Page 1

HISTORIA DE LA INFORMÀTICA. QUE CREGUEM QUE CAL SABER. 1) Quan i on es van inventar les primeres maquines que calculaven? Com s’anomenaren? Es va inventar l’abaco (a Babilònia) que va ser la primera maquina per a realitzar càlculs, l’any 3500 aC. DIFÍCIL DE RESPONDRE 2) Que es l’IBM 360? Per a que s’utilitzava? Fou el primer en utilitzar la paraula ‘’byte’’. El 360 va ser el primer en utilitzar microprogramació. La família del 360 consistia en 6 ordenadors que eren capaços de fer us del mateix software. DIFÍCIL DE RESPONDRE 3) Qui va fundar “Intel Comporation”? Associa els seus membres relacionant, hi ha personatges infiltrats d’una serie de televisió ‘’Vampire Diaries’’, si pots, relaciona’ls també. Alaric Saltzman Gordon Moore Elena Gilbert Gordon Moore

Robert Moyce Damon Salvatore Andrew Grove Katherina Pirs

ELS DIFERENTS SISTEMES OPERATIUS. QUE CREGUEM QUE CAL SABER. 1)Que es un sistema operatiu? a) Un sistema operatiu es una fruita que prove d’uns arbres d’Africa Tropical, descoberta el 4500 dC pels natius. b) Es el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d’un ordenador, te funcions de gestionamanement. c) Un descobriment que va fer Rober Einstein durant els seus últims 5 anys de vida, consisteix en un aparell motoritzat per a fer correr els hamsters.


QUE CREGUEM QUE CAL SABER 2) En quina dècada es van produir canvis en diversos camps de informàtica. Quins canvis es van produir? En la dècada dels anys 60. Es van produir els canvis a multiprogramació, les tecnologies del temps compartit i la del temps real, i multiprocessador. QUE CREGUEM QUE CAL SABER 3) Quines son les funcions bàsiques dels sistemes operatius? a) Proporcionar més comoditat a l’utilitzar un ordenador. b) Crear virus que puguin acabar amb els millors ordenadors. c)Fabricar dispositius inutils. ENS AGRADE A NOSALTRES 4)Qui es el creador de Facebook? En quin any va crear aquesta Red Social? a)Justin Bieber l’any 2006 b)Eduardo Saverin l’any 2008 c)Mark Zuckerberg l’any 2007

FUTUR DE LA INFORMÀTICA. DIFÍCIL 1) La marca d’Apple ha tret un nou producte en venda, l’iPad Scanner, aquest consisteix en...? Busca la paraula clau en la sopa de lletres. _________________________ A I S U O Z S N P D O L V F M Y P F U M S T R G T D G P L O T G O C I M S V K H W H I M P R I M I R L M J Y M H G D R M Q L Q W I K J N R X D Q L I H Y U S


CREIEM QUE CAL SABER 2) El nou programa innovador que tothom utilitza, Snapchat, aqui s’explica per a que s’utilitza, ompla els espais. Snapchat es un p______ que nomes serveix per a e_____ fotos amb un limit de temps, en aconseguir aquest limit, la foto s’autodestrueix, i si la persona a la qual ha sigut enviada l‘imatge en fa una c_____ de pantalla, a tu se t’informa al moment a traves d’un m_______ del programa. ENS AGRADA A NOSALTRES 3) Perquè Whatsapp s’haura de pagar un cop a l’any? Per que d’aquesta forma no hi ha publicitat, el que guanyarien posant-hi anuncis al programa, ho guanyen fent pagar 0,89€ a l’any. CREIEM QUE CAL SABER 4) Quin nou avio esta planejat que en un futur s’enlairi i amb quin tipus d’energia? a) Un avio amb energia solar b) Un avio amb patates com a carburant c) Un avio fet de ciment, però nomes podrà portar dues persones, i utilitzara energia nuclear per a assaltar Irak. QUE ENS AGRADI A NOSALTRES 5) Al 2014 es preten treure un nou sistema operatiu similar a Android, anomenat...? a) Tosorcim b) Ubuntu c) Kamenti

INFORMATICA PRACTICA 1  

La historia de l'informatica

Advertisement