Bil & motor september 17

Page 18

– Omfanget av rust på nyere brukte biler øker i omfang, konstaterer 40-årsjubilant Arve Christensen i Sørlandsparken Dinistrolsenter.

POPULÆRT MED GRATIS RUST­KONTROLL Tilbud om gratis rustkontroll av bilen har gjort sommeren travel for Arve Christensen i Sørlandsparken Dinitrolsenter.

V

i har daglig hatt bileiere inne som vil ha en gratis sjekk av bilens understell. Mange blir ganske sjokkert over det de får se, sier Christensen, som feirer 40-årsjubileum som rustbeskytter. Kontrollene skjer ved at bilen heises opp på bukken, og Christensen tar eieren med på en inspeksjonsrunde, der blant

18

annet hjuloppheng, bremserør, drivstoffrør, kanaler og dørfalser sjekkes for skaderust. Mange biler som ikke er rustbeskyttet fra de var nye, har ifølge Christensen, alvorlige rustangrep. – Nye metoder for salting av veiene, blant annet utblanding i varmt vann, gjør bilene langt mer utsatt for rust enn før, sier Christensen.

Dersom det oppdages skaderust, får bileier et tilbud om rustbehandling. Kunden kan velge å få jobben gjort hos Christensen eller gå et annet sted. – Ni av 10 bileiere velger å rustbeskytte, og takker ja til et tilbud, sier Christensen. En full rustbehandling koster gjerne fra rundt 6-8000 kroner og oppover, alt etter omfanget av understellrust.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.