Page 1

________________________________________________________________________________________ Telefon Adress Bankgiro Organisationsnummer

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Kap med huv och stup Klinga med huv och stup för ändkapning av virke.

Utförande Klingmotor är bromsad och säkerhetsbrytare säkerställer att huvöppning ej kan ske innan klingan har stannat. Klingan är skyddad av en huv med plastridå samt har utsug till 100 mm:s stos.

Funktion Medbringarkedjan i justerkapbordet transporterar virkesbiten förbi klingan, som kapas på det angivna stället som operatören uppgett.

Teknisk Data Klingdiameter: Motor: Utsug:

500 mm 3 Kw, 400 V, 50 Hz Bromsad. 100 mm.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Sorteringsklaff för urlägg - vrak, Uppsamlare Urläggsklaff som styrs via sorteringsplatsen, gör det möjligt att sortera ut virke före hyvling.

En uppsamlare för vrak eller u-lägg står under hyvelinmatare och styrs från sorteringsplats.

Funktion Genom att styra in virkesbiten till steg ett går klaffen upp och virket faller ner till en badtransportör som för virket vidare till en bufferttransportör. Genom att styra in virkesbiten till steg två går klaffen upp och virket samlas upp i en uppsamlare för vrak som står under hyvelinmataren.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


HYVELINMATARE HI Hyvelinmatare typ HI säkerställer en jämn ock säker inmatning till hyvel. Hyvelinmatarens tvärmatning är försedd med pneumatisk urläggsklaff.

Utförande Hyvelinmataren består av en tvärtransportör för buffert med mittdrift, En tryckare, förhindrar att virket klättrar på varandra. Inmatning till hyvel och tvärttransportör är sammanbyggt i en enhet. Hyvelinmataren levereras komplett med styrsystem.

Funktion Inmatnig till hyvel sker genom en accelerations rulle på översidan som är konisk och tre underliggande rullar som drivs via två St, motorer på 2,2 Kw. Samt två överliggande rullar och två underliggande rullar som drivs med 4fyra st, 1,1 Kw Motorer. En sidotryckare med pneumatiska anhållsrullar ställs in efter virkesbredden. En trycklinjal på översidan anpassas till virkestjockleken, detsamma gäller de övre matarvalsarna. Dessa ställs in via två St, ställdon.

Teknisk Data Matarhjul: Matnigs hastighet: Virkesbredd: Virkes tjocklek: Vikes längd: Kedja tvärtransportör: Transmission övre matarhjul: Transmission nedre matarhjul: Motorer inmatare: Kedjetransportör: Servomotorer: Luftanslutning:

3 St, övre , 11 St, undre Dia, 250 mm. 0 - 300 M/min. 50 - 250 mm. (kan anpassas efter behov. 10 - 100 mm. 1800-6000 mm. 6 St, 1" stålkedja med slät sidobricka. 12 Stålkedja Kilrem SPB/5v. 2 x 2 Kw, 400 V, 50 Hz. 4 x 1,5 Kw, 400 V, 50 Hz. 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz. 2 x 0,180 Kw, 400 V, 50 Hz. 12 mm.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Hyvelfundament med spånskruv Hyvelfundament med liggande spånskruv i botten är en stabil konstruktion, som förhindrar samling av kutterspån under hyveln.

Utförande Varje hyvelfundament anpassas efter hyveln, och underlättar montage av hyvel. Med snedlutande sidoväggar med spånskruv i botten slipper man samling av spån och underlättar renhållningen av hyveln.

Teknisk Data Anslutningsstos spånskruv: Motor:

100 mm. 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Kedjeavpuffare med badtransportör och stopphake efter hyvel Kedjeavpuffare med bandtransportör och taktklaff gör att man får en bra övergång och intaktnig till knapkedjan och till justerkapbord efter hyvel.

Utförande Kedjeavpuffaren har sex St, tvärgående kedjor med tre St, knap vardera. Mellan kedjebanorna ligger en glidplast. Mellan knapkedjan och Kejeavpuffaren sitter en tvärgående bandtransportör med sex band, i Bandtransportören sitter en taktklaff. Kedjeavpuffaren anpassas efter kunden önskemål.

Funktion När virket kommer ut från hyvel och lämnar accelerationsbandet, bromsas virket upp på glidplasten när dess bakre ände passerat en fotocellramp, och puffas ut på bandtransportören. En taktklaff ser till att virket kommer i rätt medbringare på justerkapbordet.

Teknisk data Max antal avlägg: Kedja: Band: Taktklaff: Pneumatik: Motor kedjeavpuffare: Motor bandtransportör:

70 St/min 6 St, 1" Stålkedja med slät sidobricka. 3 St knap. 7 St, Habbasit band. 6 St, armar försedd med plast. Anslutning 12 mm. 1,1 Kw, 400 V, 50 Hz. 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Justerkapbord med jämndragning och vändare Justerkapbord med jämndragning , vändare och kap med huv och stup.

Utförande Justerkapbordet består av sju St, kedjebanor som är försedda med glidplastskenor som virket glider på. sex St, Jämndragnigsrullar ser till att virket går mot ett ställbart stopp för önskad jämnände. Före jämndragning sitter en virkesvändare, och en virkesvändare efter. En kap med huv och stup. Justerkapbordet är också förberedd för, längdmätning, samt märkning och registrering med bläckstråleskrivare.

Funktion Justerkapbordet är avsedd att ta emot och takta det hyvlade virket. Justerkapning, sortering sker manuellt. Vändning av virket sker på automatik. Hastigheten är variabel.

Teknisk Data Kedjor: Delning medbringare: Vändare 1: Vändare 2: Jämndragningsrulle: Motor knapkedja: Motor jämndragning: Motor Kap: Luftanslutning:

7 St, 1" stålkedja med rak sidobricka. 508 mm. 6 St, pneumatiska vändare. 5 St, pneumatiska vändare. 6 St, rullar Dia:140 Längd: 1100 mm 3,0 Kw, 400 V, 50 Hz. 2,2 Kw, 400 V, 50 Hz. 3 Kw, 400 , 50z. Bromsad. 2 x 12 mm.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Vändare Pneumatisk virkesvändare.

Utförande Kompakt vändare bestående av en pneumatisk cylinder med påbyggd ventil samt en plastprofil. Dessa sammankopplas och anpassa efter kundens behov, för automatisk vändning a virke

Funktion Vändaren monteras på kedjebanorna där man finner lämpligt att vända virke. Vändaren styrs via en fotocell som i rätt läge vänder biten. Vändaren kan köras dels manuellt eller på automatik.

Teknisk data Pneumatik: Vändaren: Luftanslutning:

Luftcylinder med påbyggd ventil. 40 mm, Glidplast. 12 mm,

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Buntläggare, Automatisk läggning av virke i bunt. Automatiska buntläggare för stapling av virke till buntar, för vidare transport till bandning, foliering eller banderoller.

Utförande Buntläggaren består av 5 St. tvärgående bandtransportörer och en tvärgående bandklaff, när klaffen är i sitt övre läge går virket direkt till paketläggare, i sitt nedre läge staplar den bunt. Hissanordning för bunten är av typ paternosterverk som har tre uppsättningar hissarmar, i bunthissen sitter pneumatiska utpuffare som styr ut den färdiga bunten på en rulltransportör. På motsvarande sida sitter en grind som mothåll när bunten puffas ut. Två uppsättningar om fem pneumatiska gafflar som växelvis lägger ner virket på hissarmarna .

Funktion Två uppsättningar om vardera fem gafflar gör växelvis rörelse, när ena uppsättningen gafflar står i övre läge och är utskjuten, är den andra uppsättningen gafflar i sitt nedre läge, och är inskjuten. När bandklaffen står i sitt nedre läge och virke kommer in till sitt läge på gaffeln, går gafflarna ner och lägger virket på hissarmarna. Växelvis går den nedre gaffeluppsättningen upp och inväntar nästa virkesämne. Denna rörelse sker växelvis till rätt antal ämnen är uppnådda och bunten puffas ut på rullbanan. Hissen som samtidigt taktar in bitarna ökar hastigheten till det dubbla tills nästa uppsättning hissarmar är i rätt position för att lägga en ny bunt. Inställning av buntens bredd görs med en arm på gaveln. Inställning av antal St, per bunt ställs in i OP-panelen i manöverskåpet. Vändning av understa respektive översta brädan ställs in på OP-panel i linjeskåp. Vid genommatning av bunt kan hastigheten ökas.

Teknisk Data Gaffelfreskens: Virkesbredd: Virkeslängd: Buntmatning rullbana: Motor Hiss: Motor bandtransportör: Motor Rullbana:

45 bit/min 50 - 200 mm 1800 - 6000 mm 0 - 60 m/min. 1,1 Kw, 400V 50 Hz. 2 x 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz. 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Höj och sänkbar rullbana för bunt Rullbana är avsedd för transport av buntat virke, eller enstaka brädor längdleds, från foliering, eller bandmaskin.

Utförande Ledad stålram, med stålrullar som höjer och sänker via pneumatik. Drivning sker genom rundrem.

Funktion Rulltransportören är avsedd förflytta virke längdleds efter buntning och inplastning, när bunten gått ur banderollmaskinen, ökas hastigheten tills bunten kommer fram till stopp, därefter sänks rullbanan och bunten kan gå tvärledes på bandtransportören och stegas in på paketläggaren.

Teknisk data Bredd: Längd: Rem: Motor: Lyft:

600 mm. Görs efter beställning). 11000 mm. (Görs efter beställning). Dia 10 mm, rundrem. 1,5 Kw, 400 V, 50 Hz. Pneumatisk 150 mm.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Paketläggare Paketläggare är marknadens smidigaste paketläggare, för helautomatisk läggning av virkespaket. Paketläggaren används vid paketläggning av virke efter hyvel, klyv- eller annan träbearbetning.

Utförande Paketläggaren består av fem St, tvärgående bandtransportörer, (kan även fås med plastbelagd 1" kedja). Utläggning av virkesskikt sker via fem St, vridbara gafflar. (Kan även fås med upp till tio gafflar). Paketläggning sker på hiss med fyra hissarmar. Kan även fås med upp till åta hissarmar. Som extra tillbehör finns automatisk skikthållare, automatisk ströläggning och ändtryckare.

Funktion Virkesämnena stegas in på bandtransportören där de buffras till antal bit i skiktet har uppnåtts, då stegar bandet fram ytterligare och gafflarna vrider upp skiktet som transporteras ut på hissarmarna. När gafflarna kommit ut till sitt yttersta läge vrids gafflarna ner igen, hissen går upp och möter det nya skiktet. Gafflarna går tillbaka till utgångsläge, samtidigt som skiktet stryks av mot en stoppklack. Hissen går ner ett steg och inväntar ett nytt skikt. Paketläggaren levereras som en egen enhet, med styrskåp.

Teknisk data Längd: Bredd: Höjd: Antal utlägg: Lyftkapacitet hiss: Steghastighet: Paketstorlek: PLC: Givare: Motor Hiss: Motor gafflar: Motor bandtransportör:

4800 mm, exklusive elskåp och motor för bandtransportör. 1750 mm, exklusive hissarmar. 1850 mm. 9 St/min. Maskinhastighet. 3 ton. 17 m/min. 1200 x 1200 x 6000 mm. Omron. Omron 3,0 Kw, 400 V, 50 Hz. med broms. 1,5 Kw, 400 V, 50 Hz. med broms. 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz. med broms.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Pakettransportör för virkespaket Utförande Pakettransportör (PKTR) används för in och uttransporter av virkespaket, och består av 4 st. kedjebanor där den raklänkade 1", kedjan löper på kilstål. Mittmonterad drift innebär att transportören har en optimal drivning. Och är lätt att anpassa och montera in i befintliga anläggningar.

Funktion Pakettransportören är i huvudsak avsedd för automatisk drift för transport av virkespaket, men kan från operatörsplats köras manuellt, fram eller back. Pakettransportören anpassas individuellt efter kundens behov.

Teknisk data Kedja: Transporthastighet: Transportörens höjd: Motor: Tillval:

1" stålkedja med rak länk 12 M/min Min 450 mm 3,0 Kw, 400 V, 50 Hz Vipparm för induktiv givare.

__________________________________________________________________________________________ Adress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Paketrullbana för transport av virkespaket Paketrullbana används vid transport av virkespaket. Paketrullbanan finns både som fasta rullbanor samt höj och sänkbara.

Utförande Paketrullbanan består av drivrullar som är monterade i en plåtkonsol på en ram, med mittmonterad drift. Höjning sker via pneumatik . Längder och bredd kan anpassa till kundens önskemål.

Funktion Paketrullbanan transporterar virkespaketen när man vill ändra riktflöde. Rullbanan är avsedda för automatisk drift och för virket till nästa operation/maskin men kan från operatörsplats köras manuellt. Höjning och sänkning sker via pneumatik. Då virkespaketet skall köras i längd transport lyfts paketrullbanan, och virkespaketet kan köras över pakettransportören kedjor.

Teknisk Data Längd: Bredd: Höjd i Nedre läge: Höjd i övre läge: Diameter drivrullar: Längd drivrullar: Transporthastighet: Virkespaket mått: Pneumatik: Motor:

6000 mm. ( Standard) 1500 mm. ( Standard) 550 mm. ( Standard) 650 mm. ( Standard) 140 mm.(Standard) 1400 mm. (Standard) 14 m/min. Bredd: 1200 mm, Längd: 1800 mm - 6000 mm. Anslutning 12 mm. 1,5 Kw, 400 V. 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Bufferttransportör Bufferttransportör för utsorterat virke, är en smidig kedjetransportör med fem kedjearmar och mittdrift.

Utförande Bufferttransportören består av fem kedjearmar med mittdrift, och 1" stålkedja med slät sidobricka. Transportören anpassas efter kundens behov.

Funktion När virket sorteras ut går det via en bandtransportör fram till ett kedjeavlägg som för ner virket till bufferttransportören som stegar fram. Transportören körs automatiskt, men kan från manöverplats köras manuellt.

Teknisk data Virkeslängd: Kedja: Drivning: Motor:

1800 - 6000 mm 1" stålkedja med rak sidobricka. Mittdrift. 1,5 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Elevator för urlägg Urläggselevator är transporterar urlägg från golvnivå till paketläggare, och ser till att virket matas upp en och en.

Utförande Elevatorn är försedd med sex St, transportörskedjor med snedskurna medbringare, Medbringarna löper på glidplast som sitter på plåtbeklädnaden mellan medbringarkedjorna. Mellan medbringarkedjorna sitter en pneumatisk brädavskiljare som separerar tunt virke. Alla elevatorer anpassas efter kunden behov.

Funktion Elevatorn är avsedd att transporter det utsorterade virket, från en bufferttransportör till paketläggaren. Det utsorterade virket stegas fram på en bufferttransportör. När bufferten ska tömmas matas virket fram till elevatorns rasplåt, därifrån matas virket upp med elevatorn. Hastigheten är anpassad så att bitarna glider ner en och en.

Teknisk data Kedja: C/C Medbringare: Virkeslängd: Motor:

6 St, 1" stålkedja med rak länk. 508 mm. 20 länk. 1.800 - 6.000 mm. 1,5 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Pakethiss - Virkestilt Maskinek, Pakethiss används för avsiktning av virkespaket från pakettransportör till avströningstransportör och avsedd för torkat virke med bindströn.

Utförande Pakethissen består av 4 separata lyftarmar som drivs via kedjedrift med gemensam axel. Pakethissen är dessutom försedd med täckplåtar för att hålla bindströn på plats. Pakethissen anpassas efter kundens önskemål och finns i utförande 3 - 4 - 6 armar.

Funktion Pakethissen är i huvudsak avsedd för automatisk drift för upplyftning av virkespaket, men kan från operatörsplats köras manuellt upp eller ned Pakethissen körs med 2 hastigheter, när virkespaketet kommit till sitt lyftläge går hissen i dubbel fart fram till första skiktet, därefter går hastigheten ner till halv fart så att virkesskiktet ”skivas” av skikt för skikt på avströningstransportören. När nytt paket ska hämtas går farten åter upp i dubbel hastighet. Teknisk data Lyftkapacitet: Paketstorlek: Antal lyftarmar: Motor:

4000 kg 1200 x 1500 mm 3-4-6 4 - 5 Kw, 400 V, 50 Hz.

______________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Avströning med strötransportör Avströnings-transportör är avsedd att ta emot skikt från pakethissen och separera bindströn för vidare transport till ströbinge.

Utförande Avströningstransportören består av 6 St, kedjor som tar emot skikten från pakethissen för vidare transport till elevator. strö stupet är klädd med plywood och har en bandtransportör i botten för bortforsling av bindströn. Avströningstransportören är i huvudsak avsedd för automatisk drift som transporterar virket med kedjetransportör till nästa maskin.

Teknisk data Kedja: Transporthastighet: Bandtrasportör: Motor: Motor:

6 St, 1" stålkedja med rak länk 15 m/min. Bredd 300 mm. Längd anpassas. 1,5 Kw 400 V, 50 Hz. 1,1 Kw 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Bandtransportörer Bandtransportörer används som, urläggstransportör, knubbtransportör, accelerationstransportör, strötransportör

Utförande Bandtransportören består av en plåtlåda med bärrullar och styrplåtar samt två trummor och ett ändlöst band. Bandtransportören anpassas till det ändamål den är avsedd.

Funktion Bandtransportören används till, transport av bindströn - strön, avkap under kapklinga, accelerationstransportör efter hyvel, transportör av urlägg.

Teknisk data Bredd: Drivtrumma: Vändtrumma: Motor: Band:

150 - 600 mm. Anpassas efter längd på transportören. 160 mm, ( Standard) 1,5 - 3 Kw, 400 V, 50 Hz. Till avkap / Filtband - Till acceleration, / Ropanyl EM 8/2 00 + 8

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Elevator Elevator för ytterligare separering av det virke och en jämn och säker transport av virke fram till efterföljande hantering.

Utförande Maskinek, Elevator består av 7 St, lutande kedjetransportörer som är försedda med medbringare. Medbringarna löper på glidplast som sitter på plåtbeklädnaden mellan medbringarkedjorna. Mellan medbringarkedjorna sitter en pneumatisk brädavskiljare som separerar tunt virke. Alla elevatorer anpassas efter kunden behov.

Funktion Maskinek, Elevator är avsedd för automatisk drift som transporterar virket upp från elevatorfickan med hjälp av medbringare. Elevatorn är utrustad med brädavvisare vid körning av virke tunnare än 25 mm. Hastigheten kan justeras för bästa funktion.

Teknisk Data Elevatorkapacitet: Kedja: C/C Medbringare: Virkeslängd: Motor:

30 - 100 Brädor per/min. 7 St, 1" stålkedja med rak länk. 508 mm. 20 länk. 1.800 - 6.000 mm. 3.0 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Jämndragningsrullbana med ändbandsmatning Jämndragningsrullbana med ändband ser till att virket från elevator får en jämn ände och underlätta för operatör att justera virket.

Utförande Rullbanan består av 7 St, snedställda släta rullar och en tvärställd bandtransportör för frammatning av virke.

Funktion Jämndragningsrullbanan är avsedd för automatisk drift för transport och jämndragning av virke. Hastigheten på ändbandet kan justeras för bästa funktion.

Teknisk Data Kilrem: Rulldiameter: Rull längd: Motor rullbana: Motor ändband:

SPA Delningslängd 1957 140 mm. 1100 mm. 2,2 Kw, 400 V, 50 Hz. 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Enstyckematare Enstyckematare för en säker taktning av varje virkesbit, fram till sortering och justering av virke.

Utförande Enstyckemataren består av 7 St,1" raklänkade stålkedjor med mittmonterad drivning. 6 St, stopphakar och 6 St, lyftarmar. Dessa arbetar med pneumatik. Justering av breddmått sker mekaniskt via en ställarm.

Funktion Enstyckemataren är avsedd för automatisk drift med manuellt inställning av virkesbredd. Skiktet stannar mot stopphakarna som taktar in en och en virkesbit. När stopphakarna går ner lyfts skiktet upp växelvis. Enstyckemataren ställs in via en spak efter de virkesbredder som ska köras.

Teknisk Data Antal kedjor: Stopphakar: Lyftarmar: Motor:

7 St, 1" stålkedja med rak länk 6 St, 6 St, 1,1 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Hajfenskedja - Sorteringsplats Hajfenskedja är ett nytänkande när det gäller kvalitetssortering före hyvel, dess utformning gör det lätt för operatören att bedöma urlägg, vrak och kap.

Utförande Hajfenskedjan består av 5 St, kedjor med medbringare, (typ hajfena). Driften går via utväxling, bandklaff till knapkedjan. Utväxlingen gör att hajfenskedjan är 1:3 av hastigheten av vad knapkedjan går.

Funktion Virkesbiten taktas in på hajfenskedjan via enstyckematare, virkesbiten kommer in på hajfenskedjan på högkant där operatören med ett enkelt hangrepp kan bestämma vilken sida av virkesbiten som skall ligga ner eller upp i hyveln. Samtidigt bedöms om biten skall gå till vrak eller urlägg, eller om något skall kapas bort.

Teknisk Data Kedjor: Drivning: Antal delningar:

5 St. 80 mm, Stålkedja med rak länk. Variabel via knapkedja. 17 St.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864


Justerkapbord - Knapkedja Justerkapbord gör det möjligt att ändkapa virkesbiten före hyvel, och sortera ut urlägg och vrak.

Utförande Justerkapbordet består av 6 St. tvärgående transportörskedjor med knap, som även driver 6 St, bandarmar för övergång från hajfenskedjan. Till justerborde hör även virkeskap med huv och stup.

Funktion Efter att operatören bestämt sortering, justering av virket matas virkesbiten, via bandklaffen ut på justerkapbordet där biten kapas. Justerbordet är avsedd för automatisk drift med medbringarkedja. Manuellt uttag för kapning av virke. Klaff för sortering till u-lägg eller vrak. Drifthastighet är variabel.

Teknisk Data Kedjor: Band: Delning knap: Motor:

6 St, 1" stålkedja rak länk. 6 St, Hebasitband. 508 mm. 1,5 Kw, 400 V, 50 Hz.

__________________________________________________________________________________________ Adress Bankgiro Organisationsnummer Telefon

Östra Antenvägen 208 441 91 Alingsås www.maskinek.se

0322-72107

5917-5505

556705-2864

Mobil

Postgiro

Momsnummer

070-5927884

475559-1

21-556705-2864

Hyvleri Maskiner  
Hyvleri Maskiner  

Hyvleri, Maskiner, Paketläggare, tilt,

Advertisement