Bjurfors 2015 nr2

Page 1

Homestyling Fokus på -Fokus ett begrepp på utomhusmiljön som växer utomhusmiljön läs om hte garden på sidan 20 mer om moodhouse ab på sid 14 läs om hte garden på sidan 20

Kom i form med Äntligen dags för Kom i form med färgglad mat hummerpremiär! färgglad mer om träning mat på sidan 6 mer om premiären på sid 20 mer om träning på sidan 6

Görboende vårfint Havsnära Gör vårfint i trädgården lockar många i trädgården vårens trender på sidan 18 mer om nyproduktion på sid 15 vårens trender på sidan 18

Nyproduktion i Mats Ljung ser Nyproduktion i natursköna Hjuvik ljust på framtiden natursköna Hjuvik mer om nya boendeformen sidan 22 mer om bjurfors satsning på sid 5 mer om nya boendeformen sidan 22

bostäder bostäder till till salu salu ii ditt ditt område område || bjurfors.se bjurfors.se bostäder till salu i ditt område | bjurfors.se


Välkommen Välkommentill tilloss oss Välkommen till oss på påBjurfors BjurforsiiTorslanda! iTorslanda! Torslanda! på Bjurfors nu finns vi i stora och fräscha lokaler på flygfältsgatan 28. välkommen in!

bjurfors har länge varit verksamma i och har och genom har genom årens årens torslandaområdet och har genom årens lopp blivit lopp ett blivit självklart ett självklart val för val många för många av de av lopp blivit ett självklart val för många av de de Torslandabor Torslandabor som funderar som funderar påpå attatt på byta attbostad. byta bostad. Torslandabor som funderar byta bostad. Vi som Vi arbetar som arbetar här har här alla har lång alla erfarenhet lång erfarenhet och Vi som arbetar här har alla lång erfarenhet ochoch harhar förmedlat har förmedlat varvar tredje var tredje bostad bostad dede senaste de senaste åren i åren förmedlat tredje bostad senaste åren i i Torslanda Torslanda med omnejd. med omnejd. Vi bor Vi själva bor själva här, har här, ett har Torslanda med omnejd. Vi bor själva här, har ett ett stort kontaktnät stort kontaktnät och enoch varm en känsla varm känsla förför Torslanför Torslanstort kontaktnät och en varm känsla Torslandatrakten. datrakten. Vi vet Vi helt vet enkelt helt enkelt vad som vad krävs som för krävs attatt för att datrakten. Vi vet helt enkelt vad som krävs för göra en göra riktigt en riktigt bra bostadsaffär bra bostadsaffär med rätt med betalt rätt betalt göra en riktigt bra bostadsaffär med rätt betalt förför dindin för bostad. din bostad. bostad.

Vårt Vårt register register innehåller innehåller Som Torslandas största överöver 38.000 38.000 köpklara mäklare har köpklara vi förmedlat spekulanter, spekulanter, varav varav var tredje bostad de 2.500 2.500 avåren dessa av dessa söker söker senaste i Torslanda bostad bostad i Torslanda medi Torslanda omnejd.

dessa dessa söker bostad i Torslanda! i Torslanda! Många avvisningar dessa av dessa utnyttja vårt stora kontaktnät i kunder harsöker redanbostad varit med påMånga tidigare Många Många längtar längtar efter ny efter bostad ny bostad nu nu kunder kunder har redan har redan varit med varit på med tidigare på tidigare visningar visningar torslanda. Många byter bostad nu efter somoch har därför kommit en bra bit på väg i sin proi vår. Just i vår.Just nu Just kan kan vara detvara rätt varatillfälle rätttillfälle tillfälle att göra göra och har och därför har kommit kommit en braen bitbra på bit vägpå i sin vägproi sin promaren. nunudet kan det rätt attatt göra cess att köpadärför ny bostad. slag i saken. slag i saken. Stabil Stabil prisutveckling prisutveckling och gynnsamoch gynnsamcess att cess köpa att ny köpa bostad. ny bostad. slag i saken. Stabil prisutveckling och gynnsammama räntor ma räntor bidrar bidrar tilltill attatt till dindin att bostadsaffär din bostadsaffär kan blikan räntor bidrar bostadsaffär kan bli bli så vänta inte. Kontakta oss på Bjurfors i enen riktigt en riktigt lyckad lyckad affär. Säljer affär. Säljer du med du oss med får oss du får Kontakta Kontakta ossenpåkostnadsfri oss Bjurfors på Bjurfors i och i riktigt lyckad affär. Säljer du med oss får du du Torslanda för ett möte om dessutom dessutom tillgång tillgång till vårt till mycket vårt mycket omfattande omfattande Torslanda Torslanda för ett för möte ett om möte en om kostnadsfri en kostnadsfri och dessutom tillgång till vårt mycket omfattande professionell bostadsvärdering redan idag. Duoch kontaktnät kontaktnät Boagenten. Boagenten. Registret Registret innehåller innehåller över över professionell professionell bostadsvärdering redanbyter redan idag.viDu idag. Du kontaktnät Boagenten. Registret innehåller över förbinder dig intebostadsvärdering till något. Snart lokaler köpklara köpklara spekulanter, spekulanter, varav varav av av förbinder förbinder dig inte dig till inte något. till något. 40.000 köpklara spekulanter, varav 2.800 av och flyttar in på Flygfältsgatan 28. Välkommen in! dessa söker bostad i Torslanda! Många av dessa

fastighetsmäklare

fastighetsmäklare

fastighetsmäklare

fastighetsmäklare

mäklarassistent

Christian Christian Christian Johansson Johansson Johansson

Fatima Fatima KerstinKerstin Marie Marie Fatima Kerstin Spaho Spaho Andersson Lulek Lulek Spaho Andersson Andersson

Mikael Mikael Marie Wallin Wallin Lulek

Frida Frida Nina Johansen Johansen S. Nilsson

, , christian.johansson christian.johansson @bjurfors.se @bjurfors.se 031-92 29 74 christian.johansson @bjurfors.se

marie.lulek marie.lulek fatima.spaho fatima.spaho kerstin.andersson kerstin.andersson @bjurfors.se @bjurfors.se @bjurfors.se @bjurfors.se @bjurfors.se 031-92 29 77 031-92 29 72@bjurfors.se fatima.spaho kerstin.andersson @bjurfors.se @bjurfors.se

mikael.wallin mikael.wallin 031-92@bjurfors.se 29 79@bjurfors.se marie.lulek @bjurfors.se

frida.johansen frida.johansen @bjurfors.se @bjurfors.se 031-92 29 75 nina.s.nilsson @bjurfors.se

vad det ärNärheten det vad ärEndet bästa vad bästa vad är detEtt bästa Närheten Närheten tillär hav till ochbästa hav och Det är Det härlig Enmiljö härligmed miljö med vad Närheten tillbästa havet. till havet. trevligt Ett trevligt samhälle samhälle näraärtill nära alltär och till det allt och De vackra De vackra omgivningomgivningmedde torslanda? medstort torslanda? med med torslanda? natur samt natur samt trevliga de trevliga att manattkan urval stortavurval fritidsakav fritidsak- med torslanda? med vänliga med vänliga invånare invånare man njuta kantorslanda? avnjuta av arna med arnanärheten med närheten Närheten till havsom och samhälle medstorstadensEtt växande samhälle med Detvackra är nära till allt ochtill atthavtill De människorna människorna som tiviteter, tiviteter, storstadens som bryr som sigbryr omsigEtt omtrevligt den vackra den naturen naturen ochhav natur. ochvackra natur.omgivningarna natur samt vänliga invånare som bryr räckhåll. olika boendeformer och man kan njuta av den vackra med närheten till hav bor här. bor de här.trevliga och havet puls inom pulsräckhåll. inom varandra. varandra. ochvarje havetdag. varje dag. människorna som bor här. samtidigt nära hav och natur. sig om varandra. naturen och havet varje dag. och natur.

444

61818

15 22 22

Båtklubben Båtklubben Vårfint i i Havet är ”Att Vårfint amortera hans liv är sunt” satsar satsar trädgården trädgården

NyNy boendeform boendeform Nyproduktion lockar många i Hjuvik i Hjuvik

bjurfors är en bostadstidning som ges ut av Home Sweet Home i samarbete med MediaKonsult. Upplaga: 18 000 ex. tryck: MittMediaPrint Distribution: Media-Konsult Producerad av i Göteborg AB, Askims Industriväg 1 A, 436 34 Askim, tel. 031-748 07 10, e-post: info@media-konsult.com, www.media-konsult.com ansvarig utgivare: Mikael Robertsson, mikael.robertsson@media-konsult.com annonsförsäljning: Mikael Robertsson, tel 031-748 07 11, Chaerlie Sanderson, tel 0708-58 50 93, charlie.sanderson@media-konsult.com ad/produktion: Jessica Ek/Kattis Sundén, tel. 031-748 07 15. omslagsbild: Bjurfors


24

månader räntefritt!

Besök Sveriges största ASCOT 300 G48 SP0:3

SHF, SIDOHÄNGT TRÄ-

dörr & fönster utställningar nära dig!

FÖNSTER I ÄLDRE STIL

Funderar ni på att byta fönster eller dörrar? Besök vår 250 m2 stora utställning av fönster och dörrar i Göteborg. Här kan du se och känna på en större del av vårt sortiment. Du kan även boka tid för ett fri fönsterrådgivning, lämna ritning eller fönsteruppställning för offert. Vi tar hand om allt, från uppmätning till installation.

Boka fri dörr- & fönsterrvådgivning på www.ekstrands.com/boka Besök vår utställning på Datavägen 20, Askim

eller ring 031-74 80 850

®

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


bjurfors nummer 2, september 2015

Havet är hans liv För Torslandaprofilen och fisk- och skaldjursexperten Lars Ahlström kretsar både yrkesliv och fritid kring havet. När han inte har fullt upp med att driva Fiskekrogen seglar han så mycket han kan. Fiskekrogen på Lilla Torget är en restaurang med gamla anor. Redan år 1689 byggdes ett stenhus på den tomt där restaurangen ligger i dag. Men det var först 1972, efter rivningar, ombyggnader och bränder, som platsen

4

blev hem för Fiskekrogen. År 1996 tog Lars Ahlström över Fiskekrogen, och har drivit den sedan dess. – Den elfte mars blir det 20-årsjubileum. Det känns fantastiskt att ha kunnat jobba med den så pass länge, säger han. eftersom han kommer från en riktig fiskefamilj har havet alltid funnits med, ända sedan hans farfar köpte en fiskebåt år 1932. Lars Ahlström växte i stort sett upp i pappans butik ”Prinsens fisk” på Prinsgatan, en butik som han själv senare köpte och drev vidare. – Det var pappa som lade grunden till ”Prinsens senapssill”. Det är roligt att tänka på det när man går förbi burkarna på hyllan i matbutiken. Släktarvet märks inte minst på Fiskekrogen, där väggarna pryds av foton från farmoderns fotoalbum. – Alla bilder är sanna och en del av min historia. Det känns fint att kunna hedra släkten med det, säger han. Lars Ahlström har vigt sitt yrkesliv åt fisk och skaldjur. Han ägde fiskgrossistfirman Allt i Fisk i tjugo år, och har drivit Sjömagasinet tillsammans med Leif Mannerström. – Under några år hade jag också ett företag, Fish Express, som levererade svenska råvaror till restauranger i San Fransisco, Los Angeles och Aspen. Då åkte jag som en jojo över Atlanten, säger han. I Lars Ahlströms regi är Fiskekrogen inte bara en restaurang, de jobbar också mycket med

catering och arrangemang. Dessutom arbetar han på en kokbok med namnet ”På djupet med Lars Ahlström”. – I den får man följa med från havet ända fram till gaffeln. Det blir en säsongsbetonad kokbok där jag delar med mig av min kunskap om fisk och skaldjur. Hur man tar tillvara på och hanterar råvaror, berättar han. hur upplever du människors kunskap om fisk och skaldjur? – Många tycker att det är svårt och är rädda för att göra fel. Jag vill visa att man inte behöver krångla till det. Så länge man har bra råvaror, rätt saltmängd och koktid är det inte svårt. Lars Ahlström är född och uppvuxen i Fiskebäck men har bott i Torslanda sedan 1986. Plötsligt dök drömhuset upp och då tog han chansen. – Det är ett helt fantastiskt läge, med egen brygga. Jag stormtrivs där. Havet är mitt liv, och segling är mitt största intresse och då finns det inget bättre ställe att bo på. Vi har också en fantastisk golfbana i Torslanda, bara den är ett bra skäl att bo där, säger han. Annars är just närheten till havet något han verkligen uppskattar. – Det finns många pärlor i närheten, som Hönö Klåva. Närheten till Vinga är också fantastiskt. Det är något jag verkligen tycker att man ska utnyttja som boende i Torslanda. Text & Foto: Kattis Sundén


bjurfors nummer 2, september 2015

”Vi satsar för fullt i Torslanda” Han är född och uppvuxen i Torslanda och började för snart 30 år sedan att jobba som mäklare i området. Idag är Mats Ljung ägare och VD av Bjurfors. som ung hade mats ljung en dröm om en idrottskarriär inom ishockey. När det inte gick vägen blev det mäklarbanan istället. – Jag började jobba för Ragnar Bjurfors AB, som företaget hette då, år 1986. Då fick jag anställning som mäklare med ansvar för Hisingen, berättar han. Efter uppväxten i Torslanda hade han god lokalkännedom om området. När han några år senare fick möjligheten att köpa Bjurfors Göteborg tackade han ja, och år 2008 förvärvade han hela Bjurfors Sverige. – När jag började var vi runt sex – sju anställda, nu är vi 120 personer bara i Göteborg. I hela Sverige har vi cirka 50 kontor med drygt 400 anställda. Vi finns dessutom i Frankrike och

”Många tilltalas av området, här finns något för alla”

Spanien med ett flertal kontor. Det är fantastiskt vilken utveckling det har varit. i dag är torslanda ett område som är på gång. Det byggs mycket, även om Mats Ljung menar att det skulle behöva byggas mer. – Det är en jättestor inflyttning. Det är ju brist på bostäder i hela Göteborg, och Torslanda är väldigt attraktivt, säger han. Han tror att det till stor del beror på att det finns så många typer av bostäder. – Många tilltalas av området, här finns något för alla. Det finns både större och mindre bostäder men gemensamt är att det är kustnära. Vi märker i vårt kundregister att det är ett väldigt stort gensvar när vi lägger ut bostäder på vår söktjänst och spekulantregister Boagent. Den typiske kunden som söker sig till Torslanda är barnfamiljer som söker villor och radhus. Något Mats Ljung inte alls är förvånad över, då han själv har fina minnen från uppväxten. – Det är på landet och ändå nära till stan med goda kommunikationer. Det är ett fint liv, säger han. hur har då prisutvecklingen sett ut i torslanda det senaste året? Färsk statistik visar att villamarknaden har gått upp 14 procent och snittpriset på en villa är 4,5 miljoner. För bostadsrätter är prisuppgången 24 procent det senaste året, och snittpriset är 2,6 miljoner. Mats Ljung ser ljust på framtiden. Vid årsskif-

tet förvärvade Bjurfors mäklarföretaget Home Sweet Home, och planerar att utöka ännu mer. Vi är nu marknadsledande i Torslanda. – Vi öppnar nytt kontor nu i höst, i nya och fräscha lokaler. Det är en fantastisk marknad, och vi satsar för fullt i Torslanda, säger han. TEXT: KATTIS SUNDÉN

fina möjligheter till rekreation och naturupplevelser tack vare närheten till havet.

5


bjurfors nummer 2, september 2015

”Att amortera är sunt” Beskedet om amorteringskrav på bolån var väntat hos bankerna, men fortfarande är det ovisst när det gäller tidpunkt och regler. – Vi vill ju att våra kunder ska amortera. Att amortera är sunt. Det är ju egentligen ett sparande och ett sätt att flytta konsumtionen fram i tiden, säger Lena-Sofia Leek Ottosson, kontorschef på Nordea i Torslanda.

I början av mars meddelade Finansinspektionen att nya strängare regler för amortering av nya bostadslån skulle införas i augusti. Inför hotet om flera tusenlappar högre utgifter rusade både säljare och köpare till marknaden under våren. Antalet nya bostäder på bostadssajten Hemnet ökade med nästan 30 procent. – Vi på Nordea märkte också en mycket markant ökning av antalet inkommande bolåneärenden under våren. Men jag tror även att ökningen också berodde på det gynnsamma ränteläget, säger Lena-Sofia Leek Ottosson.

”I grunden är det bra att vi lär oss att amortera”

6

Men så kom oväntat kontraorder från Finansinspektionen den 23 april. Amorteringsskärpningen sköts på framtiden och det fick påverkan på marknaden direkt. Både köpare och säljare lugnade ner sig. varför är det så viktigt att hushållen ska betala av på sina bolån? – De svenska hushållens skuldsättning ligger på en hög nivå både ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Därigenom löper hushållen flera risker kopplade till skuldsättningen. När hushållen lånar pengar för att köpa en bostad tar de på sig en kostnad framöver och blir sårbara för ekonomiska störningar såsom när räntenivån förändras, om värdet på bostaden faller, förändrade inkomster, livssituationer etc. En hög skuldsättning kan också påverka hushållens möjlighet till konsumtion och sparande, säger Lena-Sofia Leek Ottosson.

Lena-Sofia Leek Ottosson, kontorschef på Nordea i Torslanda

hur tror man att amorteringskravet påverkar bostadspriserna – nu innan det införs och efter införandet? – Amorteringskravet kan säkerligen påverka efterfrågan på bostäder. Priserna på vissa dyrare objekt kan kanske komma att backa. Men det blir förmodligen inte något fall på bostadsmarknaden totalt sett. kommer det att finnas undantag då man slipper amortera, till exempel om man blir arbetslös eller långtidssjukskriven? – I Finansinspektionens förslag i våras så fanns det utrymme för hushåll med tillfälligt ansträngd ekonomi att göra uppehåll med amorteringarna när någon i hushållet blir arbetslös, sjuk eller avlider, men det är mycket viktigt att dessa regler måste vara tydliga.

vad är din och Nordeas syn på amorteringskravet? – Det är ett viktigt steg för att minska riskerna med den ökande skuldsättningen. I grunden är det bra att vi lär oss att amortera. Jag tror också att det finns en förståelse hos hushållen att det är bra att amortera och ett sätt att känna sig tryggare att inte ha för stor skuld. Jag tycker också det är viktigt att samtliga regler om amorteringskravet blir tydliga så att ingen straffas för att man till exempel jämför räntor och byter bank, drabbas av sjukdom, dödsfall etc., säger Lena-Sofia Leek Ottosson.

TEXT: REINO KARLSSON


Små och stora måleriarbeten med hög kvalitet - Vi målar i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås Vi hjälper dig med: nybyggnadsmåleri, reparationsmåleri, fasadmålning, invändig målning och tapetsering, golvmålning, samt fönstermålning/Fönsterrenoveringar. 2 - 5 års garanti på utförda måleriarbeten!

Penselbröderna AB | Brahegatan 28 | 031 19 50 00 www.penselbroderna.se | penselbroderna@telia.com

VI ASFALTERAR ALLT!

Vad Vad önskar önskar du du asfaltera? asfaltera? Vi Vi hjälper hjälper dig! dig! vara” ”Tryggare kan inget vara” Vad ”Tryggare önskarkan duinget asfaltera? Boråsområdet 033-12 50 Boråsområdet 033-12 50 22 22 Vi hjälper dig! Göteborgsområdet Ulf 0761-75 51 01

020-44 00 44 ”Tryggare kan inget vara” www.aspaab.se www.aspaab.se www.aspaab.se

Göteborgsområdet Ulf 0761-75 51 01

Boråsområdet 033-12 50 22 Göteborgsområdet Ulf 0761-75 51 01

www.aspaab.se

HEMINREDNINGSBUTIK I SÄVE

GÖTEBORGS PORTTJÄNST

Garageportar

• Försäljning • Montage • Service • Finansiering

JOBBA SOM JOBBA SOM EN VINNARE! EN VINNARE!

Just nu: trådlöst kodlås på köpet! Öxnäsvägen 50, Säve Öppet: Tis-tors 16-18, lör 11-15 www.gracyhome.se

Skall du flytta?

Flatåkern 2 • 423 70 Säve • 031-960596 • goteborgsporttjanst.se Ring och avtala tid för visning av portar.

TEST VINNARE TEST

KAMPANJPRIS! KAMPANJPRIS!

VINNARE

MOTORSÅG 445e- serien TrioBrake

Vi är en städfirma som specialiserat oss på flyttstädningar och utför dagligen objekt mellan 20-600 m2 – både villor och lägenheter. Goda samarbeten med ledande mäklare och flyttfirmor i Göteborg har gett oss en stark position inom just flyttstädningar i Göteborg.

Tel: 031-788 65 00 På vår hemsida kan ni läsa om vår unika Nöjd Kund-garanti. Billgare än vad man tror, då man endast betalar 50% av arbetskostnaden tack vare Rut-avdraget.

Stark och lättstartad allroundsåg med X-Torq ® -motor som kombinerar råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Med TrioBrake™ MOTORSÅG 445eserien kan kedjebromsen utlösas automatiskt eller TrioBrake mekaniskt med vänster ® Stark och lättstartad allroundsåg med X-Torq -motor kombinerar eller högerhandsskyddet. Erbjudandet gäller tom 31/12som 2015. råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Med TrioBrake™ kan kedjebromsen utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster eller högerhandsskyddet. Erbjudandet gäller tom 31/12 2015.

3 990:3 990:-

Ord. pris 6.0 0 0:- inkl. moms

Ord. pris 6.0 0 0:- inkl. moms

Testvinnare ”Gör Det Själv” Mars 2015

Testvinnare ”Gör Det Själv” Mars 2015

LOCAL RETAIL ADAPTATION

Datavägen 21 A, ADAPTATION 436 32 ASKIM LOCAL RETAIL Tel: 031-68 38 80, www. skogtradgard.se E-post: info@skogtradgard.se Öppettider: mån - fre: 08.00 - 17.00, lör & sön stängt


bostadsaffärer i torslanda

Arkitektritad villa vid havet Villa HJUVIK accepterat pris: 9.500.000 kr boarea: 233 kvm adress: Lanternavägen 9 ep: 88 antal rum: 6 varav 3 sovrum   bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Unikt affärsläge i Hönö Klåva

Unik och mycket vacker byggnad

Lokal HÖNÖ

4:a HÖNÖ KLÅVA

pris: 1.800.000 kr boarea: 95 kvm adress: Klåva Hamn 12 ek: C bottenvåning bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

accepterat pris: 3.500.000 kr boarea: 82 kvm adress: Klåva Backe 12 avgift: 4.286 kr ep: 84 antal rum: 4 bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år. energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.


bostadsaffärer i torslanda

Bygg drömhuset i populära Hjuvik Tomt HJUVIK accepterat pris: 3.075.000 kr  tomt: 847 kvm adress: Fyrskeppsvägen 34B bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Välplanerat med bra läge i Hjuvik Parhus HJUVIK | BESIKTIGAD accepterat pris: 4.175.000 kr boarea: 116 kvm  adress: Lilla Pölsans Väg 4B ep: 82 antal rum: 6 varav 4 sovrum   bjurfors torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77

Salta bad och en härlig omgivning | Fritidshus HJUVIK boarea: 75 kvm adress: Hamnfyrsvägen 31 antal rum: 4 varav 2 sovrum   bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

I bräschen för branschen Bjurfors 50 år

I år är det 50 år sedan vi på Bjurfors mäklade vår första bostadsaffär. Under åren har vår ambition hela tiden varit att medverka till branschens utveckling. 50 år med nöjda kunder ger oss all anledning att blicka framåt mot många år av lyckade bostadsaffärer! Vi värderar din bostad kostnadsfritt! Boka på bjurfors.se

bjurfors torslanda | 031-92 29 70 | bjurfors.se

En riktig skärgårdsidyll Tomt HJUVIK

Underbart hörnläge

accepterat pris: 3.350.000 kr  tomt: 650 kvm adress: Sidoljusvägen 2 bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Fritidshus AMHULT accepterat pris: 1.750.000 kr boarea: 48 kvm adress: Torslanda havsbadskoloni 17 antal rum: 3   bjurfors: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74


bostadsaffärer i torslanda

Funkisvilla med vidsträckt utsikt Villa AMHULT | BESIKTIGAD accepterat pris: 4.950.000 kr boarea: 123 kvm adress: Snäckebergsvägen 29 ek: E antal rum: 5 varav 3 sovrum   bjurfors torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77

Välplanerad med stor uteplats

Härlig 4:a med inglasad balkong

4:a AMHULT

4:a AMHULT

accepterat pris: 2.925.000 kr boarea: 88 kvm adress: Gamla Flygplatsvägen 32B avgift: 4.492 kr ep: 73 antal rum: 4 varav 3 sovrum   bjurfors torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72

accepterat pris: 2.995.000 kr boarea: 110 kvm adress: Amhults Byväg 7 avgift: 6.274 kr ep: 73 antal rum: 4 varav 3 sovrum   bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

bjurfors torslanda | 031-92 29 70 | bjurfors.se


bostadsaffärer i torslanda

Garage och härlig hörntomt

Högt, fint läge med dubbelgarage

Villa CENTRUM | BESIKTIGAD

Villa CENTRUM | BESIKTIGAD

accepterat pris: 3.995.000 kr boarea: 132 kvm adress: Nickes Väg 15 ep: 115 antal rum: 5 (kan göras om till 6) varav 4-5 sovrum   bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

accepterat pris: 4.475.000 kr boarea: - kvm adress: Böttö Fyrs Väg 6 ep: antal rum: 7   bjurfors: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72

Naturnära och välskött villa Villa BJÖRLANDA | BESIKTIGAD accepterat pris: 4.975.000 kr boarea: 170 kvm adress: Skomakaregården 94A ek: C antal rum: 5 varav 3 sovrum   bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år. energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.


bostadsaffärer i torslanda

Nybyggd drömvilla med stora ytor Villa LILLEBY accepterat pris: 7.495.000 kr boarea: 245 kvm adress: Bergegårdsvägen 8B ep: antal rum: 8 varav 5 sovrum bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Tomt med havsnära läge Centralt med inglasad balkong

Tomt BJÖRLANDA

3:a TORSLANDA - CENTRUM

accepterat pris: 2.300.000 kr adress: Sjömärkesvägen 10 tomt: 800 kvm   bjurfors torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77

accepterat pris: 1.750.000 kr boarea: 71,5 kvm adress: Noleredsvägen 15B ep: 130 antal rum: 3   bjurfors: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74

bjurfors torslanda | 031-92 29 70 | bjurfors.se


bostadsaffärer i torslanda

Naturskönt med viss havsutsikt

En riktig idyll vid havet

Villa LILLEBY

Tomt TUMLEHED

boarea: 181 kvm adress: Fågleviksvägen 58 antal rum: 6 varav 3-4 sovrum bjurfors torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77

accepterat pris: 2.975.000 kr  tomt: 1005 kvm adress: Skeddalsvägen 6 bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Modern villa i populära Lilleby Villa LILLEBY accepterat pris: 4.995.000 kr boarea: 141 kvm adress: Gamla Skarpategen 5 eK: C antal rum: 5 bjurfors: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74

besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år. energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.


bjurfors nummer 2, september 2015

Homestyling – ett växande begrepp

Foto: SE360 för Bjurfors

Homestyling har på senare tid blivit allt vanligare för att få en bostad så attraktiv som möjligt inför en försäljning.Moodhouse AB är ett inredningsföretag i Göteborg, som erbjuder en helhetslösning till dem som ska sälja sin bostad. 2005 startade Susanne Van Hollebeke ett litet inredningsföretag med syftet att styla privata bostäder. Det visade sig dock att marknaden i Göteborgsområdet inte var mogen för en inredningsarkitekt att lösa vardagliga problem. Men Susanne brann för sin idé och ville verkligen lyfta fram det vackra och unika i varje hem. Hon beslutade sig för att satsa på homestyling, tog kontakt med några mäklare och en proffsfotograf och på så sätt föddes Moodhouse Homestyling 2007. I bolaget ingår också Moodhouse Interiör och Moodhouse Home Service. – Tack vare våra tre ben kan vi erbjuda kunderna allt inom inredning i ett och samma paket, säger Susanne Van Hollebeke. En styling syftar till att visa bostaden från dess absolut bästa sida och ge ett inbjudan14

de, inspirerande första intryck. – Från vårt stora lager plockar vi ihop sådant som saknas i bostaden och sedan stylar vi den. Det tar upp till fyra dagar att ställa i ordning för fotografen. När bostaden är såld återvänder vi och hämtar våra produkter, berättar Susanne. Moodhouses stylingarbete utgår alltid från olika konceptstilar, eller personligheter: klassisk, skandinavisk, modern, modern retro och lantlig. En homestyling av Moodhouse kostar mellan 15.000 och 50.000 kronor. Kostnaderna för homestyling (homestaging) är avdragsgilla. Det betyder att säljaren får dra av en del av kostnaden för homestylingen innan vinsten beräknas. Fullt så dyrt som det ser ut på offerten är det därmed inte. – En homestyling kan bestå av allt från att möblera en helt tom lägenhet till att bara sätta pricken över i:et med blommor och rätt belysning för den kommande årstiden, säger Susanne. sedan moodhouse startade har stylingfenomenet bara växt och växt och idag är det oftast en självklarhet i en försäljningsprocess. Moodhouse Interiör erbjuder kompletta inredningslösningar för både hem och kontor.

Det kan gälla allt ifrån att inreda ett enda rum till större uppdrag där man projektleder, sköter alla möbelinköp och iordningställer inredningen på plats. – Många Susanne Van Hollebeke, VD på kanske bara vill Moodhouse ha tips om färgval eller vilket golv man ska välja. Då går det bra att vända sig till Moodhouse Interiör så får man en inredningskonsultation, säger Susanne. Moodhouse har byggt upp ett stort nätverk med duktiga hantverkare och kan därmed också erbjuda Home Service, d.v.s. kök- och badrumsrenovering, målning, snickeriarbete samt el-, golv- eller kakelarbeten. Moodhouse Home Service utför också kringtjänster som hemstädning, flytthjälp och magasinering. Sedan starten har Moodhouse utfört mer än 9000 uppdrag och är idag störst i Sverige inom sin bransch. TEXT: REINO KARLSSON


bjurfors nummer 2, september 2015

Havsnära boende som lockar många Bekvämt och havsnära är ledorden i de nybyggda lägenheterna i Brf Lufthamnen och Brf Landningsbanan i Amhult. – Nu har vi endast ett fåtal lägenheter kvar, säger Gustav Johansson, ansvarig fastighetsmäklare för området. Bara några minuters promenad från Almhult centrum byggs det för fullt. Peab bygger ett hyreshus som drivs av fastighetsbolaget Tornet, och två bostadsrättsföreningar: Brf Lufthamnen som består av tre

punkthus och Brf Landningsbanan som består av två lamellhus. – Försäljningsmässigt har det gått väldigt bra senaste tiden, nu har vi bara ett fåtal lägenheter kvar. I takt med att husen och innergården vuxit fram har det blivit enklare för våra spekulanter att förstå hur vackert området och husen kommer att bli, säger Gustav Johansson, ansvarig fastighetsmäklare på Bjurfors. i brf lufthamnen ryms 56 lägenheter, både mindre för unga som flyttar hemifrån för första gången och större för exempelvis äldre som vill flytta från hus till lägenhet. Brf Landningsbanan består av 60 lägen-

heter. Här ryms både ettor, tvåor och treor, samtliga med balkong eller uteplats. Husen är miljöcertifierade, vilket innebär att en rad olika parametrar i inomhusmiljö och material ska uppfyllas. – Bland annat är en stor del av materialet kemikaliefritt och det är ett stort naturligt ljusinsläpp i lägenheterna. Det får inte heller vara för många fönster åt söder för att undvika att det blir för varmt på sommaren, berättar Johan Lundborg, projektledare på Peab. de är överens om att en stor anledning till att området är attraktivt är att det ligger centralt i Amhult med närhet till kollektivtrafik och bra, växande serviceutbud. – Samtidigt är det ett skyddat läge nedanför Snäckberget med en stor trivsam innergård med lekplats och vackra grönytor, säger Gustav Johansson. Han har upplevt ett succesivt ökande intresse för området i takt med att bostäderna har rests, då det har blivit lättare att föreställa sig hur området och husen kommer att se ut när allt är färdigställt. När försäljningen startade var det främst en äldre målgrupp som köpte, men med tiden har den något yngre målgruppen även lockats till området. – Vi har även haft flera småbarnsfamiljer som köpare vilket ger en bra mix av människor i alla åldrar i området, säger han. Lägenheterna i Brf Lufthamnen är redan inflyttningsklara, och det preliminära tillträdet för Brf Landningsbanan är i tredje kvartalet 2016. Text: Kattis Sundén Bilder: Peab

15


bostadsaffärer i torslanda

Genuint skärgårdshus anno 1850

Med naturen som granne

Villa ÖCKERÖ

Villa AMHULT

slutpris: 4.750.000 kr boarea: 160 kvm adress: Kanndalen 17 antal rum: 9 varav 6 sovrum bjurfors torslanda: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74

slutpris: 5.350.000 kr boarea: ca 197 kvm adress: Knopvägen 10 antal rum: 5 varav 3-4 sovrum bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Sälj din bostad till Bella och Andreas.

De är några av Bjurfors över 40 000 köpklara spekulanter just nu.

du får en matkasse (värd 589 kr) när du värderar din bostad!

boka en kostnadsfri värdering på bjurfors.se

Nybyggt enplanshus i Låssby Villa LÅSBY slutpris: 3.990.000 kr boarea: ca 100 kvm adress: Gamla Sörredsvägen 173 A antal rum: 4 varav 3 sovrum bjurfors torslanda: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74

Havsnära villa med allt i ett plan Villa HJUVIK slutpris: 5.800.000 kr boarea: 165 kvm adress: Spårö Fyrs väg 7 antal rum: 5 varav 4 sovrum bjurfors torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79

Inglasat uterum i söderläge | 3:a AMHULT slutpris: 2.500.000 kr adress: Norra Lysevägen 141 boarea: 69,6 kvm bjurfors torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77

bjurfors torslanda | 031-92 29 70 | bjurfors.se


Många spekulanter hos Bjurfors

- och bra tider för bostadsförsäljning

Med över 40.000 köpare i vårt spekulantregister, varav 2.800 i Torslanda, är vi ganska säkra på att kunna ge dig bäst förutsättningar att hitta rätt köpare och få rätt betalt för din bostad. under åren har vi förmedlat ett stort antal bostäder i Torslanda, ett urval av dem ser du här! Vi har haft många spekulanter på våra visningar och har många köpare över. Vi möter dagligen människor som letar nytt boende. Genom att anlita Bjurfors får du tillgång till hela vårt kontaktnät, vår omfattande kunskap om marknaden och vår kvalitetssäkrade arbetsmetod. Det finns gott om köpare som är beredda att betala bra för rätt bostad. Det gäller bara att veta var de finns – det vet vi. Kanske är det just din bostad de drömmer om. kontakta oss på Bjurfors Torslanda för ett om en kostnadsfri och professionell bostadsvärdering redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Som tack får du dessutom ett presentkort hos Linas Matkasse (värde 589 kr). här är ett urval av bjurfors senaste försäljningar i ditt område: bostadsrätt adress boa pris Amhult Amhults byväg 19 85 2 200 000 Amhult Amhults byväg 7 110 3 370 000 Amhult Gamla Flygplatsvägen 49-82 1 809 000-2 809 000 Amhult Gamla Flygplatsvägen 25 80-95 2 655 000-3 095 000 Amhult Norra Lysevägen 141 69,6 2 500 000 Centrum Gamla Tumlehedsvägen 5 2 000 000 Centrum Noleredsvägen 9B 1 700 000 Centrum Solängsvägen 61 78,2 2 330 000 Eriksberg Monsungatan 88 98 3 625 000 Hällsvik Sjömärkesvägen 9 (0901) 93,5 2 910 000-3 560 000 Lilleby Lilleby ås 5 88,4 1 900 000 Lilleby Älvdanshagen 14 89 2 975 000 Skutehagen Genuavägen 44 79 2 600 000 Torslanda Vindvägen 1 80 2 200 000 tomt/fritidshus Bohus-Björkö Gerrebacka Sandvik Hjuvik Hästevik Hönö Lilleby

Skarviksvägen 27 Fagerdal Fritidsby, lott 34 Skeppstads Måsväg 14 Klippfyrsvägen 16 Torslanda Hästeviks Väg 53 Lindblomsvägen 25 Solhällsvägen 2B

51 27 56

1 350 000 540 000 2 450 000 5 900 000 2 350 000 1 700 000 1 850 000

villa Amhult Andalen Andalen Björlanda Björlanda Björlanda Björlanda Björlanda

Flygledarevägen 15 Knopvägen 10 Andalen 62 Högenvägen 104B Hjälmavägen 151 Nolhöjdsvägen 4 Sjömarksvägen 5A Sjömarksvägen 10

130 197 157 180 110 102 169 123

4 525 000 5 350 000 6 850 000 6 375 000 2 600 000 4 450 000 4 500 000 3 050 000

Perfekt läge i lugn, havsnära miljö Villa AMHULT slutpris: 6.850.000 kr boarea: 157 + 37 kvm adress: Andalen 62 antal rum: 5 varav 3-4 sovrum torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72

Bohus-Björkö Konvaljvägen 13 Bohus-Björkö Björkängen 27 C:a Hisingen - Tolered Kung Sverres Gata 99

152 186 120

5 035 000 4 600 000 3 900 000

Centrum Fotö Hisings Kärra Hjuvik Hjuvik Hjuvik Hjuvik Hjuvik Hjuvik-Dalen Hällsvik Hästevik Hönö Källö - Knippla Källö - Knippla Lilleby Lilleby Låkeberget Låssby Låssby Näset Nötö Nötö Sävvik Torslanda Tumlehed Öckerö Öckerö Öckerö

122 158 125 293 165 123 215 163 206 174 204 180 95 90 167 116 122 100 177 215 96 183 70 190 150 160 90 52

3 600 000 5 400 000 3 920 000 12 300 000 5 800 000 5 500 000 5 550 000 5 730 000 5 600 000 6 200 000 7 425 000 4 200 000 3 470 000 3 175 000 5 500 000 4 425 000 3 530 000 3 990 000 4 848 100 6 920 000 8 650 000 10 500 000 5 150 000 5 325 000 4 200 000 4 750 000 2 400 000 2 900 000

Fornborgsgatan 16 Trålvägen 3 Smöjträvägen 46 Blänkfyrsvägen 1 Spårö Fyrs väg 7 Stora Pölsans Väg 20 Fyrskeppsvägen 18 Stora Pölsans Väg 26 Spinnspövägen 29 Fyrbåksvägen 32 Bergklevet 1B Enrisvägen 7 Fiskaregårdsvägen 4 Fiskaregårdsvägen 10 Kråketegen 38 Kohagsberget 2 Låkebergsgatan 48 Gamla Sörredsvägen 173A Gamla Sörredsvägen 119 Borghamnsgatan 10 Kringelhamnen 7 Västerlyckan 9 Norra Sävviksvägen 24 Torslanda Mellangård 11 Skeddalsvägen 9 Kanndalen 17 Brattelyckan 23 Norgårdsvägen 60


just nu kampanjpriser! Antik grå

Antik grå

215:-/m

159:-/m2

Grafit

Grafit

2

235:-/m

2

Benders Orlando

189:-/m

2

Sveriges största listsortiment med eget snickeri och trapprenovering Sedan Starten 1959 i Göteborg har vi etablerat oss både hos yrkesfolket, hemmasnickarna och båtentusiasterna. Vårt snickeri, som ligger i butiken, är en unik och viktig del av verksamheten. Det erbjuder formatanpassning och tillverkning av detaljer efter ritning eller förlaga.

Benders Ocala

Säljs i hel pall 8,8 m2 inkl moms

Entreprenadvägen 1 Göteborg. Tel: 031 – 55 92 00 Öppettider: hittar du på gardajohan.se.

ABI TRÄ Femvägsskälet 3, Västra Frölunda Tel: 031-29 93 00 • Fax: 031-29 89 01 www.abitra.se • Gilla oss på Facebook!

Bättre utsikter till en lyckad bostadsaffär sälj genom bjurfors. Det ökar utsikterna till en bra bostadsaffär och ger bättre betalt för din bostad. Vi arbetar med passionerade stylister och handplockade fotografer, för att alltid presentera din bostad på ett personligt och inspirerande sätt. Framgångsfaktorn ligger sedan i rätt matchning mellan köpare och säljare. Något som vi på Bjurfors presterar gång på gång med hjälp av vårt ledande kontaktnät, beprövade affärsmetoder och förstklassiga bostadspresentationer. Nöj dig inte med mindre, kontakta Bjurfors för en professionell värdering utan extra kostnad redan idag. p.s Låt dig inspireras av alla vackra, idérika, intressanta och roliga boendemiljöer som vi har förmånen att förmedla. Följ oss på Instagram och Pinterest. @bjurfors_goteborg

pinterest.com/bjurforsgbg


Törn vist El

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET INOM:

RENOVERINGAR OMBYGGNATIONER NYBYGGNATIONER

Professionella elinstallationer och ljusdesign med fokus på Ledteknik

Våra behöriga elektriker hjälper dig med allt inom el nyinstallationer, reparationer, omdragning av gammal elledning, montering av jordfelsbrytare m.m. Vår specialitet är dold ljussättning, ledljus, fiberoptik mm Vi designar ljus både inomhus och utomhus. Alltid med den senaste tekniken

Niklas, tel: 070 - 741 04 50

HeNrik, tel: 070 - 778 58 15

0768 350 101 | hakan@tornqvistel.se | www.tornqvistel.se

www.ncwbygg.se

VAR

LÄMNAR DU IN BILEN?

eller hos någon annan? VAR LÄMNARBilbiten, DUBiliaIN BILEN?

www.malmsvaskor.se www.malmsvaskor.se

Mechanum, Bilia ellerVi hos någon annan? är en allbilsverkstad specialiserade Vi är en allbilsverkstad Vi släcker dina besiktningstvåor Däck och däckhotell

på framförallt Volvo Mångårig erfarenhet Bra priser på däck, service & reparationer Diagnosutrustning för samtliga märken Fast pris på din service eller reparation TESTA OSS! Ni blir garanterat nöjda!

Mån–tors 07.30–16.30 Fred 07.30–14.00 Ring för förfrågning: 031-92 07 77 Mån-Fre Flygfältsgatan 9, 423 37 Torslanda 07.30-16.30 tdbilservice@adbilverkstad.se Flygfältsg. 9 Tel: 92 07 77 www.tdbilservice.se

Amhults Torg, Tfn 031-56 41 42 Gamla fl ygplatsv.52 Torslanda (Amhults torg) Öppet Mån-Fred 10-18 lördag 10-14 tfn 031-564142 1999,-

1199,1999,699,-

2399,-

Trygg, erfaren hjälp i hem & trädgård med Veteranpoolen! Fullt upp? Vi hjälper dig att: Veckostäda

Snickra

Putsa fönster

Måla om

Beskära träd

Klippa gräs & buskar

Köra bort avfall

...och mycket mer!

Hemmet Hantverk Pensionär? Våra kunder söker dig. Många har upptäckt fördelen med Veteranpoolen. Trädgård Nu behöver vi bli ännu fler! Är du pensionär och intresserad av att jobba extra på egna villkor med städning eller hantverk? Kontakta oss idag.

Hemmet

Hantverk

Ring 031-18 88 69 Trädgård

www.veteranpoolen.se

Hemmet

Hantverk

Trädgård

Privat

Företag Hemmet

Hantverk Trädgård

Installationer & Service www.ael-lerum.se


bjurfors nummer 2, september 2015

Äntligen dags för hummersäsong Nu är det snart återigen dags för hummersäsongen. En tradition med gamla anor där naturen står i centrum.

Att fiska hummer på hösten är för västkustborna lika stort som älgjakten, säger Jhermy Olausson på Äventyr och tång AB som arrangerar hummersafari på Hönö. – Det är grått och ruggigt men vattnet är alldeles spegelblankt och tyst. Det är tidigt på morgonen och alla är otåliga och väntar på samma sak, berättar Jhermy Olausson entusiastiskt. Han säger att förväntan alltid ligger i luften och folk sneglar på varandra från sina båtar. När klockan börjar närma sig sju på morgonen vet alla vet vad det betyder. Det är starten för hummersäsongen och det är först då man får lov att slänga i sina hummertinor. Tinorna vräks i vattnet och från och med nu får man lov att fiska ända fram till april. – Det är inte så många som tänker på det, men skärgården är otroligt häftig på hösten, säger Jhermy Olausson. hans hummersafari har blivit en stor succé och redan är många av helgturerna fullbokade. Det är en speciell upplevelse där man får följa med ut på havet iklädd oljeställ och sydväst. Det gör inget om det börjar regna. Man drar ca 14 burar på en tur. Dessa har legat i några dagar så att de hunnit fiska. – Gästerna är inga passiva åskådare utan jag säger ”varsågoda, nu tar ni över” och så får de som vill medverka. Folk får en upplevelse som de vill ha, det är min målsättning, säger han. 20


Efter att hummertinorna dragits, vittjats och lagts tillbaka fortsätter färden ut till Vinga där det bjuds på kaffe och fika med lokalt bakat bröd. Efter fika och intressant information om hummerns liv och leverne tas ett nytt gäng burar. – Det är väldigt exakt reglerat vilka humrar man får ta upp. Den så kallade carapaxskölden på hummern skall mäta minst åtta centimeter, annars måste man slänga i den i havet igen. Samma sak gäller med rombärande honor. Anledningen till de tydliga reglerna är att man vill skydda hummerbeståndet. – Innan vi återvänder till hemmahamnen besöker vi en sälkoloni, något som brukar vara särskilt uppskattat bland mina utländska gäster. när man har en levande hummer tycker Jhermy Olausson att det är rätt tillfälle att göra den naturell. Då får man också se hur hummer verkligen smakar. – Köper man en amerikansk eller fryst hummer kan man med fördel gratinera och krydda på, men svensk hummer som är färsk bör ätas som den är med lite vitlöksaioli och bröd, säger han och beskriver hur han helst tillagar den. Den ska koka runt nio minuter om hummern är normalstor, med rätt mängd vatten, salt, socker, citron och dill. Sist men inte minst, en skvätt mörkt öl. Göteborg & Co har gjort undersökning-

ar vad turisterna egentligen vill se när de besöker Göteborg. Resultatet har visat att det finns en stor efterfrågan på att se naturen och skärgården. Genom att förlänga säsongen bli också skärgården mer levande. – Hummersafari har blivit en upplevelse man kan göra på sensommaren och hösten när västkusten i vanliga fall avfolkas, säger Jhermy Olausson. Text & Foto: Jonas Egfors

Skolstart olstart olstart Skolstart Skolstart Skolstart Skolstart Skolstart

Uppgradera dina adera gradera dina dina Uppgradera kids! kids!Uppgradera dina kids! Uppgradera dina kids! dina kids! kids!

Uppgradera dina kids!

Uppgradera Uppgradera dina kids!dina kids!

på golv! Specialpris påSpecialpris golv! KAMP ANJPR IS R RABAT RA AB BA T AT TT T

KAMP ANJPR

IS

349:349:20% 20% 20%20% RAR BA BT AT ATT

på påpå på på pris per kvm. Ord. pris 449:utvalda tapeter utvalda utvalda tapeter tapeter utvaldaMarmoleum tapeter Click 30x30tapeter cm. utvalda

pris per kvm. Ord. pris 449:Marmoleum Click 30x30 cm.

Erbjudandet gäller t o m 30/8-2015.

Erbjudandet t o m 30/8-2015. Erbjudandet Erbjudandet gällergäller t o m t30/8-2015. o m 30/8-2015. Erbjudandet gäller t o m 30/8-2015. Erbjudandet gäller t o m gäller 30/8-2015. Erbjudandet gäller t o m 30/8-2015.

RABAT RABAT T

20% 20% på p utvalda utvalda tapeter tapete

Erbjudandet gällerErbjudandet t o m 30/8-2015. gäller t o m 30/8-2

Barnen har blivit ett läsår äldre och klokare. Dags att uppdatera

deras rum; anpassade tilluppdatera ålder, aktuell smak och god studiemiljö. Barnen har blivit ett läsår äldre och klokare. äsår rnen äldre äldre har och blivit och klokare. klokare. ett läsår Dags Dags äldre att att och uppdatera klokare. Dags att Barnen har blivit ettuppdatera läsår äldre och klokare. Dags ett attDags uppdatera Barnen har blivit ett läsår äldre ochuppdatera klokare. Dags attäldre uppdatera Barnen har blivit Barnen ett läsår har blivit äldre ettoch läsår klokare. äldre och Dagsklokare. att uppdatera Dags att uppda Barnen har blivit läsåratt och klokare. Dags att uppdatera deras rum; Välkommen till Colorama! Vi har det som behövs. deras rum; anpassade till ålder, aktuell smak och god studiemiljö. ålder, as tillrum; ålder, aktuell anpassade aktuell smak smak och tillrum; ålder, och godanpassade god studiemiljö. aktuell studiemiljö. smak och god studiemiljö. deras rum; anpassade till ålder, aktuell smak och god studiemiljö. deras till ålder, aktuell smak och god studiemiljö. deras rum; anpassade deras rum; till anpassade ålder, aktuell till ålder, smak aktuell och god smak studiemiljö. anpassade till ålder, aktuell smak och god studiemiljö. Välkommen till Colorama! och god studie Välkommen till Colorama! Vi som orama! Colorama! Välkommen Vi har ViVälkommen har det tilldet som Colorama! som behövs. behövs. Vi har som till Colorama! Vi harbehövs. det somdet behövs. Välkommen tilldet Colorama! Vi har har det som behövs. behövs. VälkommenVälkommen till Colorama! tillViColorama! har det som Vi har behövs. det som behövs.

Alltid bästa pris på Jotun och Alcros färger!

Vi har det som behövs.

F ÖRV ERK LIG A D IN A D RÖM M A R

Hönö Färghus | Stranden 2, 475 31 Öckerö | 031-96 25 00

F ÖRV L IGA DINA DRÖMMA R RKLIGA ÖRVERKLIGA DIN A DDIRNA ÖMDMRÖ A RMMA F Ö RV R E RK L I G A DFINA R ERK ÖRVDRÖMMA ERK L IGA DINA R DRÖMMA R F ÖRV ERK DRÖMMA L IGA DINA

FÖRVERKLIG A DINA FÖRVER DR ÖMMAR KLIGA DINA DR ÖMMAR


Modellerna är från Bjurfors Boagenten, men deras bostadsönskemål är bara exempel på sökområden.

du får en matkasse (värd 589 kr) när du värderar din bostad! boka en kostnadsfri värdering på bjurfors.se

Sälj din bostad till familjen Haglund. De är några av Bjurfors 2 800 köpklara spekulanter i Torslanda just nu. Stabil prisutveckling och gynnsamma räntor kan bidra till att din bostadsförsäljning blir en riktigt lyckad affär just nu. Plus att vi på Bjurfors har många köpklara spekulanter i vårt levande kontaktnät Boagenten. Ta första steget och låt Bjurfors lokala mäklare värdera din bostad. Boka på bjurfors.se/erbjudande


Vi gör din Värmepump ännu bättre. En värmepumps service är minst lika viktig som en service av din bil. Vi kontrollerar att allting fungerar som det ska. Vi byter ut de delar som är slitna och rengör filtren. Och självklart optimerar vi värmepumpens inställningar så att den värmer upp ditt hus så effektivt som möjligt. Regelbunden service gör att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp. Kontakta oss, så hjälper vi dig – oavsett vilket fabrikat du har. NT

GÖTEBORGS

EL & RÖRJOUR

DYGNET RU

JOUR

031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com Aröds Industriväg 28 • 422 43 Hisings Backa

ny garageport? gÖr ett tryggt VaL! Boka ett kostnadsfritt hembesök! ring: 031-58 69 30 eller e-posta: info@vpe.se Du hittar vårt sortiment på: vpe.se

Ny matta i badrum, kök eller sovrum? Även parkett! Vi kommer till er – visar prover & lämnar pris.

Dennis 0708-63 55 55 031-760 10 46 dennis@golvbiten.eu

Golvbiten

Orrekulla IndustrIgata 23 425 36 HIsIngs kärra tel: 031-58 69 30

i Torslanda

Din Torslanda Dinlivsnjutarbutik livsnjutarbutik i iTorslanda

5-årsjubileum! Säg ”grattis i butiken så få ” r 40% på ett köpdu i butiken. Gäller ej beställningar Gäller november

Gamla Flygplatsvägen 26 a - Tel. 031–13 33 81 PROFESSIONELLT BINDERI FÖR ALLA TILLFÄLLEN Vi samarbetar med Torslanda Begravningsbyrå • www.floristmastarna.se Gilla oss på facebook

Gamla Flygplatsvägen 26 a - Tel. 031–13 33 81 PROFESSIONELLT BINDERI FÖR ALLA TILLFÄLLEN Vi samarbetar med Torslanda Begravningsbyrå • www.floristmastarna.se • Gilla oss på Facebook

031-92 50 92 www.torslandabil.se Östergärde industriområde

VOLVOBILAR KÖPES! Vi är intresserade av följande: n Årsmodeller från 2005 och uppåt. n Bilar som gått max 20.000 mil. n Privat, företag eller leasing. Allt av intresse. Vi löser in eventuella lån.


192 SIDOR HUSINSPIRATION VÄNTAR PÅ DIG, BESTÄLL VÅR HUSKATALOG PÅ MYRESJOHUS.SE Hulda Mellgrens Gata 11 421 32 Västra Frölunda Tel 031-776 50 80 myresjohus.se/goteborg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.