Medijuana CZ #13

Page 1

Nr. 13 4/2021 list. - pros.

Medical & Harm Reduction Magazine

UDRŽITELNOST V MYSLI THC A CBD NA HOJENÍ KOSTNÍCH ZLOMENIN PŘÍZNIVÉ FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY CBD

Lze jej efektivně použít v mnoha oblastech

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÝ CBD OLEJ?

Návod k orientaci v bludišti spekter a izolátů

18+
OBSAH MEDI+GREEN LÉK S OBSAHEM CBD/THC JE ÚČINNÝ I PROTI EPILEPSII 4

5

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH JE PRO TEENAGERY NEŠKODNÝ 4 SENÁTOR VYZVAL K NOŠENÍ KONOPNÝCH ROUŠEK – A MÁ PRAVDU

5

MEDICAL UDRŽITELNOST V MYSLI

6

6–7

MEDI+GREEN KVALITU OLEJŮ CBD ODTEĎ ZARUČUJE I FUNDACIÓN CANNA 8 THC A CBD NA HOJENÍ KOSTNÍCH ZLOMENIN 10–11 MEDICAL PŘÍZNIVÉ FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY CBD 14–15 PŘÍNOSY UŽÍVÁNÍ MCT S VAŠÍM CBD

16–17

CANNA+GLOBE OD TRÉNINKU PO REGENERACI Důvody, proč si sportovci volí CBD

18–19

MEDI+CANNA FAST FLOWERING OGKZ Genetika která sklidila obrovský úspěch ve Spojených státech CANNA+GLOBE OSN PROHLÁSILA KONOPÍ ZA LEGÁLNÍ LÉK Toto rozhodnutí by mohlo ovlivnit životy milionů pacientů MEDI+GREEN ZRÁDNÁ GENETIKA

24–25

MEDICAL JAK SI VYBRAT SPRÁVNÝ CBD OLEJ? Návod k orientaci v bludišti spekter a izolátů

30–31

MEDI+CANNA PURPLE PUNCH OG® nejsladší t punč od Sweet Seeds® 2

14

26

26

28–29

CANNA+GLOBE PŘEKONÁVÁNÍ TRAUMAT POMOCÍ MDMA

24

18

23

CANNA+GLOBE MYRTLE A JULIAN: „DAGGA-DUO” Místo toho, abychom se bránili, začali jsme protispor

MEDI+GREEN JEDOVATÉ PŘÍDAVNÉ LÁTKY VE VAPORIZAČNÍCH OLEJÍCH MEDI+CANNA OCEAN GROWN COOKIES Dědic trůnu OG Kush QUICK DINAMED CBD Nejrychlejší fotoperiodicky závislý, čistý CBD kmen

10

31

32–33

34 36

38–39

40

32

38


Milí čtenáři!

V

íce než půldruhého roku. Tak dlouho jsme museli čekat, aby v Evropě mohli tradiční konopní veletrhy znovu otevřít. Máme ještě v živé paměti, že veletrh Spannabis v Barceloně, plánovaný na polovinu března 2020, museli organizátoři zrušit na poslední chvíli, téměř před jeho otevřením. Tehdy ještě nebylo jednoznačné, že půjde o celosvětovou pandemii, a že v Evropě se nebude týkat pouze Italů a Španělů. A pak, byť léto vzbuzovalo naděje, i podzimní akce museli být jedna po druhé zrušeny. I když pandemie ještě trvá, ve většině krajin jsou už omezení mírnější a většina akcí se za dodržení přiměřených předpisů bude konat. S rozšiřováním našich vědomostí se souběžně rozšiřovali také naše možnosti ochrany a v současnosti dokážeme s přiměřenou disciplínou a spoluprací s virem bojovat stále účinněji. Je totiž něco zcela jiného ozbrojit se proti něčemu, co známe, než mít panický strach z něčeho neznámého. Může nám to připomínat protidrogovou válku, kdy bez skutečných znalostí, odvolávajíc se na strach a na neznámého nepřítele, byla zavedna vážná omezení a ztrpčován ži-

TIRÁŽ Šéfredaktor: Gabor Holland Autoři: Bob Arctor, Jack Pot Jan Přívratský, Richard Prokop, Tamás Kardos, Kevin Herzig, Roman Pangel, Brie Viland Grafický design: Judit Bódi Zodpovědný vydavatel: G. Holland Medijuana Publishing GmbH 1180 Vienna, Hildebrandgasse 9/8 E-Mail: cz.office@medijuana.eu Web: www.cz.medijuana.eu

vot statisícům lidí. To však vůbec nesnížilo poptávku po drogách a nabídku, která ji neustále uspokojuje: pro účinnou obranu musíme s jednotlivé drogy poznat a naučit se s nimi žít. Dnes už zní jako fráze, že silné rodinné a sociální vazby, zdravotně uvědomělý přístup a umírněnosti v požitcích poskytují mnohem větší ochranu před zneužíváním, než disciplína s klapkami na očích a přísné zákony. Rozšiřování poznatků a rostoucí množství vědeckých důkazů vedly také k poznání, že jako vždy v historii lidstva je užívání konopí v medicíně i dnes nezbytné. Během uplynulých desetiletí měli miliony lidí na celém světě možnost zjistit účinnost konopí pří zmírňování příznaků nemoci. I když ještě mnoho států chce na základě lživých tvrzení pokládat konopí za nebezpečnou drogu, díky vědě a praxi pokrokové drogové politiky už tuto iluzi nelze dlouho udržet. Navzdory tomu, že OSN dosud zařazuje konopí mezi nejnebezpečnější drogy, dnes už i do Evropy dorazil vítr legalizace. Lucembursko jako první povolilo užívání a pěstování malého množství konopí z legálně prodávaných semen. Ve Švýcarsku parlamentní komise rozhodla, že udržování zákazu konopí je bezdůvodné, proto vypracovali zákon na jeho legální výrobu, pěstování, konzumaci a prodej. Podobná je situace na Maltě, kde se v říjnu zrodil návrh zákonu o legalizaci konopí na osobní konzumaci. Máme značnou výhodu: na rozdíl od Covidu konopí neznáme dva roky, ale několik tisíc let a přesně poznáme i jeho rizika, které jsou i ve srovnání s jinými legálními drogami zanedbatelné. Bylo by načase podle toho konat! Příjemné čtení! Gabor Holland

VE SPOLUPRÁCI S

Medical & Harm Reduction Magazine

INDEX CANNATRADE

9

DINAFEM SEEDS

35

MEDICANN.CZ

13

MEDIJUANA CBD

8, 13, 17, 27, C4

MEDIJUANA CBD SHOP

C2

NEAR DARK

33

SPECIÁLNÍ ZAHRADNICTVÍ

11

SWEET SEEDS

40, C3

Vydavatel magazínu Medijuana upozorňuje všechny čtenářky a čtenáře, že obchodování s konopnými semeny určenými k pěstování, stejně jako prodej, držení a poskytování těchto semen je v několika zemích EU nezákonné. Obsah magazínu je určen pouze k zábavě a získávání informací. Vydavatel Medijuany v žádném případě nechce nikoho nabádat k porušování zákonů ani k nelegálnímu nakládání s produkty zmiňovanými v tomto periodiku. Vydavatel zároveň nenese zodpovědnost za tvrzení zveřejněné na místě placené inzerce. Články prezentují názory a postoje autorů, které se nemusejí shodovat s názory a postoji vydavatele. Není vždy možné identifikovat vlastníka nebo vlastníky autorských práv nebo se s nimi spojit, proto si vydavatel v případě odůvodněných požadavků na autorská práva vyhrazuje možnost vyplácet odměny s nimi spojené i zpětně. U všech textových i obrazových materiálů vycházíme z toho, že jejich zasláním vzniklo právo je zveřejnit, pokud není řečeno jinak. Šíření magazínu v podobě jednotlivých článků i jako celku je podmíněno písemným souhlasem vydavatele, a to i v případě, že se nejedná o šíření pro komerční účely. Všechna práva vyhrazena!

3


MEDI+GREEN

Lék s obsahem CBD/THC je účinný i proti epilepsii

Z

dá se, že první výsledky výzkumu, probíhajícího v dětské nemocnici SickKids v Torontu, potvrzují bezpečnost a tolerovatelnost nového léku s obsahem CBD/THC při léčbě nemocných, trpících Dravetovým syndromem, tedy závažnou formou dětské myokolonické epilepsie. Výzkum byl proveden v souvislosti s jedním z přípravků mezinárodně uznávaného kanadského výrobce léků a konopných produktů, firmy a Tilray, s přípravkem Tilray 2:100. Tilray 2:100 je konopný olej na léčivé účely, obsahující velké množství kanabidiolu (CBD), ale mnohem menší množství tetrahidrokanabinolu (THC). Mimořádně pozitivní výsledky II. fáze výzkumu uveřejnili v odborném neurologickém časopise Annals of Neurology. Do výzkumu bylo zahrnuto 20 dětí, trpících Dravetovým syndromem a léčených přípravkem Tilray 2:100, devět z nich absolvovalo celou terapii, trvající 20 týdnů. Během terapie byla jejich průměrná dávka 13,3 mg/ kg/den CBD a 0,27 mg/kg/den THC. Lékaři během pokusu zkoumali tolerovatelnost a vedlejší účinky přípravku. V počáteční fázi se jako časté vedlejší účinky objevovala ospalost, pokles chuti k jídlu a průjem. Současná

terapie s užíváním kyseliny valproové (stabilizátory nálady) však vedla ke změnám hodnot jaterních enzymů a trombocytů. Statisticky signifikantní zlepšení bylo prokazatelné v kvalitě života pacientů, klesla spike - aktivita a tak o 70,6 % klesla i častost záchvatů. Dr. Blathnaid McCoy, neurolog

dětské nemocnice SickKids výsledky shrnul takto: „Výsledky potvrzují antikonvulzivní (protikřečový) účinek kanabinoidů a můžeme směle prohlásit, že je lze s velkou bezpečností a tolerovatelností použít v léčbě nemocných, trpících epilepsií rezistentní na léky (DRE).“

Zákon o zdravotních službách je pro teenagery neškodný

N

ěkolik tvrdohlavých politiků trvá na tom, že konopí, které lze předepsat nemocným, představuje hrozbu pro teenagery. K jejich největší lítosti další, doposud nejrozsáhlejší výzkum vyvrátil tuto teorii. Průzkum, probíhající šestnáct let, provedla americká Boston College, anonymní dotazník vyplnilo více

4

než 800.000 středoškoláků ve 45 členských státech. Výsledky byly zveřejněny v odborném časopise American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Jedním z nejzajímavějších zjištění průzkumu je, že ve státech, kde je používání konopí na léčebné účely povolené, kouří konopí o 1,1 % méně teenagerů. Tento po-

měr zůstává nezměněný, i když v průzkumu byly zohledněny proměnné, jako je místní regulace tabáku a alkoholu, ekonomické trendy, charakteristiky mladistvých a demografické charakteristiky jednotlivých států. Podle psycholožky Dr. Rebekah Levin Coley, vedoucí průzkum, při zkoumání podskupin teenagerů byly zaznamenány ještě větší rozdíly. Například o 3,9 % méně černochů a o 2,7 % méně Latinoameričanů užívá konopí v krajinách, kde bylo léčebné použití povoleno. Protože průzkum trval 16 let, vědci měli možnost sledovat i změny. Podle jejich zjištění, čím delší dobu je v platnosti zákon o zdravotních službách, v o to větší míře klesá používání mezi tee-nagery. Průzkum kromě účinků povolení léčebného použití sledoval i účinky dekriminalizace. V této souvislosti lze konstatovat, že dekriminalizace marihuany neovlivňuje používání mezi teenagery. Mírný pokles byl zaznamenán mezi 14letými mladistvými latinskoamerického původu a mírný nárůst u bílých teenagerů. Ani jeden ze zákonů však neměl vliv na pravidelnou spotřebu ve velkém množství, což naznačuje, že zákony členských států neovlivňují tyto formy užívání.


Senátor vyzval k nošení konopných roušek - a má pravdu

U

plynulo málo času od doby, kdy se pronásledovaná rostlina konopí stala centrem výzkumu a rozvojových aktivit zemědělství. V souvislosti s pandemií COVIDU účinné látky konopí přišli do úvahy už v souvislosti s prevencí a léčbou. Teď starší republikánský senátor doporučil, aby se Američané chránili proti viru rouškou z konopí. Mitch McConnell, osmasedmdesátiletý senátor státu Kentucky, který dříve působil jako soudce. Koncem srpna, na akci konopné společnosti Ecofibre mluvil o tom, že během pandemie čelí zemědělství a pěstování plodin novým problémům, během tohoto období pokládá konopí za životaschopnou a hospodářství posilující komoditu. Jak víme, v USA bylo v roce 2018 na federální úrovni povoleno pěstovat konopí s maximálním obsahem THC 0,3 procenta, což dalo tomuto odvětví obrovský nový impuls. Jednou z letošních inovací Ecofibre je rouška z konopí, na ochranu proti infekci. McConnell zdůraznil, že do vyvinutí vakcíny bude nutná zvýšená ochrana. „A do té doby já doporučuji roušku z konopí, jako jeden z nejlepších prostředků na ochranu“ - prohlásil senátor. McConnell už dříve propagoval konopný produkt - konopné pero - a znovu poukazoval na historickou roli konopí v Kentucky. Není pochyb o tom,

že senátor se vyjádřil ve prospěch konopných roušek především s ohledem na ekonomické zájmy, ale návrh stojí za zvážení. Výhodou roušek z konopí oproti běžným syntetickým chirurgickým rouškám je, že jejich výroba neznečišťuje životní prostředí a ani je nemusíme po prvním použití vyhodit. Letos skončili v odpadových koších miliony syntetických roušek, které se prakticky nikdy nerozloží. Konopí se oproti tomu za krátkou dobu rozloží a tak nezatěžuje ekosystém. Syntetické roušky nesají pot, jejich nošení v létě nebo v teplé místnosti může být výslovně nepříjemné a může dráždit pokožku. V tomto ohledu je bavlna také dobrou volbou, ale časté praní - což je u opakovaně použitelné roušky nezbytné - už látku poškozuje. Oproti bavlně je konopí vysloveně silnou látkou, ze které se vyrábí například i lana. U pratelných, opakovaně použitelných roušek je důležité, aby odolávali namáhání a neroztrhali se po několika použitích. Maska z konopí vyhovuje i tomuto požadavku a po každém praní bude měkčí a měkčí. Díky přirozeným antimikrobiálním vlastnostem vydrží i velmi často používaná konopná rouška mnohem déle bez pachů, než roušky z bavlny a má i větší ochranu proti množení plísní.


MEDICAL

Udržitelnost v mysli Nic netrvá věčně, co se může pokazit, to se také pokazí, jednou všechno skončí, zdroje vyschnou a mohli bychom ještě dlouho vyjmenovávat kolik úsloví naznačuje: naše zdroje jsou pominutelné. Udržitelnost je proces, objevující se ve všech oblastech života a znamená vytvoření systému, zajišťující jeho dlouhodobé udržení. Začněme se změnou u sebe.

N

ejrozšířenější definici udržitelnosti přinesla v roce 1987 tzv. komise Brundtlandové: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí naplnění potřeb současné společnosti, aniž by ohrozil možnost splnění potřeb generací příštích.“ (Zpráva komise Brundtlandové, 1987). Komise OSN touto definicí zdůrazňuje spravedlnost v rámci generací a mezi generacemi,

6

související s koncepcí udržitelnosti: na jedné straně rozdělení mezi v současnosti žijící generace, vyrovnání rozdělení mezi lidmi žijícími na severu a na jihu světa. Na druhé straně rovnováhu mezi generacemi, žijícími v současnosti a budoucími generacemi, tedy povinnost učinit vše pro udržení stability životního prostředí a společnosti v zájmu našich dětí a vnoučat.

V různých jazycích se význam slova „udržitelnost“ mírně liší. Německé slovo „Nachhaltigkeit“ znamená: „ Nesmí být spotřebováno více, než může dorůst, regenerovat“, zatím co v jiných jazycích, například ve francouzštině nebo v slovinštině je větší důraz kladen na „trvalost“ nebo „únosnost“. Anglické slovo „Sustainability“ znamená „podpora zdola“ nebo „ udržitelný rozvoj”.


Udržitelnost se objevuje v dimenzi životního prostředí (životní prostředí), v hospodářské dimenzi (hospodářství) a ve společenské dimenzi (společnost). Ve vědeckém světě se objevuje čtvrtá dimenze udržitelnosti, považovaná zčásti za dimenzi „kultury“, zčásti za instituční dimenzi - ve smyslu vládnutí a politických řídících systémů. O pojmu a podstatě definice udržitelný rozvoj spatřily světlo světa četné analýzy a polemiky. Podle definice Hermana Daly „udržitelný rozvoj je dosažení trvalého sociálního blahobytu bez nárůstu, přesahujícího ekologickou udržitelnosti“. Základním cílem rozvoje je tedy zajistit sociální blahobyt, důstojné životní podmínky pro současné i budoucí generace, což je možné pouze tehdy, budeme-li využívat přírodní zdroje udržitelným způsobem, vyhneme-li se škodlivým účinkům, zejména nezvratným změnám ve stavu životního prostředí. Prvním krokem k tomu však je, abychom my sami byly v pořádku. Stres je nedílnou součástí našeho života, kromě jiného je základem rozvoje, změn, ale navzdory tomu je v dnešním uspěchaném světě nutné i vědomé odbourávání stresu. Existuje mnoho technik na uvolnění napětí, svůj organismus můžeme zbavit každodenního stresu relaxací, meditací nebo sportem, ale pro mnohé je to i tak těžké, doporučované metody se jim v případě větší zátěže neosvědčili. Stresový faktor představují větší změny, které nás v životě potkají, mohou nás zcela ochromit, ale s usměrňováním mohou v nás indukovat třeba i rozvoj, neřešené napětí se totiž v mnoha případech může stát semeništěm nemocí. Každý člověk prožívá úzkost, obavy, ale jejich míra je u každého jiná. Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) je trvalá a koncentrovaná úzkost, u které se projevuje několik symptomů najednou, netýká se vysloveně jednoho předmětu nebo situace. Osoby, trpící GAD, prakticky na všechno reagují úzkostí, u většiny z nich je dalším typickým příznakem neklid, snadná unavitelnost, poruchy koncentrace, podrážděnost, poruchy spánku, svalové napjětí. Tyto příznaky můžeme pociťovat v různých životních situacích, ale záleží na jejich rozsahu a na tom, do jaké míry paralyzují naše činy, naši práci, náš den, celé tělo, duši. Nemocní, trpící generalizovanou úzkostnou poruchou mají často hrůzný strach z budoucnosti, z partnerských vztahů, z delších přátelských vztahů (únik ze sociálního života), prožívají strach a úzkost, že nejsou dost dobří, dost dobří ve svém partnerském vztahu, v práci, v přátelském vztahu, v určitých situacích, v životě. Mnozí z nich mají strach kvůli náladě, zdravotnímu stavu svých blízkých. Trvalý strach vážně ovlivňuje výkon jednotlivce, udeří, paralyzuje, takže pokračuje jako začarovaný kruh a člověk klesá víc a víc. GAD je naštěstí jedna z nejúčinněji léčitel-

ných psychiatrických nemocí. Dobré účinky během léčení má kognitivní i interpersonální terapie a v neposlední řadě také osvojení relaxačních technik může pomoct k získání ztracené kontroly. V určitých případech může být nutná i medikamentózní léčba. Nejprve je třeba konzultovat s lékařem, až pak lze uvažovat o alternativním způsobu léčby, jako je například CBD. Instantná řešení způsobují často víc škod než bychom si mysleli. Například konzumace alkoholu netlumí symptomy, naopak je udržuje a posilňuje. Totéž platí pro léky, chemické přípravky. Mnoho lidí nezná jiné řešení než rychlou úlevu od bolesti, nebo okamžité zlepšení nálady pomocí chemikálií a stimulantů. Mnozí si myslí, že meditace je něco exotického, souvisejícího výhradně s náboženstvími, přicházejícími z východu. Někdo si myslí, že je to něco takového, u čeho se musí sedět jedním daným způsobem. Možná si myslí, že meditovat mohou pouze „svatí lidé“. Ani jedno tvrzení není pravdivé, meditace má nespočetné formy, její podstatou je vědomí, pozornost a pravidelnost. Když někdo medituje, dělá je to, že svoji mysl delší dobu soustředí na určitou věc. Existuje meditace při chůzi, ale třeba i čtení knihy, nebo koukání se na film může být stejná meditace, jako když vidíme někoho sedět bez pohybu v pozici lotosového sedu. Kontrola dechu nás mnohému naučí, pravi-

delnost vytvoří rámec pro život, prohloubí soustředění, pomůže zůstat ve svém středu. Používání kanabionidů na léčebné účely, pro upevnění zdraví, v kosmetickém průmyslu je stále více oceňováno, dostává se do popředí díky jejich vynikajícímu účinku tlumení úzkosti, zánětů a bolesti. Výzkumy dokázaly: CBD je slibný na léčbu depresí a pocitu úzkosti, může způsobit méně vedlejších účinků, než léky. Výsledky jednoho výzkumu z roku 2014 pomohou vysvětlit, proč může být CBD použitelný na léčbu depresí. Našli důkaz, že ve většině vyšetření má CBD pozitivní účinek na serotoninové receptory v mozku. Serotonin ovlivňuje početné funkce organismu, včetně emocionálních stavů, pocitu pohody nebo štěstí. Vyrovnání úrovní serotoninů je pro lidi trpící depresí klíčovým cílem terapie. Orální užíváni CBD zpravidla nemá vedlejší účinky. CBD je silná sloučenina, která se stává stále více populární jako alternativní způsob léčby. Pravidelné užívání konopného oleje kromě upevnění duševního zdraví posílí imunitní systém, snižuje riziko určitých chronických nemocí a díky esenciálním kyselinám chrání srdce, cévy, dokonce i nervový systém.

text: Brie Viland

7


MEDI+GREEN

M

edijuana vyrábí CBD oleje podle švýcarských léčebných standardů, ze sterilních rostlin konopí s vysokým obsahem CBD, pěstovaných v interiéru. Cílem výrobce je produkce spolehlivých produktů se stálou kvalitou, bezpečně použitelných - i dlouhodobě - i na lékařské účely. Hrdě hlásíme, že po švýcarské laboratoři na analýzu konopí CBD Test také analýza prestižní barcelonské Fundación CANNA konstatovala vynikající kvalitu našeho produktu. Na základě vzorku, zaslaného na laboratorní analýzu, Medijuana Ultra Soft 5% CBD olej obsahuje kanabinoidy v následujícím poměru: • • • •

5,3% CBD 0,16% THC 0,18% CBC 0,10% CBG

Kvalitu olejů CBD odteď zaručuje i Fundación CANNA To potvrzuje, že CBD olej Medijuana je širokospektrální, tedy vedle CBD a THC obsahuje i další kanabinoidy, a tak jeho účinnost přesahuje účinnost syntetických CBD produktů. Laboratorní testy Fundación Canna nenalezli ve vzorku žádné těžké kovy, nebo jiné nečistoty, což znamená, že používání CBD olejů Medijuana je i v tomto ohledu bezpečné. Na základě tohoto skvělého výsledku nám Maďarská asociace lékařského konopí (Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület - MOKE) udělila certifikát kvality, a tak jsou naše produkty dostupné i v programu asociace na podporu CBD oleje. Souběžně s testem dostali naše CBD produkty notifikaci Státního institutu pro stravování a výzkum výživy (Élelmezés-egészségügyi Intézet - OGYÉI), a tak je jejich prodej jako doplňků stravy po Rakousku, Německu a Česku ve všech ohledech povolen také v Maďarsku. Zvol si i Ty švýcarskou kvalitu! Získej naše produkty za zvýhodněnou cenu v internetovém obchodě CBD Medijuana!MEDI+GREEN

THC a CBD na hojení kostních zlomenin Izraelští vědci stojí v popředí výzkumu léčivých účinků konopí. Ve studii provedené na univerzitě v Tel Avivu bylo prokázáno, že THC a kanabidiol (CBD) mohou podporovat hojení zlomenin kostí a aktivovat lysylhydroxylázy (enzymy nezbytné pro hojení kostí) v buňkách, jež kosti tvoří.

C

o činí tuto studii obzvláště významnou, je skutečnost, že se jí dohromady zúčastnili výzkumníci z osmnácti zemí. Institut biomechaniky a katedra biomedicínského inženýrství z Curyšské univerzity, stejně jako pracovníci Ortopedické oddělení Lékařské fakulty Lundské univerzity ve Švédsku spolupracovali s izraelskou skupinou, aby

10

zkoumali účinky kanabinoidů (CBD a THC) na kosti a jejich biochemické interakce. Jedná se o první výzkum vlivu konopí na mechanickou strukturu těla, jenž zahrnoval tolik předních vědců. Jedním z nich byl i „nestor“ konopného výzkumu Raphael Mechoulam, který před více než 50 lety objevil THC a později i CBD. Jeho objevy položily základy dnešním vý-

zkumům léčebného potenciálu konopí a nejnovější výsledky práce týkající se léčebných účinků kanabinoidů na zlomeniny by mohly být opět průlomové. Výzkum zahrnoval tři pokusy. Nejprve byly krysám s frakturou stehenní kosti injekčně aplikovány THC a CBD za účelem změření působení na strukturální a mechanické vlast-


nosti zlomenin kostí. Následně byl zkoumán účinek CBD a THC v poměru 1 : 1 na kalus (tkáň, která spojuje úlomky kostí po zlomenině a na jejímž základě se postupně vyvíjí nová kost). Molekulární složení kostí se zkoumalo v obou experimentech po dobu devíti týdnů pomocí metody FTIR (z anglického Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Třetí experiment zkoumal účinky CBD a THC na buňky tvořících kost při hojení. Pro mechanické testy bylo použito 3D radiografie. Fixace byla odstraněna a zkoumána mineralizace kostí, načež byla testována jejich pevnost – s rychlostí ohýbání pět milimetrů za minutu, dokud se kosti znovu nezlomily. V tomto experimentu byly použity nově vytvořené buňky, které v myších tvoří kosti, a ty byly kultivovány po dobu čtyř dnů při 37 stupních Celsia. Když dosáhly 80procentní zralosti, přidali vědci THC a CBD. Poté byly pomocí ribonukleových kyselin měřeny hladiny lysylhydroxylázy, vývoj genů podílejících se na její produkci a mRNA (která obsahuje kód potřebný pro syntézu proteinů). Po šesti až osmi týdnech bylo zjištěno, že kalus je větší u potkanů léčených CBD a THC než u těch, kteří dostávají jiné látky. První experimenty také ukázaly, že CBD významně zvyšuje pevnost kosti a její mechanické vlastnosti. Ve druhém experimentu bylo na konci osmi týdnů zjištěno, že THC zpevňuje

Dr. Raphael Mechoulam

kost v nepatrně větší míře než CBD. Konečně ve třetím pokusu bylo zjištěno, že CBD selektivně zvyšuje hladinu lysylhydroxylázy a hladinu mRNA. Výsledná studie je pravděpodobně nejvýznamnějším dosud publikovaným souborem dat o konopí a kostních zlomeninách,

které nám poskytují hluboký vhled na genetické působení konopí na naše tělo. Výsledky poskytují důležité poznatky též z hlediska biomechaniky a na jejich základě lze konstatovat, že THC a CBD stimulují nejdůležitější enzymy a geny podílející se na hojení kostí.
MEDICAL

Příznivé fyziologické účinky CBD

Lze jej efektivně použít v mnoha oblastech

CBD, na rozdíl od nejznámějšího kanabinoidu THC, nemá psychotropní účinky. Nenavozuje euforii ani pocit sjetí, ale napomáhá tělu efektivněji využít svoje vlastní kanabinoidy.

U

živatel se nemusí obávat psychotropních nebo vedlejších účinků, ani porušení zákona. Popularitu CBD stupňuje i skutečnost, že je snadno dostupný, rovněž jako nezávislé studie a lékařská doporučení.

Protizánětlivý, protibolestivý účinek Protikřečový a protizánětlivý účinek oceňuje mnoho sportovců. Byl klasifikován jako jeden z nejúčinnějších prostředků pro léčbu zánětlivých příznaků, bolesti a příznaků fyzické 14

zátěže, se kterou se vrcholoví sportovci pravidelně potýkají. Podle zpětné vazby pacientů CBD eliminuje snížené zásobování krví při kornatění cév, působí jako silná protikřečová a protizánětlivá látka. Jeho protibolestivý účinek je také velmi dobře měřitelný, zejména v případě chronické bolesti u starších pacientů, kterou lze významně snížit u rakovinových onemocnění, neuropatických bolestí, roztroušené sklerózy, epilepsie nebo Parkinsonovy choroby. CBD totiž zabrání tělu vstřebat anandamid, potřebný k potlačení bolesti, jehož zvýšená hladina v krvi snižuje míru boleti.

Poruchy spánku

Většina poruch spánku jsou duševní poruchy spánku, které ve velké míře souvisí se stresem. V pozadí psychických poruch spánku stojí aktuální, dávný, nebo třeba i neustále prožívaný stres. Výzkumy ukázaly, že osoby užívající CBD déle spí, spánek přerušují kratší doby bdělosti nebo neklidu, proto z důvodu příznivého účinku spánku na psychiku stále víc lidí volí alternativní způsob léčby a dává přednost CBD oleji před různými chemikáliemi. Porucha spánku je jednou z nejčastějších civilizačních nemocí, podle měření v evropských krajinách se s ní už setkalo přibližně sedmdesát procent


lidí. Studie ukázala, že mnozí nepřetržitě trpí nepříjemnými příznaky poruch spánku, nebo nespavosti. Nedostatek spánku způsobuje únavu a ospalost, negativně ovlivňuje náladu, paměť, soustředění, může vést k depresím, zhoršuje pracovní výkon a zvyšuje riziko nehody. Pravidelně užívané prášky na spaní paradoxně poruchy spánku dále zhoršují. CBD oleje účinkují na cykly spánku-bdělosti ve dvou fázích, nízké dávky mají aktivační účinek, při vyšších dávkách CBD podporuje spánek. Podle výsledků menších výzkumů, prováděných na zdravých dobrovolnících: vlivem větší dávky CBD (600 mg/den) strávili účastníci výzkumu více času spánkem, Ještě i vlivem poměrně nižších dávek (160 mg/den) strávili dobrovolníci, kteří si stěžovali, že nedokážou usnout, nebo déle spát, víc času spánkem. Dobrovolníci, kteří se zúčastnili výzkumu a dostávali CBD, informovali o tom, že déle spí, s kratší dobou bdělosti nebo neklidu. Užívání CBD mělo vliv i na zapamatování si snů a účastníci na druhý den nehlásili pocit „opice”.

Odbourávání stresu Stres je nutnou součástí našeho života, je základem vývoje, změny, ale bez ohledu na to v dnešním uspěchané době potřebujeme také vědomé odbourávání stresu. Existuje spousta technik k odbourávání stresu, relaxace, meditace i sport může pomoct odbourat každodenní stres, ale pro mnohé je to i tak těžké, doporučované metody se jim v případě větší zátěže nedosvědčili. Větší změny v našem životě představují stresující faktor, mohou nás ochromit, ale když stres udržíme pod kontrolou, mohou v nás dokonce indukovat vývoj, nezvládnuté napětí je totiž v mnoha případech živná půda pro nemoci. Vědci dospěli k závěru, že CBD je zvláště účinný při léčbě duševních poruch, doporučovaný je v případě schizofrenie, sociální

úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, úzkosti, bipolární poruchy, posttraumatické stresové poruchy a Tourettova syndromu. Z mnoha možných oblastí využití příznivých účinků CBD jsou úzkostné poruchy vedle poruch spánku snad nejběžnější oblasti použití. Psali jsme již o vědeckých výzkumech, které odhalily nejdůležitější účinky CBD na tlumení úzkosti. První výzkum, který

lze nazvat průkopnickým, pochází z roku 1982, brazilský profesor Antonio Waldo Zuardi v něm objasnil, že CBD účinně odbourává úzkost, vzbuzenou THC a prohlubuje doprovodní psychoaktivní účinky euforie. Část účastníků výzkumu vedle 0,5 mg THC na kilogram tělesné hmotnosti dostávala také 1 mg/kg kanabidiolu. Brazilští vědci v roku 1990 a 1994 na myších testovali úzkost tlumící účinky CBD - teď už bez přítomnosti THC. Pro svůj experiment použili takzvaný test EPM, který je podle nejnovějších vědeckých poznatků jednou z nejúčinnějších metod diagnostikování úzkosti. Pod vlivem léků proti úzkosti, považovaných za účinné, se myši odváží vyjít z bezpečného prostoru na prkna, ale nepodstupují nadměrná rizika. Výzkumy ukázaly, že CBD podávaný ve správném množství, účinkuje přesně tak, to znamená, že účinné snižuje úzkost u zvířat. Stejná výzkumná skupina v roku 1993 provedla i testy na lidech, které v roce 2011 zopakovala s přísnější metodikou. Zkoumali, zda CBD snižuje úzkost z veřejného projevu u osob s diagnostikovanou sociální fobií. Výsledky mluví samy za sebe a v posledních letech si uznávané vědecké časopisy všimli možností, které CBD ukrývá.

text: Brie Viland – Tamás Kardos

15


MEDICAL

Přínosy užívání MCT s vaším CBD Existuje spousta povyku kolem něčeho, co se nazývá triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT) – od nutričních specialistů a výživovích poradců až po vědce, všichni zkoumají přínosy. A nyní, s rostoucí popularitou, CBD komunita také přijala tuto jedinečnou zdraví dávající mastnou kyselinu a často je přidávaná do CBD produktů jako základ nebo nosný olej pro CBD výtažky.

A

le, stejně jako u většiny populárních věcí, je zde také mnoho zmatků a dezinformací, které obklopují tento zázračný doplněk. Proto si napíšeme něco o tom, co MCT je, jak může MCT pomoci, ale také proč společně užívat CBD a MCT olej – protože to může být výhodnější než užití každého z nich zvlášť.

Co je to MCT olej Všechny dietní tuky se skládají z molekul, které se skládají z jednotlivých atomů uhlíku spojených do řetězců v délce od 2 do 22 atomů uhlíku – kdy počet uhlíků v řetězci mastných kyselin ovlivňuje, jak tělo tráví a asimiluje tuk, který konzumujete. Tam, kde triglyceridy s dlouhým řetězcem (LCT) sestávají z 13 až 18 uhlíků, je třeba

žluč, enzymy a chylomikrony pro tělo, aby je absorbovaly. MCT (které má pouze 6–12 atomů uhlíku) se rychle tráví a jde přímo do jater. To je také důvod, proč je MCT považováno za jeden z nejúčinnějších zdrojů energie, díky čemuž je populární mezi sportovci a nebo zdraví-vědomými jedlíky. Nicméně, MCT má i jiné výhody, a to kvůli způsobu, jak je metabolizován játry. Vzhledem k extrémně nízké glykogenní odpovědi a její schopnosti zprostředkovat funkci inzulínu se má za to, že MCT je schopen pomoci s takovými věcmi, jako jsou: • Redukce tuku a udržování hmotnosti • Zvýšení metabolických funkcí a zlepšení trávení • Zvýšení hladiny energie a kognitivních funkcí • Hormonální rovnováha • Zlepšení nálady • Absorpce a biologická dostupnost živin rozpustných v tucích

Jak MCT doplňuje CBD Jedním z nejběžnějších způsobů přijímání kanabidiolu (CBD) je přidání k nosnému oleji, jako je konopný olej nebo olivový olej. Ačkoli se jedná o jednoduchý a účinný způsob, jak přijímat CBD, jedná se o pomalou metodu, protože když se perorálně užívá doplněk, jako je CBD, musí být účinné složky nejprve rozloženy v žaludku, pak absorbovány tenkým střevem a až pak jsou poslány do jater

16


činí také nejúčinnějšími při konzumaci nasycených tuků. Kromě toho vědci zjistili, že když jsou oleje CBD a MCT používány v kombinaci, mohou být ještě účinnější při léčbě: • Celiakie a onemocnění jater, kde může být inhibováno trávení • Prevence záchvatů u dětí • Kontrola a zprostředkování diabetu snížením hladiny cukru v krvi a zlepšením funkce inzulínu • Zlepšování a zvyšování svalové hmoty a kontroly • Zlepšení metabolické funkce a snížení spalování cukrů v důsledku zvýšení metabolické funkce mastných kyselin

Na závěr pro metabolizaci. Jakmile se objeví v játrech, tzv. „metabolismus prvního průchodu“, doplněk se rozkládá na jeho metabolity. Tyto metabolity nejsou vždy tělem využity a jednoduše se vylučují. V případě CBD to znamená, že množství CBD, které se skutečně dostane do krevního oběhu (biologická dostupnost CBD), je značně sníženo. Když je MCT „nosný“ olej kombinován s CBD, játra vidí MCT olej a obchází první metabolismus, přímo metabolizuje olej na energii a ukládá CBD do krevního oběhu. Stručně

řečeno, vzhledem k rychlému metabolismu MCT oleje v játrech se biologická dostupnost CBD zvyšuje a ihned se využije.

Výhody oleje CBD a MCT Ale MCT olej nejenže pomáhá dostat větší koncentraci CBD do krevního oběhu, ale má i další výhody, když se bere společně s CBD. Zdravotní přínosy MCT i CBD spolupracují synergicky, protože kanabinoidy, jako CBD, jsou rozpustné v tucích, což je

I když je výzkum v oblasti CBD spolu s MCT v plenkách, to, co víme, je slibné. Vzhledem k tomu, že MCT olej je třeba syntetizovat, měly by zakoupeny pouze produkty nejvyšší kvality. Před nákupem jakéhokoli produktu CBD + MCT je důležité nejen se podívat na cenu, ale také se ujistit, že si koupíte od renomované evropské společnosti.

text: Roman Pangel


CANNA+GLOBE

Od tréninku po regeneraci Důvody, proč si sportovci volí CBD

V poslední době se stále víc vrcholových sportovců začalo hlásit k užívání CBD a mluvit o jeho pozitivních zdravotních účincích. Ale co na to věda - jedná se pouze o šikovný obchodní trik, nebo má CBD v životosprávě sportovců skutečně své místo?

O

dkdy se CBD dostal do centra pozornosti, jsou stále více známé jeho zdravotní výhody, kterých lze využít v případě aktivního způsobu života. Vrcholovým sportovcům však po dlouhou dobu užívání sloučeniny nebylo povoleno, protože účinkovala na seznamu zakázaných látek podporujících sportovní výkon. Cestu vydláždila Světová antidopingová organizace (WADA), když v roce 2018 povolila užívání CBD v závodním sportu. Ale skutečně profitují sportovci z jeho užívání? Pro zodpovědění otázky použijeme výsledky a zkušenosti dvou studií, publikovaných v roce 2020, které zkoumaly potenciální oblasti aplikace CBD u sportovců. Jeden výzkum provedli australští vědci, druhý výzkum je pak výsledkem práce francouzské, belgické a italské vědecké skupiny. Obě studie potvrdili, že CBD může sportovní výkon podpořit v několika oblastech.

18

Tlumení zánětu, tlumení bolesti V případě aktivního tělesného pohybu je nejčastějším požadavkem snížení bolesti a zánětů, jakož i ošetření otoků po zraněních. Namáhavý tělesný pohyb, obsahující neobvyklé prvky, může vést k poškození svalů, což zhoršuje jejich fungování a může vyvolat zánětlivou reakci. Zatímco zánět je nedílnou součástí regenerace poškození svalů, nadměrný zánět může přispět k prodloužení bolesti a zpomalit funkční zotavení. CBD zmírňuje zánětlivé procesy, oslabuje akumulaci imunitních buněk a podporuje protizánětlivou aktivitu cytokinů. Zatímco tréning má na zdraví kostí příznivý účinek, zranění a vyčerpání může přispět k oslabení zdraví kostí a ke vzniku zlomeniny. Při pokusech na zvířatech stimulovalo CBD hojení zlomenin stehenní kosti a snižovalo zánět v místě poranění. Další studie potvrdili, že CBD

lze použít v případě opotřebení kloubů a zpožděné bolesti svalů (DOMS) i při úrazech způsobujících neuropatickou bolest a otřes mozku. Podle výsledků vědeckého výzkumu v případě chronické bolesti a chronického zánětu může CBD poskytnout bezpečnější alternativu, než často používané opioidy.

Ochrana nervových buněk V případě vrcholových sportů se nesmí zapomínat ani na ochranu a regeneraci mozku. Mezi nejčastější úrazy patří otřesy mozku a lehká mozková poranění (mTBI). Obvykle je provázejí závratě, únava, bolesti hlavy, problémy s pamětí a obtíže se soustředěním, které obvykle po odpočinku přestanou. Pokusy na zvířatech prokázali, že CBD olej má příznivé účinky na několik symptomů mTBI a to i v případech, na které v současnosti neexistuje medikamentózní léčba. Opakovaná mozková poranění mohou


MEDI+CANNA

Fast Flowering OGKZ

Genetika která sklidila obrovský úspěch ve Spojených státech

F

ast Flowering OGKZ je feminizovaný kmen konopí Humboldt Seed Organisation s převážnými indika geny, vytvořený křížením samčí rostliny OG Kush Auto a OGKZ. Výsledkem je fantastická genetika, která vyniká krátkou dobou kvetení, výrazným výnosem, velkým, mimořádně aromatickým květenstvím a účinkem naplňujícím absolutním klidem a radostí. Genetika rychle kvetoucí OGKZ je uznávaná i na nejsofistikovanějších fórech o konopí. Za krátkou dobu vytvoří bezpočet květů bohatých na pryskyřici. Klíčovým faktorem optimálního růstu je

vyvarovat se nadměrnému zásobování živinami a pozorné sledování vývoje. Rychle kvetoucí OGKZ roste jako sativa, ale kvete jako indica. To znamená, že struktura rostliny je na počátku otevřená, ale během kvetení se stane hustší.

Aroma pro pohodu Dominantním terpenem Fast Flowering OGKZ je limonen, odpovídající za citrusové aroma a uklidňující účinek. Květy jsou tak bohaté na pryskyřici a terpen, že vydávají mimořádně aromatické citrusové a nahořklé kořenité vůně. Sofistikovaný koktail s vlastní osobností, který každého okouzlí. Postačí několik šluků pro pocit obrovského klidu a radosti, a pro stav pohody, ve které bys nejraději zůstal navždy. Dokonalá odrůda pro bezstarostné chvíle, kdy potřebujeme uklidnění a relaxaci. Každý rychle pochopí, proč je jednou z královen párty ve Spojených státech! (PR-Obsah) 23


CANNA+GLOBE

OSN prohlásila konopí za legální lék

Toto rozhodnutí by mohlo ovlivnit životy milionů pacientů Hlasování zasedání OSN v prosinci 2020 přineslo historický výsledek: členské státy vyřadili konopí se seznamu nejnebezpečnějších narkotik světa, nevhodných na léčebné použití. Zatím co hlasování bylo poměrně těsné - 27 pro, 25 proti, 1 se zdržel - ze států Evropské unie bylo proti pouze Maďarsko.

P

rotože v souvislosti s hlasováním spatřilo světlo světa mnoho mylných výkladů, bude dobré začít krátkým objasněním. Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961 má čtyři seznamy pro zařazení kontrolovaných látek – tedy látek klasifikovaných jako narkotika. Převážná část kontrolovaných látek je zařazena na seznam I., zatím co seznam II. obsahuje pouze něko-

24

lik opiátů, pokládaných za méně nebezpečné, například kodein. Seznam III. obsahuje vybrané léčebné přípravky odvozené z látek na seznamu I. a II. Z hlediska rozhodnutí je důležitý seznam IV.: zde jsou uvedeny ty látky ze seznamu I. jejichž léčebné hodnota není uznávána. Na tomto seznamu bylo konopí uváděno 60 let, což důkladně zkomplikovalo spuštění programů využití marihuany

pro léčebné účely. Na základě výsledku hlasování bude teď konopí z tohoto seznamu vymazáno, to znamená, že OSN po 60 letech konečně uznala jeho léčebné účinky.

Proč přišla změna právě teď Po celá desetiletí jsou k dispozici rozsáhlé vědecké důkazy o příznivých zdravotních účin-


cích konopí a bezpočet pacientů informovalo o dobrých výsledcích s jeho užíváním. Bylo zjištěno stále více případů, kdy se konopí ukázalo jako jediný účinný lék. Výsledkem těchto zjištění a zkušeností bylo zahájení programů používání konopí pro léčebné účely, ale úmluvy OSN tvrdohlavě přetrvávaly. Průlom přinesla Komise pro drogovou závislost (ECDD) Světové zdravotnické organizace (WHO), která v letech 2017 až 2018 svolala nezávislé vědce, aby přezkoumali důkazy, týkající se konopí, jeho účinných látek a derivátů. Jako výsledek tohoto výzkumu zaslala ECDD v lednu 2019 OSN návrh na úpravu úmluvy. Její cílem bylo aktualizovat Úmluvu z roku 1961 tak, aby lépe odrážela současný stav vědy a aby byla regulace jednodušší a transparentnější. ECDD zformulovala následující návrhy: • Povolit lékařské využití konopí a konopné pryskyřice, THC a jeho izomerů na základě úmluvy OSN. • Vyřadit výtažky a tinktury z konopí ze seznamu kontrolovaných přípravků. • Zapsat všechny formy THC do seznamu přípravků pro léčebné použití. • Na základě výzkumu je zbytečné, aby CBD (kanabidiol) podléhal předpisům OSN o drogách, protože jeho užívání je bezpečné. • Vyřadit přípravky s obsahem THC nižším než 0,2 %, především přípravky obsahující CBD (CBD oleje získané z konopí), z regulace OSN pro drogy. ECDD shrnula výsledky výzkumu následovně: „Důkazy, předložené komisi, nepoukazují na to, že konopí a konopné pryskyřice mají podobné škodlivé účinky, jako jiné přípravky, uvedené na seznamu IV. Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961. Kromě toho přípravky z konopí prokázaly terapeutický potenciál v případě bolesti a jiných stavů nemoci, například u léčby epilepsie a křečových záchvatů souvisejících s roztroušenou sklerózou. V souladu s výše uvedeným je nutné konopí a konopné pryskyřice klasifikovat tak, aby klasifikace zabránila škodám, způsobeným konopím, ale aby současně nebránila přístupu ke konopí, výzkumu a vývoji, souvisejícímu s používáním konopí pro léčebné účely.”

Z doporučení WHO je nejdůležitější to první, protože právě ono umožňuje používání konopí pro léčebné účely ve všech členských státech. Vítězství vědy nad desetiletí zkostnatělou politikou můžeme tedy považovat za obrovský výsledek, který milionům nemocných otevřel cestu k lékařskému využití konopí. Teď je už jenom na jednotlivých krajinách, zda možnost využijí a spustí svůj program používání konopí pro léčebné účely. Balík návrhů WHO by se beze zbytku splnil, pokud by byly přijaty všechny body, ale další otázky byly odmítnuty. Ty jsou ale ohledně celku mnohem méně důležité, než otázka používání konopí pro léčebné účely.

Dilema a nedorozumění kolem CBD Nejvíc mylných výkladů a nedorozumění vyvolaly spory kolem CBD. V tomto okruhu otázek se hlasování neuskutečnilo ani o jednom bodu, to znamená, že se nezrodilo rozhodnutí o tom, zda se má úmluva OSN týkat přípravků, obsahujících čistě CBD. Je však stále méně pravděpodobné, že by CBD bylo zařazeno na seznam kontrolovaných látek. Několik dní po zasedání OSN Evropská komise, opíraje se o stanovisko Soudní-

ho dvora EU, rozhodla, že CBD není droga, takže by měl mít možnost stejného volného pohybu v rámci EU, jako kterýkoliv jiný legální produkt. I když se toto rozhodnutí týká pouze Evropské unie, je nepravděpodobné, že by se teď v OSN zrodilo jiné rozhodnutí. Na prosincovém zasedání bylo přijato rozhodnutí o olejích CBD vyrobených z konopí, s hodnotou THC nepřesahující 0,2 %: členské státy neodhlasovali zrušení mezinárodní kontroly těchto produktů. To však neznamená, že odteď budou CBD produkty na rostlinné bázi podléhat zákazu.! V případě olejů CBD, prodávaných na jiné, než léčebné účely, pro kosmetické a jiné přípravky to neznamená žádnou změnu. Pouze pro léky na bázi CBD – jako Epidiolex nebo CannEpil – stanovuje rozhodnutí mezinárodní regulaci, obsahují-li THC. Pokud by většina členských států hlasovala za, mezinárodní regulace by se netýkala CBD léků s obsahem THCmenším než 0,2%. Celkově lze tedy bilanci hlasováni v OSN považovat za pozitivní, v následujících letech bude třeba provést pouze jemné doladění.

text: Tamás Kardos

25


MEDI+GREEN užívání konopí mít. Podařilo se shromáždit úplné profily jednotlivců, z nichž byl patrný dopad užívání konopí na změny probíhající v lidském organismu. Test by mohl vyplnit mezeru na trhu a pro pacienty, kteří zvažují užívání konopí na lékařský předpis, je zajímavou možností, jak minimalizovat rizika – to je důležité mimo jiné v souvislosti s tím, že osm až deset procent uživatelů si na konopí vypěstuje závislost. Kdyby uživatelé dopředu věděli o možných rizicích a predispozicích k chorobám, mnoho z nich by možná od experimentálního užívání na vlastní pěst upustilo. Vedlejším důsledkem možnosti genetického testování by pak byla i lepší informovanost ošetřujících lékařů, kteří by se mohli kvalifikovaněji rozhodnout, zda je daný pacient vhodným kandidátem na konopnou léčbu. I rekreační uživatelé by byli lépe chráněni před možnými zdravotními úskalími konopí, například pro oběhovou soustavu, srdce nebo plíce.

Zrádná genetika

V

šeobecně se dnes tvrdí, že užívání konopí je pro dospělé jedince relativně bezpečné, v jeho důsledku se ale mohou začít projevovat latentní onemocnění. Jak poznáme, že se toto riziko týká právě nás? Kanadská společnost AnantLife specializující se na biotechnologie slibuje, že dokáže na základě genetického testování zjistit, zda je pro uživatele konopí bezpečné či nikoli. Test by měl být v dohledné době k dispozici na evropském trhu a mohl by včas odhalit predispozice k mnoha závažným onemocněním, například rakovině, autoimunitním chorobám nebo duševním poruchám. Dále by mohl pomoci s diagnostikováním problémů spojených se špatnými stravovacími návyky. Samotný test je velmi jednoduchý. Stačí poslat vzorek slin, který je využit jako zdroj genetického materiálu. Hodnoty jsou následně porovnány s databází molekulární biologie a výsledky ukážou, zda a případně jaké riziko konkrétní osobě při konzumaci konopí hrozí – například má-li genetické predispozice k duševním chorobám nebo závislostem. Není nutné zabíhat do detailů, jak test probíhá. Stačí vědět, že každý člověk má jinou DNA a laboratoř se zaměřuje na vyhledávání a analyzování molekulárních markerů. Pokud vědci narazí na genetickou odchylku signalizující náchylnost k nějaké chorobě, mohou potenciální uživatele konopí včas varovat. Ředitel společnosti Dr. Rahul Kushwah pracoval v minulosti jako vedoucí výzkumu pro kanadskou vládu a byl tako konzultantem v dětské nemocnici v Torontu. Test byl podle jeho slov prohlášen za spolehlivý 26

Kolegiem amerických patologů (College of American Pathologists – CAP) a posvěcen laboratoří CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Vývoj této metody začal důkladným studiem odborné literatury z oblasti genetiky, jehož cílem bylo rozpoznat co možná nejvíce chorob, které by teoreticky mohly být způsobovány uživáním konopí, a vzít je v potaz při samotné analýze. Na základě podrobného výzkumu byly stanoveny genetické markery, které je při testování třeba identifikovat. Vývoj trval celkem tři roky a podle Dr. Kushwaha se v jeho průběhu lékaři zabývali širokou škálou nemocí a také vlivem, který by na ně mohloCANNA+GLOBE

Myrtle a Julian: „dagga-duo”

Místo toho, abychom se bránili, začali jsme protispor V okruhu expertů, aktérů vynášení rozhodnutí a aktivistů, účastníků Mezinárodní konference o regulaci konopí, jsme se setkali s Myrtle Clark, ženskou částí jihoafrického „dagga-dua“. „Dagga-duo“ (v Jižní Africe se trávě říká „dagga“) v roce 2010 zatkla policie za držení 1,87 kg konopí, duo si však namísto nucené obrany vybralo raději protiútok. Medijuana: Řekli byste nám stručně, co se stalo v roce 2010 a jaký byl výsledek Vašeho soudního sporu? Myrtle Clark: Jmenuji se Myrtle Clark a jsem jednatelkou jihoafrické neziskové organizace „Fields of Green for ALL”, která bojuje za opětovnou legalizaci marihuany, respektive jsem jednou polovinou pověstného „dagga-dua”. V roce 2010 mě s partnerem Julianem Stobbsem zatkli, ale místo toho, abychom se pokusili podplatit kompetentní a uzavřít dohodu, nebo uznali vinu, jsme hezky podali žalobu na Jihoafrický stát – a už osm let bojujeme za svoji pravdu. Ústavní soud v září 2018 rozhodl, že zákaz držení konopí a jeho pěstování na vlastní účely porušuje ústavní práva a dal vládě dva roky na to, aby platný zákon změnila. Bohužel se zatím 28

v této oblasti nestalo vůbec nic. Rozhodnutí se nezrodilo v naší záležitosti, ale v jiném soudním procesu, v jiné provincii, ale i oni se řídili naší strategií. S ohledem na důkazy to bylo maximum, s čím jsme mohli počítat. My však požadujeme zrušení všech zákonů, zakazujících pěstování a šíření marihuany na náboženské, tradiční, kulturní, lékařské, průmyslové a samozřejmě na rekreační účely. Jsme rádi, že Ústavní soud vynesl příznivé rozhodnutí v záležitosti podobné té naší, tím však náš osobní boj ani zdaleka nekončí. V zájmu hospodářského oživení chceme dosáhnout povolení volného prodeje produktů z konopí v celé Jižní Africe. Náš soudní spor je dočasně přerušen, protože čekáme na vypracování nového zákona, pokud v něm nebude všechno, co chceme, klidně požádáme

o pokračování v sporu. V současné době se zabýváme především poskytováním právní pomoci těm, které přistihli při držení trávy, protože oni potřebují pomoc nejvíce. Z posledních osmi let bych vám mohla vyprávět početné hororové příběhy o fungování jihoafrické prokuratury. MED: Jaký dopad mělo výše zmíněné soudní rozhodnutí? MC: Nejpříznivějším účinkem bylo, že uživatele konečně osvobodilo od pocitu pronásledování. Odteď se jim nemůže stát žádná újma, když u nich policie najde konopí v autě, v kapsách nebo v batohu. V rozhodnutí se také uvádí, že z důvodu podezření z šíření nikdo nemůže být umístěn do vyšetřovací vazby. K zatčení je nutné právoplatné rozhodnutí. Úřad nemůže rostliny zabavit, ne-


může rozbít zařízení a nemůže dělat vůbec nic z toho, z čeho měli lidi dosud takovou hrůzu. Mnoho věcí se v pozitivním směru změnilo, ovšem i nás překvapilo, kolik zahraničních firem se najednou v zemi objevilo a pokouší se z nové situace profitovat. Je těžké posoudit, nakolik správný je tento směr. Nemusí být zlý, ale každopádně je to výzva, z které může být cokoliv. MED: Četl jsem, že užívání trávy bylo v Jižní Africe velmi rozšířené už před vynesením rozhodnutí. MC: Slyšela jsem – nevím, jak spolehlivý je zdroj těchto údajů – že Jižní Afrika je ve světovém měřítku zemí s třetí největší spotřebou marihuany. Jisté je, že u nás funguje přibližně 900 000 pěstitelů trávy a 350 000 léčitelů, používajících i konopí, což skutečně poukazuje na široké užívání trávy. Jinak, lidé si z ní tradičně vaří čaj. MED: Jak často lékaři používají konopí v Jižní Africe? Dá se například předepsat na recept? MC: Ne, na recept se předepsat nedá, protože v současnosti to platné zákony zakazují. V posledních letech je však stále víc lékařů, kteří se snaží jít s dobou a doškolovat se. U nás lékařskou marihuanu vyrábí underground pěstitelé, navíc je také hodně importu – především pro uspokojení požadavků bohatších vrstev. MED: Kdo jsou underground pěstitelé? MC: Je jich několik desítek tisíc, vyrábějí produkty vynikající kvality. Existuje už i několik laboratoří – patřících různým univerzitám v krajině – kde je možnost testovat produkty s obsahem konopí. Uživatelé jsou stále náročnější, a tak se kvalita produktů neustále zlepšuje. Doufáme, že i drobné výrobce – pěstitele, zpracovatele – vyrábějící „Craft Medical Cannabis” bude možné v budoucnu integrovat do tohoto hladce fungujícího systému.

Myrtle Clark

MED: Jaké hororové příběhy jsi před chvílí naznačila? MC: Například ten, když prokuratura v Durbanu v březnu 2018 bez určení kauce nařídila uvalení vyšetřovací vazby na šest osob. Vzhledem k tomu, že v záležitostech, týkajících se trávy, pravidelně poskytujeme právní pomoc, vyšetřili jsme i tento případ. V tomto konkrétním případě jsme si hned všimli, že se jedná o zahraniční – maďarské – občany, z nichž dva žijí v Jižní Africe 20 let, ostatní čtyři osoby jsou jejich příbuzní a přišli na návštěvu z Maďarska. Ukázalo se, že když byli podezřelí zadrženi, náhodou u nich byly právě hosté a policie našla na místě poměrně velké množství marihuany. Od

března pracujeme na jejich vysvobození, ale mezičasem nám bohužel došly peníze, nicméně účinné právní zastoupení stojí hodně. Protože tady ve Vídni se setkáme i s Maďary, jejich prostřednictvím se snažíme podat zprávu o tom, že u nás v Jižní Africe se už celých šest let trápí šest maďarských občanů ve vyšetřovací vazbě bez právoplatného rozsudku a bez možnosti propuštění na kauci. Zejména situace čtyř mužů, kteří přišli navštívit příbuzné, je dramatická, vždyť ani nemluví anglicky. V jihoafrických vězeních je katastrofální situace. Argumentujeme tím, že Juliana a mě tenkrát zatkli za držení 1,87 kg konopí. Byť to není obrovské množství, podle prokurátora má tolik u sebe jenom dealer, proto nás obvinil ze zločinu obchodování s drogami. My jsme se však před osmi lety dostali z vyšetřovací vazby po složení kauce 1000 randů (cca 1 600 korun). Pokud jsou si v Jižní Africe před zákonem všichni rovni a my se můžeme obhajovat na svobodě, proč nemají Maďaři stejné právo? Snad proto, že nejsou občany Jihoafrické republiky? To není správné! Ústava „duhového národa“ musí být nejlepší na světě. Maďaři musí být propuštěni na kauci, aby se mohli obhajovat proti obviněním, které byly proti nim vzneseny, a aby mohli předložit své důkazy u soudu. Pokud pak budou shledáni vinnými, musí být samozřejmě potrestáni, ale v současné době jsou tito lidi vězněni bez soudu. Je mi moc líto jejich rodin.

text: Kevin Herzig 29


MEDICAL

Jak si vybrat správný CBD olej? Návod k orientaci v bludišti spekter a izolátů Čím běžnějším se stává CBD v regálech bioobchodů a lékáren, tím víc informací najdeme na balení produktu. Zatímco rostoucí počet specifik umožňuje vybrat si co nejvhodnější přípravek, ještě vždy není jasné, co která vlastnost znamená. Pomůžeme s jejich vysvětlením.

T

en, kdo se chystá koupit si v obchodě nebo na internetu CBD olej, to nemá snadné. Poté, co účinné látky kanabidiolu dostali velkou publicitu, se za několik let na trhu objevila spousta značek a balení. Výrobci, kteří berou vážně ne jen kvalitu ale i poskytování informací zákazníkům, se snaží na balení a na webové stránce poskytnout o svém oleji co nejvíc sdělení. Bez nároku na úplnost mohou obsahovat informace o tom, v jakém nosiči se CBD olej nachází, zda se jedná o plnospektrální nebo širokospektrální produkt, zda obsahuje i jiné

30

kanabinoidy a pokud ano, v jakém poměru. Dále mohou popisovat způsob pěstování, například zda byly rostliny pěstovány ve venkovních podmínkách nebo v interiéru, zda pěstitelé postupovali podle organické metody pěstování, zda byl během výroby dodržován certifikát GMP a tak dále. Je pochopitelné, že pro zákazníka to může být mnoho informací najednou a snadno se může stát, že si nevšimne právě nejdůležitější detail. V tomto článku se budeme věnovat jedinému specifiku, a to typu extraktů a vysvětlíme, co jednotlivá jména znamenají.

Plné spektrum pro plný zážitek Název plné spektrum, nebo full spektrum poukazuje na to, že daný CBD olej nebo jiná forma extraktu, obsahuje všechny kanabinoidy rostliny, použité na jeho výrobu. Jak se to všechno vyrábí, do toho se teď raději nepouštějme, protože opis jednotlivých technik bychom neskončili ani do konce následující stránky. Vystačíme si teď s tím, že jako finální výrobek dostaneme extrakt, obsahující v převážné míře stejné složky, jako použitá rostlina. Hlavní výhodou tohoto oleje je, že díky stejným složkám nejlépe vyobrazuje rost-


linu konopí v přirozené podobě. Tyto přípravky bychom mohli nazvat konopím zamčeným do oleje, protože vedle kanabinoidů tyto extrakty obsahují také terpeny a flavonoidy přirozeně se vyskytující v rostlině, které mají rovněž příznivé účinky a často doplňují účinky kanabinoidů. Četné studie dokazují, že kanabinoidy (THC, CBD, CBG, CBC atd.) společně posilují a doplňují příznivé účinky. Tento účinek se nazývá propojeným účinkem (entrourageeffect), z tohoto důvodu jsou extrakty považovány za zdravotně nejúčinnější. Tato forma tedy obsahuje THC, ale pokud je výrobce precizní, pak jeho obsah zůstane pod povolenou hraniční hodnotou 0,2%. V takovémto množství THC nevyvíjí psychoaktivní účinek - stav opojení nebo euforie - ale prostřednictvím propojeného účinku doplňuje a zesiluje příznivé vlastnosti. Jedná se tedy nejvýhodnější formu získávání extraktů pro běžné uživatele a pacienty, ale vybízí k opatrnosti toho, kdo kvůli své práci nebo vrcholovému sportu musí počítat s testováním na přítomnost drog. Test na přítomnost drog nedokáže nezjistit původ THC, ani prokázat zda se do organismu dostal z konzumace marihuany, nebo z CBD oleje. Přesto že se konzumací celospektrálního CBD oleje dostane do organismu vysloveně zanedbatelné množství THC, existuje šance, že citlivější testy ho prokáží a může vzniknout obvinění z konzumace drog nebo z dopingu. Ale ani oni se nemusí vzdávat CBD.

noidů. Proto si při užívání širokospektrálního přípravku nemůžeš být jistý, že propojený účinek bude stejný jako v případě plného spektra, už ani proto ne, že by si to vyžadovalo určité množství THC. Pokud si zvolíš takovýto produkt je výslovně důležité, aby výrobce analýzou nezávislé laboratoře, provozované třetí stranou, doložil složky přípravku!

Izolovaný nebo syntetický CBD Pokud si z jakýchkoliv důvodů myslíš, že je pro tebe vhodné, nebo pokud ti lékař výslovně doporučuje, zdržet se všech ostatní kanabinoidů, kromě CBD, i tak existuje řešení. V obchodech najdeš oleje a kapsle, které kromě CBD - a jeho kyselinové formy CBDA - neobsahují žádný jiný kanabinoid. Tyto produkty se vyrábějí dvěma způsoby: z CBD izolovaného z rostliny nebo vyrobeného synteticky. Není požadavkem, aby tyto produkty neobsahovali žádné jiné složky, a tak v nich mohou být přidané terpeny, flavonoidy, případně vitaminy, ale jiné kanabinoidy ne. Mnoho výrobců a uživatelů má sklon tyto produkty ignorovat, ale bylo by přehnané tvrzení, že nemají

svoje opodstatnění. Jejich největší předností je, že většina výzkumů kanabidiolu používá čistý CBD, bez přítomnosti jiných kanabidiolů a terpenu, protože zkoumají výslovně účinek kanabidiolu. Díky tomu v případě několika symptomů známe účinnou dávku u účastníků pokusu. Tato výhoda je však zároveň nevýhodou, protože v případě čistého CBD nemůžeme mluvit o propojeném účinku a tak se zpravidla jako účinné ukáží vysoké dávky (obvykle dvě stě - šest set miligramů CBD/den). Ačkoli jsou tyto přípravky levnější, je třeba užívat tak velké dávky, že jsou méně hospodárné, než plnospektrální přípravek, u kterého je účinná dávka mnohem nižší. Ať už se rozhodneš pro jakýkoliv přípravek, snaž se zjistit, zda je jeho výrobce spolehlivý a zda dokáže laboratorními testy doložit přítomnost složek, uvedených na obalu a čistotu produktu. Když jsou tyto podmínky splněny, můžeš si vybírat podle vlastních preferencí. Dobré zdraví!

text: Tomas Kardos

Vrcholoví sportovci, stíhací piloti, pozor! Pro osoby citlivé na THC může být řešením používání širokospektrálních (broadspectrum) produktů. Tyto extrakty obsahují všechny kanabinoidy, které rostlina obsahuje, kromě THC a jeho kyselinové formy (THCA). Tyto přípravky představují nejlepší řešení pro osoby, které se z různých důvodů musí podrobovat častým drogovým testům. Jediná potíž je ale v tom, jak. ATHC totiž nelze odstranit pouhou chemickou metodou tak, aby ostatní složky zůstali nepoškozené. Podle výrobců se tyto extrakty připravují tak, že z rostliny extrahují všechen kanabinoid, terpen a flavonoidy, tyto látky jsou pak bez THC po jedné přimíchány do nosného oleje. Jak přesně se to děje, o tom moc nevíme, i to je důvod skeptického názoru, že tyto produkty ve skutečnosti obsahují pouze kanabinoidy rostlinného původu, tedy fytokanabinoidy. Dalším problémem je, že si zákazník nemůže být jistý ani tím, že všechny rostlinné složky budou skutečně vloženy do konečného produktu, navíc může být i narušen poměr kanabi31


MEDI+GREEN

Jedovaté přídavné látky ve vaporizačních olejích Vaporizéry jsou považovány za jednu z nejméně škodlivých alternativ ke kouření, u nichž se i nejlépe do těla dostávají účinné látky. Je tomu tak i nadále, ačkoliv při odpařování jistých přídavných látek mohou vznikat škodlivé vedlejší produkty. Tento fenomén se týká obzvláště CBD olejů.

32


srovnatelné s obsahem formaldehydu v jedné vykouřené cigaretě. Triglyceridy se středním řetězcem produkují menší množství acetaldehydu (zhruba 33x méně než PEG). U rostlinného glycerinu se tyto toxické látky vyskytují pod hranicí měřitelného množství. Vaporizace je zdravější způsob konzumace konopí než kouření, velkou roli zde však hraje kvalita vaporizovaného přípravku. V principu se při vaporizaci mají uvolňovat těkavé terpeny a kanabinoidy (THC, CBD a další), nesmí však vznikat žádný kouř. Místo teploty nad 400 °C při spalování jointa je vaporizované konopí nebo jeho extrakty zahřívány pouze na 160–190°C, aby se uvolnily právě jen kanabinoidy a terpeny. Protože se kanabinoidy odpařují při teplotě maximálně do 230°C, je v principu možné zabránit poškození PEG, obyčejně se však vaporizér nezahřívá stejnoměrně. Olej, který se dostane do blízkosti žhavící jednotky může být vystaven vyšší teplotě, obzvláště u vape pens a dalších elektronických vaporizérů. Zčásti se tento problém objevuje proto, že regulační předpisy si ne vždy dávají do souvislosti způsob konzumace s chemickým složením – vaporizace a kouření jsou prostě rozdílné formy konzumace konopí. PEG je obecně považován za neškodnou látku, při zahřívání a vdechování se však jeho vlastnosti mění.

V

létě 2015 zveřejnila organizace Project CBD zprávu Dr. Jahana Marcu, který objevil potenciální nebezpečí vznikající při zahřívání a vdechování propylenglykolu (PG). PG je široce rozšířená sloučenina, která se vyskytuje v mnoha výrobcích s obsahem konopného extraktu, včetně náplních do tužkových vaporizérů, jimž se anglicky říká vape pens. Studie prokázala, že když se PG zahřívá v elektronických cigaretách, může se z něj jako zplodina uvolňovat potenciálně rakovinotvorný formaldehyd. Špatná zpráva je, že se PG může zcela normálně vyskytovat i v CBD extraktech technického i klasického konopí. Project CBD zjistil, že téměř všechny značky CBD liquidů k vaporizování obsahují propylenglykol nebo v horším případě dokonce další toxickou látku, polyetylenglykol (PEG).

Journal of Alternative and Complementary Medicine (JACM) potvrdil obavy o nebezpečnosti užívání PG a předložil důkazy o tom, že zahřívání PEG je ještě mnohem nebezpečnější. Badatelé z Vědeckého institutu pro léčbu konopím v Arizoně zkoumali rozklad PG, PEG, rostlinného glycerinu a triglyceridů se středním řetězcem (např. kokosový olej). Zahřáli tyto látky na 230 °C, což je sice vysoká, ale stále akceptovaná teplota při odpařování. PEG obsahuje vysoké množství acetaldehydu a formaldehydu, což jsou obojí rakovinotvorné látky. Výzkum potvrdil, že se PEG při této teplotě rozkládá na formaldehyd. „Vdechování formaldehydu může mít za následek onemocnění myeloickou leukemií a rakovinou nosohltanu,“ konstatovali vědci. Dále uvedli, že množství formaldehydu vznikajícího zahříváním nefiltrovaného PEG je

33


MEDI+CANNA

Ocean Grown Cookies Dědic trůnu OG Kush

O

34

Aromata a chutě Ocean Grown Cookies je směsí zemitých a Kush vůní, sladkých a ovocných tónů. Tato odrůda může poskytnou čerstvý zážitek i fanouškům amerického konopí, protože díky genům OG Kush si udržuje tradiční Kush pozadí.

cean Grown Cookies je feminizovaná odrůda konopí, kombinující dvě americké legendy. Popularita rodiny Cookie je dána především její originální chutí, kvalitou a exkluzivními vlastnostmi, které vedle OG Kush a Sour Diesel patří mezi nejvýznamnější americké odrůdy konopí těžké váhy.

Vysokou úroveň, kterou představuje Ocean Grown Cookies, lze popsat pouze jediným slovem: úžasná. Díky úrovni THC kolem 20 % a minimálnímu obsahu CBD cca 0,1 % je obzvlášť silný.

Výnos

Pěstování

Ocean Grown Cookies se může chlubit skvělým výnosem. Za optimálních podmínek, nejlépe při organickém pěstování, může tento drahokam produkovat výnosy až 450–550 g/m2 při pěstování v interiéru a 750–950 g/m2 při pěstování venku.

Díky středně velkému křovitému tvaru je dokonalá na pěstování uvnitř i venku. Uspokojením základních potřeb s ní lze snadno dosáhnout dobrých výsledků. Pro zachování chuti Ocean Grown Cookies se důrazně doporučuje organický způsob pěstování. (PR-obsah)

ÚčinkyMEDI+CANNA

Quick Dinamed CBD

Nejrychlejší fotoperiodicky závislý, čistý CBD kmen

Q

uick Dinamed CBD je feminizovaná odrůda konopí s krátkou dobou kvetení. Čistá CBD genetika, s téměř nepozorovatelným obsahem THC, jehož nejlepší vlastností je rychlost a produkce kanabidiolů. Doba kvetení Quick Dinamed CBD, zrozeného křížením Dinamed CBD Plus a samičí rostliny Dinamed CBD Auto je o jeden - dva týdny kratší, díky čemu je to nejrychlejší fotoperiodicky závislý, čistý CBD kmen v katalogu Dinafem Seeds.

Výnos Nejvýraznějším rysem rostliny je vysoká koncentrace kanabidiolu v květech. Hladina CBD se pohybuje v úctyhodném rozmezí 14 – 18%, což i u jedné sklizně představuje obrovské množství kanabidiolu.

Aroma a chutě Tomuto kmenu dominuje terpen a micren, doplňující dřevité a citronové aroma Quick Dinamed CBD zemitým aroma. 36

Účinky

Díky vysoké hladině CBD a micrenu zaručuje Quick Dinamed CBD úplnou a dokonalou relaxaci. Obě sloučeniny mají protizánětlivé účinky, díky čemu je odrůda ideální pro uvolnění jak mentálního tak fyzického napětí.

Pěstování Jednou z nejvýraznějších vlastností Quick Dinamed CBD je rychlost. Jak už i název napovídá, jedná se o rychlou verzi CBD královny katalogu Dinafem Seeds, Dinamed CBD. Fotoperiodická závislost ji činí ještě nevšednější. Není to automaticky kvetoucí rostlina, která 30 dní po naklíčení kvete, ale fotoperiodicky závislý kmen, u kterého pokles hodin světla ovlivňuje dobu kvetení. Doba kvetení této rychlé odrůdy je o jeden - dva týdny kratší, než u feminizované varianty. Zatím co odhadovaná doba kvetení Dinamed CBD se pohybuje kolem 60 dní, u varianty Quick Dinamed CBD nepřekročí 53 dní. (PR-Obsah)


CBD-reiche Sorten

Black Jack CBD Sweet Seeds

Blue Dream CBD Humboldt Seed Organization

CBD Blue Shark Barney’s Farm

Gorilla Dinafem Seeds

Dinamed CBD Dinafem Seeds

Dinamed Kush CBD Dinafem Seeds

Early Amnesia CBD Dinafem Seeds

Green Crack CBD Humboldt Seed Organization

Green Poison CBD Sweet Seeds

Quick Dinamed CBD Dinafem Seeds

Red Pure Auto CBD Sweet Seeds

S.A.D. (Sweet Afgani Delicious CBD) – Sweet Seeds

CBD Critical Cure Barney’s Farm

Unsere Partner in der Unterstützung von Patienten:


CANNA+GLOBE

Překonávání traumat pomocí MDMA

Extáze otevírá svět emocí a stírá hranice ega – proto se jedná o tak populární drogu na různých party. Dnes začínají být přesně tyto vlastnosti využívány v psychoterapii při léčbě těžkých traumat.

P

řestože nás nesmírně těší, že se po celém světě rychle šíří medicínské využívání konopí a progresivní formy regulace, existují i další stále zakázané drogy, které se mohou stát léky budoucnosti. MDMA, což je název pro aktivní složku pilulek extáze, je jedním ze žhavých kandidátů stát se takovým léčivem a skvělým terapeutickým prostředkem pro léčbu traumatických zážitků a stavů. Konference v italském Turíně nazvaná „Právo na vědu a svobodný výzkum narkotických a psychotropních substancí“ se detailně zabývala i tímto tématem.

Pronikání do vzpomínek Natalie Ginsbergová z renomované organizace Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) seznámila ve své přednášce posluchače s nejnovějším vývo38


jem a výsledky léčby pomocí MDMA. MAPS vznikla v Kalifornii v osmdesátých letech minulého století s cílem podpořit a propagovat terapeutické využívání psychedelik a konopí. Díky této organizaci mohla být před deseti až patnácti lety zahájena řada výzkumů léčebných účinků psychedelických látek. MDMA má zřejmě největší potenciál při léčbě jedné z nejtěžších forem psychických obtíží, kterou je posttraumatická stresová porucha (PTSD). Pacientům s touto poruchou může nabídnout jedinečnou pomoc. Spouštěčem PTSD jsou obvykle těžká traumata, jako je sexuální násilí nebo zážitky z války. Traumatizující zážitky se pacientům (obětím) trpících PTSD neustále vracejí do podvědomí a nemohou se od nich osvobodit nebo se jich zbavit. Mnoho osob s posttraumatickou stresovou poruchou se jí bohužel pokouší zbavit pomocí alkoholu či drog na bázi opiátů a ve stále rostoucím počtu případů nakonec spáchají sebevraždu. Ginsbergová přitom tvrdí, že 75 procentům pacientům běžné užívané léky na PTSD prostě a jednoduše nepomáhají. Jedná se o opravdu akutní problém. V srpnu 2017 ocenil aktivity MAPS dokonce i americký Úřad pro potraviny a léky (Food and Drug Administration – FDA), když označil pokusy s léčbou PTSD pomocí MDMA za „terapií s výrazným účinkem“. Toto výjimečné hodnocení ze strany tohoto úřadu vychází ze skutečnosti, že pouze sedmnáct procent pacientů zapojených do experimentálního výzkumu s MDMA nezaznamenalo zlepšení projevů své posttraumatické stresové poruchy.

psychoterapie. V jejím rámci obvykle stačí k úspěchu, když pacient užije MDMA pouze třikrát – poté není potřeba tuto látku nadále užívat. Podobné výsledky jsou u antidepresiv nepředstavitelné. Na léčbě pomocí MDMA se podílejí dva terapeuti a sezení probíhají v prostředí, jež v pacientovi vyvolává pocit bezpečí a nabízí mu a přátelskou atmosféru. Oba terapeuti si získávají důvěru pacienta v průběhu zmiňovaných tří sezení bez použití konvenčních léků a po celou dobu vztah s ním prohlubují. MDMA se tedy podává v místě, které na nemocného působí příjemně a bezpečné, kde si lehne na postel, oči mu jsou zakryty a do uší mu ze sluchátek hraje příjemná hudba. To trvá šest až osm hodin – tedy déle než tři až čtyři ho-

roce 2007 a na jeho výsledky se čekalo poměrně dlouho. Ginsbergová dále vysvětlila, že MAPS pracuje se strategií známou z aikida. V rámci války proti drogám vynaložily Spojené státy více než 300 milionů dolarů na podporu více než 5 000 výzkumných projektů zaměřených na rizika MDMA, zatímco pozitivní účinky zkoumají většinou soukromé organizace na vlastní náklady. V důsledku toho máme k dispozici všechny informace, které potřebujeme znát o nebezpečích MDMA, ale víme málo o pozitivních účincích této substance. Jak tedy využít soupeřovou sílu a taktiku k dosažení vlastního cíle? MAPS nyní přichází s novým přístupem k vyrovnání tohoto nepoměru nazvaným „Minimalizace rizik proti kapi-

diny, kdy je působení MDMA nejintenzivnější. Terapeuti jsou přítomni až do konce a v případě potřeby s pacientem hovoří. Po ukončení MDMA terapie následují další tři další sezení bez administrace tohoto léčiva, během nichž pacient s terapeuty probírá nově nabyté zkušenosti a v jejichž průběhu společně začleňují pozitivní prožitky z této terapie do každodenního života. To vše přispívá k potlačení traumatických zážitků.

tálu“. Za tímto účelem byla nezisková organizace přeměněna na veřejně prospěšnou společnost, jejímž cílem je financování klinického výzkumu s civilní podporou a soukromými dárci. Úspěchy MDMA by mohly mít vliv na změnu veřejného mínění o psychedelické léčbě, což by usnadnilo budoucí práci výzkumníků. Podle členů MAPS by označení „terapie s výrazným účinkem“ mohlo přispět k legitimizaci terapie pomocí MDMA v hlavním medicínském proudu. Když se tak stane, MAPS plánuje začít zřizovat psychedelicko-terapeutické kliniky, které budou pacientům i terapeutům poskytovat optimální podmínky pro úspěšný léčebný proces.

Terapie klidem Na rozdíl od léčby antidepresivy, kdy člověk doma s rukama založenýma v klíně jen čeká, jaké budou účinky, úspěch MDMA spočívá ve spojení s propracovanou formou

Psychedelické kliniky Ginsbergová ve své přednášce stručně popsala historii léčby pomocí MDMA – mimo jiné připomněla, že první psychoterapeutická sezení s několika ženami trpícími PTSD proběhla ve Španělsku v roce 2000. Ve Spojených státech amerických se první takto zaměřený výzkum uskutečnil až v

text: Bob Arctor

39


MEDI+CANNA

Purple Punch OG® Nejsladší t punč od Sweet Seeds®

Z

dravím všechny pěstitele! Rád bychse s Vámi podělil o zkušenosti s pěstováním nového druhu konopí pro rok 2021, pocházejícího z jedné z nejlepších semenných bank světa. Jedná se o Sweet Seeds® a o skvělé Purple Punch OG® (SWS93), kmen, sjednocující nejlepší vlastnosti dvou klasiků z USA, a to přeborníka Purple Punch (Larry OG x Grand Daddy Purple) a legendárního Star Killer (Skywalker OG Kush x Rare Dankness #2).

Mistr v ringu: Pěstování a sklizeň Měl jsem to štěstí a mohl jsem zasadit 4 semínka do pěstovací skříně 80 cm x 80 cm, do které jsem umístil dvě LED lampy, jeden ventilátor a jeden výkonný odsavač. Teď jsem použil směs Coco a perlitu, se kterým rostliny rostou rychleji a vytváření více bočních výhonků. 6. den jsem je už vysadil do malých květináčů s trochou kokosu a malým množstvím bakterií Azos. 12. den jsem provedl druhé přesazení s dodržením klasického vegetativního světelného plánu 18/6. Důležité je správné vyživování rostlin v době kvetení, proto se ne40

doporučuje plán 12/12, dokud rostlina nemá dostatečné zásoby živin, zejména dusíku. Jakmile rostliny získají zpět svoji intenzivní zelenou barvu, začnou kvést. Stalo se tak kolem 35. dne, kdy už rostliny překypovali zdravím a jejich kořeny se rozprostřeli v novém květináči. Jedná se o stabilní druh, který lze velmi snadno pěstovat, takže i začátečníci s ním mohou dosáhnout dobrých výsledků. Kvetení je extrémní, s velkým množstvým pylu, bujnou tvorbou trichom, které zaplaví kalichy květů a listy, takže pupeny jsou celé pokryté „cukrem“, v kalichu jedné rostliny mají růžový odstín.

Chuť Po rozdrvení několika květů mě uchvátilo jemné ovocné aroma. V ústech cítit svěží, citrusovou chuť se zemitou vůní a kořením v pozadí. Poskytuje velmi komplexní a uspokojující zážitek. Účinek netrvá dlouho, ale je silný, velmi relaxační; ideální na odpočinek po únavném dni. Doma jsem ho vyzkoušel s pár kamarády a dlouho jsme se nedokázali přestat smát. (x)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.