Page 1

LYKKETRÆF

November 2011


Grant Giving

clipsen Af souschef Jan B Larsen og afdelingsleder Morten Aaris

Et samarbejde med kunstneren Svend-Allan Sørensen

Fredag d. 11. november var der ”Grant Giving” på Ejerslykkeskolen. 8. D har valgt at deltage i en konkurrence, som er et samarbejde mellem ”grønt flag” og Toyota. 8. d skal udarbejde et projekt til videreformidling om affaldsminimering. Til projektet har Toyota doneret 20.000. De overrækkes af Toyota ved den anledning. Læs om projektet inde i bladet.

Vi har indledt et samarbejde med Svend–Allan Jørgensen om udsmykning af skolen. I vil snart kunne se resultaterne af det i form af forskellige guldalderbilleder rundt om-

Inge Bø

gelun d stop efter 4 pede p 0 år so å skole m l vestflø n ærer. Inge h jen de a s r i d underv ste ma altid b ist i rændt nge år , f o o r at ha g hun gøre. ve me har Hun h d teen ar gjor ning o agere t sit til g både at at kas n y s t og ga erolleb komm et på p mmelt øjlads i k o m hjerne m de ung a er r — og e men så når n e ombyg skers ”hjern ning”. en var I n g l u e nåed fortjen kket p e at få stmed ga. alje sid dronni ste år. ngens Vi øns ker In ge et godt p ension istliv.

nter

siste ingsas

på nder æ h e varm e af un r e l m f r t o f e sri r få dervi ænde n Vi ha h u e n e rm snter… n. Va dervi e t n s u i s r skole fo sas r r ikke sning i å v t n, de r s o e s t d r n e e t en p assis n er e nings m v . n sel ånde h l i ninge t reren går læ

visn r e d n U

Cykelglad skole

Vi er sammen med et projekt ”Odense cykler” blevet enige om at arbejde for, at Ejerslykkeskolen skal blive ”Cykelglad skole”. Vi vil skabe faciliteter på skolen, som gør, at vi vælger at cykle frem for at køre i bil til Ejerslykkeskolen. Det gør vi ved at kigge på cykelparkering, skolevej, udlån af cykler og afholde cykelskole i sommerferien. I uge 45 planlagde 6. årgang i samarbejde med ”Odense


Pige med fugle i hår

Bladet kom i juni måned til at bringe en historie om balletpigens farvel til Ejerslykkeskolen. Måske er der nogle kvikke hoveder, der har undret sig over at hun stadig sidder ved indgangen? Det viste sig, at ”Balletpigen” ikke havde tænkt sig at overlade pladsen foran skolen til Ejbyskolens ”Pige med fugle i hår”. Derimod er ”Pige med fugle i hår” stillet op ved østfløjen. Så kan alle cyklende og gående hilse på hende hver dag... Og pigen er endnu mere heldig! Hun får lov at glæde sig over alle de søde børn og voksne der kommer forbi hende!

Vi stod ude foran skolen og der stod en statue og der var noget hvidt bundet om den. Birgitte var der og Stine fra 3.c. Birgitte talte og til sidst da hun var færdig med at tale fik vi slikkepinde. Den statue har stået foran Ejbyskolen og nu står den foran vores skole og det er en pige og det er en statue af Pippi Langstrømpe. Jeg synes den er pæn. Amila 2.c

Stine, medlem af yngsterådet, står sammen med Birgitte og gør klar til at afsløre statuen Uhm! Slikkepinde!

Malik, Sofie og Inés diskuterer statuen...

Her er hun så: Pige med fugle i hår….. Eller Pippi?

Uddrag af Birgittes tale:

”Statuen hedder rigtigt ”Pige med fugle i hår”. Jeg synes, den ligner Pippi Langstrømpe, og det passer godt til vores skole. Pippi er stærk og sej og sjov, men foruden at lave skøre og sjove ting gør hun noget meget vigtigt! Hun passer rigtig godt på sine to bedste venner, Tommy og Annika, og det er jo det samme vi gør her på Ejerslykkeskolen. Vi skal passe rigtig godt på vores venner!”


Ejerslykkeskolen vil mindske affaldet Eleverne på Ejerslykke-

Det beundringsværdige og

skolen i Odense vil redu-

miljørigtige mål har 20 elever

cere mængden af affald

fra 8.D på Ejerslykkeskolen i

på skolen og i lokalområ-

Odense sat sig for. Derfor er

det og samtidig udvikle en skoleklassen i samarbejde miljørigtig model til sorte- med Toyota A/S Mogens Frering og håndtering af det

deriksen Automobiler lige nu

uundgåelige affald. Fre-

i fuld gang med at udvikle

dag 11. november modtog idéer til, hvordan man miniskolen en check fra Toyo-

merer mængden af affald på

ta på 18.000 kr. til projek- skolen. tet.

Ejerslykkeskolen i Odense er en såkaldt Eco School, hvil-

Eleverne har bl.a. hentet god ket betyder, at skolen fokuinspiration hos netop Toyota serer meget på bæredygtig A/S Mogens Frederiksen Au- udvikling i undervisningen. tomobiler i Odense. Her lag-

Skolen deltager i projektet

de hele klassen vejen forbi i

”Miljø og Innovation – vi re-

oktober og fik en grundig

ducerer affaldet”, som er en

indsigt i, hvordan Toyota

del af en stor konkurrence

gennem mange år har arbej- med deltagelse af skoler fra det med kildesortering, ma- hele Europa. Her kæmper tuterialers genanvendelighed,

sindvis af elever fra forskelli-

farligt affald samt muligheder ge Eco Schools om at udvikle for begrænsning af affaldsde bedste idéer til på en milmængden. jørigtig måde at reducere Toyotas betydelige erfaring med også systematisk at overvåge og registrere affaldssortering og affaldsMængden af affald skal redu- mængde har allerede bidraceres – og på sigt allerhelst get positivt til Ejerslykkeskohelt fjernes. Derudover skal

lens projekt. Eleverne arbej-

det uundgåelige affald hånd-

der således lige nu videre

teres og sorteres korrekt.

med, hvordan de udvikler en praktisk og miljørigtig model til sortering og håndtering af affald på skolen.

mængden af affald.


Projektets baggrund Det europæiske projekt Eco Schools hedder i Danmark ”Grønt Flag - Grøn Skole” og er et partnerskabsprojekt med henblik på at styrke undervisning i natur, miljø og bæredygtig udvikling. ”Grønt Flag - Grøn Skole” er et tværfagligt projekt mellem FFE (Foundation for Enviromental Education) og Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Friluftsrådet, hvor private virksomheder funge-

rer som sparringspartnere og sponsorer for de enkelte skoler. Formålet med projektet er at sætte natur, miljø og bæredygtighed på dagsordenen og i endnu højere grad skabe fokus på bæredygtig udvikling, så det bliver en integreret del af skolernes hverdag. Fra arbejdet i ”Grønt

fundet. Mange skoler har oplevet, at de ikke har haft midler til at gennemføre ideerne. I denne konkurrence stiller Toyota mere end 150.000 kr. til rådighed til at støtte de bedste projekter. Seks Grønt Flag-skoler har før vundet tilsammen 250.000 kr.

Flag - Grøn Skole” har lærere og elever en masse ideer til, hvordan man kan reducere mængden af affald på skolen eller i lokalsam-

En check fra Toyota på 18.000 — en toyota — stolte givere og modtagere.


HVEM? Marius, Rebecca og Shazah HVAD? Laver råkost i kost-og motionsugen HVORNÅR? Uge 41

Det lytter jeg til for tiden: Jeg lytter meget til forskelligt rap og hiphop. F.eks. Eminem og Little Wayne. Jeg kan godt lide den rytme musikken har. Jeg bliver i godt humør af at høre det.

Det læser jeg for tiden: Adis fra 7.a fortæller i denne udgave af bladet, hvad han læser og lytter til lige for tiden. Måske er du den næste, der vil fortælle, hvad du læser og lytter til?

Jeg læser en bog, der hedder ”Den forsvundne by”. Det er en bog fra en serie, der hedder ”Folket fra Skråbjergene”, og den er ret god. Jeg


3 dage med…… Morten Aaris Afdelingsleder på EjerslykkeskoMorten Aaris har været ansat som afdelingsleder på Ejerslykkeskolen siden august måned. Der er mange nye arbejdsopgaver, og han har en travl hverdag. Læs her om tre dage i Mortens liv en helt almindelig november. Da lærerne i overbygningen i denne uge alle er på kursus, er der dog mere vikararbejde end normalt. Onsdag d. 2.11.

Torsdag d. 3.11.

Jeg møder kl. 7.30 for at gøre klar til 7. årgang, som skal være i Msalen sammen med Peter Julius. Materialer, post-it-sedler, lærred ned, projektor klar. Er med i første del af undervisningen, der handler om, hvordan et fremtidigt ungemiljø skal være. Kl. 9 – 11.50 laver jeg kontorarbejde, samtidig med at jeg går lidt til og fra M-salen og holder øje med, hvordan det går med 7. klasserne. 11.50 har jeg en vikartime i 8.c og får hilst på dem, for det er første gang jeg har dem. Tilbage til kontorarbejdet kl. 12.50 og kl. 14 har vi KOUmøde til 15.45. Jeg lukker og slukker og kører hjem til familien, - min kæreste, som også er lærer og min søn Viktor på 10 år. Om aftenen forbereder jeg mig til min engelskundervisning m.m. næste dag.

Møder ind 7.30 på kontoret og arbejder ved computeren Kl. 9.30 er jeg vikar i 8.d. De skriver om idoler. Jeg undrer mig højlydt (og ironisk) i klassen over, at der ikke er nogen, der skriver om mig!!?? I pausen er jeg på kontoret, og bagefter underviser jeg i min egen 7.b. Kl. 12 spiser vi frokost i ledelsesteamet. Det forsøger vi at gøre så tit som muligt, det er en slags ”arbejdende frokost”, - så er vi ikke optagede i pauserne. Vi har en ordning i ledelsesteamet, hvor vi skiftes til at stå for frokosten! Kl. 13 har jeg møde med en ansat i X-klassen og bagefter laver jeg kontorarbejde. Jeg kører hjem ved 16 tiden. Fredag d. 4.11. Vi starter med et kontormøde, - det er for alle på kontoret. Bagefter har jeg to fantastiske vikartimer med 7. årgang. Vi har idræt på Ejbyskolen, og der er 20, der skal spille fodbold

udendørs. Det gør vi, - så mine ben er ved at falde af! Eleverne synes, jeg skal være en retfærdig dommer. Det er jeg selvsagt, men jeg vil også spille med! Vi går til den, - der er ikke plads til piv! Det er nogle gode unger. Tilbage til Ejerslykke igen hvor jeg har 7.a, mit eget engelskhold. Vi afslutter et fantasyemne med en film, Det Gyldne Kompas. Bagefter har jeg engelsk i 7.b. Efter lidt kontorarbejde kører jeg ud til et arrangement med min gamle (pensionerede) chef fra Vestre Skole. Om aftenen er der dømt fredagshygge, disneysjov og slik. Fredag er familiens højdepunkt! Og så kan redaktionen lige tilføje, at Morten havde givet den så meget gas til fodbold med 7. klasserne, at han ikke kunne tage sin sædvanlige løbetur lørdag på grund af ondt i benene, men måtte vente til søndag!


Fyns bedste 9. klasser er fundet

Ejerslykkeskolen kom ind på en flot førsteplads med en super tid på 9 minutter og 57 sekunder. Her ses de stolte vindere Mads, Maria og Pernille fra 9.b.

Skills At være gået videre fra semifinale til finalen i Skills er sejt - en rigtig fed oplevelse. De to hold er Maria, Mads og Pernille og Alaa, Kanita og Aldijana fra Ejerslykkeskolen. Det jeg godt kunne lide, var at vi fik lov til at opleve noget nyt. Jeg kan bedst lide, at man er i en gruppe. I den gruppe jeg er i, kan vi alle noget forskelligt. Derfor kan vi hjælpe hinanden, støtte og gøre de ting vi er bedst til. Vores sammenhold er godt. Jeg synes det var en superfed oplevelse. Jeg håber selvfølgelig at vi vinder finalen, men det at vi er nået dertil er en fed følelse.

Fredag d. 27.januar 2012 samles udvalgte 9. klasser til en DM-stafet i praktiske opgaver. 36 hold med tre elever på hver, skal med støtte fra deres klassekammerater dyste om at være bedst og hurtigst til en række forskellige færdigheder. Holdene kommer fra hele landet og er udtaget på forhånd igennem lokale konkurrencer på erhvervsskoler i løbet af foråret og efteråret i 2011.


DM i Skills DM i Skills er normalt kun en konkurrence for de forskellige erhvervsuddannelser, hvor de konkurrerer om at blive de bedste inden for deres fag. Men sidste år besluttede man at tage det ned i folkeskolen, så eleverne kunne få lidt kendskab til de forskellige uddannelser. Det bliver holdt á tre gange, kan man sige: Først kommer der en i klassen, stiller nogle udfordringer op og man konkurrerer indbyrdes med hinanden i klassen. Det hold med den bedste tid går videre til semifinalen. I semifinalen konkurrerer man mod andre hold fra andre skoler. De ti bedste går videre til finalen som bliver holdt i OCC (Odense Congress Center) d. 27. januar. I finalen kommer de ti bedste hold fra Fyn, Sjælland og Jylland.

- Sætte alle bogstaver tilbage på et tastatur, selvfølgelig på den rigtige plads, - samle en vandlås, - samle en stikkontakt, - afisolere ledninger, lede dem gennem kanaler osv., - balancere klodser på en i forvejen skæv vippe og samle nogle rør. Vi skulle også save et sømbræt i stykker på 20, 18, 16, 14 og 12 cm, hvorefter disse skulle sømmes sammen som en pyramidefigur. Efter semifinalen fik vi en rundDet var en fed visning på OTS (Odense Tekniske oplevelse, Skole). man lærer at Det var en fed oplevelse, man samarbejde lærer at samarbejde og oplever og oplever noget nyt. Det var meget noget nyt luksuriøst, der var sandwiches og frugt og drikkevarer.

Mads, Pernille og jeg selv er gået videre til finalen. Vi havde oven i købet den bedste tid til semifinalen. Det hold der vandt DM i Skills sidste år vandt forresten en iPod touch til deres klasse :-) De udfordringer vi har haft indtil videre er fx at lægge fliser i et bestemt mønster, - samle seks flyttekasser, - speedstacking, det betyder at man stabler kopper oven på hinanden med fx 7 i bunden, så Maria 9.b 6, 5, 4…

Vi krydser fingre og ønsker begge holdene held og lykke!!

Ejerslykkeskolen løb også med 5. pladsen. Her ser vi holdet: Alaa, Kanita og Aldijana fra 9.a


Sk lens nye cykler Procedure for lån af cykler. Ejerslykkeskolen har 10 cykler til elever i 0.-4. klasse og 14 cykler til elever i 5.-9. klasse. Cyklerne findes i kælderen og nøgler til cyklerne kan fås på skolens kontor. Der er cykelhjelme til alle cyklerne. Eleverne henvender sig til deres respektive lærere/pædagoger for at aftale lån af skolens cykler. Eller læreren/pædagogen spørger eleverne inden undervisningen om der er elever, der har brug for at låne cykler. Læreren godkender lånet, og eleven har ansvaret for cyklen, som afleveres i samme fine stand som ved afhentningen af den.

Rød mand stå— Grøn mand gå 0. og 4. årgang besøgte færdselsskolen samme dag. 4. klasse skulle lære at cykle og tage hensyn til de gående. 0. klasse skulle lære at gå over vejen og passe på cyklerne. Inden 4. klasserne blev sluppet løs på træningsbanen, blev de undervist i ”cykel-teori”af politibetjenten. Her fik de også demonstreret, hvad der sker med hoveder uden cykelhjelm , hvis vi vælter på cyklen og rammer asfalten . Ikke for sarte sjæle


Når Birgitte inviterer til København…

… sker det med stil.

Af Morten Aaris

En ikke helt almindelig dag på Danmarks bedste ledede skole. 7.30 – 13: Dagen startede nogenlunde almindeligt med alle de mange gøremål, der er på Ejerslykkeskolen på en hverdag. Men helt almindelig var dagen alligevel ikke. Der herskede en forventning om det store, der (måske) skulle ske senere på dagen? 13.45: Afgang med tog til København. Hele kontoret og Birgittes nærmeste familie tog til København for at overvære udnævnelsen til Danmarks Superleder nr. 1 – og vi havde selv en overordentlig stærk kandidat med. 16.30: Ankomst til Ingeniørernes Hus. Ni finale kandidater var udvalgt blandt 354 indstillinger til tre priser (bedste institutionsleder, bedste sektionsleder og bedste kommunale fagchef). Efter tale af Økonomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager og en flot motivation ved Christian Nissen (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) blev Birgitte i flot stil udnævnt til vinder af Den Kommunale Lederpris 2011. I motivationen hed det sig bl.a.: I Odense Kommunes skoleforvaltning roses 59-årige Birgitte Sonsby for en vellykket fusion mellem to skoler. I dag er hun leder af en helstøbt skole, hvor nye medarbejdere føler sig velkomne. Hun er en god sparringspartner og en ægte leder, der forstår at anskueliggøre kravene til personalet samtidig med, at hun har tillid til, at kravene bliver fulgt op. Det er hendes evne til at samarbejde og udvise tillid og engagement, der gør at hun modtager Den Kommuna- Birgitte takkede selvfølgelig for den flotte pris le Lederpris som bedste institutionsleder. Birgitte Sonsbys engagement i lederrollen er stærk og tydelig for alle. Det viser sig blandt andet ved, at hun i dagligdagen er skoleleder for både lærere, elever og forældre. (Se desuden motivationsvideo på skolens hjemmeside ved Alan – 9.a., Hjemme igen….. En stolt og …….. lidt genert Birgitte på sin plads ved skrivebordet. Der er ikke tid til at slappe af, arbejdet skal jo passes!


Hestepærer og motor-cross Mange af eleverne på Ejerslykkeskolen er medlemmer af Virkelyst fritidscenter. Hvis man blev ført dertil med bind for øjnene, ville man tro, at nu er vi da vist på landet og ikke 5 minutter fra skolen. Eleverne på 4. årgang er glade for at komme der. De har faste dage, hvor de kan ride og køre motor cross. Hver dag er der boldspil i hallen og køkkenhygge med spil, the og opvask. Computerspil ? ? ? ”Vi kan vel godt nå et enkelt spil”. Fra: Virkelysts hjemmeside. En fritidsklub er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge. Fritidsklubben påtager sig ikke en egentlig børnepasning, men tilbyder en bred vifte af fritidsaktiviteter. Børnene og de unge kan frit vælge, hvornår og hvor ofte de vil deltage i klubbens aktiviteter, ligesom de frit kan vælge mellem forskellige aktivitetsformer. Klubben skal skabe muligheder for at medlemmerne kan øge deres lyst til at lære, udfolde deres fantasi og opøve deres evne til selvstændig vurdering og kritisk stillingtagen….. … læs mere på www. fritidsklub.dk

Et enkelt spil , kan vi vel godt lige nå?

Medlemskab koster det beskedne beløb af 5 kr. om måneden. Der betales kontingent for 1 år = 60 kr.


Ungemiljø på Ejerslykkeskolen Af Jan Beck-Larsen og Morten Aaris

Vi skal på Ejerslykkeskolen etablere et ungemiljø i afdeling vest ud fra Odense Kommunes folder ”Børnemiljøer — Ungemiljøer”. Det centrale i den er følgende:

bedre fremover.

Det arbejde er allerede begyndt. Vi havde i uge 44 Styrket ungedidaktik (holddeling, undervisningssamlet 7. og 8. klasserne på to forskellige dage, hvor differentiering ) de arbejdede med ungemiljøer. Eleverne skulle i Styrket ungeinddragelse (elevråd, unges ønsker i grupper arbejde med Ungemiljø og komme frem til forhold til skolens krav) forskellige bud på, hvordan de ønsker, at det fremtiStærkere brobygning (samarbejde med klubber, dige ungemiljø skal se ud. Der blev blandt andet arforeninger og virksomheder, sammenhæng mellem bejdet med følgende temaer: kreativitet, idræt, computere, boden og lektiecafe. De unges arbejde de unges fritidsliv og skoleliv) bliver samlet og behandlet af et udvalg bestående af lærere fra vest og ledelsen. Forhåbentlig er vi så allerede næste år i gang med at starte et godt ungemiljø op, som der selvfølgelig løbende skal arbejdes videre på. Vi har i september sendt en ansøgning ind til Skoleafdelingen for at få økonomi til at etablere et bedre læringsmiljø i afdeling vest. Vi vil gerne have etableret et ungemiljø ud mod L.A. Rings vej, som kan være et opholdssted (virke både som adspredelse) for de unge i deres pauser, men som også skal kunne bruges til holddeling, projektarbejde og andre undervisningsformer. Vores læringscenter (biblioteket) er i gang med at blive opdateret. Vores mål er, at læringscenteret har to overordnede funktioner: en projektorienteret afdeling (afdelingen mod vest) og en skønlitterær afdeling (afdelingen mod øst). Vi har desuden sendt samtlige lærere i vest på kurInklusion (udvikling af unges relationer, udvik- sus i klasserumsledelse. Underviseren var en ameriling af en fælles moral/etik) kansk underviser Weston Kieschnick, der har modtaget prisen "Most Influential Teacher Award" tre ganHvordan gør vi så det?? ge. Det var en god uge, og lærerne er kommet hjem Vi finder ud af, hvad opgaven på Ejerslykkeskolen er, opfyldt af energi og gode ideer. Vores unge i 7.-9. og hvad der gør den anderledes i forhold til andre klasse havde også en god uge med en noget anderfolkeskoler. Dernæst finder vi ud af, hvad vi gør af ledes undervisning. Ugen var sammensat af traditiogode ting lige nu og her, og hvilke ting vi skal gøre


Sonsbys side Af skoleleder Birgitte Sonsby

Vi er kommet godt fra start. Mange elever har fået nye kammerater i skolen og der er dannet nye venskaber. Hverdagen er ved at indfinde sig, ”Pippi” er kommet på plads ved indgangen til indskolingen, flygelet er nu repareret og kan fylde rummet med nye toner til morgensang, personalet har lært hinanden at kende og det er de gode historier der fortælles personale, forældre og elever imellem. Vi går en spændende tid i møde. Fremtidens skole skal sætte sine spor på Ejerslykkeskolen. Vi skal i samarbejde med jer tænke skole på en lidt anderledes måde. Alle børn og unge har ret til at indgå i et inkluderende fællesskab og dermed få lige muligheder for at lære og for at deltage. Vi skal organisere vores skole anderledes. Der skal etableres børn- og ungemiljøer. Lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet er i gang med at undersøge og drøfte, hvad der skal kendetegne et børnemiljø fra 0.-6.klasse på Ejerslykkeskolen. I den nærmeste fremtid vil vi endvidere inddrage forældre og elever. Vi glæder os til at løse denne opgave, for vi har mange gode erfaringer at bygge videre på. Vores erfaringer fra det eksisterende samarbejde med Ejerslykke Børnehave og Carls Børnehave, valgfagsordningen i det brede læringsbånd og lærer-pædagogsamarbejdet vil være nogle af de tiltag vi vil tage med over i en ny struktur. Vores udviklings- og læringsmiljø som skal være kendetegnet ved, at alle børn oplever sig som betydningsfulde deltager i fællesskabet vi involverer børn og forældre de fysiske rammer er i børnehøjde vi inddrager lokale aktører og bruger lokalområdet som


Sikke et LYKKETRÆF! Vinderen af konkurrencen om navn til skolebladet blev:

8.b Der var mange gode forslag at vælge mellem, og to klasser havde faktisk foreslået navnet Lykketræf. Derfor blev der trukket lod og

8.b

vandt. Præmien var jo biografbilletter til hele klassen, god fornøjelse! Tak for navnet og stort

Glæd jer til næste nummer af bladet, hvor I bl.a. vil blive præsenteret for de nye skolebestyrelsesmedlemmer og deres børn.

Ja, hvem er mon med i skolebestyrelsen? I næste nummer kommer de rigtige billeder!


WONDERWALL Vidste du at… Vi har ca. 40.000 km blodårer i kroppen. De kan nå rundt om Ækvator, hvis de lægges i forlængelse af hinanden.

Hvis du forsøger at tælle alle stjerner i en enkelt galakse, og du tæller en stjerne i sekundet, så vil det tage dig ca. 3.000 år, at tælle dem alle

En guldfisks hukommelse rækker 3 sekunder

Klippedag: Tirsdag d. 29. november Decembermarked: onsdag d. 30.11. kl. 8 - 12.50 og torsdag d. 1.12. kl. 8 - 11.30. Skolebussen kører hjem 12.50 onsdag og 11.30 torsdag OBS! Åbent hus til decembermarked torsdag kl. 16.30 - 19.30 Vi glæder os til at se jer! Venlig hilsen Birgitte Sonsby

Ejerslykkeskolen Rødegårdsvej 164 5230 Odense M Telefon: 6375 1300 Ejerslykkeskolen.buf@odense.dk Redaktion: Berit Find - Susanne Jensen

Ejerslykkeskolens skoleblad  
Ejerslykkeskolens skoleblad  

November 2011

Advertisement