Page 1

DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

ONS PROJECT VOORWOORD VAN DE VOORZITTER EN DE DIRECTEUR

Bedankt. Ontzettend bedankt. Omdat wij het jaar 2010 voor Dokters van de Wereld als volgt kunnen samenvatten: «onze donateurs hebben het dit jaar mogelijk gemaakt dat wij 30% meer mensen hebben kunnen verzorgen dan in 2009». De gebeurtenissen van 2010 waren zonder twijfel zeer groot: op 12 januari maakte een aardbeving in Haïti 270.000 dodelijke slachtoffers en zorgde ervoor dat er nog eens 1.250.000 mensen dakloos werden. Dokters van de Wereld bewoog hemel en aarde om deze bevolking te helpen. We voerden bijna 1.000 chirurgische interventies uit, verzorgden een half miljoen mensen en voerden consultaties bij meer dan 1.000 zwangere vrouwen per week en bij meer dan 2.000 kinderen onder de 5 jaar. Na de doorbraak van de cholera-epidemie, sensibiliseerden wij de bevolking en behandelden de slachtoffers, zo waren wij in staat duizenden mensen van de cholera te redden. Het antwoord van Dokters van de Wereld op deze beide crisissen was efficiënt en effectief. Maar deze catastrofes waren helaas niet de enigen: eind juli en gedurende de hele maand augustus zorgden overstromingen voor een immense chaos in Pakistan. Dankzij uw steun konden wij zorg bieden in zones die moeilijk bereikbaar zijn. Ondertussen reageerden wij op het begin van een voedselcrisis in het noorden van Mali, dit alles terwijl wij zorg bleven bieden aan 400.000 mensen in de rest van de wereld. Enkele maanden later mobiliseerden wij teams voor de verzorging van 600 daklozen in Brussel.

INHOUD

Medische consultatie in het COZO in Antwerpen. © Viviane Joakim

Ons project

3

Haïti

7

Mali

10

Burkina Faso

13

Pakistan

14

Democratische Republiek Congo

16

België

18

Europa

23

Jaarcijfers

25

Hoedje af voor het team van de medewerkers en vrijwilligers die dankzij uw steun deze uitdagingen konden aangaan. We zouden graag nogmaals aan elk van u vertellen hoe belangrijk uw betrokkenheid en steun wel is voor ons. Eigenlijk bent u het die indirect optreedt op het terrein, de zwaksten verzorgt, de meest kwetsbaren er bovenop helpt en getuigt van wat wij gezien hebben. Zonder uw donatie, zonder uw vrijwilligerswerk, zonder uw inzet, zou niets van dit alles mogelijk zijn. Ongelooflijk bedankt. Laten wij ons samen verder sterk maken.

Dr. Michel Degueldre Voorzitter

Pierre Verbeeren Algemeen Directeur

3


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

ONS PROJECT VERZORGEN EN GETUIGEN

IN BELGIË EN IN DE REST VAN DE WERELD

Dokters van de Wereld verzorgt de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: slachtoffers van natuurrampen, vluchtelingen, minderheden, straatkinderen en al wie verstoken blijft van gezondheidszorg. Dokters van de Wereld is een internationale humanitaire organisatie die ook getuigt van elke schending van het recht op gezondheidszorg, van de schending van de mensenrechten in het algemeen en van elke aantasting van de menselijke waardigheid. Dokters van de Wereld heeft projecten overal ter wereld maar ook in België verleent zij dagelijks hulp aan mensen die verstoken zijn van zorg.

VANDAAG EN MORGEN

Dokters van de Wereld onderneemt niet alleen spoedmissies maar ontwikkelt met name duurzame programma’s. Eens een urgentiesituatie voorbij is werkt Dokters van de Wereld mee aan de heroprichting van een land. De training van medische teams ter plaatse en de banden met lokale partners staan garant voor de opvolging van de projecten op lange termijn.

ONZE PRIORITEITEN

• Basiszorg Dokters van de Wereld helpt om de plaatselijke gezondheidsstructuren uit te bouwen en om de betrokken bevolking toegang te verlenen tot kwalitatieve medische zorgen. Zonodig decentraliseert zij het aanbod aan zorgen om juist de geïsoleerde en van zorg uitgesloten mensen te bereiken. • Gezondheid van moeder en kind en

reproductieve gezondheidszorg In al haar projecten besteedt Dokters van de Wereld bijzondere aandacht aan de situatie van zwangere vrouwen, moeders en jonge kinderen met het oog op hun welzijn en emancipatie. • Toegang tot kwalitatieve zorg voor de

meest kwetsbaren De meest kwetsbare bevolkingsgroepen (straatkinderen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, ...) staan centraal in de acties van Dokters van de Wereld: zij krijgen de nodige begeleiding op medisch, psychologisch en sociaal vlak.

4

HET INTERNATIONALE NETWERK 2010: EEN JAAR VAN INTENS WERKEN EN ENORME UITDAGINGEN ACTIES OVERAL TER WERELD Dokters van de Wereld onderneemt de meerderheid van haar activiteiten op het Afrikaanse continent, waar de gezondheidsindicatoren in vele landen tot de meest verontrustende ter wereld behoren. Bijna alle verenigingen die deel uitmaken van het internationale netwerk van DvdW hebben programma’s in Afrika lopen. Na Afrika is Latijns Amerika het continent waar Dokters van de Wereld de meeste programma’s ontplooit. Naast de vele bestaande projecten in samenwerking met lokale verenigingen, heeft de aardbeving van 12 januari in Haïti het internationale netwerk van Dokters van de Wereld gemobiliseerd: 8 verenigingen van het netwerk zijn in actie gekomen om deze catastrofe het hoofd te bieden. In Azië en in het Midden-Oosten leggen de acties van Dokters van de Wereld zich toe op de crisiszones (zoals in de Palestijnse bezette gebieden) of in post-crisiszones (in TimorLeste). In Zuid-Oost Azië legt Dokters van de Wereld zich toe op HIV/Aids: in Birma, Afghanistan en Vietnam worden grote projecten ondernomen om risicogroepen de nodige zorg te verlenen.

EENZELFDE PRIORITEIT: DE TOEGANG TOT ZORG VOOR DE MEEST KWETSBAREN De verenigingen van Dokters van de Wereld leggen het accent op de toegang tot zorg voor al diegenen die om economische,

sociale of juridische redenen van het gezondheidssysteem uitgesloten zijn. De internationale programma’s beogen ook vaak de toegang tot zorg specifiek voor mensen die omwille van religieuze of ethnische redenen hiervan uitgesloten zijn. De gezondheid van vrouwen en kinderen staat eveneens centraal in alle acties van Dokters van de Wereld.

DE NATIONALE PROGRAMMA’S In de landen van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld (Argentinië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Japan, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) worden in het totaal 171 projecten geleid door teams die voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaan. Zij richten zich tot bevolkingsgroepen die, als ze niet geholpen worden, geen toegang hebben tot zorg: daklozen, buitenlanders zonder verblijfsvergunning, Roma-bevolking, mensen werkzaam in de prostitutie (mannen en vrouwen), druggebruikers, enz. Zowel in eigen land als op internationaal vlak doet Dokters van de Wereld aan lobbywerk bij de bevoegde instanties met als doel een betere toegang tot zorg voor iedereen te verkrijgen en zo ook ziektes als HIV/Aids, hepatitis of tuberculose te voorkomen. Het gaat vooral om de vermindering van de ongelijkheid op het vlak van gezondheid en de effectieve toegang tot zorg voor iedereen, ongeacht zijn administratief statuut.

Meer informatie over de programma’s van de verenigingen van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld: www.mdm-international.org

5


HAÏTI 2010 IN CIJFERS INTERNATIONAAL NETWERK

INTERNATIONALE PROJECTEN

PROJECTEN IN BELGIË

«Dokters van de Wereld gaat hier natuurlijk niet eeuwig blijven. Maar het werk is nog lang niet klaar. Het is een goed initiatief om de Haïtianen op te leiden. Eens ze een goede opleiding gehad hebben, kunnen ze verder zonder de hulp van Dokters van de Wereld. Het is belangrijk voor de Haïtianen dat ze zich zélf kunnen inzetten om het land weer op te bouwen.»

185

Een doelgroep van 500.000 personen die gebruik kunnen maken van de diensten die Dokters van de Wereld verleent

155 vrijwilligers

LINDA

171 14

internationale programma’s in 64 landen nationale projecten in 14 landen verenigingen van het internationaal netwerk in Argentinië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Japan, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland

HAÏTIAANSE HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

121.000 consultaties voor

Ongeveer 7.000 medische of paramedische consultaties verstrekt in de Belgische projecten

basiszorgen verstrekt (naast de spoedhulp in Haïti en Pakistan)

4.500 sociale consultaties verstrekt in de COZO’s

Ongeveer 590.000 consultaties verstrekt door het netwerk van Dokters van de Wereld in het kader van de spoedhulp in Haïti en Pakistan

870 psychologische consultaties verstrekt in de COZO’s

97,5 miljoen euro globaal budget (cijfers 2009) HUMAN RESOURCES

200

vrijwilligers in totaal (projecten in België en hoofdkantoor)

6

241

lokale werknemers in de buitenlandse missies

19

expats (op 31/12/2010)

27

uitgezonden expats

14

werknemers op de hoofdzetel

12

werknemers op de projecten in België

UITGAVEN EN INKOMSTEN UITGAVEN • • • •

75 % 13 % 9% 3%

terreinactie algemene administratie fondsenwerving communicatie

INKOMSTEN • • • •

50 % 43 % 6% 1%

privé donateurs overheidsmiddelen bedrijven andere inkomsten Opleiding in het gebruik van de echograaf (kraamkliniek Petit Goâve). © Benjamin Struelens


DOKTERS VAN DE WERELD

HAÏTI

JAARRAPPORT 2010

SAMEN MET DE HAÏTIANEN TEGEMOET KOMEN AAN DE MEEST VITALE BEHOEFTEN Op 12 januari 2010 richt een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter Haïti ten gronde en veroorzaakt meer dan 250.000 doden, ongeveer 300.000 gewonden en 1,3 miljoen daklozen. Een jaar na de aardbeving blijven de levensomstandigheden van de Haïtiaanse bevolking verontrustend: de piekfase voor opvang van de slachtoffers is wel voorbij maar de humanitaire en sanitaire noden zijn nog steeds enorm groot. Eens de fase van de grootste nood voorbij is, legt Dokters van de Wereld België zich voornamelijk toe op de zorg voor zwangere vrouwen en kinderen. De moeder-1 en kindsterfte2 was al zeer hoog vóór de aardbeving en slechts 6% van de vrouwen uit de arme bevolkingslaag doet haar bevalling in een gezondheidscentrum.

Zorg voor de slachtoffers van de aardbeving Sinds de aardbeving werden meer dan 580.000 medische raadplegingen verstrekt, waaronder 800 chirurgische interventies. In Petit Goâve is het maandelijks aantal bevallingen gestegen van 37 in maart tot 131 in december. Bijna 1.000 bevallingen in 2010 Dokters van de Wereld Internationaal werkt reeds 21 jaar in Haïti.

In 1995 werden op 100.000 geboorten, 457 moedersterftes geregistreerd; in 2000 steeg dit aantal tot 523 om in 2006 te stijgen naar 630 sterfgevallen, het hoogste cijfer van de Caraïben. Bron: rapport «Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services», EMMUS-IV HAÏTI 2005-2006. 2 86 sterfgevallen voor 1.000 normale geboorten. Bron: rapport «Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services», EMMUS-IV HAÏTI 2005-2006. 1

8

>> ACTIVITEITEN Noodhulp: Het internationale netwerk van Dokters van de Wereld heeft alle krachten verenigd om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving: - Chirurgie en vitale zorg. - Mobiele ziekenhuizen in de vluchtelingenkampen en de sloppenwijken. - Psychologische opvolging en behandeling van slachtoffers van geweld. Post-noodhulp: In Petit Goâve, een stadje van 40.000 inwoners ten Zuid-Westen van Port-auPrince, is het gebouw van de kraamkliniek ingestort door de aardbeving. Dokters van de Wereld heeft de dienst weer operationeel gemaakt en ondersteunt het Haïtiaanse medisch personeel. «Het is niet onze bedoeling om de lokale medische teams te vervangen maar wél om hen de nodige kennis bij te brengen om een betere opvolging te kunnen doen van de zwangerschappen en de zorg voor de pasgeborenen.» zo legt Sarah Neusy uit, gynaecologe en coördinator van het project in Haïti.

>> VOORUITZICHTEN De aardbeving heeft het gezondheidssysteem, dat al zeer broos en onevenwichtig was, helemaal ten gronde gericht. De Haïtiaanse bevolking overleeft hoofdzakelijk dankzij de mobilisatie van internationale hulp. De regering is verlamd door het uitblijven van de fondsen en heeft de grootste moeite om de duurzame heropbouw te starten.

AARD VAN HET PROJECT Noodhulp en postnoodhulp DUUR VAN HET PROJECT Minstens tot 2013

HAÏTI NA DE AARDBEVING VOLGT DE CHOLERA-EPIDEMIE Sinds eind oktober moet Haïti het hoofd bieden aan een nieuwe crisis: cholera, een ziekte die er al tientallen jaren verdwenen was, verspreidt zich over het land. Einde 2010 werden in heel het land meer dan 148.000 gevallen geïdentificeerd wat geleid heeft tot meer dan 83.000 hospitalisaties en meer dan 3.000 sterfgevallen. Sinds de eerste dagen van de epidemie heeft Dokters van de Wereld al zijn menselijke en logistieke middelen ingezet in Port-au-Prince, Petit- en Grand-Goâve, Nippes en de Grande Anse. In het departement Nippes worden de zieken behandeld door Dokters van de Wereld België, een van de weinige medische organisaties die daar aanwezig zijn. Om de uitbreiding van de epidemie in te dijken verspreidt Dokters van de Wereld boodschappen over preventie en hygiëne onder de bevolking. «Dokters van de Wereld ontsmet ook de huizen van mensen die cholera hebben gehad, om zo hun familie te beschermen. Echter het materiaal om te ontsmetten jaagt schrik aan (masker, pak,…), en we moeten uitleggen dat dit niet dient om de uitvoerder tegen cholera te beschermen maar tegen de chloor die gebruikt wordt om een eventueel besmette plaats te steriliseren.» aldus Dr. Ucème, arts voor het choleraproject.

HR In totaal 1.268 medewerkers van Dokters van de Wereld Internationaaal, waarvan 95% Haïtianen

De strijd tegen de choleraepidemie

FINANCIERING Privé giften, Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, de Vlaamse Gemeenschap, Brusselse Gewest, Regio Waalse Gewest, P&V en Ageas

550 gezondheidswerkers getraind in het departement Nippes

BUDGET Bijdrage DvdW België: 381.262 € Meer dan 11,5 miljoen € werden uitgegeven door Dokters van de Wereld Internationaal tussen 12 januari en 1 november 2010. 7,3 miljoen € zijn vrijgemaakt voor het einde van 2010 en voor 2011.

Een gezamelijke actie van Dokters van de Wereld Internationaal in de 4 interventiezones: De oprichting van 5 CTC (zorgeenheden ter behandeling van cholera) en 11 UTC (kleinere zorgunits ter behandeling van cholera)

>> ACTIVITEITEN In het departement Nippes: - Opvang van patiënten in een zorgeenheid ter behandeling van cholera. - Bijscholing van het gezondheidspersoneel op het vlak van hygiënemaatregelen en behandeling van de zieken. >> VOORUITZICHTEN In 2011 zet Dokters van de Wereld de strijd tegen cholera in heel het land voort. In het departement Nippes werd in de loop van januari een centrum ter behandeling van cholera met een capaciteit van 40 bedden geopend alsook twee supplementaire zorgeenheden. Negen Orale Rehydratiecentra (CRO) zijn opgericht in de meer afgelegen gemeenten. De sensibilisatiecampagnes onder de bevolking worden verdergezet.

AARDE VAN HET PROJECT Noodhulp DOELGROEP Meer dan 131.000 mensen in het departement Nippes DUUR VAN HET PROJECT December tot mei 2011 (mogelijke verlenging indien de epidemie voortduurt) HR 39 lokale werknemers en 7 expats PARTNERS DSNI, Handicap Internationaal, het netwerk van Dokters van de Wereld, WHO, PAH, WFP, Solidarités FINANCIERING ECHO, prive donateurs BUDGET 86.000 €

9


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

MALI IN ONTOEGANKELIJKE GEBIEDEN BASISZORG TOEGANKELIJK MAKEN Voor de bevolking in het noorden van Mali is het zeer moeilijk om medische zorgen te krijgen. Overstroomde gebieden, het nomadenbestaan, ontbreken van een wegennet, cultuur- en taalbarrières, gebrek aan geld,.. Er zijn zoveel hindernissen die de toegang tot zorg bemoeilijken en dat in een van de armste landen ter wereld. Om de toegang tot zorg voor de bevolking gemakkelijker te maken ondersteunt Dokters van de Wereld het gezondheidssysteem en introduceert ook innovatieve oplossingen: «De streek van Youwarou is voor de helft van het jaar gedeeltelijk overstroomd. Dokters van De Wereld wil daarom de kwaliteit van de lokale gezondheidsstructuren ter plaatse verbeteren zodat de mensen zich niet moeten verplaatsen naar afgelegen centra. Nog meer noordelijk werken we in een dun bevolkt woestijngebied. Dokters van de Wereld heeft daar mobiele gezondheidsposten opgericht om de nomadenbevolking te kunnen bereiken.» aldus Julien Chevrollier, algemeen coördinator in Mali.

Toegang tot basiszorg De ondersteuning van de gezondheidsstructuren resulteerde in 6750 in curatieve consultaties.

MALI «Mijn familie, dat zijn alle kinderen van wie ik het voorrecht heb gehad om ze in mijn handen te houden.»

>> ACTIVITEITEN - Renovatie en bouw van gezondheidscentra, mobiele gezondheidsposten, verbrandingsovens voor afval,… - Schenking van materiaal (bloeddrukmeters, thermometers, bevallingskits, verbanddozen,...): «Dankzij de bloeddrukmeter kan ik zwangere vrouwen die aan hypertensie lijden tijdig doorverwijzen naar een referentiegezondheids-centrum voor een aangepaste behandeling.» aldus een vroedvrouw. - Organisatie van training (bijvoorbeeld over het opsporen van risicozwangerschappen of de behandeling van bepaalde ziektes) en verhoging van de capaciteiten. In de regio van Kidal worden 3 van de 4 bevallingen thuis uitgevoerd door traditionele vroedvrouwen die door Dokters van de Wereld bijgeschoold zijn. - Supervisie van de gezondheidswerkers.

ISSA TRADITIONELE VROEDVROUW OPGELEID DOOR DOKTERS VAN DE WERELD

Een traditionele vroedvrouw doet een prenataal onderzoek. © Véronique de Viguerie

>> VOORUITZICHTEN

AARD VAN HET PROJECT Ontwikkelingshulp DOELGROEPEN Rondom Youwarou: meer dan 110.000 mensen Rondom Kidal: meer dan 57.000 mensen HR 24 lokale werknemers en 2 expats PARTNERS DRS van Mopti en Kidal, Prométhée, Protos FINANCIERING DGOS, privé donateurs BUDGET 512.509 €

In 2011 zal het accent gelegd worden op de training en competentieverhoging van de gezondheidswerkers en contactpersonen in de gemeenschap. Het is onze doelstelling om onze Malinese partners voor te bereiden op overname van dit project, terwijl we zelf nog verder kwaliteitszorgen bieden aan de bevolking.

11


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

MALI

MALI en BURKINA FASO

DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER IN DE SAHEL

STRAATKINDEREN ONDERSTEUNEN EN TEVENS DE SAMENWERKING BINNEN HET NETWERK BEVORDEREN

Het jaar 2010 was gekenmerkt door te weinig of zelfs het geheel uitblijven van de regenval in de pastorale zones van Noord Mali, de dunst bevolkte streek van het land waar het grootste deel van de bevolking uit nomaden bestaat. De door de droogte mislukte oogst en het uitsterven van de kuddes bracht een ware voedselcrisis met zich mee. Dokters van de Wereld heeft een noodhulpprogramma ingezet om te voorkomen dat deze crisis een catastrofale impact zou hebben op de meest kwetsbare personen onder de bevolking: «De eerste slachtoffers van de voedselschaarste zijn kinderen jonger dan vijf jaar alsook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.» aldus Julien Chevrollier, algemeen coördinator in Mali. «Wij kwamen bij een tentenkamp waar de gids en het team van Dokters van de Wereld het doel van onze komst eerst toelichtte. Nadat de nomadengemeenschap haar akkoord had gegeven voerden we onze activiteiten uit, een beetje op afstand van de tenten. Vervolgens gingen we op zoek naar een volgende nomadengroep.» zo vertelt Dr. Bamba, hoofd van een mobiel team. Naast het identificeren van ondervoeding en het sensibiliseren van de bevolking over de juiste voeding heeft dit project voornamelijk ook basiszorg kunnen leveren en de gezondheidssituatie kunnen evalueren van een bevolking die soms in meer dan 10 jaar geen artsen had gezien!

Strijd tegen ondervoeding in de Sahel 11.000 curatieve consultaties en 3.000 vaccinaties

>> ACTIVITEITEN Op zoek naar de nomadengemeenschappen in de Sahel, hebben de mobiele teams curatieve consultaties verricht en kinderen gevaccineerd. Ze hebben 147 vrouwen in deze regio bijgeschoold in het identificeren van ondervoeding bij kinderen van minder dan vijf jaar en in het bereiden van rehydratie-oplossingen om diarree te behandelen. Onze partnerorganisatie, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), heeft 44.000 dieren verzorgd die door de opeenvolgende droogteperiodes hard te lijden hadden. De gezondheid van de mens is immers afhankelijk van de gezondheid van de dieren: « het vee is een belangrijke voedselbron vanwege de melkproductie en ook omwille van hun handelswaarde », aldus Julien Chevrollier.

>> VOORUITZICHTEN In 2011 zal Dokters van de Wereld een mechanisme uitwerken om de gevallen van ondervoeding onder de bevolking te identificeren.

12

AARD VAN HET PROJECT Noodhulp DOELGROEP Ongeveer 12.000 mensen 8 MOBIELE TEAMS elk bestaande uit een arts, een vroedvrouw of verpleegkundige, een contactpersoon uit de gemeenschap, een technicus in dierengeneeskunde en een chauffeur/ mechanicien HR 61 lokale werknemers (dokters, vroedvrouwen, gidsen,..) PARTNER AVSF FINANCIERING ECHO, CIAA BUDGET 426.649 €

In Mali bestaat een nationaal wettelijk kader dat kinderen moet beschermen: het land heeft de Conventie van de Rechten van het Kind ondertekend en een code onderschreven ter bescherming van het kind. Deze bevat een duidelijke omschrijving van het recht op onderwijs en op levensomstandigheden die aangepast zijn aan de noden en de leeftijd van het kind. De werkelijkheid is echter anders. «Wij zijn dit project gestart omdat Mali een gebrek heeft aan gekwalificeerd lokaal personeel om de behoeften van kinderen, zowel op psychologisch, medisch als sociaal vlak, op te vangen.» aldus Angelina Jane Lê, coördinator van het project. In Bamako versterkt Dokters van de Wereld de capaciteiten van twee kinderopvangcentra om de kinderen een goede psycho-medisch-sociale begeleiding te geven. In 2010 heeft Dokters van de Wereld haar werkterrrein voor de zorg aan straatkinderen uitgebreid naar Burkina Faso.

De gezondheid en het welzijn van kwetsbare kinderen verbeteren

>> ACTIVITEITEN

In Mali: 1.384 medische consultaties

In Ouagadougou (Burkina Faso) Dokters van de Wereld ondersteunt sinds 2010 de medische zorg voor de straatmeisjes van Ouagadougou door ondersteuning van Keoogo, een Burkinese hulporganisatie. Er is ook een uitwisseling van ervaring en goede praktijk tussen het team van Keoogo en het project «kwetsbare kinderen» van Dokters van de Wereld in Mali.

122 kinderen opgevolgd op psychologisch vlak 28 gezinsherenigingen In Burkina Faso: 113 baby’s en 239 jonge meisjes verzorgd

In Bamako (Mali) - Medische, psychologische en sociale zorg voor de kinderen in de 2 partnercentra. - Training en begleiding van de teams. - Uitrusting van de verzorgingsstructuren (verpleegafdeling, gezondheidscentrum,...). - Oprichting van een netwerk van alle partners die met kinderen werken voor het voeren van gemeenschappelijke lobby-activiteiten.

>> VOORUITZICHTEN In 2011 gaat Dokters van de Wereld de samenwerking met de Malinese overheid versterken. Centrale thema’s zijn de effectieve medische zorgen voor deze kinderen en het op waarde schatten van de psychische gezondheid. Daarnaast zal Dokters van de Wereld sensibilisatiecampagnes voeren om de migratiestroom van kinderen naar de stad te verminderen.

AARD VAN HET PROJECT Ontwikkelingshulp DOELGROEP Straatkinderen, slachtoffers van kinderhandel, wezen, bedelaartjes, kindmoeders in moeilijkheden,... HR 6 lokale werknemers en 1 expat PARTNERS Kanuya, CEC van Sabalibougou, Caritas, AJDM, Keoogo FINANCIERING Nif Trust, Stichting Peterbroeck, Steunfonds Delacroix, Croix du Sud BUDGET Mali: 307.110 € Burkina Faso: 21.000 €

13


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

PAKISTAN

PAKISTAN

«De materiele schade is enorm, alle infrastructuren zijn vernield waardoor de toegang tot medische zorg in bepaalde provincies zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is geworden. Vele mensen hebben moeten toezien hoe hun oogst totaal ten onder ging.»

DOORGAAN MET HET GEVEN VAN ZORG IN NOODSITUATIES

MARC TYRANT

Eind juli 2010 heeft de komst van de mousson overstromingen veroorzaakt in heel de vallei van de Indus. Vooral de KPK provincie (Kyber-Pakhtunkhwa, in het noordwesten van het land) wordt erg getroffen, een gebied waar het internationale netwerk van Dokters van de Wereld al sinds 2009 humanitaire hulp brengt aan mensen die gevlucht zijn voor militaire operaties.

VERANTWOORDELIJK ARTS VOOR NOODINTERVENTIE IN PAKISTAN

Op zes weken tijd overspoelde het water het hele land. Het is de grootste periode van overstromingen in Pakistan sinds 1929. Schattingen maken melding van meer dan 1.500 doden en miljoenen getroffenen. In de regio van KPK «zijn de medische structuren geparalyseerd en de gevallen van diarree zijn verdubbeld tegenover de periode vóór de overstromingen», zo rapporteerde het team van Dokters van de Wereld begin augustus.

De slachtoffers van de overstromingen verzorgen De teams van de mobiele klinieken hebben dagelijks gemiddeld 250 consultaties uitgevoerd. In het disctrict Kohat werden 2.097 gevallen van diarree behandeld, waarvan 359 zeer ernstig.

>> ACTIVITEITEN Projecten van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld in de regio KPK: - Inschakeling van 2 mobiele medische teams. - Oprichting van 2 behandelingscentra voor diarree in het district Kohat. Dokters van de Wereld heeft zijn spoedmissie beëindigd vanaf het moment dat de gezondheidsautoriteiten een regelmatig aanbod aan zorgen konden verzekeren.

>> VOORUITZICHTEN Sinds oktober 2010 is er geen urgentiesituatie meer in het noorden van het land. Men tracht hier terug op te bouwen wat door het water weggespoeld was. Dokters van de Wereld blijft echter nog hulp geven aan de bevolking die nog steeds in preciaire sanitaire omstandigheden leeft, en dit waarschijnlijk nog gedurende heel wat maanden.

AARD VAN HET PROJET Noodhulp DOELGROEP Volgend op de overstormingen: 55.000 mensen (bereikt met mobiele teams). HR Het team van DvdW in Pakistan bestaat in totaal uit 192 personen (185 Pakistani en 7 expats) FINANCIERING Privé giften, Umicore, Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties BUDGET Bijdrage DvdW België: 200.000 € Totaal budget van het project: - noodhulp volgend op de overstromingen: 165.000 € - crisishulp t.g.v. militaire operaties : 1.016.000 €

Uitzicht op de impact van de overstromingen in Pakistan. © Katrijn van Giel, reporter Consortium Pakistan 12-12

15


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

DRC

DRC

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

TOEGANG TOT ZORG IN DE AFGELEGEN GEBIEDEN

«Ik was 7 maanden zwanger toen de verpleger me vertelde dat er een probleem was met mijn zwangerschap en dat ik naar het algemeen ziekenhuis van Mwetshi moest gaan. Het ziekenhuis ligt op 5 dagen lopen van hier.»

Voor Dokters van de Wereld is de Democratische Republiek Congo een zeer belangrijk actieterrein. De vereniging is hier al sinds 2003 in geïsoleerde landelijke gebieden werkzaam.

MEVROUW DEMBA

«Wij ondersteunen het werk van het Congolese Ministerie van Gezondheid om op een duurzame manier de toegang tot medische zorg voor de bevolking te verbeteren.» zo zegt Dr. Théodule Bogui, algemeen coördinator van Dokters van de Wereld in de DRC. Dit programma heeft tot doel om de toegang tot basiszorg te verbeteren voor de bevolking in 4 gezondheidszones van West- en Oost-Kasaï.

PATIËNTE DOKTERS VAN DE WERELD

Daarnaast bracht Dokters van de Wereld in 2010 noodhulp aan de slachtoffers van de conflicten in het gebied van Dimbelegue en nam deel aan de humanitaire evaluatie-projecten over de situatie van Congolezen die Angola uitgezet zijn.

Verbeteren van de toegang tot basiszorg Er werden 101.465 curatieve consultaties uitgevoerd waarvan 40.147 gevallen van malaria. 12.447 vrouwen zijn bevallen in een medische structuur. Er werden 176 keizersneden uitgevoerd.

>> ACTIVITEITEN - Bouw en renovering van 4 gezondheidscentra en 3 kraamafdelingen. - Uitrusting met medisch materiaal van 10 gezondheidscentra en 1 ziekenhuis. - Aanleg van 3 waterputten die drinkbaar water verschaffen aan de bevolking. - Steun aan de werking van de gezondheidszones, meer bepaald de organisatie van 29 trainingen en de uitbetaling van de premies aan de gezondheidswerkers.

>> VOORUITZICHTEN In 2011 gaat Dokters van de Wereld haar actieterrein in de DRC uitbreiden en de fondsen meer diversifiëren. De projecten zullen vooral de bouw van gezondheidscentra beogen alsook de strijd tegen ondervoeding. Dokters van de Wereld wil ook lobbywerk ondernemen opdat het medisch personeel van de gezondheidszones effectief betaald zal worden door de Congolese Staat (tot op heden krijgt slechts 10% van hen een salaris uitbetaald). In 2011 wordt de steun aan de gezondheidszone Tshofa beëindigd na overdracht van onze activiteiten aan de lokale medische autoriteiten.

AARD VAN HET PROJECT Ontwikkelingshulp DOELSGROEP 406.745 mensen wonend in de 4 gezondheidszones van West- en Oost-Kasaï DUUR VAN HET PROJECT 5de werkjaar op 5 jaar HR 3 expats en 25 lokale werknemers PARTNERS MSP, ECZ, CODESA, FAO, UNICEF, 9de EOF FINANCIERING DGOS, WBI, privé donateurs BUDGET 896.343 €

Bouw van de kraamkliniek in Ndesha.

17


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

BELGIË «Vóór ik bij Dokters van de Wereld terecht kwam, had ik het gevoel dat ik met niemand over mijn situatie kon praten.» MARIA, 25 JAAR BOSNISCHE PATIËNTE VAN HET COZO IN ANTWERPEN, ONTMOET TIJDENS DE Z WANGERSCHAP VAN HAAR 2E KINDJE

BELGIË VERZEKEREN VAN EFFECTIEVE TOEGANG TOT ZORG VOOR IEDEREEN Ook al is de gezondheidszorg in België zeker goed te noemen, toch hebben meer en meer mensen - met name door de administratieve barrières - geen toegang tot de traditionele gezondheidsstructuren. Dokters van de Wereld heeft Centra voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) opgericht om die mensen te ondersteunen. In 2010 is de crisis in verband met het onthaal van asielzoekers verergerd. Sommigen zijn doorverwezen naar goedkope hotels, anderen hebben een onderkomen gezocht in openbare plaatsen (parken, stations,…). En allen verkeren opnieuw in precaire levensomstandigheden en zonder georganiseerde medische opvolging. In Antwerpen is de toegang tot zorg nóg moeilijker geworden voor kwetsbare mensen, vooral voor mensen zonder geldige verblijfsvergunning (3 op 4 patiënten): «Zo hebben we een zwangere vrouw op consultatie gekregen die, na 8 maanden zwangerschap, nog geen enkele prenatale opvolging had gekregen, dit omdat haar toestand niet als dringend werd beschouwd!» vertelt Kathleen Debruyne, coördinator van het COZO. Bijna 9 op de 10 sociale consultaties betreft een vraag om toegang tot zorg.

De effectieve toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren mogelijk maken Een totaal van meer dan 9.000 consultaties waarvan: 4.500 sociale consultaties, 3.400 medische consultaties en 870 consultaties voor geestelijke gezondheid

Mensen wachtend in de rij voor het COZO in Antwerpen. © Gérald Talpaert

In Antwerpen hielden bijna 50% van de consultaties voor geestelijke gezondheid, een verband met posttraumatische stress

>> ACTIVITEITEN In Brussel en Antwerpen worden patiënten door de teams van het COZO zo mogelijk georiënteerd naar het gebruikelijke gezondheidssysteem. Wanneer dit echter lang duurt of onmogelijk blijkt, dan biedt Dokters van de Wereld medische en psychologische consultaties en verstrekt hen de benodigde medicatie. Om de effectieve toegang tot zorg te verbeteren organiseert Dokters van de Wereld informatiesessies voor professionelen uit de medische sector en diverse verenigingen, en neemt deel aan werkgroepen rond dit thema.

>> VOORUITZICHTEN In 2011 gaat Dokters van de Wereld lobbyactiviteiten ontwikkelen om haar specifieke aanpak (sociaal, medisch, psychologisch) beter kenbaar te maken in de medische praktijken. In Antwerpen, waar de moeilijkheden om toegang te krijgen tot zorg in 2010 zeer frappant bleken, zal het team van het COZO versterkt worden zodat men nog meer medische, sociale en psychologische consultaties kan aanbieden.

DOELGROEP Personen in een precaire situatie die geen toegang tot zorg hebben (personen zonder geldige verblijfsvergunning, asielzoekers, Europeanen met een visum, Belgen zonder ziekteverzekering,.. ) HR 54 vrijwilligers en 12 werknemers PARTERS Apothekers zonder Grenzen, Athéna, CIRÉ, Fédération des Maisons Médicales, Ulysse, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, De8,... FINANCIERING RIZIV, NIF Trust, Nationale Loterij, POD Maatschappelijke Integratie BUDGET 624.567 €

19


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

BELGIË

BELGIË

MEDISCHE NOODHULP AAN DAKLOZEN

EEN GESPREK VOOR EEN BETER BEGRIP

In Brussel leven méér en méér mensen in een precaire situatie of op de rand van de extreme armoede. Deze toestand is vooral zichtbaar op de diensten van de spoedopname in de ziekenhuizen, in structuren voor urgente sociale hulp en in de nacht-opvangcentra. De consultaties van Dokters van de Wereld in het Samusocial bieden zorg aan mensen in uiterst precaire situaties.

Dokters van de Wereld heeft vastgesteld dat er een kloof bestaat tussen enerzijds het aanbod aan psychologische, medische, pre-, peri- en postnatale zorg en anderzijds de behoeften van vrouwen die in een precaire situatie verkeren. «Spreek met Haar» probeert deze kloof te overbruggen door een luisterend oor en een gesprek aan te bieden.

«De relatie tussen slechte huisvesting en gezondheid is sinds lang bekend. Mensen die de noodcentra bezoeken, hebben vaak te kampen met meerdere uiteenlopende problemen. Dokters van de Wereld biedt noodhulp maar op lange termijn is medische reïntegratie nodig daar deze mensen dikwijls aan chronische ziekten lijden.» zegt Stéphane Heymans, verantwoordelijke voor de Belgische projecten. Een consultatie met een vrijwillige arts of verpleegkundige gaat vaak verder dan alleen medische zorg. «De ontmoeting die mij het meest getroffen heeft, is deze met een jonge dakloze van 20 jaar. Hij vertelde me dat men hem de vorige dag in het ziekenhuis had meegedeeld dat hij seropositief was. Hij was radeloos. Ik heb hem kunnen troosten door te zeggen dat we al het mogelijke zullen doen om hem te helpen. Hij had behoefte om te praten, zijn hart uit te storten.» zo getuigt Alice Budler, vrijwillige verpleegster.

Verbeteren van de zorg voor de daklozen Meer dan 3.000 consultaties in totaal per jaar In Brussel biedt het Samusocial (nood)onderdak en psychosociale begeleiding. Mobiele teams gaan dagelijks op zoek naar mensen die op straat leven.

>> ACTIVITEITEN In 2010 heeft Dokters van de Wereld meer dan 1.800 eerstelijnszorg consultaties aangeboden in het centrum van het Samusocial. Sommige avonden gaan onze artsen mee op nachtronde met het mobiele team van het Samusocial. Het tijdstip van de kostenloze consultatie (in de avond) en de lokatie (in het stadscentrum) staan borg voor een zeer lage drempel. Gedurende de koudste maanden verhoogt Dokters van de Wereld zijn inspanningen om zorg te bieden aan de daklozen van Brussel en biedt elke avond (para)medische consultaties. Einde 2010 werden op 2 maanden tijd 924 consultaties gedaan.

>> VOORUITZICHTEN In 2011 start Dokters van de Wereld met lobbywerk voor meer continuïteit in de zorg voor daklozen en de toegang tot aangepast onderdak. In Antwerpen zal Dokters van de Wereld een samenwerking aangaan met de opvangcentra voor daklozen.

20

DOELGROEP Mensen waaraan door het Samusocial onderdak wordt verleend (ongeveer 5.000 mensen) HR Gedurende het gehele jaar: 10 vrijwillige artsen

Dit project richt zich tot alle vrouwen in een precaire situatie, ongeacht hun statuut: «Maar gezien hun centrale rol in het gezin zijn de problemen die zich voor migrantenvrouwen stellen nog eens zo groot: een gebrek aan sociaal contact, socioculturele barrières, de onmogelijkheid om antwoorden te krijgen op vragen over seksualiteit en voortplanting,... Men stelt ook vast dat vrouwen, meer nog dan mannen, de neiging hebben om medische zorg uit te stellen omwille van financiële redenen.» aldus Stéphane Heymans, verantwoordelijke voor de Belgische projecten.

Via een luisterend oor de toegang tot zorg verbeteren De vzw Nasci in Schaarbeek biedt materiële hulp en psychosociale steun aan zwangere vrouwen en moeders die in een precaire situatie verkeren.

>> ACTIVITEITEN Dokters van de Wereld biedt twee halve dagen per week een luisterend oor aan vrouwen die te rade komen bij de vzw Nasci. Als het duidelijk is wat het probleem is, oriënteert men hen naar een dienst voor eerstelijnszorg (voor medische zorgen, geestelijke gezondheid, juridische bijstand,...).

DOELGROEP Vrouwen in precaire situaties (ongeacht hun statuut) HR 4 vrijwillige medewerkers PARTNER Nasci

>> VOORUITZICHTEN In 2011 gaat het team van «Spreek met Haar» de plaatsen waar ze een luisterend oor aan vrouwen kunnen bieden diversifiëren: deze zullen gekoppeld worden aan andere projecten van Dokters van de Wereld zodat wij een betere continuïteit kunnen verzekeren in het doorverwijzen.

FINANCIERING Privé donateurs BUDGET 1.855 €

Versterking tijdens de winter: 78 vrijwilligers (verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, onthaalmedewerkers) PARTNER Samusocial FINANCIERING Privé donateurs BUDGET 15.090 € Een luisterend oor in de vzw Nasci. © Mercédès Hottat


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

BELGIË

EUROPA

CONSULTATIES DOOR SPECIALISTEN

HET HUMA NETWERK

Toegang tot tweedelijnszorg voor de meest kwetsbaren 315 consultaties door specialisten 163 tandheelkundige consultatie

>> ACTIVITEITEN Dokters van de Wereld biedt in Brussel tweedelijnszorgen. De meeste patiënten worden doorverwezen door het COZO waar men vooral tracht de toegang te verzekeren tot duurzame zorgen maar het kan lang duren vooraleer dit recht (als het bestaat) ook effectief wordt. In afwachting van dit recht kan de specialistische zorg toch voortgezet worden.

>> VOORUITZICHTEN In 2011 wordt in Antwerpen een gelijkaardig project opgericht. In Brussel zal het aanbod aan medisch specialisten nog uitgebreid worden.

SPECIALISTISCH AANBOD Oogheelkunde, dermatologie, KNO, gynaecologie, chirurgie orthopedie, urologie, interne geneeskunde, tandheelkunde,... HR 25 vrijwilligers (16 specialisten en 9 onthaalmedewerkers) PARTNER Baron Lambert Ziekenhuis FINANCIERING Privé donateurs BUDGET 4.481 €

OPRICHTING VAN EEN NOODFONDS VOOR MENSEN MET SLECHTE HUISVESTING Verwarmen en voeden van mensen met slechte huisvesting 5 collectieve woningen ondersteund die onderdak bieden aan 250 personen waaronder een vijftigtal kinderen

22

>> ACTIVITEITEN Volgend op de crisis in de opvang van asielzoekers hebben Dokters van de Wereld, Amnesty International, de Liga van de Rechten van de Mens, het Centre d’Action Laïque (CAL) en het FGTB, een solidariteitsfonds opgericht dat de kosten voor gas en electriciteit, hygiëne, gezondheid en voor voeding van 5 collectieve woningen op zich neemt. Want voor ons was er geen sprake van, dat we deze mensen (waaronder veel kinderen en zelfs baby’s) op straat zouden laten staan. Dokters van de Wereld heeft dit fonds beheerd.

DOELGROEP Mensen met slechte huisvesting in Brussel PARTNERS Amnesty International, Centre d’Action Laïque, Liga van de Rechten van de Mens, FGTB, CRER FINANCIERING Privé donateurs

Het HUMA netwerk is een lobbyproject dat de effectieve en gelijke toegang tot gezondheidszorg nastreeft voor asielzoekers en mensen zonder papieren in de Europese Unie. Het lobbywerk is gebaseerd op terreinervaring en onderzoek dat uitgevoerd is door het HUMA netwerk en Dokters van de Wereld.

Lobbywerk op Europese schaal Meer dan 5.000 professionelen uit de medische sector hebben hun verbondenheid aan de deontologie bevestigd door de ondertekening van de Europese declaratie «voor een toegang tot zorg zonder discriminatie».

>> ACTIVITEITEN - Versterking van het netwerk met 3 nieuwe leden. Organisatie van 2 workshops die tot doel hebben de gemeenschappelijke pleidooiacties en de nationale pleidooistrategieën te versterken. - Versterking van de expertise door publicatie van het rapport over de toegang tot zorg van mensen zonder verblijfsvergunning en asielzoekers in 4 landen (Cyprus, Malta, Polen, Roemenië). - Consolidatie van het nationale en Europese lobbywerk door de organisatie van colloquia en evenementen om de publieke opinie en de beleidsmakers te sensibiliseren; Europese declaratie van professionelen uit de medische sector «voor een toegang tot zorg zonder discriminatie»; lobbywerk bij de Europese instellingen.

>> VOORUITZICHTEN Het project loopt ten einde op 31 maart 2011. De eerste maanden van het jaar zullen gewijd zijn aan het organiseren van nationale lobby-activiteiten door de partnerorganisaties in het licht van de publicatie van het nieuwe rapport van de Parlementsresolutie over de vermindering van de ongelijkheden op gebied van gezondheid. De resultaten van de Europese declaratie van professionelen uit de gezondheidssectoren en de capitalisatie van het project zullen hiervoor worden ingezet.

BETROKKEN LANDEN 16 lidstaten van de Europese Unie: België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden DUUR VAN HET PROJET 30 maanden HR 5 werknemers FINANCIERING DG SANCO (Europese Commissie), EPIM (Network of European Foundations), eigen fondsen van DvdW België, Frankrijk en Spanje BUDGET Bijdrage van DvdW België: 64.073 € 2008-2011: 1.153.770 €

BUDGET 4.000 €

23


DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

MOBILISATIE HOOGTEPUNTEN MEI 20 KM DOOR BRUSSEL Eind mei hebben 230 deelnemers de 20 km door Brussel gelopen in de kleuren van Dokters van de Wereld. Elk van hen heeft minimum 5 sponsors gemobiliseerd en samen hebben zij 26.000 € ingezameld ten voordele van Dokters van de Wereld. BEST OF ACTIVATION AWARDS De nationale Post-it ® campagne van Dokters van de Wereld, die in 2009 gelanceerd werd en gerealiseerd is door Euro RSCG, werd genomineerd voor de Best of Activation Awards 2010. JULI LONDON-TO-PARIS BIKETOUR Eind juli zijn 50 sportievelingen van Londen naar Parijs gefietst, een rit van 318 km in 3 dagen. Het was een dubbele uitdaging want naast deze sportieve prestatie had ieder van hen zich geëngageerd om 1.200 € in te zamelen ten voordele van de projecten van Dokters van de Wereld. AUGUSTUS EERSTE ZOMERUNIVERSITEITEN Gedurende 3 dagen zijn vrijwilligers, Belgische en internationale medewerkers, expats en leden van Dokters van de Wereld samengekomen om te debatteren over verschillende thema’s, zoals de medische interventiepolitiek of de internationale integratie van Dokters van de Wereld. Deze ontmoetingsdagen waren tevens het uitgangspunt voor het opstellen van het strategisch plan 201-2013 van de vereniging.

24

OKTOBER EXPO «EXIL, EXIT?» Deze audio-visuele expositie met reportages van Olivier Jobard (Sipa Press), gedurende 10 dagen opgesteld in de grote hal van het Zuidstation in Brussel, heeft meer dan 10.000 bezoekers aangetrokken. COLLOQUIUM OVER DE TOEGANG TOT ZORG VOOR ZWANGERE VROUWEN EN KINDEREN ONDER DE 5 JAAR Dokters van de Wereld bracht meer dan 100 mensen uit medische, psycho-sociale en politieke kringen samen om over dit onderwerp hun terreinbevindingen te presenteren, ervaringen uit wisselen en te debatteren over politieke voorstellen.

JAARCIJFERS BALANS

2010

2009

ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Beschikbare activa Overlopende rekeningen Totaal ACTIVA

788.694 € 764.339 € 17.357 € 6.998 € 2.286.024 € 1.178.509 € 1.070.138 € 37.377 € 3.074.718 €

675.209 € 646.667 € 17.031 € 11.511 € 2.195.454 € 1.722.772 € 425.994 € 46.688 € 2.870.663 €

PASSIVA EIGEN KAPITAAL Niet opgevraagd kaptiaal Overgedragen winst Resultaat van het boekjaar VOORZIENINGEN Provisie voor risico en uitgaven SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal PASSIVA

503.148 € 220.000 € 188.407 € 94.741 € 15.000 € 15.000 € 2.556.570 € 0€ 2.502.687 € 53.883 € 3.074.718 €

188.407 € 0€ 206.777 € -18.370 € 18.000 € 18.000 € 2.664.256 € 57.143 € 2.599.075 € 8.038 € 2.870.663 €

INKOMSTEN PRIVE DONATEURS Privé giften Bedrijven Stichtingen OVERHEIDSMIDDELEN Federale Belgische Coöperatie Europese Coöperatie (ECHO en anderen) Gedecentraliseerde Belgische Coöperatie (WBI, VAIS) RIZIV Anderen (Unicef, Franse Ambassade,...) ANDERE INKOMSTEN GERESERVEERD VOOR NOODSITUATIES TOTAAL

3.113.590 € 2.743.657 € 318.980 € 50.954 € 2.374.957 € 1.067.200 € 411.285 € 230.758 € 430.140 € 235.573 € 27.643 € -671.285 € 4.844.906 €

1.874.147 € 1.669.580 € 156.201 € 48.366 € 1.473.437 € 971.913 € 142.324 € 28.367 € 200.000 € 130.833 € 63.095 € 0€ 3.410.679 €

UITGAVEN TERREINACTIE België Democratische Republiek Congo (DRC) Mali Burundi Burkina Faso Haïti Pakistan Europa COMMUNICATIE FONDSENWERVING ALGEMENE ADMINISTRATIE TOTAAL

3.544.939 € 649.993 € 896.343 € 1.246.268 € 0€ 21.000 € 467.262 € 200.000 € 64.073 € 171.440 € 412.077 € 621.709 € 4.750.164 €

2.444.802 € 522.771 € 835.443 € 1.022.279 € 12.859 € 0€ 0€ 0€ 51.450 € 120.887 € 249.109 € 614.251 € 3.429.049 €

94.742 €

-18.370 €

RESULTATENREKENING NOVEMBER CONCERT VOOR HET 30-JARIG JUBILEUM De 30ste verjaardag van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld werd gevierd met «The Acoustic Africa Tour», met o.a. Habib Koitè. Dit evenement werd georganiseerd binnen het kader van het Vrijheidsfestival in de KVS. GEEN GEZONDHEID ZONDER EEN DAK BOVEN HET HOOFD Wij herinneren eraan dat het leven op straat de gezondheid én de waardigheid van mensen kapot maakt en wijst erop dat «het niet mogelijk is om ernstig na te denken over de gezondheid van daklozen zonder eerst over huisvesting te praten.» DECEMBER PETITIE VOOR TOEGANG TOT ZORG ZONDER DISCRIMINATIE Einde 2010 schaarden 6.000 mensen (waarvan 44% gezondheidswerkers) zich achter de petitie voor toegang tot zorg zonder discriminatie.

RESULTAAT

25


SAMEN ZIJN WIJ DOKTERS VAN DE WERELD DANK AAN ONZE 18.500 DONATEURS! SAMEN HEEFT U 1.125.000 € AAN DOKTERS VAN DE WERELD GESCHONKEN. «Ik waardeer vooral dat jullie curatieve én preventieve zorgen verlenen aan de meest behoeftige mensen, zowel in België als in de arme landen.» MARIE, 72 JAAR DONATEUR SINDS 1998

«Ik heb besloten om te doen wat ik al altijd heb willen doen: mij inzetten voor een goed doel en even niet denken aan mijn eigen spaarpot. Mijn situatie laat me niet toe om heel veel te geven maar ik geef wat ik kan.»

➜ IK DOE EEN SCHENKING Uw steun kan een verschil maken. U kunt een gift doen door een storting op de rekening van Dokters van de Wereld (IBAN : BE26 0000 0000 2929 - BIC: BPOTBEB1) of door een beveiligde gift op onze website: www.doktersvandewereld.be In 2011 geniet u van fiscale aftrek wanneer het totaal van uw bijdrage over heel het jaar minimum 40 € bedraagt.

STÉPHANIE, 21 JAAR MAANDELIJKS DONATEUR SINDS 2010

DANK AAN DE 240 PERSONEN DIE EEN SPORTIEVE UITDAGING ZIJN AANGEGAAN TEN VOORDELE VAN DOKTERS VAN DE WERELD!

➜ IK LANCEER EEN UITDAGING OF EVENEMENT

«Fietsen voor het goede doel samen met vele anderen, dat is prachtig! Het is een ervaring die ik zeker aan mijn kleinkinderen ga vertellen!»

Alleen, samen met collega’s, met uw vrienden of op school....organiseer een evenement of een sportieve uitdaging ten behoeve van onze projecten!

SÉRÉNADE, DEELNEEMSTER AAN DE LONDON-TO-PARIS BIKETOUR 2010

«Het is een win-win evenement, lopen voor de goede zaak! Het jaar ervoor had ik ook al een enorme voldoening van deze ervaring!» DIMITRI, DEELNEMER AAN DE 20 KM VAN BRUSSEL, EDITIE 2010

DANK AAN ONZE 200 VRIJWILLIGERS! «Er zijn vele dingen die mij in het leven vreugde schenken. Eén ervan, wellicht het belangrijkste, is de energie die men voelt in het contact en de uitwisselingen met anderen.» ÉRIC, VRIJWILLIG ONTHAALMEDEWERKER EN SOCIALE HULP IN HET COZO SINDS 2009

«Ik vind de acties van Dokters van de Wereld zo fantastisch dat ik met mijn beperkte middelen ook mijn steentje heb willen bijdragen.» VALENTIN, VRIJWILLIGER VOOR DE OPBOUW EN HET ONTHAAL TIJDENS DE EXPO «EXIL, EXIT?»

26

Contact: 02 648 69 99 info@doktersvandewereld.be U kunt zelf een inzamelactie ontwerpen via onze website: www.doktersvandewereld.be/Ontwerp-uw-actie-.html

➜ IK ZET MIJ IN ALS VRIJWILLIGER Als arts, psycholoog, onthaalmedewerker, vertaler, communicatiespecialist , administratief assistent, maatschappelijk werker, informaticus, logistiek medewerker, organisator van evenementen,… U vindt onze oproep voor vrijwilligers op onze website: www.doktersvandewereld.be Contact: 02 648 69 99.

DOKTERS VAN DE WERELD JAARRAPPORT 2010

MET DANK AAN ONZE PRIVÉ PARTNERS De bedrijven en werknemers van: 1001 Listes, Ageas Continental Europe, Alstom, Alten, la Boîte Rose, Euro RSCG, Filigranes, HI Média, ING, De Nationale Loterij, P&V, Quanteus, NMBS, NMBS Holding, Umicore. De stichtingen: Croix du Sud, Stichting Peterbroeck, Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix, NIF Trust. Grote donateur: Louis Begault (✝) ONZE PUBLIEKE PARTNERS Van onze internationale missies: CIAA, de Vlaamse Gemeenschap, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), DG SANCO (Europese Commissie), ECHO, EPIM (Network of European Foundations), FAO, Negende Europees Ontwikkelingsfonds, Ministerie van Openbare Gezondheid van Congo, Ministerie van Openbare Gezondheid en Bevolking in Haïti, de Brusselse Regio, de Waalse Regio , UNICEF, Wallonie-Bruxelles International (WBI). In België: de Franstalige Gemeenschap, Wallonië-Brussel, de Gemeente Sint-Gillis, RIZIV, POD Maatschappelijke Integratie. ONZE PARTNERORGANISATIES Van onze internationale missies: Agronomes et Vétériaires Sans Frontières (AVSF), APEFE, AJDM, Caritas, CEC van Sabalibougou, Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, DRS van Mopti en van Kidal, Handicap International, Kanuya, Keoogo, WHO, Pharmacie et Aide Humanitaire (PAH), Prométhée, Protos, Solidarités,... In België: De8, Acodev, Anaïs, Athéna PG, Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), CASS van Schaarbeek en St. Gillis, CAW Metropool, CAW De Terp, CAW De Mare, Centre médico-psychologique du Service Social Juif, CGGZ St. Gillis, CGGZ Andante, CGGZ Vagga, CIRÉ, Clinilabo, Baron Lambert Ziekenhuis, le Comité de Vigilance, Donor Info, Été, Fedasil , Fédération des maisons médicales, Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Kind & Gezin, Medimmigrant, Méridien, Nasci, Kind & Gezin, Kruispunt Migratie-Integratie, ONE, Pharmaciens Sans Frontières (PSF), PTC, Samusocial, Dienst Slachtofferhulp, Setis, Steunfonds Gasthuiszusters, Straatoverleg, Ulysse, , Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Welzijnsoverleg Noord, WGC De Regent, WGC ’t Spoor, Willy Peers centrum, ZNA,… EN TEVENS AL ONZE ANDERE PARTNERS DIE ONS IN DE LOOP VAN 2010 GESTEUND HEBBEN IN ONZE ACTIES IN BELGIÊ EN IN HET BUITENLAND, ALSOOK AL ONZE VRIJWILLIGERS EN PRIVÉ DONATEURS.

AFKORTINGEN ABVV AJDM CAW CGGZ COZO CEC CODESA CSREF DGCD DG SANCO DRC DRS DSNI DvdW ECHO ECZ EOF

Algemeen Belgisch Vakverbond Association Jeunesse et Développement du Mali Centrum voor Algemeen Welzijn Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie Centre d’Ecoute Communautaire Comité de Développement et de Santé Centre de Santé de Référence Direction Générale de la Coopération au Développement Directorate General for Health and Consumer Affairs Democratische Republiek Congo Direction Régionale de la Santé Direction Sanitaire des Nippes Dokters van de Wereld Departement voor humanitaire hulp van de Europese Commissie Equipe Cadre de Zone (Centraal Zone Team) Europees Ontwikkelingsfonds

EPIM FAO FED MSP MSPP ONE PAH POD PTC RIZIV UNICEF WBI WFP WGC WHO

European Programme for Integration and Migration Food and Agriculture Organisation of the United Nations Fondse Européen de Développement Ministère de la Santé Publique Ministère de la Santé Publique et de la Population Office de la Naissance et de l'Enfance Pharmacie et Aide Humanitaire Programmatorische Federale Overheidsdienst Psychotherapeutisch Centrum Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Kinderfonds van de Verenigde Naties Wallonie-Bruxelles International United Nations World Food Program (Wereld Voedselprogramma van de Verenigde Naties) Wijkgezondheidscentrum World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie)

27


DOKTERS VAN DE WERELD Eclipsstraat 6 - 1000 Brussel Tel. : 02 648 69 99 - Fax : 02 648 26 96 info@doktersvandewereld.be www.doktersvandewereld.be

Dokters van de Wereld - 4-maandelijks - september, oktober, november 2011 - Verantwoordelijke uitgever: Dr. Michel Degueldre Redactie: Paula Stam, Pierre Verbeeren - Met de steun van de desks, de coördinatoren van de projecten van Dokters van de Wereld in België, Mali, Congo, Burkina Faso en Haïti - Vertaling: Greet Kimzeke, Charlotte Verborgh - Lay-out: Gilgraphic sprl - Druk: Bluemedia GmbH - Foto omslag: Benjamin Struelens, Gérald Talpaert - Dank aan alle medewerkers die aan deze uitgave hebben meegewerkt Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier - Afgiftepunt Brussel X - Aggregatienr.: P801178.

Dvdw jaarrapport 2010  
Advertisement