Helse-2016-08

Page 53

helse: helse:xxxxxx fokus

NYHED

der Førstehjælpen, ! klarer det meste

Aftamed® Teething er en gel til smerter i munden hos spædbørn i forbindelse med tandfrembrud. Aftamed® Teething lægger en usynlig, stærk og fleksibel hinde på gummerne, hvilket resulterer i umiddelbar smertelindring.

• Umiddelbar smertelindring • Aftamed Teething er testet på børn ®

• Eneste produkt med klinisk dokumenteret effekt • Kan anvendes fra 3 mdr.

www.navamedic.com Hurtig lindring af smerter og inflammationer i munden Klinisk testet på spædbørn Indeholder ikke alkohol Hurtig lindring av smerte og tannkøttbetennelse Klinisk testet på barn Indeholder ikke alkohol

helse / september 2016

53


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.