20130313_nl_amsterdam

Page 10

www.metronieuws.nl woensdag 13 maart 2013

AMSTERDAM

A2

In de steek gelaten bootjes als weesjes opgehaald Verlaten. Waternet haalt in de Amsterdamse grachten bootwrakken weg. Boten die gezonken zijn worden weer opgevist, ook bij bittere kou. Dik ingepakt met een beker koffie in de hand staan schippers Jan de Jonge (54) en Richard Matser (45) naar de wrakkenlijst van grachtenbeheerder Waternet te kijken. “De dienst Handhaving maakt lijsten voor ons, waar exact op staat welke boot weg moet worden gehaald. Als we bij zo’n boot zijn, maken we altijd eerst foto’s, als bewijs dat het een wrak is. Daarna vissen we hem op.” Gisteren is Waternet in Amsterdam weer begonnen met het verwijderen van een lichting weesbootjes. Ieder jaar speuren ze de grachten af naar bootjes die achtergelaten zijn door hun eigenaar. Handhaving-medewerker Bart van Dijk (53): “Eerst proberen we de eigenaar op te sporen, die we dan waarschuwingen sturen. Als er na twee weken nog niets aan de boot gedaan is komt hij op de wrakkenlijst. Twee weken daarna halen we hem op.” De zon schijnt boven de grachten van Amsterdam, maar de wind waait hard. De gevoelstemperatuur is min 8 graden. “Dit is het mooiste werk dat er is, tot het winter wordt.” Matser draait de veertig meter lange boot van Waternet soepel door de Amsterdamse grachten. De schippers zijn elke werkdag van half acht ’s ochtends tot vier uur ’s middags op pad, op zoek naar

Wrakkencijfers

Waternet vist een heleboel uit de grachten van Amsterdam. Ʉ `ĤÑĊȩ Jaarlijks worden er zevenhonderd boten als weesboot geregistreerd. De helft daarvan wordt door Waternet weggehaald, bij de andere helft grijpen de eigenaren in. Ʉ `åĮȩ De wrakkenwet die Waternet hanteert dateert uit 1934. Ʉ ėĒĮĤėČåȩ Elke gracht van Amsterdam wordt drie keer per jaar gecontroleerd op wrakken. Ʉ "ÿåĮĨåĒȩ Vorig jaar viste Waternet naast boten ook twaalfduizend fietsen uit de gracht. Ʉ 7åĮÑÑČȩ In 2012 haalde Waternet in totaal 272 ton metaal binnen, bestaande uit fietsen en boten. Ʉ Sÿĉáȩ Een gezonken boot blijft een week in de haven van Waternet liggen. Daarna wordt het gesloopt. Ʉ 0ėĨĮåĒȩ Om je boot terug te krijgen van Waternet moet je ongeveer 300 euro betalen.

Waternet tilt een verlaten bootje uit de gracht. / JOHN VAN IPEREN

weesbootjes. Soms is zo’n boot ineens verdwenen. Op het Singel treffen ze een lege plek aan. Met de kraan beginnen ze over de bodem van de gracht te schrapen. “Soms is zo’n bootje losgebroken en afgedreven. Dat is gevaarlijk voor andere boten en ze beschadigen de wal. Ook zinkt hij nog wel eens

in het midden van de gracht.” De boot is echter onvindbaar. Het enige wat er bovenkomt is een oude fiets. In het water van de Geldersekade is het raak. Een rood bootje wordt alleen nog door een kabel boven water gehouden. Met een soepelheid van 25 jaar ervaring hijsen De Jonge en

STEDELIJK WONEN MET EEN

PRACHTIG

UITZICHT Van startersappartementen tot penthouse Woonoppervlakte van circa 68m² tot 137m² Overdekte parkeerplaats Vanaf € 155.000 v.o.n. Oplevering na de zomer 2013 Bekijk de voortgang ook op: facebook.com/nieuwwaterlandplein

Bezoek de modelwoning aan de IJdoornlaan 251 en geniet van het mooie uitzicht.

Matser het boven water. De boot is volledig bedekt met modder en algen. “Mensen klagen vaak als we hun boot weghalen, maar ze doen er zelf niets aan.” In aanloop naar Koninginnedag gaat Waternet in april nog een keer extra door de belangrijkste grachten

De burgemeester van Amsterdam beveelt ter handhaving van de openbare orde: Gelet op artikel 2.9A lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, dat het volgende verwijderingbevel voor dealeroverlastgebied 1.1, voor de periode van 16 maart 2013 tot en met 15 september 2013, is opgelegd aan: Dhr. J.M. de la Rosa, geboren op 30 oktober 1990, gehoord op 17 februari 2013 (2013/1331) Eerder genoemd persoon dient zich, tot en met de einddatum van het verblijfsverbod,

De burgemeester van Amsterdam beveelt ter handhaving van de openbare orde: Gelet op artikel 2.9A lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, dat de volgende verwijderingbevelen voor dealeroverlastgebied 1.1, voor de periode van 16 maart 2013 tot en met 15 juni 2013, zijn opgelegd aan:

ZATERDAG 16 MAART0 11:00 tot 13:0

OPEN HUIS

WWW.NIEUWWATERLANDPLEIN.NL

Dhr. J.H.B. Mensink, geboren op 30 januari 1966, gehoord op 22 februari 2013 (2013/1326) Dhr. R. Dannoun, geboren op 2 november 1975, gehoord op 10 februari 2013 (2013/1140) Dhr. E.R. Sint Hill, geboren op 25 december 1969, gehoord op 14 februari 2013 (2013/1135)

Eerder genoemde personen dienen zich, tot en met de einddatum van het verblijfsverbod, uit dealeroverlastgebied 1.1 te verwijderen. Aanleiding hiervoor is dat het aannemelijk is dat deze personen zich op of aan de weg hebben opgehouden om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, dan wel slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of stimulerende middelen of daaraan gelijkende waar, te verkopen of te koop aan te bieden. Aan deze personen is eerder medegedeeld dat de Burgemeester het voornemen heeft om hem een dealer verblijfsverbod op te leggen. Voor de grenzen van het dealeroverlastgebied zie www.amsterdam.nl/veiligheid Vanaf heden tot de einddatum van het verblijfsverbod ligt het volledige verblijfs verbod voor betrokkene ter inzage in het Voorlichtingscentrum van het stadhuis.

varen. De algemene vaarroutes moeten zo schoon mogelijk zijn voor de grote dag.

LINDA LEESTEMAKER reporter.ams@metronieuws.nl

uit dealeroverlastgebied 1.1 te verwijderen. Aanleiding hiervoor is dat het aannemelijk is dat deze persoon zich op of aan de weg heeft opgehouden om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, dan wel slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of stimulerende middelen of daaraan gelijkende waar, te verkopen of te koop aan te bieden. Aan deze persoon is eerder medegedeeld dat de Burgemeester het voornemen heeft om hem een dealer verblijfsverbod op te leggen. Voor de grenzen van het dealeroverlastgebied zie www.amsterdam.nl/veiligheid Vanaf heden tot de einddatum van het verblijfsverbod ligt het volledige verblijfsverbod voor betrokkene ter inzage in het Voorlichtingscentrum van het stadhuis.

NIEUWE KANSEN VOOR MENSEN MET MS Ontdek je mogelijkheden in het MS Trainingscentrum Mathenesserlaan 376 Rotterdam Tel. 010 - 5919839 www.nationaalmsfonds.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.