Page 1

NAJWIEKSZE EUROPEJSKIE TARGI ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH 8 – 10 stycznia 2014 düsseldorf

BEst InVEst dL A W YSTAWCÓW

Dalsze informacje

www.psi-messe.com


10 STYCZNIA STYCZNIA 2014 2014 88 –– 10 DÜSSELDORF DÜSSELDORF

80%

13.772 odwiedzających targi PSI 2013. Gdzie jeszcze w Europie tak jest?

gości targów PSI to osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zakupowych lub biorące współudział w ich podejmowaniu

TIME TO SURPRISE

78% Najważniejsze kategorie wystawiennicze* PSI 2013

299 Przybory do pisania 171 Produkcje specjalne 166 Torby 114 Kalendarze 113

wystawców targów PSI poleca targi kolegom i partnerom biznesowym

Tekstylia i moda

* Wys t awc y

55% międzynarodowych gości targów na PSI 2013. Gdzie jeszcze w Europie tak jest?


2014

2014

87%

wystawców na targach PSI 2013 planowało bezpośrednio po targach udział także w edycji targów w roku 2014.

PSI 2014

81%

wszystkich wystawców jest bardzo zadowolonych z wyników targów.


8 – 10 STYCZNIA 2014 DÜSSELDORF

„Small gifts – big business“ m + a report 2012

„PSI: Innowacje i wynalazcy“ Spielzeug International, 12/2011

POWER FOR PROFESSIONALS PSI WORlDWIDE NAjWIĘKSZA PLATFORMA BRANŻy Żadne targi artykułów reklamowych w Europie nie mogą równać się z targami PSI, a na całym świecie tylko nieliczne. Nie trzeba udowadniać tego statystycznie, każdego roku można to przeżyć na nowo. W roku 2014 pojawią się ponownie hity.

Z

pewnością targi PSI, jak zresztą wszystkie targi, są zwierciadłem rynku. Ponieważ są one także głównymi targami branży dla całej Europy, mają też szczególne zadanie: muszą nie tylko odzwierciedlać rynki, lecz muszą także dawać im impulsy. Ponieważ wiele rynków w Europie jest osłabionych przez ogólną sytuację gospodarczą, jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. Zatem PSI 2014 będą jeszcze moc-

niej niż do tej pory czuć się zobowiązane w kontekście tego zadania: temat CATWALK zostanie zainscenizowany na nowo, a wynalazcy będą mocniej motywowani do kreowania nowych produktów. Dla tematu „Premiera na targach“ z PSI FIRST utworzona zostanie nowa ranga, a międzynarodowi goście przybędą do Düsseldorfu liczniej niż kiedykolwiek. Wystawiać się, znaczy więc także chwytać dobre szanse.

„Targi artykułów reklamowych świętują jubileusz z okazji rekordowej liczby wystawców“ Absatzwirtschaft, 3/2012


2014

InnOWAcJE I TREnDy PSI – POKAZ MODy Pytanie o trendy jest najczęściej zadawanym pytaniem na targach PSI. Przy czym na tym pokazie dorobku branży artykułów reklamowych nigdy nie może być tylko jednego trendu. Przy tak dużej ilości produktów i grup produktowych jest wprost niezliczenie wiele nowości. Trzeba więc bardzo uważnie patrzeć. co wspólnego ma to z pokazem mody? Istnieje jakaś nowa orientacja? Nowa inscenizacja? Koledzy z PSI journal zadali krytyczne pytania dyrektorce targów Silke Frank i prezesowi Michaelowi Freterowi.

PsI – WCZeŚnIeJ POKAZ PRODUKTÓW, DZIsIAJ POKAZ MODY? sKĄD TAKA ZMIAnA? SILKE FRANK: Nie ma żadnej zmiany. Należy tylko od czasu do czasu zmienić swój punkt widzenia, aby uzyskać nowe spojrzenie na rzeczy. Zatem świadomie spojrzeliśmy z wirtualnej wyżyny i zapytaliśmy się siebie: „Co rzeczywiście dzieje się teraz tam na dole, na tych targach?“ Uświadomiliśmy sobie przy tym mocniej niż do tej pory, że to są w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu targi mody. Tak, targi mody. W sektorze tekstyliów widać to jak na dłoni, ale także wszystkie inne grupy produktowe stale się zmieniają – niektóre szybciej, niektóre wolniej, ale zawsze zmienia się bardzo wiele. Cykle produktów „normalnej gospodarki“ są także naszymi cyklami. MICHAEL FRETER: I tylko ten, kto wyprzedza te zmiany ma także najlepsze szanse u klienta. Produktami z wczoraj nie wygramy bitwy. TO Z PeWnOŚCIĄ JesT WAŻne DLA sPRZeDAJĄCYCH I DORADCÓW. WYsTAWCA WYKOnAŁ JUŻ JeDnAK sWOJĄ PRACĘ PRZeD TARGAMI? MICHAEL FRETER: Tak, logiczne. Sztuka jego pracy polega na odpowiednio wczesnym rozpoznaniu trendów w poszczególnych grupach produktowych i stosowne do tego zestawienie swojej oferty. Ale dla wystawcy bardzo ważne jest także pokazanie się konkurencji na takim pokazie mody. To motywuje, inspiruje, to porostu czyni wszystko lepszym. Kto to zignoruje, znajdzie się szybko w ostatnim wagonie pociągu. SILKE FRANK: Nasi wystawcy też o tym wiedzą – lub ujmując to lepiej, większość

z nich to wie. Jak każdego roku można byłoby oglądać jeszcze piękniejsze stoiska, jeszcze lepsze produkty i jeszcze ciekawsze prezentacje. W coraz większym stopniu inscenizowane są nawet pojedyncze produkty – to ma już coraz więcej wspólnego z modą. Nawet drobne produkty jak np. długopis sprawiają dzisiaj, że wystylizowany design jest rozpoznawany jako marka. Także produkty niektórych pełnoasortymentowców pozwalają wyraźnie rozpoznać charakterystyczne cechy „wynalazcy“. Temu, któremu to się uda, może mówić o marce – i tylko tak duże targi jak PSI mogą pomóc także w wykreowaniu marki.

W tych trudnych czasach chcemy naszych wystawców i odwiedzających mocniej wesprzeć i zebrać ich w jednym miejscu, mianowicie na targach PSI w Düsseldorfie. Takie działanie jest efektywne – i jest dzisiaj potrzebne.

A TeRAZ PsI 2014 MAJĄ BYĆ JesZCZe BARDZIeJ ROZPOZnAWALne JAKO TARGI LIFesTYLOWe? SILKE FRANK: Jednoznacznie tak. „Marką“ PSI FIRST ożywimy na nowo także premierowy charakter targów. Jeśli wystawiające przedsiębiorstwa podpiszą umowę uczestnictwa w PSI FIRST, to jeden z ich produktów musi być całkowicie nowy i mieć swoją premierę na targach PSI. Nie może być on wcześniej nigdzie pokazywany, nawet na imprezach wewnątrzfirmowych. W zamian za to oferujemy szeroko zakrojone wsparcie reklamowe. DLACZeGO TO I DLACZeGO TeRAZ? MICHAEL FRETER: Ponieważ rynek potrzebuje teraz impulsów i ponieważ przemysł samochodowy też nie pokazuje swoich nowych modeli na mikrotargach ani na imprezach regionalnych.

Darujemy Państwu …


8 – 10 STYCZNIA 2014 DÜSSELDORF

NOWE I STYLOWE GUSTO SMAKuj, WĄcHAj, DELEKTuj SIĘ Nie tylko oko decyduje, kiedy zwracamy się ku określonym markom. Reklama rozumie to w coraz większym stopniu. Logiczne jest, że także tak istotny instrument marketingowy jak reklama z trójwymiarowymi nośnikami reklamy musi włączyć to do spektrum swoich działań. Na targach PSI nazywa się to GuSTO.

P

o raz pierwszy pawilon degustacji na targach PSI otworzył przed wystawcami możliwość celowej prezentacji produktów w tym obszarze. A więc produkty, mogące transportować przekaz reklamowy poprzez jeden lub kilka z pięciu zmysłów – słuch, wzrok, dotyk, smak i zmysł węchu. Przedsiębiorstwa,

będące klientami branży artykułów reklamowych w coraz większym stopniu otwierają się na ten temat. Zrozumiały one, że sam zmysł wzroku i słuchu nie wystarczą, aby być w pełni dostrzeganym jako marka. Szansa dla doradców z branży artykułów reklamowych – szansa dla Państwa jako wystawców na tragach PSI.


2014

PSI cAFÉ DO ZOBAcZENIA Międzynarodowe pawilony i stowarzyszenia od wielu lat wzbogacają targi PSI. Polityka branżowa, ale także trendy i nowości budują tam międzynarodową atmosferę. W roku 2014 w tym obszarze będzie dostępna nowa, duża kawiarnia.

K

tóż by nie chciał na targach z okrągłym 1.000 wystawców zrobić sobie przerwę, przysiąść na kilka minut i odpocząć? Być może przyjdzie ochota także spotkać się z kolegą lub klientem poza stoiskiem targowym. Warunki do tego i strefy odpoczynku były zawsze dostępne na targach PSI. W roku 2014 takie miejsca będą oferowane jednak centralnie i w sposób usystematyzowany. A dla Państwa jako wystawcy będzie dostępna tam także możliwość prezentacji produktów, jeśli takie będzie Państwa życzenie. W każdym razie kawiarnia PSI CAFÉ na styku pawilonów stowarzyszeń i pawilonów krajowych będzie stanowić wzbogacenie oferty targów. Nowe i stylowe dotyczy zatem także tego miejsca.

PSI FIRST PREMIERy NA TARGAcH PSI Kiedykolwiek i gdziekolwiek dostrzeżecie Państwo na PSI 2014 nowe logo PSI FIRST, będzie ono wskazywać Wam drogę do premiery produktu. Oczywiście możecie w takowej także uczestniczyć jako wystawca. jednak Państwo i PSI musicie się wzajemnie zobowiązać do pewnych świadczeń.

N

ajważniejszym warunkiem, jeśli chcecie się zobowiązać do udziału w PSI FIRST jest: dany artykuł reklamowy nie może przed targami PSI być prezentowany na żadnej imprezie, nawet na imprezach wewnątrzfirmowych. To musi być prawdziwa premiera. Logiczne jest także, że w przypadku obiektu premierowego musi chodzić o rzeczywiście wspaniały produkt. W innym przypadku trudno będzie liczyć

na aplauz. Co jeszcze należy wiedzieć: liczba uczestników PSI FIRST jest ograniczona, ponieważ muszą to być prawdziwe hity, świętujące swoją premierę na największych targach artykułów reklamowych Europy. PSI mocno wesprze potem takie produkty całym pakietem korzyści i działań reklamowych. Proszę porozmawiać z zespołem targów PSI!

Darujemy Państwu małą …


8 – 10 STYCZNIA 2014 DÜSSELDORF

NOWE I STYLOWE

cATWAlK WIDZĘ, ZDuMIEWAM SIĘ, OKLASKujĘ 300 wystawiających przedsiębiorstw na targach PSI prezentuje nowe materiały reklamowe w samym tylko segmencie tekstyliów. czyż nie są to targi mody? A gdzie jest moda, tam musi być także wybieg. Wybieg także dla nowej kolekcji zegarków, toreb lub także dla zręcznej prezentacji nowych przyborów do pisania.

O

rganizatorzy targów PSI zaplanowali wiele na edycję 2014. Artykuły reklamowe powinny by prezentowane mocniej niż do tej pory także jako produkty świata mody. Tak, chcemy być jeszcze bardziej szykowni i świat zewnętrzny powinien to zobaczyć. To co rozpoczyna się na PSI, znajdzie swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu branży reklamowej. Także doradcy i sprzedający z sektora artykułów

reklamowych rejestrują przekaz wszystkimi pięcioma zmysłami. Wystawcy, którzy chcą wykorzystać te szanse prezentacji, będą mieć taką możliwość na nadchodzących targach PSI. Zespół organizatora targów może Państwu dokładnie wyjaśnić, co takiego charakterystycznego oferuje CATWALK. I wówczas weźmiecie w tym udział – aplauz będzie gwarantowany.


2014

PSI  AFTER  WORK SPOTKANIE, ROZMOWA, ŚWIĘTOWANIE PSI NIGHT, to było wczoraj, teraz jest PSI AFTER WORK i odbywa się bezpośrednio po targach i na targach. W obszernym foyer targów zbudujemy dla Państwa cały świat imprez. Po pracy będzie można nawiązać kontakty, poszukać okazji do wymiany zdań, ale także zrelaksować się.

W

dni targowe: w środę i czwartek nie musicie Państwo w pośpiechu opuszczać targów, aby zdążyć na spotkanie z klientami. Możecie się razem nie spieszyć, poszukać okazji do rozmowy i zrelaksowani spędzić wieczór. AFTER WORK tak brzmi to hasło i jest ono powszechnie znane. Przy cichej muzyce, posiłku i z kieliszkiem w dłoni możecie Państwo wymienić się uwagami z klientami, ale także nawiązać nowe kon-

takty. Towarzyskie spotkanie po targach PSI stanie się ważną okazją do networkingu. Przemysł artykułów reklamowych jest biznesem dla ludzi, mimo Internetu i sklepów internetowych. Być może także właśnie dlatego. Poznać osobiście klientów z dala od e-maili, cyfr i danych, to jest możliwe w efektywny sposób tylko na targach takich jak PSI.

Wynalazcy innowacyjnie, intensywnie, skutecznie Także temat wynalazców, to nowe dziecko targów PSI. W roku 2014 ten ekscytujący obszar zostanie ponownie poszerzony. Wynalazcy z wszystkich zakresów tematycznych przedstawią na targach PSI produkty, które nadają się na rynek artykułów reklamowych – i to z dużym sukcesem.

D

la swoich doradców i handlowców pośród członków, PSI działa aktywnie przez cały rok na rzecz poszukiwania nowych kontaktów z wynalazcami i projektantami. Także z przedsiębiorstwami, które mają już wspaniałe produkty, ale jeszcze nie wiedzą, że można z nich zrobić bardzo skuteczne artykuły reklamowe. Zespół pracowników przeszukuje w tym zakresie permanentnie Internet i odwiedza targi w całej Europie. Dla wynalazców PSI to szansa, na którą już od dawna czekali.

Gdzie indziej staje taka różnorodna i ciekawa publika – zawsze poszukująca nowych produktów dla swoich klientów? Zapytajcie Państwo zespołu organizatora targów o „pakiet dla wynalazców“. Ułatwi on Wam postawienie pierwszych kroków w świecie artykułów reklamowych i ich efektywne zaprojektowanie. Z napięciem oczekujemy, co „nowego i stylowego“ macie Państwo do zaoferowania – blisko 14.000 odwiedzających z pewnością także.

Darujemy Państwu małą sens…


8 – 10 STYCZNIA 2014 DÜSSELDORF

BEST INVEST UnIKAlnE W EUROPIE… … I TO OD PIĘĆDZIESIĘcIu DWÓcH LAT 13.772 odwiedzających targi 2013, 55 procent z nich przyjechało z zagranicy. Okrągły 1.000 wystawców i 81 procent z nich było nadzwyczaj zadowolonych z wyników targów. Logiczne jest, że 87 procent wystawców chce wziąć udział w targach także w roku 2014. Dojdzie do tego wielu nowych. Gdzie indziej w Europie tak jest? Gdzie indziej „Best Invest“ gwarantuje obietnicę?

TRADycyJnI WySTAWcy SuKcES OD 52 LAT

W

ielu członków PSI wystawia się na targach od 30, 40 lub nawet 50 lat. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Podobnym oddaniem mogłyby cieszyć się tylko duże kluby automobilowe. Ale są już także „nowi“. Lista 10-letnich wypełnia kilka stron. W czasach, w których partie i stowarzyszenia cierpią na ubytek członków, liczba

nowych wystawców na targach PSI stale rośnie. Sukces, który oparł się głębokim kryzysom rynku. Ma to swoje uzasadnienie: najważniejszym powodem jest jakość naszych wystawców. Jest ona tym, co każdego roku czyni z PSI największą imprezę tego rodzaju w Europie.

M�ODzI, InnOWAcyJnI WySTAWcy zE WSPARcIEM zE STROny BMWI

F

orum „Innovation Made in Germany“ na targach PSI od pięciu lat uczestniczy w programie pomocowym Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii (BMWi). Dla przedsiębiorstw, wystawiających się w tym obszarze oznacza to, że 70 procent kosztów budowy stoiska i opłaty za stoisko pokryte zostanie przez BMWi. Formularz zgłoszeniowy i

wniosek o przyznanie dotacji znajdziecie Państwo na stronie www.psi-messe.com/ bmwi. Jeśli macie Państwo jeszcze pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +49 211 90191-600. Młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwom można tylko polecić, aby skorzystały z tej szansy. Czeka na Was całkowicie nowy rynek – rynek europejski.

nOWI WySTAWcy zE WSPARcIEM zE STROny PSI

T

akże firmy, które wystawiają się po raz pierwszy, niebędące wynalazcami, ale potrafiące dostarczyć wyrafinowane i reklamowo skuteczne produkty na ten rynek, mogą w ramach swojej prezentacji na PSI skorzystać z „pakietu dla nowych wystawców“. A droga prowadzi prawie zawsze w jednym kierunku: wystawiający po raz pierwszy, po raz drugi za kilka lat spotykają się na liście 10-latków. Zapraszamy Państwa i zachęcamy do rozmowy z nami.


2014


8 – 10 STYCZNIA 2014 DÜSSELDORF

Darujemy Państwu małą

SENSACJĘ

2014 BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DLA KLIENTÓW Możecie Państwo bezpłatnie zaprosić Waszych klientów na targi PSI 2014. Bezpłatnie oznacza: Wasi klienci nie zapłacą za wstęp. I najlepsze w tym wszystkim: także Państwo nie ponosicie żadnych opłat za bilety dla Waszych klientów. Mała sensacja. Podkreśla ona jednak wyraźnie, że „BEST INVEST“ nie jest dla PSI tylko sloganem, lecz żywym programem na przyszłość. Jako wystawca zostaniecie Państwo jeszcze szczegółowo poinformowani o procedurze zaproszeń dla klientów. Będziecie mogli cieszyć się licznymi odwiedzinami klientów na Waszym stoisku targowym.

WASZ ZESPÓŁ TARGÓW PSI DYREKCJA TARGÓW PSI NL der Reed Exhibitions Deutschland GmbH Völklinger Straße 4 40219 Düsseldorf Niemcy Skrytka pocztowa 10 16 42 40007 Düsseldorf Niemcy Telefon: +49 211 90191-600 Telefaks: +49 211 90191-185 www.reedexpo.de

Stan z: 03/07/2013, zmiany zastrzeżone.

NAJWIEKSZE EUROPEJSKIE TARGI ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf Niemcy info@psi-messe.com www.psi-messe.com

SILKE FRANK Project Manager PSI Exhibitions

MICHAEL FRETER Managing Director PSI

GÜLTEN CIHANTIMUR Head of Sales

E-Mail: silke.frank@reedexpo.de Telefon: +49 211 90191-117 Telefaks: +49 211 90191-170

E-Mail: michael.freter@reedexpo.de Telefon: +49 211 90191-118 Telefaks: +49 211 90191-170

E-Mail: guelten.cihantimur@reedexpo.de Telefon: +49 211 90191-177 Telefaks: +49 211 90191-185

Państwa indywidualny podgląd targów