Page 5

ONSDAG 29. MAI 2019 | MENINGER | nyhet |  

|5

KONTROLL: Skal skjenkebevillingen kobles opp mot at bedriftene kan dokumentere at de betaler minimum minstelønn? Kan andre forhold også kobles opp mot bevillingen? 

Tvilsom praksis ■■ Å koble skjenkebevillingen til hvorvidt et utested betaler minstelønn vil åpenbart ha effekt. Uten skjenkebevilling er de fleste utesteder sjanseløse. Men hvorfor stoppe med minstelønn? Hva med å se på andre kritikkverdige forhold som for

FOTO: Fredrik Hagen / NTB scanpix

eksempel utnytting av ung arbeidskraft og at noen i praksis nektes å organisere seg?

■■ Et eksempel på en svært tvil-

som, men ikke uvanlig, praksis i utebransjen i Bodø er såkalte tilkallingsvakter. Dette er vakter folk får hvor de må holde seg klar til å stille på jobb på kort varsel. Betaling blir kun aktu-

elt dersom de faktisk blir tilkalt på jobb. Mange har sittet tilkallingsklare og fastlåst hjemme gjennom hele helger uten å få kompensert for det.

■■ Det finnes også eksempler på

ansatte som har blitt presset til å komme på jobb igjen bare et par tre timer etter forrige vakt, som gjerne har vart i 12 timer.

Sårbare unge arbeidstakere ■■ Arbeidsstokken i utebransjen

preges ofte av unge folk i starten av sin arbeidskarriere. Dette har mange arbeidsgivere utnyttet og noen holder fortsatt på med det.

Victoria Finstad journalist

TRULS NAAS Journalist

BØRRE ARNTZEN redaktør

vf@bodoby.no tlf: 450 90 365

ts@bodoby.no tlf: 476 78 883

ba@bodoby.no tlf: 907 11 240

■■ Det skal bli spennende å se hva rådmannens saksbehandling fører til og ikke minst hva den politiske debatten kommer til å handle om. Uansett er det dessverre ting som tyder på at utebransjen kanskje trenger litt ekstra oppmerksomhet.

Profile for Amedia Ressurs Harstad

Bodøby onsdag 29.mai 2019  

Bodøby onsdag 29.mai 2019