Turistboka Javel

Page 64

HOVE ATELIER ATELIER, GALLERI OG KUNSTHANDEL Lysets kunstnere i hjertet av Raet nasjonalpark. Hove Atelier. Art by Read Hoveveien 67, 4818 Færvik. Arendal hoveatelier.com | +47 915 18 211 eller + 47 47 29 09 69/Fri entré

I hjertet av Raet nasjonalpark, på Tromøy utenfor Arendal finner du Hove Atelier, omkranset av duftende roser. Her bor og arbeider det anerkjente kunstnerekteparet Janne Rebecca Read og Roderic Graeme Read, også kalt lysets kunstnere. Hove Atelier byr på en annerledes opplevelse. Her kan du se Roderics særegne oljemaleri bli til og handle lokalpro­ dusert og kortreist kunst, direkte fra atelier. I salgsutstil­ lingen vises oljemaleri, fotografi, tegning og grafikk fra serien Coastal Light – Raet National Park, der Janne og Roderic utforsker lyset og naturen.Jannes analoge vintage fotografier og Roderics oljemalerier og kulltegninger fra Cityscapes serien, er også stilt ut. Begge har sin kunstut­ dannelse fra Wales og er prisbelønnet og arbeider gjerne med utsmykkingsoppdrag. En inspirasjonskilde som kan oppleves i både Janne og Roderics bildeverden er lyset og magien i øyeblikkene. 64

Javel 2019–2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.