Bilavisen juni 2015

Page 18

TEMABILAG FRA KRISTIANSAND BILFORHANDLERFORENING

Flere vil støyisolere bilen Mange bileiere nøyer seg ikke med å rust­ behandle bilen. Støyisolering er in. – Det er kommet et nytt produkt på markedet, Dinitrol 479, som på effektivt vis reduserer støy i bilen. Da snakker vi støy fra dekk og veibane, sier Arve Christensen i Sørlandsparken Dinitrol Senter. Stoffet har en gummiaktig konsistens og sprøytes på deler av understellet og i hjulbrønner i en tykkelse på 4-5 millimeter. Det virker som ei lydfelle for støy og vibrasjoner. Biler er ulikt støyisolert fra fabrikk og mange bilister irriterer seg over høyt lydnivå i kupéen, ifølge Christensen. – I Norge brukes grov singel i asfalten for å gjøre den mer slitesterk mot piggdekk. Det gir et grovere veidekke som

bidrar til støy og vibrasjoner. De gjør at bilene generelt sett støyer mer på norske veier enn i utlandet, sier Christensen. Samtidig er bileiere blitt bedre vant og ønsker seg mer stillegående biler. Elbileiere som ikke lenger hører motordur, opplever i stedet at vind- og dekkstøy øker. Den nye metoden for støyisolering reduserer bråket betraktelig. De gode resultatene med Dinitrols støyisolerende understellsbehandling har vakt oppmerksomhet i bilbransjen. – Flere forhandlere har testet ut effekten og tilbakemeldingene er svært positive sier Christensen.

Irriterer du deg over støy i bilen? I så fall kan du støybehandle bilen på samme måte som du rustnehandler den, sier Arve Christensen, daglig leder hos Sørlandsparken Dinitrol Senter.

Ifølge Christensen går det med rundt kan trenge gjennom til metallet. Derfor fem liter Dinitrol støydemping til en skal underlaget først rustbeskyttes, sier personbil. Før behandlingen utføres må Christensen. bilen være rustbeskyttet. – Selv om støydempingen lager en elastisk og slitesterk film på overflatene, vil det alltid være en risiko for at fukt

www.citroen.no

CITROËN

BASISSERVICE KUN KR 1.695,FOR BILER SOM ER 5 ÅR ELLER ELDRE En av våre kvalifiserte Citroën-mekanikere gjennomgår bilen din. Vi skifter olje, oljefilter, samt kontrollerer at vitale komponenter fungerer som de skal. Vi sjekker dessuten bilens elektronikk for feil. For kr 1.695,- kan du fortsette å føle deg trygg bak rattet i din trofaste Citroën.* *Tillegg for Jumper.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

SkibåSen 4 • SørlandSparken • 4636 kriStianSand • teleFOn 38 05 87 00 1 8

|

j u n i

2 0 1 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.