Bilavisen april 2013

Page 20

Senterleder Willy Pedersen hos NAF i Sørlandsparken ser jevnlig rustskader på nye biler. – Bremseskivene er mest utsatt, sier han.

Saltangrep rammer flere nye biler Det saltes hardere enn noen sinne, og nå oppdager NAF oftere rust også på nye biler.

Salting av vinterglatte veier er nå en av de viktigste årsakene til rust. Med stadig mer og sterkere saltblanding på vinteren, er også nyere biler er utsatt for rustskader. – Å ha ny bil betyr ikke at man slipper å bekymre seg for rust. Etter fire år skal alle nye biler på EU-kontroll, og rust på bremseskivene troner på toppen av listen over anmerkninger, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF.

Jevnlig renhold

Engebretsen råder bileiere til å ta salttrusselen på alvor. – Kjører du ofte på saltet vei, må du sørge for å få vekk saltet. Vi anbefaler at man rengjør bilen ukentlig gjennom hele vinterhalvåret. Vasker du bilen i maskin, fjernes salt og forurensing på lakken, men maskinen rengjør ikke tilstrekkelig bak bremseskivene og under bilen. Det beste er om man tar høytrykkspyleren og gjør jobben selv. Sørg for å spyle bak bremsene og i alle bevegelige deler som er spesielt utsatt for rust, sier Engebretsen. Har du slurvet med rengjøringen i vinter, er en skikkelig vårrengjøring påkrevd. – Etter å ha kjørt flere måneder på saltet vei, er det sannsynligvis svært

2 0

|

a p r i l

2 0 1 3

mye saltrester under bilen. Da kan det være nødvendig å få fagkyndige til å se over bilen og gjennomføre en profesjonell rengjøring, sier Engebretsen.

Rustgaranti ingen hvilepute

Skjulte farer

Senterleder Willy Pedersen hos NAFsenteret i Kristiansand ser oftere rustskader på nyere biler. Bremser, understell og fjærer er mest utsatt for rust. – Eiere av nyere biler er som regel flinke med vedlikehold og vask, men det er ikke alltid man har anledning til å gjøre dette riktig på grunn av lange kuldeperioder, sier han. Pedersen sier det kan være vanskelig å oppdage den farlige rusten. ​– EU-kontrolløren vurderer om bilen er forsvarlig og miljøvennlig å kjøre på veien. Lys, bremser, avgass, hjuloppheng og dekk er blant de tingene vi sjekker. I tillegg ser vi etter rust i bærende konstruksjoner, men det er dessverre slik at saltet blir liggende på f.eks klammer for bremserør og forårsaker rust eller tæring, sier han. Med jevnlig tilsyn av bilen kan man oppdage rust før alvorlige skader oppstår. ​– Rustskader utvikler seg over tid, og det er derfor viktig å sjekke nyere biler jevnlig, slik at man kan forebygge skader før det er for sent, sier han. ​

– Rustgarantien på nye biler fritar ikke bileier for ansvar, sier leder i Kristiansand Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen. – Rustgarantien varierer fra bilmerke til bilmerke. Mest vanlig er fra 6-12 år. Felles er at man opererer med ytre og indre påvirkning. Indre påvirkning er når bilen ruster på grunn av feil gjort fra fabrikkens side. Dette dekkes da av garantien. Dersom rust oppstår på grunn av ytre påvirkninger som steinsprut, salt og sur nedbør dekker

ikke garantien dette. Bileier er selv ansvarlig for å vedlikeholde bilen for å unngå rust, forklarer Jochumsen. Det finnes likevel noen unntak, selv om ytre påvirkning har forårsaket rust på bilen din. Om du behandler for eksempel steinsprut hos et sertifisert verksted, dekker rustgarantien eventuell rust som følger av steinspruten. – Dette forutsetter at behandlingen ble gjort forskriftsmessig, sier Jochumsen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.