Nyhetsbrev maj

Page 1

Nyhetsbrev Maj 2018 Kära PiL, bättre sent än aldrig. Maj har sedan en tid passerat och jag får ursäkta tidsförskjutningen. Men frukta ej, här kommer på sedvanligt en liten sammanfattning av vad som skedde under vår sista månad för termin VT18. Valborgshelgen kom som ett koncist startskott där vi nog alla firade på ett eller annat vis då detta antagligen är det största som sker i Lund (bortsett Karnevalen möjligen, som vi dessutom tvingades tampas med senare under samma månad). När över 40 000 tar plats i samma park kan det inte bli annat än storslaget och jag hoppas verkligen ni alla hade en bra helg. Vad som också var att njuta av var att den förväntade regnprognosen aldrig slog in. Istället kom solen och sedan dess har den trivts i vårt sällskap – och vi med den. Den 2:e maj hade styrelsen en utbildning tillsammans med P-riks (som är PA-studerandes riksförbund). Vi pratade mycket kring och om de förväntningar som finns runt en styrelse och dess verksamhet, internt och externt. Ett givande möte med många bra tankar som vi kommer att ta med och försöka anamma och ta till oss. Tack Axel och Sebastian! Vi hade ett avslutande styrelsemöte som vi genomförde utanför där vi diskutade mycket kring vår styrelsestruktur och hur vi kan göra för att förbättra denna ytterligare. En stor förändring som kan komma att ta tid och det är svårt att sia om utfallet men det är oavsett viktigt att alltid se förbättringsområden trots att verksamheten funktionerar väl. Utöver detta var det allmän delgivning av information från de olika utskotten. Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Sedan kom så karnevalen. Hypen hade det ju sannerligen inte varit fel på och då den bara infaller vart fjärde år verkade det sannerligen som att vi hade speciella dagar för oss. Oavsett om man jobbade eller ej tror jag att dagarna blev väldigt minnesvärda. Spelningar hit, barer dit och en massa andra roligheter trängdes inne på Lundagård men vad i alla fall jag fann absolut bäst var att bara gå runt och ta in stämningen. Som en sista dans hade vårt aktivitetsutskott anordnat en Beerpong-turnering där vi under den sista fredagen tillsammans intog Hemvärnsgården. En närmast otrolig uppslutning som en följd av mycket bra arbete med att uppmärksamma detta event. 64 medverkande delades upp fyra grupper vilket var en klipsk idé då detta medförde att samtliga lag spelade minst sju matcher. Vad som verkade höll vi tiderna och i finalen ställdes Markus Richter och Elias Morén mot Tobias Johansson och Theodor Morger där de sista skulle komma att förevigas som vinnare. Grattis mina herrar! Dagarna som sedan varit har nog inneburit helt olika saker för oss. Vissa är iväg och reser med andra redan landat ”hemhemma” och kanske börjat jobba. Vill å föreningens vägnar utmärka oss alla för att vi genomfört ytterligare ett år i skolbänken och självfallet även gratulera er treor som nu ska jobba ett par år framåt. Betvivlar inte att ni kommer representera vår utbildning på ett jättebra vis! Märker att det blir ett lite kortare brev och så är det väl bara ibland. Ska inte dra ut på det mer än att jag vill önska eder alla en underbar sommar oavsett vad den innebär. Njut och njut mer! Månadens citat kommer från författaren Sam Keen – ha detta med er under tiden som komma skall… "Deep summer is when laziness finds respectability." - Gabriel Moscoso Nilsson, genom personalvetare i Lunds styrelse 2018.

Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.