Page 1

2012 50 - jarig Jubileum DE NIEUWE STEK November - December 2012

AFDELING

Midden-Kennemerland Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, en Velsen-Noord 1


2


Van de bestuurstafel De nazomer loopt ten einde als dit nummer wordt voorbereid. We sluiten ons jubileumjaar af. Het is een mooi jaar geweest waarbij we met een drietal evenementen veel belangstelling hebben mogen wekken. In maart met de regiokampioenschappen in de Witte Kerk in Heiloo, in april met de demonstratie in de Burgerij in Limmen gevolgd door de expositie in de Protestantse Kerk in Limmen. En op 30 september Nazomermarkt op het GGZ-terrein.

De Nazomermarkt heeft heel veel bezoekers gebracht, die lang niet allemaal wisten waar ze te gast waren. Maar daar kwam bij het raden naar het gewicht van de pompoen bij onze PR kraam vaak verandering in. Het raden van het gewicht gaf aanleiding tot een gesprekje over de activiteiten van onze vereniging. Het gewicht bleek uiteindelijk precies 23 kg te zijn. Dit werd geraden door: J.Zoon, F.J.N. Scholten, Bartje Huisingh en R.D. 3


Wolfs. Zij kunnen contact opnemen met onze secretaris W. van Schagen wessel@vanschagen.speedlinq.nl Ook de stekkentafel kon zich in veel belangstelling verheugen. Een verhaal in geuren en kleuren dat met de plant meekomt, vertelt zoveel meer dan een etiket. Veel belangstelling ook voor Marijke Dirkson met de demonstraties schapenhoeden Ik vond het leuk om het verhaal van de lezing in de praktijk te zien. We kijken, met veel complimenten in de zak, terug op een zeer geslaagd evenement. Het bestuur buigt zich op dit moment over een laatste verrassing voor alle leden‌‌‌ Sinds begin oktober beginnen de bomen hun mooie herfstkleuren te tonen. Als de dagen korter worden en de nachttemperatuur afneemt begint de natuur voorzorgsmaatregelen te nemen. Na een natte zomer zien we vaak de mooiste kleuren in het najaar. En nat is het geweest! Nu komt de tijd dat we meer binnen actief worden. De lezingen zijn weer begonnen en we hopen u daar te mogen begroeten. Let u wel even op de locatie want we zitten niet steeds op dezelfde avond en plaats. Verder beginnen de bloemschik-workshops in november en de kerstschikkingen in december; daarover leest u verderop meer. Ik hoop dat u deze zomer van het tuinieren en uw tuin heeft genoten. Als er iets niet naar uw zin is kunt u nu gaan broeden op veranderingen. U 4


kunt nog bollen planten zolang het niet vriest. En als u nog bollen koopt of terugvindt als de vorst is ingevallen, kunt u er nog goed afwaterende potten mee vullen. Ook altijd handig om te gebruiken als er toch kale plekken in je border opduiken in het voorjaar. Mocht u tot nu toe nog geen activiteiten van onze afdeling hebben bezocht- ja dat komt voor- dan hoop ik dat u komend jaar daarvoor de tijd vindt. En als er iets is waarvan u denkt dat het een aanvulling kan zijn op ons programma dan horen we dat ook graag. Want in de afdeling geldt dat we het samen leuker kunnen maken. Met u! Ik wens u fijne feestdagen toe, Mercedes Docter

Nieuwe leden in onze afdeling Midden-Kennemerland Het bestuur heet onderstaande nieuwe leden van harte welkom. Akersloot:: Castricum: Egmond-Binnen: Egmond a/d Hoef: Heemskerk:

M. Onstenk mevr. J. Marijs-Wiekamp, mevr. T. Heesterbeek A. Schoppink dhr. L. Hopman, mevr. N. Vader, mevr. A. Kuijper mevr. N. Wijnen, mevr. A. Ramaekers mevr. J. Veldhuis-Bosch, 5


Heiloo:

M. de Moel, A. Lawant mevr. F. Martinez-Noordenbos, mevr. J. van Steen, mevr. G. Faber mevr. A. Luijten, dhr. J. Stroomer, mevr. E.M. Velthuijzen, mevr. E.T.M. Klamer, mevr. J. v.d. Bennen-v.d. Laan, mevr. M. van Soest,

Limmen:

mevr. M.P. Vroegop, mevr. G. de Jong, dhr. L. Heuvelink

Uitgeest:

Vrijwilligers Vacaturebank Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:  

Contactpersonen voor de “werkgroep Open Tuinen” in Limmen en Heiloo Coördinator Plantenstekken

De Werkgroep Open Tuinen organiseert jaarlijks het “Open Tuinen Weekend”. De contactpersonen gaan actief op zoek naar deelnemers in hun woonplaats voor het Open Tuinen Weekend en promoten deelname onder zijn/haar tuinkennissen. De contactpersonen onderhouden het contact met de deelnemers in zijn/haar woonplaats en overleggen met deze over de organisatie

6


van het tuinenweekend. Voor overleg komt de werkgroep tweemaal per jaar bij elkaar. Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar coรถrdinator plantenstekken, een groene duizendpoot die de coรถrdinatie en het vervoer van plantenstekken voor onze vereniging op zich wil nemen. De werkzaamheden bestaan uit het coรถrdineren en inzamelen van plantenstekken die vervolgens op Groei & Bloei-bijeenkomsten als lezingen en (ruil)markten verkocht worden aan leden en nietleden van onze vereniging. Het is de bedoeling dat de mensen de plantenstekken bij u vlak voor het evenement inleveren en u zorg draagt voor de aanwezigheid van de stekken op de geplande bijeenkomst. Het betekent dat u voor korte tijd over opslagruimte moet beschikken voor de inzameling van de stekken en over vervoer om de stekken ter bestemde plaatse te krijgen. Interesse in deze afwisselende en actieve taak? Voor meer informatie en/of aanmelding kan contact worden opgenomen met secretaris Wessel van Schagen, tel.: 072-5330667, e-mail: wessel@vanschagen.speedlinq.nl 7


Nieuwe plannen Tuinonderhoud Als bestuur hebben we soms plannen waarbij we vrijwilligers nodig hebben om ze te kunnen uitvoeren. Een van de plannen waar wij wat in zien is een project opzetten waarbij ondersteuning wordt geboden aan Groei & Bloei-leden die op een leeftijd zijn gekomen dat ze de tuin zelf niet meer (zo goed) kunnen onderhouden. Scholieren van het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun schoolloopbaan maatschappelijke stages uitvoeren. Het idee is dat we hiervan gebruik kunnen maken. Wij bieden ze op projectbasis een maatschappelijke stage aan. Ouderen werken samen met de jongeren bij het onderhoud van de tuin. Wij zien er veel voordelen in. Jongeren leren wat over tuinieren van de aanvrager, het Groei & Bloei-lid, die op haar of zijn beurt de mogelijkheid heeft haar/zijn kennis door te geven aan jongere generaties. De jeugd is lekker buiten bezig en heeft contact met de natuur in de tuin. Misschien zelfs dat vandalisme ten opzichte van de natuur hierdoor afneemt, maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is dat we met de vergrijzing en afnemende zorg onze oudere leden ondersteuning kunnen bieden. Zodat zij in hun vertrouwde omgeving van hun tuin kunnen blijven genieten. Vindt u wat van dit plan dan kunt u dit ons laten weten. Mail naar: Wessel van Schagen: e-mail: wessel@vanschagen.speedlinq.nl Mercedes Docter 8


Mag ik mij even voorstellen? Hallo, voor mijn gevoel al weer een hele tijd geleden ben ik in Velsen geboren en heb tot aan mijn trouwen in Velsen-Noord gewoond. Toen in 1957 de Velsertunnel werd geopend trad ik bij de gemeente in dienst als brandweerman in het bijzonder belast met de bediening van de hulpverleningsvoertuigen welke beschikbaar werden gesteld door Rijkswaterstaat. In 1976 vertrok het toen met nog het jonge gezin naar Emmen waar ik bij de beroepsbrandweer als hoofd opleidingen, hoofd technische en repressieve dienst vijf mooie jaren heb beleefd. Toen het hele gezin, zoals achteraf bleek, compleet was volgde er weer een verhuizing en nu naar Coevorden waar ik als commandant van de brandweer werd benoemd. Aan dat functioneren kwam een einde toen de gemeentelijke herindeling een feit werd. Uit ervaring moet ik helaas constateren dat er van “lagere kosten� voor de gemeente niets terecht is gekomen. Ik meen dat dit ook voor veel van dat soort projecten geldt. In 2003 kregen we het prachtige aanbod van onze schoonzoon en dochter om op een mooie nieuwe woning in Beverwijk te gaan passen totdat het onvermijdelijke zich ook bij ons 9


gaat aandienen. Het toeval wil dat bij de woning ook een behoorlijk grote tuin door ons moest worden ingevuld. Daar sta je dan op een stuk grond dat gedeeltelijk bestond uit zwarte, harde klei met daarop een laag wit zand afkomstig van het strand. Tijdens een bollenbeurs in de Keukenhof kwamen we in contact met een stand van onze vereniging en wij namen, zoals wij dachten een abonnement op het blad Groei & Bloei. Pas later kwamen we er achter dat wij lid van een vereniging waren geworden. Zoals ik nu kan constateren hebben wij geen spijt van het abonnement. Geboren en getogen binnen een opvoeding waarbij het dienen centraal stond kon ik niet om een oproep heen om als vrijwilliger mijn steentje bij te dragen en zo stap ik enkele malen per jaar op mijn fietsje om ons verenigingsblad De Nieuwe Stek, dat een binding tussen de leden betekent, bij enkelen van u te bezorgen. Een prettige bijkomstigheid is dat ik op die manier ook nog eens een bezoek aan de sportschool omzeil. Wat mij opvalt is dat er best wel veel mensen in Beverwijk lid zijn van onze club en daarom verbaast het mij wel eens dat er in en om Beverwijk eigenlijk vrij weinig wordt georganiseerd. De prachtige “vrijwilligers bijeenkomst ” in en om Akerendam” heeft bewezen dat de afstand van Heiloo naar Beverwijk precies gelijk is aan de afstand Heiloo Beverwijk. Ik wil besluiten met u en uw tuin een goede overwintering te wensen en tot ziens in Beverwijk. Frans van der Hoff

10


Nazomermarkt Door het verzoek van Wessel van Schagen ben ik gebombardeerd tot stukjesschrijver voor Groei & Bloei afdeling Midden-Kennemerland. Vandaar dit berichtje. Al vroeg (voor ons) togen we zondag 30 september naar het GGZ-terrein om te assisteren bij de vele werkzaamheden voor de Nazomermarkt. Anita, mijn echtgenote, zou helpen bij de stekkenkraam en had dus de achterbak van de auto volgeladen met stekjes uit eigen tuin en uit die van een tuinvriendin. Ik zou me ook nog bemoeien met de elektrische voorzieningen, dus ook nog wat gereedschap, maar het liep allemaal perfect en ik had dus niets te doen. Daarom maar diverse, andere klusjes gedaan en vervolgens een eerste rondje over de markt gelopen.

11


Opvallend was het gevarieerde aanbod van stands. Logischerwijs veel bloemen-, bollen- en plantenstands, maar ook de overige kraampjes boden vele zaken en dat bleek ook uit de belangstelling. Wessel heeft geschat dat er ongeveer 2991 bezoekers zijn geweest het kunnen er twee meer of minder zijn maar dat is zijn schatting. Het zal wel uitkomen op ongeveer drieduizend. De hele dag werden we verwend met redelijk veel zon alleen de wind had wel wat minder kunnen zijn; de folders en het overige informatie in onze stand woeien regelmatig uit de kraam. Voor de kleintjes was er een heuse schaapskudde in klein formaat en dat trok heel veel belangstelling. Het was verbazingwekkend hoe de honden de kudde kunnen besturen. De brassband strooide swingende muziek uit over de aanwezigen en ook de draaimolen zorgde voor 12


gezellige muziek. De draaimolen, het springkussen en het schminken trokken heel veel belangstelling van de vele kinderen die met hun ouders of grootouders de Nazomermarkt bezochten. De scouting kreeg veel aandacht en ook bij de patattent was het druk. Alle stands kregen veel bezoekers en er werd zo te zien behoorlijk veel verkocht; de makreelrokerij was aan het eind van de middag zelfs volkomen uitverkocht, de bloemen-, bollen- en plantenhandel tierde welig en overal op de markt zag je mensen met volle tassen lopen. Ook onze stekkenhandel heeft goed geboerd. De inbreng van onze leden was geweldig en de verenigingskas is weer een beetje gespekt. Kortom het was een heel geslaagde dag, met veel vrijwilligers van Groei & Bloei. We hopen dat dit evenement ook volgend jaar weer georganiseerd kan worden, de bezoekers waren vol lof en de medewerkers erg tevreden. Wim Louwen

Werkgroep Nazomermarkt bezoekt Floriade

De werkgroep, bestaande uit Mercedes Docter, Wessel van Schagen, Trudie Beentjes, Hans Dekker en ondergetekende hebben samen de Floriade bezocht. De laatste maanden stond in het teken van het organiseren van de Nazomermarkt.

13


De leden van de werkgroep hebben veel hooi op hun

vork genomen, maar daardoor kunnen we terug kijken op een geslaagd evenement. We hebben veel positieve reacties gekregen, zowel van bezoekers als van standhouders. Het waren drukke, maar ook erg gezellige maanden van voorbereiding. Als afsluiting zijn wij op 6 oktober samen op stap geweest naar de Floriade. We hebben mooie planten en tuinen gezien, de dag was eigenlijk te kort. Ook op deze dag kijken we met veel plezier terug. Marleen van Diemen

14


Workshop gereedschapsonderhoud Het tuinseizoen loopt op zijn eind, de bollen kunnen de grond in en een periode van rust in de tuin breekt aan. Het tuingereedschap dat de hele zomer trouwe dienst heeft bewezen verdient nu extra aandacht en beloont u dan volgend jaar met lichtere arbeid. Scherp gereedschap is een wereld van verschil als je het vergelijkt met stomp of zelfs roestig gereedschap. En als u naar onze avond komt, bent u lekker klaar op één avond! Op 22 november kunt u uw gereedschap winterklaar gaan maken in de workshop gereedschapsonderhoud. Klassikaal leert u uw gereedschap op professionele wijze winterklaar te maken. Snoeischaren in en uit elkaar monteren, slijpen, invetten en smeren. Scheppen schuren, slijpen, wetten. Dit en veel meer kunt u verwachten. En uw gereedschap keert blinkend en scherp terug naar huis. En u zelf waarschijnlijk moe maar voldaan. Zelf meenemen: uw gereedschap dat u onderhanden wilt nemen. Uw docent is Pé van der Gracht voormalig leraar van het Clusius College. Introducés zijn ook zeer welkom. Mercedes Docter Datum: Locatie: Tijd:

Donderdag 22 november De Hofdijk, Mariënstein 178a Heiloo 19.30 uur tot 21.30 uur 15


Kosten: Aanmelden:

inclusief koffie en koekje., leden â‚Ź 11.00, niet-leden â‚Ź 13.50, Mercedes Docter, tel.:072-.5336827, mobiel: 0650123521. e-mail: benzdocter@hotmail.com,

Workshops Bloemschikken De workshops bloemschikken starten weer. U kunt een serie van drie volgen. De eerste keer maken we een langwerpig stuk met royale afmeting, zeer geschikt voor midden op een tafel want je kijkt er overheen. Maar mocht u over een schoorsteenmantel beschikken dan is dat ook een prachtige plaats. Met een spiegel erachter zelfs nog beter. Op een ijzeren frame gaan we een compacte schikking maken met veel verse bloemen en groen. Een klassieke schikking met de mooie materialen die de herfst ons volop biedt. De tweede keer wordt een ronde schikking iets uitgewerkt naar boven toe, ook hiervoor een metalen frame dat we bedekken en decoratief gaan schikken. De derde keer neemt u de ondergrond van de eerste keer weer mee. Dan wordt deze opnieuw opgemaakt en dan met materialen die mooi indrogen. Bloemschikken is dubbel genieten, eerst van het gezellig bezig zijn en daarna nog een poos van het resultaat! Mercedes Docter 16


Data: Tijd : Locatie: Kosten: Aanmelden:

dinsdag 6, 13 en 20 november 13.45 uur en 19.45 uur ter Coulsterkerk Holleweg 111, Heiloo leden € 65.50, niet leden € 80.00 Mercedes Docter, tel. 072-5336827. e-mail: benzdocter@hotmail.com

Kerstworkshop We gaan dit jaar uw kerststuk op een voetstuk plaatsen. Het stuk wordt gemaakt op een basis waar u naar keuze een kaars op kunt zetten dan wel twee kleine bloemstukjes kunt maken. Daaronder verschijnt in elk geval een kerststuk met mooie kerstaccessoires. Wat meer dan de afgelopen jaren het geval is geweest. We gaan dit jaar voor zilver en wit en veel kerstgroen in diverse tinten groen. Ook bloemen zullen niet ontbreken. We maken er ook nog iets bij dat blijft nog een verrassing! U bent zo’n twee uur bezig. Alle bloemen, blad, kerstgroen en accessoires zijn inbegrepen. Leiding Rosa Boersma en Mercedes Docter met assistentie van Ria Peperkamp. Bij meer dan 25 deelnemers per groep kan op donderdag 15 december een avondgroep van de 17


wachtlijst worden geformeerd. U werkt dus niet in overvolle groepen met voldoende persoonlijke aandacht! Maar bedenk vol is vol! Wilt u verzekerd zijn van een plaats in deze kerstworkshop meldt u zich dan snel aan. Voor meer informatie: midden-kennemerland.groei.nl Mercedes Docter Data: Tijd:

Locatie Aanmelden:

woensdag 12 december en donderdag 13 december woensdag 12 december: 13.45 uur en 19.45 uur, donderdag 13 december: voorlopig 13.45 uur. Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo. Mercedes Docter, e-mailadres benzdocter@hotmail.com of tel 06 50123521. U kunt ook een boodschap achterlaten.

18


Lezing: roofvogels en uilen De lezing van Fred Koning gaat over een langlopend onderzoek (1961-heden) over de samenstelling van de populatie uilen en roofvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen, een 3600 ha groot gebied gelegen tussen Zandvoort en Noordwijk. In de loop van ruim 50 ,jaar veranderde de populatie volledig. Vroeger waren Ransuil, Steenuil en Torenvalk de belangrijkste soorten. In de loop van de onderzoeksperiode kwamen daar echter andere soorten, veelal grotere dominante soorten bij: Bosuil, Buizerd en Havik. Deze hadden een grote invloed op de kleinere soorten die vrijwel geheel verdwenen, zo ook soorten als Sperwer en Boomvalk. Ook de komst van de vos had zijn gevolgen voor de roofvogels en de laatste jaren zien we een nieuwe predator (boommarter) een rol gaan spelen in het wel en wee van de roofvogels. Verder wordt ingegaan op de veranderingen in de vegetatie en de gevolgen voor de roofvogels en uilen. Door deze ontwikkelingen zien wij dat een soort als de Bosuil constant zijn menu moest aanpassen aan de veranderde omstandigheden maar als generalist wist hij zich goed te handhaven. De lezing is met dia's. Wessel van Schagen. 19


Datum: Tijd: Locatie: Kosten:

donderdag 20 december 2012 20.00 uur de Burgerij, hoek Dusseldorperweg/Kerkweg in Limmen leden/abonnees gratis, niet-leden betalen â‚Ź 2.00

Buurttuin in hartje Ypestein

In de wijk Ypestein is het idee geboren voor een buurttuin. Het enthousiasme en plezier tijdens een zaaien plantdag voor kinderen was zo groot , dat initiatiefneemster Dorien Reiche het plan opvatte voor een buurttuin in hartje Ypestein . Een buurttuin rondom de basisscholen De Meander en de Paulus, voor alle (groot)ouders en bewoners die het leuk vinden om samen met kinderen te tuinieren. Of die zelf af en toe in de buurttuin willen werken. Een plek waar je je buurtgenoten ontmoet, met elkaar samen in de tuin werkt en wellicht nog een kopje koffie drinkt in wijkgebouw de Ypsalon. En vooral een plek om te genieten. Dit idee is inmiddels uitgegroeid tot een echte buurttuin in wording. Met allerlei ideeĂŤn en wensen voor bloemenweides, vlindertuinen, fruitbomen en mooie stukjes natuur voor kinderen om in te spelen, te ontdekken en te genieten. En met korte workshops en cursussen voor de (jonge) tuinders in spe. 20


Op 17 september jl. is de voorbereiding van de buurttuin gestart met de basisscholen de Meander en de Paulus, Wijkvereniging Ypestein, Vereniging Groei & Bloei en de GGZ. Organisaties als de vereniging IVN., de Stichting Welzijn en het Clusius College zijn inmiddels ook gevraagd mee te denken en te helpen bij het realiseren van de buurttuin.

Maar een buurttuin is geen buurttuin als er geen buurtbewoners zijn die hieraan mee willen helpen om met enthousiasme de tuin op te zetten en te onderhouden. En ouderen, de generatie met veel levenservaring, zijn absoluut zeer welkom: zij hebben immers nog de kennis en ervaring van tuinieren die de jongere generatie vaak niet meer bezit . De buurttuin komt op een nu nog door de gemeente Heiloo beheerd stuk grond. Met als belangrijke voorwaarde dat het dan wel een echte buurttuin moet zijn, voor en door buurtbewoners..

21


Daarom de vraag: wat vindt u van het idee? Hoewel dit een initiatief is vanuit de wijk Ypestein, hebben wellicht meer mensen in Heiloo interesse om mee te werken aan deze tuin. Wilt u meewerken aan de buurttuin ? Heeft u goede suggesties, of misschien wel goede tips? U kunt uw reactie laten weten door te reageren naar Mercedes Docter of Wessel van Schagen. of dorien@degroenereiger.nl. Het bestuur staat positief ten opzichte van dit plan. Zijn er ook leden die dit misschien omarmen? En die mogelijk in de buurt wonen, al is dat geen vereiste. We zijn benieuwd naar de reacties. U kunt ook een enquĂŞteformulier opvragen bij Buurttuin in hartje Ypestein. Mercedes Docter

22


Het planten van rozen Er zijn twee mogelijkheden, namelijk, het planten van een struik op kale wortel en het planten in een pot. Planten op kale wortel zijn goedkoper dan planten in pot. Rozen op kale wortel worden door de kwekerijen aangeboden in het winterseizoen, direct daarvoor en direct daarna is de plant dan in rust en is minder kwetsbaar voor uitdroging. De planten dienen echter na aankomst wel binnen enkele dagen geplant te worden, tenzij u deze tijdelijk met de wortels onder de grond in de tuin of in een emmer of iets dergelijks ingraaft. In de wortels zijn de voedingsstoffen opgeslagen. De hergroei zowel boven als ondergronds zal weer starten na stijging van de temperatuur en sterker worden door het zonlicht. De planten in een pot (container) kunnen het hele jaar door geplant worden. Zolang vorst in de grond zit, kan er echter helemaal niets geplant worden. Rozen houden van een voedzame grond. Van rozen wordt dan ook een grote bloeikracht vereist. De meest ideale plantgrond is klei vermengd met veel organisch materiaal. Dit betekent dat er in de praktijk vaak aan grondverbetering gedaan moet worden. Dit kan gebeuren door het toevoegen van zgn. rozengrond die bij de rozenkweker verkrijgbaar is. Per plant bij kleigrond plm.10 ltr.,bij alle andere grondsoorten ca. 20 ltr. Als op dezelfde plaats eerder rozen gestaan hebben dient de aanwezige grond verwijderd te worden ter grootte van een plantgat van 50 x 50 x 50 cm en vervangen te worden door andere grond vermengd met rozengrond. 23


Het planten gaat bij kale wortel planten als volgt in zijn werk. Eerst de plant een uurtje laten weken in een bak water of bagger. Een plantgat van 50 x 50 x 50 cm. graven; de uitgegraven grond mengen met de benodigde rozengrond. Een laag van 20 cm van dit mengsel op de bodem van het gat en de wortels van de roos hierop uitspreiden. U kan de roos tijdelijk fixeren door een bamboe stok tussen de takken door in de wand van het plantgat te steken. De grond verder aanvullen met het mengsel tot plm. 5 cm boven de veredeling (daar waar de takken beginnen), de grond hierna stevig aandrukken en eventueel aanheuvelen met bijvoorbeeld compost, Daarna flink water geven. Bij het planten van een roos in pot geldt voor het plantgat hetzelfde. Echter, op de laag grondmengsel op de bodem zet u de roos nog in pot, U vult eromheen aan met de grond tot de rand van de pot, u drukt de grond stevig aan, haalt de pot uit het gat en keert de pot om op uw hand en u plaatst de kluit al ondersteunend in het ontstane gat. Na eventueel met compost aangeheuveld te hebben geeft U de plant flink water. Rest mij nog te vermelden dat indien u een klimroos tegen een muur plant, u voor het plantgat zeker een afstand van 40 cm tot de muur moet aanhouden. Succes!!!! Met vriendelijke tuingroeten, Piet Veldhuis 24


Adverteerders De volgende adverteerder staat op de 3STERRENLIJST. Bij deze adverteerder krijgt u 10 % korting. Moet u natuurlijk wel uw Groei & Bloei-pas laten zien. Kwekerij Meijer, Westerweg 53, Heilooërbos

Plantennamen

Plantennamen

Verschillende leden van het bestuur hebben me al eens gevraagd of ik niet wat over plantennamen, etymologie, wil schrijven. Dat is te doen als je er een plant bij neemt anders wordt het zo’n droge kost. Dus om te beginnen eerst een inleiding. Latijnse namen zijn altijd moeilijk te onthouden en soms te schrijven. Toch is het niet moeilijk en vooral de tweede naam want die zegt altijd iets van de plant en is toch vaak min of meer bekend als je de link maar weet. Dat wil ik dus proberen uit te leggen. Maar eerst hoe is zo’n naam opgebouwd. Heel vroeger hadden de planten meerdere Latijnse namen die min of meer omschreven hoe de plant eruit zag. Dat was lastig

25


en niet altijd duidelijk. Daarom heeft Linnaeus die zaak geordend en het gaat nu dus zo net als bij de mensen. In ons voorbeeld Tilia cordata die vergeleken wordt met mijn naam Niek Koomen. De geslachtsnaam is dus Tilia en die van mij Koomen. Nu zijn er meer Tilia’s en Koomens en om die te onderscheiden hebben ze een tweede naam, de soort. In dit geval cordata en bij mij Niek. Om te voorkomen dat iemand anders die anders zou noemen heeft Linnaeus er zijn handtekening achter gezet, dan afgekort tot L. De plant heet zo Tilia cordata L. Soms zie je er een derde naam achter, maar dat is dan een cultivar of gekweekte plant. Die wordt altijd tussen aanhalingstekens gezet en altijd met een hoofdletter geschreven, dus bijvoorbeeld Tilia cordata “Greenspire”. Dan komen we op de naam cordata, die is afgeleid van cordia of cordial wat hart betekent, dat naar de bladvorm. Vroeger woonde ik in Roden en daar was een fabriek die kunstharten maakte en Cordus heette, dezelfde afleiding dus. Zo’n blad geef ik aan mijn vrouw als ik in een goede stemming ben. Niek Koomen 26


Vijftig jaar Groei & Bloei Wie een halve eeuw van heden en dus vijftig jaar geleden waar dan ook het levenslicht zag, ontmoet haar Sarah op een dag. Zij kan echt niet meer ontkomen aan steeds vervagende jeugddromen of ontwijken van tanende kracht. Wat tand en tijd heeft toegebracht, een boom volgroeid en schaduw gevend met in de kroon nog volop levend wordt bij de wortel en de stam toch een beetje stijf en stram. En als we nog iets verder kijken doordat takken meer gaan wijken zien we verkleuring in het blad. Een hoogtepunt heeft zij gehad, maar ook al is de zon nu dalend, de zomer naar de herfst stralen moet je blij zijn en verwonderd want je bent al half honderd.

27


Een drempel is nu overschreden, een nieuw decennium ingetreden, de kaars van ’t langste end beroofd, de vlam nog lang niet uitgedoofd.

Nico Brantjes

de Linde. De linde kan zeer oud en zeer groot worden. Linde betekent zacht, mild. Het is dan ook een vrouwelijke boom. Als vrouwelijke boom is het de tegenhangster van de manlijke, de eik, symbool van moed, kracht en roem. Zachtheid is zijn deugd en al zijn handelwijze worden door liefelijkheid gekenmerkt. Zijn fraaie en edele vorm, de vrolijke lichtgroene en zachte bladeren, zacht is het geruis van de wind door zijn takken, zacht en fijn is zijn hout, zachte en lieflijke is de geur die de boom verspreidt. Een linde is in onze dorpen een levende antiquiteit wiens vertrek een pijnlijke leegte zou achterlaten, waar linden zijn is gezelligheid en huiselijk leven. Vooral vonden trouwpartijtjes plaats onder de linden. Als een eed van trouw onder de vrije hemel afgelegd werd is dit onder de linde een waardige plaats.

28


Moederlijkheid blijkt uit de weelderige en ronde vormen, de hartvormige bladeren. De linde beschut al degene die onder haar verkoeling en verpozing zoeken met een dicht en bedekkend bladerdak. In de bloeitijd is de boom omgeven door een zacht gekleurd kleed. Zoet is zijn parfum met een tikje ondeugend aroma. Een heerlijk parfum die in kracht zo toeneemt als dit door de lucht verspreidt wordt, een paar meter uit de boom snuif je zijn parfum het beste op. Vooral ‘s avond geurt de linde, als de nachtegaal uit alle macht in zijn laagste takken zingt en de lijster juicht en jubelt in de hogere. Dan is er die geheimzinnige weelde van geuren die de fijnste snaren van verbeelding en herinnering doen trillen. Onder de linden waren vroeger de dorpsfeesten algemeen en zo komt het dat in Duitsland er wel 850 plaatsen zijn die hun naam met de linde verbonden hebben. En ze stonden vaak midden in het dorp. Menig feest is dan ook onder de linden gevierd zodat ook menig café zijn naam er aan heeft te danken en ook vele familienamen. Ook Linnaeus heeft zijn naam van de Linde. Een van de rondedansen die eromheen gehouden werd was de carole of carola die veel overeenkwam met ons ‘Hei 't was in den mei.’ Later ontving ook het daarbij 29


gezongen lied de naam van carole. In Engeland bestempelde men daarmee vooral geestelijke liederen, vandaar de Christmas Carols van Dickens. Niek Koomen

Tuinjournaal In de nazomer hebben we nog lang kunnen genieten van bloeiende planten. Lang leuk was hier in de tuin de eenjarige witte zonnebloem Helianthum 'Italian White'. In mijn ongeduld had ik de Verbena bonariensis te dicht bij het kleine stekje van de zonnebloem, die nogal was uitgedijd, gezet. De Verbena met de ijle stengels en paarse schermpjes had zich door de zonnebloem geweven. En mijn vergissing en ongeduld werd beloond met een onverwacht leuk een innig verstrengeld stel. Je hebt af en toe teleurstellingen. Er zijn verschillende planten van de Anemone japonica ' Honorine Jorbertt' niet terug gekomen terwijl bij de buren de pollen flink zijn gegroeid. Het zijn sterke planten maar de plaats hier is net even kouder en vooral erg winderig. 30


Blauwe monnikskappen staan niet naast rode Lobelia 'Queen Victoria' maar naast de verkeerde Lobelia 'Pink Olifant'. Niet de bedoeling maar toch mooi deze roze; de rode staan op een andere plaats te knallen. Phloxen heb ik, toen ze in de knop stonden, voor de helft flink getopt met als resultaat een veel langere bloei. Een stukje tuin waar tuinplanten stonden is opgeruimd. Hier heb ik nu de keukenkruiden gezet die ik vorig jaar erg miste bij het koken. Eind augustus kwam er een flinke windvlaag die de witte zonnebloem, Italian White', neersloeg; deze was gelukkig niet afgeknapt. Ik heb hem weer recht opgezet en aan het hek gebonden. Volgend jaar moet ik deze tijdens de groei meteen aanbinden om omwaaien te voorkomen. Ik heb wat zaad van deze plant te drogen gelegd, want verschillende liefhebbers hebben om zaad van deze bijzondere witte zonnebloem gevraagd. Planten waar je na de bloei in het najaar van geniet is de rode Monbretia met de chocoladebruine zaden. Ik zie de bloemschikkers er begerig naar kijken ze zijn leuk in een bloemwerk te gebruiken. Ook Phlomis is lang mooi met uitgebloeid zaden in kransen om de stengels.

31


In september zag ik de Colchicum's met de grote lila krokusachtige bloemen die ik kreeg van Ans Twaalfhoven die een kleine kwekerij heeft in Uitgeest. Een laatbloeiende licht oranje Montbretia die ik ook van haar heb stond mooi laat lang in bloei. In onze boerentuintje wordt nogal gerommeld en hierbij vergeet ik de tuincyclaampjes die in de zomer afgestorven zijn. Het is dus spannend of ze weer tevoorschijn komen en niet zijn 'ondergesneeuwd' met al dat ondoordachte en ongeduldig nieuwe planten zetten van mij. Ook ik blijf fouten maken met tuinieren. De tuincyclaampjes zijn dus verdwenen. Dat was een beetje dom van me om in het voorjaar bij deze cyclaampjes geen eenjarige te zaaien. De blauwe eenjarige lievevrouwebedstro is hiervoor favoriet. Tegen de tijd dat de cyclaampjes bovenkomen is dit eenjarige plantje op zijn retour. In de vorige tuin plaatste ik een geheugensteuntje om er geen andere planten op te zetten. Mijn ongeduld om in een 'gat' meteen een plant zetten zal ik wel niet meer helemaal afleren. In de tuin mis ik nu nog de herfstasters die zo mooi bloeien en kleur geven in het naseizoen. Zo blijf ik wensen houden en nieuwe planten aanschaffen. We gaan de winter tegemoet waar ook weer mooie dingen zijn te zien. Bomen zonder blad laten de vorm van de bomen mooi tot hun recht komen. Basten van bomen zijn ook dan vaak mooi en de moeite van het bekijken waard. Greet Sinnige.

32


Agenda voor november en december Dinsdag 6, 13 en 20 november: Workshop Bloemschikken Donderdag:22 november: Workshop Gereedschapsonderhoud Donderdag 8 en 15 november: Studieclub Woensdag 12 december, Kerstworkshop Donderdag 13 december: Kerstworkshop Donderdag 20 december: Lezing “Roofvogels en Uilen�

33


Het bestuur

Mercedes Docter:

voorzitter, bloemschikken, website, cursussen, workshops, markten en evenementen, zaaiclub, zaai- en stekbeurs, e-mail: e-mail: benzdocter@hotmail.com, tel.: 072-5336827, mobiel: 06-50123521 Wessel van Schagen : secretaris, lezingen, jaarprogramma, e-mail: wessel@vanschagen.speedlinq. nl, tel. 072-5330667 Theo Rรถling: penningmeester; e-mail: roling662@quicknet.nl, tel. 072-5332749. 34


Anke van Kruijssen:

Bart Walgemoed:

public-relations, e-mail: jipanda3@xs4all.nl, tel. 06-20442004 redactie De Nieuwe Stek, ledenadministratie e-mail: l.w.walgemoed@hetnet.nl, tel. 072-5335113

Aanmelden en betalen Voor het aanmelden voor een activiteit kunt u contact opnemen met degene die als zodanig in het betreffende artikel wordt genoemd. Vermeldt u hierbij ook wel/geen lid, woonplaats en telefoonnummer. Betalen kunt u door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 33.64.54.589 t.n.v. KMTP Heiloo in Heiloo. Vermeld hierbij altijd uw deelnemersnummer die u bij uw aanmelding heeft gekregen. Nog enkele adressen Ledenadministratie:

Website: E-mail adres:

Marleen van Diemen, Stationsweg 49, 1851 LH Heiloo, tel. 072-5338331, e-mail: mhvandiemen@quicknet.nl midden-kennemerland.groei.nl info@midden-kennemerland.groei.nl

35


De Nieuwe Stek De Nieuwe Stek wordt vijf keer per jaar uitgebracht. Het volgende nummer verschijnt eind december 2012.

Wilt u deze per e-mail toegezonden krijgen, laat het mij het weten: l.w.walgemoed@hetnet.nl.

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en gelukkig 2013.

36

De Nieuwe Stek  

Het informatieblad voor tuinen in Heiloo en omstreken

De Nieuwe Stek  

Het informatieblad voor tuinen in Heiloo en omstreken

Advertisement