Page 1

ES PROGRAMA MEDIA MUNDUS


NAUJA PROGRAMA SKIRTA REMTI BENDRADARBIAVIMĄ TARP EUROPOS IR KITŲ PASAULIO ŠALIŲ AUDIOVIZUALINĖS SRITIES PROFESIONALŲ

www.mediadesklithuania.eu


Sukurta remiantis parengiamosios priemonės „ MEDIA international“ (2008 – 2010) patirtimi

Veikia 2011 - 2013

Programos tikslai: $ Skatinti Europos audiovizualinės industrijos konkurencingumą $ Įgalinti Europą pasaulyje efektyviau siekti kultūrinių ir politinių tikslų $ Pagerinti vartotojų pasirinkimą bei kultūrinę įvairovę

Biudžetas 15 000 000 €

www.mediadesklithuania.eu


PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS!!!

Galutinis terminas pateikti paraiškai 2011 m. rugsėjo 23 d.

Šio kvietimo biudžetas 5 000 000 €

www.mediadesklithuania.eu


TINKAMUMO KRITERIJAI I.Mažiausiai 3 partneriai (įskaitant koordinatorių)

II. Projekto koordinatorius turi būti registruotas ES ar Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Kroatijoje.

III. Paraiškovų grupėje turi būti bent vienas narys - bendras paramos gavėjas (iš audiovizualinio sektoriaus) registruotas ne ES valstybėje (ir ne Kroatijoje bei Šveicarijoje)

IV. Projektas, kuriam prašoma, paramos turi atitikti bent vieną iš programos tikslų.

www.mediadesklithuania.eu


GALIMOS PARTNERIŲ KATEGORIJOS Koordinatorius: Pagrindinis paraiškovų grupės narys atsakingas už projekto vykdymą. Bendras paramos gavėjas (co-beneficiary): Partneris dalyvaujantis vystant bei įgyvendinant projektą, bei prisidedantis prie projekto finansavimo. Asocijuotas partneris: Partneris prisidedantis prie projekto veiklų įgyvendinimo.

www.mediadesklithuania.eu


PROGRAMOS TIKSLAI IR JUOS ATITINKANTYS VEIKSMAI

PROGRAMOS TIKSLAI IR JUOS ATITINKANTYS VEIKSMAI

Tikslas 1: Keitimasis žiniomis, mokymai ir rinkos išmanymas

Tikslas 2: Konkurencingumas ir platinimas

Tikslas 3: Sklaida Veiksmas 1: Mokymai

Veiksmas 2: Patekimas į rinką

Veiksmas 4: susikertantys veiksmai

www.mediadesklithuania.eu

Veiksmas 3: Platinimas ir sklaida


ATRANKOS KRITERIJAI 1. Finansinis pajėgumas • Pateikti koordinuojančios organizacijos pelno nuostolio ataskaitą ir balansą už du praėjusius finansinius metus. • Užpildytą finansinę paraiškos formą (pagrįstą metinių finansinių ataskaitų duomenimis) • Banko identifikavimo formą pasirašytą koordinatoriaus ir patvirtintą banko.

2. Profesinis pajėgumas • Žmogiškieji ir technologiniai resursai kuriais disponuoja pareiškėjų grupė • Solidi organizacijos patirtis • Aktyvi organizacijos veikla audiovizualinėje srityje.

www.mediadesklithuania.eu


PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI • Projekto turinio kokybė (25 balai) • Projekto vadyba (25 balai) • Tarptautinė ir Europinė dimensija bei pridėtinė vertė (30 balų) • Poveikis (20 balų)

www.mediadesklithuania.eu


VEIKSMAI Veiksmas 1: Mokymai. Stiprinti Europos bei trečiųjų šalių profesionalų įgūdžius. Galimi du šio veiksmo taikymo variantai: Variantas 1. Studentų bei dėstytojų iš trečiųjų šalių (ne iš Kroatijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Islandijos ar Šveicarijos) įtraukimas į pradinius ar tęstinius mokymus, jau gavusius MEDIA 2007 programos paramą.

Galimi du šio veiksmo taikymo variantai: Variantas 2. Tęstinių mokymų projektai, skirti patyrusiems audiovizualinio sektoriaus profesionalams.

Projekto pavyzdys: http://www.coproduction-training.com/

Prašoma suma negali viršyti 70% projekto biudžeto

www.mediadesklithuania.eu


VEIKSMAI Veiksmas 2: Patekimas į rinką. Skatinti Europos audiovizualinių kūrinių tarptautinį konkurencingumą už ES ribų bei trečiųjų šalių kūrinių konkurencingumą Europoje. Veiksmo 2 remtina veikla: Projektai skirti gerinti audiovizualinių kūrinių patekimą į tarptautinę rinką (vystymo ar parengiamųjų darbų stadijoje).

Prašoma suma negali viršyti 70% projekto biudžeto

Veiklos pavyzdžiai: • Tarptautinės koprodukcijos mugės • Renginiai skirti palengvinti kūrinių pardavimą (transliuotojų ir skaitmeninių platformų, kino teatrų tinklai), projektų pristatymo renginiai. • Markets of audiovisual works

Projekto pavyzdys: http://www.cartoon-media.eu/CONNECT/index.php

www.mediadesklithuania.eu


VEIKSMAI

Veiksmas 3: Platinimas ir sklaida. Skirtas audiovizualinių kūrinių platinimo, propogavimo, rodymo bei sklaidos skatinimui. Veiksmo 3 remtina veikla: • Inovatyvus naujų platinimo kanalų bei naujųjų technologijų panaudojimas siekiant pagerinti rinkodaros efektyvumą. • Projektai skirti jaunimo auditorijai • Susijusios išlaidos (kopijos/spauda, subtitravimas bei dubliavimas, viešinimo bei reklamos išlaidos) Prašoma suma negali viršyti 50% projekto biudžeto

Galimos veiklos: • Grupiniai susitarimai (tarp teisių turėtojų pardavimo agentų, platintojų, transliuotojų, užsakomųjų vaizdo paslaugų platformų, kino teatrų tinklų) • Kino teatrų tinklų projektai, kurių metu numatyti filmų rodymai ES ir trečiosiose šalyse. • Kino rodymai skirti jaunajai auditorijai, ypatingiems įvykiams.

Projekto pavyzdys: http://www.europa-distribution.org/international.php www.mediadesklithuania.eu


VEIKSMAI Veiksmas 4: Susikertančios veiklos.

Veiksmo 4 remtina veikla : • Veiklos susijusios su skirtingomis programos sritimis. • Projektai, kuriuose derinamos skirtingų programos veiksmų veiklos. Projekto pavyzdys: http://primexchange.eu/

Galimos veiklos: • Mokymai kartu su koprodukcijos muge ar audiovizualinių projektų pristatymo renginiu. Prašoma suma negali viršyti 70% projekto biudžeto

www.mediadesklithuania.eu


GALUTINĖS PASTABOS BŪTINA ATIDŽIAI PERSKAITYTI DARBO PROGRAMĄ IR PROGRAMOS GAIRES: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/funding/index_en.htm MEDIA Mundus programos e-brošiūra: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/docs/media_mundus_2011.pdf

www.mediadesklithuania.eu


Jei turite klausimų, pageidavimų ar kitų poreikių prašome nedelsiant su mumis susisiekti: Šv. Jono g. 5, Vilnius Tel. +370 5 212 718

El.p. info@mediadesklithuania.eu URL www.mediadesklithuania.eu

MEDIA Mundus programos prezentacija  

MEDIA Mundus - tai Europos Sąjungos programa, remianti audiovizualinės industrijos projektus ir partnerystę su trečiosiomis šalimis (ne Euro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you