399:-/mån

3Total i 24 mån Fria samtal/SMS/MMS 10 GB

499:-/mån

199:-/mån 299:-/mån 399:-/mån

Valsedlar. Sex personer som förmodligen skulle ha röstat på nazistiska Svenskarnas parti i EU-valet lade i stället sina röster på det icke existerande ”Svenkarnas parti”. Och det är inte ovanligt att det stavas fel på röstsedlarna.

Vid EU-valet röstade omkring 400 svenskar på småpartier som inte hade beställt några valsedlar, visar preliminära siffror från valmyndigheten. Medan det nazistiska Svenskarnas parti fick 42 röster valde sex personer att lägga sin röst på det icke existerande ”Svenkarnas parti”. På resultatlistan finns

Felstavning

”Det kan vara svårt att bedöma vad som är misstag och vad som är skämt.” Handläggare på Valmyndigheten.

även det fiktiva Kalle AnkaPartiet, vars hjärtefrågor är fri alkohol och bredare trottoarer, som fick tre röster i EU-valet i år. Ett annat parti är Satanistiskt initiativ, som fick tio röster. Det finns även flera olika versioner av Kristna Värdepartiet som har fått ett antal röster, som till exempel ”kristina värde partiet”, ”Kristna värde partiet” och ”Kristna värdepariet”. Och enligt Valmyndigheten är det inte alls ovanligt

att det stavas fel på röstsedlarna. – Det skrivs väldigt mycket konstigt. Det kan vara svårt att bedöma vad som är misstag och vad som är skämt, säger en handläggare på Valmyndigheten. När rösterna räknas är det upp till var länsstyrelse att göra en bedömning av det som står på valsedeln. – Det brukar vara så att om man med säkerhet kan fastställa att personen har skrivit fel så kan det göras undantag. Men man vet inte alltid helt med säkerhet, och då kan rösten läggas på ett annat parti. Enligt Valmyndigheten är rösträkningen fortfarande inne i ett tidigt skede och det kan hända att vissa röster senare kommer bedömmas om. EMMELIE WALLROTH emmelie.wallroth@metro.se

Röster på partier som inte beställt valsedlar – preliminära siffror

3 ger dig mest surf per krona! Li, Phone House

Jämför surfmängd på www.phonehouse.se/dataraknare

• Enhet. 116 röster

• Enheten. 5 röster

DE FRIA. 2 röster.

• Svenskarnas parti. 42 röster

Framstegspartiet. 5 röster

Det fria. 2 röster

raddasverige.nu. 5 röster

Djurens parti. 2 röster.

Djurpartiet. 4 röster

Kristna värdepariet. 2 röster

Enhetspartiet. 4 röster

NEJ TILL EU. 2 röster

Nej till EU. 4 röster

Partiet de Fria. 2 röster

Kalle Anka Partiet. 3 röster

Partiet ENHET. 2 röster

Kristna värde partiet. 3 röster

PIS. 2 röster

• ENHET. 23 röster

Urbanears Plattan

Riktigt snygga hörlurar med fjärr och mikrofon på sladden. Finns i tio färger.

439:-

Sportarmband

Håll din smartphone på plats när du springer. Finns i sju färger.

99:-

• Partiet de fria. 23 röster • Svenskarnas Parti. 17 röster • kristina värdepartiet. 14 röster • Kristna Värdepartiet. 11 röster • Satanistiskt initiativ. 10 röster

Erbjudandet gäller tillsvidare dock längst t o m 1/6 2014. Minsta totalkostnad varav aktiveringsavgift (250 kr) med 3Total i 24 månader: (1 GB) 5 026 kr, (5 GB) 7 426 kr, (10 GB) 9 826 kr. Vi reserverar oss för tryckfel, prisförändringar och slutförsäljning. Mer information phonehouse.se

svenskarnas parti. 2 röster KRISTNA VÄRDEPARTIET. 3 röster.

Ut ur EU!. 2 röster

Ny Framtid. 3 röster.

Vikingapartiet. 2 röster

• Kristna värdepartiet. 6 röster

Rädda Sverige.nu. 3 röster.

Vägvalet. 2 röster

• Svenkarnas parti. 6 röster

AFD. 2 röster.

Partier med färre än 2 röster. 57 röster.

• Djurens rätt. 5 röster

BÄNKPARTIET. 2 röster.

KÄLLA: VALMYNDIGHETEN.


DR OM Ö

A RES M

YOGHURTEN INGEN KAN MOTSTÅ

TÄVLA

PÅ TILLFÄLLIGT BESÖK FRÅN BRASILIEN

PÅ VA L I O. S E


20

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Statsvetare: FI har chans till riksdagsplats Riksdagsparti. Under valrörelsen har statsvetare varit väldigt försiktiga med att spå huruvida FI tar sig in i riksdagen eller ej. Men nu räknar Jonas Hinnfors in partiet.

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap. FOTO: GÖTEBORGS UNIVERSITET

www.byggmax.se. Priserna är inkl. moms och gäller t.o.m.8/6 2014. Reserv. för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Trots 2,5 procent i väljarstöd är FI långt ifrån borträknade i riksdagsvalet. Tvärtom har de stora chanser att ta sig in, menar Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. – Det där säger nästan ingenting eftersom FI rört sig så snabbt. Mycket talar för att FI kommer att fortsätta rida på vågen. Chansen att de kommer in i riksdagen är väldigt god. Hela undersökningen, både för FI och för andra partier, bör inte tas på alltför stort allvar, menar Hinnfors.

– Problemet med tolkningen med den här är att vi hade ett EU-val i förrgår. Det täcks inte in. Även om det är ett helt annat val kan det få stora utslag, säger han. I undersökningen uppnår andelen osäkra väljare hela 21 procent. – Det är en stor andel. Mycket högre än andra mätningar och många av dem har en slags partisympati. Flertalet kommer att glida tillbaka till sina ordinarie men att andelen är så stor visar att det finns en potential för alla att locka väljare

ur denna grupp. Och de som ser ut att behöva locka väljare mest av alla just nu är Moderaterna, som både i opinionsmätningarna och i EU-valet visar på en tydlig nedgång. Enligt Hinnfors börjar vanligtvis opinionen att röra på sig efter att partierna lagt sina skuggbudgetar. Men till skillnad från tidigare val har det stått väldigt still denna gång. Trots det är en spurt är inte helt uteslutet. Det talar för ett kommande utspel, menar Hinnfors. – Det är så partier måste göra i det här läget. Komma med reformer och konkreta förslag. Det kan börja röra på opinionen. Som när Folkpartiet föreslog språkkunskapstest för att bli svensk medborgare tre veckor före valet 2002, vilket gav många väljare. KAROLINA SKOGLUND

Gudrun Schyman och Soraya Post vid partiets EU-valvaka. Feministiskt initiativ får bara 2,5 procent i SCB:s opinionsmätning, men statsvetaren Jonas Hinnfors tror att partiets ökning inte fångas upp av undersökningen. FOTO: TT

SCB:s sympatiundersökning, maj 2014 • V. 8,0 (+1,3)

• M. 22,7 (-2,8)

• Alliansen. 36,8 procent

• S. 35,3 (+1,0)

• KD. 3,9 (-0,2)

• Rödgröna. 51,3 procent

• MP. 8,0 (-0,8)

• SD. 8,1 (-1,2)

• C. 4,9 (+0,2)

• Övriga. 3,9 (+2,6)

• FP. 5,3 (-0,1)

• FI. 2,5 (+0,3)

FOTNOT: SIFFRAN AVSER SYMPATISTÖD I MAJ. SIFFRAN INOM PARENTES MOTSVARAR DEN PROCENTUELLA SKILLNADEN SEDAN EN LIKNANDE UNDERSÖKNING I NOVEMBER.

karolina.skoglund@metro.se

Den f ixartid nu kommer

84

95

Varför grundmålad ytterpanel?

/st

Grundmålningen gör att du kan vänta par månader med att färdigmåla utan att träet skadas.

ROstfri TRALLskruv 4,2x42 mm, 250 st.

noga utvalt

95 18 /m

149 00

vitgrundad Ytterpanel

/st

21x145 mm, 1, ca 6,9 lpm/m2

Träolja brun

fästa Används för atlinttar na. reglarna till p

Vattenlöslig träolja för utomhusbruk, 2,5L.

99 00 /KG

vårt lägsta pris

59 95

/st

Träolja färglös 2,5 L.

Bästsäljare

139 00

/st

Träolja Färglös 4,6L, 30%.

Fransk Träskruv Lösvikt.

Bra billiga byggvaror


Kom närmare dina närmaste. Ring och sms:a obegränsat. Välj den surf du behöver. telia.se Gäller Telia Mobil Komplett. Engångsavgift 250 kr.


Mors dag tips! Grythyttans sortiment

www.metro.se onsdag 2014-05-28

22

Lägsta pris

Nordenskiöldsgatan Dr Fries Torg, Guldheden

PAKETPRIS

89

50

8.495:-

Bristol från Atleve

2 st 2-sitsmoduler 1 st hörndel inkl. bord

Nya idrottshallen i Partille är 2,5 meter högre än detaljplanen. FOTO: TT

/kg

Partilles nya hall för hög

Lammstek Provencale Benfri

Härligt ställbara fåtöljer

24

95 /kg

Kycklingklubba Lagerbergs Färska

Ställbara konstrottingfåtöljer från:

995:Inkl. dyna

FÄLLSTOL

15

480:-

95

Turin fällstol

Ihopfällbar teakstol

/hg

Kräftstjärtsallad från Kal´s Kök 4 ställbara fåtöljer & bordskiva i teak. Finns även svart/svart 90x152-210 cm

9

95

Päron

Anjou från Chile

NICE HEL GRUPP

/kg Ord.pris 7.995:-

5.995:-

Priserna gäller till 1 Juni

hemkop.se

Kundtjänst Tel. 031-744 11 11 shop.brasommarmobler.se

En ny idrottshall i Partille är 2,5 meter högre än vad detaljplanen medger och bygget av hallen, som ska invigas redan i sommar, har överklagats av en privatperson. Kommunen vill inte kalla det hela ett svartbygge – och tänker inte använda det ordet även om Markoch miljööverdomstolen ger dem bakläxa. Striden handlar om Vallhamra IP och hallen ska kunna användas både för stavhopp och kastgrenar, därav takkonstruktionen som har upprört åtminstone en person. För att vinna tid har kommunen låtit bygget fortsätta under tiden som tvisten har dragits genom såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen – båda upphävde bygglovet. – Det är tråkigt att vi har hamnat i den här situationen, säger kommunens samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson. Han säger att Boverkets definition av begreppet byggnadshöjd är svårtolkad och att utformningen av idrottshallen kan ses som en mindre avvikelse. Så liten att kommunens bygg- och miljönämnd har godkänt den. Efter att ha förlorat i de lägre instanserna hoppas kommunen att Mark- och miljööverdomstolen tar upp fallet och ger dem rätt. Och eftersom processen inte är över vill vare sig Hermansson eller någon annan på kommunen kalla hallen för ett svartbygge. – Så länge det inte är avgjort i domstol så är det inget svartbygge, säger han. Kan du lova att det kommer att beskrivas som ett svartbygge på kommunens nyhetssajt om ni får bakläxa i Mark- och miljööverdomstolen? – Jag är tveksam om att vi kommer att använda ordet svartbygge. PATRICK EKSTRAND patrick.ekstrand@metro.se


23

www.metro.se onsdag 2014-05-28

1

Nyheter i bilder

1

EU. Diskussioner i Bryssel inledda efter EU-valet

3

Middagsdiskussionen i Bryssel i går kväll var informell, men från flera håll väntades ändå klara riktlinjer om vilken typ av politik som Europeiska unionen ska föra under kommande år. TT FOTO: TT

2

Mexiko. Världens tyngsta man avled 48 år gammal

Manuel Uribe, som med sina 597 kilo var världens tyngsta man, har avlidit 48 år gammal. Efter viktrekordet påbörjade han en diet. I Mexiko är 71 procent vuxna överviktiga eller lida av fetma. TT FOTO: TT

3

Haiti. Zlatan dyker upp på bussar i Port-au-Prince

Så kallade ”tap-taps” är färgstarkt målade bussar och små flakbilar som fungerar som kollektivtrafik på Haiti. Nu när fotbolls-VM närmar sig kan man hitta Zlatan som pryder utsidan av bussarna. TT FOTO: TT

Få av de registrerade väljarna hade röstat i Egyptens presidentval på tisdagen så i går meddelades att valet förlängs till i dag. FOTO: NARIMAN EL-MOFTY/AP/TT

Röstningen förlängs i Egyptens presidentval Egypten. I presidentvalet tycks utgången given – men valdeltagandet blir en viktig mätare för att se hur folkligt förankrad landets nye president blir och vilken möjlighet han får att genomföra förändringar.

Militärer vaktar vallokalerna vid Alexandrias stora bibliotek där enstaka män och kvinnor kommer för att rösta i presidentvalet. Favorit i valet är förre arméchefen Abd al-Fattah al-Sisi. – Jag röstar på Sisi för jag tror att det kan bli fler investeringar i Egypten och att ekonomin kan bli bättre. säger Nada Mustafa. Valdeltagandet tros bli lågt över hela landet. I går

25 %

meddelades att vallokalerna även skulle vara öppna i dag för att få fler att rösta. Konkurrenten Nasseristen Hamdin Sabbahi förväntas få ett fåtal av de 54 miljonerna registrerade väljarnas röster. 2012 fick den nu avsatte presidenten Muhammad Mursi över 13 miljoner röster i andra omgången och valdeltagandet var 52 procent. Även om Abd alFattah al-Sisi kommer vinna

stort är frågan om han får mer stöd än Mursi fick i det splittrade landet. Islamiströrelsen Muslimska brödraskapet har uppmanat folk att bojkotta valen och många av de aktivister som var med och drev bort förre diktatorn Hosni Mubarak gör detsamma. Är valdeltagandet lägre än sist kan det ses som ett försvagande av den framtida regimens makt. HELENA HÄGGLUND/TT

RABATT PÅ ALLA POOLER Gå också in på www.toysrus.se

Erbjudandena gäller 24.05-16.06.2014. Priserna är inkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt slutsålda varor.

2

! U N P KÖ

Vårt STÖRSTA sortiment någonsin! STÖRRE BLIR DET INTE!


24

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Nigeria. Påstådda samtal om kidnappade flickor Nigerias expresident har förhandlat med personer nära Boko Haram för att få de kidnappade skolflickorna fria, enligt nya uppgifter. Landets militär säger sig veta var flickorna finns. Den nigerianske expresidenten Olusegun Obasanjo har suttit i möte med personer nära den islamistiska terrorgruppen Boko Haram, uppger en anonym källa. Samtalen ska ha skett förra helgen, men det är oklart om de stöds av president Goodluck Jonathan. – Mötet fokuserade på att få flickorna fria genom förhandlingar, säger källan till nyhetsbyrån AFP. Samtidigt säger källor till BBC att parterna har varit nära en uppgörelse om att släppa 50 av flickorna, men Irak

att den avvisades av regeringen. Uppgifterna kommer dagen efter att Nigerias högste militär Alex Badeh uppgav att regeringen vet var flickorna finns, men att fritagningsförsök är uteslutna eftersom gisslan skulle kunna hamna i skottlinjen. Det har gått sju veckor sedan Boko Haram rövade bort över 200 flickor från deras skola i Chibok i norra Nigeria. Gruppen har föreslagit att flickorna friges i utbyte mot att Boko Harammedlemmar släpps ur fängelse, men officiellt vägrar Nigeria att förhandla. Boko Haram har i flera år drivit ett blodigt uppror i norra Nigeria, där tusentals har fått sätt livet till.

Porosjenko slår hårt mot separatisterna Ukraina. Ukrainas nya president, Porosjenko, inleder med att slå hårt mot separatisterna. Samtidigt har OSSE tappat kontakten med en observatörsgrupp utanför staden Donetsk, där strider rasat i två dagar.

ANNA ROXVALL/TT

Thailand

Döda i Irak har stigit till 4 000 i år

Minister gripen i Bangkok

Antalet döda i våldet i Irak i år har nu stigit över 4 000. Oron växer för att landet är på väg mot en lika omfattande väpnad konflikt som 2006–2007. I ett av de senaste våldsdåden krävdes ett 20-tal dödsoffer och över 30 skadades i ett självmordsattentat. TT-AFP

Thailands före detta utbildningsminister Chaturon Chaisang har gripits av militär som stormade in på en journalistklubb i Bangkok där han höll tal. Ministern fördömde militärkuppen i sitt tal. Chaisang hade vägrat att inställa sig hos militären. TT-REUTERS

Ukrainas nye president Petro Porosjenko svarade separatisterna utanför Donetsk med motstrider. FOTO: YANNIS BEHRAKIS/ REUTERS/TT

STORHANDLA PÅ 7-11 MINUTER Nu sänker vi priserna så att du kan handla din vardagsmat hos oss. Mjölk, ägg, ost skinka, bröd och juice. Inte mindre än 270 varor har fått nytt lägre pris. Välkommen in och storhandla.

Observatörsgruppen var på ett rutinuppdrag nära gränsen till Luhanskregionen, när organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) förlorade kontakten med den. Det skedde nästan på dagen en månad efter att en observatörsgrupp från OSSE togs som gisslan i Slovjansk. Enligt Iryna Gudyma, talesperson för observatörsstyrkan i Ukraina, fanns på tisdagskvällen inga uppgifter om var de befinner sig eller om de har tagits tillfånga. Rösterna i det ukrainska valet hade inte ens räknats klart innan ”Chokladkungen” Petro Porosjenko ställdes inför sin första utmaning som Ukrainas presi-

dent. Natten efter valet intog proryska separatister flygplatsen i Donetsk. Men Porosjenko lät inte svaret dröja – och ett kraftfullt svar blev det. Snart inleddes ett flyganfall och fallskärmsjägare landade intill flygplatsen. På tisdagen meddelade ukrainska myndigheter att flygplatsen återtagits. – Fienden har lidit stora förluster. Vi har inga, sade inrikesminister Arsen Avakov, enligt AFP. Enligt rebellsidan har 50 separatister dödats i striderna, men uppgifterna går isär. Donetsks borgmästare uppger att 48 personer, varav två civila, dödats. En reporter för Reuters räknade 20 lik i militärkläder på ett bårhus. Neil Melvin, expert på forna Sovjet och docent vid fredsinstitutet Sipri, säger till TT att den hårda framfarten är en markering. Regeringen i Kiev måste bevisa sin styrka, trots Porosjenkos övertygande valseger. – De är väldigt ivriga att visa att de inte är svaga. Melvin tillägger dock att regeringen verkar villig att förhandla med regionala ledare. JOHANNES LEDEL/TT

NYTT LÄGRE PRIS PÅ MASS OR AV VA ROR


BORD + 6 STOLAR

23.916:(29.895:-)

40 MÅN

RÄNTEFRITT PÅ HELA SORTIMENTET!***

Matbord Wilma i kritvitlaserad björk med skiva i vitpigmenterad/vaxad ek, 190x105 cm 11.196:- (13.995:-) Stol Wilma i kritvitlaserad björk med avtagbar klädd sits i tyg Luxury brun 2.120:- (2.650:-) Vitrinskåp Wilma, kritvitlaserad, inkl. belysning, B 113, D 38, H 205 cm 11.996:- (14.995:-) Skänk Wilma, B 145, D 42, H 85 cm 11.996:- (14.995:-) Handknuten patchworkmatta i ull Rebecka, natur/röd, 170x230 cm 7.995:-

20% RABATT!

KAN DU DELBETAL A NU FÅR DU 20% RABATT PÅ VÅRA MEST EXKLUSIVA MÖBLER*. DESSUTOM GÄLLER T O M 2/6. RÄNTEFRITT I 40 MÅNADER NÄR DU HANDLAR FÖR MINST 12.000 KRONOR, Plymåer i dun-/fjäderblandning

PAKETPRIS

13.596· (16.995·)

20%

SOFFA

RABATT!*

11.196·

20%

20% RABATT PÅ VÅRA

RABATT!

HYLLSERIER TIMANTTI & COMO!*

(13.995·)

3-sits soffa Oxford Delux svängd i tyg Catren Ivory och plymåer med dun/ fjäderblandning, ben i svart, hjul i krom, B 253 cm 11.196:- (13.995:-)

KONTINENTALMADRASS

15.996· (19.995·)

NYHET Trädgårdssoffa svängd Orleans i antikbrun konstrotting inkl. dynor, B 170 cm 7.995:- Trädgårdsfåtölj inkl. dyna 2.995:- Trädgårdsbord i med skiva i klarglas, 125x75 cm 3.995:- Paketpris 13.596:- (16.995:-) soffa + 2 fåtöljer + bord

Tvättbar klädsel

20%

27.992· (34.990·)

20%

RABATT!* PAKETPRIS

11.996· (14.995·)

RABATT!*

SOFFA

3-sits soffa med divan Cloud i tyg Das dark beige, avtagbar, tvättbar klädsel och plymåer i dun/ fjäderblandning, B 349 cm 27.992:- (34.990:-)

FÅTÖLJ

20% RABATT!

Kontinentalmadrass Tolaga Bay 180x200 cm inkl. bäddmadrass Fiord Soft kuvertsydd 15.996:- (19.995:-) Huvudgavel Avon L pikerad, B 180 cm 6.995:- Sängben Otago, 4-pack i borstad aluminium fr. 795:-

9.992· (12.490·)

20%

RABATT!**

***Representativt exempel för delbetalning 40 månader. Mer info på mio.se Kreditbelopp/köp 12.000 kr

Rörlig årsränta 0%

Adm.avg./mån 14 kr

Uppläggn.avg. 0 kr

Effektiv ränta 2,65 %

Kreditkostnad 560 kr

Ord. delbet./mån 314 kr

Totalt belopp att betala 12.560 kr

Trädgårdsbord Suzette i ljusgrå konstrotting med skiva i klarglas, Ø 151 cm 5.995:- Trädgårdsstol inkl. dyna 1.695:Paketpris 11.996:- (14.995:-) bord + 6 stolar

Fåtölj Timeout i tyg Cursive light grey med underrede/ben i ekfanér 9.992:- (12.490:-) Fotpall Timeout 2.792:- (3.490:-)

Mio Alingsås Bolltorpsv. 2. 0322-66 94 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 11-15. Mio Bäckebol Transportg. 19. 031-52 77 00. Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16. Mio Mölndal Norra Ågatan 36. 031-87 03 10. Mån-fre 10-19. Lör-sön 11-16. Mio Uddevalla Norgårdsv. 2. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-16. Mio Varberg Lindbergsv. 1. 0340-64 61 61. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. Mio V:a Frölunda Topasg. 3. 031-89 11 00. Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16. *20% rabatt gäller på Wilma, Cloud, Oxford, Tolaga Bay, Cape Farewell, Timantti, Como, **Timeout, Laidback (ej läder Zero black) ***Erbjudandet 40 mån. räntefritt gäller nytecknade avtal 20/5-2/6. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se Öppettider Kristi himmelsfärds dag se www.mio.se

www.mio.se


+ Trend i vardagen METROMODE.SE 26

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Utmana din kreativitet som Loreen

Artisten Loreen om sin stil och sommarens snyggaste plagg: ”Förutom Alexander Wangs black trash top och ett par oldschool Ray-ban så blir det Stockholms stadsmissions kollektion, pimpat med ett stort mått av personlighet och fantasi. Utmana din kreativitet och sluta överkonsumera. Jag har gärna på mig något som balanserar upp en explosiv kreatörs själ.” Läs hela intervjun på Metromode.se.

– stiltips, trender och shopping

METRO MODE.SE

Från catwalken till verkliga livet. Tre bloggerskor visar hur du bär några av vårens trender till vardags. Gör som stilikonen Natasha Oakley och satsa på svartvitt eller varför inte slå ett slag för capribyxan som bloggerskan Daniella?

Välkommen!

HÄMTA STILTIPS Ibland kan det vara svårt att applicera modehusets galna trender på det verkliga livet. Hämta inspiration från stilikonerna som är först ut med det senaste och gör catwalkplaggen till vardagsmat. Gör som modebloggerskorna Natasha, Danielle och Annabelle. PETRA TUNGÅRDEN, MODECHEF

Satsa på ett matchat svartvit kit i sommar.

Bloggaren Danielle sportar lösa piratbyxor.

Annabelle Fleur är alltid först med det senaste.

Monokrom matchning Satsa på lösa byxor

Trädgården är med

Svartvitt. En trend som hängt med oss ett tag är den svartvita. I vår är den lika het, om inte ännu hetare. Bär en monokrom outfit från topp till tå. Gör som stilikonen tillika desigern Natasha Oakley och satsa på ett matchat kit. Svart och vitt kan lätt bli hårt, men inte om du gör som Natasha och satsar på feminina plagg.

Naturinspirerat. Modebloggerskan Annabelle Fleur är alltid först ut med det senaste. Den här våren blommar printet för fullt. Vi älskar palmmönstret och ser det gärna i garderoben som till hemmet i vår och sommar. Hämtar inspiration från catwalken och låt hela trädgården vara med på ett hörn.

Piratbyxan. Den här säsongen är piratbyxan tillbaka, men i ny förklädnad. Glöm 90-tals tighta modeller och satsa på böljande lösa alternativ som bloggerskan Danielle. En trend som vi såg hos många modehus under visningarna i höstas. Slå två trendflugor i en smäll och bär byxorna till tofflan.

2 395 kr Illsteva

699 kr 99 kr

Zara

1 799 kr

H & M

199 kr Lindex

499 kr Topshop

By Malene Birger

80 kr

Rastlös artist

”Jag ändrade outfits, stil, peruker – ibland tiotal gånger om dagen. Min själ var rastlös.” Artisten Lady Gaga om sina galna klädbyten och om att hittat balans till tidningen Porter.

H & M

5 999 kr

179 kr

Hermès

99 kr H&M

Zara

3 700 kr

399 kr

Calvin Klein

Zara

500 kr

Cheap Monday

399 kr Zara


METROMODE.SE 27

”Älskar min nya klänning från Zara. Fungerar lika bra till vardags som till fest. ”

MER MODE & SKÖNHET PA METROMODE.SE • BLOGGAR • TÄVLINGAR • WEBB-TV

SÄTT FÄRG @metromodesverige PÅ SOMMAREN Vardag och fest.

Petra.metromode.se i ny outfit.

METRO MODES LÄSARES BÄSTA STIL. FÖR VILLKOR FÖR INSTAGRAMBILDER – SE METROMODE.SE/VILLKOR

VILL DU VINNA

VECKANS OUTFIT SKRIV @METROMODESVERIGE

mogi.metromode.se Malin har varit i London. Missa inte bilderna från hennes resa med strålande sol och blå himlar.

39 kr

8

232

@annayellowbanana är veckans vinnare. Varje onsdag utser Metromode.se veckans outfit på Instagram. Skriv @metromodesverige och tagga #metromode i bildtexten för att vara med och tävla. Vinnaren får sin bild publicerad här och på @metromodesverige och får även primern Nanoblur.

3

caroline.metromode.se Så här såg Caroline ut när hon besökte invigningen av Ralph Laurens nya butik i Täby Centrum i veckan.

Gult är inte fult

2

Färg. Supermodellen tillika numera aktrisen Rosie HuntingtonWhiteley gjorde entré på röda mattan under filmfestivalen i Cannes iförd en klänning från Emilio Pucci.

Rosie Huntington-Whiteley bar Emilio Pucci i Cannes.

på ÅHLÉNS Välj dina favoritnagellack bland 48 nyanser från L’Oréal Paris. * Pris per styck. Ord. pris 59 kr/st. Gäller t.o.m. 10/6 2014.

METRO MODE.SE

1

Höga höjder Lindex. Höj insatsen och satsa på ett par byxor med hög midja. De här är det perfekta köpet med ett avtagbart band som gör att de fungerar till vardag som till fest. Pressvecken gör att de ser lite mer dressade ut.

499 kr Lindex

Rita Ora för Adidas

3

Design. I förra veckan blev det klart att stilikonen Rita Ora blir den första kvinnliga artisten som designar för Adidas. Rita är känd för att mixa high fashion med sportigt så samarbetet känns som en lyckad kombo. Kollektionen kommer i höst.

*


TEKNIK 28

www.metro.se onsdag 2014-05-28

De vattentäta kamerorna är som gjorda för barnfamiljer

Vattentäta och stöttåliga kameror är perfekta semesterkameror för barnfamiljen. Metro har testat sommarens utbud.

Fotograf och Metros kameraexpert

Vad ska en barnfamilj med en äventyrskamera till? – De här kamerorna skapades från början för äventyrsfotografering, men just vattentäthet och stöttålighet gör dem perfekta i händerna på en klåfingrig unge på stranden. Varför då? Man kan väl lika gärna fotografera med mobilen? – Få föräldrar låter ungarna ta med mobilen i ut i vattnet. De här kamerorna kan du hantera med leriga händer, eller under vattnet. Dessutom är det 100 procent stressfritt att låta barnet hantera kameran eftersom de tål att tappas från flera meters höjd utan att gå sönder. De varierar mycket i pris. Vad är skillnaden? – Dels har vissa tillverkare valt att göra enklare versioner, utan så mycket funktioner. En annan anledning är att flera tillverkare valt att inte släppa någon ny version i år, utan istället sänkt priset på fjolårets modell. Vad är haken? Varför är inte alla kameror vattentäta och stöttåliga, det borde ju passa alla klantiga personer! – För att klara kraven på stöttålighet och vattentäthet sitter objektivet bakom en extra plastruta, vilket försämrar bildkvaliteten något, speciellt i motljus. Om man inte hanterar kamerorna rätt kan det även bildas kondens inne i kameran. I en mening? – Roliga verktyg för att låta hela familjen skapa överraskande bilder.

ÄR INTE UTE OCH CYKLAR På Metro.se/prylexperten kan du läsa om de senaste prylarna

Fujifilm Finepix XP70

Åsikt

OLA JACOBSEN

Prylnytt

• Pris. 1 800 kronor.

METRO TESTAR

• Sensor. 16,4 megapixel. • Vattentät. Till 10 meters djup. • Stöttålig. Fall på 1,5 m. • Video. Full HD, 1080p. • Storlek. 104 x 67 x 26 milmil limeter. Vikt. 179 gram med batteri och minneskort.

Smart cykel från Vanhawks. VISAR VÄGEN HEM Bilar med gps har funnits länge. Nu dags för cykeln. Valour från Vanhawks har visserligen inte själva gps:en inbyggd, men om du kopplar mobilen via bluetooth till cykeln så sitter det små lampor på styret som blinkar när det är dags att svänga.

Olympus Stylus TG-850 • Pris. 2 800 kronor. • Sensor. 16,8 megapixel. • Vattentät. Till 10 meters djup. • Stöttålig. Fall på 2 m. • Video. Full HD, 1080p. • Storlek. 110 x 64 x 28 millimeter.

Äventyrskameror som klarar vatten och att tappas kan vara något för barnfamiljer. FOTO: GUSTAV HUGOSSON

Canon Powershot D30

Nikon Coolpix S32

Panasonic Lumix FT5

• Vikt. 218 gram med batteri och minneskort.

Rioch WG -4 GPS

• Pris. 2 700 kronor.

• Pris. 1 000 kronor.

• Pris. 2 700 kronor.

• Pris. 3 500 kronor.

• Sensor. 12,1 megapixel.

• Sensor. 13,2 megapixel.

• Sensor. 16,1 megapixel

• Sensor. 16,0 megapixel.

• Vattentät. Till 25 meters djup.

• Vattentät. Till 10 meters djup.

• Vattentät. Till 13 meters djup.

• Vattentät. Till 14 meters djup.

• Stöttålig. Fall på 2 m.

• Stöttålig. Fall på 1,5 m.

• Stöttålig. Fall på 2 m.

• Stöttålig. Fall på 2 m.

• Video. Full HD, 1080p.

• Video. Full HD, 1080p.

• Video. Full HD, 1080p.

• Video. Full HD, 1080p.

• Storlek. 109 x 68 x 28 millimeter.

• Storlek. 108 x 66 x 40 millimeter.

• Storlek. 109 x 67 x 29 millimeter.

• Storlek. 65 x 125 x 32 milmil limeter.

• Vikt. 218 gram med batteri och minneskort.

• Vikt. 175 gram med batteri och minneskort.

• Vikt. 214 gram med batteri och minneskort.

• Vikt. 236 gram med batteri och minneskort.

Tar sig fram i terräng och i luften. TERRÄNGHELIKOPTER Black Knight Transformer låter som något Batman kör, men det här fordonet är utvecklat av Advanced Tactics och är tänkt att användas i fält. Det är första gången en VTOL-farkost (vertikal start och landning) kombineras med terrängbil.

Fler nyheter på metro.se/ prylexperten

Vinn färg till ditt hus! Skynda dig till vår butik och köp färg! Just nu kan du vinna presentkort värt 8000 kr. NYHET!

e Självrengörand rg ä fasadf

Hitta din butik på www.nordsjoidedesign.se


– KLART MAN GILLAR DET!

YTTERLIGARE

YTTERLIGARE

PÅ ALLT I BUTIKEN.

PÅ ALLT I BUTIKEN.

ERBJUDANDET GÄLLER 26 MAJ - 1 JUNI

ERBJUDANDET GÄLLER 30 MAJ - 1 JUNI

20% 25% YTTERLIGARE

2050%

CALLAWAY PIKÉSKJORTA OUTLETPRIS 299 KR ORD. PRIS 895 KR GÄLLER T O M 1 JUNI

INDIA PRINTED DRESS FINNS I TVÅ FÄRGER NUTBROWN PRINT & BLACK DEEP PRINT. GÄLLER 29 MAJ – 1 JUNI. OUTLETPRIS 295 KR ORD. PRIS 849 KR

PÅ ALLA GARDINER GÄLLER T O M 1 JUNI

IITTALA ESSENCE 4-PACK RÖDVIN-, VITVIN- ELLER CHAMPAGNEGLAS. 1:A SORTERING OUTLETPRIS 499 KR ORD. PRIS 596-676 KR

UPP TILL

70%

SOAKED IN LUXURY KLÄNNING OUTLETPRIS 99 KR ORD. PRIS 799 KR

PÅ PIKÉ TRÖJOR FRÅN GEOGRAPHICAL NORWAY SAMT NEWPORT. GÄLLER PÅ ORDINARIE PRIS. GÄLLER T O M 1 JUNI

YTTERLIGARE

30% PÅ ALLA LÖPARKLÄDER, HERR OCH DAM.

FATBOY HÄNGMATTAN OUTLETPRIS 2790 KR ORD. PRIS 3990 KR

GÄLLER T O M 1 JUNI


METROJOBB.SE 30

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Lediga jobb

BYT UPP DIG

METRO JOBB.SE

3 jobb att söka på Metrojobb.se Eric undrar hur han ska hantera sin kollega som uppträder som hans chef utan att vara det. Personerna på bilden är inte personerna i texten. FOTO: ALAMY Välkommen!

FOKUSERA PÅ DIG Att försöka ändra på kollegorna eller kulturen på arbetsplatsen tar oerhört mycket energi. Själv har jag gått vidare när jag inte känt att det funkat, och fokuserat på min egen utveckling i stället. HANNA LARSSON, REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE HANNA.LARSSON@METRO.SE

Mer att läsa på Metrojobb.se.

1

Möt vd:n som blev praktikant

HANTERA KOLLEGAN SOM ÄR ETT KONTROLLFREAK

Hur hanterar jag att alla på jobbet är så konkurrensinriktade? Och vad gör jag åt kollegan som är ett kontrollfreak? I dag svarar Metrojobbs karriärsexpert Nina Jansdotter på läsarnas frågor. HUR TAR JAG FÖR MIG UTAN ATT HOTA?

Jobbfrågan

NINA JANSDOTTER

?

ÄR KARRIÄRCOACH PÅ METROJOBB.SE, STÄLL DIN FRÅGA PÅ JOBBEXPERTEN@METRO.SE

Jag jobbar på ett företag med mycket konkurrens. Det gäller att hålla inne med sina planer, annars snor andra möjligheterna framför ögonen på en. Jag är visserligen uppskattad men konkurrensen gör att jag alltid är på min vakt och inte vet vem jag kan lita på. Vad ska jag göra för att visa att jag vill fram och ta mer ansvar – utan att upplevas som ett alltför stort hot för andra?? ANNELIE

!

2

3

Så skriver du det personliga brevet

Energisnålt byggande ökar

Tråkigt att stämningen är så tuff, men att veta vad du vill är en bra början. Även om du inte vet vem du kan lita på så råder jag dig att försöka hitta personer du känner dig mer trygg med, och att ni börja hjälpa varandra. Ensam är sällan stark. Fortsätt göra ett bra jobb, och håll dig framme. Det kommer inte att gillas av alla, och en del blir trig-

gade negativt av att andra tar plats, men det är deras problem. Självklart ska du inte bli någon dörrmatta, ibland är viktigt att sätta ner foten om någon försöker köra över dig. Om du fyller dig själv med tankar om att du duger och att det du gör är bra så kommer du hitta kraft och fokus. Men om stämningen blir för tuff tycker jag att du ska se dig om efter nytt jobb med social gemenskap, där du kan lita på de du jobbar med. Det är viktigt för arbetsglädjen, och finns den inte är det få som gör ett bra jobb i långa loppet.

1 Lärare. Stockholm stad söker lärare i svenska och SO till grundskolan Vasa Real i centrala Stockholm.

riktiga chef. ERIC

!

För det första vill jag poängtera att en människa som nästan tvångsmässigt måste ha koll på allt och alla oftast har låg självkänsla och mår dåligt, så det kan vara jobbigast för henne, även om det också påverkar omgivningen. När man förstått att det är en kollega som behöver hjälp är det lite lättare att vara empatisk. Du skriver att du har en bra relation med din riktiga chef och då undrar jag såklart om du tagit upp problematiken med honom. Om inte så är det dags nu, HUR HANTERAR JAG innan situationen tar ännu mer energi från dig. Du och BOSSIG KOLLEGA? andra som drabbas får ockPå mitt jobb finns det en så en möjlighet att träna er i att sätta gränser och komkvinna som inte är min municera tydligare. Det är chef men agerar som om var bättre än att ni går omkring det. Hon lägger sig i och vill och är arga bakom hennes kontrollera allt, inte bara mig rygg. Personen kanske inte utan även andra. Hur ska jag hantera detta? Jag har bra rela- ens är medveten om att hon upplevs som ett kontioner till de andra jag jobbar med, inklusive han som är min trollfreak.

?

2 Statister. Vill du vara statist i den nya polisserien ”Johan Falk” som börjar spelas in i juni? Skicka en ansökan.

3 Sjuksköterska. Neurologiska kliniken i Malmö söker sjuksköterskor med intresse för neurologisk omvårdnad som ska jobba natt.

METROJOBB.SE FRAGA EXPERTEN Mejla din jobbfråga till jobbexperten@metro.se! På Metrojobb.se finns fler frågor och svar om jobb och karriär

INSPIRATION

SKÖNHET

STYLING

TRENDER


Senaste nytt dygnet runt pĂĽ metro.se

TRAFIKSKOLOR

FÜrvaltningsrätten i GÜteborg sÜker

Domstolshandläggare Vi undervisar även pü engelska!

Denna och andra intressanta anställningar finner du pü Sveriges Domstolars webbplats, www.domstol.se

KĂ–RKARLENS TRAFIKSKOLA

FÜrvaltningsrätten i GÜteborg är en allmän fÜrvaltningsdomstol och migrationsdomstol med cirka 250 anställda. FÜrvaltningsrättens främsta uppgift är att lÜsa tvister mellan enskilda och statliga eller kommunala myndigheter.

Intensiv (B) 20 kÜrlektioner+teori 7 300:Handledarkurs 250:-/person • Riskettan 450:-/person

www.domstol.se

Vi är en STR trafikskola som erbjuder utbildningar fÜr B, BE, C, CE, och D-kÜrkort samt YKB fÜr tung trafik. Sägengatan 31 (ca 14 min frün Brunnsparken), 422 58 Hisings Backa 031-52 54 54 ¡ 070-090 72 10

Ă„r Du redo fĂśr en ny utmaning?

www.korkarlens.se

CLUB METRO -ERBJUDANDE Ringhals fortsätter moderniseringsarbetet och sÜker nu nya engagerade medarbetare inom bygg- och klimatteknik: * ByggnadsingenjÜr * Beräkningsansvarig * KonstruktÜr * Uppdragsledare * Teknisk handläggare

Läs mer och ansÜk pü: www.vattenfall.se/jobb Sista ansÜkningsdag 1 juni Vi ser fram emot Din ansÜkan!

Musik • VarietÊ • MÜten Barnens Kulturkalas Konst • Sport • Dans Marknad • Film Karneval • Mat Litteratur • Teater

*Allt är gratis utom det som säljs pü marknader och matställen.

Välkommen!

�EN MIX AV DE DIMHÖLJDA BERGENS GORILLOR, CAST AWAY OCH INTO THE WILD�

FĂ–RHANDSVISNING!

Läs mer pü goteborg.com/kulturkalaset

Ă„R DU INTE MEDLEM? Du registrerar dig snabbt och kostnadsfritt pĂĽ www.clubmetro.se


SPORT

Simning

”Det ska bli spännande och väldigt kul att börja tävla igen.” Therese Alshammar gör comeback efter mammaledigheten i Monaco den 7-8 juni. Det blir hennes första tävling sedan hösten 2012. TT

Nu är ”framtidens mittfältare” här Fotboll. Erik Hamrén pratade om att han sett ”framtidens mittfältare”. Han menade Oscar Hiljemark. Dags att ge 21åringen chansen nu – mer än två år senare?

Hiljemark debuterade på vinterturnén i Qatar 2012. Det var i den vevan Hamrén avslöjade att han fått korn på en mittfältare han såg som en kommande landslagsspelare. Inför säsongen 2013 sa förbundskaptenen om Hiljemark: ”Han har den fysiska kapaciteten att täcka stora ytor och att gå framåt: han är en box-till-box-spelare. Han är en bra bollvinnare. Han kanske inte är i nivå med Kim (Källström) och Anders (Svensson) vad det gäller kvaliteten på passningarna än men han känns väldigt spännande.” Källström är kvar, Svensson har gjort sitt. Om det blir en öppning för Hiljemark mot Danmark

återstår att se. Den defensiva centrala rollen verkar vikt åt Källström. Det är till höger eller vänster om honom Hiljemark kommer in i bilden. Menar Hamrén allvar med att testa spelare och system mot Danmark och Belgien, borde Hiljemark få hyggligt med speltid i någon av veckans landskamper. – Det är klart att jag hoppas att få vara med på den resan (EM-kvalet) och att jag håller för den. Det handlar om att visa framfötterna och ge dem något som de tycker är intressant. – Det är hedrande att få vara med, säger Hiljemark. Han kommer från en stark säsong i PSV Eindhoven, där han etablerat sig i Phillip Cocus elva. Sammanfattningsvis så har det varit en relativt bra säsong med 27 starter på 35 matcher. – I de chanser jag fått har det känts väldigt bra, men det är svårt att utvärdera sin säsong till något fantastiskt när vi har haft en del ”up and downs” med laget. Vi har en ung trupp som inte riktigt klarade av när det gick dåligt, säger Hiljemark. TT Foto: Linda Alfvegren

2

32

www.metro.se onsdag 2014-05-28

STÖD VÄRLDENS STÖRSTA FAMILJ.

Oscar Hiljemark hoppas få vara med när EM-kvalet drar igång i höst. FOTO: BERTIL ERICSON/TT

• Medicinskt silikon • Mjuk och följsam • Kraftig vibrator • Uppladdningsbar • Vattentät

50 CL BURK

10:90 *

+ PANT

33 CL FLASKA

8:90 *

www.abro.se *33 cl eg Systembolagets beställningssortiment art. nr. 1483-03 pris: 8:90. 50 cl burk Systembolagets art. nr. 1411-12 pris: 10:90+pant

849:-

Viktigt för Hysén och Berg Oviktiga landskamper säger Zlatan Ibrahimovic. Men för Tobias Hysén och Marcus Berg betyder matcherna mot Danmark och Belgien betydligt mer. Hysén landade sent i måndags och i går var han med för att nöta in nya spelsystem och positioner vid defensiva hörnor. Och det var inget konstigt med det. – För mig handlar det om att visa upp mig i en vecka. Att visa att jag är på samma nivå som jag var när jag senast var med, vilket jag tycker jag är. Kanske till och med bättre. Även Marcus Berg ser en chans att spela till sig en fast plats i laget. – Det har varit en del skador längs vägen som har ställt till det, men det är, som sagt, fokus som krävs och hårt jobb för att komma tillbaka. TT

ÅBRO ORIGINAL 5,2 Ett gott, ljust öl bryggt från egen källa.

Köp ett armband fullt av mening till någon du tycker om. 49 kr.

MIO

Marcus Berg har haft en bra säsong i Grekland. FOTO: BERTIL ERICSON/TT


Onsdag 28 maj 2014

A NN O N S

pling

Tipsa Pling: e-post: pling@vasttrafik.se Västtrafik: Har du frågor om tider, priser och biljetter eller vill lämna synpunkter på kollektivtrafiken – ring: 0771-41 43 00

Västtrafik Box 405, 401 26 Göteborg www.vasttrafik.se Produktion: www.newsroom.se

Din guide till kollektivtrafiken

trafiknytt I morgon på Kristi himmelsfärdsdag går trafiken som en söndag.

Ledarhund ombord – då gäller specialregler Många reser med djur. Inte minst med hundar. Men det är skillnad på hund och hund i kollektivtrafiken. För Berit Jildenhed och ledarhunden Govi gäller särskilda regler.

Älvsnabben vs Älvsnabbare Lyxtripp eller bjudresa? Resor med Älvsnabben kostar som vanligt. Resor med Älvsnabbare är gratis .

Berit Jildenhed är både syn- och hörselskadad. Hennes ögonsjukdom retinitis pigmentosa försämras gradvis och orsakar ett slags tunnelseende där synfältet har en väldigt liten diameter. Sedan en tid har hon hjälp av ledarhunden Govi. Han är labrador och har arbetat som ledarhund i 6,5 år. En vanlig resdag för paret startar

med stadsbuss från hemmet i Lidköping till Berits arbete som ombudsman hos Förbundet Sveriges Dövblinda. – Vi brukar sitta där det finns extra utrymme för barnvagnar och rullstolar. Sedan promenerar vi sista biten till jobbet, säger Berit. Ledarhundar betraktas som förflyttningsmedel. Det betyder att de får komma in på platser dit vanliga hundar inte har tillträde. Ibland uppstår problem med resenärer eller tågvärdar, som inte känner till vad som gäller. – De kan tycka att vi ska sitta på en speciell plats i ett tåg eller längst bak i en buss. Men ledarhundar får vara var som helst i bussar och andra kollektivtrafikfordon, säger Berit.

Då och då åker Berit och Govi tåg till Göteborg från Lidköpings resecentrum. Hon berättar att glappet mellan de gamla tågen och perrongen kan vara lurigt att hantera för ledarhunden. – Han kan bli lite tveksam om hur han ska agera, främst när vi ska gå av, säger Berit. Ombord på tåget har hunden rätt till egen plats. Det är viktigt för att den ska kunna vila sig inför sitt arbete. För att ledarhunden inte ska distraheras i sitt arbete gäller allmänt att inga andra än ägaren ska bry sig om den. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet som medresenär. Mats Ekendahl, Emelie Wilhelmsson

fakta Detta gäller för husdjur i kollektivtrafiken En resenär får ta med sig två husdjur – inga giftiga, farliga eller störande för andra resenärer – utan kostnad. Djuren ska vara kopplade, sitta i bur eller i väska. De får inte vara på sittplatser. Två hundar med samma ägare får resa samtidigt i varje fordon/vagn. Annars gäller maximalt en hund per fordon/vagn. Finns det redan ett annat husdjur ombord går det alltid att fråga föraren om ditt husdjur ändå får åka med. Då är det föraren som beslutar, men det är alltid resenären som har det yttersta ansvaret för husdjuret. Av hänsyn till allergiker ska pälsdjur resa längst bak i fordonet eller vagnen. På båtar gäller styrbords (höger) sida i salongen eller utomhus på däck. Detta gäller för ledarhund, servicehund och signalhund i kollektivtrafiken Ledarhundar, servicehundar och signalhundar är hjälpmedel för funktionshindrade. De som använder sådana hundar får ta med dem utan kostnad och de reser på valfri plats i fordonet. Ledar-, service- och signalhund får gå ombord även om det redan finns hund på fordonet.

”Ledarhundar får vara var som helst i bussar och andra kollektivtrafikfordon”

vasttrafik.se

Trafikkaos? – Sök din resa i Reseplaneraren så får du uppdaterad avgångstid.

Leder vägen. Berit Jildenhed och ledarhunden Govi reser dagligen i kollektivtrafiken. FOTO: JEANETTE LARSSON


34

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Askebrand sparkas från Gais

Efter femte förlusten i superettan i vår sparkar Gais sin tränare Thomas Askebrand. ”Det är förstås ett tungt beslut att fatta, men vi måste agera för att få en förändring till stånd. Vår vårsäsong har varit långt ifrån bra och även om det kan finnas många orsaker och förklaringar till varför, så är det chefstränaren som har det yttersta ansvaret”, säger sportchefen Jonas Lundén på klubbens webbplats. Den assisterande tränaren Kjell Pettersson tar tillfälligt över ansvaret för laget samtidigt som klubben söker en lösning på längre sikt. ”Ja, redan i dag inleder vi en rekryteringsprocess för att hitta en ny chefstränare”, säger Jonas Lundén. Gais är på kvalplats med åtta poäng på nio matcher. TT

Thomas Askebrand. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Fotboll

Peter Hanson vid tidagens träning inför Nordea Masters. FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

Toppspelarna tar plats i Skåne Golf. Nordea Masters har bytt ägare och flyttat till Skåne. Men en sak består: – Nu har vi det bästa startfältet någonsin, säger spelaransvarige Claes Nilsson. Vad som är bäst och sämst och brett och smalt och sådant går ju alltid att diskutera, men Nordea Masters nye spelaransvarige/tävlingsledare, Claes Nilsson,

har en viss poäng i att startfältet håller god Europatourklass. Borta är de enstaka USA-tourspelarna som kostar en massa startpengar, i stället finns här sex spelare från topp 10 på Race to Dubai. – Det första jag gjorde när jag fick jobbet var att kontakta Henrik Stenson. Det betyder allt att honom här, med honom så är det lättare att locka publik, sponsorer och intresse. Det var ett medvetet val att inte satsa på USA-

tourspelare, jag vill hellre satsa på att göra en riktigt bra Europatourtävling, säger Nilsson. Ni hoppas på 100 000 åskådare, men golf kan vara lite svårt att följa på plats. Hur tänker ni där? – Vi har försökt att utbilda publiken lite på vår hemsida och så satsar vi på sju olika leaderboards runt banan, där vi även ska kunna skriva saker som ”Peter Hanson har gjort tre raka birdies”. Allt för att förhöja upplevelsen för publiken på plats. TT

Fotboll

Pochettino klar för Tottenham

Tony Gustavsson assisterar USA

Mauricio Pochettino blir ny tränare i Tottenham i Premier League. Argentinaren lämnar därmed Southampton dit han kom i januari förra året. 42-årige Pochettino tar över efter Tim Sherwood som tvingades lämna klubben efter den gångna säsongen. Pochettino blir Tottenhams tionde tränare sedan 2001 och kontraktet löper på fem år. TT

Nu är det klart vart Tyresös tränare Tony Gustavsson, 40, flyttar. Han blir återigen assisterande förbundskapten för USA:s damlandslag och börjar sitt nygamla jobb i juni då USA möter Frankrike. ”Jag ser verkligen fram emot att vara tillbaka med det amerikanska laget igen”, säger Gustavsson till det amerikanska förbundets hemsida. TT

Quintana ny ledare i Girot Den colombianske bergsspecialisten Nairo Quintana tog över den rosa ledartröjan i Giro d’Italia efter seger på den 16:e etappen mellan Ponte di Legno och Val Martello. I sammandraget leder nu Quintana med 1.41 före landsmannen Rigoberto Uran och 3.21 före australiern Cadel Evans. TT FOTO: FABIO FERRARI/AP

Opel Corsa. Active OPEL CORSA • 1,2 • 85 hk • Ordinarie pris 147.800 kr

Nu 119.900 kr KÖP TILL: 1.4 • 100hk • AUTOMAT: 10.000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,5-6,2 l/100 km, CO2 utsläpp blandad körning 129-146 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km). Reservation för skriv- och tryckfel. Erbjudandet gäller utvalda kampanjbilar och kan ej kombineras med andra avtal, erbjudanden eller rabatter.

Frölunda • Femvägsskälet 1 • 031 - 353 74 10 Hisingen • Hildedalsgatan 1 • 031 - 353 74 55


peugeotcenter.com

PEUGEOT CENTER FRÖLUNDA BJUDER PÅ

SOMMARPARTY!

Lördag & Söndag 10-17uvstart på Fredag) (Tj

» Fantastiska Artister gästar oss och uppträder!

sen Sanna Niel.l 13

» Lotteri med exklusiva priser!

g

-signerin följande CD

Efter

Timoteij

Lördag ca

NSTÄVLING SHOW & DA ecilia Ehrling C & g in v Ir y Ton kl. 12 och 15

kl. 15

Söndag ca

UTFÖRSÄLJNING NYA & BEGAGANDE BILAR RABATTER UPP TILL

GODIS LASS OCH G LA L TILL A BARN

r k 0 0 0 58.

RISER P A T E H t R 100s E V Ö PÅ ADE N G A G BE BILAR

RABATT

VID BOKNING AV SERVICE & REPARATION

VID KÖP AV UTVALDA MICHELIN SOMMARDÄCK

VID BOKNING AV MONTERING AV DRAGKROK

20%

FREDAG, LÖRDAG , SÖNDAG

FREDAG, LÖRDAG , SÖNDAG

FREDAG, LÖRDAG , SÖNDAG

FREDAG, LÖRDAG , SÖNDAG

RABATT

20% 30% 20%

RABATT

RABATT

VERKSTADEN ÄR ÖPPEN OCH LADDAD MED STEKHETA ERBJUDANDEN:

PÅ ALLA ORIGINAL TILLBEHÖR

Sommarkoll

199:-

ord. pris 349:-

FREDAG, LÖRDAG , SÖNDAG

PEUGEOT FRÖLUNDA • FEMVÄGSSKÄLET 4 ENGAGEMANG & OMTANKE

Besök oss för kompletta kampanjvillkor. Reservation för skriv och tryckfel. Gäller Fre-Sön v.22. Kan ej kombineras med andra erbjudanden avtal eller rabatter.

Lördag ca k

» Fullspäckat showprogram hemliga gäster & uppträdanden!


3 NÖJE

Malmö Opera

Dead by Aprilsångare i musikal Dead by Aprils sångare Zandro Santiago får huvudrollen i Malmö Operas uppsättning av Green Day-musikalen ”American idiot”. ”Till en början blev jag mest överraskad då det är långt ifrån vad jag normalt sysslar med”, säger Santiago i ett pressmeddelande. Punkmusikalen får premiär den 7 februari nästa år. TT

36

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Filmaktuella Jolie: Barn vill förstå saker som skrämmer Disneyskurk. Den Oscarsvinnande skådespelaren Angelina Jolie slutar oroa sig och lär sig att omfamna sin inre Disneyskurk för rollen i ”Maleficent”. Det kan ha verkat som inte så mycket att fundera över för Angelina Jolie när hon blev tillfrågad att spela Maleficent i filmen med samma namn, men hon var tveksam. – Jag var lite nervös inför rollen – jag har ingen mäktig teaterröst, jag gör inte komik, det här är en så galen tanke. Jag som fe? Hon säger att det var en utmaning för henne att inte ta sig själv på så stort allvar eller ”göra det för konsten”. – Det är bara att komma ihåg hur det är att leka lite, underhålla och försöka sig på något modigt. Men när hon fått på sig hornen och kindbenen var det bara att köra. Jolie medger att hon oro-

ade sig för att inte göra det tecknade originalet rättvisa. – Hennes röst var så fantastisk, animeringen perfekt. Men jag övade massor med mina barn och när jag fick dem att skratta antog jag att jag var något på spåren. Att filmen enligt en del föräldrar är för mörk för barn håller inte Jolie med om. – Vad barn klarar och vad de är intresserade av är mycket mer än folk inbillar sig. ... Barn vill förstå saker som skrämmer dem, se de mindre fina saker som händer och hur man reser sig ifrån dem. Och som för att bevisa sin tes har Jolie med dottern Vivienne i filmen som en ung Aurora, även om det till stor del var av nödtvång då andra barn blev för rädda när hon var utklädd till Maleficent. – Ett barn blev som förlamat och började gråta. Det var hemskt. Maleficent berättar sagan om Törnrosa ur den onda fens synvinkel och har premiär i Sverige i dag.

För att vara så trogen Maleficents tecknade Disney-orginal som möjligt så övade Angelina Jolie sin röst och sina gester med sina barn. – När jag fick dem att skratta antog jag att jag var något på spåren. FOTO: LMK/ALL OVER PRESS

NED EHRBAR/METRO WORLD NEWS

Angelina Jolie

Bor. Los Angeles

Yrke. Skådespelare och lobbyist för utökat skydd för kvinnor och barn i utsatta områden.

Andra superstjärnor som sagoskurkar

Familj. Förlovad med Brad Pitt, plus sex barn.

Aktuell. Med filmen ”Maleficent”, Sverigepremiär i kväll.

1

Ålder. 38

Spegelavundsjuk drottning Halshuggande hjärter dam Skojigt Disney-ond Charlize Theron – Ravenna, ond drottning i ”Snow White and the Huntsman” (2012)

2

5

Helena Bonham Carter – den röda drottningen i ”Alice i Underlandet” (2010)

Julia Roberts – den onda drottningen i ”Spegel spegel” (2012)

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

Får stöd

”Jag tycker att det är en vacker och fantastisk film som kommer att växa hos människor.” Så försvaras Ryan Goslings regidebut ”Lost river” av den danske regissören Nicolas Winding Refn efter att filmen visats och sågats hårt under filmfestivalen i Cannes förra veckan.

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i Börsbyggnaden, Östra Hamngatan 21, torsdagen den 5 juni 2014, kl. 15.30. Fråga • Tom Heyman (VägV) om ränteavdrag för kommunala bolag Interpellation • Hampus Magnusson (M) om svartklubbsverksamhet i Göteborg Beslutsärenden • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Bostäder • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Energi • Förslag om framtida inriktning för BoPlats Göteborg AB • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Lokaler • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Näringsliv • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Kollektivtrafik • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Regionala bolag • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Interna bolag • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Turism, Kultur och Evenemang • Antagande av detaljplan för Skeppsbron m.m. • Antagande av detaljplan för Lillhagsparken • Förslag till värdighetsgarantier 2014 • Språkcentrums organisatoriska hemvist • Rum för ickereligiösa ceremonier • Insatser för att timanställda och vikarier utan utbildning inom staden får möjlighet att kvalificera sig för tillsvidareanställning • Fördelning av avkastning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks utdelningsfond 2014 • Fördelning av avkastning ur Wilhelm Röhss´ donationsfond 2014 Motioner • Matilda Granberg Stålbert (KD) om att minska barngruppernas storlek i förskolan • Matilda Granberg Stålbert (KD) om en elevhälsogaranti som ska garantera att varje elev under dagen får kontakt med elevhälsan Här redovisas ett urval av de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan och samtliga handlingar finns på Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4A samt på kommunens hemsida www.goteborg.se fr.o.m. tisdagen den 3 juni 2014. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Vid entrén lämnas ut biljetter så länge det finns lediga platser på åhörarläktarna. Sammanträdet direktsänds i Närradion på 94,9 MHz och via webb-tv på www.goteborg.se

Göteborg Lisebergshallen Fre 19 september

Malmö Baltiska Hallen Lör 20 september

Stockholm Cirkus Sön 21 september

Bilj: Liseberg 031-400 100, Bilj: Enl nedan Bilj: Cirkus biljettkassa www.liseberg.se samt sedvanliga ombud 08-660 10 20 Biljetter till alla även: www.juliusbiljettservice.se, Julius Biljettservice 0775-700 400 Julius Production presenterar

The Legendary MALMÖ NÖJESTEATERN Sön 21 sept

STOCKHOLM CIRKUS Mån 29 sept

Nöjesteaterns kassa 040-791 80, Cirkus biljettkassa 08-660 10 20, Julius Biljettservice 0775-700 400 Julius Biljettservice 0775-700 400, www.juliusbiljettservice.se www.juliusbiljettservice.se www.10ccworld.com

FRE 10 OKT GÖTEBORG LISEBERGSHALLEN Biljetter: Lisebergs Nöjesbokning 031-400 100 www.liseberg.se, www.juliusbiljettservice.se 0775-700 400

LÖR 11 OKT KARLSTAD C C C Biljetter: Scalateatern 054-19 00 80, www.scalateatern.com, www.juliusbiljettservice.se 0775-700 400


37

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Känslostorm i Pixars nästa animerade film Premiär. Nästa år är det premiär för nästa animerade Pixarfilm, ”Inifrån och ut”, regisserad av Pete Docter. Exakt vad den ska handla om har varit hemligt – fram till nu. Enligt Variety utspelar sig ”Inifrån och ut” i huvudet på den elvaåriga flickan Riley. Hennes liv vänds upp

och ner när hennes pappa får ett nytt jobb i San Francisco – fem olika känslor i hennes hjärna (rädsla, ilska, lycka, avsky och sorg) hjälper henne dock genom vardagen. Sedan tidigare är det känt att Peter Docter regisserar och att känslornas engelska röster görs av Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling och Phyllis Smith. ”Inifrån och ut” går upp på bio i Sverige den 28 augusti 2015. TT

AALBORG FR

SEK 1026*

BÅTRESA + 1 NATT + FRUKOST Komikern Mindy Kaling gör en av rösterna. FOTO: ALL OVER PRESS

Aalborg – Nordjyllands huvudstad Aalborg är en stad full av liv – alla tider på året och alla tider på dygnet. Staden, som är Danmarks fjärde största, har alla de ingredienser som behövs för att man ska få en lyckad vistelse. Trivsamma gator, vackra gamla hus, fina museer och attraktioner, bra matställen och massor av shoppingmöjligheter.

VisitDenmark

Prinsessan Merida. FOTO: ALL OVER PRESS

Fler uppmärksammade Pixar-filmer ”Hitta Nemo”

”Modig”

2

Havsäventyret med en clownfisks jakt på sin son i centrum kom 2003. Den vann en Oscar för bästa animerade långfilm.

3

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00

2012 hade filmen ”Modig” premiär som uppmärksammades för att den handlar om en hjältinna som vill gå sin egen väg. Vann också en Oscar.

* Per person. I prisexemplet ingår båtresa Varberg-Grenå/GöteborgFredrikshamn t/r med bil, 1 natt på hotell inkl frukost.

IKVÄLL KL 20 PÅ STOR A SCENEN:

REGNBÅGSGALAN Med Thomas Di Leva, Jasmine Kara, Könsförrädare, Pink Pistols och det sjungande värdparet Magnus Carlsson och Anne-Lie Rydé.

LÖRDAG KL 19 PÅ TAUBESCENEN:

MAIA HIRASAWA

DANSKURSER

SISTA CHANSEN

ANNAT ATT SE FRAM EMOT:

BUGGKURS MED LENAS DANSSKOLA: Måndagar 2 juni – 11 augusti.

Till och med lördag kan du ladda förra årets Lisebergskort till rabatterat pris.

SÖNDAG KL 17: Kal och Ada med Harald Treutiger och Ingmari Dalin

KURS I PARDANS (10-DANS) MED SINCLAIRS DANSSKOLA: Tisdagar 3 juni – 12 augusti. SALSAKURS MED ADRIANAS DANSHUS: Söndagar 8 juni – 17 augusti.

2 JUNI KL 19: Solander 4 JUNI KL 19: Det Stora Monstret 4 JUNI KL 19: Dans till Streaplers 5 JUNI: Lisa Lystam kl 19 och Canned Heat (US) kl 20.15 Se hela programmet på liseberg.se

Öppet idag kl 15 – 23. Imorgon t o m lördag kl 11 –23. Söndag kl 11 – 22. Därefter varje-dag-öppet t o m 17 augusti.

SKATE PÅ LISEBERG

1

Första filmen om de levande leksakerna kom 1995. Sedan dess har den fått två uppföljare. Det ryktas om en fjärde. Nominerades till tre Oscars.

5–8 JUNI:

”Toy story”

20% rabatt på båtresan när du bokar färja + boende samtidigt

TIMBUKTU

Nemo och Marlin. FOTO: ALL OVER PRESS

FREDAG KL 20 PÅ STOR A SCENEN:

Buzz Lightyear och Woody. FOTO: REX


38

www.metro.se onsdag 2014-05-28

”Idol”-stjärnan Jens Hult aktuell med ny sommar-ep Skivsläpp. En miljon tvåhundratusen. Så många människor har lyssnat på Jens Hults hit ”Precis som du vill” på Spotify – och nu släpps ep:n. Den forne ”Idol”stjärnan ser fram emot sommaren.

I dag släpps Jens Hults nya ep ”Precis som du vill” som har hitsingeln med samma titel som huvudspåret. FOTO: URBAN BRÅDHE

Jens Robert Hult – ”fast alla kallar mig Snickarn” • Ålder. 21.

• Yrke. Sångare och låtskrivare, tidigare snickare

• Bor. Märsta. • Familj. Flickvännen Malou, 23, mamma, pappa och bror.

• Aktuell. Med ep:n ”Precis som du vill” som släpps i dag.

Den 22 november i höstas röstades Jens Hult ut från ”Idol” och fick se sin placering stanna på en fjärdeplats. Det var dock mycket bättre än han vågat fantisera om från början. – Jag sa nej första gången de ringde, på grund av förutfattade meningar. Men så tänkte jag om för det var ju en jävla chans, och inte hade jag så höga tankar om mig själv att jag skulle komma fyra. Men nu är det nya tider för Jens Hult. I dag släpps ep:n ”Precis som du vill” som har hitsingeln med samma titel som huvudspår – och den har över 1,2 miljoner lyssningar på Spotify. – Det är sjukt häftigt, och särskilt kul att det är den låten för den ligger nära mitt hjärta.

Vad handlar den om? – Min flickväns gamla tax som dog just när vi skulle skriva en låt. Men det är förstås även andra människors erfarenheter med där, säger Hult och tillägger att han verkligen gillade hunden. Han är lite nervös inför släppet men har också annat att tänka på, som att han blir pappa i november. Precis när karriären håller på att ta fart. Hur ska du få ihop det? – Kevin [Walker] fick ju ihop fotboll och ”Idol” så… Nej, men jag ser fram emot det som fan och man får göra så gott man kan. Ta sig i kragen. Och det kan säkert vara bra med ett barn som tar ned en på jorden lite. Så vad händer nu? – Jag vill åka ut och spela. Kanske göra lite tv, Allsången eller Lotta på Liseberg. Och förstås skriva musik till nästa ep. Vi ville göra en vår/ sommar-ep och en höst/vinter-ep för jag tror att folk som inte har hört mig får lättare att hantera fem låtar än elva. Så är det för mig. Små doser. MARIA FORSSTRÖM maria.forsstrom@metro.se

Radarparet Fredrik Wikingson och Filip Hammar gör relations-tv. FOTO: TT

Tv. Filip och Fredrik ska rädda svenska äktenskap Filip Hammar och Fredrik Wikingsson blir relationsrådgivare i en ny tv-serie i Kanal 5. Programledarduon ska flytta in hos par som tröttnat på varandra och försöka hjälpa till med att rädda deras äktenskap, skriver Aftonbladet. – Vi flyttar in hos paren i ungefär en vecka och umgås

intensivt med dem och lyfter på stenar för att ta reda på roten till varför det knakar, säger Filip Hammar till tidningen. Just nu söker de efter par till serien och inflyttningarna ska ske under hösten. – Vi hoppas på en färgglad mix av alla typer av människor, säger Filip Hammar. TT

Musik

Konsert

Erasure släpper ny skiva till hösten

Rolling Stones är tillbaka på scen

Erasure har en ny skiva på gång. Den 22 september släpps ”The violent flame”, uppföljaren till ”Snow globe” som kom förra året. Skivan följs av en Englandsturné i november, skriver Rolling Stone. Duon slog igenom på 80-talet med låtar som ”Heavenly action” och ”Oh l’amour”. TT

På måndagskvällen stod Rolling Stones på scen för första gången sedan sångaren Mick Jaggers flickvän, designern L’Wren Scott, tog sitt liv i mitten av mars. Konserten i Oslo får fina omdömen och allra mest hyllas Mick Jagger: ”Han ser häpnadsväckande fräsch ut”, skriver Håkan Steen i Aftonbladet. TT

Fröken Julie

Fosterlandet

Repris för succén med Nina Zanjani i titelrollen.

Finlands sak är vår. Episk familjekrönika i samarbete med Svenska Teatern i Helsingfors.

Nypremiär 22 augusti Nya Studion

Urpremiär 20 februari Stora Scen

Av AUGUST STRINDBERG Regi EMil GraffMan

Av lucas svEnsson Regi anna taKanEn

Flotten, Hemmet och Sandlådan 2014 Urpremiär 5 september Stora Scen

Ingenbarnsland

Av Mattias andErsson, KEnt andErsson och BEnGt Bratt + intervjuer med göteborgare då och nu Regi Mattias andErsson

Eija Hetekivi Olssons starka debutroman blir monolog med Victoria Olmarker.

Premiär 13 mars Nya Studion

En föreställning om Göteborg, människorna och teatern.

Av Åsa lindholM efter Eija hetekivi olsson regi carolina frändE

Natten är dagens mor

Premiär 26 september Nya Studion

Karlsson på taket

Av lars norén Regi DENNIS SANDIN

En familjeföreställning för alla åldrar med Krister Henriksson som Karlsson.

Premiär 11 april Stora Scen

Norén tillbaka med familjedramat som blivit en svensk klassiker.

Av astrid lindGrEn Regi alExandEr ÖBErG

I Annas garderob

Urpremiär 17 oktober Stora Scen

BACKA TEATER

En djärv berättelse om Anna Freud, pionjären som upptäckte barnet.

Acts Of Goodness

Av ann-sofiE Bárány Regi suzannE ostEn

Nypremiär 13 september

After Work

Sanna berättelser från Europa.

Urpremiär 5 december Nya Studion

Manus & regi Mattias andErsson

Av sofia frEdén Regi nora nilsson

Parzival

En drastisk och desperat kontorskomedi signerad Sofia Fredén.

Premiär 27 september

Tartuffe

Premiär 12 december Stora Scen

En komedi med spets. I rollerna bl a Eric Ericson och Johan Ulveson.

Av J B MolièrE Översättning allan BErGstrand Regi toBias thEorEll

Spår (av Antigone)

Urpremiär 13 februari Nya Studion

Om våld, makt och kön i Ouzounidis nyskrivna drama.

Av christina ouzounidis efter Sofokles Antigone Regi Pontus stEnshäll

Teaterkort & biljetter, säsongen 2014-15. Biljettsläpp idag kl 12!

Ett pop-epos om jakten på ett jag.

Av lina EKdahl Regi andErs Paulin

Ungdomen är deras sjukdom Premiär 6 december

Tristess, njutning och namnlösa begär.

Av fErdinand BrucKnEr Regi ANJA SUŠA

Med teaterkortet säkrar du dina platser till säsongens höjdare! 4 valfria pjäser för 800 kr, ungdom/student 400 kr. Biljetter 031 708 71 00 kassan stänger 4/6 och öppnar igen 30/7 • Mat & dryck 031 708 70 90 • www.stadsteatern.goteborg.se


BIOPROGRAM 28 – 29 MAJ Plusstolar!

De är bredare och har extra benutrymme. Läs mer och boka på sf.se.

Tillträde till lounge/bar 1 tim innan föreställning. Läsk och popcorn ingår. Inga rabatter gäller. 18 år.

X-Men: Days of Future Past 3D

Skånegatan 16. Kassan öppnar 11.00

18.15, 21.15

A Million Ways to Die Maleficent 3D in The West

Världspremiär 28 maj X-Men: Days of Future Bad Neighbours Lego filmen - sv tal (11 år) On 21.10 To 18.50 (11 år) On 15.30 To 16.20 (7 år) Past On 11.50, 15.00, 18.00, Bamse och Tjuvstaden Maleficent PREMIÄR!

PREMIÄR! (11 år) 21.00 To 14.15, 17.30, 12.00, 14.45, 17.45, 21.10 21.00 To 11.50, 15.00, 18.00, 20.30 (11 år) PREMIÄR TORSDAG!

11.55

Noah (15 år) Bad Neighbours (11 år) 15.50, 20.20 18.10, 20.45 Non-Stop Kungstorget. K.ö. 11.00 20.50 (15 år) Bamse och Tjuvstaden A Million Ways to Die Rio 2 - sv tal 3D 12.50 (Btill) 13.00, 14.50 (7 år) in The West PREMIÄR TORSDAG! Captain America Rio 2 - sv tal (7 år) To 15.30, 18.10 (11 år) – The Return of On 12.20, 12.30, 15.10 the First Avenger 3D To 12.20, 12.30, 15.30 Alfons och Milla 17.20

(15 år)

Divergent

On 17.50, 20.40 To 17.50, 21.20

Frost - sv tal 12.15, 15.10

The Amazing Spider-Man 2

(15 år) On 15.20, 17.45, 20.40 To 15.20, 20.40 (11 år) (7 år)

Divergent 20.40

En sång från hjärtat 15.20, 20.35

15.00, 18.00

Grace of Monaco 12.45, 18.20, 21.10

(11 år)

16.15, 18.25

(15 år)

On 19.00, 21.20 To 19.00

(7 år) (15 år)

Grace of Monaco

The Amazing 11.50, 13.20, Spider-Man 2 15.45, 18.15, 20.35 (Btill) 18.00

The Grand Budapest

(11 år)

Herr Peabody The Grand Budapest Hotel och Sherman On 12.40, 115.40, 20.20 To - sv tal 3D

The Other Woman

To 14.00(7 år) 13.15, 15.40, 20.20 (11 år)

15.10, 19.00, (Btill) 20.50 (7 år)

The Lunchbox 18.00

(Btill)

The Other Woman

Tingeling och 12.10 (7 år) piratfen - sv tal (Btill) Herr Peabody och On 13.10 To 12.10 Sherman - sv tal 13.30 (7 år) X-Men: Days of Lego filmen Future Past - sv tal 3D (11 år) Locke

(7 år)

Rio 2 - sv tal

13.10 Godzilla 3D Knattebio: 12.00 (Btill) On 15.05, 18.15, 21.05 Skrivboken To 21.05 (15 år) 17.55

Herr Peabody och Sherman - sv tal 3D

On 12.40, 15.30 To 12.40

Noah 13.15 (15 år) Rio 2 - sv tal 3D 12.50

Foodies

(15 år) Hotel 18.10 (11 år) On 15.30, 18.20, 20.30 To 15.30, 18.20, 20.40 (15 år)

Maleficent 3D (11 år) (7 år) PREMIÄR! On 13.05, 15.25, 18.05, 20.45 To (15 år) 13.05, 15.50, 18.05, 20.45

12.35

Godzilla 3D Godzilla

(Btill) 11.45, 14.10, 16.30, 18.50, 21.15 (11 år)

Det blåser upp en vind - japanskt tal

15.35, 21.00

(7 år)

Tingeling och piratfen - sv tal 13.40 (Btill) X-Men: Days of Future Past 3D On 15.10, 17.50, 20.30 To 15.10, 18.00, 20.30 (11 år)

X-Men: Days of FFuture Past

13.00, 15.15, (7 år) 16.00, 18.15, 21.15, 21.30

To 21.15

VÄRLDSPREMIÄR IDAG! 3D: BERGAKUNGEN 12.00, 14.45, 17.45, 21.10 • Biopalatset On 13.05, 15.25, 18.05, 20.45 To 13.05, 15.50, 18.05, 20.45 • FACKLAN/KUNGSBACKA To 20.45

2D: Biopalatset 11.45, 14.10, 16.30, 18.50, 21.15

premiär Fredag även på trappan/kungälv • Fregatten/stenungsund KÖP/RESERVERA: på närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se. Från 11 år.

Maleficent

(11 år)

CENysTmest a I F E L MA t är Disne n klassisk pp-

(15 år)

ficen lisk u ån de Male skurk fr r en idyl rike, gs ska n ha ikoni osa”. Ho edligt sko derande in r n a r f n v ”Tör äxt i ett då en in tar harmo nv ä g o h a h t or et nd tills e människ abbas av andlar r v v r a d ö armé det. Hon ek som f till sten. i lan slöst sv a hjärta syn nes ren hen

IÄ PREM

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se För info om SF Bios rabattkort se sf.se

Kom ihåg att dra ditt Bioklubbskort. Massor av extra poäng att tjäna. Läs mer och boka biljetter på sf.se eller i appen.

BIOPROGRAM ONSDAG 28 MAJ 2014 Freak Out! ......................................18.15 Det var en gång en skog................18.30 Det andra Heimat med paus...........18.45 Optimisterna ..................................20.00 Free Angela & All Political Prisoners...20.15

R!

en indiethriller med musik av jOnas

jOnassOn och bob hund

Kungsbacka • Biljetter: sf.se

X-Men: Days of Future Past...........17.45 Grace of Monaco............................18.00 The Lunchbox ................................18.00 Godzilla ..........................................20.15

Kassan öppnar kl 15.00 West Pride: Idrott och HBTQ ............16.00 GötaFilms 25-årskavalkad: Maria Larssons Eviga Ögonblick (2008) + gästsamtal Agneta Ulfsäter-Troell .....18.00

”En korsbefruktning mellan The Breakfast Club och Flugornas Herre”

”Svensk film kan när den vill”

expect fear

amelia

B I O pr e m I ä r 3 0 m a j Maleficent 3D .................................20.45 X-Men: Days of Future Past 3D .....21.00

Maleficent 3D .................................18.00 BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80 Grace of Monaco............................21.15 Grace of Monaco 85:- ....................19.00 www.biovagen.se Program torsdag: Kassan öppnar kl 14.30 Skanstorget 1 Grace of Monaco................. 15.30, 20.30 Tel 711 43 44 www.capitolgbg.se FOODIES .........................................18.00 Den stora skönheten .....................18.00 Kungälv. 0303-10381 Skrivboken .....................................18.30 www.trappanbio.se Locke ..............................................20.30 Maleficent 3D .................................19.00 The Selfish Giant............................20.30

AMillionWaysToDieInTheWest

BIOPREMIÄR IMORGON! Filmstaden Bergakungen • Biopalatset

A Million Ways to Die in...

KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se. Från 11 år


LÄSARE 40

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Insändare

Läsartävling

Jag har ju sagt att du måste slänga tuggummit i papperskorgen! ROBIN FORSBERG, STOCKHOLM

Bernt tror att många fler skulle rösta om det fanns chans att göra det med e-legitimation via datorn. FOTO: TT

”LÅT OSS E-RÖSTA I HÖSTENS RIKSDAGSVAL” Valdeltagande. Dagens insändarskribent tycker att vi borde få möjlighet till e-röstning vid valet till riksdag, kommun och landsting i september.

tagandet i våra val framöver. Att kunna få rösta via internet och datorn skulle betyda att många fler kommer att rösta. Inte minst unga människor. Säkerheten via e-legitimation skulle garantera att allt sker utan andras otillbörliga inblandning. Till kommande val i sepDet är helt uppenbart att vi måste få upp valdel- tember borde det finnas

möjlighet till e-röstning. I dag betalar vi räkningar, beställer resor och biljetter, handlar mat och medicin på nätet. Nya tider kräver moderna lösningar. Jag tror säkert att e-röstning skulle få upp valdeltagandet till cirka 85 procent. Och därmed öka legitimitet, engagemang och demokrati. BERNT

Skriv en rolig pratbubbla till bilden till höger. Gör så här: Skriv BILDEN följt av ditt förslag. Skicka SMS till 72700. Varje SMS kostar 5 kronor. Vinnaren får Viveca Stens bok ”Skärgårdssommar” från bokförlaget Max Ström.

Dagens sudoku och korsord

SKÄRP ER, SVENSKA FOLKET!

BARN BORDE HA BÄLTE I BUSSAR

Det gör mig jätteledsen att knappt hälften av alla med rösträtt i Sverige röstade. Om alla hade röstat skulle vi kanske inte ha mandat med rasistisk propaganda i EU nu och ha dragit vårt strå till stacken för jämställdhet i Sverige bland folket. Det kanske känns som en droppe i havet men utan alla droppar är det inget hav. Det som upprörde mig mest med valet var att folk som ville rösta inte fick och att folk som kunde rösta inte röstade alls. Skärp er, svenska folket!

I bilar ska barn sitta med bälte och de ska ha cykelhjälm på cykel, men på bussar får de härja hej vilt. Det finns inga bälten på stadsbussar, men bara för det är det inte ofarligt att åka buss. Det klättras på säten, byts platser, fäktas med bland annat ballongpinnar, ser vem som kan stå längst utan att hålla i sig, låter barnet sitta på golvet och leka etc etc. Allt medan sällskapet tittar på! En hård inbromsning och barnet flyger fram och då får man hoppas att barnet inte får flera vuxna över sig. BUSSISEN

EN SOM VILL MEN INTE KAN

ORDET DU SÖKER ÄR EKVALISM Kära Emelie (27/5). Feminismen inbegriper icke, har heller aldrig inbegripit, en kamp för rättigheter eller jämställdhet utöver genusbegreppet man och kvinna. Ordet du söker är ekvalism, där varje individ anses ha samma rätt och värde oavsett etnicitet, färg, form, sexualitet, ålder etcetera. EMIL

STÄDA UNDAN VALAFFISCHER Jaha, då var det dags igen. Alla ni som gladeligen

Bara för att det saknas bälten i stadsbussarna betyder inte det att det är ofarligt att åka buss. FOTO: TT

sprang omkring och satte upp valaffischer överallt ni kom åt, vad gör ni efter valet? Överlåter kostnaden för nedskräpningen av staden och omkringliggande natur gå till skattebetalarna? Borde ni inte ta och städa upp efter er och gå ut och ta ner edra affischer? Tror knappast det, för efter varje val jag har upplevt, och det är en del, så finns det oftast kvar affischer här och där lååååångt efter valet. Vid riksdagsval kan man hitta dem ute ända tills vårstädningen tar hand om dom. Så ut med er och samla ihop det ni har satt upp, inte bara i innerstaden, utan även utanför! Ett visst parti hängde upp sina ända ner till vattnet vid Vinterviken. Bara att pallra sig dit och ta ner dem, tack! MATS I SÖDERORT

MED MAKT FÖLJER ANSVAR

METROS NYA APP SENASTE NYTT OCH SNACKISAR 1 2 3 Ladda ner appen till din smartphone.

Få hela Metros nyhetsutbud i mobilen.

Aktivera pushnotiser för senaste nytt.

PUSHNOTISER

ENKEL MENY

SENASTE NYTT

Vinstchans varje dag Skriv KRYSS följt av ordet i det markerade fältet. Skicka SMS till 72700 före klockan 24 i dag. Varje SMS kostar 5 kronor. Vinnaren får ett Iphone- eller Samsung Galaxy-skal med foto (värde 199 kr) från PhotoBox.se.

Vi lever i en värld där några få procent av befolkningen sitter på större delen av makten och pengarna. Ändå är det de utan makt som beskylls för att ha skapat problemen. Det är inte tiggarna som skriver dagordningen, inte de timanställda som bestämmer över arbetsmarknaden. Med makt följer ansvar, men inte om de med makt lyckas skuldbelägga de som är utan. KB

• Mejla ditt inlägg till insandare@metro.se Uppge namn och adress även om du använder signatur. Inläggen kan komma att redigeras. Inskickat inlägg garanterar inte plats i tidningen. • SMS:a ditt inlägg till 72700. Skriv TYCK följt av texten. Du får skriva max 150 tecken. Varje SMS kostar 5 kronor. Inskickat SMS garanterar inte plats i tidningen.

Personen på bilden: Robert Ashberg. Vinnarna presenteras på tisdagar.


VÄDER 41

www.metro.se tisdag 2014-05-27

Soligt Det väntas soligt uppehållsväder med temperaturer på 13 till 17 grader. Vinden är måttlig till frisk, nordostlig.

I dag, klockan 13

GÖTEBORG Trollhättan

+14

+15

+15

Marstrand

Partille

Torslanda

Alingsås

+15

Borås

Göteborg

PÅ KVALITÉTSCYKLAR HELA HELGEN

Kungälv

+13

+13

Lysekil

KALASPRISER

+15

Centrum

+16

+14

Just nu har vi massor av erbjudanden i butikerna på cyklar till hela familjen. Välkommen in och provkör!

Mölndal

Varberg

Värnamo

+16

+15

Falkenberg

+16

+16

Göteborgsvädret resten av dagen 14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

+17

+17

+17

+17

+17

+16

+15

+14

+13

+11

+10

PRISSÄNKT

500kr

Sjösala Mariella är en 28-tums 3-växlad klassisk damcykel med fotbroms bak och handbroms fram.

GÖTEBORG Trollhättan

+17

+16

+15

Marstrand

Kungälv

Torslanda

Falkenberg

+17

Partille

+17

Centrum

+18

+17

+19

+18

+18

+19

Alingsås Borås Göteborg

Varberg

ORD 3 495:-

Sjösala Mariella

I morgon

Lysekil

2 995:-

PRISSÄNKT

1000kr

+18

+18

ORD 4 995:-

Sjösala Amanda

Mölndal

Värnamo

3 995:Sjösala Amanda är en 28-tums 7-växlad klassisk damcykel med fotbroms bak och handbroms fram. Rammaterial: aluminium.

Fredag

GÖTEBORG Trollhättan

+18

Lysekil

+18

+12

Marstrand

Torslanda

Falkenberg

+20

ORD 9 995:-

+20

+20

+12

Crescent Yotta Crescent Yotta är en 28-tums 18-växlad racer-hybrid med skivbromsar fram och bak. Rammaterial: aluminium.

Mölndal

+20

Värnamo

+20

Sverige i morgon (°c) Världen i morgon n (°c) Vä V Vädertoppen dertoppen i går Umeå

+14

Sundsvall

+17

Stockholm

+12

Göteborg

+15

Aten

+32

Varmast

Gladhammar

25,1 °C

Bangkok

+33

Kallast

Tarfala

−7,3 °C

Barcelona

+20

Blötast

Hallhåxåsen

35 mm

Blåsigast

Söderarm

17 m/s

+6

Helsingfors

+13

Visby

+11

Malmö

Kairo

+33

Kanarieöarna

+22

Solen upp och ner

Köpenhamn

+16

Upp

Göteborg

kl. 04.27

London

+15

Ner

Göteborg

kl. 21.53

Los Angeles

+24

New York

+19

Paris

+17

Rio de Janeiro

+22

Sydney

+23

Tokyo

+24

PRISSÄNKT

500kr

Uppdaterad prognos på metro.se

1200kr Dagens sudoku hittar du på sidan till vänster.

En hel tidning om

helgens nöjen

ORD 6 495:-

Monark Katarina är en 28-tums 7-växlad klassisk damcykel med fotbroms bak och handbroms fram. Rammaterial: aluminium.

VÄDRET I SAMARBETE MED

Sudokulösningen

5 995:Monark Katarina

PRISSÄNKT

På fredag:

6 995:-

Partille

Centrum

+18

3000kr

+21

+20

+20

Alingsås Borås Göteborg

Varberg

PRISSÄNKT

Kungälv

5 295:ORD 6 495:-

Monark Magnus Monark Magnus är en 28-tums 7-växlad klassisk herrcykel med fotbroms bak och handbroms fram. Rammaterial: aluminium.

BESÖK VÅR NYA HEMSIDA: WWW.CYKELHUSET.SE

Miley Cyrus

BACKAPLAN 031 - 744 33 44 | HÖGSBO 031 - 41 07 00 | UDDEVALLA 0522 - 89 098


42

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Hetast på tv i kväll MARIA VÄRMER UPP INFÖR MASTERS

1

Nordea Masters. I morgon drar Sveriges största golftävling i gång. Maria Wallberg leder införprogrammet där vi får veta senaste nytt om tävlingen. Det blir ett starkt startfält i årets tävling, som spelas på PGA National i Bara utanför Malmö. Miguel Angel Jiménez, Stephen Gallacher och Francesco Molinari är några spelare som kommer dit. SVT2, 22.15.

HJÄLPER UNGA SKOLAVHOPPARE

2

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

KALLE FÖRSÖKER SIG PÅ YOGA

3

Dropouts. De kämpar Svett & etikett. Den för att motivera unga träningsglade Kalle skolavhoppare. I UR:s Zackari Wahlström tycker ”Dropouts” får vi bland att träning är för alla. I avannat följa pedagogen snitt två har turen komCamilla Persson Karemit till yoga och Kalle liussons kamp för att gör en riktig rivstart motivera ungdomar – han deltar i yogans som riskerar att svar på Ironman. Det hamna i ett utanblir halvmara och förskap. fridans. Camilla Persson Kareliusson. SVT1, 22.00. SVT1, 21.00.

METRO.SE/TV • HÄR HITTAR DU FLER ARTIKLAR OM TV Dagens horoskop – varje dag i Metro

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Du ska naturligtvis inte behöva acceptera vad som helst, men försök bidra till att vissa motsättningar inte blir permanenta.

En nyligen uppnådd framgång blir troligen av det mer kortvariga slaget – om du inte lyckas besegla det hela på något sätt.

Du anser dig bli motarbetad i en speciell angelägenhet, men mycket talar för att du bygger upp ett berg av småsten.

Tecknen ställer en intressant dag i utsikt för Kräftan – troligen med en överraskning av det mer angenäma slaget.

Vill du få något speciellt uträttat, bör du ordna den saken tämligen omgående, innan något annat kommer i vägen.

Håll ögonen på en person som tycks försöka dra dig vid näsan på något sätt – möjligen genom att undandra sig ett ansvar.

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen Fiskarna 21/1–19/2

20/2–20/3

Hantera en delikat situation med stor varsamhet. Förmodligen kan du ännu inte bildat dig en riktigt korrekt uppfattning.

Du verkar inte vara helt tillfreds med tillvaron för ögonblicket, och uppenbarligen är du inte på ditt allra soligaste humör.

Att följa andras råd i en viss angelägenhet förefaller lite riskabelt. Bevaka dina egna intressen – lita på egna initiativ.

Du tycks ha kommit lite i otakt med något i din tillvaro, och kanske borde du försöka bli mer målmedveten och bestämd.

Du anser dig en tid ha saknat det rätta stödet från en viss person, men nu talar mycket för att du äntligen får det.

Det drar ihop sig till en konfrontation av något slag där du kan komma att visa dig ganska finurlig i ett trängt läge.

21/3–19/4

Presented by Medina

23/9–22/10

20/4–20/5

23/10–22/11

21/5–21/6

23/11–21/12

22/6–22/7

22/12–20/1

23/7–22/8

23/8–22/9

METRO.SE/LILLABERLIN • HAR DU MISSAT NÅGON LILLA BERLIN? HITTA DEN HÄR!


NÄST SISTA 43

www.metro.se onsdag 2014-05-28

Klicktoppen

HETAST PÅ METRO.SE Här är de hetaste och mest klickade artiklarna. Här följer du oss: Facebook.com/ metrosverige Instagram: @metrosverige Twitter: @metrosverige

1 Alla bankomater i hela Sverige slogs ut. Ett fel i en databas gjorde att Samtliga bankomater i hela landet var ur funktion under två timmar i går.

PÅ METRO.SE I DAG • SÅ BLEV DEN SLUTGILTIGA RÖSTRÄKNINGEN I EU-PARLAMENTSVALET Läsarreaktioner

Hur ska frågeställaren Klas undvika att bli biktbås för allehanda nördiga frågor bara för att han har ett specialintresse? FOTO: TT

STÄNG AV FACEBOOKS CHAT FÖR ONÖDIGA FRÅGOR I veckans nätfråga frågar en desperat Klas hur han ska hantera sina nördiga nya kompisar på Facebook. Skicka din fråga om internet till natfragan@metro.se. JAG VILL INTE BLI ETT BIKTBÅS

Nätfrågan

JACK WERNER

?

METROS SOCIALA MEDIERREDAKTÖR SVARAR PÅ NÄTFRÅGOR. SKICKA DIN FRÅGA TILL NATFRAGAN@METRO.SE

2 Sex personer röstade på ”Svenkarnas parti”. Sex personer som förmodligen skulle ha röstat på nazistiska Svenskarnas Parti i EUvalet lade i stället sina röster på det icke existerande ”Svenkarnas parti”.

nens våndor. En av mina egna vänner, låt oss kalla honom Kalle, berättade nyligen om en person han noteHej Jack! Jag jobbar på rat på avstånd, låt oss kalla ett bokförlag och brukar honom Pelle. Kalle kände sälja böcker vid vårt bokbord. inte Pelle, men visste att Ibland frågar nördiga kunder han var någon sorts spjuver om de får adda mig på Facesom verkade uppfatta sig book vilket jag alltid pliktskyldigt tackar ja till. Sedan invade- själv som oerhört mycket roligare än vad Kalle tyckte. ras jag av inbjudningar till loKalle tyckte mest, för att vakala skalbaggssamlargrupper ra ärlig, att Pelle var en stor eller får oförståeliga nationaltönt. Så trillade en dag en ekonomiska formler på min ny vänförfrågan in hos Kalvägg, trots att jag inte alls är intresserad. Man vill ju inte va- le. Den var från Pelle. ”Hej Kalle”, skrev han ra elak och ignorera människor, och fortsatte: ”Jag tycker vi men inte heller bli ett biktbås borde bli vänner, många geför 132 olika specialintressen. mensamma bekanta har Hur gör man? KLAS HUNETT sagt att vi skulle passa jätKlas, välkommen till tebra ihop!” Kalle löste situationen den välvilliga vän-

!

genom att godkänna vänförfrågan, men därefter stänga av Facebook-chatten specifikt för Pelle så att han inte skulle kunna anfalla med outhärdliga festligheter. Detta är också det första tips jag skulle vilja ge dig, Klas, om det är så att du söker vänliga sätt att vara inloggad men ändå ”stänga av” intensiva bekanta på Facebook. Men du kan ju faktiskt också vänligt tacka nej till de där fysiska vänförfrågningarna du får vid bokbordet, kanske med hänvisning till att du gärna separerar ditt privata liv från ditt professionella. Erbjud din mejladress i stället, vettja!

Så beskrivs FI i utländska medier En människorättsaktivist som vill bekämpa rasism och främja jämlikhet i Europa. Samtidigt buntas hon ihop med nazister och dömda brottslingar. Så här skriver utländska medier om Soraya Post och Feministiskt Initiativ efter EU-parlamentsvalet. Hör hemma i riksdagen Dom hör hemma i riksdagen. Dom har, enligt många, ett bra partiprogram. Många har röstat på dom. FREDRICK

Delar onda och goda Ja om man byter ut män mot invandrare i F!s partiprogram så hamnar dom hos jobbik eller gyllene gryning. F! är bara ännu ett parti som delar upp människor i vi och dom vi goda dom onda. MICHAEL

Kolla upp åsikterna Läs deras partiprogram. ROGER

JACK WERNER

LYSSNA PÅ MORGAN FREEMAN SOM KALLE ANKA

DAGENS TWEET!

Länktipsen

EMMA BJÖRKMAN Nöjesreporter

3 Ny tv-tjänst lanseras nästa år. Tjänsten Dplay ska samla material från Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel och TLC.

Abc

Veckans länktips från nöjesredaktionen har temat nya versioner på det som är välkänt. Hur låter den Oscarsvinnande filmstjärnan Morgan Freeman när han inhalerat helium? Hur tolkar John Mayer Beyoncé och hur förvandlas boktitlar till något väldigt hippt?

Filmstjärna på helium

Boktitlar i hipsterformat

Nedskalad Beyoncécover

Kalle Anka. Skådespelaren Morgan Freemans röst är välkänd. I en reklamfilm för serien ”Through the wormhole” – som han är programledare för – på Science channel inhalerar han helium. Så här låter filmstjärnan i en Kalle Anka-version.

Ny twist. Under hashtaggen ”hipsterbooks” har flera kreativa förslag på hur klassiska boktitlar kan hipsterifieras dykt upp. ”To kill a mockingbird” blir exempelvist ”To kill a microbrewery”. Buzzfeed har samlat de 19 bästa.

Gitarrbaserad. Singer-songwritern John Mayer har gjort en cover på Beyoncés låt ”XO”. I Beyoncés tappning är låten elektronisk och storslagen – i John Mayers version blir den nedskalad och gitarrbaserad.

METRO.SE/LANKTIPS • SE FLER INTRESSANTA KLIPP

www.bigroom.se

”Kort fråga: är främlingsfientliga partier från olika länder fientliga också mot varandra? Försöker bara hänga med här.” @annika_lantz

COMETA SOFFA med Öppet avslut 5 790:ODEN 160x200 cm Helt otroliga 3 490:-

finns som höger eller Vänster öppet avslut (Lagervara) Färg Silver, mått: 284x92x200 cm PRIS K A N ON BEGRÄNSAT ANTAL

Komplett säng

180x200 cm 3 990:-

Köp till Gavel med kuddar 1 500:BEGRÄNSAT ANTAL

MEDIABÄNK 3710 1 490:-

Mått: 170 × 41 × 36 cm Finns i svart eller vitt!

SUPERSKÖN Gamla Tuvevägen 15, Backaplan f.d. Jysk • Tel 031-87 70 71 Öppettider måndag–fredag 10.00–18.00, lördag11.00–16.00, söndagsstängt

MONIKA Div 3 hörn 2:a 13 990:Finns i mängder av färger och olika modeller. Mått : 154x352x282 cm


! R E T T Ä S T R FE S TE N FO

R Å 4 3 R E L L Y F I V Spara tusentals kronor! 0 2 0 1 N E G L E H A L E H T E P P Ö A R T EX

ÅRETS BÄSTA CYKELKÖP!

50-70% RABATT PÅ ALLA CYKLAR INGA UNDANTAG

BE M E T SEP tor

R

n rän Helt utater! & avgif

st t.o.m. 10/6 - 2014 . ng lä ck do , er ck rä et gr rie priser, så långt la na di or på r lle gä t de an Erbjud KELRINGEN.SE

STÖRST

.CY W W W ! R E IS R P T S SORTIMENT - LÄG

Göteborg: Backavägen 3 Tel: 031-51 78 80

ÖPPETTIDER: MÅN-FRE: 10-20 LÖR-SÖN: 10-20


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE

eN kOnsTig feStiVal

28 mAj–1 jUni 2014 Utan kultur totalt mörker sensus.se/vastragotaland/westpride

Regnbågsrytmik Barnrytmik med regnbågstema för barn i förskoleåldern, under ledning av musikpedagoger. 29 maj 12.30–13.15 31 maj 12.30–13.15 Regnbågsparken

Normkreativa Sagohörnan Högläsning för barn ca 3–7 år ur böcker som utmanar stereotyper. ”Lill-Zlatan och morbror Raring”, ”Kalle i klänning” och ”Kivi och monsterhund”. 30 maj 12.30–13.15 1 juni 12.30–13.15 Regnbågsparken

Ansiktsmålning Bli målad som till exempel en rosaglittrig spiderman eller en tuff fjäril! 30 maj 12.00–13.30 31 maj 12.00-13.30 1 juni 12.00–13.30 Regnbågsparken


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE Vad är West Pride?

Dela din historia

GLÄDJESPRIDARE. West Pride är en gratis kulturfestival som skapar

BERÄTTELSE. Berätta din ostraighta historia under West Pride!

trygga mötesplatser för hbtq-personer i Göteborg. Vi lyfter normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. På West Pride sprids glädje. Kul att du vill vara med!

The Unstraight Museum och Världskulturmuseet välkomnar dig att dela med dig av din berättelse eller minne. Ta gärna med ett föremål som illustrerar din berättelse. Kom och var med, eller kika förbi av ren nyfikenhet! Du kan självklart vara helt anonym.

VÄLKOMMEN

westpride.se 02

”En framtid med fred och frihet”

WEST PRIDE UNG FRILAGRET

Conchita Wurst, Eurovision-vinnare

I

REGNBÅGSKVARTERET

skrivande stund är jag fylld av glädje och värme efter en afton med eurovisionsfestival där Conchita Wurst genom sin sång inte bara tog hem segern i København utan även visade att Europa genom sitt röstande står för en stor respekt och tolerans medmänniskor emellan. Något som inte är en självklarhet. Vi behöver inte se längre bort än till vår egen omvärld; det finns fortfarande människor i vårt avlånga land som inte vågar hålla sin kärlek i hand, tala om sitt privatliv på jobbet eller kanske inte ens hemma i sin familj. VISST ÄR DET ett mycket öppnare klimat i dag 2014 och hbtqrörelsen har kommit långt, men det är fortfarande en bit kvar innan vi har nått målet. Vad är då målet, kanske man frågar sig? För mig och många med mig är målet att vi alla ska accepteras för dem vi är, att vi alla har lika värde och att det inte ska spela någon roll vem vi förälskar oss i eller väljer att leva med. Vi ska inte behöva ”komma ut” när vi talar om vem vi älskar, utan det viktigaste ska vara att vi älskar.

gång ska vi samlas för att fira mångfald och glädjas under regnbågsflaggorna. För åttonde året firar vi West Pride i Göteborg, en festival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtqpersoners livssituation genom konst och kultur. Årets tema är En konstig festival, en ordlek mellan orden konst och konstig. Den 28 maj inviger vi festivalen och En konstig utställning där fem konstnärer har tolkat begreppet konstigt och skapat fem personliga konstverk.

GÖTAPLATSEN

INFOCENTRUM

REGNBÅGSPARKEN

NORDSTAN

BÄLTESSPÄNNARPARKEN

savenyn

rt Kungspo

INFOCENTRUM

STADSBIBLIOTEKET

Här FinNs wesT PRidE Dessutom arrangeras programpunkter på ett 40-tal olika platser runt om i Göteborg utanför Regnbågskvarteret. Se information om plats vid respektive programpunkt under avdelningen ”Runt om i stan”.

SÅ ÄN EN

@WesTprIde #weStpRidE14 FÖLJ OSS ÄVEN UNDER FESTIVALEN PÅ WESTPRIDE.SE OCH PÅ QX.SE.

tillsammans göra även West Pride 2014 till en härlig festival som både utmanar med normkritiska frågeställningar och skapar en plattform som gör att vardagen blir en trygg tillvaro för oss alla. Jag tror på en framtid med fred och frihet, frihet att vara med vem jag vill och älska vem jag vill. West Pride och alla andra Pridefestivaler är ett färgglatt pärlband på väg till det.

KOM LÅT OSS

STOLTA BIDRAGSGIVARE 2014

STOLT HUVUDPARTNER 2014

STOLTA PARTNERS 2014

VI sKa IntE bEhöVa ”kOmmA ut” När vi taLar om veM vI äLskAr, utAn Det viKtiGasTe sKa VarA Att Vi älsKar.

Göteborg

AV 1 • BLIXTTRYCK • CHALMERS • CISION • CUBSEC GENERATOR • GÖTEBORGS UNIVERSITET • KULTUR I VÄST METRO • MORNINGSTON HOTEL STRAVAGANZA • VISION LO • GOTHIA TOWERS • TRYGG, VACKER STAD

TACK ALLA SOM BIDRAR TILL WEST PRIDE 2014!

WesTprIde.se/taCk FESTIVALKANSLI OCH PLATSCHEFER

LAILA POULSEN

Ordförande West Pride

custom publishing

Jenny Gustafsson verksamhetskoordinator Thomas Johnsson verksamhetskoordinator Therése Oskarsson verksamhetskoordinator Emma Percival praktikant Carl-Erik Carlsson Regnbågskvarteret

Filip Eklund Regnbågsparken Patrik Johansson Volontärsamordningen Mia Kostovska Volontärsamordningen Selene Meza Infocentrum Matilda Lindblom Regnbågsparaden

Julija Sidner Regnbågsredaktionen Kassandra Sjörén Säkerhet

KONTAKT

070–773 56 50 info@westpride.se www.westpride.se

REDAKTION REDAKTÖR Rickard Lindholm GRAFISK FORM Fanny Lundstedt OMSLAG & PROGRAMSIDOR Dragster/West Pride PROJEKTLEDARE Henrik Bengtsson, henrik.bengtsson@metro.se PRODUKTION Denna bilaga är producerad av Oh My på uppdrag av Metro Custom Publishing i samarbete med West Pride. För mer information om Metros tematidningar, kontakta daniel.eriksson@metro.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE Andra utställningar att kolla in West Prides konstutställning på Stora Teatern med hbtq-konst från ett 20-tal konstnärer. NÄR? 28–30 maj kl 12–18 samt 31 maj kl 10–13.

VAR? Stora Teatern

Tupilak/ILGCN International Art & Photo Exhibition Tupilak/ILGCN turnerande

internationella konst- och fotoutställning med hbtq-verk från över 40 länder. NÄR? 28 maj–1 juni. VAR: Viktors Kaffe, Geijersgatan 7.

03 westpride.se

Kakan köttar för ett jämlikt samhälle

Dela din unstraighta berättelse nu! En känslomässig personlighetsoch identitetsskildring. NÄR? 31 maj kl 12–17.

VAR? Världskulturmuseet. DESSUTOM:

En konstig utställning. Läs mer om den på sidan 11 >>

KONST PÅ WEST PRIDE

Kakan Hermansson är konstnären som vill spegla makt- och könsstrukturer genom sina verk. På West Pride kommer hon att visa upp sin konst på Mornington Hotel Stravaganza. text

Hur har början på 2014 varit?

– Det rullar på bra, jag ser inte så mycket skillnad på år, helger eller årstider, förutom att våren är underbar. Jag jobbar mycket och varvar verkstadsarbete med thaiboxning och en resa till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

Hur är peppen inför West Pride?

– Allt som rör hbtq och jämlikhet är pepp. Att Göteborg har insett att den kampen inte bara hör Stockholm till är stort.

Vad får man inte missa i år?

– Överlag är programmet extremt seriöst och det märks att det är en festival som är på allvar. Missa inte Cissi Ramsby och Lovisa Fischerströms podcast. Och allt annat som har med feminism att göra såklart, och då

RICKARD LINDHOLM

foto

PRESS

måste det vara intersektionellt och transvänligt.

Vad vill du förmedla med din utställning?

– Jag jobbar med ämnen som våld, klass, sexualitet, kön och makt. Mina vaser är en förlängning av mitt masterarbete Girls Club som handlar om estetiska värden, i det här fallet om den afroamerikanska hiphop- och r&b-estetiken och hur den står sig jämfört med den vita, rika västerländska mannens estetiska värderingar.

Hur ser drömvernissaget ut?

– Många hbtq-familjemedlemmar och massor av folk med pengar som kan köpa. Helst vill jag att människor som inte har ett fett kulturellt kapital ska känna sig hemma.

Jag tror att många förknippar pridefestivaler med fest. Vad har konsten för plats tycker du?

– Konsten ska upplysa och kommunicera, ställa frågor och peka på strukturer. Nu dekorerar jag ju uppenbarligen också med mina verk, men det får inte stanna där, konsten måste röra runt i grytan. När allt är jämlikt, när rasismen är död, när kvinnor inte våldtas och transpersoner inte mördas, då kan jag göra konst som bara är vacker. Men fram till dess måste jag kötta!

MISSA INTE!

Kakan Hermanssons konst. VAR? Mornington Hotel Stravaganza. NÄR? 29 maj–1 juni, kl 07–23, vernissage 28 maj kl 17–20. PRIS? Fri entré.

Kakan Hermansson ser fram emot att ställa ut sin konst under West Pride. – Det är något väldigt stort och heligt i att så många samlas och gör en politisk sak av det. Jag blir alltid lika rörd, säger hon.

när AllT äR jämlIkt, när RasIsmEn är död Och näR kVinNor inTe VålDtaS kAn jAg GörA kOnsT sOm BarA äR vAckEr. Kakan Hermansson, konstnär.

Intersektionalitet på agendan I december drog Sveriges första hbtq-råd igång. Rådet ska bland annat fungera som en remissinstans för de styrande i Göteborgs stad. text

– Vi är ännu bara i startgroparna, men vi har en viktig funktion att fylla genom att lyfta in det intersektionella perspektivet i det politiska beslutsfattandet, säger Tanya Charif, rådsmedlem och styrelseledamot i West Prides festivalförening. Tanya Charif är vid sidan av rådet bland annat engagerad i nätverk för unga hbtq-ungdomar i Angered och har även drivit ett forskningsprojekt rörande hbtq-ungdomar som lever i hedersmiljöer. Hon är nöjd över rådets komposition: – Vi speglar hbtq-samhällets heterogenitet. Vi har alla olika bakgrund, allt från aktivister och vanliga medborgare till verksamhetsledare och forskare. Men vi sitter alla i rådet som

LINA HOVLING

foto

PRIVAT

VIKTIG FUNKTION.

vI sPegLar hbTqsAmhällEts heTerOgEniTet. VI hAr AllA oLikA bAkgRunD. Tanya Charif, HBTQ-rådet.

privatpersoner. Hbtq rymmer så mycket, och det är viktigt att vi alla representerar olika perspektiv för att lyfta in intersektionella synsätt. Hur kommer det sig att Göteborg är först ut med ett hbtq-råd?

– Stockholm har till exempel en större RFSL-organisation och

flera andra instanser. Det säger en del om hur stark drivkraften i Göteborgs hbtq-nätverk är, och det finns en vilja från politiskt håll. Det är ett erkännande att det här är viktiga frågor som behöver prioriteras. Trots att rådet bara funnits sedan december 2013 har det redan hunnit sätta sin prägel på stadens policyprocesser.

Joakim Berlin är utöver sin plats i rådet engagerad i Positiva gruppen Väst och arbetar mycket med hiv-frågor. Han berättar om hur rådet har granskat en av socialförvaltningens handlingsplaner om våld i nära relationer. – Den är skriven utifrån att män begår våld mot kvinnor, och hade en liten passus med om hbtq, men det fanns stora brister: exempelvis har män inga möjligheter till skyddat boende. Det saknades också en översikt av makt- och våldteorier, och därför ska vi under maj diskutera planen med förvaltningen, säger han. att rådets tillkommande har stimulerat den allmänna kunskapen om

JOAKIM BERLIN MENAR

hbtq-frågor i maktens korridorer. – En orsak till att det tog ett tag innan rådet faktiskt kom igång var att Göteborgs stad ville få tid att processa det som kommit fram genom de olika open space-seminarier som föranledde rådet. Politikerna ville helt enkelt sätta sig in i frågorna ännu mer. Vi lever alla i olika världar och får olika typer av information och jag tror att just kunskap, utbildning och samtal är vägen framåt. Jag tror på aktivism, men att påverka samhället och dess aktörer och individer tar tid. Ibland tar man jättekliv och bland myrsteg. Just nu händer det jättemycket kunskapsmässigt i Göteborg, det är ett viktigt steg mot att tillgängliggöra staden för alla, säger Joakim Berlin.


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE Livepod med Ramsby/Fischerström

Flashmob med Lesbian Algorithm March

FAVORITER. Efter en lyckad livepodcast på West Pride 2013 kör de en favorit i

DANS. Lär dig dansa Lesbian Algorith March! Performancegruppen

repris. Cissi Ramsby och Lovisa Fischerström är Sveriges största flatpodcast och var nominerade till Gaygalan 2014. I Regnbågsparken lördag 31 maj kl 14–15.30 bjuder de på massa tokiga och konstiga historier. Viktiga ämnen, tävlingar, gäster och andra diskussioner som är helt irrelevanta. Eller helt livsviktiga.

Per.får.mens lär ut dansen inför en flashmob på Götaplatsen under West Pride. Med syfte att synliggöra lesbiskhet leder Per.får.mens en dansworkshop och går sedan ut med deltagarna på Götaplatsen och dansar. Lördag 31 maj kl 16–16.45 (workshop) och 17–17.45 (flashmob).

PARTY

westpride.se 04

5 fester på West Pride Rökhav, dragqueens, queerdans och party i bara underkläderna – under West Pride finns alla möjligheter att ha riktigt kul. Här är fem fester du inte vill missa. text

kärlEksFulL iNviGniNgsBalUns

LISA ERIKSSON

FEstLigT iN på bAra krOppEn

VIrvLa LosS i quEerDanS

DAns i NeoN på THe way ouT NIghT

DEN KONSTIGA INVIGNINGS-

UNDERWEAR PARTY. Ta chansen

AVSLUTNING. Mänskliga rättig-

att lämna den avancerade partystassen hemma – på festivalens mest nedklädda fest kan du släppa loss i bara underkläderna! Kom dit i (nästan) bara mässingen eller dressa ner dig på plats och ge trosorna, kalsongerna, bh:n, linnet eller mameluckerna en oförglömlig kväll i rampljuset. VAR? Göteborgs dramatiska teater, Stigbergsliden 5. NÄR? 28 maj kl 21–02. PRIS? 100 kr med Pridearmband, 150 kr utan.

QUEERDANSFEST. Tango, lindy hop, polska och salsa – Queerdans bjuder upp din inre dansör till en lekfull och energisk festkväll med blandade danser till blandad musik i halvtimmespass. Med hjälp av flera erfarna dansare och kunniga dj:s har du chans att pröva dig fram och ta det rykande dansgolvet med storm. VAR? Artisten, Fågelsången 1. NÄR? 30 maj kl 19–22. PRIS? 40 kr med Pridearmband, 50 kr utan.

THE WAY OUT NIGHT. De smaski-

FESTEN. Två galna dansgolv och

gaste retrotonerna möter nya hits när arrangörerna bakom 80-talsklubben Safety Dance tillsammans med Transföreningen FPES presenterar en magisk kväll i regnbågens alla färger. Kom in och ut på Göteborgs öppnaste och mest dansanta klubbkväll där alla är välkomna. VAR? Henriksberg, Ballroom, Stigbergsliden 7. NÄR? 30 maj kl 21–02. PRIS? Fri entré med Pridearmband, 60 kr utan.

heter står i centrum på årets efterfest. Visa ditt stöd för NOH8kampanjen samtidigt som du tar del av en festivalavslutning med exklusiva framträdanden, dj:s, ansiktsmålning och ljusshower. 20 procent av intäkterna går till hbtq-rättighetsorganisationen PLAG. VAR? Valand, Vasagatan 41. NÄR? 1 juni kl 22–03. PRIS? 80 kr med Pridearmband, 120 kr utan.

massa roliga happenings utlovas när Katja & Gunn bjuder in till officiell invigningsfest för West Pride. Vänta dig en kärleksfull kväll med rökhav, dansare, dragqueens, blinkande discolights och dj:s som spelar de hittigaste elektrohitsen. VAR? Trädgår’n, Nya allén 11. NÄR? 28 maj kl 21.30–03. PRIS? 120 kr med Pridearmband, 150 kr utan.

WEst prIde nOh8 AFteR PArtY


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE

fesTivAlpR0gRam Under West Pride förvandlar vi området runt Götaplatsen till ett kvarter i regnbågens regnbågens färger. Merparten av alla programpunkter är förlagda här.

ÖPPETTIDER CAFÉ ARTISTEN 28–31 MAJ

ÖPPET PÅ STADSBIBLIOTEKET 28–31 MAJ Onsdag: 10.00–20.00 Torsdag: stängt Fredag: 10.00–20.00 Lördag: 11.00–17.00

FYSIKEN. Träna räna gratis på Fysikens anläggningar (Kaserntorget, Gibraltargatan och Klätterlabbet)) samt få 20 % rabatt på 10-klippkort.

Onsdag: 09.00–18.00 Torsdag: 12.00–16.30 Fredag: 13.00–20.00 Lördag: 13.30–16.00

JENS K MEN’S ROOM. 20 % rabatt på hela sortimentet till ord. pris. På varor med rabatt ges 10 % extra rabatt. Drottninggatan. 30. KONDOMERIET. 20 % rabatt på nästan hela sortimentet. Lilla Drottninggatan. 1.

WEst prIde uNg Under festivalen är Frilagret arena för West Pride Ung med ett spännande program av unga hbtq-röster. Dagligen kan en ta del av workshops, föreställningar, utställningar, peppiga samtal, loppis och fest! Allt genomsyrat av en inkluderande atmosfär. Kaféet är öppet onsdag– söndag kl 08.30–19.00, samt under kvällsprogram. ADRESS: Heurlins plats 1 (Mellan Järntorget och Esperantoplatsen)

oNsdAg 28 Maj

rEgnBågSpaRkeN

MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA. Bakverk, praliner och mackor: 20 % rabatt. Kaffe och te: köp 2, betala för 1. Gäller i Espressobaren. Kungsportsavenyn 6.

Kom och cruisa bland utställare och stolta festivalbesökare. Lyssna på seminarier och liveakter. Ta en öl och käka på Haket.

NÖJDS KONDITORI AB. 20 % rabatt på hela utbudet i alla butiker (Badhusgatan, Brunnsbo, Kungsten (Långedragsv. 22–24) och Högsbo).

Tupilak/ILGCN International Art and Photo Exhibition 08.00–17.00 VIKTORS KAFFE Hbtq-konst från över 40 länder. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Tupilak. #64

(O)trygga platser. Fokus: skola 11.00–17.00 ARTISTEN, FOAJÉN Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #388

Vård- och omsorgsmötet 12.00–12.45 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Vilket bemötande får hbtq-personer i äldreomsorgen? Samtal mellan medlemmar i Vision och Vårdförbundet och hbtq-seniorer. Hörslinga finns. Arr: Vision och Vårdförbundet. #105

Vad är internaliserad homofobi? 13.00–14.30 ARTISTEN, BERGERSTUDION Om att bearbeta upplevda begränsningar och dålig självbild för att stärka den egna självkänslan. Hörslinga finns. Medverkande: Björn Malmquist och Ina Gruffman. Arr: Noaks Ark Göteborg. #134

En konstig utställning – vernissage 15.00–17.00 STADSBIBLIOTEKET, UTSTÄLLNINGSHALLEN Begreppet ”konstig” tolkas av Meritxell Aumedes, Mary Coble, Martin Elgueta, Elias Ericson samt Nino Mick & Anna Jadéus. Utställningen är en del av årets festivalkampanj. Syn- och teckentolk finns. För syntolkning, samling vid huvudentrén.

PRESSBYRÅN GÖTAPLATSEN. 20 % på hela kaffesortimentet. Götaplatsen 9.

PLATS: Bältesspännarparken.

SALONG GULD. 25 % rabatt på klippning, färgning, slingor, bryn- och fransfärgning. Andra Långgatan 35.

ÖPPETTIDER 28 MAJ–1 JUNI

SHOCK. 20 % rabatt på utvalt sortiment. Sallarängsgatan. 3.

Onsdag: 16.00–01.00 Torsdag: 12.00–01.00 Fredag: 12.00–01.00 Lördag: 12.00–01.00 Söndag: 12.00–01.00

16.30–17.00 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Ett tvärkonstnärligt projekt med ord, ljud och bild, där Anna som musiker och Nino som poet gör gemensam sak mot heteronormen, hatbrott, pink washing och mycket mer. Föreställningen är en del av årets festivalkampanj. #433

Vanessa Baird – vernissage 17.00–20.00 KONSTMUSEET, STENAHALLEN Möt Vanessa Bairds expressiva och myllrande bildvärld. #193

rEgnBågSpaRkeN Göteborgs Stad – en arbetsplats för alla? 16.00–17.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Kommunstyrelsen har fattat beslut om en kartläggning av hbtq-personers siutation som medarbetare i Göteborgs Stad. Arr: Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet. #106

Invigning av West Pride 18.00–18.45 REGNBÅGSPARKEN Festivalen invigs, regnbågsambassadörer utnämns RFSL Göteborg delar ut priser. Medverkande: Hector Lopez med årets Europridelåt, Sambareaggeorkestern Kiriaka m. fl. Minimusikalen Live News! av Aviad Arik Herman, i samarbete med GöteborgsOperan och Hellmans Drengar. Regnbågstalare. Regnbågstalare: Sissela Nordling Blanco, talesperson Fi. Medverkan och tal av Laila Poulsen och Lars Gårdfeldt från West Prides styrelse. Konferencier: Tasso Stafilidis. Syntolk och teckentolk finns. För syntolkning, samling vid statyn i parken kl. 17.50. #373

#365

WEst prIde unG

Dags att släppa sargen

Frilagret firar West Pride

15.00–17.00 BIO ROY Vad möter en ung hbtq-person i idrotten? Hur kan alla inkluderas? Vem har vilket ansvar? Medverkande: Mathilda Piehl, Bettan Andersson, Jonas Autio, Åsa Wendin, Lisa Andersson Tengnér. Hörslinga finns. Arr: Göteborgs Stad, Idrott & förening. #126

POINT BLANK TATTOO. 20 % rabatt vid bokning av en sittning samt 20 % rabatt vid drop in-tatuering. Aschebergsgatan. 26.

Utställartälten har öppet till minst kl. 22.00.

Nino Mick och Anna Jadéus: Uppvaknandet

rEgnBågSkvArtEreT

08.30–19.00 FRILAGRET Frilagret bjuder på stans soligaste utomhusservering och finaste inomhusfik. Av unga hbtq-röster, för alla. Hörslinga finns. Arr: Frilagret. #345

ÅHLENS CITY. 15 % på valfri vara. Kan ej kombineras med övriga erbjudanden och gäller ej presentkort och Smartbox. Nordstadstorget 3. RABATTERNA MED PRIDEARMBANDET KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

(O)trygga platser. Fokus: Skola

Regnbågssaga

En bra äldrevård för alla

14.00–19.00 FRILAGRET Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #379

12.30–13.15 RÖHSSKA MUSEET Följ med en av museets pedagoger och lyssna på en regnbågssaga och gå på upptäcktsfärd i museets utställningar. För förskola, förbokas på www.museilektioner.se. #372

18.00–19.00 AVENYN1, RUM 50 Göteborgs kommunalråd Maria Rydén håller föredrag om Moderaternas strategi för en bra äldrevård för alla. Arr: Öppna Moderater Väst. #97

rUnt om i StaN (O)trygga platser. Fokus: Skola 11.00–17.00 PEDAGOGEN Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #385

Regnbågssaga 11.00–11.45 RÖHSSKA MUSEET Följ med en av museets pedagoger och lyssna på en regnbågssaga och gå på upptäcktsfärd i museets utställningar. För förskola, förbokas på www.museilektioner.se. #307

Stadens flaggceremoni 12.00–12.45 GUSTAF ADOLFS TORG Regnbågsflaggan hissas. Tal och medverkan av Thomas Martinsson, Bengt Delang, Ann Catrine Fogelgren, Tanya Charif m fl. Arr: Göteborgs Stad. #104

West Prides konstutställning – vernissage 12.00–13.00 STORA TEATERN, KRISTALLFOAJÉN Njut av hbtq-konst och mingla med några av årets konstnärer: Elisabeth Ohlson Wallin, Birgitta Stenberg, Gun Nordstrand, Kerstin Bjärkstedt, Lina Skérden, Michaela de la Cour, J-Åke Englund, Juha Patronen, Imel Anthony, Anita Edling, Margé Westh, Kerstin Blomström, Matilda Ivarsson Dahlberg, Ebba Bruce, Lovisa Jensen, Bianca Casco, Emma Gustafsson, Minna Svensson, Kerstin Ekström, Camia PIA Pettersson och Felicia Malmström. Utställningen är öppen till kl. 18.00. #423, #340

Kärlek – En mänsklig rättighet för alla: hbtq och heder 12.30–14.00 ANGERED ARENA, AKTIVITETSTORGET David Saleh pratar kring hbtq och ungdomar, kopplat till hälsoaspekter men även om hbtq och heder. Arr: Hälsoteket i Angered, Träffpunkterna, Utvecklingsledare mänskliga rättigheter SDF Angered. #304

@WesTprIde #wEstPriDe14 WEST PRIDE TIPSAR

Armbandet ger också lägre eller gratis entré på många programpunkter! Leta efter symbolen i programmet.

RABATT/GRATIS MED PRIDEARMBANDET RIDEARMBANDET

Life is hard and then you die – part 3 14.00–15.00 ATALANTE A performance by Juli Apponen about the body, fragments of memories and dreams. Arr: Atalante. #168

Regnbågens sång

Mässa i regnbågens färger + föreläsning 18.00–21.00 HAGAKYRKAN Mässa och föreläsning på temat ”från ett kön till tre – om sexualitetens historia i religiös kontext”. Medverkande: Studentprästerna, Lars van der Heeg, Dick Wase och Sanna Lindén. Arr: Studentprästerna. #161

14.00–15.30 KAGGELEDSHUSET, STORA SALEN I filmen berättar hbtq-seniorer från olika delar av Sverige om sina liv och upplevelser. Efter filmen följer ett samtal med regissören Nasrin Pakkho. Arr: SDF Örgryte–Härlanda. #290

Temamässa: Mod att älska

Kärlek – En mänsklig rättighet för alla: Gays In Angered

18.00–19.30 VÄNSTERPARTIETS DISTRIKTSEXPEDITION Vad är Vänsterpartiets hbtq-politik? Kom och diskutera de viktigaste hbtq-politiska stridsfrågorna i valet. Arr: Vänsterpartiet Göteborg. #240

14.15–15.15 ANGERED ARENA, AKTIVITETSTORGET Tanya Charif berättar om ungdomsverksamheten GIA. Arr: Hälsoteket i Angered, Träffpunkterna, Utvecklingsledare i mänskliga rättigheter SDF Angered. #305

Normkritik och barnlitteratur 16.00–17.00 GULDHEDENS BIBLIOTEK, BILDSALEN Vad är normkritik? Och är det bra? Om barnlitteratur och mer överskridande läsningar. Medverkande: Monika Johansson och Linda Brudal. Arr: Göteborgs stad centrum. #397

Regnbågspub 17.00–02.00 KÅRKÄLLAREN Njut av god mat och dryck i sällskap av Patriciabaletten. Åldersgräns: 18 år. Fri entré för medlemmar i Göta studentkår, 20 kr för övriga studenter. 10 kr rabatt på mat med pridearmband. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Göta Studentkår. #246

Kakan Hermansson – vernissage 17.00–20.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Vernissage för Kakan Hermanssons utställning med vaser ur serien Fake Marble. #267

18.00–20.00 LÄNSMANSGÅRDENS KYRKA Temamässa med musik. Hörslinga finns. Arr: Svenska kyrkan i Göteborg, Lundby församling. #185

Vänsterpartiets hbtq-politik

Spegeln – Kairos 19.00–20.15 ATALANTE En starkt visuell föreställning med fokus på spegelbilden, mentala bilder och berättelser om identitet, kropp och kön. Medverkande: Juli Apponen, Anna Bergström och Tobias Rudåker. Entré: 120 kr med pridearmband, 160 kr utan. Arr: Eva Ingemarsson Dansproduktion. #69

Efter EU-valet: Var står striden i Europa? 19.30–20.30 VÄNSTERPARTIETS DISTRIKTSEXPEDITION Viktiga segrar och hårdnande motsättningar – vad gör vänstern i EU? Diskutera hbtq-politiska utvecklingen med vänstern. Arr: Vänsterpartiet Göteborg. #241

Regnbågsgalan på Liseberg 20.00–21.30 LISEBERG, STORA SCENEN Årets artistgala på Liseberg. Fri entré med pridearmband. För mer info, se ruta nedan. info Arr: Liseberg, West Pride. #434

vänd! PRogRamMet foRtsättEr På AndRa SidAn. –> IN ENGLISH

TECKENTOLKAS AS

SYNTOLKAS

rg

Onsdag: 10.00–20.00 Torsdag: 11.00–18.00 Fredag: 10.00–20.00 Lördag: 11.00–18.00

Café Artisten har öppet under West Pride och serverar varma och kalla drycker, fika och lättare lunchmat. Vegetariska och veganska alternativ finns!

Hämta årets pridearmband gratis på Infocentrum i Nordstan eller på Stadsbiblioteket. Erbjudandena gäller till och med 1 juni vid uppvisande av armbandet. Fler erbjudanden kan tillkomma, se westpride.se/pridearmbandet.

bo

ÖPPET I NORDSTAN 28–31 MAJ

eRbjUdaNdeN mEd PRidEarMbaNdet te

rEgnBågSkvArtEreT rEg rEgn nBågSkvArtEreT nBågSkvArtEreT

På Infocentrum i Nordstan och på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen kan du få informainforma tion om programmet programmet och allt annat som rör festivalen. Kom förbi och prata med oss och hämta ett gratis pridearmband.

InfOCenTruM InfOCen InfOCe nTruM nTruM


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE

Underwear Party 21.00–02.00 GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER Släpp loss och parta natten lång i bara underkläderna. Mixad fest, alla välkomna. Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr med pridearmband, 150 kr utan. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: SLM Göteborg. #229

Den konstiga invigningsfesten 21.30–03.00 TRÄDGÅR’N Katja & Gunn på en FAB dansfest à la Extravaganza. Två dansgolv, roliga happenings! DragQueens! Kärlek! Inbjudna gäster: Gretchen, Thobias Thorwid, Tasso, Tranzmission, Döden, Laura Bacaj och Thyra. Åldersgräns: 18 år. Entré: 120 kr med pridearmband, 150 kr utan. Arr: club KG. #325

biPOLärt MUSIKALande & TJöt

Open mic: Kärlekslyrik

Prova på poledance

(O)trygga platser. Fokus: Skola

15.00–15.45 ARTISTEN, A308 biPOLärt MUSIKALande: Per Andersson uppträder på Rondo i vår. Men det var ju JAG som spelade huvudrollen. Vad hände? Medverkande: Kent Inge Ingalillsson. Arr: POLp. #43

15.00–15.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Scenkonst med inriktning på poesi med Louise Thörnqvist. Arr: Feministiskt Initiativ Göteborg/Västra Götaland. #205

14.00–18.00 POLESTAR FITNESS Fitness poledance är både världens hbtq-vänligaste idrott och den roligaste dansen som finns. Åldersgräns: 16 år. Endast nedre delen av lokalen är tillgänglig för rullstolsburna. Arr: Polestar Fitness.

11.00–17.00 ARTISTEN, FOAJÉN Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #390

Våld och förtryck inom hederns namn

15.30–16.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Ett samtal om funktion, tillgänglighet, aktivism och framtiden med Utopia och den lesbiska podden Nyfiken Brun. Medverkande: Iki Gonzalez och Malin Holgersson med gäster. Arr: Utopia. #256

15.00–15.45 ARTISTEN, C310 Om hur personer med hbtq-identitet utsätts för vardagsheder i Sverige. Medverkande Nadja Aria-Garystone och representant från United Sisters Gbg. Hörslinga finns. Arr: Elektra Fryshuset Göteborg. #81

Se mer, se queer!

tOrsDag 29 maJ

15.00–15.45 KONSTMUSEET, ENTRÉN Konst bär spår av privatliv och känslor. I en visning i samlingar och utställning undersöker vi hur konstnärer hanterat erotiska motiv och hemliga begär. Arr: Göteborgs Konstmuseum. #122

rEgnBågSkvArtEreT

Feminism och tackla livet med Roller Derby Göteborg

Tupilak/ILGCN International Art and Photo Exhibition

15.00–15.45 ARTISTEN, LINGSALEN Roller Derby är en fullkontaktsport som gör comeback i rullande fart världen över. Spelare berättar. Hörslinga finns. Arr: Gothenburg Roller Derby. #156

08.00–17.00 VIKTORS KAFFE Hbtq-konst från över 40 länder. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Tupilak. #356

Relationsanarki som feministisk relationspraktik 11.00–11.45 ARTISTEN, OHLINSALEN Ett panelsamtal mellan medlemmar i Polyföreningen om queerfeminism, relationsanarki och om hur det privata är politiskt och det politiska är privat. Arr: Polyföreningen. #150

Inkluderande politik för allas lika rätt 11.00–11.45 ARTISTEN, SCHÉLESTUDION Hur säkerställer vi att hbtq-kampen är antirasistisk? Hur jobbar vi för en hbtq-inkluderande jämställdhetspolitik? Hörslinga finns. Arr: RFSL. #212

(O)trygga platser. Fokus: Skola 11.00–17.00 ARTISTEN, FOAJÉN Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #389

Hbtq och kristen i Sverige och Europa 12.00–12.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION En föreläsning utifrån EKHO Göteborgs projekt ”Församling för alla?” och en europeisk utblick. Medverkande: Johanna Wickberg och Anna-Karin Caspersson. Hörslinga finns. Arr: EKHO Göteborg. #173

Sexleksaker för kuk och röv 12.00–13.30 ARTISTEN, BERGERSTUDION En workshop för dig som vill göra sexet till något extra. Medverkande: Malinda Flodman, Carolina Orre och Suzann Larsdotter. Arr: RFSL. #201

Den svenska transvården 12.00–12.45 ARTISTEN, C310 Hur ser transvården ut idag? Vad behöver förbättras? Hör RFSL Ungdoms och RFSL:s sammanfattning kring läget i dag. Hörslinga finns. Arr: RFSL Ungdom och RFSL. #308

Sexuellt våld mot hbtq-personer

Poly 101 16.00–16.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION En introduktion till ett paraplybegrepp som innehåller många olika relationspraktiker. Hur funkar det? Vad är det? Hörslinga finns. Arr: Polyföreningen. #149

Våld i nära relationer 16.00–16.45 ARTISTEN, SCHÉLESTUDION Malin, fd utsatt för våld i nära relationer, berättar om olika våldsprocesser, varningssignaler samt var hjälp kan fås. Hörslinga finns. Arr: Feministiskt Initiativ Göteborg/Västra Götaland. #192

15.00–15.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION Danskompani Direkt är amatördanskompaniet som med normkritisk leklust söker dans bortom de traditionella ramarna. Hörslinga finns. Arr: Danskompani Direkt. #41

WEST PRIDE TIPSAR

Sister King och Tord Johnsen 20.30–21.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Sister King och Tord Johnsen lovar att leverera texter, sång och musik som både berör och glädjer. Arr: Sister King. #286

David Joséph: Time to Dance 21.00–21.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Låtar som får parken att vibrera. #16

Skapelsevandring: De fem sinnena 15.00–16.30 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN, STORA INGÅNGEN Rullatorvänlig långsam promenad i Botaniska trädgården med Christina Bernerus, Anna-Karin Caspersson, Hampus Eskilsson och Britt Grandin. Arr: EKHO och Annedals församling. #227

The Gayest Flea Market in Town 17.00–21.00 FRILAGRET Come and buy all those things you didn’t know you needed and contribute to a good cause at the same time. All the income goes straight to Newcomers Göteborg and our work. Hearing loop available. Arr: Newcomers Göteborg. #188

Carolina Falkholt – vernissage 17.00–20.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Övermålning av Carolina Falkholt visas nu i sin helhet med fotografier över verkets tillkomst. Hörslinga finns. #268

Spegeln – Kairos 19.00–20.15 ATALANTE En starkt visuell föreställning med fokus på spegelbilden, mentala bilder och berättelser om identitet, kropp och kön. Medverkande: Juli Apponen, Anna Bergström och Tobias Rudåker. Entré: 120 kr med pridearmband, 160 kr utan. Arr: Eva Ingemarsson Dansproduktion. #70

Såpan goes maraton 19.00–24.00 STORA TEATERN, STORA SCENEN Tv-serie + musikal + live + queer = såpan! Nu i ett såpa-maraton med alla sex avsnitt. Medverkande: Johanna Essie Sjögren, Francine Agbodjalou, Eddie Mio Larson och Saga Björklund Jönsson. Entré: 150 kr. Arr: Stora Teatern. #85

21.30–22.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Musik med ett budskap som grundar sig i att alla ska kunna våga vara den de själva vill. #51

Hbt-frågor i Europa-perspektiv

Ms. Henrik

16.00–16.45 ARTISTEN, C303 Hbt-frågor i Europa-perspektiv, vad vill Socialdemokraterna? Medverkande: Olle Ludvigsson. Arr: HBT-socialdemokrater. #243

22.00–22.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Ms. Henrik kom från ingenstans och ligger bakom syntpopsinglarna Doing It For The Man och Mark. Arr: Albot&Albot. #321

19.00–20.30 FRILAGRET Utifrån vardagssituationer gör vi en studie i att upprätthålla maktstrukturer – såväl till vardags som till fest. Medverkande: Hanna Emilia Haag, Hannah Nyman och Minna Svensson. Hörslinga finns. Arr: Teater Rabiat. #352

Red Nova

Flatöl och Lebbläsk

Resandefolkets rättigheter 17.00–18.30 LANDSARKIVET, HÖRSALEN Resandefolket har funnits sedan medeltiden i Sverige. Resande som vill komma ut som hbtq har en dubbel resa att göra. Medverkande: Simon Wallengren, Ann Lindholm, Richard Magito Brun m fl. Hörslinga finns. Arr: Kulturgruppen för resandefolket. #178

Rätten till asyl

BDSM från Wish perspektiv

Jag/Du/Vi/Dom

20.00–20.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Har du någonsin drömt om att se Martin Stenmarcks välsvarvade skrev i fjäderdräkt? Detta och mycket mer finns i BnB Show. Medverkande: Bambi & Bimbo. #55

15.00–16.30 FRILAGRET Utifrån vardagssituationer gör vi en studie i att upprätthålla maktstrukturer – såväl till vardags som till fest. Medverkande: Hanna Emilia Haag, Hannah Nyman och Minna Svensson. Hörslinga finns. Arr: Teater Rabiat. #186

White Limo

Lesbian Herstory archives

14.00–14.45 ARTISTEN, BERGERSTUDION Demonstration och inspiration till hur vardagliga saker kan användas som sexleksaker och fetischkläder. Åldersgräns: 15 år. Arr: Anna-Karin. #148

Värsta Schlager-Priden

Jag säger ”Tack” som i ”Fuck you!”

16.00–17.30 ARTISTEN, C310 Renita Sörensdotter lär dig mer om fittan och sex än du någonsin gjorde i skolan! För alla intresserade. Åldersgräns: 15 år. Hörslinga finns. Arr: Wish Göteborg. #237

17.00–17.45 ARTISTEN, LINGSALEN Hbtq-kamp och feministisk kamp – vad förenar och vad skiljer rörelserna? Medverkande: Stina Svensson, Lars Gårdfeldt m fl. Hörslinga finns. Arr: Feministiskt Initiativ Göteborg/Västra Götaland. #208

Kinky on a budget

#200

#333

Fittfokus

Feministlobbyn

14.00–14.45 KONSTMUSEET, HASSELBLAD CENTER Göteborg är först i landet med ett kommunalt HBTQ-råd. Kom och prata med ledamöterna i rådet. Hörslinga finns. Arr: Göteborgs Stads HBTQ-råd. #103

17.00–19.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN De fabulösa sexualupplysarna från RFSL gästar med sitt legendariska Snuskbingo. Medverkande: Malinda Flodman, Suzann Larsdotter och Carolina Orre. Arr: RFSL.

19.00–19.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Lesbisk singer/songwriter som skriver låtar med utlämnande texter, om kärlek, relationer och livet i stort. #95

13.00–13.45 ARTISTEN, C310 Om att dela upp människor i kategorier samt positiva och negativa konsekvenser av detta. Medverkande: Xzenu Cronström Beskow. Hörslinga finns. Arr: RFSU Göteborg. #250

Möt Göteborgs Stads HBTQ-råd

Snuskbingo

Jessica Engelbrekt

Normkritik & kategorisering

14.00–14.45 ARTISTEN, SCHÉLESTUDION Öppna Moderaternas förbundsordförande Fredrik Saweståhl håller föredrag om regeringens hbtq-strategi. Hörslinga finns. Arr: Öppna Moderater Väst. #96

16.30–16.40 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Ett komiskt och ironiskt dansnummer med teatraliska inslag ur ett queert perspektiv. Medverkande: Sara Bock, Jelena Nikic, Paulina Iacobello m fl. Arr: Femotion Dance Company. #282

15.00–15.45 KONSTMUSEET, HASSELBLAD CENTER Reine Feldt var en stjärna inom svensk fotboll. Utåt var han macho, i det fördolda levde han gayliv och dog i aids. Medverkande: Hans Burell. Hörslinga finns. Arr: Litterär Salong over the Rainbow och Positiva Gruppen Väst. #266

13.00–13.45 ARTISTEN, C303 Om sexuellt våld mot hbtq-personer och hur en kan ge stöd och hjälp till våldsutsatta. Medverkande: Suzann Larsdotter och Maria Tillquist. Arr: RFSL:s Brottsofferjour. #181

Regeringens hbtq-strategi

Welcome out

Fotboll, homofobi och aids

17.00–18.30 ARTISTEN, SCHÉLESTUDION Hur kan vi genom lagändringar säkra asylrätten? Vilka problem kan migrationsmyndigheterna åtgärda själva? Hörslinga finns. Arr: Göteborgs rättighetscenter, RFSL. #190

13.00–13.45 LANDSARKIVET, HÖRSALEN Skype interview with Joan Nestle who founded the Lesbian Herstory Archives in New York 1974. Moderator: Karl-Magnus Johansson. Hearing loop available. Arr: Landsarkivet. #276

Utopia <3 Nyfiken brun

18.00–19.30 ARTISTEN, LINGSALEN Hör några av Wish medlemmar berätta om BDSM från sina perspektiv. Hörslinga finns. Arr: Wish Göteborg. #146

Crossgender in Japanese theatre 19.00–19.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION A performance lecture by Ami Skånberg Dahlstedt on gender construction of Japanese theatre, celebrating the Diva, the dragking and the geisha. In collaboration with Frej von Fräähsen and Åsa Holtz. Age limit: 13 år. Hearing loop available. Arr: Studio BuJi. #7

rEgnBågSpaRkeN Queer smide 12.00–17.00 REGNBÅGSPARKEN En workshop med mottot ”alla kan smida”. Smid en egen vald frihetssymbol som halssmycke. Smederna Ivan Dahlstrand Kamiyasu och Miho Kamiyasu hjälper dig. Från 8 år. Arr: Ivans Smedja. #35

Pyssla ditt hjärta 12.00–13.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Pyssel och hantverk med tema hjärtan och kärlek under ledning av hantverkspedagog Helene Forsman. Arr: Sensus. #209

Regnbågsrytmik 12.30–13.15 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Barnrytmik med regnbågstema för barn i förskoleåldern. Under ledning av musikpedagoger. Arr: Sensus. #211

RABATT/GRATIS MED PRIDEARMBANDET RIDEARMBANDET

22.30–23.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Red Nova, som spelat på Falu Pride och släppt musikvideo om att alla har rätt att vara den de är. Arr: Red Nova. #324

Synthaket goes Pride 23.00–01.00 REGNBÅGSPARKEN Skön synthmusik med Synthakets bästa dj:s. Arr: SyntHaket . #425

WEst prIde unG Frilagret firar West Pride 08.30–19.00 FRILAGRET Frilagret bjuder på stans soligaste utomhusservering och finaste inomhusfik. Av unga hbtq-röster, för alla! Hörslinga finns. Arr: Frilagret. #346

(O)trygga platser. Fokus: Skola 14.00–19.00 FRILAGRET Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #380

rUnt om i StaN Kakan Hermansson – konstutställning 07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Kakan Hermansson är en av landets mest kända debattörer av HBTQ-frågor. Hennes kamp för hbtq-personers självklara rättigheter framträder i alla sammanhang hon framträder i. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #435

West Prides konstutställning 12.00–18.00 STORA TEATERN, KRISTALLFOAJÉN Upplev hbtq-konst genom måleri, foto, textil och skulptur. Verk av Elisabeth Ohlson Wallin, Birgitta Stenberg, Gun Nordstrand m fl. För komplett konstnärslista, se info om vernissagen 28 maj kl 12.00. #341

Regnbågsfisk – vad är naturligt? 13.00–13.45 SJÖFARTSMUSEET AKVARIET, AKVARIET Finns det könsroller i havet? Finns det fiskar som bildar familj? Vi diskuterar och visar exempel från djuren i Akvariet. Från: 10 år. #88

Life is hard and then you die – part 3

Jag säger ”Tack” som i ”Fuck you!”

20.00–01.00 HOLY MOLY Flatlobbyn Festival – häng, mys, mingel i lesbisk miljö med flatiga dj’s! Åldersgräns: 18 år. Ej tillgänglig för rullstolsburna. Arr: Cakemob, Kvinnofolkhögskolan. #399

bEast party no:1 21.00–02.00 GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER Björnkulturen i Göteborg har vaknat till liv efter en lång vinterdvala och bjuder in till orientalisk fest tillsammans med Homan Göteborg. Vi vänder oss till homo-/bisexuella män som känner sig lite malplacerade i den mer glammiga gayvärlden. Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr. Arr: Göteborg Bear Club. #442

fRedAg 30 Maj rEgnBågSkvArtEreT Tupilak/ILGCN International Art and Photo Exhibition 08.00–17.00 VIKTORS KAFFE Hbtq-konst från över 40 länder. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Tupilak. #357

En konstig utställning 10.00–20.00 STADSBIBLIOTEKET, UTSTÄLLNINGSHALLEN Begreppet ”konstig” tolkas genom fem konstverk av Meritxell Aumedes, Mary Coble, Martin Elgueta, Elias Ericson samt Nino Mick & Anna Jadéus. Utställningen är en del av årets festivalkampanj. #355

Räcker en flagga i bokhyllan? 11.00–11.45 ARTISTEN, OHLINSALEN Ungdomsmottagningen Väst bjuder på ett ironiserande skådespel om fallgroparna med att prata normkritiskt om sex och kärlek. Medverkande: Caroline Lannö, Dan Carlsson, Kerstin Ardenmyr m fl. Arr: Ungdomsmottagningen Väst. #77

Angie’s Bitches livepod 11.00–12.00 KONSTMUSEET, HÖRSALEN Livepod med tävling och livemusik. Kom och ha kul med oss. Medverkande: Angie, Chris, Tia, Johan, Karin och Anette. Hörslinga finns. Arr: Angies Bitches. #112

Hänt sen sist i hbtq-politiken

14.00–15.00 ATALANTE A performance by Juli Apponen about the body, fragments of memories and dreams. Arr: Atalante. #169

11.00–11.45 ARTISTEN, C310 Vad har hänt sedan West Pride 2013? RFSL Ungdom och RFSL sammanfattar dagens hbtq-politik och vilka frågor vi driver nu. Hörslinga finns. Arr: RFSL Ungdom och RFSL. #309

IN ENGLISH

SYNTOLKAS

TECKENTOLKAS AS

Hur gör jag för att bli förälder – i praktiken? 12.00–12.45 LANDSARKIVET, HÖRSALEN Hur gör jag som hbtq-person och vilka möjligheter finns det idag? Experter svarar på frågor om det praktiska. Medverkande: Anna Glantz, Anders Lindbäck, Erik Mägi, Ann Thurin Kjellberg och Ulrika Westerlund. Hörslinga finns.Arr: Närhälsan, Kunskapscentrum för Sexuell hälsa. #175

hbtqLAI… och sen då? 12.00–12.45 ARTISTEN, C303 Hur praktiserar vi solidaritet i en alltmer individualistisk tid där grupper allt oftare ställs mot varandra? Medverkande: Eva Warberg, Lena Bjurving och Sofia Lundkvist. Hörslinga finns. Arr: Kvinnofolkhögskolan. #249

Safe out westv 12.00–18.00 ARTISTEN, ENTRÉN Frågelåda, kondomskål och hbtq-sexquiz där fina priser går att vinna. Arr: SAFE (students for safe sex). #259

Forskning som påverkar ARTISTEN, LINDGRENSSALEN Föreläsningseftermiddag med hbtq-tema. Arr: Håbeteku-studenterna och Göteborgs Universitet. #196 12.00 Hur kan vi arbeta för ett öppet samhälle? Inledningstal: Helena Lindholm Schulz. 12.15–13.15 Paneldiskussion: Hen i vetenskaplig text och praktik. På vilket sätt används pronomenet hen i vetenskapliga texter och vetenskaplig praktik? Paneldiskussion följt av en publikdiskussion. Medverkande: Angelica Löwdin, Anna Gunnarsdotter Grönberg, Lena Martinsson, Ylva Byrman. Moderator: Berit Larsson. 13.30–14.15 Forskningstema från Chalmers tekniska högskola. Boendeformer och livsprojekt. Medverkande: Anna Braide Eriksson. 14.30–15.45 Forskarstafett. Medverkande: Nils Hammarén, Eva Borgström, Andreas Ottemo, Kristina Holmqvist Gattario, Hanna Wikström. Moderator: Helena Wattström. 16.00–17.00 Bortom heteronormen. Gestaltning av scener från rapporten Avslöja heteronormen varvas med panelsamtal. Fokus är hur normkritisk pedagogik och likabehandling ges utrymme i utbildningen och hur heteronormativa hinder och diskriminering kan motverkas.

BDSM – fler nyanser än 50 12.30–14.00 ARTISTEN, LINGSALEN Nyanserad föreläsning om BDSM med fokus på emotioner och feminism. Arr: Emelie, Mikael. #26

Hur gör jag för att bli förälder – i juridiken? 13.00–13.45 LANDSARKIVET, HÖRSALEN Vilka möjligheter finns för dig som hbtq-person? Hur borde lagarna ändras? Experter berättar om juridiken. Medverkande: Erik Mägi, Ulrika Westerlund och Lina-Lea Zimmerman. Hörslinga finns. Arr: Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering och RFSL. #116

Alkohol spelar roll 13.00–13.45 ARTISTEN, C303 RFSL har under 2,5 år bedrivit en studie finansierad av FHI om hbt-kvinnor och alkohol. Slutresultatet presenteras här av Suzann Larsdotter. Hörslinga finns. Arr: RFSL. #197

Drag-workshop 13.00–18.00 ARTISTEN, A308 Explore femininities, masculinities, stereotypes and power (without make-up or costumes) together with Orlando Deya Davidsson. All genders are welcome. Arr: RFSL Göteborg. #210

Panelsamtal om sexarbete 13.00–14.30 KONSTMUSEET, HÖRSALEN Ett samtal om sexarbete med fokus på hor-stigma, berättande och makt. Medverkande: Petra Östergren, Alexander-Alvina Chamberland, Sanna Rough och Linda Palhamn. Hörslinga finns. Arr: RFSU Göteborg. #248

Regnbågsfiskateljé 14.00–15.45 ARTISTEN, C310 Lyssna och skapa tillsammans med oss på tema regnbågsfisk i vår tillfälliga ateljé. Från 10 år. Hörslinga finns. Arr: Sjöfartsmuseet Akvariet. #91

Normkritikt perspektiv på jobbet 14.00–15.30 ARTISTEN, C303 Normer kan vara nyttiga och skadliga. Kom och utforska normer och vad de gör i det proffessionella mötet. Medverkande: Khalid Rashid, RFSL. Hörslinga finns. Arr: Khalid Rashid. #258

BDSM för yrkesverksamma 15.00–15.45 ARTISTEN, LINGSALEN En introduktion till BDSM för dig som arbetar inom vård, socialtjänst, skola, polis och kvinno- och brottsofferjour med mera. Medverkande: Malinda Flodman och Suzann Larsdotter. Arr: Sexologikonsulterna. #199

An LGBT Monument for Gothenburg? 15.00–15.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION Why should Gothenburg have a lgbt monument? Where should it be? What would it look like? Hearing loop available. Arr: Tupilak. #62


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE

Trans*trubbel och queera hjärtan

Queer smide

Fredaxmusik: God believes in love

Palmarum goes West Pride

Nyfiken på poly?

15.00–16.30 KONSTMUSEET, HÖRSALEN Vad är cis? Vadå ”icke-binär”? Öppen föreläsning om trans* och queera identiteter. Hörslinga finns. Arr: Emelie och Loke. #66

12.00–17.00 REGNBÅGSPARKEN Workshop med mottot ”alla kan smida”. Smid en egen vald frihetssymbol som halssmycke. Ivan Dahlstrand Kamiyasu och Miho Kamiyasu hjälper dig. Från 8 år. Arr: Ivans Smedja. #374

Normkreativa Sagohörnan

15.00–15.45 KONSTMUSEET, ENTRÉN Konst bär spår av privatliv och känslor. I en visning i samlingar och utställning undersöker vi hur konstnärer hanterat erotiska motiv och hemliga begär. Arr: Göteborgs Konstmuseum. #127

12.30–13.15 REGNBÅGSPARKEN , SCENEN Högläsning ur populära barnböcker som utmanar stereotyper. Rekommenderad ålder: 3–7 år. Arr: Sensus. #218

20.00–20.30 TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, PALMHUSET Palmarum presenterar Henrik Andersson, skådespelare och musiker. En allkonstnär med ett manus skrivet bara för oss. Arr: Trädgårdsföreningen, park- och naturförvaltningen. #395

13.00–13.45 ARTISTEN, C310 Välkommen till samtal om poly i smågrupper. Passa på att ställa dina frågor till personer med polyerfarenhet. Hörslinga finns. Arr: Polyföreningen. #153

Se mer, se queer!

12.00–12.45 DOMKYRKAN Emelie Odelberg framför egenkomponerad elektronisk musik varvat med läsning ur Gene Robinsons bok God believes in love. Syn- eller teckentolkning efter överenskommelse. Arr: Domkyrkoförsamlingen, Svenska kyrkan i Göteborg. #142

Från och med nu är jag mig själv

14.00–15.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Hur når man resultat i arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering? Samtal mellan Mona Sahlin, Maria-Pia Cabero och Marcus Gustavsson. Arr: Vision. #107

15.00–15.45 KONSTMUSEET, HASSELBLAD CENTER Robert Hannah berättar om dubbellivet som kristen assyrier i Göteborg och homosexuell i Stockholm och hur han kom ut. Hörslinga finns. Arr: Folkpartiet i Göteborg. #271

Workshop med SVAR PÅ TAL 16.00–17.30 ARTISTEN, C310 Workshop i verbalt självförsvar för normbrytare. Tillsammans skapar vi svar för att slippa ta skit! Medverkande: Jojo Ramey Louis, Zafire Vrba och Anna Melanie Pirata. Hörslinga finns. Arr: SVAR PÅ TAL. #29

Regnbågens sång 16.00–17.00 BIO ROY En film om hbtq och åldrande. Fem äldre hbtq-personer berättar om händelser och skeenden som påverkat deras liv. Hörslinga och syntolk finns. För syntolkning, samling i foajén kl. 15.30. Arr: RFSL Göteborg. #164

Prova på queerdans 16.00–19.00 ARTISTEN, OHLINSALEN Prova på olika queerdanser med erfarna danslärare. Välj mellan tango, lindy hop, folkdans och salsa. Medverkande: Jazz Munteanu, Erik Mägi, Peter Csaszti och Malin Backström. Arr: Queerdans. #284

Mian Lodalen: Liten handbok i konsten att vara lesbisk 16.00–16.45 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Lars Gårdfeldt och Mian Lodalen i samtal om rykande färska Liten handbok i konsten att vara lesbisk. Hörslinga finns. Arr: Litterär Salong over the Rainbow. #318

Bokrelease ”Här är vi” 16.00–17.00 KONSTMUSEET, HASSELBLAD CENTER Bokrelease av Här är vi av Annica Karlsson Rixon, om Regnbågens äldreboende. Vi bjuder på vin och lättare tilltugg. Medverkande: Annika Karlsson Rixon och Louise Wolthers. Hörslinga finns. Arr: Hasselblad Center. #330

Ställ dig i kön 17.00–17.45 KONSERTHUSET, STENHAMMARSALEN Ställ dig i kö, ställ in dig i kön, välj ett kön. En föreställning med visor och texter som utmanar och väcker tankar. Medverkande och arr: Tina Wilhelmsson och Annelie Salminen. Hörslinga finns. #27

Living the Rainbow – a gay family triptych 17.00–17.45 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Hans M Hirschi, author and gay activist from Gothenburg, reads from his books and answers questions from the audience. #56

Tryggare fritidsverksamhet för alla 17.00–17.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION Med normkritik kan fritiden bli öppnare och tryggare för unga, så fler kan och vill vara med! Vilka utmaningar finns? Hörslinga finns. Arr: Scouterna. #110

Feministiskt Initiativ <3 Unga Feminister 18.00–18.45 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Samtal och mingel. Arr: Feministiskt Initiativ Göteborg och Unga Feminister Göteborg. #207

Maria Johansdotter anno 1702 – en transpersons livsöde 19.00–20.00 KONSERTHUSET, STENHAMMARSALEN Nyckelharpspelaren och transpersonen Maria Johansdotter lever sitt liv som Magnus Johanssson i Karl XII:s Sverige. Medverkande: Johan Theodorsson och Anders Peev. Hörslinga finns. Arr: Kultur i Väst. #269

Queerdansfest 19.00–22.00 ARTISTEN, OHLINSALEN Dansa olika queerdanser som lindyhop, salsa, tango och folkdans. Workshops hålls innan festen. Medverkande: Jazz Munteanu, Malin Backström, Peter Csaszti och Erik Mägi. Entré: 40 kr med pridearmband, 50 kr utan. Arr: Queerdans. #283

rEgnBågSpaRkeN Dela din unstraighta berättelse nu! 12.00–22.00 REGNBÅGSPARKEN Museer är dåliga på att berätta allas historia. Dela med dig av din unstraighta berättelse. Ta gärna med ett föremål. Arr: Världskulturmuseet. #135

Ansiktsmålning 12.00–13.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Bli målad som en rosaglittrig spiderman eller en tuff fjäril. Arr: Sensus. #216

Allas rätt – samma fördomar

Seniorträff 14.30–16.30 REGNBÅGSPARKEN, RFSL GÖTEBORGS TÄLT Kom och träffa seniorerna i RFSL Göteborgs tält i Regnbågsparken. Medverkande: RFSL Göteborgs HBT–Seniorer. Arr: RFSL Göteborg. #314

Step In Time 16.00–16.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN En oförglömlig dansupplevelse tillsammans med våra tre manliga gästdansare. Medverkande: Agnes Berglund, Alicia Johansson, Caroline Samuelsson m fl. Arr: Sara Arntsen. #5

Hakets Quiz 17.30–19.30 REGNBÅSGPARKEN, STORA TÄLTET Samla dina smartaste vänner och stäng av mobiltelefonerna. På Hakets quiz blandas frågor hejvilt och vem som helst kan gå hem som vinnare. Lag om 4 pers. Är ni hungriga finns mat och dryck att beställa i baren. Arr: Haket. #432

Panetoz 19.30–20.15 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Panetoz har fått hela landets dansgolv att frysa på ett sätt som inte skådats sedan Madonnas Vouge-dagar. Dansa – Pausa! Arr: Miljöpartiet de gröna. #351

Etzia 20.15–20.45 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Dancehallstjärna som utöver sin egen karriär även är en del av Femtastic-kollektivet, som jobbar för att förändra strukturella skevheter inom musikbranschen. Arr: Miljöpartiet de gröna. #394

Steget 20.45–21.15 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Matilda Sjöström och Nils Dahl gör lysande pop på svenska med enklast möjliga recept: piano och sång. Arr: Miljöpartiet de gröna. #393

Räfven 21.15–22.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Kletzmerbalkanfolkband som började som en renodlad gatuorkester, kastade in instrumenten i en gammal bil och drog dit gaspedalen styrde. Arr: Miljöpartiet de gröna. #392

Red Nova 22.00–22.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Red Nova som spelat på Falu Pride och släppt musikvideo om att alla har rätt att vara den de är. #367

Hakets karaoke 22.30–01.00 REGNBÅSGPARKEN, STORA TÄLTET Kom och sjung dina favritlåtar. På Hakets karaoke är alla en stjärna. Arr: Haket. #426

wEst prIde unG Frilagret firar West Pride 08.30–19.00 FRILAGRET Frilagret bjuder på stans soligaste utomhusservering och finaste inomhusfik. Av unga hbtq-röster, för alla! Hörslinga finns. Arr: Frilagret. #347

Workshop med SVAR PÅ TAL 13.00–15.00 FRILAGRET Workshop i verbalt självförsvar för normbrytare. Tillsammans skapar vi svar för att slippa ta skit! Medverkande: Jojo Ramey Louis, Zafire Vrba och Anna Melanie Pirata. Hörslinga finns. Arr: SVAR PÅ TAL. #354

rUnt om i Stan Kakan Hermansson – konstutställning 07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Kakan Hermansson är en av landets mest kända debattörer av hbtq-frågor. Hennes kamp för hbtq-personers självklara rättigheter framträder i alla sammanhang hon framträder i. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #438

Carolina Falkholt: Övermålning 07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Övermålning visas i sin helhet med fotografier över verkets tillkomst. Carolina Falkholts konst ifrågasätter normer och maktstrukturer kopplade till könsidentitet. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #436

Lesbisk Frukost 09.00–12.00 FRILAGRET Ett lesbiskt frukostrum för att stärka en liten eller stor revolution. Hörslinga finns. Arr: Kvalitetsteatern, Lesbisk Makt 2014. #109

West Prides konstutställning 12.00–18.00 STORA TEATERN, KRISTALLFOAJÉN Upplev hbtq-konst genom måleri, foto, textil och skulptur. Verk av Elisabeth Ohlson Wallin, Birgitta Stenberg, Gun Nordstrand m fl. För komplett konstnärslista, se info om vernissagen 28 maj kl 12.00. #342

Manligt homoliv i Göteborg kring mitten av 1900-talet 13.00–14.30 JÄRNTORGET, FONTÄNEN Arne Nilsson leder en promenad längs Rundan, den tidens etablerade promenadstråk. Arr: Biblioteken i SDF Majorna– Linné. #10

Regnbågsfisk – vad är naturligt? 13.00–13.45 SJÖFARTSMUSEET AKVARIET, AKVARIET Finns det könsroller i havet? Finns det fiskar som bildar familj? Vi diskuterar och visar exempel från djuren i Akvariet. Från 10 år. Arr: Sjöfartsmuseet Akvariet. #89

Idrott+CSR=Sant 14.00–14.45 AVENYN 1, 50 Riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) håller föredrag om CSR och idrott. Arr: Öppna Moderater Väst. #99

Hemlös och hbtq 14.00–15.30 ST JOHANNESKYRKAN Varför är unga hbtq-personer överrepresenterade bland hemlösa? Samtal om identitet, social utsatthet och bemötande med Anna Fock, Daniela Andreoli, Anna Gustavsson, Lena Krook och Lars Gårdfeldt. Arr: Göteborgs kyrkliga stadsmission. #133

Life is hard and then you die – part 3 14.00–15.00 ATALANTE A performance by Juli Apponen about the body, fragments of memories and dreams. Arr: Atalante. #171

(O)trygga platser. Fokus: Skola 14.00–19.00 FRILAGRET Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #381

West Pride Dance Department 15.00–01.00 KUNGSPARKEN Festivalens mest sociala knytpunkt med himlen som tak. Arr: ICER Event AB. #28

Situationen för unga hbtqpersoner 17.00–20.00 AVENYN 1, RUM 50 Jesper Vestlund, ordförande för Öppna Moderater Väst, håller föredrag om situationen för unga hbtq-personer i Göteborg. #100

Hemlös och hbtq 18.00–19.30 ST JOHANNESKYRKAN Varför är unga hbtq-personer överrepresenterade bland hemlösa? Samtal om identitet, social utsatthet och bemötande. Medverkande: Anna Fock, Daniela Andreoli, Anna Gustavsson, Lena Krook och Lars Gårdfeldt. Arr: Göteborgs kyrkliga stadsmission. #265

Prova på poledance 18.00–21.00 POLESTAR FITNESS Fitness poledance är både världens hbtq-vänligaste idrott och den roligaste dansen som finns. Åldersgräns: 16 år. Endast nedre delen av lokalen är tillgänglig för rullstolsburna. Arr: Polestar Fitness. #339

Spegeln – Kairos 19.00–20.15 ATALANTE En starkt visuell föreställning med fokus på spegelbilden, mentala bilder och berättelser om identitet, kropp och kön. Medverkande: Juli Apponen, Anna Bergström och Tobias Rudåker. Entré: 120 kr med pridearmband, 160 kr utan. Arr: Eva Ingemarsson Dansproduktion. #71

Blåvingar 19.00–20.30 FOLKTEATERN, RÖDA SCEN Tre kvinnors vänskap sätts på prov under en katastrofal hajk där livslögner blottas och självbilder stukas. Medverkande: Elisabeth Göransson, Lena Birgitta Nilsson och Ulla Berg-Svedin. Entré: 200 kr med pridearmband, 240 kr utan. Hörslinga och syntolk finns. För syntolkning, samling kl. 18.00. Arr: Folkteatern. #83

Zoo/Kannibalsyndromet 19.00–21.30 STORA TEATERN, STORA SCENEN En satirisk teater om homosexuella identiteter Medverkande: Gertrud Larsson, Klara Bendz, Helena Sandström och Stefan Skärlund. Entré: 150 kr. Arr: Stora Teatern. #84

Jag säger ”Tack” som i ”Fuck you!” 19.00–20.30 FRILAGRET Utifrån vardagssituationer gör vi en studie i att upprätthålla maktstrukturer – såväl till vardags som till fest. Medverkande: Hanna Emilia Haag, Hannah Nyman och Minna Svensson. Hörslinga finns. Arr: Teater Rabiat. #353

Flatlobbyn Festival: Panelsamtal Enrico Pallazzo 19.00–21.00 ENRICO PALLAZZO Klassiskt flatlobbyn-panelsamtal om Lesbiska subkulturer. Arr: Cakemob, Kvinnofolkhögskolan. #400

The Way Out Night 21.00–02.00 HENRIKSBERG, BALLROOM En kväll i regnbågens tecken på Göteborgs öppnaste och dansantaste klubbkväll. Med Dj Criss med vänner. Åldersgräns: 18 år. Fri entré med pridearmband, 60 kr utan. Arr: Safety Dance och Transföreningen FPES. #177

West Pride Goes Fetish 21.00–02.00 GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER Festivalens stora fetishfest! För klädkod, kolla hemsidor. Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr med pridearmband, 150 kr utan. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Wish Göteborg och SLM Göteborg. #230

Palmarum goes West Pride 21.00–21.30 TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, PALMHUSET Palmarum presenterar pianisten Naoko Sakata. Ensam med sitt piano fyller hon Palmhuset med sin musik. Arr: Trädgårdsföreningen, park- och naturförvaltningen. #396

Subvox Club Night – premiär 22.00–03.00 JAZZHUSET Tre fantastiska liveband och en grym blandning av det bästa inom goth, postpunk, rock, synth, indie och industrial musik på två dansgolv. Live: Eddie Wheeler, Hemgraven och Human Lynx. Entré: 60 kr med pridearmband innan kl 23.00, 80 kr efter. Ordinarie entré: 80/100 kr. Arr: Kulturföreningen Subvox. #431

lördAg 31 Maj rEgnBågSkvArtEreT Tupilak/ILGCN International Art and Photo Exhibition 08.00–17.00 VIKTORS KAFFE Hbtq-konst från över 40 länder. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Tupilak. #358

Avslöja heteronormen! 11.00–11.45 ARTISTEN, C303 Syftet är att belysa ojämlikheter och diskriminering av hbtq-personer på landets högskolor och universitet. Hörslinga finns. Arr: Sveriges Förenade HBTQ-Studenter. #234

En konstig utställning

Politikerdebatt: vem ska styra Göteborg? 13.00–15.00 KONSERTHUSET, STEHAMMARSALEN Göteborgs lokal- och regionalpolitiker möts i en debatt med fokus på hbtq-politiken. Kom, lyssna och debattera. Medverkande: Ulrika Westerlund och politiker. Hörslinga finns. Arr: West Pride, RFSL Göteborg. #176

BDSM och våra queera hjärtan 14.00–15.00 ARTISTEN, NILSSONSTUDION BDSM som normkritiskt BDSM som könlöst BDSM som lekfullt BDSM + Feminism = Sant! Åldersgräns: 15 år. Hörslinga finns. Arr: Emelie och Loke. #68

Kristian Lundberg om En hemstad, ett land, en bög. 14.00–14.45 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Möt författaren Kristian Lundberg som i sitt prisbelönta författarskap sätter de undanskuffade och utsatta i centrum. Arr: Litterär Salong over the Rainbow, Skolkyrkan i Göteborg. #114

Agenda: Jämlikhet – din webbplattform för jämlikhet 14.00–14.45 ARTISTEN, SCHÉLESTUDION Hur kan vi organisera oss på nätet för jämlikhetsfrågor? Vi diskuterar hur Göteborgs jämlikhetsarbete kan nå nya höjder. Medverkande: Anna Lindeborg och Nora Oleskog Tryggvasont. Hörslinga finns. Arr: Ladyfest Göteborg. #194

Kommunikation och samtycke vid sex 14.00–14.45 ARTISTEN, C310 Oavsett sexuell praktik eller identitet behövs kommunikation. Ett samtal om att samtala med varandra. Arr: RFSU Göteborg. #252

Se mer, se queer! 15.00–15.45 KONSTMUSEET, ENTRÉN Konst bär spår av privatliv och känslor. I en visning i samlingar och utställning undersöker vi hur konstnärer hanterat erotiska motiv och hemliga begär. Arr: Göteborgs konstmuseum. #128

Vithetsnorm och rasism inom hbtq-rörelsen 15.00–16.45 ARTISTEN, C310 Diskussion om vilka som tar plats och syns inom hbtq-rörelserna. Programpunkten är separatistisk för rasifierade hbtq-personer. Medverkande: Dorna Behdadi m fl. Hörslinga finns. Arr: IPOC (Intersectional People of Color). #287

11.00–17.00 STADSBIBLIOTEKET, UTSTÄLLNINGSHALLEN Begreppet ”konstig” tolkas genom fem konstverk av Meritxell Aumedes, Mary Coble, Martin Elgueta, Elias Ericson och Nino Mick & Anna Jadéus. Utställningen är en del av årets festivalkampanj. #362

Look what the cat dragged in

(O)trygga platser. Fokus: Skola

Lär dig Lesbian algorithm march

11.00–17.00 ARTISTEN, FOAJÉN Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #391

Kriminaliserat föräldraskap? 11.30–12.30 STADSBIBLIOTEKET, TRAPPSCENEN Uganda har infört livstids fängelse för hbt-personer och föräldrar är skyldiga att ange sina hbt-barn. Hur påverkar det familjerelationerna? Vi visar delar av dokumentären Call me Kuchu, och Stosh Mugisha som medverkar i filmen finns på plats för dialog. Arr: Stolta Föräldrar, Studiefrämjandet, Stadsbiblioteket. #306

Läget för hbtq-personer i världen 12.00–12.45 ARTISTEN, SCHÉLESTUDION Föreläsning om situationen för hbtq-personers rättigheter runt om i världen. Kom och diskutera! Hörslinga finns. Arr: Amnestys hbtq-grupp Göteborg. #152

Homofobi inom fotbollen 12.00–12.30 ARTISTEN, NILSSONSTUDION Är fotbollen en homofob miljö? Föreläsning med Karl Lundén om hur det ser ut idag och varför. Hörslinga finns. Arr: Fotbollssupportrar mot homofobi. #235

Sexuella tabun och psykisk ohälsa 12.00–12.45 ARTISTEN, C303 Skambeläggning och osynliggörande av människors sexualitet leder till psykisk ohälsa. Detta drabbar inte minst hbtq-personer. Hörslinga finns. Arr: RFSU Göteborg. #251

Art for all – syntolkad konstrunda 12.00–14.00 STADSBIBLIOTEKET, UTSTÄLLNINGSHALLEN Följ med Eli Tistelö på en syntolkad konstrunda med besök på En konstig utställning på stadsbiblioteket och samlingsutställningen på Stora teatern. Samling vid huvudentrén. Arr: West Pride. #422

15.30–16.30 KONSERTHUSET, STENHAMMARSALEN En monolog om att våga vara sig själv – inför en publik som både berömmer och bedömer. En föreställning i högklackat med Linus Törneberg. Hörslinga finns. #25 16.00–16.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION Lär dig dansen Lesbian algorithm march inför en flashmob på Götaplatsen. Medverkande: Mikaela Knapp och Isabel Cruz Liljegren. Hörslinga finns. Arr: scenkonstgruppen Per.får.mens. #228

Prova på queerdans 16.00–18.00 ARTISTEN, OHLINSALEN Dansa olika queerdanser som lindyhop, salsa, tango och folkdans. Medverkande: Jazz Munteanu, Erik Mägi, Peter Csaszti och Malin Backström. Arr: Queerdans. #312

Buggkurs för hbtq 16.00–17.00 STADSTEATERN, FOAJÉBAREN En timmes intensiv hbtq-buggkurs. Efteråt kan du bjuda upp eller bli uppbjuden och dansa till Kikki Danielsson. Medverkande: Monica Glingborn och Reine Berg. Åldersgräns: 18 år. Begränsat antal platser, först till kvarn. Arr: Stadsteatern. #370

Oss föräldrar emellan 16.30–17.30 ARTISTEN, C303 Är du förälder eller annan vuxen närstående till en hbtq-person är du välkommen för att träffa andra föräldrar. Medverkande: Lena Bergström, Anita Alfred, Helena Johannesson m fl. Hörslinga finns. Arr: Stolta Föräldrar. #273

Intersektionell sexualpolitik och homosexuella muslimer 17.00–18.00 ARTISTEN, C310 Intersektionell sexualpolitik och homosexuella muslimer. Medverkande: Ardeshir Bibakabadi och Xzenu Cronström Beskow. Åldersgräns: 11 år. Hörslinga finns. Arr: Homan i Göteborg. #87

Flashmob: Lesbian algorithm march 17.00–17.45 GÖTAPLATSEN En episk flashmob med dansen Lesbian algorithm march på Götaplatsen. Medverkande: Mikaela Knapp, Isabel Cruz Liljegren och Olga Henriksson. Arr: Scenkonstgruppen Per.får.mens. #285

Importing Courage – Exporting Solidarity 13.00–13.45 ARTISTEN, NILSSONSTUDION Nordic lgbt co-operation with Belarus and Ukraine – importing courage/exporting solidarity. Hearing loop available. Arr: Tupilak. #63

VänD! proGraMmeT fOrtSätTer på anDra siDan. –>

Alla programpunkter har fri entré och är tillgängliga för rullstolsburna om annat ej anges. Mer information om tillgänglighet för respektive programpunkt finns på westpride.se. MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I PROGRAMMET. BESÖK WESTPRIDE.SE FÖR MER INFO.


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE

Queert lågbudget-filmskapande

Musiker Mot Rasism

17.00–17.45 KONSERTHUSET, STENHAMMARSALEN Filmskaparna bakom Folkbildningsterror och Dyke Hard berättar om sina projekt och diskuterar queert filmskapande. Medverkande: Antiffa mf, Alexi Carpentieri, Bitte Andersson, Martin Borell. Hörslinga finns. Arr: Folkbildningsterror och Dyke Hard. #337

20.00–21.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Ung hip hop med kör och liveband tar tillsammans med unga engagerade talare ställning för ett samhälle för alla. Medverkande: Antwaan, Marlene Mardo, Samed (Nor) och GeniusRap. Arr: Musiker Mot Rasism. #270

Folkbildningsterror

21.00–21.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Anna Öberg och Patrik Ganebratt är tillbaka med ny energi. Missa inte deras färgsprakande, tankeväckande och energifyllda gig, ”You can’t chain a rainbow”.

18.00–20.00 KONSERTHUSET, STENHAMMARSALEN En dansmusikal om hur det enda rimliga i en politiskt desperat samtid är att brista ut i sång. English subs. Medverkande: Göteborgs förenade musikalaktivister. Hörslinga och syntolk finns. För syntolkning, samling utanför Stenhammarsalen kl. 17.30. Arr: Göteborgs förenade musikalaktivister. #298

Kikki i Stadsteaterns foajé 18.00–19.30 STADSTEATERN, FOAJÉBAREN Gayikonen och legenden Kikki Danielsson och Kikkilandorkestern bjuder upp till dans i Foajébaren. Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr. Begränsad tillgänglighet för rullstolsburna. Arr: Göteborgs Stadsteater. #371

Ett uppror – the transgender way 20.00–21.30 STADSTEATERN, NYA STUDION Ett dramatiserat politiskt tal med inslag av scenisk gestaltning, koreografi och handbok i konsten att bli lesbisk. Medverkande: Stefan Skärlund, Anna-Karin Håkansson, Victor von Schirach och Alexander Ohakas. Entré: 100 kr med pridearmband, 150 kr utan. Hörslinga finns. Arr: Göteborgs Stadsteater. #420

Djungelhästen 3.0 22.00–03.00 STADSTEATERN, FOAJÉBAREN Djungelhästen fortsätter köra sina galoppfester i Stadsteaterns foajébar och lovar fortfarande årets fest! Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr. Arr: Ikipedia, Feed the Horse, Göteborgs Stadsteater. #123

rEgnBågSpaRkeN Pyssla ditt hjärta 12.00–13.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Pyssel och hantverk med tema hjärtan och kärlek under ledning av hantverkspedagog Helene Forsman. Arr: Sensus. #219

Regnbågsrytmik 12.30–13.15 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Barnrytmik med regnbågstema för barn i förskoleåldern, under ledning av musikpedagoger. Arr: Sensus. #217

EU-valet enligt Öppna moderater 13.00–13.30 REGNBÅGSPARKEN, MODERATERNAS TÄLT Anders Karlsson, Öppna moderater, leder en diskussion vid tältet om EU-valets resultat och betydelse för hbtq-personer. Arr: Öppna Moderater Väst. #102

Love is in the air: Drop invigslar 14.00–18.00 REGNBÅGSPARKEN Kärlek i luften? Passa på att säga ja till den du älskar. Vigselförättare på plats: Susanne Norman, Lars Gårdfeldt, Cathrina Stålklint och Ce Lyrehed. Arr: Göteborg Landvetter Airport/Swedavia, West Pride. #338

Ramsby/Fischerström livepod 14.00–15.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Tokiga historier, tävlingar, roliga gäster och mycket mer. Medverkande och arr: Cissi Ramsby och Lovisa Fischerström. #45

Dagens hetero: Mian Lodalen möter Gudrun Schyman 15.30–16.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Gudrun Schyman intervjuas av Mian Lodalen. Räkna med vassa frågor om heteronorm och heterosexualitet. Arr: Litterär Salong over the Rainbow. #317

Newcomers meetup 16.30–18.30 REGNBÅGSPARKEN, RFSL GÖTEBORGS TÄLT Come and meet the newcomers, get to know us, ask questions and just meet up. Medverkande och arr: Newcomers RFSL Göteborg. #315

That Secret

#295

Henke Wermelin & Nattskiftet 21.30–22.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN 70-talspop och americana om utanförskap, överlevnad och kamp. På scen: Henke Wermelin, Kalle Ederfors, Sarah Görsch m fl. Arr: Henke Wermelin & Nattskiftet. #48

Brott och straff 22.00–22.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Elektronisk popmusik från Hisingen. Hårt och mjukt. Ofta dur eller moll. Helt huller om buller. På scen: Kim Nilsson. #430

Hängslena Brinner 22.30–23.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Hetero-killbandet Hängslena Brinner tar dig genom sommarnatten och valårets regnbågsfärgade vindar in i ett brinnande kärlekskaos. Modern progg när det behövs som mest. Arr: One More Song Production. #297

Danny Hilton (UK) 23.00–23.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Danny Hilton är en ny spännande talang från England som sjunger jazz, electro-pop och EDM Vocals. #421

Castro reunion 23.30–01.00 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Glamdolls och DJ Being Remixed står för underhållningen. Arr: Haket. #428

wEst prIde unG Frilagret firar West Pride 08.30–19.00 FRILAGRET Frilagret bjuder på stans soligaste utomhusservering och finaste inomhusfik. Av unga hbtq-röster, för alla! Hörslinga finns. Arr: Frilagret. #348

18-årskravet för byte av juridiskt kön 11.00–12.00 FRILAGRET RFSL Ungdom vill avskaffa åldersgränsen för juridiskt könsbyte. Hör Gisela Janis berätta vad de tänker göra åt saken. Hörslinga finns. Arr: RFSL Ungdom. #368

(O)trygga platser. Fokus: Skola 14.00–19.00 FRILAGRET Foto- och filmutställning om tre hbtq-ungdomars erfarenheter av att gå i skolan i Angered. Arr: Gays In Angered, Göteborgs Universitet. #382

Ung och hbtq-aktivist 16.00–17.00 FRILAGRET Hur kan RFSL Ungdom hjälpa dig i din aktivism? Tillsammans pratar vi om aktivism och gör våra plakat inför paraden. Medverkande: Gisela Janis. Arr: RFSL Ungdom. #369

Dansa! Dansa! Dansa! 19.00–22.00 FRILAGRET West Pride Ung avslutas med skönaste dansgolvet. Med White Diamonds på scen och dj:s från stans bästa verksamheter. Medverkande: Elda, G.I.A, GUTS m fl. Hörslinga finns. Arr: Frilagret. #363

rUnt om i StaN Kakan Hermansson – konstutställning 07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Kakan Hermansson är en av landets mest kända debattörer av hbtq-frågor. Hennes kamp för hbtq-personers självklara rättigheter framträder i alla sammanhang hon framträder i. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #440

Carolina Falkholt: Övermålning

17.00–17.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Samhällskritiska visor med Helle Malmborg. Arr: Feministiskt Initiativ Göteborg/ Västra Götaland. #206

07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Övermålning visas i sin helhet med fotografier över verkets tillkomst. Carolina Falkholts konst ifrågasätter normer och maktstrukturer kopplade till könsidentitet. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #437

Yoko dj:s musikquiz

Lesbisk Frukost

Helle Malmborg

17.30–18.30 REGNBÅGSPARKEN Yoko djs musikquiz belyser hur viktig musiken varit och är i kampen för hbtq-rättigheter och människors lika värde. Medverkande: Mirre Sennehed och Magdalena Klingstrand. #376

Wrestling for Testing 18.30–20.00 REGNBÅGSPARKEN Hallonsylt eller gelé? Testa wrestling i tårttoppings. Live-version av RFSL Göteborgs kampanj www.testa.wf. Arr: RFSL Göteborg. #195

West Prides konstutställning 10.00–13.00 STORA TEATERN, KRISTALLFOAJÉN Upplev hbtq-konst genom måleri, foto, textil och skulptur. Verk av Elisabeth Ohlson Wallin, Birgitta Stenberg, Gun Nordstrand m fl. För komplett konstnärslista, se info om vernissagen 28 maj kl 12.00. #343

Gothenburg Roller Derby

Fetishmingel 19.00–20.00 REGNBÅGSPARKEN, HAKET Göteborg behöver mer läder, lack, gummi, latex, gear och uniform. Kom och mingla med oss. Arr: frEak sociEty, Wish Göteborg och SLM Göteborg. #231

WEST PRIDE TIPSAR

09.00–12.00 FRILAGRET Lesbiskt frukostrum för att stärka en liten eller stor revolution. Hörslinga finns. Arr: Kvalitetsteatern, Lesbisk Makt 2014. #329

11.00–17.00 RULLEVI JUBILEUMSPARKEN Välkommen till två fartfyllda matcher. Mellan matcherna har du möjlighet att prova på roller derby. Arr: Gothenburg Roller Derby. #447

RABATT/GRATIS MED PRIDEARMBANDET RIDEARMBANDET

REgnBågSpaRadEn & quEer alLsåNg 1 jUni 12.30 SAMLING PÅ GÖTAPLATSEN 13.00 REGNBÅGSTAL OCH DÄREFTER AVGÅNG 16.00 (ca) ALLSÅNGSÅNGSSTART I TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN Regnbågsparaden är både en färgsprakande fest, en öppen manifestation och en normbrytande politisk kamp. Genom att du och dina vänner går med i paraden fortsätter vi att verka för ett inkluderande samhälle. Tillsammans skapar vi en öppen stad. Du kan gå i paraden med en syn- eller teckentolk. Samling vid RFSL:s ekipage kl. 12.30 för att gå med teckentolk. Samling vid infotältet på Götaplatsen kl 12.30 för att gå med syntolk. Efter Regnbågsparaden samlas vi i Trädgårdsföreningen för en peppig paradavslutning med queer allsång under ledning av Rickard Söderberg och Aleksa Lundberg. Klas-Ingelaz Dansorkester står för musiken. Syn- och teckentolk finns på plats. För syntolkning, samling vid fontänen i Trädgårdsföreningen kl 15.30. PARADVÄG: Götaplatsen (samling) – Avenyn – Brunnsparken – Slussplatsen – Trädgårdsföreningen.

Dela din unstraighta berättelse nu! 12.00–17.00 VÄRLDSKULTURMUSEET Museer är dåliga på att berätta allas historia. Dela med dig av din unstraighta berättelse. Ta gärna med ett föremål. Arr: Världskulturmuseet. #131

Lunchkonsert med Litterära Salongen 12.00–12.45 DOMKYRKAN Varvat med musik berättar Lena Einhorn om sin bok Blekingegatan 32 om kärleken mellan Greta Garbo och Mimi Pollak. Syn- eller teckentolkning efter överenskommelse. Arr: Domkyrkoförsamlingen, Svenska kyrkan i Göteborg. #140

Ett liv utan man – en omöjlig dröm?

Presenting Newcomers

Regnbågsfisk – vad är naturligt? 13.00–13.45 SJÖFARTSMUSEET AKVARIET, AKVARIET Finns det könsroller i havet? Finns det fiskar som bildar familj? Vi diskuterar och visar exempel från djuren i Akvariet. Från 10 år. #90

Utblick Afrika 13.00–14.30 VÄRLDSKULTURMUSEET Hbtq-personers rättigheter hotas världen över. älkommen till en lägesrapport och ett samtal med tre hbtq-aktivister från Uganda, Sydafrika och Namibia. Hörslinga finns. Arr: Världskulturmuseet, RFSL Göteborg. #136

Flaggmålarverkstad 13.00–14.30 VÄRLDSKULTURMUSEET, VÄRLDSLABBET Flaggmålarverkstad tillsammans med äkta ultrasupportrar. Arr: Fotbollssupportrar mot homofobi. #236

Regnbågens Sång 13.00–16.00 KULTURHUSET KÅKEN, STORA SALEN Filmvisning av Regnbågens sång kl. 13.00 och 15.00. En film om hbtq och åldrande. Arr: SDF Örgryte–Härlanda. #291

Jordlingar 13.30–14.15 VÄRLDSKULTURMUSEET En utställning där du möter Uffe Ufo, som ställer hundra frågor om hur det är att vara du. #137

Björnpicknick 14.00–17.00 SLOTTSSKOGEN Ta med det du vill äta och dricka. Vi träffas på ängen nedanför fågelhuset, norr om säldammen. Göteborg Bear Club vänder sig till homo-/bisexuella män som känner sig lite malplacerade i den glammiga gayvärlden. #443

Life is hard and then you die – part 3 14.00–15.00 ATALANTE A performance by Juli Apponen about the body, fragments of memories and dreams. Arr: Atalante. #172

Flatlobbyn på Kvinnofolkhögskolan

Hbtq-frågor inför valet i Göteborg

Regnbågsmässa 18.00–19.30 DOMKYRKAN En mässa som i text och musik präglas av öppenhet och gemenskap tillsammans med homo, bi, queer och transpersoner. Syn- eller teckentolkning efter överenskommelse. Arr: Kyrkan på West Pride. #141

Spegeln – Kairos 19.00–20.15 ATALANTE En starkt visuell föreställning med fokus på spegelbilden, mentala bilder och berättelser om identitet, kropp och kön. Medverkande: Juli Apponen, Anna Bergström och Tobias Rudåker. Entré: 120 kr med pridearmband, 160 kr utan. Arr: Eva Ingemarsson Dansproduktion. #72

Moa Svan med gäster 19.00–21.00 STORA TEATERN, STORA SCENEN Talkshow med Moa Svan och spännande gäster. Satir, samtal musik, humor och kändisar! Medverkande: Moa Svan, Mian Lodalen, Jaquline Ronneklew, Sissela Benn m fl. Entré: 100 kr. Arr: Stora Teatern. #202

Tosca – En lesbisk opera 20.00–02.00 AMANDAS TEATER O´boy och hångel! Tosca är lesbisk. Puccini är lesbisk. Medverkande: Anna Nordkvist, Saga Björklund Jönsson, Hanna Morau m fl samt en lesbisk ensemble. Åldersgräns: 18 år. Ej tillgänglig för rullstolsburna. Arr: Bataljonen. #239

West Coast in Leather XVI 22.00–02.00 GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER Hårdare musik, klädsel och miljö. Men only. Dresscode. Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr med pridearmband, 150 kr utan. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: SLM Göteborg. #232

söndAg 1 jUni rEgnBågSkvArtEreT Tupilak/ILGCN International Art and Photo Exhibition

Normkreativa Sagohörnan 12.30–13.15 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Mysiga sagohöra med högläsning ur populära barnböcker som utmanar stereotyper. För barn 3–7 år. Arr: Sensus. #222

Avslutningsfest i Regnbågsparken 21.00–01.00 REGNBÅGSPARKEN Stor avslutningsfest med DJ Being Remixed Arr: Haket. #429

wEst prIde unG Frilagret firar West Pride 08.30–19.00 FRILAGRET Frilagret bjuder på stans soligaste utomhusservering och finaste inomhusfik. Av unga hbtq-röster, för alla! Hörslinga finns. Arr: Frilagret. #349 11.30–14.30 FRILAGRET Tillsammans fixar vi det sista inför Regnbågsparaden. Här finns symaskin, knappar, pärlor och mycket mer! Medverkande: Zafire Vrba. Hörslinga finns. Arr: GIA, Frilagret. #332 18.00–20.00 FRILAGRET Vad är en serie? Vad anses som fint/fult? Vilka normer finns det kring skapande? Kom och rita serier på ditt sätt! Medverkande och arr: Karin Haglund och Kristina Burén. Hörslinga finns. #162

rUnt om i StaN Kakan Hermansson – konstutställning 07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Kakan Hermansson är en av landets mest kända debattörer av hbtq-frågor. Hennes kamp för hbtq-personers självklara rättigheter framträder i alla sammanhang hon framträder i. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #441

Carolina Falkholt: Övermålning 07.00–23.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, LOBBYN Övermålning visas nu i sin helhet med fotografier över verkets tillkomst. Carolina Falkholts konst ifrågasätter normer och maktstrukturer kopplade till könsidentitet. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #439

Lesbisk Frukost 09.00–12.00 FRILAGRET Ett lesbiskt frukostrum för att stärka en liten eller stor revolution! Hörslinga finns. Arr: Kvalitetsteatern, Lesbisk Makt 2014. #328

Mångfaldsmässa 10.00–11.00 SKÅRS KYRKA Gudstjänsten leds av kyrkoherde Maria Ottensten. Arr: Svenska kyrkan, Örgryte församling. #281

Gudstjänst: ”Mellan skörhet och styrka” 11.00–12.00 HAGAKYRKAN Inkluderande gudstjänst med hbtq-fokus. Ida Andersson och Ulrika Henkelman medverkar med musik av Édith Piaf och Monica Zetterlund. Hörslinga finns. Arr: Svenska kyrkan, Haga församling #444

Fira West Pride på Stravaganza 12.00–16.00 MORNINGTON HOTEL STRAVAGANZA, TAKTERRASSEN Mingel med dj, tapas och dryck på vår takterrass med utsikt över hela Avenyn för att fira West Pride med Regnbågsparaden. Entré: 50 kr, hela summan skänks till West Prides solidaritetsfond. Arr: Mornington Hotel Stravaganza. #274

Paradavslutning med queer allsång 16.00–17.30 TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN Peppig allsång och regnbågstal. För mer info, se ruta ovan till vänster. Arr: West Pride. #344

West Pride NOH8 After Party 22.00–03.00 VALAND West Prides efterfest 2014, i samarbete med NOH8. Vi ses i minglet på Valands nattklubb. Medverkande: CH Enterprises and company team. Åldersgräns: 18 år. Entré: 100 kr med pridearmband, 120 kr utan. Arr: CH Enterprises. #319

#359

En konstig utställning

14.30–15.15 VÄRLDSKULTURMUSEET, TRAPPAN Kom och lyssna till manskören Hellmans Drengar som vill vara Sveriges modigaste manskör. Arr: Världskulturmuseet. #129

IN ENGLISH

SYNTOLKAS

TECKENTOLKAS AS

12.00–13.30 REGNBÅGSPARKEN, SCENEN Bli målad som en rosaglittrig spiderman eller en tuff fjäril. Arr: Sensus. #225

08.00–17.00 VIKTORS KAFFE Hbtq-konst från över 40 länder. Ej tillgängligt för rullstolsburna. Arr: Tupilak.

11.00–17.00 STADSBIBLIOTEKET, UTSTÄLLNINGSHALLEN Begreppet ”konstigt” tolkas av konstnärerna Meritxell Aumedes, Mary Coble, Martin Elgueta, Elias Ericson, Nino Mick & Anna Jadéus. Utställningen är en del av årets festivalkampanj. Arr: West Pride. #364

Hellmans Drengar: När är man en man

Ansiktsmålning

Normkritiskt serieskapande

15.15–16.30 VÄRLDSKULTURMUSEET, SEMINARIERUM 2 Ett samtal där vi berättar om och tar emot idéer till vårt kommande projekt Unstraight Perspectives: Göteborg/Hanoi. Arr: Världskulturmuseet. #117

17.00–20.00 AVENYN 1, 50 Föreläsning om lokala hbtq-frågor inför valet i Göteborg. Talare: Johan Felt. Arr: Öppna Moderater Väst. #101

13.00–17.00 FRILAGRET En workshop där vi delar normkreativa arbetsmetoder och strategier för en hållbar feministisk framtid. Vi kommer där att arbeta med lesbiska visioner. Hörslinga finns. Arr: Settings, Lesbisk Makt. #316

rEgnBågSpaRkeN

Öppet samtal om Unstraight Perspectives

#mittwestpride

All Set for Action

Regnbågsparaden 2014 13.00 GÖTAPLATSEN Årets färgsprakande parad. För mer info, se ruta till vänster. Arr: West Pride. #350

Pyssel inför Regnbågsparaden

16.00–18.00 KVINNOFOLKHÖGSKOLAN Flatlobbyn samtalar och begrundar antifacism och tar sig an detta utifrån en karnevalesk och piratesk infallsvinkel. Hörslinga finns. Hiss finns på Första Långgatan 28 B. Arr: Cakemob, Kvinnofolkhögskolan. #401

#292

12.00–14.00 NÄCKROSDAMMEN Ta med picknick och kom och peppa med Wish vid Näckrosdammen vid banderollen med vår maskot Glenda. Arr: Wish Göteborg. #147

15.00–15.45 VÄRLDSKULTURMUSEET, STUDION Newcomers Göteborg is a social network and a platform at RFSL Göteborg for lgtbq-refugees and -migrants. Hearing loop available. Arr: Newcomers RFSL Göteborg. #191

12.00–12.45 VÄRLDSKULTURMUSEET, STUDION Vilken effekt har ett individualistiskt samhällsklimat på sexualitet och relationer? Utgångspunkt i dagens Japan. Medverkande: Amanda Lindberg, Sigrid Malmgren, Terese Martinsson m fl. Hörslinga finns. Arr: Avant magasin. #233 12.00–18.00 HÄRLANDA PARK Var en del av West Pride-gemenskapen, var du än är! Arr: SDF Örgryte Härlanda.

Paradpepp och picknick med Wish

VI sEs

10–14 jUni 2015!


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE FOTO: JENNY JARNESTEDT

Moa Svan med gäster

Musik om kärlek, relationer och livet

TALKSHOW. Under West Pride uppträder komikern Moa Svan med sin talkshow på Stora Teatern i Göteborg. Showen, som är är en blandning av komedi, musikframträdanden och kändisintervju har gjort dundersuccé på Bio Rio i Stockholm. Lördag 31 maj kl 19–21 tar Moa sitt segertåg till Göteborg, där seriös satir blandas med samhällskritik och humor.

SINGER/SONGWRITER. Låtar med utlämnande texter om kärlek, relationer och livet i stort. Det kan du förvänta dig av Jessica Engelbrekt, som under West Pride uppträder i Regnbågsparken. Jessica är en lesbisk singer/songwriter som under torsdag 29 maj kl 19–19.30 levererar låtar med gitarr och känslofylld sång på svenska.

SÅPAN

9 westpride.se

Bänka dig för maratonsåpan Tänk en blandning mellan musikal och tv-serie, fast live – och i maratonformat. Då får vi Såpan, en queerföreställning i sex olika avsnitt med syfte att öka hbtq-personers utrymme på scenen.

VARDAGSTEATER. Föreställningen, med Kvalitetsteatern vid rodret, handlar om ett gäng queers som försöker få vardagslivet att gå ihop. Såpan intar nu för första gången West Pride. Syftet är att öka hbtq-personers handlingsutrymme, både på scenen och i verkligheten. – Jag ville göra något av lesbiskhet och sex, och skildra olika typer av sexualiteter i ett tv-serieformat, säger regissören Robin Spegel, som dessutom medverkar i en av rollerna. Såpan utspelar sig under en tre timmar lång föreställning som bjuder på musik mellan avsnitten. I huvudrollen ser vi den nyblivna klubbchefen Fifi, som precis tagit över sin pappas bar efter hans plötsliga bortgång. Fifi har många idéer för hur stäl-

jAg VilLe SkiLdrA oLikA tYpeR aV sExuAliTetEr I tV-sEriEfoRmaT. Robin Spegel, regissör.

let ska drivas men möts snabbt av motstånd, hemligheter och outtalade regler. Såpan bjuder på stereotyper, klyschor och underhållning i en salig blandning. – Serieformatet fångar olika karaktärers relationer till varandra. Man kan sitta hemma och maratontitta på tv-serier, på en livescen blir det förhoppningsvis en annan känsla med riktiga

SOFIE LUNDMARK

foto

CHRISTIAN GUSTAVSSON

medverkande personer, säger Robin Spegel. Kvalitetsteatern uppträdde med Såpan för första gången förra sommaren på Stockholm Pride. Sedan dess har några skådespelare bytts ut, och skådespelarteamet består nu av sju personer. Nu är det alltså dags för Såpan att visa upp sig på scenen igen, och Robin Spegel ser fram emot återkomsten. – Det ska bli riktigt kul att köra igen.

MISSA INTE!

Såpan – you don´t wanna drop it. 6 delar á 30 min med inlagda pauser med dj och bar. VAR? Stora Teatern, Kungsparken 1. NÄR? Tors 29 maj kl 19–01. PRIS? 150 kronor.

Alla har rätt till ett liv i frihet! Stöd Djurens Rätt som medlem. Sms:a ”PRIDE” samt ditt personnummer till 72 901. Årsavgiften, 240 kr, hamnar på din mobilräkning.

Robin Spegel, Francine Agbodjalou, Eddie Mio Larson och Johanna Essie Sjögren kommer till West Pride och spelar alla avsnitten av Såpan i en enda lång maratonföreställning.

Foto: Mikael Göthage. Skulptur: ’Den knidiska Afrodite’, kopia efter Praxiteles. Platsannonserna är avlästa i Lediga jobb den 14 maj 2014.

text

GBG CHECKPOINT GÖTEBORG

Hivtest med snabbsvar. Anonymt och gratis. Öppnar 2 september. checkpointgoteborg.org

HBTQ

SANT

GÖTEBORGS STAD GILLAR DIG. Homo, hetero, bi, trans eller queer? För Göteborgs Stad finns bara göteborgare. Och de som önskar att de vore. HAR GÖTEBORGS STAD CHANS PÅ DIG? Vill du bli en av oss och göra Göteborg till en bra stad för alla? Du är unik och vi behöver din talang! Vi har flera hundra lediga jobb och just nu söker vi bland annat:

64 lärare 51 undersköterskor 19 chefer 88 förskollärare och fritidspedagoger

www.goteborg.se/ledigajobb


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE FOTO: CATO LEIN

Hemlösa och hbtq

Utblick Afrika

FÖRELÄSNING. Hbtq-personer är överrepresenterade bland unga hem-

SAMTAL. Hbtq-personers rättigheter är hotade världen över.

lösa. Varför är det så? Och hur är det att leva i dubbel utsatthet? Hör författaren Anna Fock berätta om hemlösa och homosexuellas utsatthet i Sankt Petersburg. Medverkar gör boendet Gatljuset för akut hemlösa samt Lars Gårdfeldt, präst och hbtq-aktivist. 30 maj kl 14 och 18.

Under förra året infördes hbtq-fientliga författningstillägg och lagar i flera länder. Världskulturmuseet välkomnar onsdagen 28 maj kl 13–14.30 till ett samtal med en lägesrapport om utvecklingen för mänskliga rättigheter i Afrika.

VÄNNER I VÄRLDEN

westpride.se 10

”Vi vill visa att det finns hopp” Ta chansen att visa solidaritet för och lära dig mer om hur våra hbtq-vänner i världen har det. Varför inte se delar av den hyllade dokumentären Call me Kuchu om Uganda och träffa en av huvudpersonerna? text ÅT FEL HÅLL. Under senaste åren har vi sett hbtq-rörelser ute i världen skörda vissa framgångar i till exempel Frankrike och till viss del USA där könsneutralt äktenskap godkänts de senaste åren. Därför är det förödande när flera länder väljer att göra tvärtom. Ryssland har instiftat en lag mot homopropaganda riktad till minderåriga och i Uganda är homosexualitet lika med livstids fängelse. Alla är skyldiga att anmäla homosexuella. – Det skär i modershjärtat när jag tänker på det. Jag försöker föreställa mig hur det skulle vara att riskera fängelse om jag inte angav mitt barn, säger Lena Bergström från Stolta Föräldrar. Föreningen kommer under West Pride att visa klipp från fil-

dEt SkäR i mOdeRshJärTat när Jag täNkeR på dEt. Lena Bergström, Stolta Föräldrar.

men Call me Kuchu, som belyser homosexuellas situation i Uganda. En av huvudpersonerna, Stosh, är sedan en tid tillbaka bosatt i Sverige och kommer att vara på plats. – Vi kommer att visa ungefär en halvtimme av filmen och sedan ha en dialog med Stosh som ger en bild av hur situationen i Uganda är nu. Fokus kommer

RICKARD LINDHOLM

PRESS, CHRISTINA BLOM

att ligga på vad familjen betyder i den här typen av situationer. Förutom att fungera som stöd och inspiration för andra föräldrar i liknande situationer handlar engagemanget i Stolta Föräldrar mycket om att visa solidaritet. – När vi går i paraden är det en solidaritetsyttring. Vi vill visa dem som inte har stöttande föräldrar att det finns hopp. Och många föräldrar har kommit till oss efter att ha sett oss i paraden och vill engagera sig, säger Lena Bergström.

MISSA INTE!

Kriminaliserat föräldraskap? VAR? Göteborgs Stadsbibliotek. NÄR? 31 maj kl 11.30–12.30 PRIS? Fri entré.

Testa på en dansgenre per vecka – allt från vals till engelska! Torsdagar vecka 36 - vecka 41 Gräfsnäsgården i Slottsskogen Kom själv! Eller med senaste ragget, mamma eller käraste vännen! Vi ses i paraden!

PASS IT ON. Varje morgon samlar Metro Sveriges och världens bästa nyheter i ett kompakt format som ger oss vad vi behöver för att klara dagen. Säg bara god morgon och ge din lästa Metro till resgrannen. Vi kallar det kunskapsåtervinning. Gör världen lite smartare – ge vidare din Metro.

foto

Lena Bergström och Föreningen Stolta Föräldrar visar delar ur dokumentären Call me Kutchu, som belyser homosexuellas situation i Uganda.


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WEST PRIDE Övermålning – Carolina Falkholt

Gör dina egna sexleksaker

UTSTÄLLNING. Carolina Falkholt är en av Sverigest just nu mest

DIY. Kink-inspiratören Anna-Karin visar och demonstrerar hur du

omtalade kontnärer. Hennes konst är ifrågasatt gällande normer och könsroller och har ofta ett feministiskt perspektiv. Se hennes konstverk Övermålning på Mornington Hotel Stravaganza, torsdag 29 maj kl 17–21.

kan använda vardagliga saker i din BDSM-lek. Genom att använda saker som du har hemma eller kan köpa för en billig slant kan du enkelt tillverka dina egna sexleksaker! Torsdag 29 maj kl 14–14.45 på Artisten i Regnbågskvarteret. Åldersgräns är 15 år.

KONSTIG UTSTÄLLNING

11 westpride.se

Livet som qtbh Vad är konstigt, och vad är normalt? Och vem är det egentligen som bestämmer vem som är konstig och vem som är normal? Det är temat för En konstig utställning på Göteborgs Stadsbibliotek under West Pride. text

Med utgångspunkt i ordet konstig har sex konstnärer fritt skapat konst som de ställer ut på Stadsbiblioteket. Thomas Johnsson, verksamhetskoordinator på West Pride berättar att namnet En konstig utställning är en ordlek med ordet konstig och konst. – Vi vill uppmärksamma att det fortfarande finns många som tycker att hbtq-personer är konstiga. Det kan vara att vissa tycker att hbtq-personer gör konstiga saker eller klär sig konstigt, säger Thomas Johnsson. En av konstnärerna är 19-årige Elias Ericson, en framgångsrik serietecknare som på temat konstig ritat en åtta sidor lång

UTSTÄLLNING.

Seritecknaren Elias Ericson ställer ut en åtta sidor lång serie som illustrerar hbtqpersoners vardag.

SOFIE LUNDMARK

foto

PRIVAT

serie som illustrerar hbtq-personers vardag. – Hela serien är lite av en illustrerad dikt. Den handlar om två qtbh-individer som är ute och går på stan där de får möta fördomar och kommentarer. De reflekterar över fördomarna och hur de påverkas av att ses som konstiga, säger Elias Ericson. Elias väljer att benämna hbtq med qtbh för att kasta om maktordningen i uttrycket som ett politiskt statement. Syftet med serien är att skapa acceptans för att marginaliserade grupper ska komma in i strålkastarljuset. Elias Ericson är själv hbtq-person och har fått inspiration till serien från egna

och kompisars upplevelser av fördomar och kommentarer. Serien är dock inte självbiografisk, men baserad på verkligheten. – Serien skildrar inga overkliga händelser. Folk tar sig sådana friheter att ställa frågor i stil med ”jag måste bara få fråga” bara för att de tycker att någon ser annorlunda ut. Det gäller inte bara qtbh-personer utan också andra grupper som anses vara konstiga och udda.

MISSA INTE!

En konstig utställning. VAR? Göteborgs Stadsbibliotek. NÄR? 28 maj–5 juni. PRIS? Fri entré.

Ny paradväg och queer allsång avslutar festen Regnbågsparad och allsång sätter punkt för en händelserik festival. West Pride hoppas på ett klimax som signalerar fest, politik och pepp. text

Peppig queer allsång kommer att avsluta West Pride 2014. Innan dess kommer den årliga regnbågsparaden att gå genom staden. Nytt för i år är att rutten har ändrats. – Vi har lyssnat på feedback efter tidigare regnbågsparader och bestämt oss för att testa något nytt. Avslutningen kommer att ske i Trädgårdsföreningen och sträckan vi har planerat, med början vid Götaplatsen, kändes som den bästa vägen dit, säger paradchefen Matilda Lindblom. Rekordmånga myndigheter, föreningar och idrottsorganisationer har anmält sig till paraden. Nu hoppas Matilda att hela Göteborg samlas för att titta. – En parad innebär både härlig fest och ett tillfälle att manifestera politiskt. Att se all kärlek som finns samlad i den är en upplevelse som gör en peppad på livet. Väl framme i Trädgårdsföreningen kommer paraddeltagarna att kunna stämma upp i en queer allsång under ledning av Rickard Söderberg och Alek-

LISA ERIKSSON

foto

DANIEL CASTRO

Hitta din inre smed på West Pride.

Queer smide

NY PARADRUTT.

aTt Se All käRleK sOm FinNs SamLad i paRadEn Gör en pEppAd På LivEt.

GRATIS PROVA-PÅ. Är du sugen

Trädgårdsföreningen kommer besökarna att kupp.

på att testa på smideskonsten? Passa på, under West Pride bjuder Ivans Smedja in till en gratis prova-på-upplevelse med mottot ”alla kan smida”. Temat är frihetssymboler som halssmycken. Den mobila smedjan från Ivans Smedja hittar du på West Pride-området under hela helgen.

VÄL FRAMME I

Matilda Lindblom, paradchef.

sa Lundberg. Dessutom kommer den queera dansorkestern Klas-Ingelaz att spela. Carl-Erik Carlsson är medlem i orkestern och den som håller i trådarna för allsången. Han ser mest fram emot att spela Dans på West Prides parkscen, som är en omskriven version av Dans på Brännö brygga. – Vi kommer att spela en blandning av originalsånger och omskrivna allsångsfavoriter, säger han, och tillägger att det också kommer att förekomma tal och konsertnummer under kvällen. – Tanken med allsången är att ge avslutningen en inramning av gemenskap. Med hjälp av sång vill vi förena fest, politik och pepp.

MISSA INTE! Regnbågsparaden avslutas med allsång med dansorkestern Klas- Ingelaz.

MISSA INTE!

Regnbågsparaden. VAR? Start Götaplatsen, slut Trädgårdsföreningen. NÄR? 1 juni kl 12.30–16.

MISSA INTE!

Queer allsång. VAR? Trädgårdsföreningen. NÄR? 1 juni kl 16–17.30. PRIS? Fri entré.

Göteborg Stads flaggceremoni med regnbågstalare och musik. NÄR? 29 maj kl 12–12.45. VAR? Gustaf Adolfs Torg. Möt Göteborgs Stads HBTQ-råd. Rådet berättar om bildandet och allmänheten har möjlighet att träffa rådsmedlemmar och ställa frågor. NÄR? Torsdagen den 29 maj kl 14–14.45. VAR? Hasselblads Center, Konstmuseet. Du kan också träffa HBTQrådets medlemmar i Göteborg Stads tält den 28 maj kl 16–18 samt den 31 maj kl 14–16. VAR? Göteborg Stads tält, Regnbågsparken.


Y


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.