Page 1

GRAB A CHANCE AND MAKE A CHANGE

Zgrabi prilo탑nost in naredi spremembo Projekt mladih za demokracijo


GAME Namen Okrepiti vlogo mladih ter njihovo aktivno participacijo v življenju skupnosti. Vključiti mlade v procese sprejemanja odločitev in oblikovanja politike v okolju v katerem živijo. Spodbuditi mlade, da spremljajo kaj se dogaja v družbi (v njihovem okolju), da povedo kaj jim je všeč, kaj pogrešajo, predlagajo spremembe, ukrepajo in sodelujejo v razvoju okolja v katerem živijo.


GAME Cilji Oblikovati Mladinsko strategijo 2013 – 2020 Seznaniti mlade - z lokalno politiko in sprejemanjem odločitev na lokalni ravni, - s pripravo lokalnih razvojnih dokumentov, - z odločevalci in ustvarjalci lokalne politike. Seznaniti odločevalce s predlogi mladih.


Mladinska strategija 2013-2020 Vizija razvoja mladinskega dela v občini Šentjur. Dokument, ki bo vseboval ukrepe, smernice ter predloge projektov na področju razvoja • Aktivne participacije • Podjetnosti in zaposlovanja • Prostovoljstva • Socialne vključenosti • Zdravja in dobrega počutja • Ustvarjalnost in kultura • Mladi in svet Vključevanje mladih v družbo, krepitev njihovih kompetenc ter njihovega prispevka k razvoju skupnosti.


GAME LET`S PLAY!!!!

GAME - predstavitev projekta  

Predstavitev projekta Zgrabi priložnost in naredi spremembo (GAME).