Page 1

HYALUTIDIN ONLINE

PONUDA ZA KOMPLETNO RIJEŠENJE:

HYALUTIDIN ONLINE TEHNIČKA STRANA IZRADE SA SPECIFIKACIJAMA I CIJENAMA Koncept Web-shop rješenja Web shop zamišljen je na nači da se na jednom centralnom mjestu/serveru, jednom programskom rješenju odvija kompletan proces administracije web shop rješenja. Klijentska strana riješenja također će biti centralizirana, ali isto tako biti će napravljen pristup sa više web odredišta sa drukčijim jezikom (različite međunarodne dome) kroz koje će klijentu (korisniku) biti prikazane lokalizirane informacije ovisno o jeziku koji je odabrao. Na isti način ovisno o lokaciji pristupa (odabranom jeziku) definirati će se najbliže skladište, prema kome će se kalkulirati troškovi poštarine do klijenta u procesu narudžbe artikla. Administracijski dio web rješenja namijenjen je dodavanju novih artikala, administraciji opisa artikala kao i pripadajućih slika. Unutar administracijskog modula osim web shopa moguće je upravljati i ostalim sadržajima stranice, te kreirati nove stranice, blog članke, upravljati Search Engine Optimizacijom kompletnog sustava. Isto tako putem administracijskog panela moguće je vidjeti prodaju artikala putem web-shopa po ukupnim količinama ili pojedinačno po jezicima ili državama kupovine artikla.

Izrada webshop rješenja E-Comerce rješenje bazirati će se na Responsive konceptu programiranja Internet stranica putem internacionalno poznate te provjerene tehnologije nazvane Bootstrap CSS framework. Ovakav način programiranja podrazumijeva da će se Internet stranice kvalitetno moći prikazivati na raznim uređajima poput desktop pc računala, notebook računala, tablet računala kao i na pametnim mobilnim telefonima. Bootstrap tehnologija omogućava klijentu da ne brine iz kojih izvora dolazi promet prema njihovoj stranici, jer je primjenom ove tehnologije siguran da će njihovi korisnici imati izvrsno iskustvo u korištenju njihove e-comerce web-shop stranice. Nadalje putem kvalitetno izrađenih CSS3 stilova aplikativno rješenje poprimiti će moderne konture suvremenog web odredišta. Serverska arhitektura na kojoj se web-shop, e-comerce rješenje bazira je provjerena Microsoft tehnologija ASP.NET MVC verzije 5 koja će služiti kao glavno središte programskog koda pisanog u C# programskom jeziku. Model View Controller tip arhitekture biti će kvalitetna baza daljnjoj proširivosti stranice i programskog koda u budućnosti kao i glavna framework podrška za izradu kompletnog aplikativnog riješenja. Baza podataka koju će se koristiti za projekt biti će provjerena Microsoft SQL Server Database arhitektura, koja će u suradnji sa najnovijim Entity Framework verzije 6 biti odlična podloga za komunikaciju aplikativnog riješenja sa podatcima u bazi podataka. Ovakav način pripreme podataka kroz MS SQL Server I EF6 framework odlična je podloga za daljnje proširivanje aplikacije putem Hijaluron j.d.o.o. Vidikovac 35 51500 Krk

Ponuda Tehnicka


HYALUTIDIN ONLINE WebAPI programskog rješenja koje će u budućnosti omogućiti komunikaciju aplikativnog rješenja i baze podataka sa nativnim aplikacijama za mobilne uređaje kao i sa ostalim web servisima na internetu putem široko prisutnih REST protokola. Payment gateway koji je planirano koristiti unutar ovog Web-Shop rješenja je multinacionalno poznat sustav za plaćanje PayPal. Korištenje ovog načina plaćanja vaš web-shop odavati će ljudima vašu profesionalnost te garantirati da će njihova narudžba, plaćanje biti korektno odrađeno. Troškovi slanja ovisno o zemlji u kojoj se naručuje biti će kalkulirani putem UPS Internet API protokola.

Web Design Započinje izradom predložaka dizajna koje dorađujemo do konačnog izgleda svih predložaka koji će nam kasnije koristiti kao baza za konačni dizajn svih stranica. Nakon finalizacije predložaka odrađujemo prilagodbu svih predložaka za mobilne uređaje. Potom krećemo u izradu stilova i nakon toga u izradu finalnog dizajna Internet stranice, online trgovine i administracijskog sučelja. Nakon izrade dizajna za Internet stranice radimo na dizajnu vizualnog identiteta kompanije. Na kraju radimo zadnje izmjene i prilagodbu dizajna za mobilne uređaje i prijenosnike.

SEO U današnje doba neizbježna stavka svih Internet stranica. Pozicioniranje na internetu znači sve pogotovo za one firme koje posluju ili prodaju svoje proizvode online. SEO optimizaciji pristupamo tako da prvo odrađujemo sve potrebne analize kako bi sakupili što više informacija o korisniku i njegovim konkurentima, kasnije će nam ti podatci biti od velike važnosti prilikom manipuliranja sadržaja kako bi postigli bolju poziciju kod pretraživača. Nakon analize vršimo implementaciju svih sadržaja u stranice obogaćenih optimiziranim riječima te izrađujemo račune na socijalnim mrežama i povezujemo ih sa postojećim stranicama. Isto tako povezujemo i ostale relevantne stranice sa klijentovim stranicama kako bi stranica dobila na važnosti i samim time bila što bolje pozicionirana. Na kraju pratimo sve promjene na stranicama tokom idućih mjeseci kako bi se uvjerili da SEO donosi željene rezultate te po potrebi otvaramo Google Adwords i Facebook kampanje za oglašavanje kako bi povećali promet i prodaju na klijentovim stranicama.

Hijaluron j.d.o.o. Vidikovac 35 51500 Krk

Ponuda Tehnicka


HYALUTIDIN ONLINE

Izrada web-shop, e-comerce rješenja Opis

Kol (h)

Cijena / h

Ukupno

Izrada modela podataka, generiranje klasa po kojima će biti kreiran koncept rada sustava

24,00

90,00 kn

2.160,00 kn

Pripremanje bazne arhitekture Web projekta, uključivanje svih vanjskih framework rješenja u jedan cjelokupni projekt

4,00

360,00 kn

Parsiranje dizajn predložaka u CSS stilove, te kreiranje grafičke podloge za korištenje u programiranju front-end (klijentskog) dijela stranice Projektiranje baze podataka, te modeliranje entiteta u bazi podataka

56,00

5.040,00 kn

6,00

540,00 kn

Pisanje HTML/CSS predložaka koda uključujući i Responsive Bootstrap metode

64,00

5.760,00 kn

Front end optimizacija putem jQuery programskih skripti

12,00

1.080,00 kn

5,00

450,00 kn

Izrada multi-country / chart rješenja, landing page ovisno o odabranom jeziku

16,00

1.440,00 kn

Izrada back-end (administracijskog) dijela stranice za upravljanje sadržajem web-shopa

84,00

8.760,00 kn

4,00

360,00 kn

Povezivanje Front-eda i back-end sustava u jednu cjelinu

16,00

2.440,00 kn

Izrada Search Engine Optimizacije za kompletan sustav

16,00

4.440,00 kn

Izrada analitike praćenja prodaje u administracijskom dijelu sustava

24,00

5.160,00 kn

Java Script programiranje i optimizacija back end sustava

16,00

1.440,00 kn

Postavljenje i podešavanje projekta na testne azure servere

4,00

360,00 kn

Provjera funkcionalnosti projekta, dodatni stress test

4,00

360,00 kn

24,00

4.160,00 kn

8,00

720,00 kn

Integracija Payment providera u web-shop rješenje

Integracija UPS shiping API-a unutar chart sistema

Dorada projekta u skladu sa klijentovim povratnim informacijama Završni setup aplikacije na produkcijske servere i povezivanje domena

Ukupna cijena (bez PDV-a) : Očekivani period izrade (radnih dana)

Hijaluron j.d.o.o. Vidikovac 35 51500 Krk

45.030,00 kn 45

Ponuda Tehnicka


HYALUTIDIN ONLINE

Web Design (+Prilagodba za Mobitele i prijenosnike) Opis

Kol (h)

Cijena / h

Ukupno

Mockup svih stranica, UX design raspored elemenata

14,00

120,00 kn

1.680,00 kn

Prilagodba pred-dizajna /predložaka za mobitele i prijenosnike (Responsive design)

24,00 120,00 kn

2.880,00 kn

Priprema svih pred-dizajna i skica za konačni dizajn

8,00

90,00kn

720,00 kn

Projektiranje i priprema stilova

8,00

90,00kn

720,00 kn

Dizajn Internacionalne stranice. Glavne stranice proizvoda

34,00

120,00kn

5.040,00 kn

Dizajn Online Shopa

28,00

120,00kn

3.360,00 kn

Dizajn Newslettera, Posjetnica, Online Potpisa (BRAND DESIGN)

16,00

120,00kn

1.920,00 kn

Izrada konačnog riješenja (dizajn) za Mobilne uređaje i prijenosnike

32,00 120,00kn

3.840,00 kn

Dizajn Pozadinskog sustava upravljanja podatcima i jednostavnog knjigovodstvenog sistema (backend system)

36,00 120,00kn

5.280,00 kn

Ukupna cijena (bez PDV-a) :

Očekivani period izrade (radnih dana)

Hijaluron j.d.o.o. Vidikovac 35 51500 Krk

25.440,00 kn

20

Ponuda Tehnicka


HYALUTIDIN ONLINE

SEO (Optimizacija i pozicioniranje na internetu) Opis

Kol (h)

Cijena / h

Ukupno

6,00

100,00 kn

600,00 kn

Analiza Konkurencije

14,00 100,00 kn

1.400,00 kn

Izrada Ključnih stranica i međusobno povezivanje istih radi pojačavanja ključnih riječi.

21,00

120,00kn

2.520,00 kn

Implementacija Linkova, Slika, Ključnih Riječi u postojeće (novoizrađene) stranice

30,00

90,00kn

2.700,00 kn

Otvaranje Računa Na socijalnim Mrežama i postavljenje inicijalnog Sadržaja + Povezivanje istih sa postojećim stranicama. Link Building (Povezivanje linkovima sa relevantnim stranicama iz sektora (Bolnice, online ljekarne, razne trgovine, stranice koje se bave zdravljem) Punjenje stranica KVALITETNIM sadržajem (članci i ključne stranice)

34,00

90,00kn

3.060,00 kn

38,00

120,00kn

4.560,00 kn

48,00

80,00kn

3.840,00 kn

Praćenje Pozicioniranja na internetu i fino podešavanje stranica za maksimalni napredak u kratkome roku.

18,00 140,00kn

2.520,00 kn

Izrada Adwords Kampanje i praćenje iste, sa relevantnim ključnim riječima i usmjerena na ciljane skupine

36,00 100,00kn

3.600,00 kn

Keyword Research ( ispitivanje i određivanje ključnih riječi)

Ukupna cijena (bez PDV-a) :

Očekivani period izrade (radnih dana)

Hijaluron j.d.o.o. Vidikovac 35 51500 Krk

24.800,00 kn

30

Ponuda Tehnicka

Cijenik-Hyalutidin  

Cijenik i opis tehničkog dijela izrade.

Advertisement