PÁV 2017

Page 1

Pá l ya vá l a s z t á s i N a p o k 2 0 1 7 . n o ve m b e r 1 6 - 1 7 . S z e g e d

Lehetőségek a Pályaválasztási Vásáron

Interjú Dr. Juhász Tündével, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával Milyen szervezőmunkát igényelt a Pályaválasztási Vásár? 1 8. alkalommal szervezzük meg ezt a rendezvényt. A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint a területi foglalkoztatáspolitikáért felelős szervezet hosszú ideje követi a munkaerőpiac helyi, megyei mozgását. Ezt az eseményt is 1 8 évvel ezelőtt a Kormányhivatal hívta életre. Az elmúlt években egyre több szervezet csatlakozott ehhez a rendezvényhez: a kamarák, a képző intézetek, a foglalkoztatók – belátták annak a jelentőségét, hogy az időben átadott információnak nagyon fontos szerepe van. Ezért tudtunk egy háromnapos rendezvényt létrehozni erre a témára. Mindenki felismerte, hogy mennyire kiemelt főleg a 7-8. osztályosok, de az érettségi előtt állók számára is a pályaválasztás, az orientáció, az információátadás. Így a Pályaválasztási Vásárt is megelőzi egy néhány hetes rendezvénysorozat, ahol a diákokat szervezetten visszük el különböző foglalkoztatókhoz, s bemutatjuk, hogy adott szakma a valóságban hogyan is működik.

Elsősorban honnan érkeznek a kiállítók a rendezvényre? A kiállítók a megye minden területéről érkeznek és különböző szakterületekről is, értve ezalatt az ipart, a mezőgazdaságot, de akár a gimnáziumokat és egyéb oktatási intézményeket is. Nagyon fontos, hogy gazdasági vállalkozások is kiállítanak, tehát megjelenik a kimeneti oldal.

Mi indokolta, hogy a mezőgazdasági jellegű intézmények kiemelt szerepet kaptak a PÁV programjában? A mezőgazdaság is egy olyan ágazat, amely elképesztő

mértékben fejlődik. Olyan professzionális tudásra van szüksége manapság egy mezőgazdasági termelőnek, amely legalább egy mérnöki szintű képességhez mérhető. Fontos a pályaválasztás előtt állókkal időben megismertetni azt a tényt, hogy egy mezőgazdasági vállalkozás milyen sokrétű tud lenni, milyen összetett tevékenységeket és tudást igényel. Úgy gondoljuk, hogy ez nem mindenki előtt tisztázott, ezért fordultunk az Agrárgazdasági Kamarához. Ők mutatnak olyan kis-, közép- és nagyvállalkozásokat, amelyek sikereket értek el. Ez a fiatalokat a pályaorientáció során mezőgazdasági irányba indíthatja el.

Milyen érdeklődésre tartanak számot az előző évek tapasztalatai alapján, a rendezvényen? Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Két napot adunk a megye valamennyi intézményének, hogy minél több információt adhassanak át magukról, így egyre gyakoribb, hogy buszos csoportok is érkeznek hozzánk.

Hornyik Anna Viola


Ifjúsági Garancia Program

Milyen célkitűzései vannak az Ifjúsági Garancia Programnak?

Hogyan tovább, ha bezáródni látszanak a kapuk? A projekt az Európai Unió finanszírozásával történik, de a Budai Lászlót, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét kérdeztük Mit kell tudni dióhéjban az Ifjúsági Garancia Programról? Az Ifjúsági Garancia Programban azok a 25 év alatti éppen nem tanuló és nem dolgozó fiatalok vehetnek részt, akik álláskeresőként vannak regisztrálva vagy pedig inaktívak. Vannak különböző képzési rendszereink: szakképzési, felnőttképzési rendszer keretében lehet szakmát tanulni, illetve nyelvi felkészítő tanfolyamra is járhatnak a fiatalok. A tanfolyam elvég-zését követően úgynevezett bérjellegű támogatásokat tudunk számukra folyósítani, ami azt jelenti, hogy ha az illető elhelyezkedik, akkor a foglalkoztatóját tudjuk támogatni.

STAND UP

hazai munkaügyi foglalkoztatási szervezet keretein belül valósul meg. A Gazdasági Innovációs Program 201 4 és 2020 közötti időszakáról beszélünk ebben a programozási ciklusban. Az uniós programnak különböző célkitűzései vannak. Az első célkitűzés az volt, hogy 201 6. június 30-áig a már legalább négy hónapja regisztrált munkakeresőként nyilvántartott 25 év alattiakat megszólítsák. Most már viszont az a célja a foglalkoztatási szolgálatnak, hogy a nyilvántartásba vételtől számítva négy hónapon belül valamilyen munkaerőpiacra vezető programot ajánljanak nekik, képzés, bértámogatás, szolgáltatások, tanácsadások keretében.

Galgóczi Vivi & Erdélyi Marietta

Mivel készültek, települtek ki a Pályaválasztási Börzére? Kérdez: Erdélyi Marietta

Veres Zsolt, szakoktató kérdésünkre azt válaszolta,

hogy az elsődleges céljuk a saját nevelésű tanulók toborzása, a munkaerő utánpótlás kinevelése, tudniillik az idén már ők is szembesültek a több szakmánál általánosan jelentkező jelenséggel: a szakemberhiánnyal. Az ipari gumitermék előállító szakmát a Szakképzési Centrumon belül a Móravárosi Tagintézményben sajátíthatják el a diákok, a szakmai elméleti képzés saját mérnök tanáraikkal valósul meg és nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai gyakorlatra is. A Continental mint gyakorlati képzőhely van jelen a vásáron. Veres Zsolt elmondta, hogy minden szakképzési rendezvényen igyekeznek jelen lenni, ez már a negyedik rendezvényük, amin részt vettek az elmúlt két hónap során. Fontos számukra, hogy a gyárlátogatást, mint lehetőséget ajánlják és ezzel célozzák meg a tanulókat, az osztályfőnököket és a szülőket egyaránt. Az érintettek a gyári közegben, a termelősorok között tudják igazán meghozni a döntést a pályaválasztásról.

Bacsó Attila, végzős GTK-s hallgató mesélt nekünk az

immár sokak által ismert SZTE Alma Mater nevű, öregdiák szervezetéről. Az Alumni Mentorprogram is a szervezet nevéhez kapcsolódik, e program kapcsán Attila elmondta, hogy a volt hallgatók mentorálnak jelenlegi hallgatókat, ami azért rendkívül hasznos, mert felkészítik őket a munka világára. A mentoráltak részt vehetnek többek között karriertervezésen és CV ambulancián kérhetnek segítséget az önéletrajzírásban, továbbá lehetőségük nyílik belelátni egyéni vállalkozók, kkv-k és nagyobb cégek, vállalatok munkájába, mint például a Continental, Bosch és a Vodafone. Az Alumnira szinte minden karról jelentkeznek mentorok és hallgatók és minden őszi-tavaszi félévben meghirdeti az SZTE Alma Mater.

A Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatóhelyettese kiemelte, hogy az Oscar ceremóniát szimbolizáló standdal készültek a börzére. Aköré a gondolat köré építették fel a standot, hogy náluk lehet sztár szakmákat tanulni és bárki válhat sztárrá a szakmájában. Vendéglátás, kereskedelem, idegenvezetés-turisztikai szakmák sajátíthatóak el a Krúdyban magas színvonalon, kitűnő oktatóktól. A szakmák mellett rengeteg külkapcsolatra tehetnek szert a diákok, megismerkedhetnek más országok kultúrájával, az ottani szakmai oktatási struktúrájával. A mai alkalommal vendégcsalogató szendvicsekkel és a cukrászaik által sütött csillagokkal szeretnék felkelteni az érdeklődők figyelmét.


CIVILEK A PÁLYÁN

Mi igazából nem a pályaorientáció miatt vagyunk itt, hanem ha már Szegeden lesznek ezek a diákok, akkor kell, hogy tudjanak róla: mely intézményekben dolgozhatják le az 50 óra közösségi szolgálatot. Mi is kínálunk erre lehetőséget, illetve szeretnénk, ha Szegedre kerülve nem csak az iskolájukat, hanem a városon belül a múzeumot is megismernék. Ez a továbbtanulás mellett egy nagyon fontos tényező, mely terén új ismeretekkel gazdagodhatnak, s egy nagyon jó szabadidős elfoglaltságot kínálunk nekik. A természettudományi osztály és a néprajzi osztály szokott fogadni diákokat. Ők apróbb feladatokat tudnak adni a gyerekeknek, mint például a műtárgyak leltári számmal való ellátása, digitalizálás, iratok közti rendrakás.

Kerekes Ágnes, a Móra Ferenc Múzeum dolgozója

Több alapítvány, szervezet és múzeum kivonult a Pályaválasztási Vásárra, amelyek a közösségi szolgálat letöltésére kínálnak lehetőségeket. Nekik tettük fel az alábbi kérdést: Milyen lehetőségeket kínálnak a diákoknak, a pályaválasztással kapcsolatban?

Az IKSZ-t tudjuk ajánlani és ezt népszerűsítjük, mivel mi egy önkéntes központ vagyunk. Ezért elég sok szervezettel állunk kapcsolatban; és hogyha úgy adódik, akkor elég sok információt tudunk róluk adni. Ilyen például, hogy hova lehet elmenni, miket lehet ott csinálni és minden fajta információval eltudjuk látni a diákokat a közösségi szolgálattal kapcsolatban.

Ebben a teremben öt szervezet települt ki, ez a közösségi szolgálatra irányul. A pályaválasztáson belül vannak felsőfokú, középfokú oktatási intézmények, gyakorlati helyet kínálók és a tavalyi évtől bevezették ezt a lehetőséget, mivel az érettségi megszerzésének a feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése. Már erre is felkészítjük a hetedik nyolcadikosokat, hogy majd lesz egy ilyen… és nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, úgyhogy mi is így a többi szervezettel együtt azt a népszerűsítjük, hogy mivel lehet teljesíteni ezt az ötven órát.

Ván Demeter, a Talentum alapítvány munkatársa Kispál-Podrácz Gyöngyi a D2 munkatársa

VÉLEMÉNY

Segít mélyebben megis-merni minden iskolának a lehetőségeit és mindemellett megmutatja, hogy mit tudnak majd ott tanulni a diákok.

Mit ad a fiataloknak a PÁV?

Kérdez: Galgóczi Vivi

Szerintem választási lehetőséget, potenciált ad arról, hogy milyen lehetőségei vannak a diákoknak. Megtudják, mikor vannak a nyílt napok, kérdezhetnek és a tanulóktól személyesen szerezhetnek információt.

Rákóczi Gábor

Természetesen, mint minden más pályaválasztási vásáron, itt is beleláthatnak a szakmák választékába. Ezáltal a rendezvény által realizálódik bennük, hogy valójában mivel is szeretnének foglalkozni a jövőben, mi az ő pályájuk. Sokkal másabb így élőben látni és átélni ezt, mint hogy az interneten rákeresnek és úgy tudnak meg dolgokat a számukra szimpatikus iskolákról.

Szerintem van egy kis félsz általában a diákokban - például van a Ved-resnek az a monumentális épülete, a Radnótinak a gyönyörű épületei és nagyon sok olyan más iskola, ami lehet, hogy picit egy zárt világnak tűnik számukra. Itt egy nagyon otthonos közegben ismerhetik meg az intézményeket. Ők jönnek ide, mint Mohamed a hegyhez, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy testközelből, egy kis ízelítővel, színes bemutatókkal eztazt kipróbáljanak a diákok. Véleményem szerint ez nagyon nagy dolog és lehet, hogy ezt csak később érzékeli és fogja fel igazán az ember, hogy mekkora segítség egy ilyen rendezvény.

Basternák Márk

Bálint K. Gergő

Debreceni Adrienn


ITT J ÁRT. . . 201 7 novemberében megjelent a GRUND, azaz a Csongrád megyei fiatalok lapja. Az ötlet az Alternatíva Egyesület munkatársaié, kiknek régi álmuk egy tanuló újság létrehozása.

Ugyanis a GRUND nem más: a diákok, hallgatók, akik írják részben azért tagjai, mert szeretnének fejlődni; szárnypróbálgatás helyszíne a médiatermék (persze a csapat is remek). Ehhez kapnak szakmai segítséget képzett mentoroktól – akár kommunikáció szakon végzett médiamunkásoktól. A jelenlegi, s egyben első szám témája az útkeresés: arról szól, hogy a fiatalok előtt milyen lehetőségek vannak a munkaerőpiac és az önkeresés területén. Beszélgetések találhatóak benne a szegedi Karrieriroda munkatársával, a társadalmi vállalkozásokat illetően; illetve két pszichológiai témájú rendezvény is helyett kapott a lapban. Emellett persze elkerülhetetlen a szórakozás, a szabadidő eltöltésének lehetősége, így az érdeklődők olvashatnak az Aktív Art Tér-ről, a Critical Massról és a Miss Alpok Adriáról is. Hogy mik ezek? Lapozd fel az őszi GRUND-ot, s nem maradsz le a részletekről! Az újság azért különleges, mert egész Csongrád megyéből bárhonnan jöhetnek a fejlődni és közösségbe vágyók, hogy kipróbálhassák íráskészségüket, fotós tudásukat, rajzos –és képregényíró tehetségüket. Azok a munkák, amik nem férnek bele a print verzióba, helyet kapnak a www.mediakommando.hu oldalon. Ha szeretnél a következő számba alkotni, Te is jelentkezhetsz a főszerkesztőnél (Hornyik Anna Viola ) egy Facebook üzenet formájában; a +3630/7989851 -es telefonszámon vagy személyesen a Szeged, Mikszáth Kálmán utca

Barócs Eszter

televíziós műsorkészítőnek tanul

Knopp Máté

inspirációért jött a PÁV­ra

Kristof Orsolya

fodrásznak készül

Ezt az újságot az Alternatíva Egyesület MédiaKommandó műhelye készítette

A MédiaKommandó egy szakmai csoport, amelynek pedagógusok, ifjúságsegítők, médiaszakemberek és fiatalok a tagjai. A csoport a fiatalokat igyekszik megszólítani és fejleszteni a média eszközeivel. A projekt a felkereső ifjúsági munkához kapcsolódik, melynek során a csapat kitelepül egy-egy rendezvényre, és ott, bevonva a helyi fiatalokat, velükközösen készíti el az adott eseményt, a helyi fiatalok életét, véleményét bemutató, ún. Instant Újságját, amely a nap végére kézbe fogható, olvasható.

Kommandósok: Erdélyi Marietta, Galgóczi Vivi, Márton Richárd Fotó: Lénárt Ferenc, Galgóczi Vivi Tördelő-szerkesztő: Hadzsy János Bevetésvezető, főszerkesztő: HornyikAnna Viola Ifjúságszakmai vezető: Vajda Árpád


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.