Page 1

MARTI NA TLAMSOVA

ARCHI TECTURE PORTFOLI O


desi gn ofthehouse-urban and archi tecturalstudi es archi tecturalcompeti ti on -concretei n archi tecture

the house“i nsi deout“i n prague-troja

vi suali sati on

urban plan

south si devi ew si tuati on

september2011


desi gn ofthehouse-urban and archi tecturalstudi es archi tecturalcompeti ti on -concretei n archi tecture

the house“i nsi deout“i n prague-troja

vi suali sati on

secti on plans 1stfloorplan 2nd floorplan

furni tureand li ghti ng

i nteri orvi suali sati ons

september2011


september2011 desi gn ofthenew di sposi ti on oftheflatand ofi nteri orfurni ture

renovati on ofapartementi n prague-holešovi ce

thevi suali sati on oftheki tchen and theli vi ng room

sanctum

ki tchen and li vi ng room

hall

bedroom

theori gi nalfloorplan

bathroom

thenew floorplan

thevi suali sati on oftheki tchen


september2011 desi gn ofthenew di sposi ti on oftheflatand ofi nteri orfurni ture

renovati on ofapartementi n prague-holešovi ce

vi suali sati on ofthebedroom

vi suali sati on ofthehall

vi suali sati on ofthesanctum

vi suali sati on ofthebathroom

vi suali sati on ofthebedroom

bathroom fi xturesand furni ture


desi gn ofthenew di sposi ti on oftheflatand ofi nteri orfurni ture photosofthereali sati on

september2011

renovati on ofapartementi n prague-holešovi ce

reali sati on ofthebathroom

reali sati on oftheki tchen thephoto ofconstructi on oftheli vi ng room


desi gn ofthenew di sposi ti on oftherestaurantand therecepti on schoolwork-i nteri orstudi o

thebreweryi n Ä?eskĂ˝brod

vi suali sati on oftherecepti on

recepti on -bar-detai ls

therecepti on -i nteri orvi suali sati ons

furni ture

photos

february-june2010


desi gn ofthenew di sposi ti on oftheflatand ofi nteri orfurni ture desi gn ofthenew di sposi ti on oftherestaurantand therecepti on photosofthereali sati on schoolwork-i nteri orstudi o

thebreweryi n českýbrod

february-june2010

september2011

b w e r y i nn če s ký ba rr ot dec h oi o w o r k rr ee n o v a ti o o f ap ms e n t nlp r a g ue-holešovi ce

pub-brewery-i nteri orvi suali sati ons

floorplans li ghtni ng vi suali sati on -rooms


archi tecturaland structuraldesi gn ofthebui ldi ng -complexproject schoolwork-di plomathesi s february-june2011

centralbui ldi ng i n thei ndustri alareai n mladรกboleslav

vi suali sati ons

verti calcomuni cati ons

plan si tuati on


archi tecturaland structuraldesi gn ofthebui ldi ng -complexproject schoolwork-di plomathesi s february-june2011

centralbui ldi ng i n thei ndustri alareai n mladรกboleslav

detai ls-facade

facade


archi tecturaland structuraldesi gn ofthebui ldi ng -complexproject schoolwork-di plomathesi s february-june2011

centralbui ldi ng i n thei ndustri alareai n mladรกboleslav

underground floorplan 1: 500 1stfloorplan 1: 500 2nd floorplan 1: 500

3rd floorplan 1: 500 4th floorplan 1: 500 5th floorplan 1: 500


archi tecturaland structuraldesi gn ofthebui ldi ng -complexproject schoolwork-di plomathesi s february-june2011

centralbui ldi ng i n thei ndustri alareai n mladรกboleslav

6th floorplan

1: 500

7th floorplan

1: 500

8th floorplan

1: 500

9th floorplan

1: 500

10th floorplan

1: 500

11th floorplan

1: 500

1: 500 12th floorplan

1: 500

secti on AA

1: 500 secti on bb

1: 500


archi tecturaland structuraldesi gn ofthebui ldi ng -complexproject schoolwork-di plomathesi s february-june2011

centralbui ldi ng i n thei ndustri alareai n mladáboleslav

i nteri orvi suali sati ons Cor r al i t ®TLj evysocepr ůsvi t ný-t r ansl ucent nísynt et i ckýkámen.Působení m svět l a zí skávápol ymer níkámendal šídi menzi-t r oj r ozměr nost . Cor r al i t ®ARTj ekombi nacesvět l a,t var ůabar evvespoj eníspevnost í ,l ehkost ía t r anspar ent nost ínáspř i vádíkvní mánícor r al i t ovédeskyj akot r oj r ozměr néhoar t ef akt u. Kámenpř í j emnýnadot ekset vář íj akoskl o.Cor r al i t ®Ar tspl ňuj evysokéest et i cké nár okyazár oveňsl oužíčl ověkuvj ehokaždodenní chpot ř ebách.Mat er i áll zet epel nět var ovat .Tepel ným t var ování ml zezCor r al i t u®Ar tvyt vář etr ůznésani t ár nípř edmět y.Můžebýtpouži tij akost avebnípr vek,např .děl í cí st ěny,př í čky,výpl něoken,dveř í .Vel mief ekt něpůsobíj akosoučástnábyt kuaj epř í mopř edur čenkvyt vář ení svět el nýcht ěl esaobj ekt ů.Jehovl ast nost íl zevyuží tivext er i ér u.

furni tureand li ghti ng

detai ls-therecepti on

detai ls-therai li ngs


desi gn ofthei ndustri alarea schoolwork-desi gn studi o -urban planni ng

september2010 -january2011

urban studi esofthei ndustri alareai n mladรกboleslav

vi suali sati on ofi ndustri alarea

urban plan

plan si tuati on photos


desi gn ofthei ndustri alarea schoolwork-desi gn studi o -urban planni ng

september2010 -january2011

urban studi esofthei ndustri alareai n mladรกboleslav

vi suali sati ons

floorplans sketches thephoto ofconstructi on oftheli vi ng room


desi gn ofhomeforelderly-archi tecturaldesi gn and detai ls schoolwork-desi gn studi o september2009 -january 2010

homefortheerderlyi n prague-repy

1stfloorplan

3rd floorplan 2nd floorplan

underground floorplan

vi suali sati ons

plan si tuati on


desi gn ofhomeforelderly-archi tecturaldesi gn and detai ls schoolwork-desi gn studi o september2009 -january 2010

homefortheerderlyi n prague-repy

vi suali sati ons

north si devi ew

south si devi ew

eastsi devi ew

westsi devi ew secti on aa

detai lsofthefasade


desi gn ofthenew resi denti alareai n prague,urban plan and vi suali sati ons schoolwork-urban studi o february-june2010

urban plan -resi denti alarea-praguesli venec plan -si tuati on -functi ons plan si tuati on

vi suali sati on maps


desi gn and archi tecturalstudi esofthecommuni tycenter schoolwork-desi gn studi o

communi tycenter-kladno

vi suali sati ons

westsi devi ew north si devi ew

eastsi devi ew south si devi ew plan si tuati on

september2008 -january2009


desi gn and archi tecturalstudi esofthecommuni tycenter schoolwork-desi gn studi o

communi tycenter-kladno september2008 -january2009

2nd floorplan

1stfloorplan

vi suali sati ons

underground floorplan

verti calcomuni cati ons

floorplans vi suali sati ons


modeli ng offurni ture-usi ng theprogrammeci nema4D schoolwork-computergraphi cs

modeli ng offurni ture

vi suali sati on ofi nteri orofthebar chai rand couch modeled i n ci nema4d

thecouch

ori gi nalfurni ture-real thechai r

february-june2010


desi gn ofthehotelrecepti on schoolwork-i nteri orstudi o

hotelrecepti on

i nteri orvi suali sati ons

secti on aa floorplans

september2009 -january2010


desi gn ofthedi sposi ti on ofthebui ldi ng schoolwork-computergraphi csand bui ldi ng structures4

theapartmenthousei n ostrava

vi suali sati ons

urban plan secti on plan aa

september2008 -june2009


desi gn ofthedi sposi ti on ofthebui ldi ng schoolwork-computergraphi csand bui ldi ng structures4

theapartmenthousei n ostrava

vi suali sati on

3rd floorplan

north si devi ew

descri pti on 1stfloorplan

september2008 -june2009


modeli ng ofthechurch -usi ng theprogrammearchi cad and artlanti s schoolwork-computergraphi cs

june2008

thechurch ofourladyvi ctori ousi n prague

vi suali sati ons

photosofthechurch ofourladyvi ctori ous vi suali sati ons


desi gn offurni ture photosofthereali sati on and vi suali sati ons

september2009

shoecabi net-apartmenti n prague-vi nohrady

desi gn ofthefurni ture-frontvi ew

vi suali sati ons photos

photosofthereali sed shoecabi net

vi suali sati ons


desi gn ofthebui ltwardrobe vi suali sati on and photosofthereali sati on

september2019

bui lti n wardrobe-apartment-prague-vi nohrady

si devi ewsand floorplan i nteri orvi suali sati ons

photosofreali sati on


walldesi gn atan apartementi n prague-vi nohrady

walldesi gn -thetree

walldesi gn -processofproducti on

photos

june2011

martina tlamsova - architecture portfolio  

...this portfolio contains my work and school projects...

Advertisement