Page 1

Årsmelding for 2011 for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

MDG-Bergen

Årsmelding 2011 ved Lars Thore Fadnes

Side 1


1.

Styret 2011:

November 2011 (ekstraordinært årsmøte) til februar 2012: Lars Thore Fadnes (leder) Sondre Båtstrand (talsperson) Petter L. Espeland (sekretær) Mari K. Berg (kasserer) Johannes Slåttli (styremedlem) Marit Nygård Jakobsen (1. vara) Diane Berbain (2. vara) Øystein Bønes (3. vara) Februar 2011 til november 2011: Tor Øyvind Westbye (leder) Lars Thore Fadnes (sekretær) Sondre Båtstrand (talsperson) Diane Berbain (talsperson) Jorunn Sørdal (kasserer) Henrik Hysing (styremedlem) Øystein Bønes (styremedlem) Varamedlemmer: Robert Clay Glastad, Sunniva Kambestad og Kyrre Sørensen Oktober 2010 (ekstraordinært årsmøte) til februar 2011: Tor Øyvind Westbye (leder), Lars Thore Fadnes (sekretær), Jorunn Sørdal, Mia Ørsahl, og Sondre Båtstrand. Vararepresentantene Øystein Bønes, Robert Glastad og Sunniva Kambestad. 2.

Medlemsoversikt

Medlemmer (2012-02-02)

229

Det var 130 medlemmer 31. desember 2010. Det har med andre ord vært en solid medlemsvekst i løpet av det siste året med nesten 100 nye medlemmer. 3. Brønnøysundregistrering Lokallaget fikk i løpet av 2011 gjennomført registrering i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnummer 996 847 438 4. Møtevirksomhet Det er avholdt styremøter ca 1 gang hver måned i 2011. I tillegg er det blitt holdt mange onsdagsmøter, samt flere debattmøter, enkelte kurs og deltakelse på en rekke større arrangementer (se liste nedenfor). 5. Regnskap Se eget vedlegg

MDG-Bergen

Årsmelding 2011 ved Lars Thore Fadnes

Side 2


6. Pressearbeid 2011 MDG-Bergen har fått mer presseomtale enn noen gang tidligere. Et søk i Atekst gir 549 treff på «Miljøpartiet De Grønne»+Bergen for alle kilder i 2011, sammenliknet med 97 i 2010, 98 i 2009 og 54 i 2008. Det er klart flest treff for september måned, med 89 treff. Det er registret 70 treff i BA, 47 i BT, 40 i NTB-tekst, 9 i Fanaposten og 2 i Bygdanytt. Byavisen, Sydvesten og Åsane Tidende er ikke med i oversikten. Et søk på «Miljøpartiet De Grønne» i lokale medier gir 93 treff hos BA og 64 i BT. Vi har kommet på trykk med mange leserbrev og en god del redaksjonelle oppslag, inkludert en førsteside av Byavisen. Flere navn er profilert, og vi har fått vist en bredde i politikken vår. Det har også vært lagt ut mange nyheter og pressemeldinger på lokallagets hjemmeside http://www.mdg.no/bergen i tillegg til MDG-Bergen sin side på Facebook http://www.facebook.com/groups/18241851456/ I tillegg har flere av styremedlemmene publisert tallrike politiske blogginnlegg på personlige blogger: Sondre Båtstrand (talsperson) http://gronnibergen.origo.no/ Lars T. Fadnes (leder) http://greenubuntu.org/ Diane Berbain (talsperson) http://dianeberbain.wordpress.com/ Petter Espeland (sekretær) http://petteres.blogspot.com/ Tor Øyvind Westbye (tidligere leder) http://westbye.wordpress.com/ 7.

Lite sammendrag av aktiviteter og arrangementer

Januar, februar: - Årsmøte - Lanserte Grønn mandag (http://www.youtube.com/watch?v=Xjj3-MQcB-A) Mars: -

Samlet 73 grønne kandidater til bytyrevalget Gode meningsmålinger Arrangerte møte om grønn økonomi Leverte over 300 underskrifter til bystyret for innbyggerinitiativ om forbud mot veisalting Solid valgprogram vedtatt

April: - Leverte over 300 underskrifter til bystyret for innbyggerinitiativ om bedre tilgang til vegetarmat i byens kantiner - Markering mot sirkusdyr på Cirkus Merano Mai: -

Skoleringshelg på Voss Byrådet vil redusere veisalting Grønne studenter stifta

Juni: MDG-Bergen

Årsmelding 2011 ved Lars Thore Fadnes

Side 3


Juli: -

Startet valgkampen med lanseringa av valgprogrammet på Bien bar Arbeid for å få landstrøm

August: - Åpent møte med Johan Galtung om tragediene - Grønt arrangement på Kvarteret med konserter og debatt - Deltakelse i flere ”Kor ellers sykkel-aksjon” September: - Storstilt arbeid i valgboden - Appell på bybanemarsjen - Presenterte løsninger for bilfritt sentrum - Historisk valg med mandater i bystyret og fylkesstyret Oktober: - Appell for papirløse flyktninger November: - Markering mot oljekonferansen (MDG hovedarrangør) - Appell i fakkeltog mot voldtekt - Gjorde klar krisepakke for ren luft til bystyret - Grønn appell på fakkeltog mot pelsdyroppdrett - Ekstraordinært årsmøte med ny struktur Desember: - Historiens første grønne budsjett i Bergen - Vi støtter bytoget - Fredsaksjon (MDG var medarrangør) Listen kunne vært gjort enda lengre 8. Leders vurdering av 2011 for MDG-Bergen Året 2011 har vært et historisk år der MDG-Bergen har fått sitt første mandat i Bergen bystyre og har fått solid medieomtale. Dette reflekterer en sterk innsats blant engasjerte medlemmer i lokallaget som har stått på i løpet av året. Lokallaget har stått sammen om å fremme god politikk og har lyktes på svært mange fronter. Ved valget fikk MDG-Bergen 2550 stemmer, noe som ga mandat i Bystyret og sterkt medvirkende til mandatet også i Hordaland fylkesstyre. I Bergen bystyre var lokallaget svært nær å få inn 2 mandater. Etter valget har meningsmålinger tydet på enda flere ønsker å gi sin tillitt til MDG-Bergen med enda større velgeroppslutning. Alt i alt anses 2011 derfor som et år med betydelig progresjon.

MDG-Bergen

Årsmelding 2011 ved Lars Thore Fadnes

Side 4


9. Målsetning for 2012 for MDG-Bergen Året 2012 kan bli et nytt historisk år der MDG-Bergen kan få økende gjennomslag for vår politikk i Bergen bystyre. Til tross for at vi ikke sitter i byråd har politikken vår fått stor oppmerksomhet i media, noe som gjør det vanskeligere for byrådspartiene å ikke lytte til våre gode forslag. Samtidig kan MDG-Bergen jobbe mot Stortingsvalget og bidra til at MDG velges inn på Stortinget i 2013. Skal dette lykkes er det avgjørende at det store engasjementet og den positive lagånden i lokallaget opprettholdes.

MDG-Bergen

Årsmelding 2011 ved Lars Thore Fadnes

Side 5

Årsmelding MDG Bergen 2011  

Årsmøte avholdt for Miljøpartiet De Grønne februar 2012 Miljøpartiet De Grønne holdt årsmøte den 8. februar.