Vari ja Pinta 6/15

Page 24

TEKSTI JARI PELTORANTA KUVAT ADEX OY JA ISTOCKPHOTO

Palveluksessa

Tuotevalmistajan kurssilla tiedot ajan tasalle Ardex-opiston järjestämillä kursseilla käydään läpi rakennusalan eri osa-alueiden teoriaa ja käytäntöä. Kävimme tutustumassa kurssipäivään.

T

asoite-, vedeneriste- ja liimavalmistaja Ardex on tarjonnut jo yli 15 vuoden ajan ilmaista koulutusta rakennusalan ammattilaisille. Kurssit ovat maksuttomia ja niitä järjestetään läpi vuoden ympäri Suomea. – Koulutus alkoi vuonna 1999, ja vuosittain koulututuksessamme käy nykyisin noin 2 000 osallistujaa, kertoo Ardex Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sintonen. Artikkelin kirjoittaja kävi tutustumassa Ardexin Märkätilapäivän sisältöön Ardex-opistolla Espoossa. Kurssin kouluttajina toimivat Ardexin tekninen päällikkö Heikki Immonen ja tekninen edustaja Janne Rikala. Kurssin aluksi Immonen kävi läpi yleisimpiä märkätilatöissä vastaan tulevia ongelmatilanteita ja niiden ennaltaehkäisyä yleisellä tasolla. Vedeneristämistä koskevia viranomaismääräyksiä ja ohjeita käsiteltiin myös lyhyesti. Yleisalustuksen jälkeen tutustuttiin Rikalan johdolla käytännön työmenetelmiin ja nikseihin muutaman tärkeimmän Ardex-tuotteen osalta. Ruokailun jälkeen oli vuorossa vedeneristys, laattojen kiinnitys ja saumaus sekä yhteenveto vedeneristysjärjestelmästä. Opetus oli hyvin konkreettista ja selkeätä. Näki, että Ardexillä on jo pitkä kokemus kurssijärjestäjänä.

24  VÄRI JA PINTA 6/2015

Asiakkaat vaativat

– Tulin tänne Ardexin kurssille erityisesti sen takia, että hirveän moni taloyhtiö vaatii Ardexin tuotteita käytettäväksi remonteissa. Ardexin tuotteet ovat tunnetusti laatutuot­ teita ja niillä on hyvä maine. Halusin päivittää omat tietoni niiden osalta. Moni asiakas ei anna tehdä töitä muilla kuin Ardexin tuotteilla, kertoo Paintmasters Oy:n toimitusjohtaja Harri Hakulinen. Paintmasters on pieni saneerausalan firma, jossa on yrittäjä-toimitusjohtajan lisäksi pari kolme palkattua työntekijää. – Myös työntekijät käyvät kursseilla itseni lisäksi. Haluamme pitää laadusta kiinni. Kaikilla pitää olla aina päivitettyä tietoa kulloisiinkin työtehtäviinsä. Kehitys on nykyään aika nopeata, sen huomaa täälläkin. Vähintään kolmen vuoden välein olisi hyvä käydä kursseilla, muuten tippuu kehityksen kelkasta, Hakulinen toteaa. Hän on tyytyväinen Ardex-opiston opetuksen tasoon. Jo aamun opetuksen yleisessä osassa oli uutta tietoa kokeneelle saneerausyrittäjälle. – Uutena tietona minulle tuli ­esimerkiksi pintakosteusmittarin käytön ongelmat. Käytännössä elektronisella pintakosteusmittarilla ei näytä olevan juuri mitään todellista merkitystä ­kosteuden mittauksessa, kuten kouluttaja esitti käytännön esimerkeillä.­Samoin ehkä beto-

nin kutis­tumisen voimakkuus tuli uutena asiana minulle. En tiennyt, että se on noinkin rajua. Muovilistan avulla ­näytetty käytännön kutistumisesimerkki oli tosi hyvä ja ­havainnollistava. Tällaiset havainnollistavat oivallukset ovat hyviä, Hakulinen painottaa. – Opetus on täällä hyvin konkreettista ja selkeillä käytännön työmaa­ esimerkeillä havainnollistettua. Kouluttajat puhuvat selkeätä työmaakieltä, Hakulinen sanoo.

Tuotevalmistajakin hyötyy

Ardexin kursseilla on rakentajien­ lisäksi myös jälleenmyyjien ja raken­ nustarvikevalmistajien edustajia. Yksi valmistajan edustaja on Purus Oy:n avainasiakaspäällikkö Petri Riihenperä. – Meillä on vähän poikkeava ­lat­tiakaivoratkaisu eli seinän viereen tuleva Unidrain. Halusin päivittää tietoni, kuinka kaivo eristetään oikein Ardexin tuotteilla. Vaikka meidän ei tarvitsekaan olla vesieristyksen ammattilaisia, niin asiakkaat soit­televat päivittäin tuotteidemme vesieristyksestä ja haluamme pal­­vel­la loppuasiakasta mahdollisimman ­hyvin. Jokaisella eristystuotevalmis­tajalla on kuitenkin vähän oman­laisensa tekniikka sekä tuote. Kurssin kautta pääsen nyt paremmin kiinni Ardexin tuotteisiin, kertoo Purus ­Oy:n avain­ asiakaspäällikkö Petri Riihenperä.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.