Page 1

GWYLIAU A GIGS Y

MENTRAU IAITH FESTIVALS & GIGS

2018 DIGWYDDIADAU SY'N CAEL EU TREFNU NEU'N DERBYN CEFNOGAETH GAN YÂ MENTRAU IAITH EVENTS ORGANISED BY OR RECEIVING SUPPORT FROM THE MENTRAU IAITH


Beth yw Menter Iaith? What's a Menter Iaith?

Mae 22 Menter yn gweithio yn ein cymunedau dros Gymru

yn cefnogi dros 160,000 o bobl o bob oed

i gynyddu a chryfhau'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau.

There are 22 Welsh language enterprises working in Wales

supporting over 160,000 people of all ages

to increase and strengthen the use of Welsh in our communities.

Yn trefnu gwyliau, clybiau gofal, mae'r fenter yn siop-un-stop sesiynau iaith a mwy ar gyfer yr iaith, Organising festivals, childcare, language sessions and more -

Mae'r Mentrau Iaith i bawb. Mentrau Iaith is for everyone.

Menter Iaith is a one-stopshop for the language,

I ddarganfod mwy ewch i mentrauiaith.cymru To find out more go to mentrauiaith.cymru

yn ein helpu i fyw, dysgu a mwynhau yn Gymraeg. helping us live, learn and enjoy in Welsh


29 / 06 / 18 NEUADD GOFFA PENRHYNDEUDRAETH GIG -18

TRÅ´BZ YR AMGEN DJ BUSTACH


Y Mentrau Iaith The Mentrau Iaith Hunaniaith - Menter Iaith Gwynedd

01286 679452

Menter Iaith Abertawe

01792 460906

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

01495 755861

Menter Bro Dinefwr

01558 825336

Menter Bro Ogwr

01656 732200

Menter Iaith Bro Morgannwg

02920 689888

Menter Brycheiniog a Maesyfed

07776296267

Menter Caerdydd

02920 689888

Menter Iaith Casnewydd

07970 304219

Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

01639 763819

Cered - Menter Iaith Ceredigion

01545 572350

Menter Iaith Conwy

01492 642357

Menter Cwm Gwendraeth Elli

01554 755994

Menter Gorllewin Sir Gâr

01239 712934

Menter Iaith Maldwyn

01686 610010

Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

01685 722176

Menter Iaith MĂ´n

01248 725700

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

01443 407570

Menter Iaith Sir Benfro

01239 831129

Menter Iaith Sir Caerffili

01443 820913

Menter Iaith Sir Ddinbych

01745 812822

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

01352 744040

Mentrau Iaith Cymru

01492 643401


Mwy o gerddoriaeth... More music... Mae llawer mwy o ddigwyddiadau, gweithgareddau a phob math o bethau cerddorol yn cael eu trefnu ar gyfer yr haf gan y mentrau. Gwyliwch y gwagle! Musical events, workshops and much more are being organised for the summer by the Mentrau Iaith. So watch this space!

Mae'r Mentrau Iaith yn cynnal a

The Mentrau Iaith organise and

chefnogi dros 150 o ddigwyddiadau

support over 150 music

cerddorol bob blwyddyn.

events every year.

Am fwy o wybodaeth ewch i:

For more information go to:

mentrauiaith.cymru mentrauiaithcymru @mentrauiaith

Llyfryn gwyliau 2018  
Llyfryn gwyliau 2018  
Advertisement