Portfolio Merlin Bauwens 2020

Page 1

PORTFOLIO MERLIN BAUWENS 2020


BIO Naam

Merlin Bauwens Geboren

2 juni 1995 Wilrijk Adres

Meerheideweg 59 2980 Zoersel Contact

merlinbauwens@gmail.com +32 (0)4 89 43 78 44 www.linkedin.com/in/merlin-bauwens

SOFTWARE Grafisch

Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Muse Sketchbook Pro

3D modeling en rendering

Solidworks Solidworks Visualize Fusion 360 Keyshot


Aangenaam kennismaken! Mijn naam is Merlin Bauwens, afgestudeerd in de richting productontwikkeling aan de universiteit van Antwerpen. Tijdens mijn opleiding is het steeds van belang geweest om een goede teamplayer te zijn, kennis te hebben van verschillende disciplines en de drang te voelen om steeds op zoek te gaan naar innovatieve mogelijkheden in de projecten. Deze aspecten zijn altijd wel ergens te vinden in de aanpak die ik volg bij het ontwerpen van producten. In mijn ontwerpen probeer ik vooral te focussen op het creëren van een positieve impact voor alle stakeholders. Het zoeken naar meerwaarde, en het definiëren van die waarde, is hier steeds de rode draad. In de richting productontwikkeling heb ik een brede waaier aan skills geleerd, gaande van schetsen tot het uittekenen in CAD-programma’s of van het uitwerken van technische zaken tot de basis van productietechnieken. Al deze zaken zijn terug te vinden in dit portfolio.TENOSCOPISCH HECHTSYSTEEM VOOR DE CHIRURGIE BIJ PAARDEN Het tenoscopisch hechtsysteem voor de chirurgie bij paarden is het afstudeerproject waarmee er in de studie productontwikkeling werd afgerond. De realisatie gebeurde onder begeleiding van Frank Goethijn (productontwikkeling UA) en paardenchirurg Hans Wilderjans (dierenkliniek De Bosdreef). Het resultaat is een instrument waarmee chirurgen, voor het eerst, peesscheuren bij paarden kunnen hechten tijdens een kijkoperatie in het onderbeen van paarden. Met deze nieuwe ontwikkeling neemt de kans dat het paard volledig zal herstellen na een peesscheur drastisch toe. De innovatie in dit project bevindt zich in de manier waarop de hechting op de pees wordt uitgevoerd. Voor deze toepassing is een nieuw systeem ontwikkeld dat een continue hechting uit kan voeren in een beperkte ruimte.


Binnen dit project werd er, naast interviews, redelijk veel aandacht besteed aan het analyseren van wetenschappelijke literatuur en de inhoud van bestaande patenten. Door deze analyses te maken werd de problematiek en de werking van bestaande systemen in kaart gebracht. Door deze analyses kon er aangegeven worden wat voor type product er ontwikkeld moest worden. Bij een project als dit was het belangrijk om reeds vroeg in het proces potentiële conflicten op vlak van IP in kaart te brengen. Dit werd gedaan door de bestaande relevante patenten onder te verdelen aan de hand van een eigen classificatie. Enkel zo kon aangegeven worden in welke richting de oplossing zeker niet gezocht kon worden.

ONDERZOEK IN LITERATUUR & PATENTEN + OPSTELLEN VAN EEN FTO-ONDERZOEK

Reeds vroeg in de analyses werden er een aantal belangrijke vraagstukken in kaart gebracht. Voor een deel van deze vraagstukken werd er geen antwoord gevonden in de talloze gesprekken en onderzoeken in de bestaande literatuur. Voorbeelden zijn: - “Wat is de kracht waarmee een naald door een pees wordt geduwd?” - “Wat is het volume van de peesholte in het onderbeen van het paard?” - “Hoe verloopt het nieten en naaien van een peesscheur en wat zijn de karakteristieken?” De enige mogelijkheid om antwoorden te vinden op de vragen was het uitvoeren van observaties en experimenteel onderzoek. Zo werden er eenvoudige proeven uitgevoerd om de karakteristieken van de verschillende hechtingen in kaart te brengen alsook de benodigde kracht om een naald door een pees te duwen. Complexere proefopstellingen werden gemaakt om met 3D-prints het volume in de peesholte te gaan bepalen. Het opstellen en uitvoeren van deze proeven waren een belangrijk deel van het ontwerpproces.

OBSERVATIES & EXPERIMENTEEL


ONDERZOEK

Communicatie is in elk project belangrijk en al zeker in relatief complexe situaties. Voor dit project werd de problematiek eenvoudig voorgesteld door nieuwe anatomische tekeningen te maken. Enkel de essentiĂŤle anatomische structuren die invloed hadden op het project werden afgebeeld. Het resultaat was dat de communicatie over het probleem tussen de verschillende stakeholders vele malen vlotter verliep.


Bij elke innovatieve ontwikkeling horen relevante verificaties en een proof of concept. Binnen dit project werden een aantal verificaties uitgevoerd op echt peesweefsel. Zo werden eigen prototypes van naalden getest om te achterhalen wat de neveneffecten zijn. Voor zaken die niet in de realiteit getest konden worden werden er simulaties in een CAD-programma (in dit geval Solidworks) uitgevoerd.

PROTOTYPING & VERIFICATIES TECHNISCHE UITWERKING


& RESULTAATBANK

FIETSENSTALLING

VUILBAK

SUPPORT

PRODUCTIETECHNIEKEN: MEUBILAIR GEPRODUCEERD IN SMC Voor het vak productietechnieken van het 2de jaar kregen we de opdracht om meubilair te ontwerpen dat geproduceerd wordt in sheet moulding compound. De eigenschappen van dit materiaal: een goede stijfheid, slagsterkte en vuurresistentie, leken ons ideaal voor straatmeubilair. Deze ontwerpen zijn later ingezonden voor een wedstrijd, waar we na een presentatie in Stuttgart op een composietenbeurs de 2de plaats hebben behaald. Later is er rond dit project nog een korte samenwerking geweest voor een presentatie van Polynt. In samenwerking met: Sarah de Graaf, Elien Van Steen en Alexandra Vermeir


IDEEGENERATIE

UITERLIJK EN GEBRUIK UITWERKEN ONTWERP AFSTEMMEN OP PRODUCTIETECHNIEK

G SM SA


GENOMINEERD EN 2de PLAATS MC-BMC AWARD, DAARNA AMENWERKING MET POLYNTSTRUCTURAL DESIGN: REDESIGN FLITSPAAL Voor het vak “structural design” van het 2de jaar kregen we de opdracht om een vroeger ontwerp van een flitspaal structureel en qua gebruik te verbeteren. De grootste pijnpunten van het huidige ontwerp waren het ongemak en het gevaar van plaatsen. Dit verbeteren was onze voornaamste driver. Verder moest de weerstand tegen vandalisme verbeterd worden. Ook was het belangrijk om rekening te houden met “design for assembly”. Om aan al deze eisen te voldoen en deze te verifiëren hebben we verschillende methodes toegepast zoals FMEA, simulaties in solidworks, ergonomische verificaties a.d.h.v. een levensgrote mock-up, etc. In samenwerking met: Sarah de Graaf en Arwen Raes


ANALYSE BESTAAND ONTWERP

ERGONOMISCHE ANALYSE EN FMEA

FMEA

REDESIGN STRUCTUREEL/ GEBRUIK/ASSEMLAGE


STRUCTURELE EN ERGONOMISCHE VERIFICATIE

RESULTAATBACHELORPROEF: NOTENMELKMACHINE

Als opdracht voor de bachelorproef moest ik een notenmelkmachine ontwerpen. Ik mocht zelf de doelgroep kiezen, de designdrivers bepalen, keuzes maken, zolang dat het eindresultaat een zinnig en innovatief systeem zou zijn. Door het onderzoeken van de trends in de horecasector kwam ik al snel uit op koffiebars. Hier ben ik observaties gaan uitvoeren en heb gesprekken gevoerd met baristas en een eigenaar van zo’n bar. Hier kwam op zijn beurt uit dat “tijd” een belangrijke factor is. Enkel als het toestel tijd en werkdruk van de barista kan besparen, heeft het toestel bestaansrecht. Door het gebruik van een tapsysteem, blijkt uit analyses en verificaties achteraf, dat dit ontwerp potentieel zelfs tijdbesparend werkt tegenover de huidige situatie met melkbussen.


Gebruiksflow optimaliseren met nadruk op snelheid. Volume op het aanrecht beperken. Het toestel moet een hint geven naar de productie van de notenmelk. STAKEHOLDERS OBSERVEREN/BEVRAGEN BESTAANDE SYSTEMEN TESTEN/ONDERZOEKEN

DESIGNDRIVERS OPSTELLEN A.D.H. VAN NIEUWE INZICHTEN

EERSTE ONTWERP


ERGONOMISCHE VERIFICATIE

ONTWERP VERFIJNEN TECHNISCHE UITWERKINGEEN AANTAL KLEINERE PROJECTEN...


ERGONOMIE: REDESIGN SNOEISCHAAR

Voor het vak ergonomie van het 2de jaar moesten we een snoeischaar herontwerpen met de nadruk op ergonomie van hand en pols. Dit project vroeg echt om een “hands-on approach�. Vele mockups, kleimodellen en gebruikerstesten later ontstond een ergonomische snoeischaar met een inwendig veersysteem.


LAMP GEMAAKT UIT POLYPROPYLEENPLAAT

Dit is ĂŠĂŠn van de eerste opdrachten die ik als student heb gekregen. De opdracht was om een lamp te ontwerpen, vervaardigd uit pp-plaat en een usb lampje. Het is met vellen of platen niet mogelijk om dubbelgekromde vlakken te maken. Met dit ontwerp heb ik getracht om toch die illusie te wekken dat de vlakken dubbel gekromd zijn.


SOLIDWORKS CONFIFURATIONS SPEAKERS

Om snel en efficiënt in solidworks te werken is het soms handig om “configuraties” te gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid om met zo weinig mogelijk werk verschillende vormelijke alternatieven te genereren. Hier gaat het over een basic model, een high end model en een thema (in dit geval “jungle”).


DIGITAAL TEKENEN

Tijdens mijn studie heb ik geleerd om te schetsen op papier met potlood en marker. Later hebben we geleerd om op een tekentablet te tekenen. Linksonder is een tekening die gemaakt is op een wacom tekentablet in sketchbook. In het midden ĂŠĂŠntje dat gemaakt is op de ipad pro met sketchbook en rechtsonder een eerdere tekening van op de ipad, gemaakt met procreate. Gedurende de opdrachten heb ik voor mezelf kunnen uitmaken dat mijn workflow het beste is op de ipad met sketchbook


COMMING SOON... In opdracht van een kleine onderneming, KHansenhof, dat zich bezighoudt met wol- & mohairverwerking werd er gewerkt aan een hobbyweefgetouw. In eerste instantie werd er gevraagd om de assemblage van een bestaand product te verbeteren. Bij nader onderzoek bleek er een probleem te zijn met de spuitgietstukken. Door een ondoordachte vorm moesten deze individueel op elkaar worden gelijmd. Dit vroeg uiteraard zeer veel arbeid en tijd. In plaats van nieuwe spuitgietstukken te ontwerpen werd er een analyse gemaakt over de werking van het bestaande product. Dit product had een enorme gebruiksvriendelijkheid in vergelijking tot de bestaande concurrentie. Het nadeel was dat er met dit product slechts ĂŠĂŠn patroon geweven kan worden. Het idee kwam al snel om een product te ontwikkelen dat eenvoudig is in gebruik en waar verschillende patronen mee geweven kunnen worden. Zonder dieper op de werking in te gaan wordt het resultaat op de volgende pagina weergegeven. Naast de toegevoegde waarde waarbij er eenvoudig meerdere patronen geweven kunnen worden is er uiteraard ook gelet op de assemblage. De cassette die de schering van plaats doet wisselen wordt gemaakt uit gelasercut hout en as en twee handvaten. De assemblage duurt deze keer slechts drie minuten. De laatste prototypes worden nu getest waarna de product in het kort kan starten. Een verdere update en productpresentatie volgen later...CONTACT merlinbauwens@gmail.com +32 (0)4 89 43 78 44 www.linkedin.com/in/merlin-bauwens


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.