Page 1

2e editie mei 2011 online magazine

VBOI

IN DEZE UITGAVE O.A.: VBOI SLAAT ANDERE WEG IN MET CONGRES!


Van de voorzitter:

Als je dit leest is het al ver in 2011 en is dit onze 2e uitgave. Hoewel de eerste uitgave later uitkwam dan wij met elkaar bedacht hadden leverde die alleen maar positieve reacties op. Voor sommige bedrijfsleden aanleiding om hun bedrijf en of diensten beter over het voetlicht te brengen. Een prima ontwikkeling, die ik van harte toejuich, maar ons blad wil meer zijn, het wil de kennis en ervaringen van en met alle leden kunnen delen. Het wil jullie op de hoogte brengen en houden van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Maar jullie hulp is hard nodig, wij kunnen het niet alleen !! Dit jaar zijn we anders ingestoken, dit jaar willen we zaken gaan veranderen. Ik heb er een goed gevoel bij, een nieuw bestuur en andere bestuursvorm en een directe benadering, wij gaan op zoek kansen. Ik noem de relatie dag voor onze bedrijfsleden, wij gaan die nauwer bij de vereniging betrekken, hoe? Dat mogen zij ons vertellen.

1

Ons congres gaat zeker anders verlopen, het moet ons allemaal iets opleveren en ik kan verklappen, dat zij die komen gaan daar iets positiefs en tastbaars aan overhouden. Nieuwsgierig geworden? Houdt dan je mailbox, je brievenbus en onze website in de gaten, laat deze buitenkans niet aan je neus voorbijgaan en noteer nu al met dikke letters in de agenda donderdag,

de 29e september, mijn VBOI congres Ik wens jullie veel leesplezier en wil jullie allemaal op het congres ontmoeten. Haarlem. mei 2011 Kees Kors


Van de voorzitter.........................................................1 Inhoudsopgave.............................................................2 VBOI jaarcongres 2011...............................................3

algemeen

Jaarverslag 2010...........................................................9

Het beheren van Vastgoed door AAG.....................3 Duurzaambouwen met Kuijpers Installaties..........20

advertorials

Villa voor een trompettist..........................................7 Valtos Architecten valt in de prijzen.......................14 Legionella update......................................................16 De nationale Micor-WKK dag.................................17

artikelen

Wat is Thermografie..................................................20

Oproep..........................................................................5

2

het VBOI zoekt u


WAT KOMT ER OP MIJ AF? ...HET BEHEREN VAN VASTGOED Zijn de gebruikers tevreden? Hoe zit het met de veiligheid? Hoe houd ik het vastgoed in een zo goed mogelijke staat? Kortom, als gebouwbeheerder komt er van alles op u af. Er is genoeg om aan te denken en rekening mee te houden. En de wereld van de gebouwbeheerder verandert! Van onderhoudsplanning naar beheersplan De wereld om ons heen verandert en daarmee ook de wereld van de gebouwbeheerder. Steeds vaker moet u de directie niet alleen informeren over de te verwachtingen onderhoudskosten, maar ook over de kosten van allerlei aanpassingen. Een bekend en al lang bestaand hulpmiddel bij gebouwenbeheer is de onderhoudsplanning. U krijgt daarmee inzicht in de onderhoudskosten en activiteiten om het vastgoed in een goede staat te houden. Tot op heden ging een onderhoudsplanning uit van de instandhouding van het gebouw, dus het gebouw zoals het nu is. In de onderhoudsplanning van nu is er ook ruimte gereserveerd voor de veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Veiligheid Veiligheid speelt een belangrijke rol. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de gebouwbeheerder. Een heldere checklist per gebouw waarin eventuele onvolkomenheden worden aangegeven is een toevoeging die gekoppeld kan worden aan een onderhoudsplanning. Denk hierbij aan het struikelgevaar door verzakte bestrating, ontbreken van vrije toegang tot blusmiddelen en de geldigheid van de gebruikersvergunning. Duurzaamheid Bij het opstellen van de onderhoudsplanning gingen wij er van uit dat bij vervanging van gebouwelementen hetzelfde materiaal terug komt. Geschilderde multiplex boeiboorden kunnen in principe worden vervangen door Volkern boeiboorden. Deze hoeven niet geschilderd te worden. Door het vermijden van schilderwerk komen er minder oplosmiddelen vrij. Een ander vakgebied waar zich interessante ontwikkelingen voordoen, is de installatietechniek. Zo verwarmen wij nu vaak met behulp van gasgestookte ketels terwijl het toepas-

3

sen van een systeem met warme/koude opslag wellicht rendabel kan zijn. Duurzaamheid leeft! Het is bekend dat Instituut voor Studie en Stimulering en Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) de publicatie “Functionele inspectiemethode Duurzaam Beheer en Onderhoud” heeft ontwikkeld. Hier wordt duidelijk ook gezinspeeld op het verder kijken dan alleen het in stand houden. Energie De huidige rapportage van een onderhoudsplanning van AAG gaat al verder dan alleen de onderhoudsplanning zelf. Er wordt een aantal energetische eigenschappen van het gebouw benoemd zoals het al dan niet aanwezig zijn isolatieglas en de wijze van verwarming. Maar als gebouwbeheerder wilt u natuurlijk meer weten. Zijn er besparingen mogelijk en hoe snel verdien ik investeringen in energiebesparing terug? Denk daarbij ook aan de publieke opinie. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om diensten en producten af te nemen die geen energie verspillen.

Wat is uw mening? Denkt u dat er behoefte is aan advisering die verder gaat dan instandhouding? Wij zijn benieuwd naar uw mening! Binnenkort verstuurt AAG een korte enquête naar de instellingsleden van de VBOI. De vragen gaan over de functionaliteit van onderhoudsplanningen, of beter: van beheersplannen. Natuurlijk koppelen wij de uitslag aan de deelnemers terug!

Vragen of meer informatie? Neem gerust contact met Herman Vos van Avezathe of Jelle Tigelaar van AAG. Het telefoonnummer is 073 640 97 77. AAG is hét adviesen servicebureau voor organisaties in zorg, welzijn, kinderopvang, volkshuisvesting en overheden.


vooruitblik congres 2011 Na de magere jaren gaat het bestuur een ander congres neerzetten. Dan komt vanzelf de vraag en hoe dan wel anders, we hebben naar jullie geluisterd en daarmee bedoelen we de gasten en de standhouders, maar ook sprekers hebben we hun ervaringen gevraagd. De antwoorden die we kregen, waren grotendeels voorspelbaar, maar ook verrassend en soms beschamend. Daar moesten wij wat mee. Dan hadden we ook nog wel enige stevige zelfkritiek. Alles bij elkaar een forse waslijst en voldoende handvatten om de zaak te gaan oppakken. Ik noem er een paar in willekeurige volgorde en belang. De adressering, pijnlijk duidelijk werd dat post aan het factuuradres, niet vanzelfsprekend bij het VBOI-lid aankomt. De email adressen waren verre van compleet, veelal achterhaald door naamswijzigingen en samenwerkingsverbanden. Daarmee was volstrekt onduidelijk wie er ingeschreven was en wie niet, een maandelijks mailbombardement was onze enige oplossing, niet even vriendelijk. De kwetsbaarheid van ons “systematiek”, we wilden het inschrijven laagdrempelig en simpel houden, maar dat bracht een bak werk met zich mee, omdat alles over één persoon en één bestand moest. Toen dat het begaf, was pas echt Leiden in Last. Bijna 50 % van de aanmeldingen die niet komt opdagen, dat is nog het meest gênante en het dreunde de hele dag door. Te laat beginnen en uitlopen. Sprekers met variërende kwaliteit en inzet, sommigen konden wel een hele dag vullen, een ander met zichtbare tegenzin nog geen dertig minuten en waar wij in een andere vorm erg van onder de indruk waren zakte als een pudding in elkaar. Standhouders die zich stonden te vervelen en gingen van

4

pure wanhoop voortijdig afbreken. Nee congres 2010 was geen succes. En nu 2011, laten we het weer gebeuren? Moeten we misschien toch toegangsprijzen gaan heffen, in ieder geval komt er een boeteclausule voor “no show” Om tegemoet te komen aan een van de wensen van de standhouders is een meer interactieve markt, niet meer over twee zalen, maar laten we alles zich op een plek afspelen, meer vrijheid. Luister waar je wilt luisteren, vraag wat je wilt vragen aan de specialist of deskundige. In een kringgesprek of één op één en is de vraag of het antwoord belangrijk dan laten we de rest van de “markt” meedelen. We dagen de standhouders uit attractiever, assertiever te zijn, we dagen hen uit hun product in 600 seconden “aan de man te brengen”. We leggen het vast als promo, we gaan een totaal plaatje maken, de dvd “beleef de VBOI” Die is na te bestellen, maar gasten krijgen het als herinnering nagestuurd. Hij of zij die het best de aandacht weet te vangen van onze leden, maar dat mag ook door een bijzondere gadget, is de “marktmeester”. Er zijn zoveel kansen voor deelnemers en standhouders, we laten u zeker niet met lege handen naar huis gaan. Zij die niet komen zullen daar nog jaren spijt van hebben, zoveel is wel zeker, dit wordt niet zomaar een congres, dit wordt een dag van delen. Kennis delen is goed, maar kennissen hebben is beter.


vooruitblik congres 2011 Samenvattend: We gaan een echte bekende Nederlander vragen voor ons de sfeer neer te zetten, We hebben deskundigen rondlopen die antwoord kunnen geven op uw vragen. We gaan een “marktsfeer” creëren Alles speelt zich af in de benedenzaal We bieden ruimte voor noviteiten en presentaties We houden ons strikt aan begin en eindtijd. We gaan de registratie beter en zakelijker insteken We laten niet meer met ons dollen, dit moet de blauwdruk worden voor het lustrum. Wil je het aan de live meemaken houdt dan scherp je mailbox, onze website en jouw brievenbus in de gaten, het komt er aan.

Wij zijn op zoek naar u: Leden of oud-leden, die op onze kosten bij een collega een interview gaan afnemen of een stukje schrijven, liefst aangevuld met foto’s. Denk niet dat is een reuze klus, want wij gaan hooguit twee artikelen per editie plaatsen dus zo vaak hoeft u niet op stap, het is een dag of middagje per jaar. Het enige waar op gelet moet worden is de deadline, maar daar hebben we allemaal wel ervaring mee. Meldt U aan, wij hebben er allemaal baat bij!!!!

Haarlem. mei 2011 Activiteitencommissie

PS. Als je zeker wilt zijn of je op tijd wordt geïnformeerd login op de website van de VBOI, lukt dat niet, is er iets niet goed, geen ramp een mailtje naar ledenadministratie en je krijgt gegarandeerd antwoord.

Wij willen ook bedrijfsleden oproepen een advertorial of advertentie te plaatsen. Advertorials zijn gratis, maar aan voorwaarden verbonden. Advertenties kosten u een kleine vergoeding, voor 1 jaar op A4 formaat in full color € 100 inclusief btw. Kleiner formaat mag ook, is evenredig in prijs.

Onze werkgroepen kunnen wel wat menskracht gebruiken, het is toch vreemd dat met meer dan 300 leden de werkgroepen communicatie en activiteiten maar door één man worden vertegenwoordigd, dus kom en meldt u aan, samen houden wij de VBOI sterk en groot. Natuurlijk het kost tijd en die is waardevol, maar is dat een reden om het lot van onze vereniging te laten afhangen?

Sponsor het congres 2011

Het VBOI- bestuur is nog op zoek naar sponsors voor het congres van 2011. Wil je als bedrijf goed in de schijnwerpers komen te staan tijdens het congres?

Wij, maar vooral ik als penningmeester, zijn op zoek naar de collega’s die zich in 2010 bij het jaar congres hebben aangemeld als kascommissie. Helaas zijn de namen niet vermeld in het verslag en zijn de aantekeningen van die dag ook in het ongerede geraakt. Dus was u het die zich meldde, dan graag een mailtje naar de penningmeester@vboi.nl

mail dan naar: penningmeester@vboi.nl

5

Kennis(sen) delen doe je niet alleen!

Voor alle vragen en aanmeldingen mailen naar penningmeester@vboi.nl.


vooruitblik congres 2011

CONGRES 2011 “ KENNIS(SEN) DELEN:” Ons programma 09:00 – 10:00 Ontvangst 10:00 – 10:10 Start programma door de voorzitter 10:10 - 10:20

Opening door Richard Engelfriet

16:15 – 16:30 Afsluiting van de markt door de voorzitter Uitreiking van de VBOI prijs 16:30 – 17:15

Algemene ledenvergadering VBOI

17:30 – 19:30

Napraten op het plein, drankjes, buffet en live music

De gehele dag staat in het teken van kennis en kennissen delen en speelt zich af op de beursvloer. We gaan dus niet naar een zaal om daar naar een inleider te luisteren. Neen, met grote regelmaat zullen er op de beursvloer sprekers zijn, bekenden, onbekenden en oude bekenden, die onze aandacht gaan opeisen. Richard Engelfriet zal met tussenpozen jullie uitdagen met zijn unieke theorieën en stellingen na te denken over communiceren. In de VBOI stand zijn mensen waaronder Leo Bikker, medewerker van VROM en waterleidingbedrijven aanwezig om op uw vragen in te gaan. Maar u kunt daar ook andere vragen kwijt of deelnemen aan onze enquête, kennis nemen van wat andere van ons vinden. Zoals op elke markt moet u wel blijven opletten! Verder is er altijd wel wat te drinken, en te eten. Na afloop van de markt, waarbij de meest bijzondere, communicatieve standhouder wordt beloond met de VBOI jaarprijs, een trofee en gratis adverteren in ons blad en op de website, volgt onze vergadering. In die tijd wordt de markt weer een plein waar het nog wat uurtjes goed toeven is met een hapje, drankje en live music.

meld je aan op www.vboi.nl

6


villa voor een trompettist De heer J.P. Biemond heeft G-J de Jong van Arc2 architecten opdracht gegeven een villa aan de Noorderplassen te ontwerpen. Het uitgangspunt daarbij was om een unieke woning te ontwerpen die perfect zou passen op de locatie en ruimte zou bieden aan de levenstijl van de opdrachtgever. Jean-Pierre Biemond is een getalenteerd trompettist, verzamelt kunst en ontvangt graag vrienden bij hem thuis. Het huis heeft aan de voorzijde uitzicht op een haven en is aan de achterzijde georienteerd op een zen-tuin. De woonruimten voor en achter zijn met elkaar verbonden via een brede woontrap. Het huis biedt meerdere plekken waar een trompetconcert ten gehore kan worden gebracht: het balkon boven de erker of het bordes in de 8 meter hoge woonkeuken. In de zijgevel zijn de raamopeningen op een muzikaal ritme geplaatst. Zo vormt het huis een architectonische serenade waar de opdrachtgever zijn unieke geluid kan laten klinken. Prijsbewust in staalframe Wens van de opdrachtgever is tevens de woning duurzaam te bouwen. Hierdoor viel in eerste instantie de keus op houtskeletbouw. Er is een prijsvergelijk gemaakt van partijen die de woning in houtskelet of in staalframebouw zouden kunnen realiseren. Voor de realisering in staalframe heeft De Bouwheer een open begroting gemaakt die als referentie kon dienen. Omdat deze begroting binnen het budget van de opdrachtgever paste is deze als taakstellend centraal gesteld. De offertes van meerdere houtskelet bouwers zijn uitgebreid door het bouwteam met hen besproken. Zij bleken een prijsniveau te hanteren dat 40 tot 60% hoger lag dan staalframebouw. Besloten werd de woning in staalframe verder uit te werken. Duurzaam met Q-code Om helderheid te verkrijgen wat duurzaam bouwen inhoudt heeft de bouwcoach de Q-code gehanteerd. De Q code houdt in dat 90% van de gebruikte materialen binnen 30 jaar vernieuwbaar zijn en dat de overige 10% up-cyclebaar zijn. Dit impliceert dat er bijna uitsluitend natuurlijke bouwstoffen gebruikt worden (die gezond zijn en geen allergieën veroorzaken) en dat delfstoffen nauwelijks worden

7

toegepast. De Q-code is geheel volgens de cradle-to-cradle filosofie en past ook binnen de Almere Principles zoals door de gemeente zijn ontwikkeld. Om de kosten te beheersen is IFD ontwikkeld; dat wil zeggen Industrieel, Flexibel en Demontabel. Industrieel is kosteneffectief Door Industrieel te bouwen worden grote bouwelementen zoals dragende wanden vloeren en daken in de fabriek samengesteld en “just in time” op de bouwplaats geleverd en gemonteerd. Hierdoor is de woning in een paar dagen gemonteerd en glas- en waterdicht. De binnen- en buitenafwerking kunnen dan binnen 2 maanden worden uitgevoerd. Deze korte bouwtijd, gecombineerd met de efficiënte samenstelling in de fabriek, zorgt voor een belangrijke besparing t.o.v. traditioneel bouwen waarbij veel arbeid op de bouwplaats wordt verricht. De productiviteit en accuratesse in de fabriek is ook vele malen groter dan op de bouwplaats en niet afhankelijk van het weer. Het feit dat deze methode dwingt om vooraf alle engineering te doen zorgt ervoor dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Alles is van te voren volledig uitgezocht, gecalculeerd en ingepland. Hiermee is een zeer kosteneffectieve bouwmethodiek gewaarborgd. Flexibel is levensloopbestendig Flexibel bouwen houdt in dat door de grote vrije overspanning de ruimte binnen naar believen kan worden ingedeeld. Dit geldt voor zowel de ontwerpfase als in de verdere levensloop van de woning. De flexibiliteit tijdens de levensloop wordt in belangrijke mate bepaald door de flexibiliteit van het elektriciteit net. Als deze met ingestorte c.q. ingestukadoorde leidingen en centraaldozen is samengesteld dan is veranderen alleen mogelijk met veel hak- en breekwerk gevolgd door opnieuw alles stukadoren. Daarom is gekozen voor een gestekkerd systeem in leidingengoten achter wegneembare plinten. Hierdoor is het mogelijk zonder bouwkundige handelingen in de gehele woning stopcontacten aan te brengen of lampen op de hangen en aan te sluiten op het netwerk. Tezamen met de handzame binnenwan-


villa voor een trompettist delementen die aan dezelfde criteria voldoen is de woning optimaal flexibel en levensloop bestendig. Demontabel Door de industriele bouwmethode wordt de woning voor een belangrijk gedeelte met schroeven en bouten in elkaar gezet. Dit maakt het vervolgens mogelijk om de woning aan het einde van de levensduur ook weer te demonteren en uit elkaar te halen. Bijna alle delen kunnen dan worden hergebruikt of gerecycled.

Gezond en Comfortabel Door gebruik te maken van lage temperatuur vloerverwarming wordt niet alleen zeer substantieel bespaard op de stookkosten maar wordt dit ook ervaren als zeer comfortabel. Dit wordt versterkt door de gelijkmatige warmteverdeling zowel in de gehele woning als in de tijd. (geen pieken en dalen door temperatuur nachtverlaging) Het ventilatiesysteem dat, CO2 gestuurd, alleen de lucht

8

ververst daar waar dat nodig is waarborgt een gezond en prettig binnenklimaat. Ook de gebruikte natuurlijke en dampopen isolatiematerialen (vlaswol en houtvezelplaten), die geen ongezonde dampen of straling hebben, dragen hier in belangrijke mate toe bij. Bovendien bufferen zij warmte waardoor zij mede de bovengenoemde pieken en dalen voorkomen. Eveneens de geluidwering en brandwering van deze materialen overtreffen ruim de geldende normen.

Zonne-energie De energie voor de woning wordt opgewekt door het zoneiland: In de zonnecollectoren op het Zoneiland wordt water verwarmd door zonnestralen. Dat water wordt rechtstreeks


jaarverslag 2010 Van de voorzitter Dit is mijn 1e jaarverslag, als voorzitter van de VBOI, het biedt een goed overzicht van onze activiteiten, inspanningen en teleurstellingen. Om met het laatste te beginnen, wij zien onze vereniging steeds meer wegglijden. Het aantal instellingsleden neemt elk jaar af, terwijl dat niet wordt opgevangen door nieuwe leden die zich aanmelden. Gelukkig zijn die er wel, maar zij blijven in de minderheid. Bij de bedrijfsleden ligt de verhouding beter daar houden aankomende en vertrekkende leden elkaar in evenwicht. Naar de oorzaak moeten we gissen, is het de economische achteruitgang? Is het de toenemende vergrijzing, is het de teloorgang binnen zorginstellingen, waar functies niet meer worden ingevuld, zijn wij als vereniging niet meer het kennisplatform, dat jullie zoeken. Het is een probleem, waarvoor het bestuur zich geplaatst ziet en we gaan er alles aan doen om daar een antwoord op te vinden. We mogen onszelf nog gelukkig prijzen met een kleine groep enthousiaste leden, die vol passie en vuur uitvoering geven aan onze activiteiten. Maar het is wel een hele kleine groep en als die wegvalt, dan is het ook zeker einde vereniging. Ik geloof niet dat we dat moeten willen. Al jaren praten we hier over en nog steeds blijft het een lastig iets, wij hebben uw steun hard, erg hard nodig. Dus kom op voor je vereniging, help ons uit deze impasse te komen. Laat je zien, als lid van een werkgroep, maar laat je zeker zien op ons congres, dat is toch niet zo’n opgave? Na weken van voorbereiden en heel veel inzet nog geen 50 leden zien verschijnen op een gratis congres, dat werkt niet motiverend. Had jij je aangemeld en ben je toch niet gekomen, hoe moet dat voelen als organisator? En dan heb ik het nog niet over de penningmeester, die wel de opgegeven aantallen moet afrekenen met de beursorganisatie. In het verslagjaar hebben we afscheid genomen van 4 bestuursleden, vooral Wilko Roodenburg wil ik hier noemen, die getroffen werd door zijn ziekte en geen invulling kon geven aan zijn taak als bestuurder waar hij zo enthousiast aan was begonnen, ik wens hem alle goeds toe voor de toekomst. De twee bestuursleden traden af om dat dit met hun nieuwe werkkring niet viel te combineren, maar ook omdat het termijn van 3 jaar bestuurder was verstreken. Als laatste, Fred Thoen, die ik wil bestempelen als de Nestor van de VBOI, hij had die termijn van 3 jaar al menig keer overschreden. Maar we gaan hem zeker nog terugzien als ambassadeur van de VBOI. Een taak die hij graag op zich nam. Als nieuw bestuurslid zijn Maurice Houben, Ed van Dijk en Jan Martien Touw toegetreden. Het bestuur wil komen tot een keuze, daarvoor hebben wij als voltallig bestuur in de laatste maand van 2010 de volgende stappen gezet: allereerst het vormen van een dagelijks bestuur die adequaat en snel kan schakelen; het vormen van drie werkgroepen, met hun eigen specifieke verantwoordelijkheid; het verenigingsjaar 2011 gebruiken om zaken anders te gaan aanpakken en ervan te leren;

9


jaarverslag 2010 Het concept en denkrichting van die keuze gaan we jullie voorleggen tijdens dit congres op 29 september, de definitieve en uiteindelijke keuze in 2012 bij ons lustrum.

Van de secretaris Bestuur In het verslagjaar was er geen secretaris, die taken werden opgevangen door de overige bestuursleden. Een bestuur was als volgt samengesteld: Fred Thoen voorzitter ai tot 30/9/2010 Kees Kors penningmeester / secretaris tot 30/9/2010 Idem voorzitter vanaf 1/10/2010 Martijn Ruijg Algemeen bestuurslid Ed van Dijk Algemeen bestuurslid vanaf 1/10/2010 Maurice Houben Algemeen Bestuurslid vanaf 1/10/2010 Jan Martien Touw Algemeen bestuurslid vanaf 1/10/2010 Sjoerd Alkema Algemeen bestuurslid Arie Verbeeke Algemeen bestuurslid Luut Vlastra 2e penningmeester/ambtelijk secretaris ai Deze samenstelling werd niet bevestigd door de inschrijving bij de kamer van koophandel, dat bleek heel pijnlijk en duidelijk toen de nieuwe statuten, die reeds goedgekeurd waren in de ALV van 2009, bij de notaris lagen om te passeren. De hoofdreden van de vertraging. De huidige structuur van dagelijks bestuur en afvaardigingen van werkgroepen ligt wel vast, zowel bij de kamer van koophandel als in de statuten, die op moment van schrijven, elk moment kunnen bekrachtigd worden door de notaris. Vergaderingen Het bestuur heeft in het totaal 8 vergaderd, MUL stelde daarvoor ruimte en tijd beschikbaar in hun kantoor te Gouda. Het aantal aanwezige bestuursleden tijdens die vergadering was altijd voldoende om met meerderheid van stemmen te kunnen besluiten. Belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen was de samenstelling van het bestuur, het aanpassen en laten passeren van de statuten, de invulling van het congres, de samenwerking met woningbouwcorporaties, de voortgang van de VBOI en het reanimeren van een eigen vakblad en de funeste onvolkomenheid van en rond email adressen. In een aparte beleidsvergadering, waar tijd voor werd vrijgemaakt, werden de teleurstellende resultaten en de onmacht van het bestuur aan de orde gesteld. Daarop zijn er duidelijke stellingen ingenomen en afspraken gemaakt. Leden In het verslagjaar is ons aantal leden binnen instellingen nog verder achteruitgegaan naar 222 tov 229 in 2009. Het aantal bedrijfsleden is toegenomen van 88 naar 91.

10


jaarverslag 2010 In de nieuwe statuten wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de leden, anders dan voor hun jaarlijkse bijdrage. Om de verhoudingen niet al te scheef te laten groeien is er een voorstel in de ALV 2010 goedgekeurd die de leden en het bestuur de mogelijkheid biedt hier op toe te zien. Werkgroepen Echte werkgroepen waren er niet in het verslagjaar, bestuursleden pakten taken vrijwillig op. Onderling was de communicatie goed te noemen en werd er goed afgestemd. De website werd steeds prominenter; Er was een groep die zich inzette voor themadagen en het congres Twee bestuursleden hadden regelmatig overleg met overheid en Actiz over handhaving legionella preventie.

Van de penningmeester In het verslagjaar kon wederom een groei van ons vermogen worden bijgeschreven, dat maakt keuzes naar de toekomst makkelijker, maar tegelijkertijd dreigend. Het maakt de drempel naar uitbesteden steeds lager en aantrekkelijker. Een keuze die in ons dagelijks werk hopen niet mee te maken, vreemd dat we ondanks dat we daar sterk tegen zijn het toch laten gebeuren, voorzitter maakte daar ook al een opmerking over. Als we toch geld gaan uitgeven, dan kan het toch beter in de “ploeg” blijven. Ik maak er geen punt van het hoeft niet voor niks, er zijn grenzen, maar daar tussen 0 en veel zit ruimte. Het onderstaande overzicht en de toelichting spreken voor zich, we halen meer binnen en waar we kunnen besparen zullen we het niet laten. Wat dan wel weer zorgen baart is het toenemen van de debiteurenpost, trage betalers, soms drie tot vier keer manen voordat de factuur wordt voldaan. Dat heeft er toe geleid dat drie leden, die uiteindelijk toch niet wilden betalen miv 1 januari 2011 geen lid meer zijn van de VBOI. Activiteiten Samenwerking ActiZ/VROM Er zijn 4 bijeenkomsten geweest met Actiz, VROM en een vertegenwoordiging van de waterlevering bedrijven, omtrent de handhaving legionella preventie. De insteek van VROM is elk jaar 1/3e van alle prioritaire instellingen te laten controleren door de leveranciers van het drinkwater. Een eerste keer gaat dat nog in goede harmonie, maar is de instelling/eigenaar weigerachtig dan volgt er een boete, in sommige gevallen zelfs strafrechtelijk. Een eerste indruk was niet bemoedigend, sancties en zwarte lijst waren veel gehoorde woorden. Vanuit de VBOI trachten wij begrip te kweken bij de wetgever, niet alles is zwart wit, natuurlijk hebben ook onze leden zich aan de regels te houden, maar controle kan ook anders. Gepleit werd voor “trajectcontrole” in plaats van momentopnamen, als met een flitspaal. VROM prijsde onze samenwerking en het zal vast niet onze verdienste zijn, maar het melden bij een overschrijding van 100 kve/l is niet meer nodig. Wel actie, dus zullen we het vertrouwen ook moeten waarmaken. Themadagen “samen brouwen” In juni van het verslagjaar werden 2 middagen gepland op ludieke locaties , een kleine plaatselijke brouwerij, de samen-

11


jaarverslag 2010 smelting van ingrediĂŤnten tot een goed glas bier leek een goed metafoor voor deze dagen, VBOI, Woningbouwcorporaties en Bedrijfsleven. We kregen slechts een dagdeel vol, wel met 40 deelnemers, maar merendeel toch uit het bedrijfsleven. Jammer, want daarmee ontbraken twee componenten en moet het product als verloren worden beschouwd. Degene die wel geweest zijn hebben een fantastische middag gehad met vele en plezierige indrukken.

Congres Het beste (lekkerste) moet je altijd voor het laatst bewaren, een standaard uitdrukking en passend bij onze Nederlandse cultuur. Maar dat gaat hier niet op, het congres had het verlengstuk van de themadagen moeten worden, maar dat bleek onmogelijk, wij hadden geen input en nog minder respons dan we hadden verwacht. In allerijl werd het roer omgegooid en andere keuzes gemaakt. Het heeft weinig tot geen zin op dit congres in te gaan of om op deze voet voort te gaan. Duidelijk wreekte zich de haast en de kwetsbaarheid waarmee alles gepaard moest gaan, zeker scoorde wij goed op bepaalde punten, maar dat werd zo weer uit onze handen geslagen door negatieve zaken. Vreemd genoeg leek op papier dit congres positiever uit te vallen qua opkomst dan 2009. Helaas is het geen waarheid gebleken en bleef het rustig, te rustig. Het werd pas echt een fiasco toen bedrijven ruim voor de sluiting hun stand gingen afbreken. Neen dit congres was niet onze beste. Haarlem, 12 april 2011 VBOI-bestuur

12


jaarverrslag 2010, financieel Vereniging voor Beheer & Onderhoud in Instellingen BALANS activa automatisering inventaris debiteuren

€ € €

Liguide middelen kas rc rabobank rc ing bank deposito abn deposito rabo deposito ing rentemeerrekening

€ € € € € € €

Jaarrekening

1/1/11

1/1/10

0,00 € 0,00 € 1.794,60 €

(22,10) 25.351,17 4.486,89 24.000,00 50.661,88 25.000,00 35.363,28

€ € € € € € €

0,00 0,00 720,00

0,00 23.069,42 1.579,12 6.500,00 50.000,00 25.000,00 35.000,00

1/1/11

166.635,72 €

1/1/10

eigen vermogen kapitaal

140.989,05 €

140.989,05

vreemd vermogen crediteuren

297,32 €

879,49

winst € €

2010

141.868,54

25.349,35 166.635,72 €

141.868,54

RESULTAATREKENING Baten contributie I contributie II inkomsten divers standverhuur sponsoring congresdeelname renten

Specificaties Bestuurskosten vergaderkosten representatie reis & verblijfskosten lidmaatschappen

Beurskosten advertenties studies regiobijeenkomsten jaarcongres aquisitie

Exploitatie telefoon & faxkosten internetkosten kosten website verenigingsblad kantoorbehoeften klein aanschaf vakliteratuur branche/organisatie porti overige kosten

Algemene kosten verzekeringen bankkosten overige kosten

vermogen 1-1-2010 kapitaaltoename vermogen 1-1-2011

13

€ € € € € € € €

werkelijk 13.482,00 28.350,00 12,00 20.455,00 1.750,00 1.470,00 2.200,16 67.719,16

€ € € € € € € €

werkelijk

begroot 12.840,00 26.400,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 2.500,00 64.240,00

€ € € € €

€ saldo €

werkelijk 3.840,00 1.813,20 31.548,92 4.805,52 362,17

€ € € € €

begroot 4.500,00 7.500,00 36.000,00 8.400,00 900,00

42.369,81 € 25.349,35 €

57.300,00 6.940,00

begroot

€ € € € €

689,50 160,00 963,70 0,00 1.813,20

€ € € € €

1.500,00 2.000,00 2.500,00 1.500,00 7.500,00

€ € € € € €

150,00 0,00 688,97 28.746,45 1.963,50 31.548,92

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 35.000,00 1.000,00 36.000,00

€ € € € € € € € € €

356,70 82,10 1.941,95 1.178,10 454,96 48,30 0,00 0,00 743,41 0,00

€ € € € € € € € € €

300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 1.000,00 200,00 100,00 1.200,00 500,00

4.805,52 €

8.400,00

€ € € €

Lasten administratie bestuurskosten beurskosten exploitatie kosten algemene kosten

0,00 253,56 108,61 362,17

€ € € €

0,00 300,00 600,00 900,00

€ € €

140.989,05 25.349,35 166.338,40

Toelichting op de resultaatrekening 2010 Baten Baten zijn gestegen door meer contributieinkomsten ondanks opzeggingen van leden en iets hogere inkomsten tijdens het congres dan geraamd In 2010 waren er 7 beurspartners. Renteninkomsten vallen lager uit, omdat nieuwe deposito's/rekeningen pas in 2011 uitkeren, maar ook door een rentedaling naar 2,1 % Lasten bestuurskosten werden wederom laag gehouden en op noodzaak getoetst. beurskosten vallen lager uit doordat geen regiobijeenkomsten zijn geweest exploitatie, ook hier lagere kosten door een zuiniger beleid

ledenaantallen instellingen bedrijven

2011 222 91

2010 229 88

313

317

Zoetermeer, 16 februari 2011 Luut Vlastra Administrateur


VBOI bedrijfslid valt in de prijzen! Internationale onderscheiding voor Intensive Care UMC Utrecht Het Rotterdamse architectbureau Valtos Architecten & Adviseurs heeft de prestigieuze ICU Design Award gekregen voor het ontwerp van de Intensive Care afdeling van het UMC Utrecht. The Society of Critial Care Medicine (SCCM) kent deze onderscheiding toe aan een architectenbureau en ziekenhuis voor het ontwerpen en realiseren van een Intensive Care afdeling waarbij de aandacht voor de fysieke omgeving in belangrijke mate bijdraagt aan het herstel van de patiënt. Valtos Architecten & Adviseurs en het Universitair Medisch Centrum Utrecht vertegenwoordigen respectievelijk het eerste architectenbureau en het eerste ziekenhuis in Europa aan wie deze onderscheiding wordt toegekend.

De onderscheiding wordt sinds 1992 jaarlijks toegekend door de in Chicago gevestigde SCCM samen met the American Association of Critical-Care Nurses (AACN) en the American Institute of Architects Academy on Architecture for Health (AIA). De SCCM richt zich op het stimuleren van excellente IC-zorg en –onderzoek in het belang van de patiënt. Het is voor het eerst in het 17-jarige bestaan van de ICU Design Award dat een niet Noord-Amerikaanse combinatie van architectenbureau en ziekenhuis de onderscheiding krijgt. Het nieuwe IC-Centrum is ‘state of the art’. De zorgbehoefte en het welbevinden van patiënten en hun

14


VBOI bedrijfslid valt in de prijzen! familie staan op een unieke manier centraal. Na een uitgebreide studie en analyse van diverse IC-Centra, zowel gevestigd in Nederland als in het buitenland, zijn alle belangrijkste en beste oplossingen gecombineerd en waar nodig verbeterd. Het centrum telt ondermeer 36 eenpersoonskamers en is als extra verdieping op één van de bouwdelen van het UMC Utrecht geplaatst. Met de keuze voor deze locatie heeft Valtos Architecten & Adviseurs een ontwerp kunnen maken waarbij alle 36 patiëntenkamers voorzien zijn van daglicht en uitzicht. Tevens kunnen privacy, rust en ruimte voor iedere patiënt worden gegarandeerd, geheel volgens de gedachte van een ‘healing environment’.

De missie van het UMC Utrecht betreffende het IC-Centrum vormde het uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie: Een innovatief, efficiënt en toekomstbestendig IC-centrum waar patiënten en bezoekers zich in goede handen weten en zich welkom voelen. Een IC-Centrum dat aan alle veiligheidseisen voldoet en waar medici en verpleegkundigen juist op stressvolle momenten te allen tijde kunnen vertrouwen op een feilloos ontwerp. Na een feestelijke opening door prinses Margriet is het nieuwe IC-Centrum van het UMC Utrecht medio april 2010 in gebruik genomen.

Valtos Architecten

15

Turfweg 71 3065 AJ Rotterdam tel: 010-4257622 fax: 010-4254966 E: rotterdam@Valtos.nl


Legionella update

Normoverschrijding Legionella? Meld met het nieuwe digitale formulier!

Vanaf vrijdag 1 april 2011 verandert de wijze van het melden van normoverschrijdingen van Legionella in drinkwater. De VROMInspectie heeft een nieuw digitaal formulier gemaakt waarmee prioritaire instellingen voortaan normoverschrijdingen moeten melden. Het nieuwe formulier en meer informatie vindt u op www.vrominspectie.nl/legionellamelding Voor het melden, afmelden en het doen van een vervolgmelding bestonden drie verschillende formulieren. Deze formulieren zijn nu samengebracht in ĂŠĂŠn digitaal formulier. Met de nieuwe manier van melden kunnen instellingen gegevens van nieuwe en eerder gedane meldingen vergelijken. Dit geeft belangrijke informatie over de (beheers)maatregelen die zij moeten nemen om de besmetting in de drinkwaterinstallatie weg te nemen. De norm waarboven een melding moet worden gedaan bij de VROM-Inspectie is 100 kve/liter. Bij normoverschrijdingen boven de 1000 kve/liter kan de VROM-Inspectie bepalen of gebruikers hierover moeten worden ingelicht.

16


de nationale micro-wkk dag door L.Vlastra Op 23 november werd in het Beatrix Theater Utrecht de 4e nationale micro wkk dag gehouden. Er was aan deze dag ruim van tevoren breed aandacht geschonken en de opkomst was groot en divers. Congressen en verkeersfiles schijnen op een of andere manier tot elkaar veroordeeld te zijn, ook nu werd er vanwege die files later begonnen dan gepland. Terwijl de congrescommissie voor een bijzonder openbaar vervoersvriendelijke locatie had gekozen. Even speelde bij mij de gedachte “ is besparen dan toch iets voor anderen, niet voor mij” Maar toen was er de aftrap van de lezingen door Dik Tommel, de voorzitter van “Slim met Gas” In het kort schetste hij het verloop van de dag, niet alleen de brede presentatie van de HRe ketel, maar ook de rol van de stichting Slim met Gas en van Smart Power Foundation. Slim met Gas Een is opgericht in 2007 met het doel de inzet van efficiënte aardgastechnologie te stimuleren, als opstap naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Diverse toepassingen zijn beproefd, waaronder de HRe ketel. Nu deze technologie marktrijp is draagt de stichting haar taken over aan anderen. Smart Power Foundation, ook al sinds 2006 actief, zet zich in kleinschalige warmtekrachtkoppeling, mini- & microwkk ’s zo breed mogelijk toe te passen binnen de gebouwde omgeving. Een derde partij in deze vormt het ministerie van VROM, die tijdens de vorige nationale micro wkk dag woningcorporaties, energiebedrijven, producenten en de installatiebranche heeft uitgedaagd de komende 5 jaar 100.000 HRe ketels te plaatsen in de sociale woningbouw, waarvan 10.000 in de eerste twee jaar. De dag was opgedeeld in vier blokken met, wat weldra bleek, slechts een gemeenschappelijk doel:

17

Het introduceren van de HRe ketel, een CV (combi)ketel met ingebouwde Stirlingmotor die bij warmtevraag elektriciteit opwekt. De dag zelf was prima voor elkaar, ook de sprekers waren van kaliber, een elk belichte de HRe vanuit zijn of haar invalshoek. Leuk om te merken dat een simpel vraag en antwoordspel alle toehoorders uit hun stoel kreeg toen zij hoorden hiermee een HRe te kunnen winnen. Maar is de HRe ketel waar de instellingen binnen de gezondheidszorg op zitten te wachten? Wat kan de ketel? Warmte en elektriciteit opwekken, waarbij het rendement op 140% uitkomt. Op dat moment begon bij uw verslaggever de twijfels. De ketel kan geleverd worden als combi, maar ook heel goed functioneren in een opstelling met een warmwatervoorraadvat en zonneboilers. Werd het toch weer interessant. Er werden wel wat voorwaarden en minpunten genoemd van de ketel. Zo is die alleen geschikt voor woningen met een jaarlijks gasverbruik van 1600 m3 of meer, weegt 130 tot 200 kg afhankelijk van het merk, gaat 10% meer gas verbruiken, levert 1 kW per arbeidsuur, maakt ongeveer 46dBa geluid en dient met zorg te worden geprogrammeerd. Prijs € 10.500, waarop subsidie mogelijk is. Maar daarvoor in de plaats wordt er gemiddeld 1450 kWh op jaarbasis opgewekt en ook weer gemiddeld €370 op de energierekening bespaard. Zelfs bij een subsidie van € 4.500 zou dat een terugverdientijd zijn van ruim 16 jaar, dan is de ketel al lang aan vervanging toe en dan hebben wij het nog niet over het jaarlijks onderhoud gehad. Mogelijk is de motor zo ingenieus, dat deze geen onderhoud behoeft, maar de installatie an sich is zo vernuftig, dat zeker niet elke installateur dit nu al goed zal kunnen onderhouden. En als iets schaars is, is het meestal duur. Vooraf eerst iets over de werking, de HRe ketel bestaat


de nationale micro-wkk dag uit een “normale” CV ketel en een motor die elektriciteit opwekt als er warmte gevraagd wordt. Nu is het zo intern geregeld, dat de motor als eerste gaat leveren, 1kWe en 5kWw, is de warmtevraag groter, dan zal de CV ketel bijspringen. En daar zit de crux, gezinnen die ’s morgens onder de douche gaan, daarna allemaal het huis verlaten en ’s avonds weer thuiskomen en de thermosstaat opdraaien, daar gaat het niet werken, want de Stirling met zijn warmte moet het niet van pieken hebben, maar een vlakke permanente basislast. Het antwoord zou kunnen zijn een warmwater voorraadvat om de pieken af te vangen en de ketel de mogelijkheid te bieden dat langzaam weer aan te vullen. Vanuit de leverancier werd aangedrongen het stookgedrag te veranderen door eerder en trapsgewijs de verwarming te laten inkomen, zodat bijstoken zeker voor CV gebruik wordt vermeden. Een andere optie was lage temperatuurverwarming toepassen. Het rendement van 140% werd als volgt onderbouwd. Door de norm bovenwaarde is er al een vertekend beeld, waarom niet de norm onderwaarde toegepast bij ketels en het nuttig gebruik is in een klap duidelijk, maar bovenwaarde is algemeen aanvaard en wordt dan ook gehanteerd. De gemonteerde CV ketel blijft achter bij een HR ketel pur sang, maar een deel van het gas wordt gebruikt voor e-opwekking en dat is vele malen efficiënter dan in een conventionele centrale, die slechts een rendement van 39% heeft zei de spreker. Ja, zo kan je alles goed praten, vooropgesteld dat Nederland nog gasgestookte stoomturbine gedreven centrales heeft en wetende dat er in de jaren zestig van de vorige eeuw al turbine installaties waren met een rendement van 43 tot 46%. Het zou eerlijker zijn om de Stirling in de ketel te vergelijken met een volwaardige wkk. Waarom een vermogen van 1 kW elektrisch? Onderzoek naar gemiddeld verbruik heeft geleerd, dat dit vermogen

18

het meest ideale is in deze situatie. Maar is er om 04.00 als de ketel zou moeten opstarten wel behoefte aan 1kW? Ik denk het niet, tenzij het hele gedrag gaat veranderen en de bewoner ook via tijdklokken, de wasmachine laat starten rond die tijd. Anders zal er terug geleverd moeten worden. Ook hiervoor kwamen de sprekers met oplossingen, zoals smart grid, een lokaal netwerk, zodat levering en gebruik verdeeld en gespreid konden worden, maar dat gaat alleen

maar op voor het elektriciteitsnet, zeker kansen, maar ook even zo veel hobbels nog te nemen. Of elektrische auto’s, daar weet ik niet veel van, maar laden met 1kW/uur lijkt mij voor een beetje actieradius niet aan de ruime kant. Even los of de combinatie sociale woningbouw en elek-


de nationale micro-wkk dag trische auto’s voor de hand ligt. Mijn partner zou “blind” een dergelijke ketel kopen, ze zou wel schrikken van het lawaai, maar dat op de koop toe nemen, wanneer de ketel bij stroomuitval als “eilandbedrijf” zou gaan functioneren. Dat doet hij nu net niet. In mijn ogen een gemiste kans. Samenvattend Is de HRe iets voor zorginstellingen, ja als je deze kunt inpassen, waar een permanente warmtevraag is en een gelijktijdige afname van elektra in die grootte. Ik denk hierbij aan gezinsvervangende woningen, met een warmwatervoorraad en oplaadpunten voor scootmobiels en een nood accu waaruit de ketel bij stroomuitval weer zelf opstart. Nee, als je twijfelt of als je niet aan de voorwaarden van warmte en elektra afname kan voldoen en dan bedoel ik als permanente basislast. Voor alle andere instellingen geldt eigenlijk hetzelfde, maar zal een microwkk met dit vermogen niet de eerste keus zijn. Persoonlijk en op de man afgevraagd, zie ik er geen heil in. Het gasverbruik stijgt met 10%, dus zal deze fossiele brandstof ook eerder op gebruikt zijn dan verwacht. Er kan niet bezuinigd worden op infrastructuur, het gas en e-net blijven nodig.

19

Er moeten afspraken worden gemaakt over terugleverprijzen, die lager zijn dan de consumptieprijs (tot op heden) Er moeten speciale meters komen voor die heen en weer levering, de netbeheerder zal er mee moeten instemmen. Er zal wat gedaan moeten worden aan het geluid, 46 dBa is boven de norm wat er ’s nachts vereist wordt2 De terugverdientijd overstijgt de levensduur, onderhoudskosten zijn nog onbekend. De HRe geeft (nog) geen verbetering van het energielabel van de woning, dat is ook bijna vanzelfsprekend, het leidt niet tot minderverbruik van de woning. Pas als het aantal draaiende HRe het bijschakelen van een centrale kan voorkomen, dan besparen we, maar daar zijn we nog lang niet. Mijn motto blijft vermijdt verspilling, wij zijn niet de laatsten.


wat is thermografie Wat is thermografie en wat kunnen we ermee? De VBOI sprak met bedrijfslid Ralf Grispen over de mogelijkheden: Thermografie is een meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt. Dit gebeurt met een thermografische camera: een camera die is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. De werking ervan steunt op de Wet van Wien. De camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen. Een thermogram lijkt op een gewone foto, maar is radiometretisch. Bij een thermogram wordt normaal gesproken de temperatuurschaal weergegeven. In veel gevallen hebben lage temperaturen hierop een donkere kleur en de hogere temperaturen lichtere kleuren. Aan een thermogram zijn diverse parameters gekoppeld, waarvan enkele het resultaat sterk kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de emissiewaarde, de achtergrondstraling en het type camera dat is gebruikt. Dit laatste gegeven biedt informatie over de resolutie van de detector, IFOV (“Instantaneous Field of View”) en temperatuurbereik. Deze parameters zijn van belang voor de beoordeling of het vanuit natuurkundig oogpunt ook daadwerkelijk mogelijk was om een representatieve opname te maken. Andere belangrijke parameters zijn vooral gekoppeld aan het toepassingsgebied waarvoor thermografie wordt ingezet. De voornaamste toepassingsgebieden zijn industrie, elektrotechniek en bebouwde omgeving, we zullen deze gebieden eens verder uitdiepen. Elektrotechniek; Een van de basis en eerste toepassingsgebieden is en blijft de elektrotechniek. Met een infraroodcamera is het mogelijk om onder andere hotspots welke ontstaan door bijvoorbeeld overgangsweerstanden, ongelijkmatige belastingen etc. op te sporen. Een van de voordelen van deze inspectie methode is het feit dat de installatie niet uit bedrijf hoeft en dat geen schades ontstaan door het uitschakelen van het elektriciteitsnet. Deze methode van preventief onderhoud is vaak gekoppeld aan de veiligheidsinspecties in het kader van de norm NEN

20

3140 NEN-EN 50110. Uiteraard is dit geen enkele vervanging voor welke meting dan ook die in de genoemde norm. Uiteindelijk is het een extra hulpmiddel om voortijdig actie te kunnen ondernemen om bijvoorbeeld brand of explosie in een elektrisch schakelbord te voorkomen. De huidige tendens is trouwens dat veel verzekeringsmaatschappijen dergelijke inspectiemethode als verplicht stellen. Bouwkundige objecten; Ook de bouwsector is meer en meer bekend aan het raken met thermografische inspecties, veelal worden dit soort inspecties na enkele maanden van oplevering van een object uitgevoerd.  Uiteraard is het doel het lokaliseren en in beeld brengen van koudebruggen / warmte verliezen. Gemeentelijke instellingen, aannemersbedrijven, adviesbureaus etc. maken steeds meer gebruik van deze inspectiemethode. Zeker gezien het feit dat “energie” een veel besproken onderwerp is in de huidige maatschappij zullen we steeds vaker deze toepassing in de toekomst gaan terugvinden. De techniek past uitstekend in het “maatwerkadvies energiebesparing” (voorheen EPA advies) en is zelfs onder bepaalde omstandigheden ook nog een gesubsidieerd door de overheid. Lekkages; Ooit gedacht om met behulp van infraroodtechniek een lekkage op te sporen? Waarschijnlijk niet, zoals de meeste mensen om ons heen. Toch is het mogelijk om dit medium te gebruiken als hulpmiddel om eenvoudiger een lekkage te traceren. Uiteindelijk is de materie simpel; “alles waar een temperatuurverschil” aanwezig is kan men waarnemen met een infraroodcamera. De materie mag dan wel simpel zijn maar de uitvoering echter helemaal niet! We komen in een later stadium hierop terug dat het erg belangrijk is dat de bediener van de infraroodcamera (thermograaf) “weet” wat hij of zij ziet. Onderstaand infraroodbeeld laat een opgestookte vloerver-


wat is thermografie warming zien tijdens normaal bedrijf, wel handig om te weten waar de leidingen zich bevinden. Maar de techniek gaat verder dan alleen centrale verwarmingsinstallaties, denk eens aan legionella beheersing een heel ander thema wat zeer actueel is. We zullen dit toepassinggebied dan ook verder uitdiepen. Legionella in leidingen traceren; Met behulp van infrarood camera’s kan de echte bron van het legionella gebeuren opgespoord worden. Het spoelen van leidingen of het plaatse van een legionella vrije douchekop is natuurlijk niet de bron aanpakken. De bron kan bijvoorbeeld liggen bij een koud waterleiding die te kort op een cv-leiding ligt, of in het gebouw is betonkern activering aangebracht dit alles is natuurlijk de ideale omgeving voor de legionellabacterie. Zo kunt u dus gerichter te werk gaan voor de legionellabacterie uit uw systeem te houden. Het linker infraroodbeeld laat zien dat een koudwaterleiding direct langs de cv-leiding van de badkamer is gemonteerd in de vloer. Hier zijn destijds 30.000 kolonie vermende eenheden gemeten daar er echter maximaal 100 zijn toegestaan. De oorzaak hiervan is het feit dat de koudwaterleiding te dicht tegen de warmleiding aan ligt. Opleidingen, certificeringen en juiste apparatuur; In het item “lekkages” hebben we het al een beetje genoemd dat de juiste bediening en kennis van de infraroodcamera van erg groot belang is. Ieder willekeurig iemand kun je binnen een half uur leren om een “mooi plaatje” te laten maken met een infraroodcamera. Ben je dan een “thermograaf”? Het antwoord is natuurlijk duidelijk, een thermograaf word je niet zomaar! Ervaring die bouw je op, dat is duidelijk maar een gedegen basis opleiding is een absolute must in de infraroodwereld. Ontzettend veel valkuilen zijn aanwezig die een juiste interpretering van een infraroodbeeld moeilijk maken.

21

Meer en meer opdrachtgevers stellen eisen aan de thermograaf die de inspectie zal komen uitvoeren, zo ook aan de apparatuur die hij of zij bij zich heeft om de infraroodbeelden te maken. Zo’n 10 jaar geleden was een infraroodcamera behoorlijk hoog geprijsd, echter de huidige technieken heeft er voor gezorgd dat infraroodcamera’s steeds gunstiger geprijsd worden. Bedenk wel dat het toepassingsgebied erg belangrijk is in de keuze van de infraroodcamera! Laat u goed informeren alvorens u overgaat tot de aanschaf van een infraroodcamera, Flir Commercial Systems BV uit Breda beantwoordt graag al uw vragen. FLIR Systems is wereldmarktleider op het gebied van het ontwerp en de fabricage van warmtebeeldcamera’s voor een keur aan toepassingen. Het bedrijf heeft meer dan 50 jaar ervaring. Wereldwijd worden momenteel duizenden warmtebeeldcamera’s gebruikt voor preventief onderhoud, gebouweninspecties, onderzoek en ontwikkeling, beveiliging en toezicht, in de maritieme en automotive-industrie en andere sectoren waarbij nachtvisie essentieel is. FLIR Systems beschikt over acht fabrieken in de Verenigde Staten (Portland, Boston, Santa Barbara en Bozeman), Zweden (Stockholm), Estland (Tallinn) en Frankrijk (nabij Parijs). We hebben kantoren in Australië, België, Brazilië, China, Dubai, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Italië, Japan, Korea, Nederland, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft meer dan 2700 toegewijde infraroodspecialisten in dienst en biedt haar diensten via lokale verkoop- en ondersteuningsafdelingen aan op internationale markten via een internationaal distributienetwerk. Omdat de markt de laatste jaren fors is gegroeid en steeds meer mensen een warmtebeeldcamera zijn gaan gebruiken, is de vraag naar hogere beeldkwaliteit drastisch toegenomen. Mensen die hun eerste warmtebeeldcamera kopen, kiezen vaak voor een instapmodel en stappen later over op systemen die hogere prestaties leveren. Voor iedere soort gebruiker heeft FLIR Systems dan ook een warmtebeeldcamera beschikbaar.


duurzaam bouwen met kuijpers Voor u, voor later, voorelkaar Kuijpers Installaties, toekomstbestendig in totaaloplossingen Duurzaam. Het is een thema dat steeds hoger op de agenda van bedrijven staat. Duurzaam bouwen, duurzame energieoplossingen en duurzame klantrelaties. Kuijpers Installaties gaat daarin nog een stap verder met de introductie van het begrip toekomstbestendig. Een toekomst waarin ook generaties na ons plezierig kunnen leven. Toekomstbestendig betekent voor Kuijpers: van nature zuinig met schaarse middelen. Het zit in de genen van ons familiebedrijf. Met ons totaalconcept werken wij samen aan de realisatie van een klimaat waarin mensen prettig samen kunnen wonen, werken en recreëren. Een omgeving die leeft! Werken aan uw oplossing Elk gebouw heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Kenmerken waaraan installaties die daarin zijn of worden aangebracht, tegemoet moeten komen. Het diensten- en productenpakket van Kuijpers Installaties is daarop afgestemd. Eigenaren, beheerders en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan installaties om een prettig binnenklimaat te realiseren. En bovendien energiezuinig. Onze oplossingen worden in overeenstemming gebracht met de wensen en mogelijkheden van de klant. Samen brengen we die ideale oplossing tot stand. Met het totaalconcept en het feit dat alle specialisaties bij Kuijpers Installaties in huis aanwezig zijn, kunnen wij snel, flexibel, efficiënt en vakkundig een passend antwoord geven op vragen van onze klanten. Toekomstbestendig. Dus ook door onderhoud voor een lange periode te regelen in innovatieve flexibele contractvormen. U krijgt inzicht in uw kosten voor beheer en onderhoud voor een lange termijn. Onze producten en diensten Kuijpers installaties richt zich op totaaloplossingen op het gebied van gebouwgebonden en procesgebonden elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Met daarnaast specialisaties in brandbeveiliging, elektronische beveiliging, koeltechniek, cleanroomtechnologie, elektromotoren, tele- en datacommunicatie en maintenance. Het aspect duurzaam is ingebed door het aanleggen van warmte-/koude-opslagsystemen, LED-verlichting en domotica-toepassingen. Waar vindt u Kuijpers Installaties? Bij Kuijpers werken zo’n 800 medewerkers aan het realiseren van uw toekomstbestendige totaaloplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Helmond; vestigingen zijn er in Arnhem, Den Haag, Roosendaal, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. Meer informatie: Ga voor meer informatie naar onze site www.kuijpers.com of stuur een mail naar info@kuijpers.com.

22


23


24

VBOI_blad2  

online magazine VBOI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you