Page 1

Tallinna Vabaduse v채ljaku maa-alune parkla Aasta betoonehitis 2009 Ettepanek


Aasta betoonehitis 2009 ETTEPANEK Objekti nimi:

Tallinna Vabaduse väljaku maa-alune parkla äripindadega

Kasutuseesmärk:

Tallinna linna esindusväljak, parkimishoone, administratiivhoone

Tellija:

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Kommunaalamet

Arhitekt:

Alver Arhitektid OÜ ja SWECO Projekt AS

Konstruktor: Ehitaja: Betooni ja betoontoodete tarnija:

Estkonsult OÜ AS Oma Ehitaja (peatöövõtja) Nordecon Betoon OÜ (Betoonkonstruktsioonide valmistaja) AS Tartu Maja Betoontooted (betoonelemendid) AS HC Betoon (betoon)

Ettepaneku põhjendus: (vajadusel eraldi lehel)

Ainulaadne linnaruumi lahendus, kus loodud avalik ruum viies parkla maa alla samas säilitades ja eksponeerides ajaloolisi bastioni müürie.

Lisad:

Ettepaneku põhjendus Fotod Tõnu Sahtel, AS Oma Ehitaja, tel 511 2416, tonu.sahtel@oma.ee Urmas Valeika, Nordecon Betoon OÜ, 528 3017, urmas.valeika@nordecon.com Tallinna Kommunaalamet, Peep Koppel, 640 4611, peep.koppel@tallinnlv.ee Eesti Kommunaalmajanduse Ühing, Ilmar Link, 5 680 4887, ilmar@tpj.ee AS Oma Ehitaja, Tõnu Sahtel, tel 511 2416, tonu.sahtel@oma.ee Nordecon Betoon OÜ, Urmas Valeika tel. 528 3017, urmas.valeika@nordecon.com

Lisainfo: (nimi ja kontaktandmed) Ettepaneku tegi: (nimi ja kontaktandmed)

Ettepanek saata enne 01.12.2009 Eesti Betooniühingusse, aadressil Kiriku 6, 10130 Tallinn Lisateave: Tõnis Haube, tel 648 1918, 51 05 285, betoon@betoon.org


Tallinna esindusväljak tagastati inimestele

Veel paar aastat tagasi oli Vabaduse väljak autosid täis kõle ja inimvaenulik asfaldiplats. 20. augustil 2009 taastati linnakodanike põhiõigus avalikule ruumile ning Tallinna esindusväljak anti tagasi inimestele. Vabaduse väljak on multifunktsionaalne paraadväljak, kus lisaks kord aastas marssivatele sõduritele on argipäeval toimetamist nii tavakodanikul kui linna külalistel. Kindlasti aitab rajatis leevendada kesklinna parkimisprobleeme. Kuid esmatähtis on, et väljakule tekkis sotsiaalne mõõde. Selle parimaks tõestuseks on väljaku koheselt omaks võtnud BMX trikiratturid ja rulasõitjad ning Vabaduse samba jalamil hipp-hoppitavad noored. Väljak on inimeste kasutuses. Betoontrepistikust alla minnes saab kustutada teadmiste janu AHAA keskuses. Keskkonda vääristavad betoonist teisaldatavad istepingid ja haljastuskonteinerid ning väljaku servas olevad hubased välikohvikud.


Kaasaeg seguneb ajalooga – bastionimüürid autoparklas

Väljakualune parkla on ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid usutavasti ka kogu maailmas. Kaasaegsete betoonlahendustega on esteetiliselt seotud ajaloolised bastionimüürid. Väljaku maapealses osas on klaasi all eksponeeritud Harju väravatorni esimest korrust ning graniitsillutises on teistsuguse plaadiga markeeritud maaaluste bastionimüüride asukohad. Ehitustööde käigus teostati arheoloogilisi uuringuid rohkem kui 5 000 ruutmeetril.


Betooni meistriteos Väljaku alune betoonehitis on ainulaadne ka oma insenertehniliste lahenduste ja keerukate betoonvaluvormide poolest. Järelpingestatud betoonlagi peab välja kandma lisaks väljakut katvatele graniitplaatidele ka rahvakogunemisi või sõjaväe paraade koos rasketehnikaga. Parkla lae kandevõime on arvestatud vastavalt kõige suuremale võimalikule silla koormuskombinatsioonile ning on võimeline vastu võtma ka tankidelt tulevaid koormusi. Tavapärasest keerukamad on postide seenekujuliste kapiteelide lahendused ning trepistiku alune kaldpind. Kõrgendatud nõudmised valutöödele on tingitud asjaolust, et enamik betoonpindadest on eksponeeritavad puhasvalu pindadena.


123-kohaline autoparkla ning sinna juurde kuuluvad äripinnad ning tehnoruumid moodustavad kokku 10 400 m² ehitusaluse pinnaga betoonehitise. Betoneerimistööde käigus valati 9 000 m³ betooni, paigaldati 850 tonni armatuurterast ning 47 km järelpingetrosse. Ehitise üldandmed Hoone võimsus

? ?

parkimiskohtade arv

123

administratiivpind

1299 m²

Ehitise tehnilised näitajad: Hoonealune pind

10 431 m² (koos olemasoleva tunneliga)

Korruselisus

1

Hoone brutopind

10 110 m² (koos olemasoleva tunneliga)

Hoone netopind

9 409 m² (koos olemasoleva tunneliga)

?

Hoone suletud netopind

7 711 m²

Parkla, netopind-

5 271 m²

Äripinnad, netopind-

2 002 m²

Olemasolev jalakäijate tunnel, netopind

?

Hoone avatud netopind

Hoone kasulik pind

? ? ?

438 m²

1 698 m² 7 422 m² (koos olemasoleva tunneliga)

Parkla-

5 060 m²

Äripinnad

1 316 m²

Olemasolev jalakäijate tunnel

425 m²

Hoone kubatuur

36 511 m³

Hoone eluiga

50 aastat


Vabaduse väljak  

Ettepanek kuulutada Vabaduse väljaku ehitustööde Aasta 2009 betoonehituseks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you