20131126_se_tema

Page 6

06 Studera

www.allastudier.se // tisdag 26 november 2013

MITT LIV SOM STUDENT

’’värvet’’-redaktören Lovisa Ohlson

En vanligt måndag i mitt liv 8.30. Vaknar och äter frukost. 9.00 Börjar klippa en podcast. Det tar ungefär en timme att klippa tio minuter råmaterial.

12.30 Lunch. Många kompisar är arbetslösa och har tid att möta upp för en lunch. Annars äter jag hemma.

13.30 Tillbaka till klippningen. Kollar mejl och har kontakt med Kristoffer Triumf (som ligger bakom Värvet). Bokar intervjuer för Värvet och väljer ut vilka

som ska sändas när. 17–21 Föreläsning på Stockholms universitet.

DETTA ÄR JAG Namn: Lovisa Ohlson. Ålder: 20 år. Bor: Sollentuna. Familj: Mamma, pappa, lillasyster. Gör: Klipper ’’Värvet’’ och andra podcasts när folk behöver hjälp. Tjänar: Olika beroende på format. Podcaster jag lyssnar på: ’’Alex & Sigges podcast’’, ’’Filip och Fredriks podcast’’, ’’Värvet’’, ’’Veckans viktigaste intervju’’, ’’Alla mina kamrater’’, ’’Till Slut Kommer Någon Att Skratta’’. Lovisa Ohlson satsar på ett jobb i mediebranchen, men säkrar upp med studier i statsvetenskap på Stockholms universitet. Hon sitter gärna på ett fik och jobbar.

Vi är bäst på att utbilda människor som vill arbeta med människor! Consensum Gymnasium Här blir du väl förberedd för ett spännande arbetsliv där du får jobba med människor. Eller väljer du att studera vidare?

Alla våra utbildning ar ger högsk olebehörighe t!

Consensum Yrkeshögskoleutbildning Vässa din kompetens och hitta nya utmaningar med vår specialistutbildning för undersköterskor.

Vård- och omsorgsprogrammet • Akutsjukvård • Hälsa- och friskvård • Högskola/Universitet

ÖPPET HUS 26/11 18-20 4/2 18-20 26/4 13-15

Consensum VUX Studera till undersköterska parallellt med ditt arbete och hitta vägen till ditt nya drömyrke.

CONSENSUM Aniaraplatsen 2, Turebergsvägen 5, 19147 Sollentuna

www.consensum.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.