Page 1

Størst i distriktet!

Nr. 18 Onsdag 16. mai 2018 Løssalg kr. 30 Årgang 32

l Nr. 2 Torsdag 18. januar 2018

l Løssalg kr 30,- l Årgang 32

Vil profilere Meløy

Hjelper fattige barn

Kommunen inviterte veteranene www.meloyavisa.no

MELØY: 40 år etter at den første norske kontingenten til FN´s UNIFIL-styrke landet i Sør-Libanon, møttes nylig lokale veteraner til en markering på Ørnes Hotell på selveste Side 6 frigjøringsdagen.

Vinteråpningstider: Søn-Tors13.00-22.00 Fredag-Lørdag 12.00-23.00

Vil bli mer inkluderende Drømmestipend til Harald Georg Side 2

Barnehagebarn med i kunstprosjekt l Side 5

7 0 9 0 0 3 4 6 5 0 0 15

ette s n e r e r ø f Ord gi inkluderin den r o s g a d å et p v i l s d i e b r a MELØY: I neste kommunestyremøte ønsker ordføreren å sette fokus på inkludering i arbeidslivet. –Vi må alle bli flinkere til å inkludere folk som har falt utenfor, eller aldri har kommet inn i arbeidslivet, og gi dem en sjanse, sier Stormo. Leder for arkiv, Bente M. Sørgård har hatt flere på arbeidstrening og syns det er bare positivt. Side 3


2

Onsdag 16. mai 2018

Telefon 75 71 95 50 Tipstelefon 41 68 66 82 E-post post@meloyavisa.no www.meloyavisa.no Grunnlagt 1986

Meløyavisa redigeres etter Vær varsomplakaten. Personer som føler seg urettferdig behandlet kan klage avisen inn for pressens faglige utvalg (PFU)

PFU

er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr: Prinsens gate 1, 0101 Oslo

Lokalavisa for Meløy – Rødøy og Gildeskål

To glade prisvinnere

GILDESKÅL: – Vi er glade for å kunne dele ut Drømmestipend til begge våre kandidater, sier kulturkonsulent Heidi Bakke i Gildeskål. Hanne Hammernes hanne@meloyavisa.no

Liam Reynolds (16) fra Inndyr og Harald Georg Høyem Olsen (16) fra Kjelling har begge fått tildelt Drømmestipendet som er på 15.000 kroner. De konkurrerte med ca 450 andre nominerte om 100 mulige stipend. Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Det deles ut 100 stipender à 15.000,-, sier Bakke.

I kommunestyret

Den offisielle overrekkelsen skjedde i gårsdagens kommunestyremøte på Inndyr. Dessverre kunne ikke Harald Georg delta på grunn av skole, men han vil få overrakt gavesjekk og diplom ved en senere anledning, sier Bakke. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Musikklinja

Harald Georg går nå første året på musikklinja ved Bodø videregående skole og har valgt akustisk gitar som sitt intstrument. Han både synger og spiller piano i tillegg. Han forteller til Drømmestipendet.no at han fikk sin første gitar da han var seks år gammel og har hatt undervisning ved

TEKNOLOGI: Liam Reynolds bruker moderne teknologi og dataprogrammer for å skape sin egen musikk i sin stil. Foto: www.drommestipendet.no

GITAR: Harald Georg Høyem Olsen har gitar som sitt hovedinstrument og er allerede godt kjent i distriktet. Arkivfoto: Bente Haldorsen Bodø kulturskole i ni år. Han har deltatt på UKM flere ganger både alene og sammen med andre og har opptrådt på mange lokale arenaer både i Gildeskål og Bodø. Han forteller videre om sine drømmer som er å bli pådriver i det lokale musikkmiljøet, skrive egne låter og bli utøvende musiker for å nevne noe.

Piano

Liam kom til Norge fra Skottland da han var fire år, og fikk sitt første piano da han var sju og fikk da undervisning. Han var ivrig til å øve og flink til å improvisere i ung alder. Dette førte til at han er blitt brukt i forskjellige musikalske sammenhenger. Hans trang til variasjon førte til at han begynte å jobbe med dataprogram som inkluderte pianospillingen der han kunne være kreativ og komponere egne låter. Han sier til Drømmestipendet.no at han vil lage noe annerledes, noe unikt; med mye mening og følelse. Jeg vil lage musikk som kan inspirere folk og fortelle et unik historie, eller forsterke en eksisterende historie, ved å bruke et miks av tradisjonelle, og kunstige instrumenter og lyder. Drømmen min er å samarbeide, både med nye og gamle band, og med kjente filmprodusenter og historieforfattere i musikklinjen. Jeg vil dele min kunnskap innenfor musikk og lydteknologi med andre slik at de kan nyte musikk like mye som jeg gjør. (kilde: www.drommestipendet.no)

17. mai-

Buffet

Kl.13.30 - 17.00 Velkommen til vår 17. Mai Buffet med varmretter og dessertbord. Voksne kr. 395,Barn under 12 år kr. 130,Barn under 5 år gratis.


3

Onsdag 16. mai 2018

Vi må tørre å slippe inn folk

POSITIVT: Arkivleder i Meløy, Bente M. Sørgård har god erfaring med å ha folk på språk- og arbeidstrening, og ønsker fokus på dette blant politikere velkommen.

MELØY: Det er ordfører Sigurd Stormos oppfordring til både politikere, næringslivet og offentlig og private arbeidsplasser. Hanne Hammernes hanne@meloyavisa.no

– I neste kommunestyremøte som går av stabelen den 24. mai, skal vi ha inkludering som tema, sier Stormo. Jeg vil starte prosessen med å sette inkludering i arbeidslivet på dagsorden. Vi skal sette fokus på de forskjellige måtene man kan være mer inkluderende, og vi skal åpne noen dører og lære mer om hvordan og hva vi kan gjøre for nettopp å inkludere folk som av forskjellige årsaker har havnet utenfor, eller aldri har kommet inn i arbeidslivet, sier Stormo. Det kan være ungdom og voksne, flyktninger og tilflyttere av begge kjønn. Alle er en ressurs og må få muligheten til

å vise hva de kan og få tro på seg selv.

Økonomisk besparelse

Ved å være mer inkluderende og få folk i arbeid eller aktivitet er til syvende og sist en stor besparelse for samfunnet økonomisk. Alle som ramler utenfor genererer ofte andre pengekrevende tjenestebehov. Vi må ta inn over oss at den største ressursen vi har er human kapital. Alle kan bidra med noe, og nå ønsker vi å systematisere dette arbeide i samarbeid med blant annet Meløy arbeidstreningssenter MATS, NAV og Flyktningetjenesten. Meløy kommunes organisasjon er tross alt den største arbeidsgiveren i kommunen, og vi har mange muligheter hvis hver enkelt arbeidsplass bare tør å slippe inn folk og gi noen en sjanse. Arbeidstrening er ofte inngangsbilletten til fast jobb. Jeg har selv jobbet mye med ungdom, og ser at ansvar og aktivitet gjør at folk «vokser», sier Stormo.

Kunnskap er nøkkelen

– Jeg har invitert NAV Meløy til å komme å fortelle kommunestyret om fakta, statistikk og i hvilken grad de kan delta i et slikt prosjekt. Flyktningetjenesten skal fortelle litt om deres erfaringer og deres behov for å få kontakt med firmaer og arbeidsplasser som kan ta imot flyktninger til blant annet språk- og arbeidstrening. Til slutt har jeg invitert Meløy arbeidstreningssenter som skal fortelle om sine erfaringer og sine tilbud i dag, og hva de kan bidra med framover, sier Stormo. Jeg mener at kunnskap om temaet er viktig og en god start for å få flere arbeidsivere og arbeidsplasser til å åpne døren for en som har behov for litt starthjelp. Ved å sette fokus på dette og starte et systematisert arbeid med de aktuelle partene og aktørene, har jeg stor tro på at vi kan lykkes med å bli en inkluderende kommune i tråd med intensjonene til AVSL (Arbe-

ridsgiverforening for Vekst og attføringsbedrifter, som MATS er medlem av) De sier at arbeidsinkludering handler om å se enkeltmennesket, og å se mulighetene hos alle, også de som er født eller blitt uføre. De snur nå hver stein for å finne en jobb til hver enkelt og ønsker derfor at kommunene setter fokus på nettopp dette temaet.. Gjennom et aktivt eierskap kan eierkommunen sikre at arbeidslivet blir en arena for alle innbyggere i kommunen. En mulighet er at eierkommunene bruker anskaffelsesreglene aktivt for å bidra til arbeidsinkludering. Derfor har ASVL samarbeidet med KS Bedrift for å lage en veiviser for offentlige anskaffelser, som kan brukes aktivt i dette arbeidet, avslutter Stormo.

Veldig positivt

– Jeg har bare gode erfaringer med Muhamad Ehssan Hereh fra Syria i språkpraksis hos oss,

forteller fagansvarlig for arkivtjenesten i Meløy kommune, Bente Margit Sørgård. Med en bachelor i regnskap og lang erfaring fra arbeidslivet i Syria, gled han lett inn i kontoristrollen på rådhuset. Tre dager i uka har han vært hos oss, og vi har hatt mange flotte samtaler og delt både erfaringer og betraktninger med hverandre. Det har vært givende både for han og oss, og det er ikke tvil om at en slik inkludering er berikende og nyttig. Han er nå utplassert i industrien i Glomfjord, og er mer sporadisk hos oss, sier Sørgård, som har ingen betenkeligheter med å anbefale Hereh til arbeidslivet i Meløy. Hun forteller videre at de stort sett jevnlig har folk inne på arbeidstrening, og selv om det krever litt ekstra i forhold til opplæring, regner hun med at de også i framtiden vil ta imot nye mennesker som trenger en sjanse til å komme seg inn i arbeidslivet eller som har behov for språkpraksis. Det er en framtidig investering for samfunnet vårt, avslutter hun.


4

Onsdag 16. mai 2018

De søvnløses klubb

Vil ha vei-oppdatering RØDØY: Nordvernes og Jektvik lokalutvalg ved Marit Hagen Olsen har i et brev til kommunen purret på oppdatering om saker fra økonomiplanen som berører Jektvik, deriblant veien utover mot Jektvikøya. De ønsker også informasjon om Sjåvikveien mot Sperstad som har vært i svært dårlig forfatning i vår. I brevet står det at folk som bor ved denne veistrekningen er lei av å bli avfeid, blant annet med unnskyldninger om at en må vente til telen er gått ut av jorda. Nå krever befolkningen at kommunen gjør jobben sin og setter i stand veien, straks.

Loppemarked på Sandhornøya GILDESKÅL: Lekanger kvinne- og familielag avholder loppemarked lørdag 2. juni på formiddagen. I tillegg til loppemarked med fine lopper er det kafé med hjemmebakte kaker, møsbrømlefse, kaffe, te og saft. Det er anledning til å betale med kontanter og Vipps.

BOKA: Ole Selvær med samboerens bok som han har illustrert. Paret har også gitt ut to andre små bøker.

Det er tittelen på en Bøker Selvær tilbragte mange år rykende fersk bok i England, men i dag har han Ole Selvær har ilgjort Bodøværing av seg og er lustrert. En bok om aktiv blant annet med produklange søvnløse netter sjon av små bøker. Boka ”De søvnløses klubb” er skrevet av hvor forfatteren deler hans samboer Rannveig Taraldsen Lassche, opprinnelig fra Løtanker og fantasier dingen. med leserne. Selvær forteller at notatene til Bente Haldorsen bente@meloyavisa.no

Ole Selvær har røtter/tilhørighet både i Meløy og Gildeskål. Arkitekten vokste opp på et småbruk i Snyen i Bolgværet og tilbragte sine første 13 år der. Skolegangen fra sjuende klasse til framhaldsskolen fikk han i Gildeskål, kommunen hans mor kom fra.

denne boka har lagt i en skuff i årevis før han kom over dem, og dermed var ideen om en bok sådd. Han så straks for seg illustrasjonene og startet på arbeidet.

Søvnløs

Innholdet i boken stammer fra en tid da samboeren hadde en vanskelig periode og slet med å få sove på nettene. Hun skaper seg i boken en egen tilværelse

på et tidspunkt hvor de fleste av oss sover. Etter å ha lest boka er det nesten fristende å bli med i de søvnløses klubb. Drikke te, spise kald kalkun og ananas, danse en sensuell zorba eller en høytidelig wienervals og om mulig besøk av en søvnløs mann i natten og nytelse av en dampende varm buljong-suppe. Forfatterens netter blir så rosenrøde og fristende at man får skrekkelig lyst til å bli medlem av den eksklusive klubben hvor det også vartes opp med god vin, et glass whisky og fengende musikk, blant annet av Tre små kinesere, Bjørn Afzelius og Olav Stedje-vi vandrar saman…..

Vil starte lokallag for Senterungdom

FORFATTEREN: Rannveig Taraldsen Lassche i sin blå silkepysjamas.

Presentasjon

Da boka nylig ble presentert, var ”natten” lagt til ”De søvnløses klubb”, antrekk pysjamas og andre nattklær. På menyen sto selvfølgelig kald kalkun og ananas. Stemningen var upåklagelig og forfatteren i blå silkepysjamas. Ei bok vel verdt å lese, både for de søvnløse og alle andre. En flott skildring med beskrivende illustrasjoner. En bok som du ikke hadde lyst til å legge vekk.

BOKLANSERING: Mange møtte opp på ”De søvnløses klubb” for å få med seg boklanseringen.

MELØY/RØDØY/GILDESKÅL: Det arrangeres et åpent møte for å starte et lokallag for Senterungdom i disse tre kommunene. Møtet er åpent for alle, både medlemmer og de som ønsker å vite mer om Senterungdommen. Møtet finner sted på rådhuset på Ørnes den 26. mai kl. 10.30.

Boken selges direkte fra forfatter

Ny økonomisjef MELØY/GILDESKÅL: Eva Stokvik (54) fra Inndyr, Gildeskål, er ansatt som økonomisjef i Meløy kommune. Stokvik har lang erfaring som økonomisjef i Gildeskål kommune og banksjef i Gildeskål Sparebank. Stokvik som kommer til Meløy fra en stilling i Arena, tiltrer 18. juni.


5 5

8. juni 2017 2017 Torsdag 28. september Onsdag 16. mai 2018

Meløy kommunestyre

Lærevillige livreddere

Meløy kommunestyre

Kan havne på Robeklista Rødøy kommunestyre

le orientere om økonomien i MELØY: – Vi kan havne noen måneder kommunestyret. Regnskapet for 2016 viser at på Robek-lista, sa 2,2 millioner kroner i underGildeskål kommunestyre skudd fra 2014 ennå ikke er dekrådmann Hege Sørlie ket inn, og dermed kan vi havne da hun orinterte om på Robek-lista i noen måneder, sa rådmannen. Hun poengterte økonomien i komsamtidig at det ikke var noen munestyret i forrige dramatikk i dette, men at det uke. ville ordne seg utover året. Hanne Hammernes hanne@meloyavisa.no

Meløy kommunes økonomi er som været; ustabilt, men vi mister ikke trua, sola skinner og det blir sommer til slutt, sa rådmann Hege Sørlie da hun skul-

– Vi blir av og til slått tilbake av en skur, men vi minster ikke trua – sommeren kommer uansett. Vi er kanskje midt inni pinseria, som varer ekstra lenge, kanskje opp mot ti år, sa hun. Ting tar tid. Endringsprosjektet er godt igang, men resulta-

GILDESKÅL: Nylig holdt MA at han er imponert over gjengen som deltok på kurset. Jan-Ove Edvardsen fra – Det er fornøyelig at det er så mange Rødøy kommunestyre Gildeskål Røde Kors et ikke med gang. Vi som hartene lyst vises til å ta vare påen hverandre. vil legge fram flere saker utover Og de er lærevillige folk, sier Edvardsen repetisjonskurs i bruk av høstenatsom om langsiksom forteller helehandler 12 personer deltok hjertestarter. tige strategiske planer både for på oppfriskningskurset. lege, omsorg, skole og kommu-

Hanne Hammernes

nal drift forøvrig, sa rådmanHjerte/lungeredning

nen.videre Hun at pekte på flere posiHan sier de trente på komtive trender noe allerede, mente presjon/innblåsing, som erogalfa omat hjertestarteren det vil gå bra til hvis vi Det er Saurnesklubben på Nygårdsjøen ega innen er slutt tilgjengelig. fortsetter å tar jobbe som er initiativtaker til kurset. At Saurnesklubben dettesmartere på alvor for sykroner. for denne kunnKarin Willumsen forteller at klubben nes han færre er kjempeflott samlet inn penger og kjøpte to hjerte- skapen må repeteres jevnlig for at man startere i 2011. Siden den gang har de skal kunne bruke den og gjøre de rette arrangert flere kurs. grepene når det er snakk om å redde liv. I området ved Nygårdsjøen er det to Her er barna klar til dans etter en flott fredssang Reipå på elFornøyelig DANS: hjertestartere. Den enesom er plassert SOMMEREN Barnehage, som også var til stede på åpningen, haddeKOMMER: tatt med. RådKursleder Jan-Ove Edvardsen sier til dresenteret denSørlie andre ved Fjordbua. mannogHege orienterte om hanne@meloyavisa.no

Gildeskål kommunestyre

kommunens økonomi og sammenlignet været; ei og annen LÆREVILLIG GJENG: Kursleder Edvardsen med en flink ogmed lærevillig gjeng. STOLTE: BarnaJan-Ove fra Inndyr foran sitt bidrag tilden den flotte utstillingen. pinserie innimellom. Foto: Karin Willumsen Foto: Inndyr Barnehage

Inndyr barnehage

ikke fotball beholde SamarbeiderFår om overskuddet

Med i spennende fredsprosjekt

Underforbruk

MELØY: Årsregnskapet til Meløy utvikling KF viste et underforbruk på i overkant av 8,5 millioner kroner for 2016. Regnskap og årsmelding ble lagt fram for kommunestyret og godkjent.

MELØY: Meløy eiendom KF hadde et overskudd på kr. 1.081.300,- i regnskapet for 2016. Dette overskuddet ble vedtatt overført til Meløy komINITIATIVTAKER: munes disposisjonsfond selvleder om det Sportslig i Meløy kunne vært ønskeligFK fraSvein foretakets side Fredriksenå overføre dette til årets regnskap. GILDESKÅL: med trenerutvikler lingen ”DU-E”. Stolte veilede dem i å skapeStig et Flere politikere var oppe på talerstolen Johansen fra fred Bodø/som barn hadde med seg fint kunstverk, med Barnehagen på MELØY: Alle fond er tomme og og mente at det kun Glimt ble aktuelt gjøre og Kjell åNikodekorerte krukker med hovedtema. Inndyr er en for avkommunens laisen fra Nordland handlingsrommet dette i år på grunn av den økonomiske I tillegg ble to voksne blomster de hadde sådd Fotballkrets. drift er Saltenbarnelik null. Det er en kort oppOrdføreren flere fra hver barnehage kurset selv. De små tilstanden kunstnernetil kommunen. summering av status etter at fikk årsmelpåpekte imidlertid at den tilstanden vil ved Universitetet i Bodø, med seg en flott åphager som har ding og regnskap formøttes 2016 blening behandkomme til å vare i mange år framover. takler at det er litt kaldt og hustrig på MELØY: Nylig senav utstillingen, med hvor også kunstnerne ble let av kommunestyret. Et merforbruk treningsøktene på vinterstid, samt lange fått muligheten taler, og presentert. Inndyr Bartrale personer innensnorklipping meløy- og på 400.000 kroner i investeringsbudkjøreavstander til hall fikk og trening. de fikk god anledning til å nehage tildelt Han Ane til å delta i ”DUfotballen å diskutere et sjettet dekkesfor inn ved bruk avseKLPunderstreker at dette ikke er nye utforpå de andre barnehage- Øverås som veiledet dem E” prosjektet. fondet. men noe FK harpåslitt med fremtidig samarbeid.nes arbeider. dringer, Det vanket og Meløy var på besøk Inndyr i mange år. også både mat, drikke og underveis. Ungene planat dersom – Dette Prognosen er ting vi vil komme til som livs, is til de små. MELØY: tet frø iviser små krukker Bente Haldorsen en kjører samme drift resten av året vil sier Fredriksen ønsker selv. å snu Etter disse Initiativtaker til møtet var sportslig leder Styrer i Inndyr Barne- desom dekorerte bente@meloyavisa.no en komme ut ved med et merforbruk på gi holdningene hjelp av konsekvenser, i Meløy Fotballklubb, Svein Fredriksen. hage, Annabell Kroknes, utstillingen skal barna MELØY: Kommunestyret har rundt 4 mill. kr. Ved et merforbruk tydelige kontrakter og strammere linjer Som støttespillere hadde han med seg at Nylig var de unge kunst- sier til Meløyavisa at bar- bort krukkene for å vise vedtatt å øke lånerammen for prosjekved årsslutt vil overføringene til for de spillerne som virkelig vil. trenerutvikler Stig Johansen fra Bodø/ nerne representert med nehagen ble forespurt av man skal dele med hvertet vannforsyning Grønøy med Regionråd driftsfond detmåten sies Glimt og KjellpåNikolaisen fraSalten Nordland i fjorbli redusert. andre ogNå påmå den en ny utstilling Flymuse1.300.000 kroner. De vedtok også å at dette er relativt usikre prognoser. Fotballkrets. Rekruttering høst om de ville delta i skape fred. et i Bodø. inngå avtalefrigjøringsdamed grunneier på Storøy noe Det kantakkomme –inntekter som vier i dag Rekrutteringen innad i Meløy dårprosjektet, de Et svært spennende og På selve om garanti for vannforsyning til hans ikke har god oversikt over (blant annet lig og som eksempel ble det dratt frem Vil mer gen reiste ni barnhage- ket ja til. De deltakende lærerikt prosjekt, sier styhyttefelt i Olavågen at kommunen KLP) og som bedre resultatet, Ressurspersoner fotballen i Mel- fra at det i høst, etter årets sesong, kun er barnehagene fikk tildelt rer kan Kroknes. barn til Bodø for innen å mot avlefår grave i hans grunn. Tiltaket skriver rådmannen i sin tertialrapport øy møtte opp for å ta del i treffet som fortre 16 åringer som skal videre. Vi ønsker vere sitt bidrag til utstil- en kunstner som skulle finansieres gjennom påstørre selvkosttatt til orientering komhåpentligvis skal føre lån til en entusi- som disseble velkommen til oss, sieravFredriksen område vann. det vedtatt asme og mer samarbeid mellom klubbene munestyret. og legger til Samtidig at alt for ble mange blir borte økning i avgift vann ogtilavløp i kommunen. Svein Fredriksen er klar på 10% underveis. Noe som for igjen fører at det siste at han ønsker at Meløy FK kan få overta for er for litehalvdel spillereavi 2017. denne aldersgruppen ungdommene fra 15/16 års-trinnet. til å kunne bygge et lag. RØDØY: Innovasjon Norge inviterer næringsdrivende, MELØY: på vil Glomfjellet ved – De somVeien virkelig noe, må inn under gründere eller har planer Synken vil være stengt en ukeetsom til, Gruppe det kan være interesvår paraply. Da kan viandre bygge lag hvor skriver kommunen på sine nettsider MELØY: Alleerhusstander i Meløy EtterNorge møtet intensjonen å prøvehar å få spillere fra hele kommunen kan komme sant å diskutere med Innovasjon til informasjonsden 6. juni. av denne perioden fåttgruppe tilsendt denskal nyestyre brosjyren «På til en som et samarbeid sammen og Italøpet fotballen i Meløy til nye nå møte i vurdert Tjongsfjord den vil det bli nødvendige sik-5. juni. tur i Meløy». En lettfattelig oversikt på tvers av klubbene, med representant høyder, sier Fredriksen. ringstiltak. Det ble klart etter befaring over flotte turmål i vår vidstrakte fra hver klubb. Håpet er da at samholdet Innovasjon Norge vil pre- Tirsdag ettermiddag og nes vil være tilstede begge av representanter fra Statkraft og kommune. Enten du liker å ferdes Dårlige holdninger styrkes og at det vil bli faste retningslinsentere de virkemidlene onsdag 6. juni vil enkelt- dager, Meløy kommune 6.hvilke juni. skjulbedrifter langs fjæra, til opplyser sjøsfor eller fjells, er løfte det legger ikke på at han kunne jer samt mulighet å itil fellesskap deFredriksen tilbyr, forklare møte kommunen på Statkraft og kommunen minner noe for enhver smak i brosjyren. Ved ikke er fornøyd med tingenes tilstand i fotballen i Meløy til et nytt nivå. typer prosjekter som kan Innovasjon Norge om eg- sin nettside. samtidig om atog det erHan stor sier snøsmelting tur som er beskrevetlafinner du Meløy Fotballklubb. MA at hver – Dere er ressursene, dere inspiremotta støtte, hva som netilprosjekter. Næringsikhele Glomfjellet, og at rasfaren på også en OCR-kode som kan skannes de har mange flinke spillere som virkelig re av hverandre, inspiratoren sitter rett reves av bedriftene. konsulent Rolf Inge Sleipdenne tiden av er åretflere ogsåsom er stor meravinformasjon hver tur. vil, men at det bareved ønsker inn ved for siden deg, sa Stigom Johansen helt åFykantrappene. spille på vårUTGAVE og sommerAV og som ikke til slutt. TORSDAG 24. MAI NESTE MELØYAVISA

Tomme fond

Økning i vann og avløp

Mer penger til vann

Innovasjon Norge i Tjongsfjord

Ennå stengt

På tur i Meløy

- Fortsetter sin suksess i Meløy og Rødøy! XL-BYGG Arnulf Hansen oppretter faste kjøreruter og bringer byggevarene dine rett hjem. Vi tilbyr alt av byggevarer og interiørprodukter til meget konkurransedyktige priser, levert hjem med bil eller båt, eller klappet & klart i nært samarbeid med våre dyktige håndverkere i Meløy og Rødøy: Ravik & Mathisen AS Snekker Seljevoll AS Krogvoll Entreprenør AS Gjerøy Maskinstasjon Tømrer Gunnar Urskog Tømrer Åsmund Våtvik Nordnorsk Montasjeteknikk

tlf. 41 56 71 91 tlf. 99 03 43 15 tlf. 99 69 89 52 tlf. 90 19 47 86 tlf. 97 95 76 42 tlf. 41 51 12 74 tlf. 40 42 22 22

SPØR OSS - DET VIL LØNNE SEG! Velkommen!

8185 Vågaholmen e-post: post@arnulfhansen.no tlf. 75 09 89 00

SAMARBEID: Sentrale personer innen


Onsdag 16. mai 2018

6

Biskopen besøker Gildeskål GILDESKÅL: Fredag 18. mai gjester biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og prost Elin Vangen, Gildeskål. Da markers det at det i vinter er blitt gjort restaureringsarbeid på den

gamle steinkirken fra middelalderen. Dette gjøres med en Tidebønn. Prest Jon Aalborg, diakon Beate Amundsen, biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og prost Elin

Vangen deltar i Gammelkirka (åpent for alle). Det blir innslag av Lahko voices og kantor Anna Jelstad. Klokken 14 er det avreise til Saura hvor det blir kaffe og omvisning.

Inviterte til markering

VETERANER: Kyrre Mobakken, Fredrik Finne (Tysklandsbrigaden 1952), Finn Stavnes, Geir Haukland, Harry Birkelund, Terje Volden, Roger Johansen, Rune Nereng, tjenestegjorde både i Libanon og Bosnia, Geir Anton Olsen, Sigvald Seljeseth, Danor- Bataljonen i Gaza 1961, Frode Åsvang og Per Helge Svendsen.

MELØY: 40 år etter at den første norske kontingenten til FN´s UNIFIL -styrke landet i Sør-Libanon møttes nylig lokale veteraner til en markering på Ørnes Hotell på selveste frigjøringsdagen.

raner fra internasjonale operasjoner møttes til en markering av veterandagen samt feiring av UNIFIL`s 40-årsjubileum nylig. Varaordfører Lisbeth Selstad Amundsen ønsket velkommen og sa hun satte stor pris på å få være i lag med veteraner fra lokallaget denne dagen. Totalt er det registrert 46 veteraner i Meløy og 23 i Gildeskål. En del av disse var kommet for å delta på markeringen.

Ny leder Bente Haldorsen bente@meloyavisa.no

Veteraner over hele landet ble hedret og markert 8. mai. Det var 20 år siden den norske hovedstyrken forlot Libanon, etter at flere tusen nordmenn hadde tjenestegjort der i FNstyrken mellom 1978 og 1998.

Kommunen inviterte

Det var Meløy kommune som var vertskap da et knippe vete-

Finn Stavnes er leder for lokallaget Meløy med omegn av NVIO (Norsk Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner). Han har selv vært to kontingenter i Libanon, Norbat 14 og Norbat 18, i 1984 og 1986. Han føler det var fantastisk å kunne være med å bidra til fred i Midtøsten i en komplett strid. – Jeg opplevde mye og kom nært på folket, sier veteranen. Som nyvalgt leder i lokallaget

ønsker han at flere veteraner slutter seg til laget, også dagens veteraner som har deltatt i Afghanistan. – Vi ønsker å fange opp alle, sier han og roser samtidig Meløy kommune som i de senere år har bidratt med en fin markering for å hedre den innsatsen veteranene har bidratt med.

Foredrag

Veteran Geir Haukland fra Ørnes tok de fremmøtte med på en reise med foredraget ”Unifil gjennom 40 år”. En interessant reise i tekst og bilder og utfyllende informasjon av Haukland som har tre kontingenter i Libanon bak seg, i 1984, 1991 og 1992, i alt et og et halvt år. Mange kjente seg igjen i bildene som ble vist.

Hyggelig samvær

Etter foredraget var det tid for sosialt samvær med erindringer fra tiden hvor de var i

tjeneste. Kommunen spanderte middag på veteranene og deres partnere som også ble berørt da familiefar tjenestegjorde i internasjonale styrker.

Først ut

Geir Olsen fra Kjelling er en av veteranene som var til stede denne kvelden. Han var med i den første puljen av nordmenn som ble sendt til Libanon i 1978. – Ja det var i påsken vi landet i Beirut. Jeg hadde skrevet en kontrakt med Forsvaret etter førstegangstjenesten hvor jeg stilte meg disponibel for internasjonale operasjoner. – Jeg måtte likevel gå noen runder med meg selv da jeg ble oppringt, sier Geir som den gang var 27 år gammel. Han opplevde en givende og spennende tid og ble værende i et og et halvt år, hvor han var stasjonert på ulike steder. Spesielt snakker Geir on det gode samholdet og den gode kontakten med lokal-

befolkningen i områdene. – Jeg lærte meg noe arabisk og kunne kommunisere med folket, sier Geir, som synes det er viktig at veteranene får treffes via lokallagene. – Bare vi som har vært ute i tjeneste vet hva det er, sier han, som synes det er godt å prate med andre som har vært i Libanon.

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ble opprettet 19. mars 1978. I korte trekk var mandatet å bekrefte uttrekningen av israelske styrker fra Libanon, gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet, samt bistå lokale myndigheter med å gjeninnføre kontroll og autoritet i Sør-Libanon. (Kilde: Forsvaret.no)


Onsdag 16. mai 2018

7

19

39

19

00

00

10 NAKKEKOTELETTER , RØKT SVINEKAM, SURRET SKINKESTEK 39,00 pr. kg

6

FOR

69

120 ml, 5,00 pr. stk

BRINGEBÆR / BLÅBÆR / JORDBÆR

00

299

BRUS 0,5 LITER

REKER 5 KILO

00

59,80 PR. KG

Frys, str. 70/90, Selges i 5 kgs kart. 59,80 pr. kg, 299,00 pr. kart.

15

00

KRONE-IS JORDBÆR/SJOKOLADE

00

Bringebær 125g, 19,00 pr. pk. Blåbær 125g, 10,00 pr. pk. Jordbær 500g, Belgia, 19,00 pr. pk

Ringnes, Plukk og Miks, 23,00 pr. l, eks. pant

5

00

HONNINGMELON / PIEL DEL SAPO 15,00 pr. kg

20

00

ASPARGES GRØNN

Gjelder i Nordland til og med 20.05.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

20,00 pr. bunt

00


Familie &Venner

8

Onsdag 16. mai 2018

Ka skjer kor:

Familie &Venner

Her kan lag og foreninger melde inn sine arrangement med tid og sted. (Kostnadsfritt for lag og foreninger). post@meloyavisa.no Tlf/sms 41686682

MAI/JUNI

Familie &Venner

9.-31.mai Ett år med kamera/Fotoutstilling Thomas H. Moen Hvor: Meløy bibliotek Når: I åpningstiden Onsdag 16. mai Rusfritt arrangement for ungdom Hvor: Huset Inndyr

Debatt 9. juni

Debatt

KONSERT GLOMFJORD HORNMUSIKK Sted: Nordtun Helserehab Nærmere opplysninger kommer

Sara Hafsmo 4 år Det smeller fra loft og til kjeller, i dag er det Sara det gjelder. Hipp hurra for Sara som blir 4 år på 17. mai. Gratulerer fra tante Britt

Debatt er snart over – hva nå? Omstillingsfasen SENIORTUR TIL STORVARDEN, GRØNØY Lettgått tur til utsiktspunktet på Storvarden. Mulighet for grilling. Oppmøte NÆRINGved Samfunnshuset på Grønøy. Turleder Anfinn Myrvang tlf. 952 29 762 SLIVSMØTE: Meløy Arr.: Meløy turlag kommune ønsker å

MELØY: Meløy kommune inviterer til et åpent møte 30. mai om 9-10. juni tilrettelegging av lokal næringsutvikling. CAMP HØY PULS Hanne Hammernes hanne@meloyavisa.no

få innpill fra næringslivet til sin Strategisk næringsplan og inviterer til møte den 30. mai. Sist næringlivet møttes stor skala, var Friluftshelg med overnatting for ungdom i alderen 13-18 år. Meriinformaspå Meløyseminaret på jon kommer. Halsa tidligere i vår.

Arr. Kulturkontoret

på søndag og turer i Bolgværet. I tillegg masse sosialt samvær. For mer info kontakt Marit Swensen; marit.swensen@hotmail.no eller på tlf. 47909221. Påmeldingen innen 12. juni. Max 30 deltagere. Arr. Havpadling Bolga.

siste 16-17. juni

ADReSSe: Kystveien 10 BoLIGtype Leilighet (m/Hybel) pRISANtyDNING 3.350.000,‑ VeRDItAkSt: 3.425.000,‑ oMk.: Ca. 2,5% av kjøpesum BRA/p‑RoM: 77 / 72 kvm. ByGGeåR: 2010 pARkeRING: Oppstillingsplass toMt: Eiet tomt 2100 kvm. Eid av sameierne etter brøk VISNING: Kontakt megler for visning

ANSVARLIG MeGLeR: Georg R. Paulsen tlf: 99 11 90 93 grp@mhuset.no

Fredag 25. mai Dr***Liv - Stand up show Hvor: Meløy kulturhus Når: 21.00 25.-27. mai Tåkeheimen - på ski over Svartisen Når: Oppmøte Fykanvannet kl. 17.30 Lørdag 26. mai Tur til Risnestinden, Åmøya Når: Oppmøte kl. 11.00 ved grustaket 29. mai - 3. juni Brekurs Blåis Når: Teori Bodø 29. mai. Tur til Svartisen 31.mai - 3. juni.

Fredag 1.- lørdag 2. juni Loppemarked arbeide videre med. Det blir gruppearbeid og dis- Hvor: Tidemannbrygga, Ørnes Når: fre.17-20 lør 10-17

De ønsker konkrete forslag og Meløy kommune har startet arbei- synspunkter på hva og hvordan 15. juni det med å utvikle en Strategisk kommunen best kan legge til rette kusjoner om vekstmuligheter, satnæringsplan for perioden 2019 - for vekst og videre utvikling av lo- singsområder og tilretteleggende 2022, som på mange måter blir UNGDOMSKONSERT en kale bedrifter - i tett samarbeid med tiltak for framtidig næringsutvikling videreføring av arbeidet med i Meløy. Kommunen ønsker også å Meløynæringslivet. kulturhus næringsutvikling etter at omstillOrdfører Sigurd Stormo og leder styrke sammarbeidet mellom komMer informasjon kommer. ingsfasen er over, skriver kom- for plan- og kommunalteknikk, Me- munen og næringslivet. Arr. Elever 10. trinn, i samarbeid med foresatte. munen på sine nettsider. rethe Ørnes Skille,skole skal ønske velkommen og innlede møtet. Det blir satt fokus Plan Møte 30. mai 15-17.på junihva som er utgangspunktet for Det hele skal ende opp i Strategisk Nå ønsker kommunen en dialog næringsutvikling i Meløy i dag, og næringsplan for kommende år og og innspill fra det lokale nærings- det blir et innlegg fra Stine Esten- planen skal behandles i kommunePADLESAMLING BOLGA 2018 livet og inviterer derfor til åpent sen i Meløy Utvikling KF om er- styret i desember i år. Meløy komnæringslivsmøte onsdag 30. maiBolga på faringer fra omstillingsarbeidet og mune ønsker påmelding fra næringVelkommen tilereimulighetene samling medogblant annet fellestur på fredag lørdag,25. teknikkøkt Glomfjord Hotell. hva som viktig å slivet innen mai.

siste

Torsdag 24. mai Konsert med tenor Kristian Krokslett Hvor: Fore kirke Når: 19.00

Ørnes

AttrAktiv hjørneleilighet i 4. etg med stor tAkterrAsse og storslått Utsikt!

Moderne‑ 3 sov/2 bad ‑ 50 kvm terasse ‑ Panoramautsikt!

KVELDSTUR TIL SKJEGGEN, REIPÅ Mulig overnatting på toppen. Midnattssol med fantastisk utsikt. Oppmøte Stormo Gård kl. 18.00. Turledere Åge Magnussen tlf. 907 96 782, Alfred Nyhet Andreassen tlf. 994 51 434 Arr.: Meløy turlag 28-30. juni NORDNORSK REVYFESTIVAL Ørneshallen Velkommen til nordnorsk mesterskap i revy. Mer informasjon kommer. Arr. Nordnorsk revyfestival.

Lørdag 2. juni ÅMØY lekene 2018. Hvor: Åmnes nærmiljøanlegg Når: kl. 11.00 Lørdag 2. juni Tapasaften Hvor: Bondestua Når: kl. 19.00 Lørdag 9. juni Konsert Glomfjord Hornmusikk Hvor: Nordtun helserehab Når: kl. 11.00

Faste aktiviteter: Husflidkveld Bolga Hvor: Bolga skole Når: Torsdager kl. 19-22 Basseng Aktiviteter i varmebasseng m. instruktør Hvor: Meløy Fritidsbad Når: torsdager fra 19-20 Onsdagskafé Hvor: Husflidsloftet Halsa Når: onsdager fra 11-13 Strikkekveld Hvor: Husflidsloftet Halsa Når: torsdager fra 19-21 Strikkekveld Hvor: Meløy skole Når: mandager fra 20- ca. 21.30 Husflidskveld Glomfjord Hvor: Husflidsloftet Yaramuseet Når: man. 19-21 Kafé Vallvågen Hvor: Klubbhuset Når: lør. 12-15 søn 17-20


19199

Onsdag4.16. mai 2018 Fredag mai 2018

ØRNES Byggmix 75 75 27 95 Den lille Cafe 75 75 46 19

STYRK DET LOKALE NÆRINGSLIV!

-Handle lokalt!

Dybvik Møbler 75 75 42 77 Dybvik Sport 75 75 44 86 Jacob Klette Optik 75 75 49 10 Jensen Service 75 75 49 30 Meløyavisa 41 68 66 82 Meløy Varetaxi 90 20 67 64/ 90 28 74 60 Meløy Elektro 75 72 02 00 Meløy Energi 75 72 01 70 Mix Flipper Kiosk 90 13 14 14 Pernilles 75 75 46 90 Prix Ørnes 75 75 40 44 Ringo Oasen 75 75 02 00

Vikingen Pub & Spiseri 75 75 26 54 Vitus Apotek Meløy 75 75 48 44 Willumsen AS 75 75 45 22

ØRNES

GLOMFJORD ENGAVÅGEN

Ørnes Blomster 75 72 08 00

Coop Prix 75 75 22 80

Ørnes Blikk AS 75 75 41 40

Fabiola 75 75 45 48 / 48 13 99 58

MELØY

Glomfjord Hotell 75 75 25 00

Coop Meløy 75 75 11 52

Ørnes Hotell 75 75 45 99

Hairlines Frisør 75 75 25 40

REIPÅ

Montèr Solhaug 75 72 14 40

Meløy Næringsutvikling 75 71 91 00

Ørneskrysset Bensin&Service 75 75 43 08

Coop marked 20 75 75 17 01

Leif Brun&Sønner BYGGERIET 75 75 59 00

Velkommen til hyggelig handel!

HALSA Byggtorget Halsa 75 72 02 50 Spar Halsa 75 75 06 29 Montèr Solhaug 75 72 14 40

BOLGA Bolga Kro AS 91 88 48 85

NEVERDAL Joker Neverdal 75 75 51 11 Sandaa Gartneri 75 72 10 10

RING 416 86 682 FOR PRISTILBUD

Tip Top parfymeri Gull Sølv 75 75 44 21

PROFILER DIN BEDRIFT HER?

Tidemann Bil AS 75 72 10 80


10

Onsdag 16. mai 2018

17. mai program d Glomfjord

Engavågen

08.00 Flaggheising på kirkebakken Glomfjord skolekorps deltar 11:15 Salg av ballonger på kirkebakken 12:00 Folketoget Start fra kirkebakken Kulturhuset åpner 13:15 Seremoni i Meløy Kulturhus 17. mai-kafè i idrettshallen Salg av pølser, is, brus og ballonger Allsang Appell v/7. klasse, Glomfjord skole Sang v/Glomfjord ungdoms/barne- og minikor Utdeling av Ja-prisen Leker for barna i kinosalen Tale for dagen Russetaler Loddsalg 18:00 og 20:00 KINO

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

Vi har bankterminal og Vipps! Arr; 7.klasse

Neverdal 07.00 Salutt 08.00 Flaggheising ved Neverdal skole Korpset spiller i roden etter flaggheisinga 09.00 Frokost for korpset 09.45 Ballongsalget starter 10.15 Oppstilling 17.maitog 10.30 Toget starter Stopp ved bautaen for kransnedleggelse med tradisjonelt program Toget snur ved Sion Ved ankomst hallen åpner småtrinnet 17. maifeiringen med 17. mai-potpurri 12.30 13.00

Lekene starter Film for de minste 17. mai tale Underholdning

Det blir salg av lapskaus, vårruller, pølse i brød, is, brus, kake og kaffe

Ørnes

08:00 10:00 11:00 12:00 12:30 12:45 14:00 16:00 16:45

Flaggheising Enga skole + flagg-allé Enga skolekorps defilerer i sentrum Familiegudstjeneste Osa Frikirke Toget går fra kirken til Enga skole Tale for dagen Salg og leker starter Program i gymsalen Enga Skolekorps på Nordtun HelseRehab Enga Skolekorps på Vall omsorgssenter VELKOMMEN !!

Halsa 08.00 11.00 12.00 13.30 14.00

Flaggheising Halsa kirke Gudstjeneste Halsa kirke Toget går fra Halsa skole feiring på Halsa samfunnshus etter toget. Dørene åpner når korpset har spilt ferdig. Tale for dagen etterfulgt av underholdning Leker med bl.a. lykkehjul, quiz og luftgeværskyting. Velkommen

Det arrangeres også diskotek på kvelden i lillesalen på Samfunnshuset for 1.-7.klasse fra kl.18.00-19.30 Inngang kr. 20.00

Reipå Kl. 08.00 Flaggheising ved Reipå skole Reipå Hornmusikk spiller Kl. 11.00 - 15.30 Kafè på Reipå skole Salg av kaffe, kaker, rundstykker, is, pølser, brus og lapskaus Kl. 13.00 Folketog fra Reipå skole (Rute: Skolen-Havblikk-skolen) Etter toget: - Tale for dagen ved ordfører Sigurd Stormo - Innslag ved elever fra Reipå skole - Hornmusikken spiller - Leker for alle Vi oppfordrer ale voksne til å delta i toget og på lekene sammen med barna. Velkommen til en hggelig feiring av nasjonaldagen.

08.00 Flaggheising v /Ørnes menighetshhus Speiderne deltar ved flaggheisingen 09.15 Markering på hurtigrutekaia med speiderne 09.30 Frokost for speidere i Rådhuskantina 11.45 Oppstilling barnetog/borgertog ved rådhuset. Neverdal skolekorps spiller 12.00 Avgang 17.-maitog fra rådhuset via Ørnes omsorgssenter til Ørneshallen. 12.30 Dørene åpnes i Ørneshallen 13.00 Arrangement i Ørneshallen med kafè -Taler - Underholdning -Leker for barna 15.00 Diskotek på Joker’n for 1.-7.klasse. Slutt kl. 17.00.

Storvik

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være anledning til å parkere ved Ørneshallen denne dagen.

Vi har kortterminal.

kl. 09.30 Kransenedleggelse og tale ved Uredd bautaen kl. 10.00 Ungdomshuset åpner dørene kl. 10.30 Reipå Hornmusikk spiller i toget kl. 13.00 Salg av lapskaus. Det blir loddsalg og tombola. Salg av kaffe, kaker, is og brus. Husmorstua og UL Lys ønsker alle velkommen til en trivelig dag!


11

Onsdag 16. mai 2018

der du bor Bolga 08.00: Skrammeltog 11.00: Folketog 12.00: Tale for dagen 13.00: Middag 14.00: Leker 15.00: Kaffe og kaker Alle er hjertelig velkommen!

Meløy 11:30: Gudstjeneste i Meløy kirke m/konfirmasjon 17.mai-tog fra kirken umiddelbart etter gudstjenesten ledet an av Meløy Hornmusikk. Bekransning på bautaen og tale for dagen ved sambygding Camilla Leirvik. Vi synger nasjonalsangen til tonene av korpset. 13:00: Salg av middag, snitter og shavorma, kaker og kaffe, pølse med brød, is og brus i Samfunnssalen. Lotteri og leker for barna. Betaling med Vipps eller kontanter, ingen bankterminal.

Tjongsfjorden Kl 1100: Gudstjeneste i Tjongsfjord kirke kl 1145: 17.mai-toget går fra kirka til Rødøyhallen. kl 1300: Program i Rødøyhallen: Tale for dagen, kor, korps osv. Leker ute. Salg av is, pølser, brus, kaffe og kaker.

Ågskardet Fra kl 15.00 Samling på Grendehuset /Råkk huset samfunnsalen, Salg av lapskaus, pølser, kaker, kaffe og brus. Utlodning. Åpent for alle! Arr.: Åg Grendelag.

Nygårdssjøen 12.00 12.15

Togavgang fra ungdomshuset. Ved eldresenteret «Kongesangen», alle synger «Ja, vi elsker..», alle synger ca.13.00 Kirken, eget program. ca.14.00 Avmarsj til skolen. ca.14.15 Salg av kaffe/kaker, middag, is og brus. ca. 15.00 Tale for dagen Lekene begynner Alle er hjertelig velkommen! Arrangementet avsluttes ca.17.00

Inndyr Kl. 07.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 13.30 Kl. 14.00 Kl. 14.30 Kl. 14.30 Kl. 15.00 Kl. 16.00

Salutt Gudstjeneste i Gildeskål hovedkirke Kransnedleggelse ved minnesmerkene etter gudstjeneste Kulturhuset åpner med salg av mat, kaffe, kaker og is Tog med korps starter ved kulturhuset Apell og allsang ved Gibos (Norge i rødt, hvitt…. og Ja, vi elsker) Heiaropene til småtrinnet blir presentert i kulturhuset Tale for dagen i kulturhuset Underholdning Leker for de små i regi av ALF Fotballkamp Slutt

Arr; 5. og 8. trinn ved Inndyr skole m/foresatte

Gjerøy Kl. 12.00 Gudstjeneste Kl. 12.45 Kransenedleggelse Kl. 13.00 Toget starter fra Frikirken Kl. 13.30 Vi samles i samfunnshuset ‘ -Tale for dagen - Salg av middag (Lapskaus) Is-salget starter når middagen er ferdig. -Luftgeværskyting - Konkurranse og leker Kl. 16.00 er det tid for: - kaffe og kaker (Ber om at alle tar med kake) - loddsalg - premieutdeling

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Bilder fra 17. mai

Send gjerne inn bilder fra 17. mai med en liten tekst innen 22. mai. Delta i trekningen av flax-lodd! Vi publiserer bilder på papir og nett. bente@meloyavisa.no

Yara

er sponsor av denne annonsen.


12

Onsdag 16. mai 2018

Den norske kirke i Meløy

ORT

Gravmonumenter

Onsdag 16. mai - Glomfjord kirke kl. 19:00 Samtalegudstjeneste konfirmanter ved Rolv Olsen og Roar Storjord Organist: Miroslav Mintchev

Onsdag 23. mai - Halsa kirke kl. 19:00 Samtalegudstjeneste konfirmanter ved Rolv Olsen og Roar Storjord Organist: Miroslav Mintchev

Vi forhandler gravmonumenter i stort utvalg, for levering og montering over hele landet. Gravlykter, vaser, ornamenter, bedplater / bedkanter, bronsjespurver/ duer og annet utstyr.

Torsdag 17. mai - Meløy kirke kl. 11:30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Simone Schiebold Organist: Miroslav Mintchev - Halsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved Rolv Olsen Organist: Henry Gilberg

Torsdag 24. mai - Ørnes menighetshus kl. 19:00 Kurs NLM/Normisjon

KUNNGJØRING

ANNONSE

på Tidemannbrygga, Ørnes

Fredag 1. juni kl. 17 – 20 Lørdag 2. juni kl. 10 – 17

Lopper kan leveres 7., 9., 14., 15. og 22. mai kl. 18 – 20.

Velkommen til steinprat hos oss.

Spørsmål? Ring Laila på tlf. 986 85 276 eller Vivian på tlf. 461 65 389

Ørnes Begravelsesbyrå Ørnes Begravelsesbyrå AS

Salg av kaffe og kaker Auksjonsbord som går over begge dager Betaling med kontanter, kort eller Vipps Alle hjertelig velkommen!

Vi utfører også inngraveringer og oppussinger.

8151 Ørnes Tlf. 970Ørnes 20 731 Gammelveien 3, 8150 martin.selstad1@gmail.com

Tlf. 970 20731 ornes.begravelsesbyra@gmail.com

Arr. Speidernes Interesseforening

Har du sjekka ut vår nye nettavis? Vi har farget tretjære, linolje og terpentin. Se hele vårt utvalg på espegard.no

Naturens egen trebehandling

Vil du jobbe i lokalavis? Her er ledig stilling:

www.meloyavisa.no

Tips Meløyavisa på tlf. 416 86 682

søker journalist til Husnes Les annonsen på medier24.no/stilling

NYHET

partner

SOMMERDEKK Tid for VINTERDEKK NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 NOKIAN HAKKA BLACK 2

Hakka Black 2 Nokian Hakka Black 2 er utviklet spesielt for krevende bruk og kjøring i høye hastigheter. Ruller stabilt og komfortabelt på grove nordiske asfaltveier og Toppdekk for eksteme nordiske mestrer alle slags forhold uten problemer. forhold W= 270 km/t Dekket representerer en Y= 300 km/t

helt ny epoke NOKIAN HAKKA BLUE 2 Beskjeden Nokian Hakka Blue veislitasje 2 gir effektiv beskyttelse mot vannplanning. Presist veigrep gjør Smart piggplassering kjøringen enkel og behagelig. Gir et trygt og med toveigrep forskjellige forutsigbart selv når dentyper nordiske sommeren krever ekstrem ytelse av dekket. Stopper raskt og forhindrer vannplanning effektivt.

i samarbeid med lokalavisa og

Søndag 20. mai – 1. pinsedag - Fore kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved Simone Schiebold Organist: Magne Hanssen - Glomfjord kirke kl. 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Rolv Olsen og Roar Storjord Ungdomskoret deltar Organist: Miroslav Mintchev Mandag 21. mai – 2. pinsedag - Halsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved Rolv Olsen Organist: Miroslav Mintchev

Lørdag 26. mai - Halsa kirke kl. 10:30 og kl. 13:00 Konfirmasjonsgudstjenester ved Rolv Olsen og Roar Storjord Søndag 27. mai - Ørnes menighetshus kl. 11:00 Gudstjeneste ved Simone Schiebold Organist: Miroslav Mintchev - Glomfjord kirke kl. 18:00 Gudstjeneste ved Rolv Olsen Organist: Miroslav Mintchev Velkommen!

Meløy søndre frikirke Torsdag 17. mai kl. 11.00 Familiegudstjeneste Osa Frikirke Andakt pastor Jostein Ek. Enga skolekorps spiller. Pinsedag søndag 20. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste Osa Frikirke Pastor Jostein Ek taler. Diakoninnsettelse. Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen til våre samlinger! LEDIG STILLING

Servitør Ørnes Hotell søker etter servitør til vår cafè og restaurant i 90% stilling, skiftarbeid. Stillingen innbefatter også en del telefon- og resepsjonsarbeid.

Vi søker en smilende, fleksibel, trivelig og samarbeidsordientert person med vilje til å skape et godt miljø for våre gjester. Lønn etter avtale.

V= 240 km/t W= 270 km/t

ØRNESKRYSSET

Skriftlig søknad sendes: bjorn@orneshotell.no

Bensin og service!

Havneveien 8, 8150 Ørnes Tlf; 75 75 43 08/99 55 83 89

Åpent 08-18 - lørd.10-14 Åpent: hverd: 08 - 17.30 - lørd.10.00 - 14.00

Tlf. 75 75 45 99 E-post: bjorn@orneshotell.


Onsdag 16. mai 2018

FlaxKryss SETTE DATO PÅ

DRIFT

UNGDOM

INSEKTENE

LUFTMASKE

FlaxKryss SKJÆRE

TYPE GENIER

DEL

AV (to ord)

PUBLISERE

KRYPE

ØGLE

MØBEL

KLOVN

GJØRE KLAR

FASE

HAVN

DAMPER

NYN. ART.

LEGGE STEIN

BIB.NAVN

VILL

SOBER

PRON.

PROFET

FlaxKryss

GJØRE LOVLIG

GRUNNSTOFF

FORENTE

VETO SKIP

FORTRINN

BEDRIFT

OFRER

HELLIG

NÅDDE

DATO

ARBEID ATOM

KLAGING

UTSETTE FLØYTE(stille i ??) SPILLEREN

PÅLEGG

GREI

MANNSNAVN

BRONSEVINNER

EN BO

UTROP

PARTEN

DYRET

KOPPER

KOMMUNE

IVRIG NOTABENE

BLI ENIGE

PLUGG

SKIP

EN BLAIR

BIB.NAVN

TALLORD

L V Navn:.............................................................................................. A D E Adresse:.......................................................................................... S A G Postnr.............................Poststed:................................................. U T G Å R E D FA L R I N K A ED S R AY A N L E G G S B R A K K E R LT AE K G IAO LN I G RS I EB BR O RN O R R EP K UA V L UE RR A B S R E A L A R E K O I K N A R R L N Y B Y G G M A N M O D E R DR E L EE NI TO SO V A R E T A A TP EE E NR D G Å R B O K R P E G U Å R M E N IB U T K O M M E S MI Y K ETN J SUE T E R E N E R K E B I S K O P V S T O R Ø R A L S T A B I L E Å E N N N V E T E R O S OE RV N N EA R N A L T Y S RE RE B I E A S T I G E R B R A E I E S L A N G E T E M M F R O N T T E A Å L Y N G E L E N INVITERE

SPØRRE

MAN

GEISTLIG

STAT

KLOKKESLETT

PLANTER DIKT

ELVEN

UNDERSØKELSER

RØYKSTUE

LEVERTE

SLIT

KV.NAVN

ROMANFIGUR

SMERTE

TEAM

DYR

BRUTAL

DYR

VEL

FISKEBARNET

ELV

FUGL

SVØMMER

ANNAL

ER

PRON.

MAN

FISKENE

EN GYNT

UNDERSØKELSEN MERKE

BER

PLAGGDEL

GENI

HYLLE

FUGL

NR. 7

RØRE

FUGL

ANLEGGSVEKST ARBEIDER

BYGE

VASSE DYRKER KAMINER

SPANSK ELV

HJØRNET

KROPPSDEL

DANSK HUSDEL ØY

DANKS ØY BLOMST

FLATEMÅL

SJEFEN

REN

PURKE

BYGNINGER

FEET

UNORMALE

TALLORD

NEVNE

KLIN

GRU

INERT

KORTE

KAN KROPP VÆRE

DRETTE

DRIKK

PÅLEGG TROR

BYGE

SYMBOL

STED I LOFOTEN

ORG.

HOVEDSTAD

SAKSBEHANDLERE

ENERGI

NYN. ART.

DAGROS

EKT

IDE

TER

FINE FOLK

ST

KT

KAN FOREKOMME MILITÆRI HUS FYR ATAL

MALING

ARE

IGE

13

BESITTE

MÅLE VEKT

KRYSSORDLØSNINGEN sendes til: O S N A MELØYAVISA, Havneveien 15 b, 8150 Ørnes.

L SKonvolutt F A merkes: M I Kryssord L I ogEdatoRpå dagens avis. Frist innsending: 10 dager fra dags dato. E Kopier F for R A G M E N T godtas ikke. I I T U N E 3 heldige vinnere offentliggjøres i avisen hverR i posten. Oog mottar S E 1,R2 eller 3lodd E D U D D E R E S E E R E R vinnere N E R4.Kmai E Heldige EBrith-Mari T Eilertsen, E A L E 3Rlodd: Storvikveien 2, 8158 Bolga 2 lodd: Marit og Magne Birkelund, Fredensborvn. 64, 8003 Bodø E I N E S A L S 1 lodd: Bjarne L. Mindrum, Havneveien 1, 8150 Ørnes S T G R Ø S S E A N A L Y S E N L A R K M I N E E R E K O R N E T E R E N B E G R E


Onsdag16. 9. mai Onsdag mai 2018 2018

16 14

ELEKTROINSTALLATØR

MASKINENTREPRENØRER

non

Profilér deg i TømrerDISTRIKT - snekker DITT betong - og flisarbeider Tlf. 75 72 04 50 / www.solhaugbygg. du også! Rut Nyheim, Creative

no

Ta kontakt på tlf. 41 68 66 82 eller annonse@meloyavisa.no medMel...øy Vi har levert nyheter til

MELØY

i våre

og distriktet rundt i snart 30 år!

Elektriker - best Elektriker --best på hjemmebane Elektriker best på hjemmebane Elektriker best Elektriker --best på hjemmebane påhjemmebane hjemmebane på

Ring oss på tlf:

Godkjent maskinentrepenør 48 27 48 27 Lastebiltransport Containerutleie

Kristen Halsan

Garasjeveien 5 8160 Glomfjord

75 75 25 91 48 27 48 27 Grunnarbeid Rivningsarbeider

Godkjent maskinentreprenør Vei, vann, avløp Kranoppdrag Lastebiltransport / Containerutleie Flytting av utstyr Levering av masser

Profilér deg i

Alltid nær der du bor Tjongsfjorden - 75 09 69 00 - rodoy-elektro.no

DITT DISTRIKT du også!

Alltid dudu bor Alltid nær der du bor Alltidnær nærder der bor

Ta kontakt på tlf. 41 68 66 82 eller annonse@meloyavisa.no

Tjongsfjorden - 75 09 69 00 - rodoy-elektro.no

Meløyavisa tar pulsen på det som skjer i ditt nærmiljø!

BLIKKENSLAGER

Beslagarbeid, Pipebeslag Beslagarbeid, Pipebeslag, Takrenner, Liftutleie. Takrenner, Ventilasjon, Ventilasjon, Liftutleie. Vi i Meløyavisa setter pris på å kunne formidle store og små nyheter til våre lesere. Vær med å sette ditt preg på lokalavisa ved å gi oss tips om hendelser som fortjener spalteplass. Priser: 1/1 år kr: 890,1/2 år kr: 490,1/4 år kr: 320,Studenttilbud kr. 650,- pr.år. Vi har også avisen som pdf - utgave.

Bestill på tlf: 41 68 66 82 mail: post@meloyavisa.no www.meloyavisa.no

Hvert år trekker vi ut 2 stk. iPad-mini blant våre abonnenter!

Ta kontakt for fagarbeid!

Følg oss på

Ledig annonseplass! RØRLEGGER Gjør det enklere for kunden å finne deg...

Tjongsfjorden- -75 7509 09 69 69 00 00 -- rodoy-elektro.no Tjongsfjorden rodoy-elektro.no

AS

Alltid nær der du bor

Vi utfører alt av elektriske installasjoner! Tjongsfjorden - 75 09 69 00 - rodoy-elektro.no

Tlf:75 51 00 00

Følg oss på www.bravida.no

TAKST/EIENDOM

RØRLEGGERTJENESTE

I MELØY-RØDØY- GILDESKÅL

TLF. 92498423

www.svartisenvvs.no

bodo@bravida.no

PLASTRØR / GJENVINNING

REGNSKAPSKONTOR

GODKJENT MOTTAK AV BILVRAK!

VI TILBYR FØLGENDE TJENESTER / PRODUKTER

SALG AV PLASTRØR OG GATEGODS/KUMLOKK.

Massetransport og gravetjenester

Kontakt oss for henting av bilvrak og priser på plastrør etc.

8 & 16 tonn gravemaskin

Blanding av betong på byggeplass LED lysprodukter

Graveskuffer/utstyr/HK-fester Landbruksdekk

NBF

Vi monterer jordskruer for fundamentering av plattinger, skilt, boder, lekeplasser gjerder osv.

KONTAKT OSS FOR TILBUD

Arnold Mosvoldveien Midthun tlf: 911 69 123 - 906 52 177 16, 8150 Ørnes - 41300998 - post@aasmo.no - www.aasmo.no

TLF: 75 72 01 20 - Fax 75 72 02 30 - post@melok.no


15 17 17

Onsdag 16. mai 2018 Onsdag4. 9.mai mai 2018 Fredag 2018

Energistipend

Stort steinras igodt Glomen Pengene kommer med Et levende bibliotek MELØY: I-Vet Hvem sier at å sørge for rekruttering MELØY: området ikke til realfagene, og kanskje det inngangen skal dørge helt hva være jeg skal ved til spesielt til fag der Meløy stille på men et bibliotek? studere, Fykantunellen bak energi kan dra nytte av i framtiden, Ikke på Meløy bibli-kompetansen pengene kom- gikk rasoverbygget sa markedsansvarlig ved mer godt med, otek, i alle fall.kveld BibliMeløy energi, Reinert det sist onsdag Han fortalte sa Seline Estelle oteksjef Kerstin som Gi- Aarseth. et stort steinras videre at kravene for å Johnsen som går kunne søke dette stierlich og bibliotekar kunne tatt liv. 2.året på Meløy som i år deles ut Glenn Fagervik har pendet for andre året på rad, er videregående at eleven har fagkombistadig nye påfunn for Tor Oscar Lillevold skole, avdeling nasjonen R1 på VG2 og toolille@online.no både barn og voksne. Ørnes. fysikk i på VG1 og VG2

PÅ FISKETUR: To blide med litt småengstelige snekkere som prøvde fiskelykken i området der steinraset gikk. Fra venstre: STRAWBEES: Sugerør kan man bygge mye forskjellig av. Mario Sliskovic og Neven Bejekic.

og minimum karakteren Raset, som startet et stykke 4 i fagene. Vi prioriterer Hanne Hammernes oppe i den bratte fjellsiden Hanne Hammernes søkere fra lokalmiljøet og hanne@meloyavisa.no ovenfor Uttakshuset og rasoverhanne@meloyavisa.no har stor tro på at de som bygget til tunellen ca. kl. 2130, kommer tilbake til Meløy Markus Limstrand oghøres var rimelig stort og kunne I hele vinter og utover våren har LITTLE BITS: Fra verkstedet med elektrolæring Little Bits. En engasjert etter endt utdanning blir Annie Engen helt stabilegjeng på lang avstand. prøver seg fram. biblioteket hatt var verkstedaktiviarbeidstakere hos Begge foto: Kerstin Gierlich. enige, ingen av de oss, sa Aaseth. teter forogbarn og unge. heller hadde en helt klar Deboka, kunne ellers med To unge menn fra Kroatia, ketur området, kanblant fortelle at fra Maker Space heter prosjektet, tid eri det klart for annet som alleforsikre, er tonesatt av plan om hva de ønsket å et litt anstrengt smil, at det var MA snakket med LittleBits etter ra- de hadde mer en var temaet littleBits. og er et slags «folkeverksted» ut på å bygge opp en historie, som fotoutstilling og flaks. konsert. Magne Skjævesland, blir framStimulering studere i framtiden. de ville prøve set og som opplevde dette på Bare før store -Skolen har i flere år delt der barnjeg og tar ungdom Nå i en maihalv har time Thomas Heg- siste ført gangen med forklaring til. fiske-Mulig sikte hver på ons- sette ord på den og visualisere gjør elektrolæring enda mer ut språkstipend ogbibliotesjef stilykken i fjorden ved rasoverbygnært hold, mens de var på fissteinblokker kom dundrende dag har kunnet utforske egen den, forteller Kermorsomt og tilgjengelig for alle. ge Moen en fotoutstilling med Meløy biblioteks egen Faingeniørstudiene, sier pend i samfunnsfag der fjellsiden bak rasoverbygselv om det nettopp er her, I mai er temaet søm. Barna ned kreativitet. Et nytt tema tittelen «Et år med kamera». get, cebookside oppdateres jevnlig Markus Limstrand. Alle hver stin Gierlich. I mars dreide det elevene re- en slags lærer å sy sin egen tøyveske, og get og i havet hadde den yngste at sei og torsk er mest bitevillig. måned. heleåret startaved i februar seghar om kunnet «Strawbees», 5.juni er det en konsert med med ting som skjer på bibliotre går Det andre FORNØYD: For andre gang kunne markedsansvarlig for Meløy energi AS, Reinert Aarseth, dele ut energistipendet på 10.000 kroise til strå utlandet de toutdelingen stått og fisket berget Heldigvis det bra med Storytel, skulle lage som for ser åutlære som sugerør. planen er å pynte den når den av Magne Skjævesland, der handet teket, og hergikk det også seg å skolen og var barna de eneste etter og viserpåstolt fram synlige beviset pålønner stipendet. språk eller til Oslo og/ ner over to år. Både giver og mottaker var svært fornøyd der stein, jord og avrevne bus- denne gangen, menfinner det kuntre søkerne Meløy er ferdig sydd. en historie medpå lego, delt opp på Med Strawbees kan man enkelt tar oss Limstrand. med i Åsmund Olavson følge med. Kanskje du en F.v. Annie Engen, Seline E. Johnsen, Reinert Aarseth og Markus eller Brüssel for å lære energis stipend på kr.hoved- legge til og klippe ut nye sugeker passerte førVinjeproduksjode traff Glom- ne fort blitt 3 små brett (begynnelse, Vinjes verden. aktivitet somverre, passerdersom for deg.raom samfunnet, fortalte UTSATT: Området ved tunellen der fjorden med digre plask. 10.000 fordeltSåover set hadde tatt en annen kurs og del, slutten). fikktodeår.i appen rør til sine mesterverk. Deretter Utstilling og konsert nar framfører en konsert med er for å stimulere elevEnergis stipend i tillegg. Aarseth som delte ut stiavdelingsleder for skolen raset gikk er bratt og rasutsatt, og De to som jobber midlertitruffet rasoverbygg og veibane kan man koble disse sammen StoryVisualizer på iPad lagepå enØrnes, Ellers har det vært klesbytnoko attåt frå Aasmund Olavsene tilogå velge fag som Det koster oss jo ingentpendene til de tre heldige Kirsti Kvehaudet ble mye steinstøv og bølger da Rekruttering Meløy, som snekkere på med mye biltrafikk. tegneserie med det som de haden kraftigere, fleksi- de tedag, marked, for soni Vinje bok “Ferdaminne etterspørres. Vi svært bokloppis ing, før si elevene. gen forbygge en fullsatt kantine mer storeersteinblokkene medsastorKvehaugen, fart å dig Målet medi lego. stipendet er altså Spildra var lettere for Meløy hun ga framordet videre tilskole,1860”. de bygget Den gikk bel morgen. og større Dette struktur.takknemlige I april traff nevne noe. Nå i nærmeste frå sumaren 10 av oppdikta mandag fjorden. skaket de vi snakket med dem.

TRELAST/BYGG/SNEKKER

TILBUD / TJENESTER

FELLESKJØPET

Godt utvalg i

NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE

Montér Solhaug Halsa 8-16 10-13 Montér Solhaug Ørnes 8-17 10-14 Tlf. 75 72 14 40 post@solhaugbyggevare.no monter.no

MOTORSAG Motorsager ARBEIDSTØY Arbeidstøy SNØFRESER/GRESSKLIPPERE

Snøfreser/gressklippere Utstyr og fòr til hund og katt Oljeprodukter Jord og jødsel Skadedyrbekjempelse Vaskemidler med mere, Velkommen til hyggelig handel!

ØRNES Tlf: 99 30 83 29 Åpningstid: Mandag - fredag 08.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 14.00

Tips oss på tlf. 416 86 682 TILBUD / TJENESTER


TIPS OSS!

Telefon: 41 68 66 82 e-post: post@meloyavisa.no

Avgang fra Ørnes: Sørg. 07.15 Nordg. 09.30 Sørg. POLARLYS

Nordg. LOFOTEN

LØRDAG 19. MAI

Sørg. VESTERÅLEN

Nordg. MIDNATSOL

SØNDAG 20. MAI

Sørg. RICHARD WITH

Nordg. NORDLYS

MANDAG 21. MAI

Sørg. NORDNORGE

Nordg. NORDKAPP

TIRSDAG 22. MAI

Sørg. TROLLFJORD

Nordg. FINNMARKEN

ONSDAG 23. MAI

Sørg. KONG HARALD

Nordg. POLARLYS

TORSDAG 24. MAI

Sørg. LOFOTEN

Nordg. VESTERÅLEN

FREDAG 25. MAI

Sørg. MIDNATSOL

Nordg. RICHARD WITH

– Tenk fiskeri. Det er oppfordringen fra leder i Reipå fiskarlag, Lars-Gøran Ulriksen. Meløy kystlag er et aktivt lag som jobber hardt og regelmessig for å ta vare på kystkulturskatter. Akkurat nå er det båten Frøyskjær som har høyeste prioritet. Ungdommer i Gildeskål fra 8. klasse til 18 år inviteres også i år til stort rusfritt arrangement 16. mai. Overskuddet fra moteshowet i Glomfjord på kroner 2850,- kommer nå de eldre i Omsorgsboligen til gode.

Eventyrlig i Salten

RØDØY: Deltakerne på Friluftsskolen i Rødøy lager her et tablå ispirert av fantasidyr kun til ære for fotografen Foto: Salten Friluftsråd

MELØY/GILDESKÅL: aktiviteter Påmelding til friluftsskolene Mange Friluftsskolen er et tilbud til barn og i Salten har startet, melder ungdom mellom 10 og 13 år i sommerferiSalten frilufsråd i en presse- en, hvor barna får prøve en rekke lærerike og artige friluftsaktiviteter. Nytt av året er melding. friluftsskolen i Bodø i uke 28 ved nausHanne Hammernes hanne@meloyavisa.no

I år arrangeres det friluftsskoler i syv av Salten kommunene i regi av friluftsrådet.

tet ved Soløyvannet. Det er “førstemann til mølla”-prinsippet som gjelder, der de første 20-25 påmeldte hver uke får plass.

Vårt distrikt

I vårt distrikt er det to perioder i Meløy

og en i Gildeskål. I Meløy er det friluftsskoler både i sommer og til høsten i tidsrommene 23.-26.06.18 og 03.-05.10.18. I Gildeskål er datoen 26.-28.06.18 Øvrige friluftsskoler i vår region er Bodø, 9.-13.07.18, Saltdal, 02.-06.07.18, Sørfold, 25.-29.06.18, Steigen, 25.-29.06.18 og i Hamarøy, 25.-29.06.18 Mer informasjon om påmelding i de ulike kommunene finner du på Salten friluftsråd sin hjemmeside.

6 -14

Hvem er dette? (Se dagens avis)

1. Hva kalles ofte en kort populærvitenskapelig eller litterær avhandling eller artikkel? 2. Hvilket plastmateriale brukes til isolasjon og fiskekasser? 3. Hvilket band synger om ”når du en gang kommer neste sommer”? 4. Hva heter det høyeste fjellet i Hordaland? 5. Hvilken elv står for 85% av vanntilførselen til Mjøsa? 6. Hvilken by hadde 1000-årsjubileum i 2016? 7. Hva er karakteren Natasha Romanova bedre kjent som? 8. Hva slags grønn karakter er Hal Jordan bedre kjent som? 9. Hvilken bilprodusent har bil- merker som Phantom, Silver Dawn og Silver Spirit? 10. Hvilken bilprodusent sto bak Al Capones pansrede bil? 11. Hvilket år var det Oddvar Brå brakk staven?

1. Essay. 2. Isopor. 3. DeLillos. 4. Hardangerjøkulen. 5. Gudbrandsdalslågen. 6. Sarpsborg. 7. Black Widow. 8. Green Lantern. 9. Rolls-Royce. 10. Cadillac. 11. 1982.

FREDAG 18. MAI

Nr 18 16 mai 2018  
Nr 18 16 mai 2018  
Advertisement