graficke-sklo_cz

Page 1

OBKLADOVÉ PANELY - STOLOVÉ DESKY - KUCHYŇSKÉ DESKY - SKLENĚNÉ ZÁSTĚNY

www.fotolia.com

www.shutterstock.com


14,5

20,5

18,5

Rámečky 1,5

1,5

profil R11 (R05)

13,3

15,0

19,5

profil R13 (R02)

profil R8 (R08) rukojeť 16,5

9,3

20,7

44,7

50,0

44,7 15,5

50,0

1,5

14,0

profil R8 PLUS (R08 PLUS) 14,0

20,5

profil imola

45,0

20,0

profil R4 (R04) 16,0

graficke-sklo.cz 2

profil R1 (R01)

rukojeť 70,0


VÝROBA GRAFICKÉHO LAMINOVANÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA Představujeme Vám inovativnz, bezkonkurenční a originální produkt jakým je grafika pod sklem. Grafické sklo je unikátním a nevšedním řešením při realizaci moderního interiérů. Sklo jako přírodní materiál neodmyslitelně patří k vybavení Vašeho obydlí již po dlouhá staletí. Grafické sklo je důležitý designový doplněk při projektování interiérových dveří, kuchyňských linek, šatních skříní, jídelních stolů, barových pultů a mnoho dalšího využití v projektování interiérů a nábytku. V našem katalogu je možné nalézt inspiraci při realizaci Vašich představ o dokonalém designu Vašeho interiéru. Fotogalerie pro vizualizace návrhů si můžete vybrat z databází společností např. www.fotolia.com nebo www.shutterstock.com Autorská práva k vybraným fotografiim z těchto databází výše uvedených společností již máme zakoupeny. Realizace grafických skel probíhá na základě závazné objednávky a specifikace rozměrů a provedení skla. Grafické sklo je možné vyrobit v tloušťce 4-15mm v provedení klasické bezpečnostní laminované tak kalené laminované sklo. Barevná stálost grafických skel a odolnost proti dennímu světlu a slunci je zajištěna vysokou kvalitou materiálů a technologii výroby laminovaného grafického skla. Skla vyrábíme v maximálních rozměrech 1500 x 3000 mm, atypické tvary, výřezy, otvory a broušení nebo leštění hran je realizováno na objednávku. Před zahájením výroby Vašeho grafického skla připravíme grafickou vizualizaci zakázky. Nabízíme také možnost dodání vlastních fotografii pro realizaci grafických motivů . Tímto se těšíme na spolupráci Grafické sklo .

3


VÝROBA GRAFICKÉHO LAMINOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA Predstavujeme Vám inovatívný, bezkonkurenčný a originálny produkt akým je grafika pod sklom. Grafické sklo je produkt s unikátnym a nevšedným riešením pri realizácii súčastných moderných interiérov. Sklo ako prírodný materiál neodmysliteľne patrí k vybaveniu Vášho obydlia už po dlhé stáročia. Grafické sklo je dôležitý dizajnový doplnok pri projektovaní interiérových dverí, kuchynských liniek, šatníkových skríň, jedálenských stolov, barových pultov a mnoho ďalšieho využitia v projektovaní interiérov a nábytku. V našom katalógu je možné nájsť inšpiráciu pri realizácii Vašich predstáv o dokonalom dizajne Vášho interiéru. Fotografie pre vizualizácie návrhov si môžete vybrať z databáz spoločností napríklad www.fotolia.com alebo www.shutterstock.com Autorské práva k vybraným fotografiám z týchto databáz uvedených spoločností už máme zakúpené. Realizácia grafických skiel prebieha na základe záväznej objednávky a špecifikácie rozmerov a prevedení skla. Grafické sklo je možné vyrobiť v hrúbke 4-15mm v prevedení klasickej bezpečnostné laminované tak kalené laminované sklo. Barevná stálosť grafických skiel a odolnosť proti dennému svetlu a slnku je zaistená vysokou kvalitou materiálov a technológii výroby laminovaného grafického skla. Sklá vyrábame v maximálnych rozmeroch 1500 x 3000 mm, atypické tvary, výrezy, otvory a brúsenie alebo leštenie hrán je realizovaná na objednávku. Pred začatím výroby Vášho grafického skla pripravíme grafickú vizualizáciu zakázky. Ponúkame tiež možnosť dodania vlastných fotografiu pre realizáciu grafických motívov. Týmto sa tešíme na spoluprácu Grafické sklo.

4


PRODUCTION GRAPHIC LAMINATED SAFETY GLASS Introducing an innovative, unmatched and original product such as graphics under glass. Graphic Glass is a unique and remarkable solution for implementing modern interiors. Glass as a natural material inherent to equip your house has been for centuries. Glass Graphic design is an important supplement in the design of interior doors, kitchen units, wardrobes, dining tables, bar counters and many other applications in interior design and furniture. In our catalog you can find inspiration in the implementation of your idea of the perfect design for your interior. Photo Gallery for design visualization, you can choose from a database of such www.fotolia.com or www.shutterstock.com Copyright to the chosen photos from the databases of the above companies have already purchased. Implementation glass graphic is based on firm order and specifications dimensions and design of the glass. Graphical glass can be produced in thickness of 4-15 mm in classical safety laminated and tempered laminated glass graphic sklo. Barevná durability and resistance to sunlight and daylight is provide high quality materials and manufacturing technology of laminated glass graphic. Glasses are made in a maximum size of 1500 x 3000 mm, unusual shapes, cutouts, holes and edge grinding or polishing is carried out on request. Prior to the start of production of glass prepare your graphic graphic visualization zakázky. Nabízíme also be able to supply your own photos for the implementation of graphic motifs. This is looking forward to working Graphical glass.

5


grafika nr:

33304185

Laminovane sklo s grafikou využití v kuchynskych linkach PHOTO GLASS - GLASS PROTECTION 4.1 bezpečnostní grafické skla a výplně

profil R13 (R02)

6


grafika nr:

43456453

profil R13 (R02) grafika nr:

10698378

profil R1 (R01)

7


grafika nr:

2039944

profil R4 (R04) grafika nr:

8644_2a

profil R8 (R08)

8


grafika nr:

grafika nr:

15600520_1

65043559

profil R8 PLUS (R08 PLUS)

profil R4 (R04)

9


grafika nr:

grafika nr:

30356686

26155419

profil R8 (R08) profil R1 (R01)

10


grafika nr:

grafika nr:

31090310

11738143

profil R13 (R02)

profil R4 (R04)

11


grafika nr:

3992678_1

profil R1 (R01) grafika nr:

wiosna_1920x1200_031

profil R13 (R02)

12


grafika nr:

grafika nr:

grafika_szybka07

8256812

profil R13 (R02)

profil R4 (R04)

13


grafika nr:

1068457_87651157

profil R1 (R01) grafika nr:

34733928

profil R8 (R08)

14


Skleněné zástěny a zrcadla pro koupelny

grafika nr:

grafika nr:

35490175

23840899

profil R4 (R04)

profil R1 (R01)

15


grafika nr:

grafika nr:

2604427

63177244

profil R13 (R02)

16

profil R8 PLUS (R08 PLUS)


grafika nr:

grafika nr:

1171277_56573740

57533998

profil R4 (R04)

profil R11 (R05)

17


grafika nr:

grafika nr:

35464515

73899517

Jídelní, barove, konferenční a kancel stoly 18


GLASS PLATE Skleněné vrstvené stolové a kuchyňské desky

19


20


21


22


vĂ­ce:

23


profil R4 (R04)

profil R13 (R02)

Šatní skříně a posuvne stěny Posuvné dveře a stěny pro vestavěné skříně

24

grafika nr:

grafika nr:

59052985

9221246822250


profil R11 (R05)

grafika nr:

21926770

profil R8 PLUS (R08 PLUS)

grafika nr:

64012834

25


profil R11 (R05)

26

profil R8 PLUS (R08 PLUS)

grafika nr:

grafika nr:

952753

28048352


profil R4 (R04)

grafika nr:

30689

profil R1 (R01)

grafika nr: Walton_moor_grey_ -step-clar-0107

27


profil R11 (R05)

28

profil R8 (R08)

grafika nr:

grafika nr:

1354965_61871818

24381482


profil R1 (R01)

profil R13 (R02)

grafika nr:

grafika nr:

9400403

15708132

29


profil R8 (R08)

30

profil R11 (R05)

grafika nr:

grafika nr:

6041299878499

3138776


profil R8 (R08) profil R1 (R01)

grafika nr:

grafika nr:

476014

18972275

31


PHOTO GLASS - GLASS PROTECTION 4.1 bezpečnostní grafické skla a výplně sklo / sklo / glass ochrana / ochrana / protection tisk / tlač / print fólie / fólie / foil

distributor / distribútor / distributor:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.