MagasinNarvik_vinter2019-2020_ISSUU

Page 27

VM-BILDER: Denne gjengen skal sørge for evige minner fra Narvik for alle medaljørene under junior-VM. Fra venstre Bodil Smedseng, Mariane Fjellstad, Bente Robertson, Ellen Moy Sund og Anita Torgersen.

VM-kunst

Skred av permisjoner

Det er heller ikke noe småtteri medaljørene får med seg hjem. Kunstner Trude Lind Oftedal fra Helgeland og med sin kunstnerstart på Solhaugen VGS i Narvik, har for anledningen laget bildekunst. Med alpinister i møte med nordlys og Narvik-fjell er det rett og slett spektakulære bilder.

Banksjef Elling Berntsen har fått et lite skred av permisjonssøknader under VM. Og som lovet – innvilget samtlige.

- Vi er utrolig fornøyde med bildene. Og så håper vi jo at vinnerne synes det er så flotte bilder at de henges opp på hedersplassen hjemme, der de kommer fra, sier Moy-Sund.

Å arrangere et uforglemmelig junior-VM Alpint vil trolig være det sterkeste argumentet for NordNorge når man i 2022 skal få VM-klarsignalet som kommer til å endre Narvik for alltid.

- Noen blir igjen for å holde banken åpen. Men veldig mange skal bidra. Både med og uten ski på beina, sier banksjefen.

Derfor har også arrangørene i Narvik Slalåmklubb opplevd en fantastisk pågång av enkeltpersoner og bedrifter som vil bidra. Med penger, med tunge rabatter på tjenester og med frivillig innsats. - Det er den viktigste årsaken til at vi bidrar både med frivillige, banklokalet og et raust sponsorbidrag. Dette ekstremt viktig for oss, sier Berntsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.